Sunteți pe pagina 1din 1

SUPORT DE CURS

__

INSPECTOR RESURSE UMANE

CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA CU TIMP


PARTIAL
Salariatul cu fractiune de norma este salariatul al carui numar de ore normale de lucru,
calculate saptamanal sau ca medie lunara, este inferior numarului de ore normale de
lucru al unui salariat cu norma intreaga comparabil.
Salariatul comparabil este salariatul cu norma intreaga din aceeasi unitate, care are
acelasi tip de contract individual de munca, presteaza aceeasi activitate sau una similara cu cea a
salariatului angajat cu contract individual de munca cu timp partial, avandu-se in vedere si alte
considerente, cum ar fi vechimea in munca si calificarea/aptitudinile profesionale.
Atunci cand nu exista un salariat comparabil in aceeasi unitate, se au in vedere dispozitiile
din contractul colectiv de munca aplicabil sau, in lipsa acestuia, reglementarile legale in domeniu.
Angajatorul poate incadra salariati cu fractiune de norma prin CIM pe durata nedeterminata
sau determinata, denumite CIM cu timp partial. Salariatii se bucura de aceleasi drepturi ca
salariatii incadrati cu norma intrega. Drepturile se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat.
Se incheie numai in forma scrisa.
CIMTP cuprinde in plus fata de CIM:
durata muncii si repartizarea programului de lucru;
conditiile in care se poate modifica programul de lucru;
interdictia de a efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau
pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori inlaturarii
consecintelor acestora;
Angajatorul este obligat sa informeze salariatii de aparitia unor locuri de munca vacante si
sa permita salariatilor accesul la ele (anunt afisat la sediul angajatorului). O copie a anuntului se
transmite de indata sindicatului sau reprezentantilor salariatilor.
Salariatul angajat cu CIMTP va beneficia de un stagiu de cotizare la sistemul public de
pensie (potrivit Legii nr.263/2010) integral, la fel ca in cazul salariatilor care isi desfasoara
activitatea in cadrul programului normal de lucru. Nu acelasi lucru se intampla in cazul aplicarii
Legii 76/2002 legea somajului.

S-ar putea să vă placă și