Sunteți pe pagina 1din 5

HGO433/2015

ID intern unic: 359973


Fia actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTRRE Nr. 433
din 15.07.2015
privind aprobarea Regulamentului-cadru
de activitate a serviciilor financiare
Publicat : 24.07.2015 n Monitorul Oficial Nr. 190-196

art Nr : 490

n scopul realizrii prevederilor art.19 lit.i) din Legea finanelor publice i responsabilitii
bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.223230, art. 519), cu completrile ulterioare, i art.29 lit.b) din Legea nr.229 din 23 septembrie 2010
privind controlul financiar public intern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.231234,
art.730),
cu
modificrile
ulterioare,
Guvernul
HOTRTE:
1. Se aprob Regulamentul-cadru de activitate a serviciilor financiare (se anexeaz).
2. Ministerele, Cancelaria de Stat i alte autoriti administrative centrale subordonate
Guvernului, precum i structurile organizaionale din sfera lor de competen (autoritile
administrative din subordine, serviciile publice desconcentrate i cele aflate n subordine, precum i
instituiile publice n care ministerul, Cancelaria de Stat sau alt autoritate administrativ central
are calitatea de fondator), innd cont de prevederile Regulamentului-cadru menionat i n vederea
executrii
eficiente
a
atribuiilor
serviciului
financiar:
1) vor nainta Guvernului, n termen de 3 luni, propuneri de modificare, dup caz, a structurii
organizatorice i a statului de personal, asigurndu-se efectivul-limit n numrul de uniti
aprobate;
2) vor actualiza regulamentul intern al serviciului financiar, precum i fiele de post.
PRIM-MINISTRU
Ministrul

INTERIMAR

Natalia

GHERMAN
Contrasemneaz:
Anatol
Arapu

finanelor

Nr. 433. Chiinu, 15 iulie 2015.

Aprobat
prin
din 15 iulie 2015

Hotrrea

Guvernului

nr.

433

REGULAMENTUL-CADRU
de activitate a serviciilor financiare
I. DISPOZIII GENERALE
1. Regulamentul-cadru de activitate a serviciilor financiare (n continuare Regulament)
stabilete misiunea, sfera de activitate, drepturile i obligaiile, funciile de baz i atribuiile,
precum
i
principiile
de
organizare
a
activitii
serviciului
financiar.

2. Scopul prezentului Regulament const n sporirea rolului serviciului financiar n sistemul de


management al finanelor publice prin oferirea unui model de organizare i funcionare armonizat a
acestuia.
3. Prevederile prezentului Regulament se aplic serviciilor financiare din cadrul ministerelor,
Cancelariei de Stat, altor autoriti administrative centrale subordonate Guvernului i structurilor
organizaionale din sfera lor de competen (autoritile administrative din subordine, serviciile
publice desconcentrate i cele aflate n subordine, precum i instituiile publice n care ministerul,
Cancelaria de Stat sau alt autoritate administrativ central are calitatea de fondator).
4. Prevederile prezentului Regulament snt recomandate spre aplicare serviciilor financiare din
cadrul autoritilor administrative autonome fa de Guvern, n msura n care nu snt reglementate
i nu contravin dispoziiilor legilor speciale care reglementeaz activitatea autoritilor respective.
5. n activitatea sa, serviciul financiar se conduce de Constituia Republicii Moldova i legi,
decretele Preedintelui Republicii Moldova, hotrrile Parlamentului i actele normative emise de
Guvern, ordinele, dispoziiile, instruciunile Ministerului Finanelor, Regulamentul de organizare i
funcionare a entitii publice din care face parte, precum i de prezentul Regulament.
6. n sensul prezentului Regulament, noiunile utilizate au urmtoarele semnificaii:
buget totalitatea veniturilor, cheltuielilor i surselor de finanare destinate pentru realizarea
funciilor
entitii
publice;
bun guvernare mod de a guverna prin care se asigur atingerea obiectivelor cu respectarea
principiilor de transparen i rspundere, economicitate, eficien i eficacitate, legalitate i
echitate,
etic
i
integritate;
control financiar public intern sistem general consolidat i instituit n sectorul public, avnd
scopul de a promova gestionarea entitilor publice conform principiilor bunei guvernri;
economicitate minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale
unei
activiti,
cu
meninerea
calitii
corespunztoare
a
acestor
rezultate;
eficacitate gradul de ndeplinire a obiectivelor programate i raportul dintre efectul proiectat i
rezultatul
efectiv
al
activitii
respective;
eficien raportul dintre rezultatele obinute i resursele utilizate pentru obinerea acestora;
entitate public minister, Cancelaria de Stat, alt autoritate administrativ central subordonat
Guvernului sau structur organizaional din sfera ei de competen (autoritate administrativ din
subordine, serviciu public desconcentrat i cel aflat n subordine, precum i instituia public n care
ministerul, Cancelaria de Stat sau alt autoritate administrativ central are calitatea de fondator);
management financiar i control sistem implementat i realizat de persoanele responsabile de
guvernare, administrare i de alt personal n conformitate cu cadrul normativ i reglementrile
interne, pentru a oferi o asigurare rezonabil c fondurile publice snt utilizate de ctre entitatea
public
n
mod
legal,
etic,
transparent,
economic,
eficient
i
eficace;
rspundere managerial (la nivelul serviciului financiar) contientizare i asumare de ctre
managerul serviciului financiar a responsabilitii pentru aciunile i deciziile sale, inclusiv pentru
maximizarea rezultatelor prin optimizarea resurselor, pe baza principiilor bunei guvernri, precum i
obligaia
de
a
raporta
despre
obiectivele
i
rezultatele
atinse;
risc eveniment posibil care poate avea impact negativ n ceea ce privete atingerea obiectivelor
entitii publice.
II. PRINCIPIILE DE ORGANIZARE A ACTIVITII
SERVICIULUI FINANCIAR
7. Serviciul financiar se instituie ca subdiviziune structural autonom, subordonat direct
managerului entitii publice/secretarului de stat, dup caz, i se mputernicete cu funcia general
de
management
financiar-bugetar.
8. n funcie de mrimea, complexitatea i domeniul de activitate, serviciul financiar poate avea
statut de direcie general, direcie, secie sau serviciu, n conformitate cu prevederile legislaiei n
vigoare.
9. Serviciul financiar se ghideaz n activitatea sa de urmtoarele principii:

1)

conformitate,
legalitate,
transparen
i
rspundere;
2)
economie,
eficien
i
eficacitate;
3)
imparialitate,
obiectivitate,
profesionalism;
4)
subordonare
i
raportare
direct
managerului
entitii
publice;
5)
divizare
i
delegare
adecvat
a
atribuiilor
i
sarcinilor
interne;
6) informare i comunicare eficient cu celelalte subdiviziuni structurale;
7) confidenialitate i securitate a prelucrrii datelor cu caracter personal;
8) independen funcional de celelalte subdiviziuni structurale.
III. MISIUNEA, OBIECTIVELE I FUNCIILE
DE BAZ ALE SERVICIULUI FINANCIAR
10. Misiunea serviciului financiar const n meninerea i n consolidarea managementului
financiar i bugetar al entitii publice, contribuind la atingerea obiectivelor acesteia prin:
1)
conformitatea
cu
cadrul
normativ
i
reglementrile
interne;
2)
eficacitatea
i
eficiena
operaiunilor;
3)
sigurana
i
optimizarea
activelor
i
pasivelor;
4)
sigurana
i
integritatea
informaiilor.
11. Obiecte ale managementului financiar i controlului snt toate activitile i procesele din
cadrul entitii publice. Obiectul i funciile de baz ale serviciului financiar snt urmtoarele:
1)
elaborarea
bugetului;
2)
executarea
bugetului;
3)
contabilitate;
4)
consiliere
economico-financiar;
5) raportare.
IV. ATRIBUIILE SERVICIULUI FINANCIAR
12. n cadrul procesului de elaborare a bugetului entitii publice, serviciul financiar are
urmtoarele
atribuii:
1) organizeaz i coordoneaz procesul de elaborare a bugetului n cadrul entitii publice, emite
instruciuni
i
stabilete
proceduri
interne;
2) elaboreaz, analizeaz, evalueaz, coordoneaz i fundamenteaz propunerile de buget, n
comun
cu
subdiviziunile
structurale
ale
entitii
publice;
3) acord asisten metodologic aferent procesului bugetar subdiviziunilor structurale din
cadrul
i/sau
subordinea
entitii
publice;
4) particip la elaborarea strategiei sectoriale de cheltuieli pe termen mediu, inclusiv prin
estimarea costurilor msurilor/politicilor i detalierea limitei sectoriale de cheltuieli, conform
metodologiei
stabilite
de
Ministerul
Finanelor;
5) organizeaz consultri bugetare n cadrul entitii publice, dup caz, cu entitile publice
subordonate;
6) asist, dup caz, conducerea entitii publice n cadrul consultrilor bugetare organizate de
Ministerul Finanelor, precum i la prezentarea ctre Ministerul Finanelor sau entitatea public
ierarhic
superioar
a
proiectului
bugetului
entitii
publice;
7) asigur detalierea bugetului aprobat conform metodologiei stabilite de Ministerul Finanelor.
13. n cadrul procesului de executare a bugetului entitii publice, serviciul financiar are
urmtoarele
atribuii:
1) asigur legalitatea, eficiena, economia i transparena cheltuirii mijloacelor bugetului, cu
respectarea
limitelor
bugetare
aprobate;
2) asigur ncasarea/colectarea integral, conform i eficient a mijloacelor n conformitate cu
bugetul
aprobat;
3) organizeaz i execut eficient tranzaciile financiare, precum i asigur corectitudinea i
regularitatea procesrii i nregistrrii acestora, inclusiv prin control financiar periodic;
4)
analizeaz
executarea
bugetului;
5) monitorizeaz i raporteaz performana financiar i nefinanciar, n comun cu subdiviziunile

structurale
ale
entitii
publice;
6) nainteaz, n caz de necesitate, propuneri de redistribuire a alocaiilor bugetare sau de
modificare
a
bugetului;
7) asigur un management bugetar adecvat i ordonat, inclusiv prin evaluarea, monitorizarea i
raportarea
sistematic
a
bugetului.
14. n cadrul funciei de contabilitate a entitii publice, serviciul financiar are urmtoarele
atribuii:
1) elaboreaz i implementeaz politica de contabilitate a entitii publice;
2) nregistreaz prompt, ine evidena i verific toate tranzaciile financiare, materiale i alte
operaiuni
care
afecteaz
veniturile,
cheltuielile,
activele
i
pasivele;
3) asigur corectitudinea i plenitudinea nregistrrilor contabile, a documentelor i a altor
informaii
cu
caracter
contabil;
4) controleaz existena, calitatea i corespunderea activelor i datoriilor cu datele contabile,
inclusiv
prin
efectuarea
periodic
a
inventarierii;
5) contribuie la realizarea activitilor de control privind integritatea i sigurana activelor,
inclusiv
privind
circulaia
acestora.
15. n cadrul funciei de consiliere economico-financiar, serviciul financiar are urmtoarele
atribuii:
1) se pronun cu privire la impactul financiar, bugetar sau economic al propunerilor de politici
noi
i
al
proiectelor
de
acte
legislative
i/sau
normative;
2) particip la elaborarea proiectelor de acte legislative i/sau normative, n domeniile vizate, cu
excepia entitilor publice care nu dispun de competena de elaborare a politicilor;
3) ofer asisten i se expune cu privire la eficiena i economia resurselor utilizate n
principalele
procese
manageriale,
operaionale
i
de
suport.
16. n cadrul procesului de raportare, intercorelat cu procesele de elaborare i executare a
bugetului,
serviciul
financiar
are
urmtoarele
atribuii:
1) organizeaz i implementeaz sisteme eficiente de comunicare i raportare a informaiei cu
privire
la
buget;
2) particip, n comun cu subdiviziunile structurale ale entitii publice, la ntocmirea Raportului
de
implementare
a
strategiilor
sectoriale
de
cheltuieli;
3) ntocmete i prezint, n modul i n termenele stabilite, Raportul privind executarea
bugetului;
4) ntocmete i prezint, n modul i n termenele stabilite, rapoarte financiare, precum i alte
rapoarte;
5) ntocmete, n comun cu subdiviziunile structurale ale entitii publice, i prezint, n modul i
n termenele stabilite, Raportul privind performana programelor de cheltuieli;
6)
asigur
calitatea,
plenitudinea
i
sigurana
informaiei
din
rapoarte.
17. Serviciul financiar are i alte atribuii legate de funciile de baz ale acesteia, precum:
1) asigur primirea, evidena i controlul eficient i legal al activelor i serviciilor procurate;
2)
asigur
evidena
cheltuielilor
de
personal;
3)
asigur
achitarea
bunurilor
i
a
serviciilor
procurate;
4)
organizeaz
eficient
i
supravegheaz
funcia
intern
de
casierie;
5) asigur sigurana i securitatea operaiunilor de cas i a pstrrii numerarului, precum i
asigur identificarea i controlul eficace al riscurilor de delapidare, fraud sau corupie;
6) particip la procesul de achiziii publice de bunuri i servicii, n corespundere cu funciile i
sarcinile
atribuite
n
cadrul
grupului
de
lucru
pentru
achiziii;
7) asigur nregistrarea contractelor de achiziii publice la trezoreria teritorial a Ministerului
Finanelor, precum i evidena i monitorizarea executrii contractelor de achiziii publice;
8) ine evidena patrimoniului de stat din ramur, administreaz terenurile proprietate public a
statului aferente bunurilor imobile proprietate de stat din gestiune i prezint dri de seam privind
patrimoniul
public
organului
abilitat.

18. Serviciul financiar identific i evalueaz riscurile asociate obiectivelor i atribuiilor sale de
baz. Pentru a controla riscurile, serviciul financiar implementeaz i realizeaz eficient i eficace n
toate funciile/procesele sale de baz activiti de control, care pot fi preventive (ex-ante), curente
sau
de
detectare
(ex-post).
19. Pentru asigurarea unui management eficient i eficace al riscurilor i pentru atingerea
obiectivelor, serviciul financiar ine un registru al riscurilor, precum i elaboreaz descrieri grafice
i/sau narative ale proceselor sale de baz.
V. DREPTURILE I OBLIGAIILE SERVICIULUI FINANCIAR
20.
Serviciul
financiar
are
urmtoarele
drepturi:
1) s solicite, n condiiile legii, de la subdiviziunile structurale ale entitii publice, informaia i
documentele
necesare
pentru
exercitarea
atribuiilor
sale;
2) s colaboreze cu subdiviziunile structurale ale entitii publice n procesele de elaborare,
executare i raportare a bugetului, precum i n alte procese, pentru realizarea eficient i eficace a
atribuiilor
sale;
3)
s
colaboreze
cu
subdiviziuni
similare
din
alte
entiti
publice;
4) s participe la cursuri de instruire, conferine, seminare, ateliere de lucru i la alte activiti,
organizate n Republica Moldova i n alte ri, cu tematic relevant pentru domeniul de activitate;
5)
s
exercite
alte
drepturi
prevzute
de
legislaia
n
vigoare.
21. Serviciul financiar are obligaia general de a realiza, de a monitoriza i de a controla eficient
i eficace atribuiile sale, precum i de a raporta conducerii entitii publice.