Sunteți pe pagina 1din 1

PROCURA

Subsemnatul …………………….. cu domiciliul in ……………,


Str…………………. Nr …., Bl ……, et …… Ap ….., jud …………, avand CNP …………….,
posesoare C.I. seria ….. Nr…………, in calitate de MANDANT, mandatez cu puteri depline pe:
GENS K2 CENTRUL DE DAUNE SRL, avand CUI 39201875, cu sediul in Loc Sipotu nr
93H, Jud Prahova, Tel 0726233103, inregistrata la ONRC sub J29/790/18.04.2018, avand cont
bancar RO30BRDE300SV63887333000, deschis la BRD, reprezentata prin dl Nae Ion,
identificat prin CNP 1610710293106, CI seria PX/409161, in calitate de administrator, denumit
in continuare MANDATAR.
Sa imi reprezinte interesele in fata tuturor organelor competente, persoane fizice si juridice, IPJ,
R.A.R., I.S.U, U.P.U, Unitati spitalicesti, ASF, SAL-Fin, FGA, Fondul de Protectie al
Victimelor Strazii, la orice Asigurator din Romania sau reprezentanti si/sau corespondenti ai
Asiguratorilor externi, BAAR, precum si la sediul oricarui service auto, in vederea sustinerii
intereselor mele privind repararea si incasarea despagubirilor cuvenite in urma evenimentului
rutier in care am fost implicat cu auto:
Marca ……………………….. , tipul ……………………, avand nr de inmatriculare:
……………………, Seria de sasiu/Nr identificare ……………………………, si
constatarea pagubelor la autoturismul sus mentionat de catre societatea de asigurari in urma
evenimentului rutier petrecut la data de ………………...
Pentru indeplinirea acestui mandat, MANDATARUL se va prezenta la Asigurator, la sediul
unitatilor reparatoare, va depune si va ridica toate actele/documentele sau certificatele solicitatate
, va achita taxele si impozitele, va semna devizele de reparatie, notele de constatare, facturile si
chitantele emise de: unitatile reparatoare, societatile specializate in tractari auto precum si
societati de inchiriere auto, va face orice fel de declaratii sunt necesare in fata asiguratorului, va
putea semna cererea de despagubire, contactul de cesiune a creantelor, va putea incasa sumele de
bani acordate cu titlu de despagubire de catre BAAR, Fondul de Protectie al Victimelor Strazii,
asiguratorii din Romania sau reprezentanti/corespondenti ai Asiguratorilor straini/externi in
vederea efectuarii platilor catre unitatile reparatoare (service auto ), sau pentru a-mi fi inmanati
personal, dupa caz, precum si sumele cuvenite pentru inchiriere auto si tractare auto, semnatura lui
fiindu-mi opozabila. Cesionarul poate pretinde atât dobânzile, penalitățile și alte venituri care devin
scadente și după momentul cesiunii, cât și dobânzile, penalitățile, deja scadente și neîncasate până la data
cesiunii

In sustinerea intereselor mele, mandatarul va putea angaja chiar si un avocat prin


semnarea contractului de asistenta juridica cu toate drepturile si obligatiile ce decurg din aceasta
privind taxele si onorariile legale.
Mandatul este GRATUIT, acceptat de catre mandatar fiind valabil pana la indeplinirea scopului
pentru care a fost eliberat dar nu mai mult de perioada prevazuta la Art.2015 N.C.Civ.
Data: Semnatura Mandant: