Sunteți pe pagina 1din 1

CONTRACT DE MANDAT

In temeiul prevederilor Art. 2016 Alin(3),Art.2017, Art 2019 Codul civil

DL./Dna, …………………………………….. cu domiciliul în Loc…………………………Str…………………….Nr…


Bl …Sc……Ap…...., Jud………………….avand CNP …………………. ……………posesor C.I. seria…………
Nr…………… in calitate de MANDANT, mandatez cu puteri depline pe:

GENS K2 CENTRUL DE DAUNE SRL , avand CUI 39201875, cu sediul in Sat Sipotu, Com Lipanesti, Nr 93H, Jud
Prahova, Tel. 0726 233 103, email: asigurari.sediu@gmail.com, inregistrata la ONRC sub nr J29/790/2018, cont bancar RO 50
CARP 030201252960RO02 deschis la Banca Patria Bank, Agentia Ploiesti,reprezentata legal prin dl. Nae Ion, in calitate de
UNIC administrator, denumit in continuare MANDATAR

-Sa imi reprezinte interesele in fata tuturor organelor competente, persoane fizice si juridice, I.P.J.competent, R.A.R , I.S.U,
U.P.U, Unitati spitalicesti, ASF, SAL-Fin, FGA, la orice Asigurator din Romania sau reprezentanti si/sau corespondenti ai
Asiguratorilor externi, BAAR, , precum si la sediul oricarui service auto, in vederea sustinerii intereselor mele privind
incasarea despagubirilor, a penalitatilor de intarziere si a oricaror alte sume de bani cuvenite legal in urma evenimentului
rutier in care am fost implicat cu autovehicului/moto:

Marca……….…….. Tip ………………… cu nr inmatriculare ……….…….., cu seria de sasiu….…………………….


……………… si constatarea pagubelor la autoturismul sus mentionat de catre Asiguratori, BAAR sau FGA in urma
evenimentului rutier petrecut la data de ……………….
Pentru indeplinirea acestui mandat, MANDATARUL se va prezenta la asiguratori, la sediul unitatilor reparatoare, va depune si
va ridica toate actele/documentele sau certificatele solicitate , va achita in numele meu orice fel de facturi emise pe numele
meu ( service, tractari, rent-a-car, etc.), va semna devizele de reparatie, notele de constatare, facturile si chitantele emise de
unitatile reparatoare, societati specializate in tractari auto precum si societatati de inchiriere auto, va face orice fel de declaratii
sunt necesare in fata asiguratorului, va putea semna cererea de despagubire, contractul de cesiune a creantelor, va putea incasa
sumele de bani acordate cu titlu de despagubire de catre BAAR, Asiguratorii din Romania sau reprezentanti/corespondenti ai
Asiguratorilor straini/externi in vederea efectuarii platilor catre unitatile reparatoare (service auto), sau pentru a-mi fi inmanati
personal, dupa caz, semnatura lui fiindu-mi opozabila. Cesionarul poate pretinde atât dobânzile, penalitățile și alte venituri
care devin scadente și după momentul cesiunii, cât și dobânzile, penalitățile, deja scadente și neîncasate până la data cesiunii.
In sustinerea intereselor mele, in cazul in care angajatii sau tertii prepusi ai asiguratorului, BAAR sau FGA vor
inreprinde demersuri/actiuni in afara cadrului legal, mandatarul va putea depune plangere catre Parchetul de pe langa
Judecatoria din aria de jurisdictie, va putea angaja chiar si un avocat prin semnarea contractului de asistenta juridica cu toate
drepturile si obligatiile ce decurg din acesta.
Mandatul este GRATUIT , acceptat de catre mandatar/imputernicit fiind valabil pana la indeplinirea scopului
pentru care a fost eliberat dar nu mai mult de perioada preveazuta la Art.2015 N.C.Civ.

TOATE NOTIFICARILE din partea tuturor organelor competente, persoane fizice si juridice, I.P.J.competent,
R.A.R , I.S.U, U.P.U, Unitati spitalicesti, ASF, SAL-Fin, FGA, oricarui Asigurator din Romania sau reprezentanti si/sau
corespondenti ai Asiguratorilor externi, BAAR, se vor face EXCLUSIV mandatarului la adresa de e-mail:
asigurari.sediu@gmail.com si/sau la adresa de corespondenta a sediului social al societatii GENS K2 CENTRUL DE
DAUNE SRL.

DATA: Semnatura/Stampila Mandatar Semnatura Mandant