Sunteți pe pagina 1din 6

ACTUL CONSTITUTIV

al Cooperativei MACII AURII


cooperativa agricola
Art. 1. Noi, membrii cooperatori:
-

ALUPOAIEI ALINA-MIHAELA, domiciliat in Mun.Vaslui, str. Pcii, bl.362, sc.E,


ap.13, identificat cu CI/VS/544067/ SPLCEP Vaslui/16.08.2012, CNP : 2820831374511 Membru fondator;

BOZIANU GHEORGHE, domiciliata in Mun. Vaslui, str. Ion Creang, nr.5, jud.
Vaslui, identificata cu CI /VS/265525/SPCLEP Vaslui/09.12.2005, CNP:1671124374065Membru fondator;

DUMITRU GIC, domiciliat in Sat Tanacu, com. Tanacu, jud. Vaslui, identificat cu
CI/VS/680524/SPCLEP Vaslui/15.01.2015, CNP : 1690512374136 - Membru fondator;

ALUPOAIEI MARIUS VASILE, domiciliat in Mun.Vaslui, str. Pcii, bl.362, sc.E,


ap.13, identificat cu CI/VS/493808/SPCLEP Vaslui/17.08.2011, CNP : 1810607374514 Membru fondator;

ALUPOAIEI SILVIU-PETRE, domiciliat in Mun.Vaslui, str. Pcii, bl.362, sc.E, ap.13,


identificat cu CI/VS/570276/SPCLEP Vaslui/20.02.2013, CNP : 1950112374533 Membru fondator;

semnatari ai acestui Act Consitutiv, consimtim infiintarea, in baza Legii nr. 566/2004 a Cooperativei
MACII AURII, cooperativa agricola, denumita pe scurt, in continuare cooperativa cu sediul in
comuna Tanacu, satul Tanacu, nr. 716, judetul Vaslui care va functiona dupa urmatoarele principii
cooperatiste:
a. Asocierea voluntara ;
b. Control democratic al membrilor adica 1 om = 1 vot indiferent de capitalul cu care participa
c. Participarea membrilor prin investitii si capital ;
d. Autonomia si independenta a propriilor afaceri fara influienta din afara de orice natura ar fi,
stat, politic sau alti investitori ;
e. Asigurarea educatiei si pregatirii membrilor si ai conducerii ;
f. Ajutorarea si deservirea membrilor cooperatori;

g. Cooperarea dintre cooperativele agricole;


h. Preocuparea pentru dezvoltarea durabila a comunitatii locale ;

Art.2. Zona de activitate a cooperativei este judetul Vaslui si pe intreg teritoriul tarii.

Art.3. Cooperativa este de gradul 1 (unu) si are forma juridica de Cooperativa agricola constituita
in baza Legii nr.566/2004

Art.4. Tipul cooperativei este cooperativa agricola de exploatare i gestionare a terenurilor agricole,
silvice, piscicole i a efectivelor de animale.

Art.5. Obiectul de activitate este:


a) activitatea principala
0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de
seminte oleaginoase
b) activitati secundare
0113
0116
0119
0121
0124
0125
0126
0127
0128
0129
0130
0141
0142
0143
0145
0146
0147
0149

Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor


Cultivarea plantelor pentru fibre textile
Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
Cultivarea strugurilor
Cultivarea fructelor semintoase si samburoase
Cultivarea fructelor arbustilor fructiferi, capsunilor, nuciferilor si a altor pomi fructiferi
Cultivarea fructelor oleaginoase
Cultivarea plantelor pentru prepararea bauturilor
Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale si a plantelor de uz farmaceutic
Cultivarea altor plante permanente
Cultivarea plantelor pentru inmultire
Cresterea bovinelor de lapte
Cresterea altor bovine
Cresterea cailor si a altor cabaline
Cresterea ovinelor si caprinelor
Cresterea porcinelor
Cresterea pasarilor
Cresterea altor animale

0150 Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor)


0161 Activitati auxiliare pentru productia vegetala
0162 Activitati auxiliare pentru cresterea animalelor
0163 Activitati dupa recoltare
0164 Pregatirea semintelor
0210 Silvicultura si alte activitati forestiere
0220 Exploatarea forestiera
0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontana
4611 Intermedieri in comertul cu materii prime agricole,animale vii,materii prime textile si cu
semifabricate
4618 Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu character specific
4621 Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor,furajelor si tutunului neprelucrat
4622 Comert cu ridicata al florilor si al plantelor
4623 Comert cu ridicata al animalelor vii
4631 Comert cu ridicata al fructelor si legumelor
4661 Comert cu ridicata al masinilor agricole,echipamentelor si furniturilor
4675 Comert cu ridicata al produselor chimice
5210 Depozitari
7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si management
7120 Activitati de testari si analize tehnice
7311 Publicitate
7320 Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice
7731 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente agricole
8230 Activitati de organizare a expozitiilor,targurilor si congreselor
8292 Activitati de ambalare
Art. 6. Durata de functionare a cooperativei este nelimitata.
Art.7. Capitalul social este de 500 lei in total, din care in natura = 0 lei si in bani = 500 lei, subscris
in totalitate de catre membrii cooperatori fondatori, reprezentind 50 parti sociale a cite 10 lei fiecare.
La data inscrierii variantei actualizte au fost varsate 100% din partile sociale subscrise. Membrii au
convenit sa subscrie si sa detina partile sociale dupa cum urmeaza :
1. ALUPOAIEI ALINA-MIHAELA: aport la capital 100 ron, echivalentul a 10 parti
sociale, reprezentind 20% din capitalul social total;
2. BOZIANU GHEORGHE: aport la capital 100 ron, echivalentul a 10 parti sociale,
reprezentind 20% din capitalul social total;

3. DUMITRU GIC: aport la capital 100 ron, echivalentul a 10 parti sociale, reprezentind
20% din capitalul social total;
4. ALUPOAIEI MARIUS VASILE: aport la capital 100 ron, echivalentul a 10 parti
sociale, reprezentind 20% din capitalul social total;
5. ALUPOAIEI SILVIU-PETRE: aport la capital 100 ron, echivalentul a 10 parti sociale,
reprezentind 20% din capitalul social total.
Art.8. Numarul membrilor cooperatori este nelimitat, iar numarul minim de parti sociale detinute de
catre un membru este de 10 parti sociale. In afara membrilor fondatori, la cooperativa pot adera si
altii care sint de a cord cu principiile din prezentul act constitutiv si cu statutul propriu al
cooperativei. Conditiile de aderare sint stabilire in statutul cooperativei.

Art.9. Organele de conducere ale cooperativei sunt: Adunarea Generala Ordinara si


Extraordinara a membrilor cooperatori cu drept de vot care au subscris si varsat partile sociale in
conformitate cu statutul cooperativei, Consiliul de administratie ales de adunarea generala a
cooperatorilor, Directorul executiv numit de consiliul de administratie si Cenzorii mandatati de
adunarea generala.
Membrii au stabilit urmatoarea componenta a Consiliul de administratie:
1. ALUPOAIEI ALINA-MIHAELA, domiciliat in Mun.Vaslui, str. Pcii, bl.362, sc.E, ap.13,
identificat cu CI/VS/544067/ SPLCEP Vaslui/16.08.2012, CNP : 2820831374511
Presedinte,
2. BOZIANU GHEORGHE, domiciliata in Mun. Vaslui, str. Ion Creang, nr.5, jud. Vaslui,
identificata cu CI /VS/265525/SPCLEP Vaslui/09.12.2005, CNP:1671124374065 Membru
3. DUMITRU GIC, domiciliat in Sat Tanacu, com. Tanacu, jud. Vaslui, identificat cu
CI/VS/680524/SPCLEP Vaslui/15.01.2015, CNP : 1690512374136 Membru.
Cenzor mandatat: BAHNAREANU MARGARETA, contabil autorizat conform carnetului
nr. 33239/2008 eliberat de CECCAR, posesor a CI/VS/222504/SPCLEP Vaslui,
CNP:2690205372291, domiciliat n Vaslui, str. Radu Negru, bl. 274, sc. A, et.3, ap.12, jud. Vaslui.
Toate organele de conducere ale cooperativei functioneaza in baza statutului propriu al cooperativei.

Art. 10. Cooperativa tine si organizeaza registrele prevazute de lege. Patrimoniul se gestioneaza in
conformitate cu legea contabilitatii si ale hotaririlor proprii luate in adunarea generala. Anual se
incheie situatiile financiare care se depun, prin grija administratorilor, la Administratia financiara.

Art.11. Mijloacele financiare ale cooperativei sint formate din aportul la capitalul social, o parte din
profitul rezultat anual, surse atrase din sistemul bancar, taxele de inscriere ale
membrilor cooperatori, donatii, sponsorizari, subventii, granturi, fonduri nerambursabile si alte
mijloace financiare legale.

Art.12. Fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea cooperativei se face in conformitate cu


prevederile statutului si ale legilor speciale.

Art.13. Cooperativa se poate asocia, cu aprobarea adunarii generale extraordinate, la Uniunile de


ramura si poate deschide puncte de lucru, sectii, reprezentante, agentii, filiale sau sucursale in alte
localitati.

MEMBRII :
1. ALUPOAIEI ALINA-MIHAELA ________________________________________

2. BOZIANU GHEORGHE _______________________________________________________


3. DUMITRU GIC _______________________________________________________________
4. ALUPOAIEI MARIUS VASILE ________________________________________________
5. ALUPOAIEI SILVIU-PETRE __________________________________________________

LISTA
Membrilor Cooperativei MACII AURII cooperativa agricola
Nr.

Numele si

Locul si data

Domiciliul

Crt.

prenumele

nasterii

telefon

CNP

Cetatenia

membrilor

ALUPOAIEI 31.08.1982,
ALINAMIHAELA

Mun.Vaslui,

Vaslui,

str. Pcii,

Jud. Vaslui

bl.362, sc.E,

Valoarea

partilor

acceptare a

sociale

inscrierii in

subscrise

cooperativa

2820831374511

romn

100

20

1671124374065

romn

100

20

1690512374136

romn

100

20

1810607374514

romn

100

20

1950112374533

romn

100

20

ap.13,jud.
Vaslui,
0741311241

BOZIANU

24.11.1967,

Mun. Vaslui,

GHEORGH

Vaslui,

str. Ion

Jud. Vaslui

Creang,

nr.5, jud.
Vaslui

4.

DUMITRU

12.05.1969,

Sat Tanacu,

GIC

com.Tanacu,

com. Tanacu,

Jud. Vaslui

jud. Vaslui

ALUPOAIEI 07.06.1981,
MARIUS
VASILE

Mun.Vaslui,

Vaslui,

str. Pcii,

Jud. Vaslui

bl.362, sc.E,
ap.13,jud.
Vaslui

5.

ALUPOAIEI 12.01.1995,
SILVIUPETRE

Mun.Vaslui,

Vaslui,

str. Pcii,

Jud. Vaslui

bl.362, sc.E,
ap.13,jud.
Vaslui

Semnatura de