Sunteți pe pagina 1din 4
Fisa laborator - Fizici 2009-2010 Fisa de laborator Numele ee Forta deformatoare investigatiei Scopul ‘4 identificdm dependenfa alungirii unui resort de marimea forfei deformatoare ver Intrebar a : . [—venitebet _ i rts gts ue, a neges ton Newel ee, a : printr-un experiment ? Ipoteza Ler imprenst Aapt erenle Lace AA term ago TDescris coea cs 1 Eucred ca Ceres ae astepti sit invveti de la . ae - ‘ieipatie aon {porta kefruuaheare Chak erypceoti le d- whe pean ferceus |! Proiectarea Pun in evidenta faptul ca intinderea unui resort depinde de marimea fortei aaa experimentului _ deformatoare piss prin expeimentl ‘Cum? Explicatia poate fi dati de dispozitivul proiectat de mine, Sasa? FRESOURERNSDER duce arerenat te seofesor 107 ivul experimental este cel din imaginea de mai jos. O descriere sccm a experimental Deserie SGSSTOPRIERNOERM du cl prezentat de profesor Sunt oae cap ‘materiale cum ve, . realizadispocitioul - oy experimental Desenea dah este ane cl dposivul sori ‘perimental Osohia exert ee wr (dese) a discon jemanevrat ‘experimental ene deserierea st ‘etichetarea parlor componente pm GNBEEWRE Recut demersal nos il trecem mai jos (S (wrt : arabe de fete apa Hentificares Heecnkete tiie) | Paneer acer i psi wi yariabilelor ‘care realizeaza experimentul). Toate marimile ce le vei ‘experiment si sunt mentiriti factorii care pot Decticondgetn — Mrimafccd cme pe obra cout inns ental ppnan flere a Singur Semanal? spout Ce tucrurt a trebuie ~mdlurg herr | Bate foarte cere schinb? seal sii vti miso? Cire et care pe carl scinba (fo dee Ctvet obra a prof. Ana Elena Puscag Pagina | din 4 Fisa laborator - Fizici 2009-2010 Materiale Pe baza discutiilor noastre si a dispozitivului realizat de voi, identificafi materialele necesare necesare experimentului. ~ revert Moke - a oo ae log - Bhuc, Procedeu Pasul |: Este inregistrata lungimea inifiala a resortului, Ip Pasul 2: Un corp cu masa de 10 g este atimat de resort. Se citeste noua Jungime a resortului. Pasul 3: Este pus peste corpul de 10 g un alt corp identic. Se citeste noua Jungime a resortului. Pasul 4: Este agiat de primele doua corpuri un alt corp de 10 g. Se citeste noua lungime a resortului, Observatii Observatii calitative- scrise, desenate _ . Date colectate ~ Kerried re ini'ncle fact alata cu coy Deseneazd sau serie - Mlaueginned ‘ertiilac Moke Loca m a observa obime a oleprren ya rede prin investigatie. Aare eg 5 ‘Mseash resale r= in tabel. Observatii cantitative- tabel de date Nr. Lungimea initiali ~Lungimea resortului Masa Forta ___intinderea det a resortului deformat resortului m oF lo 1 Al om om 2 oN em 1 14 15 10 ol 4 2 Ie 29 80 2 It 30 93 3. ‘Sunt toate materalele ‘enumerate, inclusiv ‘cantitatea necesart? ‘Sunt toate materialele disponibile, usor de procurat? Este provedura clara, eu tof pas indica? Afi putea sa urmayi ew uring aceste indicat da Sunt indeplinite formele de sigurants? Este usor de controlat procedeu!? Exista 0 modaitate de a colecta datele? Se pot efectua toate ‘masuratoile? Apar la observatit cealitative tot ceea ce ai identifica in urma, realizatii cexperimentului? Datle sunt trecute corect in tabel? Fiecare marime fica este trecuta cu simbolul Este indicata unitatea de ‘masura pent fecare marime fizica? prof. Ana Elena Puscas Pagina 2 din 4 Figa laborator - Fizicd 2009-2010 Prelucrarea ‘ec eatin datelor datele cantitative si observatiile calitative, ‘Simetizénd datele calitative reer spune ca resortul..A¢ Lava cle es ‘Realizeazi un grafic cu jean Pesan oe che oh, q valorile din tabel. wn y "Goagimace jeeps poke . Airealizat eorect ‘operatile matematice? Pentru completarea tabelului de date utilizam formulele: See Jculul fortei: i gato Oh mi men ole . Daurfrwdrt 40 Sbotee: d a A id JOS pentru calculul alungirii resortului: Alzk-be Pl Reprezentarea grafica es Graficul este realizat Al/em f =o Ai tilizat toate datele? prof. Ana Elena Puscas Pagina 3 din 4 Fisa laborator - Fizicd 2009-2010 Coneluzii Lucrim impreunit Ait eAspuncu ia , pret Laut Merk (AL) we Rezutatl bpm este inate pt? Dect : - Saeiees mest doce weef prod euala Aue [re ia ‘Siu ch ies (' fr" catgut Snes ‘ cobtinute prin experiment. ane 5 aur - Uitizeaai urmatora Crapet ethaud ame cuddea aceck -ghid in raspunsul dat: « Rezultatele obtinute it Tree da ede cet E = Cowl ALT fucrimea “Cut 2 Ke (eructautaalgctig Lek Ue arate’ wie AF tele. de matin resnlihe Padrearea mea Daca ar fi si facem din nou cercetarea, ce modificari ai face si de ce? = en Pirearea mes “ puns dat est bine [Nol inrebairi pentru 0 As peallpa experimenlit Ru Aeer2, — argumenae eee lifeicte CR re Aes Le Sant late eatatle clhagiten ede malian Adalat Ce probleme noi au apiirut dup ce ai ficut acest experiment? Een ke dowtlrnead dx engl peur Mand /! Jurnal de reflectie: Scrie aici cdteva ganduri legate de aceasta activitate. 1. Cum te-ai simfit ca participant la activitate 2. A fost o activitate grea pentru tine? De ce? prof. Ana Elena Puscas Pagina 4 din 4