Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE COMODAT

Nr. _____/ ________

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. AVANTAJ CONSULTING INSURANCE SRL, cu sediul in Sat Sipotu, Nr 93H, Jud
Prahova, avand CUI 41420230, J29/2439/2019, reprezentata legal de dl. Nae Ion in calitate de
administrator, în calitate de comodant

şi
1.2. ARIVAL TEHNIC SERVICES SRL, cu sediul in Ploiesti, Strada Padina, Nr. 9, Bloc 9F,
Etaj 3, Ap. 17, Jud. Prahova, avand CUI 43110767, J29/1745/2020, reprezentata legal de dl.
Baicoianu Vasile Valentin in calitate de administrator, in calitate de comodatar.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1.Comodantul dă spre folosinţă comodatarului, urmatoarele scule si utilaje:


- Compresor aer Stager 100 L – 1 buc.
- Masina slefuit – JBM – 1 buc.
- Trusa scule Yato – 1 buc 216 piese
- Trusa scule Sthor – 1 buc. 216 piese
- Feon black Decker – 1 buc.
- Flex Bosch – 1 buc.
- Pistol vopsit Yato – 1 buc. (600 ml.)
- Pistol retus Yato – 1 buc. (100 ml.)
- Aparat tras tabla Nackman – 1 buc.
- Trusa scule Heyner – 1 buc 58 piese
- Trusa biti Heyner – 1 buc.
- Set Surubelnite Handy – 1 buc. 102 piese
- Bormasina Bosch
- Masina polisat Panzer – 1 buc.
- Set imbusuri Alca – 1 buc. 8 piese
- Pistol vopsit Gloss – 1 buc. (600 ml.)
- Aparat Mig – Mag CO2 Felvin – 1 buc.
- Ciocan – 100 g. – 1 buc
- Ciocan – 200 g. – 2 buc.
- Ciocan – 500 g. – 1 buc.
- Ciocan – 5 kg. – 1 buc.
- Presa hidraulica – 1 buc.
- Elevator cu 2 coloane – 4.2 tone- 220 V TW242A– 2 buc.

1
- Dispozitiv de indreptat caroserii cu turn modular, Dozer 10T, GB3708 – 1 buc.
- Cuptor uscare FAF 28 – 1 buc.

III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

3.1. Obligaţiile comodantului sunt urmatoarele:


a)să predea spre folosinţă comodatarului sculele si utilajele mai sus mentionate;
b)să nu instrăineze sculele si utilajele pe toată durata prezentului contract;
c)sa solicite comodatarului, pe toată durata contractului, să se folosească de scule si utilaje ca un
bun proprietar.

3.2. Obligaţiile comodatarului sunt urmatoarele:


a) să ceară şi să obţină spre folosinţă sculele si utilajele care face obiectul prezentului contract;
b) sa aiba grija de sculele si utilaje.

IV. DURATA CONTRACTULUI

4.1. Partile au convenit să încheie prezentul contract de împrumut de folosinţă pe o perioada


NEDETERMINATA, începand de astazi, data autentificarii contractului.

V. CLAUZE FINALE

5.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile
contractante.

COMODANT COMODATAR
__________________ _________________________