Sunteți pe pagina 1din 1

SOLICITARE PENTRU

EXAMENUL MEDICAL DE ANGAJARE

Subsemnatul ........................................ angajator la


S.C. ........................................, Str............................. nr. ...........,
judet/sector ........................, telefon: ...............................,

SOLICIT
Executarea examenului medical de angajare, conform
legislatiei de securitate si sanatate in munca in vigoare pentru:
domnul/doamna ______________________________________
nascut/a la (data si localitatea ):__________________________
avand profesia de ________________________________ si care
urmeaza a fi angajat/a in functia de ________________________
la locul de munca ______________________________________
din sectia (atelierul, compartimentul, etc) ___________________
_____________________________________________________
Persoana examinata urmeaza sa efectueze activitatea profesionala
la locul de munca ce prezinta riscuri profesionale detaliate in FISA DE
EXPUNERE LA RISCURI PROFESIONALE anexata prezentei cereri.
S. C. .......................... S.A. (SRL)
DIRECTOR,
................................................

S-ar putea să vă placă și