Sunteți pe pagina 1din 1

FIRMA...........................................

CUI ..............................................
TEL................................................

DECIZIA
Nr. ................../............................
Avand in vedere ______________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
________________________________________________________________
Tinand seama de ______________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
DECIDE:
1. Incepand cu data de _____________________ se suspenda contractul de
munca al D-nei/D-lui ________________________________ conform
art. __________lit._______ din Codul Muncii.
DIRECTOR,