Sunteți pe pagina 1din 7

ROMNIA

CONSILIUL
JUDEEAN SUCEAVA
CONSILIUL JUDEEAN SUCEAVA

DIRECIA JUDEEAN DE EVIDEN A PERSOANELOR


str.Avram Iancu nr.1, cod potal 720008
Telefon/fax: 0230-522813; 0230-522814
e-mail: evp@djevp-suceava.ro www.djevp-suceava.ro

Nr. notificare
ANSPDCP-1781

Nr.2401 din 15 octombrie 2011


Gradul de rudenie msoar "distana ntre rude" i se stabilete dup numrul naterilor, trecnd, n
cazul liniei colaterale, prin ascendentul comun.
Exist astfel dou feluri de rudenie:
- rudenia n linie dreapt - unde calculul este simplu, numrnd efectiv naterile, fie n sens ascendent (de la fiu
spre tat, bunic, strbunic etc.), fie n sens descendent (adic invers).
-rudenia n linie colateral - unde numrm naterile urcnd pn la ascendentul comun, i apoi cobornd pn
la ruda pentru care dorim s calculm gradul.
Observm c n cazul rudeniei n linie dreapt, nu se pune problema "ascendentului comun", deoarece rudele
sunt ei nii ascendent (respectiv descendent) unul pentru altul, practic, calculul se face fie doar prin "urcare"
(n cazul rudeniei n linie dreapt ascendent), fie prin "coborre" (n cazul celei descendente), deci nu va exista
simultan urcare i coborre, pentru c n caz contrar, ar fi rudenie n linie colateral.
De exemplu, fraii sunt rude de gradul II, deoarece, msurm un "pas" (un grad) pn la ascendentul comun
(printele), i un al doilea "pas" (grad) pn la frate, dup cum am exemplificat n figura 1.
Iat cum ar arta tabloul gradelor de rudenie de la I la IV:
Gradul I:
- copilul fa de printe;
- printele fa de copil.
Observm c rudenia de gradul I exist doar ntre prini i copii.
Gradul II:
- fraii ntre ei;
- nepotul (de fiu) fa de bunic;
- bunicul fa de nepot.
Gradul III:
- nepotul (de frate) fa de unchi;
- unchiul fa de nepot;
- nepotul (de fiu) fa de strbunic;
- strbunicul fa de nepot.

Gradul IV:
- verii primari ntre ei;
- nepotul fa de unchiul mare (fratele bunicului);
-unchiul mare fa de nepotul fratelui su.

2. Ce sunt afinii?
Afinii sunt rudele unui so, cu cellalt so.
Afinitatea este o legtur juridic "de rudenie" (impropriu spus, pentru c afinii nu sunt rude) derivat din
cstorie; este un fel de "nrudire" prin alian ntre rudele unui so i cellalt so. Ca atare, nu putem extinde
afinitatea dincolo de cellalt so, deci rudele unui so cu rudele celuilalt so nu sunt afini i nu au nicio legtur
de rudenie sau de afinitate din punct de vedere juridic.
Reinem astfel c dei, popular, se consider "cuscrii" (prinii soilor) ca fiind rude, n realitate acetia nu sunt
nici rude, nici afini. Afini sunt, de exemplu, prinii unui so, cu cellalt so.
Gradul afinilor este acelai cu gradul de rudenie al rudelor soului fa de so. De exemplu, fraii sunt rude de
gradul II, deci fratele unui so este afin de gradul II cu cellalt so.
Soii nu sunt rude i nici afini ntre ei.

CAP. 1
Despre adoptiune
SECIUNEA I
Adoptiunea i efectele sale
ART. 309
Nu se pot adopta de cat personele de ambe secsele, i cari la epoca adoptiunii nu vor ave nici
copii nici descendinti legitimi; pe lng acesta trebue sa fie cel putinu opt'spre'dece ani mai mare
de cat acela pe cari 'i propunu a adopta.
ART. 310
Nimeni nu pote fi adoptatu de mai multe persone afar de numai doi consorti.
Unu sotu nu pote adopta fr consimtimentulu celui altu sotu.
ART. 311
Candu printele i mama adoptatului sau numai unulu din ei este n vieta i dac adoptatulu
n'au implinitu douedeci i cinci ani, elu este datoru a aduce consimtimentulu datu la adoptiune la
prinii sei, sau la acela din ei cari traesce.
n casu candu adoptatulu n'are prini se va cere consimtimentulu tutorelui.
ART. 312
Adoptiunea va da celui adoptatu numele (de familia) adoptatorului pe cari'lu va adaugi la
adveratulu seu nume, putendu inse pune numele de familia alu adoptatorului i nainte de
adeveratulu seu nume de familia, dac astu'felu va urma tocmela.
ART. 313
Celu adoptatu va remane n familia sa firesca, n cari 'i pstra i tote drepturile sale; cu tote
acestea cstoria este proprita:
ntre adoptatorul cu celu adoptatu i descendintii acestuia.
ntre copiii adoptivi ai aceluiai individu.
ntre celu adoptatu i copiii ce aru pute ave mai n urma adoptatoriului.
ntre celu adoptatu i sotiulu adoptatoriului precum i ntre adoptatoru i sotulu celui adoptatu.
ART. 314
ndatorirea naturala ce va continui a esiste ntre celu adoptatu i tatalu i mama sa de a'i da
unulu acestuia alimente, n casurile otarite de lege, va ave aceiai urmare ntre adoptatoru i celu
adoptatu, unulu ctre altulu.
ART. 315
Celu adoptatu nu va dobndi nici unu drept de mostenier asupra bunuriloru rudeloru
adoptatoriului dar va ave asupra mostenirei adoptatorului aceleai drepturi ca i copiii nscui din
cstorie, chiar dac n urma adoptiunei s'aru nasce asemenea copii din cstoria.
ART. 316
Murindu adoptatulu, fr descendinti legitimi, lucrurile date lui de ctre adoptatoriu prin daru
asu prin motenire, ce se voru gsi n natura n vremea morii adoptatului, se voru intorce la
adoptatoru, sau la descendintii sei, cu ndatorirea de a contribui la datorii, i fr prejuditiului
drepturiloru unoru a treia persone.
Prisosulu bunuriloru adoptatului va fi alu parintiloru sei firesci, i acetia se voru esclude
totu'dea'una, pentru obiectele specificatu n acestu articolu, pe toi motenitorii adoptatorului afar
de descendintii sei.
ART. 317
Dac traindu adoptatoriulu, i dupe mortea adoptatului, copiii sau descendintii lasati de aceti
din urma, voru muri i ei fr posteritate, adoptatorulu va moteni lucrurile date de dansulu, dupe
cum s'a disu n art. precedente, dara acestu dreptu se va margini numai la persona adoptatoriului i
nu se va transmite i la motenitorii sei, chiar de aru fi descendintii direci.
SECIUNEA II
Despre formele adoptiunii
ART. 318

Persona ce'i va propune de a adopta i aceia ce va voi a fi adoptat se voru infacisa la


tribunalulu domiciliului adoptatoriului spre a face inscrisu declaraiune ca acesta este cu
consimtimentul amendorora.
ART. 319
Tribunalulu, dupe ce va lua sciinte trebuinciose, se va trage n camera de consiliu i va verifica:
1) De sunt ndeplinite tote condiiunile cerute de legi;
2) Dac persona cari voiesce a adopta se bucura de o buna reputatiune.
ART. 320
Dupe ce procurorulu 'i va da conclusiunile, tribunalulu printr'unu procesu verbale motivatu va
otari n aceti termini: "se incuviinteza, sau nuse incuviinteza adoptiunea".
ART. 321
n terminu de o luna de la data otarirei tribunalului, acesta otarire va fi supus, dupe cererea
partei celei mai staruitore, curi de apelu, cari va urma n acelai timpu ca i tribunalulu de prima
instanta, i va pronuna printr'unu procesu verbale nemotivatu:
"Otarirea e confirmat, sau otarirera e reformata. Prin urmare se incuviinteza sau nu se
incuviinteza adoptiunea."
ART. 322
Ori'ce otarire a curtei apelative, cari va incuviinta o adoptiune se va ceti n edina publica i se
va afiga la locurile unde curtea va gsi de cuviin.
ART. 323
n cele trei luni dup darea otarirei, adoptiunea se va nscrie, dupe cererea uneia sau a alteia din
pri, n registrulu acteloru civili alu locului unde 'i va ave domiciliulu adoptatorulu.
Acesta nscriere se va face dup o copia legalisata a otarirei curii apelative; i adoptiunea va
rmne fr efectu, de n'a fostu nregistrat n aretatulu terminu.
ART. 324
Dac adoptatoriulu aru muri, dupe ce s'a depusu la tribunal actulu cari constata vointa sa de a
adopta i mai nainte de a se da otarirea de ctre tribunal se va urma cu procedura nainte i
adoptiunea se va priimi, de se va gsi cu cale.
Motenitorii adoptatoriului, voru pute, de voru crede ca adoptiunea nu pote fi priimita, a da
procurorelui ori ce memoriu i observatiuni atingatore de acesta adoptiune.

CAP. 3
nfierea
ART. 66
nfierea se face numai n interesul celui nfiat.
ART. 67
Numai minorii pot fi nfiai. Cu toate acestea, va putea fi infiata i persoana major, care, n
timpul minoritii, a fost crescut de cel care voiete sa o nfieze.
nfierea ntre frai este oprit.
ART. 68
Nu pot nfia dect persoanele majore care ndeplinesc condiiile cerute pentru a fi tutori i care
snt cu cel puin optsprezece ani mai n virsta dect cei pe care voiesc sa-i nfieze.
Pentru motive temeinice, autoritatea tutelara va putea incuviinta nfierea chiar dac diferena de
virsta prevzut n alineatul precedent este mai mica.
ART. 69
Este oprit nfierea unui copil de ctre mai multe persoane, afar de cazul n care ea se face de
ctre so i sotie, deodat sau succesiv.
Dac persoana ce voiete sa nfieze este cstorit, va fi necesar i consimmntul celuilalt so,
afar numai dac acesta este pus sub interdicie, deczut din drepturile printeti sau, din orice
mprejurare, n neputin de a-i manifesta vointa.
ART. 70
Pentru ncheierea nfierii, se cere consimmntul celui care infiaza, consimmntul prinilor
celui nfiat, dac acesta este minor, precum i consimmntul celui nfiat, dac a mplinit virsta de
zece ani.
Dac unul dintre prini este mort, pus sub interdicie, deczut din drepturile printeti sau, din
orice mprejurare, n neputin de a-i manifesta vointa, consimmntul celuilalt printe este
ndestultor.
Dac cel ce urmeaz a fi nfiat este pus sub tutela, va consimi tutorul, iar, dac se afla ntr-o
situaie n care este necesar punerea sub tutela, dar aceasta nu a fost nc instituit, autoritatea
tutelara va putea incuviinta nfierea, fr a fi necesar instituirea tutelei.
ART. 71
Consimmntul la nfiere se da fie prin declaraie facuta direct n fata autoritii tutelare care
ncuviineaz nfierea, fie prin nscris autentic.
ART. 72
Autoritatea tutelara va putea incuviinta nfierea numai dac va constata ca cel care infiaza poate
asigura nfiatului o normal dezvoltare fizica i morala, precum i ca nfierea nu se face n scopul
de a-l exploata sau n alte scopuri potrivnice legii ori regulilor de convieuire socialist.
ART. 73
Autoritatea tutelara, dup ce verifica existenta consimtamintului persoanelor prevzute n art.
70, precum i ndeplinirea celorlalte cerine legale, va da o decizie motivat de ncuviinare sau de
respingere a nfierii.
ART. 74
Pentru ncuviinarea nfierii, este competenta autoritatea tutelara de la domiciliul celui care
infiaza, n afar de cazul nfierii unui copil prsit sau din prini necunoscui, care se afla n
ngrijirea unei instituii de ocrotire. n acest caz, va fi competenta autoritatea tutelara n
circumscripia creia se afla sediul acestei instituii.
ART. 75
nfierea i produce efectele de la data ncuviinrii ei.
De la aceasta data, infiatul are fata de cel care infiaza drepturile i obligaiile pe care le are
copilul din cstorie fata de prinii si, iar descendenii nfiatului au fata de cel care infiaza
drepturile i obligaiile pe care descendenii copilului din cstorie le au fata de ascendentul
acestuia.
Infiatul i descendenii si pstreaz toate drepturile i obligaiile isvorite din filiatie fata de
prinii fireti i rudele acestora.
ART. 76
Drepturile i ndatoririle printeti trec asupra celui care infiaza.

n cazul n care cel care infiaza este soul printelui firesc al nfiatului, drepturile i ndatoririle
printeti aparin celui care infiaza i printelui firesc cstorit cu acesta.
Dac cel care infiaza va fi deczut din drepturile printeti, instanta judectoreasc, innd
seama de interesele minorului nfiat i ascultindu-l i pe acesta, dac a mplinit virsta de zece ani,
va putea fie sa redea prinilor fireti exerciiul drepturilor printeti, fie sa ncredineze pe minor
unei alte persoane cu consimmntul acesteia. n acest din urma caz, se aplica dispoziiile art. 104
alin. 3, iar instanta va hotr i privitor la reprezentarea minorului sau ncuviinarea actelor sale
precum i la administrarea bunurilor acestuia.
ART. 77
nfierea nu da natere rudeniei ntre cel nfiat i rudele celui care infiaza, n afar de cazul artat
n art. 79.
ART. 78
Infiatul dobndete, prin nfiere, numele celui care infiaza.
n cazul n care nfierea se face de ctre doi soi ori de ctre soul care infiaza pe copilul
celuilalt so, iar sotii au un nume de familie comun, infiatul va purta acest nume; dac sotii nu au
un nume de familie comun, ei snt obligai ca, la ncuviinarea nfierii, sa declare, potrivit
dispoziiilor art. 62 alin. 2, care se aplica prin asemnare, numele de familie pe care infiatul
urmeaz sa-l poarte.
Autoritatea tutelara va putea incuviinta ca infiatul sa continue a purta vechiul sau nume,
adaugindu-l la cel dobndit prin nfiere.
n toate cazurile, decizia de ncuviinare a nfierii va arata numele pe care infiatul urmeaz sa-l
poarte.
ART. 79
La cererea comuna a tuturor celor ndreptii sa consimt la nfiere, autoritatea tutelara poate
incuviinta nfierea cu toate efectele unei filiatii fireti.
De la data cnd aceasta nfiere i produce efectele, infiatul devine ruda cu rudele celor care
infiaza, ca un copil firesc al acestora din urma, iar drepturile i ndatoririle isvorite din filiatie
ntre cel nfiat i prinii si fireti i rudele acestora nceteaz. Cu toate acestea, se aplica ntre cel
nfiat i rudele sale fireti dispoziiile art. 6.
Dispoziiile art. 78 alin. 1, 2 i 4 snt aplicabile i situaiilor prevzute n alineatele precedente.
Serviciul de stare civil va ntocmi n registru un nou act de natere al celui nfiat, n care cei
care infiaza vor fi trecui ca prinii si fireti. Vechiul act de natere se va pstra, facindu-se pe el
meniune despre ntocmirea celui nou.
ART. 80
nfierea, ncheiat fr consimmntul prinilor nfiatului, poate fi desfcut, de instanta
judectoreasc, la cererea oricruia dintre prini, dac este n interesul copilului ca el sa se
ntoarc la acetia.
n cazul n care infiatul a mplinit virsta de zece ani se va cere i consimmntul acestuia.
ART. 81
Infiatul, prinii fireti ai acestuia, instituiile de ocrotire, autoritatea tutelara i orice organe ale
administraiei de stat, vor putea cere instanei judectoreti desfacerea nfierii, dac aceasta este n
interesul nfiatului.
ART. 82
Desfacerea nfierii poate fi pronunat numai dup ascultarea delegatului autoritii tutelare.
nfierea se desface pe data cnd hotrrea judectoreasc a rmas definitiva.
ART. 83
La desfacerea nfierii, infiatul redobindeste vechiul sau nume de familie; instanta
judectoreasc, pentru motive temeinice, va putea, ns, incuviinta ca infiatul sa pstreze numele
de familie dobndit prin nfiere.
ART. 84
Odat cu desfacerea nfierii, instanta judectoreasc va putea obliga pe cel care infiaza sa
plteasc nfiatului o pensie de ntreinere, ct timp acesta va fi minor.
ART. 85
La desfacerea nfierii, dac fostul nfiat este minor, prinii fireti redobndesc drepturile
printeti, afar numai dac instanta judectoreasc, n interesul minorului, hotrte instituirea
unei tutele.

CAP. 4
Obligaia de ntreinere
ART. 86
Obligaia de ntreinere exista ntre so i sotie, prini i copii, cel care infiaza i nfiat, bunici
i nepoti, strabunici i stranepoti, frai i surori, precum i ntre celelalte persoane anume
prevzute de lege.
Are drept la ntreinere numai acela care se afla n nevoie, neavnd putinta unui cistig din
munca, din cauza incapacitii de a munci.
Descendentul, ct timp este minor, are drept la ntreinere oricare ar fi pricina nevoii n care el
se afla.
ART. 87
Soul care a contribuit la ntreinerea copilului celuilalt so este obligat sa continue a da
ntreinere copilului, ct timp acesta este minor, ns numai dac prinii si fireti au murit, snt
disprui ori snt n nevoie.
Copilul va putea fi obligat sa dea ntreinere celui care l-a ntreinut timp de zece ani, astfel cum
se arata n alineatul precedent.
ART. 88
Cel care a luat un copil pentru a-l creste fr a ntocmi formele cerute pentru nfiere, are
obligaia sa-l ntrein, ct timp copilul este minor, ns numai dac prinii fireti au murit, snt
disprui ori snt n nevoie.
ART. 89
ntreinerea se datoreaz n ordinea urmtoare:
a) sotii i datoreaz intretinere naintea celorlali obligai;
b) descendentul este obligat la ntreinere naintea ascendentului, iar, dac snt mai muli
descendeni sau mai muli ascendeni, cel n grad mai apropiat naintea celui mai ndeprtat;
c) cel care infiaza este obligat la ntreinere naintea prinilor fireti;
d) fraii i surorile i datoreaz ntreinere dup prini, ns naintea bunicilor.
ART. 90
n cazul n care mai multe dintre persoanele prevzute n art. 89 snt obligate sa ntrein
aceeai persoana, ele vor contribui la plata ntreinerii, proporional cu mijloacele ce au.
Dac printele are drept la ntreinere de la mai muli copii, el poate, n caz de urgenta, sa
porneasc aciunea numai impotriva unuia dintre ei. Cel care a pltit ntreinerea se poate ntoarce
impotriva celorlali obligai pentru partea fiecruia.
ART. 91
n cazul n care cel obligat n primul rind la ntreinere nu are mijloace ndestultoare pentru a
acoperi nevoile celui ce o cere, instanta judectoreasc va putea obliga pe celelalte persoane
ndatorate la ntreinere sa o completeze, n ordinea stabilit n art. 89.