Sunteți pe pagina 1din 1

Doamnei/Domnului

...........................................

Nume si prenume
Functia

Avnd n vedere:
Referatul
nr.
........../......................
intocmit
de
dl/d-na.......................................,
de ......................................., privind .................................................................................... (se
abaterea disciplinara)

in
calitate
va mentiona

n conformitate, cu dispoziiile art.251 din Legea nr.53/2003 Codul muncii, cu modificrile i completrile
ulterioare;
Avnd n vedere c, fapta dumneavoastr poate constitui abatere disciplinar conform Cap. ......................... din
Regulament Intern urmnd a se face aplicarea prevederilor din Regulamentul Intern i ale Legii nr.53/2003 Codul
muncii, cu modificrile i completrile ulterioare;
V solicitm s v prezentai la Scoala generala nr.3 ................................., din str. ......................., nr.
..........,bl.........sc.........ap............localitate................judet................, la .................................., n data de .............,
ora .............., n vederea realizrii cercetrii disciplinare prealabile de ctre Comisia desemnat prin Decizia
conducerii unitatii scolare.

.........................................
Membru

..............................................
Membru