Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA

Facultatea Constructii de Masini


Departamentul: Ingineria Proiectarii si Robotica
Specializarea: DESIGN INDUSTRIAL

DESFASURATORUL SI CONTINUTUL PROIECTULUI DE DIPLOMA


Pentru specializarea Design Industrial
Anul universitar 2014-2015
Nr.
Crt.

ETAPA

nr. pg.
recom.

ETAPA 1 - Elaborarea

conceptului

1.

Propunerea temei de proiect si


aprobarea sa

2.

Formularea specificatiei initiale de


design a produsului

3.

Planificarea desfasurarii proiectului

4.

Incadrarea produsului in context

5.

Analiza stadiului actual al


solutionarii problemei;

15

6.

Analiza necesitatilor consumatorului

7.

Analiza produselor competitoare


existente pe piata

8.

Incadrarea produsului in prevederile


legislative.

9.

Stabilirea cerintelor de design

Explicatii detaliate asupra


continutului etapei
Tema este elaborata de indrumatorul de proiect
sau firma externa, aprobata de coordonatorul de
specializare si directorul de departament.
Stabilirea legaturii cu indrumatorul de proiect,
respectiv cu firma externa in cazul unei teme
formulate de acesta. Definirea ideilor primare de
functionalitate si performante.
Propunerea unui grafic de timp in care se vor
desfasura toate etapele proiectului
Diagrama Gantt.
Originea si dezvoltarea cronologica a solutiilor
ce vin in sprjinul solutionarii temei propuse, in
diferite conjuncturi si contexte.
Cercetare tematica pe Internet, respectiv
cercetare bibliografica, brevete de inventie,
reviste, standarde si normative existente in
domeniul problemei. Legislatia nationala si
internationala care reglementeaza fabricarea si
desfacerea produselor similare.
Definirea consumatorilor tinta; Sondaje si
cercetari de piata pentru descoperirea
necesitatilor si obiceiurilor consumatorului.
Ierarhizarea cerintelor consumatorului.
Identificarea produselor competitoare; evaluarea
solutiilor existente din p.d.v. al functionalitatii,
performantelor, solutiilor de design,
ergonomicitatii, pretului, esteticii si finisarii,
materialelor utilizate, calitatii si fiabilitatii,
sigurantei, mentenantei, posibilitatilor de
fabricare si altor criterii.
Analiza cerintelor legislative al nivel national si
european referitoare la fabricarea,
comercializarea si utilizarea produselor din
gama respectiva. Formularea unor recomandari
de proiectare.
Scopul, functionalitatea, cerinte de mediu,
materiale, fabricatie, ergonomicitatea, durata de
viata, intretinere, pret de referinta, concurenta,
estetica, calitate, fiabilitate, testare, impachetare,
etc.

10.

Elaborarea specificatiei tinta de


proiectare

Stabilirea cerintelor tehnice, pregatirea listei de unitati


metrice, fixarea valorilor int ideale i marginale
acceptabile, stabilirea specificatiei finale de proiectare.

Brainstorming sau alte metode de generare a ideilor,


elaborarea diagrama Spyder, propuneri de solutii de
design. Elaborarea a acel putin 5 concepte de
functionalitate, stilizare si de incorporare.

11.
12.

Proiectarea conceptuala

ETAPA 2 Dezvoltarea conceptului


13.

Explorarea si evaluarea conceptelor

14.

Dezvoltarea conceptului adoptat

15.

Analiza ergonomica si a sigurantei in


utilizare a produsului.

16.

Justificarea compatibilitatii cu
cerintele de mediu a solutiilor
adoptate si a mterialelor utilizate

17.

Analiza si dezvoltarea conceptului la


nivel de competitivitate a produsului

18.

Definitivarea functionalitatii si
arhitecturii produsului

19.

Fundamentarea solutiilor functionale


si constructive adoptate

20.

Fundamentarea pretului

10-12

10-12

Analiza comparativa a conceptelor elaborate pe baza


cerintelor consumatorului si a cerintelor tehnice.
Alegerea variantei optime.
Rafinarea conceptului. Elaborarea solutiilor grafice
de materializare fizica a conceptului adoptat. Schite
de mana, modele 3 D pe calculator, modele fizice.
Aplicarea criteriilor ergonomicitatii si sigurantei de
utilizare in dezvoltarea conceptului. Justificarea
solutiilor adoptate.
Aplicarea criteriilor de proiectare ecologica a
produsului, solutiilor adoptate si materialelor propuse.
Prezentarea principalelor elemente relevante din
analiza si dezvoltarea competitiva a produsuului.
(pe schema proiectului de sem. la Proiectarea
competitiva a prod, an. IV. Brad Stelian)
Elaborarea functiei arbore, definirea modulelor
functionale, dezvoltarea solutiilor de constructie
interna, alimentare cu energie, actionare, solutiile
mecanice de transmiterea si transformare a miscarilor,
elementele de iesire, interactiune si interfata cu
factorul uman.
Elaborarea breviarului de calcul care va cuprinde
calcule de dimensionare energetica, dimensionare si
verificare mecanica a organelor de masini si
elementelor din componenta lanturilor cinematice;
alte calcule reprezentative.
Calculul pretului de cost al produsului pe baza
costului proiectarii, dezvoltarii, a cheltuielilor cu
cercetara pietei, al pregatirii fabricatiei, al costului
materialelor, a prelucrarilor, a fortei de munca, si
promovarii produsului.

ETAPA 3 Modelarea, simularea si proiectarea computerizata


21.

Vizualizarea conceptului
- Modelarea 3 D a produsului

22.

Documentatia tehnica inginereasca a


produsului 2D

23.

24.
25.

Studiu de culoare

Cerintele de ingineria calitatii


produsului
Cartea tehnica a produsului

Modelarea formelor externe pentru analiza


2-3
ergonomicitatii produsului, pregatirea bazei
formate echiv.
de date 3D, modelarea 3 D a mecanismelor
A2
functionale, carcase si elementelor exterioare;
Elaborarea 2D (obligatoriu-AUTOCAD) a
desenului de ansamblu al produsului si a
subansamblelor reprezentative, cu sectiunile si
2 formate
vederile necesare definirii functionalitatii si
echiv. A1
formei fiecarui reper component.
Documentatia de detaliu pentru 2-3 repere
reprezentative.

3-4

2
4-5

Elaborarea unui studiu complex de


culoare cu fundamentarea recomandarilor
care se desprind pentru fabricarea in serie
a produsului.
Analiza cerintelor calitative si elaborarea
prescriptiilor necesare fabricarii, controlului si
montajului produsului.
Elaborarea manualului de exploatare,
intretinere si service a produsului.

Etapa 4 Pregatirea pentru prezentarea in fata comisiei de diploma


26.

Redactarea proiectului

27.

Planificarea materialelor de
perzentare si aranajamentului
acestora

28.

Elaborarea materialelor necesare


prezentarii proiectului

29.

Pregatirea expozitiei

30.

Sustinerea proiectului in fata


comisiei de diploma

Tehnoredactarea partii scrise a proiectului de


diploma si a anexelor sale. ARIAL 11, la 1 rand cu
paragrafiere de 4 pt.
Definitivarea tipului si numarului materialelor de
prezentare colaterale proiectului: postere, machete,
scheme functionale, desene 2D si 3D, studiu de
culoare.
1 poster Pregatirea randarilor, modelelor, animatiilor,
500x1000 pregatirea textului de prezentare, etc.
Toate lucrarile si materialele de prezentare.vor fi
expuse cu o saptamana inaintea examenului
propriuzis in cadrul unei sali special amenajate, in
care se va sustine si examenul.
Prezentare dupa caz Power Point, animatie 3 D,
poster sau alte mijloace media.

S-ar putea să vă placă și