Sunteți pe pagina 1din 2

Principalele grupe de nevertebrate- Proiect didactic

Tipul lectiei: recapitulare-evaluare


Scopul lectiei:Cunoasterea diversitatii animalelor,clasificarea acestora si adaptarile la
mediul de viata.
Obiective operationale:
O1-sa recunoasca reprezentantii principalelor grupe de animale nevertebrate
O2- sa evidentieze legatura cauzala intre structura si functiile organismelor studiate la
punctul 1 si mediul de viata al acestora
O3-sa identifice caracterul evolutiv al animalelor studiate de fiecare grupa de lucru si sa
le prezinte ,fiind condusi de fisa de lucru
O4-sa precizeze care dintre animalele nevertebrate studiate le-au placut cel mai mult si sa
argumenteze de ce.
Metode si procedee: observatia,conversatia euristica,descoperirea,eseul.
Mijloace de invatamant: planse,manuale,preparate microscopice,material natural,lupe,
mulaj,insectar,material formolizat
Organizarea lectiei:frontala,pe grupe (5) cu sarcini diferite de lucru si individual.
Organizarea si desfasurarea lectiei:
1 Moment organizatoric
2.Captarea atentiei si enuntarea obiectivelor:
Profesorul propune elevilor sa recunoasca reprezentanti ai grupelor de animale
nevertebrate,sa evidentieze legatura cauzala intre structura si functiile organismelor
studiate si mediul lor de viata,sa identifice caracterul evolutiv al animalelor si sa
precizeze care dintre animalele nevertebrate le-au placut.
3.Dirijarea invatarii si evaluarea
Se formeaza 5 grupe de elevi cu urmatoarele sarcini de lucru(precizate pe tabla):
Gr.I-Studiul materialului prezent cu reprezentantii din grupul protozoare
Gr.II-Studiul materialului prezent cu reprezentantii din grupul spongieri si celenterate
Gr.III-Studiul materialului prezent cu reprezentanti din grupul viermilor
Gr.IV-Studilu materialului prezent cu reprezentanti din grupul molustelor
Gr.V-Studiul materialului prezent cu reprezentanti din artropode.
Profesorul imparte elevilor fise de evaluare.Elevii lucreaza in echipa timp de 15 min.Se
vor prezenta raspunsurile la cerintele respective.Se confrunta raspunsurile.
Profesorul evidentiaza cunostintele accumulate,capacitatea de aplicare,independenta de
gandire,trasaturi de personalitate.
Elevii stabilesc mediul de viata al animalelor nevertebrate si precizeaza adaptarile lor.

Elevii prezinta si argumenteaza evolutia nevertebratelor.Profesorul pune in evidenta


trasaturi de personalitate prin rezolvarea itemului 4 de catre elevi.Profesorul intervine cu
aprecieri,noteaza elevii.

Fisa de evaluare
1. Completati spatiile punctate de mai jos,cu denumirea corespunzatoare reprezentantului

2.Stabiliti modul de viata al acestor reprezentanti si precizati adaptarile lor la mediul


respectiv:

................
3.Precizati comparativ caracterele de superioritate ale animalelor din grupele studiate:

4. Precizati care dintre animalele nevertebrate v-au placut cel mai mult si argumentati de
ce:

Notare: - 1 punct din oficiu


- 4 puncte subiectul unu
- 2 puncte subiectul doi
- 2 puncte subiectul trei
- 1 punct subiectul patru