Sunteți pe pagina 1din 9

Proiect la Ingineria

si Managementul
Mediului
ROSU BOGDAN MIHAI
GRUPA 6407
FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICA, ENERGETICA SI INFORMATICA APLICATA

Prezentarea organizatiei

Instal Gas si-a inceput activitatea in anul 2004, fiind creata


pentru a acoperi nevoia orasului Arad pentru un operator de
instalatii de gaz si sanitare;

Cele mai importante lucrari realizate:

Proiectarea si executia retelei si instalatiei de gaz a Combinatului


Industrial Macea;

Montarea si executia a peste 1000 de apartamente pentru


dezvoltatorii imobiliari Bermo si Urbanna.

Politica de mediu

Managementul companiei este constient de faptul ca in


desfasurarea activitatii, poate fi generat un impact nefavorabil
asupra mediului, motiv pentru care vor fi luate masurile:

Mentinerea si imbunatatirea unui system de management al


mediului, conform standardului ISO 14001;

Utilizarea eficienta a materialelor si uitilitatilor;

Eliminarea responsabila a deseurilor;

Interventie promptapentru prevenirea sau limitarea efectelor


asupra mediului, in caz de incident.

Activitati cu impact major asupra mediului

Taierea asfaltului;

Decopertare asfalt;

Incarcarea asfaltului decoperatat in masini in vederea


transportului;

Excavarea suprafetei decopertate;

Sudarea capetelor tevilor;

Reasfaltare suprafetei etc.

Programul de management al mediului


Factor ce
influenteaza
Aer

Obiective

Tinte

Actiuni

Perfectionarea

Scaderea consumului de

Imbunatatirea

proceselor de control

combustibil in vederea

procesului de

a desfasurarii

reucerii emisiilor de CO2

supravegherea

lucrarilor.

si respectarea

emisiilor poluante prin

prevederlor Dir. Nr.

montarea de aparatura

87/2003 privind stabilirea de supravegehere


schemei de

continua a

comercializarea a

concentratiilor gazelor

certificatelor de emisii de

rezultate in urma

gaze cu efect de sera.

arderii.

Montarea atenuatoarelor
pentru zgomot.

Programul de management al mediului


Factor ce
influenteaza
Sol

Obiective

Tinte

Promovarea actiunilor Cresterea gradului de

O mai buna

de prevenire si

eliminare a deseurilor

gestionare a

control integrat al

tehnologice.

deseurilor

poluarii pentru sol.


Peisaj

Actiuni

tehnologice.

Promovrea actiunilor

Reconstructia si

de restabilire a

repararea de gospodarii, strazilor asfaltate si

zonelor afectate de

proprietate a membrilor

plantarea de noi pomi

lucrari.

comunitatii locale care

in zona.

au fost afectati de
lucrari.

Aducerea la nivel a

Analiza punctelor slabe

amplasarea obiectivelor necesare derularii lucrarii au creat


perturbatii cu privire la peisagistica;

defrisarea pomilor intalniti pe traseul lucrarii a dus la disparitia


faunei si florei asociate;

excavarea duce la distrugerea habitatului natural al unor


vietuitoare.

Analiza punctelor forte

existenta unui program de refacere a spatiului afectat de lucrare;

montarea atenuatoarelor de zgomot pe utilajele folosite;

perfectionarea proceselor de control si supravechere a lucrarilor;

existenta fondurilor necesare pentru reconstructia si reparatia de


gospodarii, proprietate a membrilor comunitatii locale care au
fost afectati de lucrari

Concluzii

Implementarea si mentinerea unui SMM duce la:

Protejariea mediului;

Imbunatateste capitalul de imagine a companiei;

Declansarea in randul angajatilor a sentimentului ca munca


acestora este importanta;

Atragerea facila de fonduri si investitori;

Incredere din partea partenerilor;

Sustinere din partea comunitatii etc.