Sunteți pe pagina 1din 1

S.C........ S.R.L.

Adresa :
CUI :
Reg. Com. J

Nr. Data :

ÎMPUTERNICIRE

S.C..... S.R.L. împuterniceşte prin prezenta pe domnul ... posesor al paşaportului nr.
………………, CNP.... să călătorească în afara graniţelor ţării, pe relaţia România-Bulgaria-
Turcia cu autoturismul aparţinând societăţii, marca......., tipul ......., număr înmatriculare
........., număr identificare ............

Domnul ........... este împuternicit să efectueze formalităţile vamale, să încheie


contracte de asigurare privind autoturismul menţionat, să reprezinte societatea în relaţiile cu
societăţile de asigurări şi firmele de reparaţii auto în cazul unui accident, să încaseze sumele
de despăgubire, să ne reprezinte în faţa autorităţilor şi să semneze documente, semnătura sa
fiindu-ne opozabilă.

Prezenta împuternicire este netransmisibilă și este valabilă 12 luni.

S.C...... S.R.L.
Administrator,