Sunteți pe pagina 1din 193

Nr.

Crt.

4
5
6

10

11

12

13

14

15

16

17
18

19
20
21
22

23

24

25

26

27
28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126
127
128
129
130

131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

190
191
192
193
194
195
196
197
198
199

0
Intrebarea

Precizati daca textul de mai jos este adevarat sau nu.


Desi nu prezinta dificultai majore, conceptul de audit s-a dezvoltat si perfecionat de-a lungul evoluiei sa
inelesul pe care il are astazi.

Precizati daca textul urmator este sau nu adevarat: Cand neconformitatea


afecteaza scopul general sau exercitarea activitaii de audit intern, dezvaluirea trebuie facuta managemen
angajatorului (clientului).

Precizati daca textul urmator este sau nu adevarat: Seful executiv al auditului intern va raporta periodic a
(clientului) si consiliului de administraie despre scopul activitaii de audit, autoritatea, responsabilitatea si
planului sau, riscurile semnificative si aspecte ale controlului si conducerii, precum si alte probleme neces
angajator (client) sau de consiliul de administraie.

Precizati daca textul urmator este sau nu adevarat: Programele de activitate vor identifica, vor analiza, vo
inregistra informaii suficiente pentru indeplinirea obiectivelor angajamentului.

Precizati daca textul urmator este sau nu adevarat: Angajamentele vor fi


supervizate in mod corespunzator pentru a face cunoscuta inexistena sau inadecvarea unor criterii nece

Precizati daca textul urmator este sau nu adevarat: Comunicarile vor include, vor identifica, vor analiza, v
inregistra informaii suficiente pentru indeplinirea obiectivelor angajamentului.

Precizati daca textul urmator este sau nu adevarat: In cazul in care


neconformitatea cu regulile afecteaza un angajament specific, comunicarea
rezultatelor cuprinde: regulile a caror conformitate nu a fost complet intrunita; motivul neconformitaii; imp
asupra angajamentului.

Precizati daca textul urmator este sau nu adevarat: Seful executiv al auditului va verifica daca au fost lua
corespunzator de catre conducere masuri in legatura cu riscurile semnificative raportate sau daca consiliu
acceptat riscul de a nu lua nici o masura.

Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: Riscul profesional este riscul ca auditorul sa emita un
induca in eroare utilizatorii acestuia, in condiiile in care reglementarile emise de Camera in domeniu au
profesionalism si buna credina.

Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: Atunci cand ii este
propusa o misiune de consultana, responsabilul pentru activitatea de audit intern trebuie, inainte de a o
o planificare bazata pe riscuri pentru a defini prioritaile activitaii de audit intern in concordana cu obie

Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: Responsabilul pentru


activitatea de audit intern trebuie sa comunice managementului si Consiliului planurile privind ca resursele
activitai sunt adecvate, suficiente si alocate efectiv in vederea realizarii planului de audit aprobat.

Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: Conducatorul activitaii de audit intern trebuie sa com
prestatori interni si externi de servicii de asigurare si de consiliere politicile si procedurile care sa dirijeze a
intern.

Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: Activitatea de audit intern trebuie sa evalueze si sa c
imbunatairea sistemelor de management al riscurilor, de control si de guvernana a entitaii folosind o
si metodica.

Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: In cursul misiunilor de


consultana, auditorii interni trebuie sa examineze controalele in conformitate cu obiectivele misiunii si sa
existena oricarui punct slab semnificativ privind controlul.

Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: Daca pe parcursul unei misiuni de asigurare apar op
semnificative de consultana, trebuie sa se incheie in scris o inelegere in legatura cu obiectivele, aria d
responsabilitaile fiecarei pari si alte asteptari, iar rezultatele misiunii de consultana trebuie sa fie com
conformitate cu standardele de consultana.

Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: Daca nu este mandatat in baza unor cerine legale,
reglementare, inaintea comunicarii rezultatelor misiunii catre pari din afara organizaiei, conducatorul a
intern trebuie:
sa evalueze riscul potenial pentru entitate;
sa se consulte cu conducerea superioara executiva si/sau cu consilierul juridic, daca este cazul;
sa controleze diseminarea rezultatelor prin restricionarea folosirii acestora.

Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: Responsabilul pentru


activitatea de audit intern trebuie sa monitorizeze implementarea dispoziiilor managementului in baza re
consultana in limitele in care acestea au fost convenite cu clientul.

Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: Prin programul de lucru al misiunii de audit trebuie sa
privind pastrarea dosarelor misiunii.

Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: Atunci cand rezultatele misiunii sunt puse la dispozi
afara entitaii, comunicarea trebuie sa includa restricii in ceea ce priveste distribuirea si utilizarea acest

. Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: Conducatorul activitaii de audit intern trebuie sa s
privind atat custodia si pastrarea dosarelor misiunii, cat si transmiterea lor catre teri interni sau externi.

Apreciati daca textul urmator referitor la identificarea informatiilor este sau nu adevarat: Auditorii interni tr
concluziile si rezultatele misiunii lor pe analize si evaluari corespunzatoare.

Apreciati daca textul urmator referitor la supervizarea misiunii este sau nu


adevarat: Misiunile trebuie sa faca obiectul unei supervizari corespunzatoare in vederea asigurarii indepl
asigurarii calitaii si dezvoltarii profesionale a personalului.
Apreciati daca textul urmator referitor la erori si omisiuni este sau nu adevarat:
Daca o comunicare finala conine o eroare sau o omisiune semnificativa,
conducatorul activitaii de audit intern trebuie sa comunice rezultatele parilor indreptaite.

Apreciati daca textul urmator referitor la diseminarea rezultatelor este sau nu adevarat: Pe parcursul mis
consultana, pot fi identificate aspecte referitoare la managementul riscurilor, la control si la guvernana.
aceste aspecte sunt semnificative pentru entitate, ele trebuie sa fie comunicate conducerii executive si Co

Apreciati daca textul urmator referitor la monitorizarea evolutiei este sau nu adevarat: Conducatorul activ
trebuie sa stabileasca un proces de urmarire a implementarii rezultatelor a care sa permita monitorizarea
ca masurile luate de conducerea au fost implementate in mod eficient sau ca managementul a acceptat s
a nu intreprinde nici o masura.

Apreciati daca textul urmator referitor la solutionarea acceptarii riscurilor de catre management este sau n
cand conducatorul activitaii de audit intern considera ca managementul a acceptat un nivel al riscului re
inacceptabil pentru entitate, conducatorul activitaii de audit intern trebuie sa discute acest aspect impreu
executiva la cel mai inalt nivel.

Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: Termenul "probe de


audit" reprezinta informaiile obinute de catre auditor pentru a trage concluziile pe care se va baza opin

Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: "Testele de control"


reprezinta testele efectuate pentru a obine probe de audit in scopul detectarii erorilor semnificative din s

Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: "Procedurile de fond"


reprezinta testele eficiente pentru a obine probe de audit privind proiectarea adecvata si, respectiv, mod
funcionare a sistemului contabil si a celui de control intern.

Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: Acolo unde participarea auditorului la inventarierea s
posibila, datorita unor factori cum sunt natura si localizarea acestora, auditorul trebuie sa aprecieze daca
alternative furnizeaza probe de audit adecvate si suficiente despre existena si starea stocurilor pentru a
are nevoie sa faca referiri la o limitare a ariei de aplicabilitate.

Apreciati daca textul urmator privitor la confirmarea creantelor este sau nu


adevarat: Atunci cand conducerea entitaii ii cere auditorului sa nu confirme anumite solduri ale conturilo
debitorii nu vor raspunde cererii de confirmare, iar auditorul trebuie sa planifice efectuarea de proceduri a

Apreciati daca textul urmator privitor la investigatia privind litigiile si


revendicarile este sau nu adevarat: In cazul in care conducerea refuza sa-i dea auditorului permisiunea d
avocaii entitaii, acest fapt va fi considerat o limitare a activitaii si va conduce in mod obisnuit la o opin
imposibilitatea de a exprima o opinie.

Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: "Procedurile analitice"


constau in analizarea indicatorilor si a tendinelor semnificative, incluzand
investigarea acelor fluctuaii si relaii care nu sunt consecvente cu alte informaii relevante sau care se
asteptate.

Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: Daca in situaiile


financiare este facuta prezentarea adecvata, auditorul poate sa exprime in mod obisnuit o opinie necalific
raportul de audit prin adaugarea unui paragraf de evideniere a problemei legate de principiul continuita
atragerea ateniei asupra notei din situaiile financiare care prezinta aspectele stabilite in paragraful ant

Apreciati daca textul urmator cu privire la rapoarte modificate este sau nu


adevarat: Auditorul trebuie sa aiba in vedere modificarea raportului auditorului prin adaugarea unui parag
exista o incertitudine semnificativa (alta decat o problema de continuitate a activitaii) a carei rezoluie d
evenimente viitoare si care poate afecta situaiile financiare.

Apreciati daca textul urmator cu privire la raportare este sau nu adevarat: In situaia in care datele comp
prezentate ca fiind cifre corespondente, auditorul trebuie sa emita un raport de auditare in care acestea n
mod special, datorita faptului ca opinia auditorului se refera la situaiile financiare aferente perioadei cure
incluzand cifrele corespondente.

MULTIPLE CHOICE

Identificati textul ce trebuie cuprins in spatiul liber Auditul reprezinta examinarea .., d
competenta si independenta, a unei informaii, activitai sau operaiuni, a probitaii si credibilitaii tran
precum si a reprezentarilor financiare si contabile
a. profesionista si obiectiva
b. principiilor sanatoase
c. normelor contabile nationale si internationale
d. referintelor contabile
e. sistemelor si tranzactiilor financiare

Identificati textul ce trebuie cuprins in spatiul liber: Auditul reprezinta procesul desfasurat de auditori prin
se., profesionist, informaii privind o entitate economica prin tehnici si procedee sp
obinerii de dovezi numite probe de audit.
a. recunosc standarde
b. analizeaza si evalueaza
c. verifica onestitatea
d. determina proceduri
e. respecta clauze juridice

Precizati care din textele de mai jos reprezinta element pe care se bazeaza evaluarea si interpretarea rez

a. verificarea sistemelor si tranzaciilor financiare, respectiv evaluarea


conformitaii cu statutele si reglementarile in vigoare
b. onestitatea si caracterul adecvat al deciziilor administrative luate in cadrul entitaii economice auditate
c. principiile sanatoase de management, respectiv buna practica manageriala recunoscuta de specialistii
d. controlul intern si al funciilor acestuia
e. reglementari definite de o autoritate supraordonata

Care dintre formularile de mai jos reprezinta in ce consta auditul de conformitate.


a. determina daca entitatea examinata respecta anumite proceduri, reguli sau reglementari definite de o
supraordonata
b. personalul contabil respecta procedurile contabile
c. se respecta clauzele juridice prevazute in acordurile contractuale sau cu
bancile si cu ali creditori
d. verificarea sistemelor si tranzaciilor financiare, respectiv evaluarea
conformitaii cu statutele si reglementarile in vigoare
e. detectarea prezentarilor semnificativ eronate

Scopul auditului de conformitate este acela de a:


1. determina daca entitatea examinata respecta anumite proceduri, reguli sau reglementari definite de o a
supraordonata
2. personalul contabil respecta procedurile contabile
3. se respecta clauzele juridice prevazute in acordurile contractuale sau cu bancile si cu ali creditori
4. produce o judecata motivata si independenta, cu referina la normele de evaluare
5. obine o concluzie si o opinie rezonabila si independenta, prin raportarea la un criteriu sau standard
Precizati care dintre combinatiile de mai jos contin toate cele trei scopuri ale auditului de conformitate.
a. 2,3,4
b. 3,4,5
c. 1,3,5
d. 1,2,3
e. 2,4,5

Identificati ce nu este auditul financiar (auditul de atestare financiara).

a. o examinare independenta a situaiilor financiare efectuata de un auditor, in conformitate cu orice oblig


relevanta
b. exprimarea unei opinii privind masura in care situaiile financiare prezinta o imagine fidela a afacerilor
si a rezultatelor exerciiului incheiat, cu respectarea legilor in vigoare si a practicilor din ara in care isi a
c. un aport de credibilitate asupra informaiilor contabile publicate de entitatea economica
d. o revedere critica pentru evaluarea unei situaii financiar-contabile determinate
e. o examinare efectuata de un profesionist competent si independent, in vederea exprimarii unei opinii m
validitaii si corectei aplicari a procedurilor interne stabilite de managementul entitaii si imaginii fidele, c
activelor, datoriilor, poziiei financiare, profitului sau pierderilor

Care din texte nu reprezinta obiectiv al auditului financiar.

a. reflectarea imaginii fidele a activelor, datoriilor, poziiei financiare, profitului sau pierderii in situaiile fin
celor consolidate
b. meninerea coerenei si calitaii sistemului contabil, astfel incat sa asigure certitudinea reflectarii in s
sincer si complet, a situaiei financiare si rezultatelor exerciiului
c. imbunatairea utilizarii informaiei contabile
d. intocmirea situaiilor financiare, sub toate aspectele semnificative, in conformitate cu un cadru general
financiara
e. aprecierea performanelor si eficienei sistemelor de informare, organizare si control intern

Ce nu acopera auditul performantei sau al rezultatelor.

a. activitai economice si administrative, urmarind principii si practici de management


b. eficiena utilizarii resurselor umane, financiare, inclusiv examinarea sistemelor de informare asupra ind
performana si procedurilor urmate de entitate
c. resursele economice pe care le controleaza in vederea anticiparii capacitaii de a genera numerar sau
numerarului in viitor
d. eficiena si performana in legatura cu atingerea obiectivelor entitaii economice auditate
e. impactul efectiv al activitailor comparativ cu impactul dorit

Ce nu se evalueaza in cadrul auditului operational.

a. eficiena si acurateea prelucrarii operaiunilor legate de salarii in cadrul unui sistem electronic nou
b. indicatorii privind satisfacerea clienilor
c. ameliorarea activitailor operaionale
d. prevalena si suficiena informaiilor utilizate de management in luarea deciziilor privind achiziiile u
e. eficiena fluxului informaional privind vanzarile
Ce text nu reprezinta o caracteristica a auditului intern.

a. este o activitate atotcuprinzatoare, de acoperire a tuturor momentelor activitaii desfasurate de oricare


sociala
b. efectuarea de verificari, inspecii si analize ale sistemului propriu de control intern
c. reprezinta o componenta a controlului activitaii economice si sociale, a tuturor laturilor si momentelor
d. se desfasoara de catre compartimente specializate, infiinate prin decizia conducerii entitaii economi
e. funcioneaza in subordinea directa a conducatorului entitaii economice

Ce nu contin situatiile financiare anuale intocmite de entitatile economice ce realizeaza auditul intern.
a. cont de profit si pierdere
b. situaia modificarilor capitalului propriu
c. situaia fluxurilor de trezorerie
d. situaii financiare anuale
e. notele explicative la situaiile financiare

Cand s-a infiintat Institutul International al Auditorilor Interni in S.U.A.


a. 1941
b. 1938
c. 1939
d. 1940
e. 1942
Cand a adoptat Romania Standardele Internationale de Contabilitate si auditarea activitatilor financiare.
a. 1999
b. 2000
c. 2001
d. 2002
e. 2003
Cand a reglementat Camera Auditorilor Financiari din Romania auditul intern.
a. 2000
b. 2001
c. 2002
d. 2003
e. 2004
Ce termen nu este implicat in intelegerea conceptului de audit.
a. control
b. risc
c. capital
d. conflict de interes
e. guvernanta entitatii

Care din texte nu reprezinta element al mediului de cotrol.


a. integritate si valori etice
b. filozofia si stilul managementului
c. structura organizatorica
d. atribuirea competenelor si a responsabilitailor
e. gestionare si control al evenimentelor

Identificati textul ce nu reprezinta scop al auditului intern.

a. monitorizarea controlului intern


b. examinarea informaiilor financiare si operaionale
c. revizuirea economicitaii, eficienei si eficacitaii operaiunilor, inclusiv a controalelor non-financiare
d. verificarea conformitaii cu legi, reglementari si alte cerine externe entitaii, precum si cu politicile si
manageriale si cu alte cerine interne
e. protejarea elementelor patrimoniale bilaniere si extrabilaniere si identificarea metodelor de prevenir
pierderilor de orice fel

Identificati textul ce nu reprezinta obiectiv al auditului intern.

a. verificarea conformitaii activitailor din entitatea economica auditata, cu politicile, programele si man
in conformitate cu prevederile legale
b. revizuirea economicitaii, eficienei si eficacitaii operaiunilor, inclusiv a controalelor non-financiare
c. evaluarea gradului de adecvare si aplicare a controalelor financiare si nefinanciare, dispuse si efectuat
conducerea entitaii in scopul cresterii eficienei activitaii entitaii economice
d. evaluarea gradului de adecvare si aplicare a datelor/informaiilor financiare si nefinanciare, destinate c
cunoasterea realitaii din entitatea economica
e. protejarea elementelor patrimoniale bilaniere si extrabilaniere si identificarea metodelor de prevenire
pierderilor de orice fel

Ce text nu are in vedere activitatile auditului de conformitate.

a. examineaza si se asigura ca exista o politica de management si in ce masura aceasta este exprimata c


o arte in responsabilitate
b. examineaza si apreciaza daca regulile si procedurile sunt bine aplicate, daca se respecta organigrame
informare etc.
c. are la baza un sistem de referina si acioneaza prin constatari si completari privind aplicarea, interpre
deficite sau dezechilibre produse si consecinele acestora, pe care le raporteaza managementului entita
d. are ca scop compararea realitaii cu sistemul de referina adecvat
e. examineaza daca sunt respectate dispoziiile, regulile si procedurile definite pentru entitate precum si
au legatura cu securitatea entitaii

Ce text nu are in vedere activitatile auditului de management.

a. examineaza si se asigura ca exista o politica de management si in ce masura aceasta este exprimata c


o arte in responsabilitate
b. se refera la calitate si nu la sistem de referina
c. analizeaza modul in care politica sectoriala corespunde strategiei entitaii economice sau politicilor cu
strategie
d. cerceteaza si i se asigura ca pe teren, politica este cunoscuta, ineleasa si aplicata corespunzator
e. are ca scop sa vada daca misiunea responsabililor de activitai din structura entitaii este clar definita
prevenirea tuturor incidentelor si penelor de funcionare; reducerea bugetului la costuri minime; cresterea
funcionare a instalaiilor

Identificati textul ce nu se refera la factori ce determina locul auditorului intern in organizarea entitatii econ

a. autoritate-nu exercita o autoritate directa asupra altor persoane ale entitaii economice, ci are calitatea
managementului
b. responsabilitate-are libertatea de a aprecia politicile, planurile, prevederile si inregistrarile, dar aprecier
nici o maniera, alte persoane din cadrul firmei de responsabilitaile ce le sunt incredinate; ei pot efectua
conformitaii, audit operaional, alte responsabilitai
c. independena-este determinata de statutul juridic ce i se acorda in cadrul firmei, aceea de a face cons
el nu elaboreaza si nu aplica proceduri, nu pregatesc documente si nu se angajeaza in nici o alta activitat
d. calitatea-trebuie sa fie auditor financiar
e. actele sale nu sunt supuse controlului managementului firmei respective

Care dintre formulari nu reprezinta activitati desfasurate de auditorul extern.

a. are responsabilitate limitata la exprimarea avizului sau asupra documentelor financiar-contabile pe car
b. examineaza documentele financiar-contabile in acord cu normele general acceptate si include toate pro
necesare
c. analizeaza informaiile din documentele financiar-contabile prin sondaj, iar constatarile sale nu reflecta
absoluta
d. prezinta opinia rezultata in urma examinarii documentelor financiar-contabile sub forma unui raport, in s
e. sunt angajai ai entitaii economice pentru a realiza audit in atenia managementului.
Identificati textul ce nu se refera la diferentele dintre auditul intern si cel extern.
a. statutul
b. beneficiarii
c. externalizarea
d. obiectivele
e. campul de aplicare
Identificati textul ce nu se refera la asemanarile dintre auditul intern si cel extern.
a. prestarile externe
b. co-tratarea
c. sub-tratarea
d. independenta
e. externalizarea

Care din texte nu se incadreaza in directiva privind responsabilitatile auditului intern prin care se precizea
examineaza si apreciaza:

a. fiabilitatea si integritatea informaiilor financiare si operaionale, precum si mijloacele folosite pentru id


cuantificarea, clasificarea si raportarea acestor informaii
b. mijloacele de protecie a activelor si existena acestora
c. evaluarea economicitaii si eficienei cu care sunt folosite resursele entitaii
d. relaia dintre auditul intern si auditul extern
e. operaiunile sau programele se desfasoara conform planurilor

Ce text nu reprezinta asemanare dintre auditul intern si cel financiar.

a. competena pentru exercitarea auditului


b. obiectivitatea in cursul efectuarii lucrarilor si al raportarii rezultatelor obinute
c. aplicarea unei metodologii similare pentru a efectua auditul, incluzand planificarea si efectuarea testelo
control si a testelor substaniale
d. folosesc modelul de risc si pragul de semnificaie pentru a determina profunzimea testelor si evalua re
e. auditorul intern raspunde in faa managementului firmei, iar auditorul financiar in faa utilizatorilor situ

Ce text nu reprezinta activitate a auditului intern ce se ia in considerare de auditul extern.


a. sfera si obiectivele auditului intern
b. relaia dintre auditul intern si auditul extern
c. principiile relevante pentru profesia si practica de audit intern
d. inelegerea si evaluarea preliminara a auditului intern
e. e. momentul colaborarii si coordonarea

Ce nu se stabileste dinainte in cazul in care munca desfasurata de auditorul intern urmeaza sa influentez
intinderea procedurilor de audit extern.
a. momentul activitaii auditorului intern
b. gradul de acoperire al auditului
c. pragurile de semnificaie si metodele propuse pentru esantionare
d. ocumentarea activitailor efectuate si a revizuirilor
e. analizarea daca evaluarea preliminara a auditului intern ramane adecvata

Care dintre activitatile de mai jos nu se includ in analiza pe timpul evaluarii.

a. respectivele concluzii sunt adecvate circumstanelor si rapoartele sunt consecvente cu rezultatul activ
b. obine o inelegere suficienta a activitailor de audit intern
c. orice excepii sau aspecte neobisnuite prezentate de auditul intern sunt rezolvate in mod corect
d. activitatea este efectuata de persoane care au pregatirea necesara
e. sunt obinute suficiente probe de audit adecvate pentru a putea formula concluzii rezonabile

Care dintre texte nu reprezinta principiu ce trebuie respectat de catre auditorii interni.
a. intergitatea
b. obiectivitatea
c. confidentialitatea
d. echitatea
e. competenta
Identificati textul ce nu se refera la integritate.

a. vor exercita profesia cu onestitate, buna-credina si responsabilitate


b. nu vor fi implicai in nici o activitate sau relaii care sa afecteze o evaluare obiectiva
c. vor respecta legea si vor aciona in conformitate cu prevederile legale si cu cerinele profesiei
d. nu vor lua parte, cu buna stiina, la nici o activitate ilegala si nu se vor angaja in acte care sa discredite
auditor intern sau entitatea
e. vor respecta si vor contribui la obiectivele etice legitime ale entitaii.

Care dintre formulari nu se refera la scopul normelor de audit intern.

a. definirea principiilor de baza privind modul in care sa se exercite auditul intern


b. furnizarea cadrului de lucru pentru exercitarea si promovarea activitailor de audit intern
c. stabilirea bazelor pentru evaluarea auditului intern
d. activitatea de audit intern va fi independenta de management, iar auditorii interni vor fi obiectivi in exerc
e. supravegherea proceselor structurilor organizatorice si a managementului organizatoric, precum si a op

Identificati textul ce nu se refera la reguli de organizare a auditului intern.


a. independena si obiectivitatea
b. competena si raspunderea profesionala
c. asigurarea calitaii
d. periodicitatea
e. indeplinirea conformitaii

Identificati textul ce se nu se ia in considerare de catre auditorii interni in exercitarea raspunderii profesion

a. dimensionarea adecvata a volumului de munca pentru atingerea obiectivelor angajamentului


b. auditorii interni vor fi ateni la riscurile si expunerile ce pot permite frauda
c. complexitatea relativa si pragul de semnificaie, supuse procedurilor de audit intern al problemelor rel
d. conformitatea controlului si proceselor de management al riscului conducerii
e. posibilitatea unor nereguli sau abateri semnificative

Care dintre datele de mai jos reprezinta periodicitate de evaluare de catre auditor financiar independent a
activitatii de audit intern cu Regulile de organizare si cu Codul etic.
a. 3 ani
b. 5 ani
c. 4 ani
d. 2 ani
e. 1 an

Precizati care dintre formulari lipseste din context: Auditorii interni vor declara ca activitaile de audit inter
conformitate cu Regulile minimale de audit intern numai daca rezultatele .arata ca activitat
este in conformitate cu acestea.
a. rezultatele controlului
b. rezultatele externalizarii auditului
c. rezultatele programului de asigurare a calitatii
d. rezultatele neconformitatii
e. rezultatele costului activitatii de audit

Identificati textul ce nu reprezinta ce au in vedere regulile de exercitare.


a. conducerea activitaii de audit intern
b. supravegherea proceselor
c. natura activitaii
d. planificarea angajamentului
e. executarea angajamentului

Ce nu comunica seful executiv al auditului Consiliului de administratie sau angajatorului, pentru revizuire
a. planurile activitaile de audit intern
b. resursele necesare
c. schimbarile interimare semnificative
d. riscurile relevante si semnificatia lor
e. impactul asupra limitarii resurselor.

Identificati textul ce nu se refera la problemele de care este legata evaluarea riscurilor.


a. mediul sistemelor informatice
b. integritatea informaiilor operaionale si financiare
c. comunicare si aprobare
d. eficiena activitaii
e. securitatea activelor
Care din formulari nu se incadreaza in contextul propozitiei urmatoare:
a. mediul sistemelor informatice
b. responsabilitatea auditorului
c. integritatea informaiilor operaionale si financiare
d. eficiena activitaii
e. securitatea activelor

Care din textele de mai jos nu reprezinta scopul evaluarii in cadrul revizuirilor de program facute de aud
a. obiectivele au fost stabilite si sunt in concordana cu cele ale entitaii
b. au fost stabilite criterii de performana adecvate pentru a evalua realizarile
c. obiectivele si valorile sunt stabilite si comunicate
d. elurile si obiectivele sunt indeplinite
e. responsabilitatea a fost stabilita
Identificati textul ce nu se include in ce are in vedere scopul angajamentului.
a. sistemele
b. evidenele
c. personalul
d. eficienta activitatii
e. activele fizice relevante

Care din texte nu reprezinta obiectiv stabilit de Camera Auditorilor Financiari din Romania pentru indeplin

a. sa dezvolte permanent profesia de auditor financiar din Romania, asumandu-si responsabilitatea de a


public, cautand sa se asigure ca auditorii financiari, membri ai CAFR, respecta cele mai inalte standarde
conduita etica dezvoltate pe plan european si international
b. sa reprezinte profesia de auditor financiar la nivel national si international si sa promoveze interesele p
auditorilor financiari, membri ai CAFR fata de institutiile statului si fata de organizatii profesionale national
domeniu
c. sa retraga calitatea de auditor financiar in condiiile prevederilor Regulamentului de organizare si func
d. sa se preocupe ca serviciile de auditare a situatiilor financiare sa creasca calitativ, prin dezvoltarea in p
sistemului de monitorizare si competenta profesionala, asigurandu-se ca stagiarii si membrii CAFR sa pa
programele de pregatire si educatie profesionala organizate anual de Camera
e. sa se preocupe de dezvoltarea CAFR, de promovarea renumelui ei, de protejarea bunastarii si interesu
beneficiul profesiei de auditor financiar din Romania
Care din textele de mai jos nu reprezinta atributii ale Camerei Auditorilor Financiari din Romania.

a. organizeaza examenele si atribuie calitatea de auditor financiar


b. coordoneaza activitatea de audit financiar
c. supravegheaza programul de pregatire continua a auditorilor financiari
d. educa publicul asupra rolului si misiunii auditorului financiar, membru al CAFR si promoveaza implicare
profesiei
e. controleaza calitatea activitaii de audit financiar
Care din textele de mai jos nu reprezinta atributii ale Conferintei CAFR.

a. dezbaterea raportului anual de activitate a Consiliului Camerei


b. asigura condiiile pentru administrarea si gestionarea patrimoniului Camerei, potrivit legii
c. dezbaterea, aprobarea sau modificarea situaiilor financiare anuale ale Camerei
d. dezbaterea si aprobarea raportului Comisiei de auditori statutari asupra gestiunii financiare a Consiliulu
e. aprobarea execuiei bugetului de venituri si cheltuieli pentru exerciiul financiar incheiat

Care dintre textele de mai jos reprezinta atributie a Consiliului CAFR.

a. stabilirea obiectivelor strategice ale Camerei


b. aprobarea programului de activitai al Consiliului Camerei pe anul in curs
c. aprobarea constituirii, reorganizarii sau desfiinarii reprezentanelor din ara si din strainatate ale Cam
d. desemneaza un membru al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania pentru a reprezenta
e. aprobarea modificarilor si completarilor la Regulamentul de organizare si funcionare a Camerei

Care dintre textele de mai jos reprezinta atributie a Biroului permanent al Consiliului Camerei.

a. stabileste strategia si avizeaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Camerei


b. prezinta spre aprobare Conferinei raportul de activitate pe perioada anterioara, situaiile financiare s
programului de activitate al Camerei
c. supravegheaza lunar execuia bugetului de venituri si cheltuieli al Camerei
d. aproba Regulamentul intern de organizare si funcionare a Biroului Permanent
e. aproba organigrama si politica de personal ale Camerei

Identificati textul care nu reprezinta atributie a Biroului permanent al Consiliului Camerei.

a. examineaza si propune spre aprobare Consiliului Camerei programul de activitate al Camerei


b. aproba programele de activitate ale departamentelor executive
c. aproba programul deplasarilor in strainatate
d. stabileste anual indemnizaiile membrilor Consiliului Camerei, ai Biroului permanent al Consiliului Cam
auditori statutari si ai Comisiei de apel
e. numeste, sancioneaza si revoca secretarul general, sefii departamentelor Camerei si alte persoane c
conducere din aparatul executiv al Camerei
Precizati din cate persoane este alcatuita Comisia de auditori statutari.
a. 4
b. 3
c. 5
d. 2
e. 7
Precizati pentru cati ani este mandatul Comisiei de Auditori Statutari.
a. 3 ani
b. 4 ani
c. 5 ani
d. 6 ani
e. 7ani

Din cati membri este compusa Comisia de apel.


a. 3
b. 4
c. 5
d. 2
e. 7

Care din textele de mai jos nu reprezinta atribut al Departamentului de audit intern.

a. asimilarea, actualizarea si publicarea Standardelor Internaionale de Audit Intern, denumite Standarde


b. organizeaza testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu
c. asimilarea, actualizarea si publicarea Cadrului General al Standardelor Internaionale de Audit Intern,
General al Standardelor de Audit Intern
d. elaborarea si publicarea Normelor Profesionale de Audit Intern
e. coordonarea si monitorizarea activitaii de Audit Intern

Identificati textul care nu reprezinta atributie a Departamentului de audit


intern.

a. colaborarea cu celelalte departamente ale Camerei Auditorilor Financiari din Romania in ceea ce prives
profesionala a auditorilor interni membri ai CAFR, precum si respectarea Standardelor si Normelor Profes
b. asigurarea dezvoltarii relaiilor internaionale si consolidarea acestora in domeniul Auditului Intern
c. organizeaza cursuri si stabileste cerintele de pregatire profesionala continua
d. colaborarea cu societaile interne si internaionale de audit financiar si audit intern in vederea perfec
lucru din domeniul Auditului Intern
e. alte atribuii stabilite de Consiliul si Biroul Permanent ale Camerei Auditorilor Financiari din Romania

Identificati textul care nu reprezinta atributie a Departamentului de admitere, pregatire continua si stagiari

a. elaborarea si publicarea Normelor Profesionale de Audit Intern


b. organizeaza cursuri si stabileste cerintele de pregatire profesionala continua
c. atribuie calitatea de membru pentru persoanele fizice, juridice si pentru persoanele cu calificare obtinut
d. desemneaza in fiecare an auditorii financiari care pot indruma desfasurarea stagiului de pregatire pract
e. asigura conformitatea cu normele Federatiei Internationale a Contabililor (IFAC) si cu alte norme intern
invatamant

Identificati textul care nu reprezinta atributie a Departamentului de Servicii Generale.

a. intocmirea documentelor justificative privind operatiunile patrimoniale


b. organizarea si tinerea corecta si la zi a contabilitatii
c. organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului, precum si valorificarea rezultatelor acesteia
d. respectarea regulilor de intocmire a bilantului contabil si a termenelor de depunere la organele in drept
e. asigurarea asistenei profesionale pentru membrii Camerei

Care din textele de mai jos nu fac parte din activitatea Departamentului de conduita si disciplina profesion

a. abaterile disciplinare se constata, iar sanctiunile disciplinare se aplica prin procedurile disciplinare care
potrivit competentelor urmatoarelor organe ale Camerei: Departamentul de conduita si disciplina profesio
Comisia de apel
b. toate problemele, faptele sau circumstantele care sunt de natura sa atraga raspunderea disciplinara a
aduc la cunostinta Secretariatului general. Dupa analiza Secretariatul general transmite documentatia De
conduita si disciplina profesionala
c. Departamentul de conduita si disciplina profesionala efectueaza cercetari asupra documentatiei primite
d. asigurarea unei calitati ridicate a activitatii de audit financiar si acordarea de asistenta membrilor Came
e. Departamentul de conduita si disciplina profesionala poate solicita, iar membrul ofera informatiile cerut
documente, dosare sau evidente. Departamentul de conduita si disciplina profesionala se pronunta asupr
neinitierii unei actiuni disciplinare in ceea ce priveste membrul respectiv

Identificati textul care nu reprezinta atributie a Secretariatului general.


a. asigurarea serviciilor de secretariat pentru Conferinta, Consiliu si Biroul permanent
b. asigurarea serviciilor juridice pentru activitatile proprii ale Camerei
c. asigurarea serviciilor de relatii publice si protocol
d. alte atributii stabilite de Biroul permanent
e. pastrarea documentelor justificative, a registrelor si a situatiilor financiare anuale
Identificati textul ce nu cuprinde standarde de Audit Intern.
a. Codul Deontologic
b. Norme de Calificare
c. Norme de Funcionare
d. Norme de Implementare
e. Ghiduri Profesionale

Identificati textul ce nu cuprinde modalitati practice de aplicare a normelor profesionale.


a. Norme Minimale de Audit Intern
b. Carta de Audit Intern
c. Manualul de Audit Intern
d. Planul de Audit Intern
e. Norme de Implementare de Asigurare

Care dintre textele de mai jos nu reprezinta conditie ce trebuie indeplinita de catre persoanele fizice pentr
de auditor financiar.

a. sa fie liceniai ai unei facultai cu profil economic de cel puin 3 ani si sa aiba experiena in domen
considerata de Camera ca fiind edificatoare, sau sa aiba calitatea de expert contabil de cel puin 3 ani si
activitate in aceasta calitate
b. sa fi efectuat un stagiu practic de 3 ani in activitatea de audit financiar sub indrumarea unui auditor fina
c. indeplineste condiiile stabilite prin Regulamentul de organizare si funcionare a Camerei
d. sa satisfaca cerinele Codului privind conduita etica si profesionala in domeniul auditului financiar
e. sa susina si sa promoveze examenul de aptitudini profesionale

Care dintre disciplinele de mai jos nu sunt incluse in examenul pentru atribuirea calitatii de auditor financi
a. audit financiar
b. economie generala
c. contabilitate generala
d. analiza si evaluarea critica a conturilor anuale
e. contabilitatea costurilor si contabilitatea manageriala

Care dintre textele de mai jos nu reprezinta reguli de aplicat si respectat de catre auditori in indeplinirea a

a. elemente privind finantele nationale; tehnici si metode moderne de management general si financiar
b. Sandardele internaionale de audit financiar, adoptate integral de Camera, Normele minimale de audit
Standardele de audit intern si Normele de audit intern, precum si alte norme profesionale elaborate de Ca
c. Codul privind conduita etica si profesionala in domeniul auditului financiar elaborat de Federaia Intern
Contabililor (IFAC)
d. Normele privind pregatirea profesionala continua a auditorilor financiari, emise de Camera
e. Procedurile de control a calitaii activitaii de audit financiar emise de Camera

Care dintre activitatile enumerate mai jos nu se incadreaza la cele ce privesc exercitarea profesiei de aud
a. audit financiar
b. audit intern
c. consultana financiar-contabila si fiscala
d. expertiza contabila
e. analiza si evaluarea critica a conturilor anuale

Care dintre textele de mai jos nu se incadreaza la normele ce trebuiesc aplicate si respectate de catre au
profesiei.

a. Normele privind pregatirea profesionala continua a auditorilor financiari, emise de Camera


b. Procedurile de control a calitaii activitaii de audit financiar emise de Camera
c. Normele referitoare la obligaiile financiare privitoare la cotizaii si tarife, elaborate de Camera
d. Normele privind asigurarea pentru riscul profesional, elaborate de Camera rapoartele de audit financiar
e. Rapoartele de audit financiar

Ce text nu se incadreaza in contextul formularii profesia de auditor are la baza:


a. contractul de audit incheiat cu clientul
b. calitatea de auditor financiar
c. rapoartele de audit financiar
d. viza anuala
e. autorizaia pentru exercitarea profesiei

Care dintre formulari nu reprezinta regula generala de respectat in desfasurarea auditului.

a. pe parcursul desfasurarii auditului nu pot efectua operaiuni contabile pentru clientul respectiv, insa po
privind inregistrarile contabile
b. daca desfasoara activitai de contabilitate, consultana, fiscalitate sau alte alctivitai profesionale sim
contract pentru activitatea de auditor la acelasi client
c. sa accepte si sa desfasoare activitatea pentru care sunt competeni
d. contractul de audit cu clientul trebuie sa cuprinda clauza de confidenialitate si eventualele condiii sp
caz la caz
e. sa organizeze propriile mecanisme de control pentru a asigura acceptarea sau continuarea in mod core
angajament

Care dintre problemele specificate mai jos nu se incadreaza in contextual afirmatiei Activitatea de audit in
evalueze expunerile la riscurile aferente guvernanei entitaii, operaiunilor si sistemelor informaionale
a. fiabilitatea si integritatea informaiilor financiare si operaionale
b. eficacitatea si eficiena operaiunilor
c. specificitatea activitatii
d. protejarea activelor
e. respectarea legilor, regulamentelor si contractelor

Care dintre problemele specificate mai jos nu se incadreaza in contextual afirmatiei Activitatea de audit in
evalueze si sa faca recomandari adecvate pentru imbunatairea procesului de guvernana in vederea at
obiective:

a. promovarea valorilor etice adecvate in cadrul organizaiei


b. fiabilitatea si integritatea informaiilor financiare si operaionale
c. asigurarea efectuarii unui management organizaional eficace si asigurarea responsabilizarii aferente
d. comunicarea eficace a informaiilor despre riscuri si control structurilor adecvate din cadrul organizai
e. coordonarea efectiva a activitailor si comunicarea informaiilor intre conducerea executiva, precum s
externi si Consiliului

Identificati textul ce nu se ia in considerare la planificarea misiunii auditorilor interni.

a. obiectivele activitaii care este revizuita si mijloacele prin care activitatea isi controleaza desfasurarea
b. riscurile semnificative legate de activitate, obiectivele sale, resursele utilizate, precum si operaiile si m
impactul potenial al riscului este meninut la un nivel acceptabil
c. adecvarea si eficacitatea sistemelor de management si control al riscurilor activitaii, cu referire la un c
relevant de control
d. proiectarea, implementarea si eficacitatea obiectivelor, programelor si activitailor legate de etica orga
e. oportunitaile de imbunataire semnificativa a sistemelor de management si control al riscurilor activi

Care dintre formulari nu se refera la de ce trebuie sa tina cont auditorul intern in elaborarea obiectivelor m
a. probabilitatea existenei erorilor
b. neregularitailor
c. incompatibilitatilor
d. a cazurilor de neconformitate
e. precum si a altor expuneri semnificative

Identificati formularea ce nu reprezinta scop al procedurilor in cadrul programului de lucru pe durata misiu
a. a identifica
b. a completa
c. a analiza
d. a evalua
e. a inregistra
Ce nu se include in comunicarea rezultatelor.
a. obiectivele
b. aria de aplicabilitate a misiunii
c. concluziile
d. acordul conducerii superioare executive
e. recomandarile
Identificati textul ce nu se incadreaza in context. Comunicarea trebuie sa fie:
a. corecta
b. obiectiva
c. identificabila
d. clara
e. concisa

Identificati textul ce nu reprezinta factor de influenta al raionamentului auditorului despre ce inseamna o


adecvata si suficienta:
a. natura sistemelor contabile si de control intern, precum si evaluarea riscului de control
b. teste de detaliu ale tranzaciilor si soldurilor
c. pragul de semnificaie al elementului care este examinat
d. experiena castigata in timpul lucrarilor de audit anterioare
e. sursa si credibilitatea informaiilor disponibile

Identificati textul ce nu se incadreaza in aseriunile privind situaiile financiare ale entitaii facute de ca
explicit sau in alt fel, care sunt incluse in situaiile financiare.

a. existena: un activ sau o datorie exista la un moment dat


b. drepturi si obligaii: un activ sau o datorie aparin entitaii la un momnent dat
c. competenta: rezultatele procedurilor de audit, incluzand fraude sau erori ce ar fi putut fi descoperite
d. apariia: o tranzacie sau un eveniment au avut loc pe durata unei perioade si este legat de entitatea
e. exhaustivitatea: nu exista active, datorii, tranzacii sau evenimente neinregistrate, sau elemente nepre

Identificati textul ce nu se incadreaza in contextul formularii In timp ce credibilitatea probelor de audit este
circumstane individuale,urmatoarele generalizari vor fi utile in stabilirea credibilitaii probelor de audit:

a. probele de audit din surse externe sunt mai credibile decat cele generate intern
b. probele de audit intern sunt mai credibile, atunci cand sistemul contabil asociat si sistemul de control in
funcionale
c. probele de audit obinute direct de catre auditor sunt mai credibile decat cele obinute de la entitate
d. probele de audit obtinute prin convingerea participantilor la proces sunt neveridice
e. probele de audit sub forma de documentare si de declaraii in scris sunt mai credibile decat declaraii
Identificati textul ce constituie procedura de obtinere a probelor de audit.
a. inspecia
b. observaia
c. investigaia si confirmarea
d. calcule si proceduri analitice
e. asaltul de idei in cadrul procesului de audit

Identificati textul ce nu se refera la elementele de care depind suficiena si gradul de adecvare al probelo
auditorul trebuie sa le obina privind soldurile de deschidere.

a. politicile contabile aplicate de entitate


b. daca situaiile financiare ale exerciiului financiar precedent au fost auditate si, in caz afirmativ, daca r
fost modificat
c. soldurile de inchidere ale exerciiului financiar precedent au fost corect reportate in perioada curenta s
adecvat au fost retratate
d. natura conturilor si riscul declasarilor eronate in situaiile financiare ale exerciiului financiar curent
e. pragul de semnificaie al soldurilor de deschidere referitor la situaiile financiare ale exerciiului finan

Identificati textul ce nu reprezinta factor ce se ia in considerare atunci cand auditorul intenioneaza sa ex


analitice, ca proceduri de fond.

a. obiectivele procedurilor analitice si masura in care se poate baza pe rezultatele lor


b. natura entitaii si gradul in care informaiile pot fi imparite
c. disponibilitatea informaiilor atat financiare, cum ar fi prognozele si previziunile, cat si nefinanciare, cum
unitai produse sau vandute
d. rezultatele anticipate ale entitaii, care pot imbraca forma prognozelor si a previziunilor, sau estimarile
o estimare a amortizarii
e. credibilitatea informaiilor disponibile (de exemplu, daca previziunile sunt intocmite cu suficienta aten

Identificati textul ce nu reprezinta factor de care depinde gradul de sigurana pe care auditorul il acorda r
procedurilor analitice.

a. pragul de semnificaie al elementelor implicate, de exemplu, atunci cand soldurile sistemelor sunt sem
nu se bazeaza doar pe procedurile analitice pentru a-si formula concluziile
b. alte proceduri de audit direcionate catre aceleasi obiective de audit, de exemplu, alte proceduri execu
revizuirea creanelor, cum ar fi revizuirea incasarilor ulterioare, de numerar, pot confirma sau infirma intre
aplicarii procedurilor analitice asupra analizei pe maturitai a conturilor de creane
c. precizia cu care rezultatele preconizate ale procedurilor analitice pot fi prezente
d. evaluarea riscului inerent si a nivelului de control, de exemplu, in cazul in care controlul intern asupra p
vanzare este slab si, prin urmare, riscul de control este ridicat, atunci pentru desprinderea concluziilor refe
este necesara o mai mare incredere in testele de detaliu a tranzaciilor si soldurilor decat in procedurile a
e. comparabilitatea informaiilor disponibile (de exemplu, datele referitoare la o ramura de activitate extin
nevoie de o completare pentru a putea fi comparate cu acelea ale unei entitai care produce si comercia
specializate)

Care din textele urmatoare nu reprezinta "Estimari contabile".


a. provizioanele de reducere a stocului si conturilor de creane la valoarea lor realizabila estimata
b. veniturile angajatilor
c. veniturile angajate
d. impozitele amanate
e. provizioanele pentru pierderi provenite in urma unui proces

Care din textele urmatoare nu reprezinta indici financiari care sugereaza incalcarea principiului continuita
pot aparea din situaiile financiare, dar si din alte surse.
a. datoria neta sau situaia datoriei nete curente
b. indicatori financiari cheie nefavorabili
c. indicatorii de adaptabilitate
d. pierderi substaniale din exploatare
e. restane sau intreruperi in plata dividendelor

Care din textele de mai jos nu reprezinta procedura folosita in cadrul cunoasterii principiului continuitatii p
informatiilor anterioare.

a. analiza si discutarea fluxului de numerar, profitului si a altor previziuni relevante cu conducerea


b. incapacitatea de a obine finanare pentru dezvoltarea de noi produse eseniale sau alte investiii e
c. verificarea evenimentelor dupa sfarsitul perioadei pentru elementele care efectueaza capacitatea entita
principiul continuitaii
d. analiza si discutarea celor mai recente situaii financiare interimare disponibile ale entitaii
e. verificarea termenilor imprumuturilor obligatare si acordurilor de credit si determinarea situaiilor in car
nerespectat
Identificati textul ce nu se incadreaza in continutul raportului de audit.
a. titlul
b. cui se adreseaza (adresantul)
c. paragraful de deschidere sau introductiv
d. clauzele contractuale ale auditului
e. paragraful referitor la aria de aplicabilitate (in care se prezinta natura unui audit)

Identificati textul ce nu se refera la ce trebuie sa releve raportul de audit.


a. examinarea, pe baza de teste, a probelor pentru susinerea sumelor din situaiile financiare si a altor
b. evaluarea principiilor contabile folosite la intocmirea situaiilor financiare
c. evaluarea estimarilor semnificative facute de catre conducere la intocmirea situaiilor financiare
d. analiza si discutarea celor mai recente situaii financiare interimare disponibile ale entitaii
e. evaluarea prezentarii generale a situaiilor financiare

Identificati textul ce nu se incadreaza in factor de impunere a limitarii ariei de aplicabilitate a activitatii aud
a. entitatea auditata
b. circumstantele
c. contractul
d. evidentele contabile sunt necorespunzatoare
e. auditorul este in imposibilitatea de a desfasura procedurile de audit considerate ca fiind necesare

Identificati textul ce nu reprezinta element de introdus in Raportul auditorului asupra unui angajament de
a. titlu
b. scopul raportului
c. destinatarul
d. un paragraf introductiv
e. un paragraf privind aria de aplicabilitate (descrierea naturii unui audit)

Identificati textul ce nu reprezinta element de introdus in Raportul auditorului asupra situaiilor financiare
a. titlu
b. corespondentul auditului
c. destinatarul
d. identificarea situaiilor financiare auditate din care deriva situaiile financiare sintetizate
e. o referire la data raportului de audit asupra situaiilor financiare prezentate pe larg si asupra tipului de
acel raport

0.00%
Raspuns Raspuns
test
corect 0 0 0 0 0 0 0

Nr.
Crt.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145

146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198

Intrebarea

Precizati daca textul de mai jos este adevarat sau nu.


Desi nu prezinta dificultai majore, conceptul de audit s-a dezvoltat si perfecionat de-a lungul evoluiei sa

Precizati daca textul urmator este sau nu adevarat: Cand neconformitatea


afecteaza scopul general sau exercitarea activitaii de audit intern, dezvaluirea trebuie facuta managemen

Precizati daca textul urmator este sau nu adevarat: Seful executiv al auditului intern va raporta periodic a
activitaii de audit, autoritatea, responsabilitatea si execuia conform planului sau, riscurile semnificative s
necesare sau solicitate de angajator (client) sau de consiliul de administraie.

Precizati daca textul urmator este sau nu adevarat: Programele de activitate vor identifica, vor analiza, vo
obiectivelor angajamentului.

Precizati daca textul urmator este sau nu adevarat: Angajamentele vor fi


supervizate in mod corespunzator pentru a face cunoscuta inexistena sau inadecvarea unor criterii nece

Precizati daca textul urmator este sau nu adevarat: Comunicarile vor include, vor identifica, vor analiza, v
obiectivelor angajamentului.

Precizati daca textul urmator este sau nu adevarat: In cazul in care


neconformitatea cu regulile afecteaza un angajament specific, comunicarea
rezultatelor cuprinde: regulile a caror conformitate nu a fost complet intrunita; motivul neconformitaii; imp

Precizati daca textul urmator este sau nu adevarat: Seful executiv al auditului va verifica daca au fost lua
riscurile semnificative raportate sau daca consiliul de administraie a acceptat riscul de a nu lua nici o ma

Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: Riscul profesional este riscul ca auditorul sa emita un
care reglementarile emise de Camera in domeniu au fost respectate cu profesionalism si buna credina.

Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: Atunci cand ii este
propusa o misiune de consultana, responsabilul pentru activitatea de audit intern trebuie, inainte de a o
prioritaile activitaii de audit intern in concordana cu obiectivele entitaii.

Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: Responsabilul pentru


activitatea de audit intern trebuie sa comunice managementului si Consiliului planurile privind ca resursele
vederea realizarii planului de audit aprobat.

Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: Conducatorul activitaii de audit intern trebuie sa com
de consiliere politicile si procedurile care sa dirijeze activitatea de audit intern.

Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: Activitatea de audit intern trebuie sa evalueze si sa c
control si de guvernana a entitaii folosind o abordare sistematica si metodica.

Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: In cursul misiunilor de


consultana, auditorii interni trebuie sa examineze controalele in conformitate cu obiectivele misiunii si sa
controlul.

Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: Daca pe parcursul unei misiuni de asigurare apar op
inelegere in legatura cu obiectivele, aria de aplicabilitate, responsabilitaile fiecarei pari si alte astepta
conformitate cu standardele de consultana.

Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: Daca nu este mandatat in baza unor cerine legale,
catre pari din afara organizaiei, conducatorul activitaii de audit intern trebuie:
sa evalueze riscul potenial pentru entitate;
sa se consulte cu conducerea superioara executiva si/sau cu consilierul juridic, daca este cazul;
sa controleze diseminarea rezultatelor prin restricionarea folosirii acestora.

Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: Responsabilul pentru


activitatea de audit intern trebuie sa monitorizeze implementarea dispoziiilor managementului in baza re
convenite cu clientul.

Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: Prin programul de lucru al misiunii de audit trebuie sa

Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: Atunci cand rezultatele misiunii sunt puse la dispozi
restricii in ceea ce priveste distribuirea si utilizarea acestor rezultate.

Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: Conducatorul activitaii de audit intern trebuie sa sta
si transmiterea lor catre teri interni sau externi.

Apreciati daca textul urmator referitor la identificarea informatiilor este sau nu adevarat: Auditorii interni tr
evaluari corespunzatoare.

Apreciati daca textul urmator referitor la supervizarea misiunii este sau nu


adevarat: Misiunile trebuie sa faca obiectul unei supervizari corespunzatoare in vederea asigurarii indepl
personalului.

Apreciati daca textul urmator referitor la erori si omisiuni este sau nu adevarat:
Daca o comunicare finala conine o eroare sau o omisiune semnificativa,
conducatorul activitaii de audit intern trebuie sa comunice rezultatele parilor indreptaite.

Apreciati daca textul urmator referitor la diseminarea rezultatelor este sau nu adevarat: Pe parcursul mis
managementul riscurilor, la control si la guvernana. Ori de cate ori aceste aspecte sunt semnificative pe
Consiliului.

Apreciati daca textul urmator referitor la monitorizarea evolutiei este sau nu adevarat: Conducatorul activ
implementarii rezultatelor a care sa permita monitorizarea si garantarea faptului ca masurile luate de cond
acceptat sa-si asume riscul de a nu intreprinde nici o masura.

Apreciati daca textul urmator referitor la solutionarea acceptarii riscurilor de catre management este sau n
considera ca managementul a acceptat un nivel al riscului rezidual care poate fi inacceptabil pentru entita
aspect impreuna cu conducerea executiva la cel mai inalt nivel.

Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: Termenul "probe de


audit" reprezinta informaiile obinute de catre auditor pentru a trage concluziile pe care se va baza opin

Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: "Testele de control"


reprezinta testele efectuate pentru a obine probe de audit in scopul detectarii erorilor semnificative din s

Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: "Procedurile de fond"


reprezinta testele eficiente pentru a obine probe de audit privind proiectarea adecvata si, respectiv, mod
intern.

Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: Acolo unde participarea auditorului la inventarierea s
localizarea acestora, auditorul trebuie sa aprecieze daca alte proceduri alternative furnizeaza probe de au
concluziona ca nu are nevoie sa faca referiri la o limitare a ariei de aplicabilitate.

Apreciati daca textul urmator privitor la confirmarea creantelor este sau nu


adevarat: Atunci cand conducerea entitaii ii cere auditorului sa nu confirme anumite solduri ale conturilo
auditorul trebuie sa planifice efectuarea de proceduri alternative.

Apreciati daca textul urmator privitor la investigatia privind litigiile si


revendicarile este sau nu adevarat: In cazul in care conducerea refuza sa-i dea auditorului permisiunea d
limitare a activitaii si va conduce in mod obisnuit la o opinie calificata sau la imposibilitatea de a exprima

Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: "Procedurile analitice"


constau in analizarea indicatorilor si a tendinelor semnificative, incluzand
investigarea acelor fluctuaii si relaii care nu sunt consecvente cu alte informaii relevante sau care se

Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: Daca in situaiile


financiare este facuta prezentarea adecvata, auditorul poate sa exprime in mod obisnuit o opinie necalific
evideniere a problemei legate de principiul continuitaii a activitaii prin atragerea ateniei asupra note
anterior.

Apreciati daca textul urmator cu privire la rapoarte modificate este sau nu


adevarat: Auditorul trebuie sa aiba in vedere modificarea raportului auditorului prin adaugarea unui parag
problema de continuitate a activitaii) a carei rezoluie depinde de evenimente viitoare si care poate afec

Apreciati daca textul urmator cu privire la raportare este sau nu adevarat: In situaia in care datele comp
sa emita un raport de auditare in care acestea nu sunt identificate in mod special, datorita faptului ca opin
curente in intregul lor, incluzand cifrele corespondente.

MULTIPLE CHOICE

Identificati textul ce trebuie cuprins in spatiul liber Auditul reprezinta examinarea .., d
activitai sau operaiuni, a probitaii si credibilitaii tranzaciilor economice, precum si a reprezentarilo
a. profesionista si obiectiva
b. principiilor sanatoase
c. normelor contabile nationale si internationale
d. referintelor contabile
e. sistemelor si tranzactiilor financiare

Identificati textul ce trebuie cuprins in spatiul liber: Auditul reprezinta procesul desfasurat de auditori prin
entitate economica prin tehnici si procedee specifice, in vederea
obinerii de dovezi numite probe de audit.
a. recunosc standarde
b. analizeaza si evalueaza
c. verifica onestitatea
d. determina proceduri
e. respecta clauze juridice

Precizati care din textele de mai jos reprezinta element pe care se bazeaza evaluarea si interpretarea rez

a. verificarea sistemelor si tranzaciilor financiare, respectiv evaluarea


conformitaii cu statutele si reglementarile in vigoare
b. onestitatea si caracterul adecvat al deciziilor administrative luate in cadrul entitaii economice auditate
c. principiile sanatoase de management, respectiv buna practica manageriala recunoscuta de specialistii
d. controlul intern si al funciilor acestuia
e. reglementari definite de o autoritate supraordonata

Care dintre formularile de mai jos reprezinta in ce consta auditul de conformitate.


a. determina daca entitatea examinata respecta anumite proceduri, reguli sau reglementari definite de o
b. personalul contabil respecta procedurile contabile
c. se respecta clauzele juridice prevazute in acordurile contractuale sau cu
bancile si cu ali creditori
d. verificarea sistemelor si tranzaciilor financiare, respectiv evaluarea
conformitaii cu statutele si reglementarile in vigoare
e. detectarea prezentarilor semnificativ eronate

Scopul auditului de conformitate este acela de a:


1. determina daca entitatea examinata respecta anumite proceduri, reguli sau reglementari definite de o a
2. personalul contabil respecta procedurile contabile
3. se respecta clauzele juridice prevazute in acordurile contractuale sau cu bancile si cu ali creditori
4. produce o judecata motivata si independenta, cu referina la normele de evaluare
5. obine o concluzie si o opinie rezonabila si independenta, prin raportarea la un criteriu sau standard
Precizati care dintre combinatiile de mai jos contin toate cele trei scopuri ale auditului de conformitate.
a. 2,3,4
b. 3,4,5
c. 1,3,5
d. 1,2,3
e. 2,4,5

Identificati ce nu este auditul financiar (auditul de atestare financiara).

a. o examinare independenta a situaiilor financiare efectuata de un auditor, in conformitate cu orice oblig


b. exprimarea unei opinii privind masura in care situaiile financiare prezinta o imagine fidela a afacerilor
respectarea legilor in vigoare si a practicilor din ara in care isi are sediul entitatea
c. un aport de credibilitate asupra informaiilor contabile publicate de entitatea economica
d. o revedere critica pentru evaluarea unei situaii financiar-contabile determinate
e. o examinare efectuata de un profesionist competent si independent, in vederea exprimarii unei opinii m
stabilite de managementul entitaii si imaginii fidele, clare si complete a activelor, datoriilor, poziiei finan

Care din texte nu reprezinta obiectiv al auditului financiar.

a. reflectarea imaginii fidele a activelor, datoriilor, poziiei financiare, profitului sau pierderii in situaiile fin
b. meninerea coerenei si calitaii sistemului contabil, astfel incat sa asigure certitudinea reflectarii in s
rezultatelor exerciiului
c. imbunatairea utilizarii informaiei contabile
d. intocmirea situaiilor financiare, sub toate aspectele semnificative, in conformitate cu un cadru general
e. aprecierea performanelor si eficienei sistemelor de informare, organizare si control intern

Ce nu acopera auditul performantei sau al rezultatelor.

a. activitai economice si administrative, urmarind principii si practici de management


b. eficiena utilizarii resurselor umane, financiare, inclusiv examinarea sistemelor de informare asupra ind
c. resursele economice pe care le controleaza in vederea anticiparii capacitaii de a genera numerar sau
d. eficiena si performana in legatura cu atingerea obiectivelor entitaii economice auditate
e. impactul efectiv al activitailor comparativ cu impactul dorit
Ce nu se evalueaza in cadrul auditului operational.

a. eficiena si acurateea prelucrarii operaiunilor legate de salarii in cadrul unui sistem electronic nou
b. indicatorii privind satisfacerea clienilor
c. ameliorarea activitailor operaionale
d. prevalena si suficiena informaiilor utilizate de management in luarea deciziilor privind achiziiile u
e. eficiena fluxului informaional privind vanzarile

Ce text nu reprezinta o caracteristica a auditului intern.

a. este o activitate atotcuprinzatoare, de acoperire a tuturor momentelor activitaii desfasurate de oricare


b. efectuarea de verificari, inspecii si analize ale sistemului propriu de control intern
c. reprezinta o componenta a controlului activitaii economice si sociale, a tuturor laturilor si momentelor
d. se desfasoara de catre compartimente specializate, infiinate prin decizia conducerii entitaii economi
e. funcioneaza in subordinea directa a conducatorului entitaii economice

Ce nu contin situatiile financiare anuale intocmite de entitatile economice ce realizeaza auditul intern.
a. cont de profit si pierdere
b. situaia modificarilor capitalului propriu
c. situaia fluxurilor de trezorerie
d. situaii financiare anuale
e. notele explicative la situaiile financiare

Cand s-a infiintat Institutul International al Auditorilor Interni in S.U.A.


a. 1941
b. 1938
c. 1939
d. 1940
e. 1942

Cand a adoptat Romania Standardele Internationale de Contabilitate si auditarea activitatilor financiare.


a. 1999
b. 2000
c. 2001
d. 2002
e. 2003

Cand a reglementat Camera Auditorilor Financiari din Romania auditul intern.


a. 2000
b. 2001
c. 2002
d. 2003
e. 2004

Ce termen nu este implicat in intelegerea conceptului de audit.


a. control
b. risc
c. capital
d. conflict de interes
e. guvernanta entitatii

Care din texte nu reprezinta element al mediului de cotrol.


a. integritate si valori etice
b. filozofia si stilul managementului
c. structura organizatorica
d. atribuirea competenelor si a responsabilitailor
e. gestionare si control al evenimentelor

Identificati textul ce nu reprezinta scop al auditului intern.

a. monitorizarea controlului intern


b. examinarea informaiilor financiare si operaionale
c. revizuirea economicitaii, eficienei si eficacitaii operaiunilor, inclusiv a controalelor non-financiare
d. verificarea conformitaii cu legi, reglementari si alte cerine externe entitaii, precum si cu politicile si
e. protejarea elementelor patrimoniale bilaniere si extrabilaniere si identificarea metodelor de prevenir

Identificati textul ce nu reprezinta obiectiv al auditului intern.

a. verificarea conformitaii activitailor din entitatea economica auditata, cu politicile, programele si man
b. revizuirea economicitaii, eficienei si eficacitaii operaiunilor, inclusiv a controalelor non-financiare
c. evaluarea gradului de adecvare si aplicare a controalelor financiare si nefinanciare, dispuse si efectuat
entitaii economice
d. evaluarea gradului de adecvare si aplicare a datelor/informaiilor financiare si nefinanciare, destinate c
e. protejarea elementelor patrimoniale bilaniere si extrabilaniere si identificarea metodelor de prevenire

Ce text nu are in vedere activitatile auditului de conformitate.

a. examineaza si se asigura ca exista o politica de management si in ce masura aceasta este exprimata c


b. examineaza si apreciaza daca regulile si procedurile sunt bine aplicate, daca se respecta organigrame
c. are la baza un sistem de referina si acioneaza prin constatari si completari privind aplicarea, interpre
acestora, pe care le raporteaza managementului entitaii
d. are ca scop compararea realitaii cu sistemul de referina adecvat
e. examineaza daca sunt respectate dispoziiile, regulile si procedurile definite pentru entitate precum si

Ce text nu are in vedere activitatile auditului de management.

a. examineaza si se asigura ca exista o politica de management si in ce masura aceasta este exprimata c


b. se refera la calitate si nu la sistem de referina
c. analizeaza modul in care politica sectoriala corespunde strategiei entitaii economice sau politicilor cu
d. cerceteaza si i se asigura ca pe teren, politica este cunoscuta, ineleasa si aplicata corespunzator
e. are ca scop sa vada daca misiunea responsabililor de activitai din structura entitaii este clar definita
funcionare; reducerea bugetului la costuri minime; cresterea duratei de funcionare a instalaiilor

Identificati textul ce nu se refera la factori ce determina locul auditorului intern in organizarea entitatii econ

a. autoritate-nu exercita o autoritate directa asupra altor persoane ale entitaii economice, ci are calitatea
b. responsabilitate-are libertatea de a aprecia politicile, planurile, prevederile si inregistrarile, dar aprecier
responsabilitaile ce le sunt incredinate; ei pot efectua audit de rutina al conformitaii, audit operaiona
c. independena-este determinata de statutul juridic ce i se acorda in cadrul firmei, aceea de a face cons
pregatesc documente si nu se angajeaza in nici o alta activitate
d. calitatea-trebuie sa fie auditor financiar
e. actele sale nu sunt supuse controlului managementului firmei respective

Care dintre formulari nu reprezinta activitati desfasurate de auditorul extern.

a. are responsabilitate limitata la exprimarea avizului sau asupra documentelor financiar-contabile pe car
b. examineaza documentele financiar-contabile in acord cu normele general acceptate si include toate pro
c. analizeaza informaiile din documentele financiar-contabile prin sondaj, iar constatarile sale nu reflecta
d. prezinta opinia rezultata in urma examinarii documentelor financiar-contabile sub forma unui raport, in s
e. sunt angajai ai entitaii economice pentru a realiza audit in atenia managementului.
ANS: E

Identificati textul ce nu se refera la diferentele dintre auditul intern si cel extern.


a. statutul
b. beneficiarii
c. externalizarea
d. obiectivele
e. campul de aplicare

Identificati textul ce nu se refera la asemanarile dintre auditul intern si cel extern.


a. prestarile externe
b. co-tratarea
c. sub-tratarea
d. independenta
e. externalizarea

Care din texte nu se incadreaza in directiva privind responsabilitatile auditului intern prin care se precizea

a. fiabilitatea si integritatea informaiilor financiare si operaionale, precum si mijloacele folosite pentru id


b. mijloacele de protecie a activelor si existena acestora
c. evaluarea economicitaii si eficienei cu care sunt folosite resursele entitaii
d. relaia dintre auditul intern si auditul extern
e. operaiunile sau programele se desfasoara conform planurilor

Ce text nu reprezinta asemanare dintre auditul intern si cel financiar.

a. competena pentru exercitarea auditului


b. obiectivitatea in cursul efectuarii lucrarilor si al raportarii rezultatelor obinute
c. aplicarea unei metodologii similare pentru a efectua auditul, incluzand planificarea si efectuarea testelo
d. folosesc modelul de risc si pragul de semnificaie pentru a determina profunzimea testelor si evalua re
e. auditorul intern raspunde in faa managementului firmei, iar auditorul financiar in faa utilizatorilor situ

Ce text nu reprezinta activitate a auditului intern ce se ia in considerare de auditul extern.


a. sfera si obiectivele auditului intern
b. relaia dintre auditul intern si auditul extern
c. principiile relevante pentru profesia si practica de audit intern
d. inelegerea si evaluarea preliminara a auditului intern
e. e. momentul colaborarii si coordonarea

Ce nu se stabileste dinainte in cazul in care munca desfasurata de auditorul intern urmeaza sa influentez
a. momentul activitaii auditorului intern
b. gradul de acoperire al auditului
c. pragurile de semnificaie si metodele propuse pentru esantionare
d. ocumentarea activitailor efectuate si a revizuirilor
e. analizarea daca evaluarea preliminara a auditului intern ramane adecvata

Care dintre activitatile de mai jos nu se includ in analiza pe timpul evaluarii.

a. respectivele concluzii sunt adecvate circumstanelor si rapoartele sunt consecvente cu rezultatul activ
b. obine o inelegere suficienta a activitailor de audit intern
c. orice excepii sau aspecte neobisnuite prezentate de auditul intern sunt rezolvate in mod corect
d. activitatea este efectuata de persoane care au pregatirea necesara
e. sunt obinute suficiente probe de audit adecvate pentru a putea formula concluzii rezonabile

Care dintre texte nu reprezinta principiu ce trebuie respectat de catre auditorii interni.
a. intergitatea
b. obiectivitatea
c. confidentialitatea
d. echitatea
e. competenta

Identificati textul ce nu se refera la integritate.

a. vor exercita profesia cu onestitate, buna-credina si responsabilitate


b. nu vor fi implicai in nici o activitate sau relaii care sa afecteze o evaluare obiectiva
c. vor respecta legea si vor aciona in conformitate cu prevederile legale si cu cerinele profesiei
d. nu vor lua parte, cu buna stiina, la nici o activitate ilegala si nu se vor angaja in acte care sa discredite
e. vor respecta si vor contribui la obiectivele etice legitime ale entitaii.

Care dintre formulari nu se refera la scopul normelor de audit intern.

a. definirea principiilor de baza privind modul in care sa se exercite auditul intern


b. furnizarea cadrului de lucru pentru exercitarea si promovarea activitailor de audit intern
c. stabilirea bazelor pentru evaluarea auditului intern
d. activitatea de audit intern va fi independenta de management, iar auditorii interni vor fi obiectivi in exerc
e. supravegherea proceselor structurilor organizatorice si a managementului organizatoric, precum si a op

Identificati textul ce nu se refera la reguli de organizare a auditului intern.


a. independena si obiectivitatea
b. competena si raspunderea profesionala
c. asigurarea calitaii
d. periodicitatea
e. indeplinirea conformitaii

Identificati textul ce se nu se ia in considerare de catre auditorii interni in exercitarea raspunderii profesion

a. dimensionarea adecvata a volumului de munca pentru atingerea obiectivelor angajamentului


b. auditorii interni vor fi ateni la riscurile si expunerile ce pot permite frauda
c. complexitatea relativa si pragul de semnificaie, supuse procedurilor de audit intern al problemelor rel
d. conformitatea controlului si proceselor de management al riscului conducerii
e. posibilitatea unor nereguli sau abateri semnificative

Care dintre datele de mai jos reprezinta periodicitate de evaluare de catre auditor financiar independent a
Codul etic.
a. 3 ani
b. 5 ani
c. 4 ani
d. 2 ani
e. 1 an

Precizati care dintre formulari lipseste din context: Auditorii interni vor declara ca activitaile de audit inter
numai daca rezultatele .arata ca activitatea de audit intern este in conformitate cu acestea.
a. rezultatele controlului
b. rezultatele externalizarii auditului
c. rezultatele programului de asigurare a calitatii
d. rezultatele neconformitatii
e. rezultatele costului activitatii de audit

Identificati textul ce nu reprezinta ce au in vedere regulile de exercitare.


a. conducerea activitaii de audit intern
b. supravegherea proceselor
c. natura activitaii
d. planificarea angajamentului
e. executarea angajamentului

Ce nu comunica seful executiv al auditului Consiliului de administratie sau angajatorului, pentru revizuire
a. planurile activitaile de audit intern
b. resursele necesare
c. schimbarile interimare semnificative
d. riscurile relevante si semnificatia lor
e. impactul asupra limitarii resurselor.

Identificati textul ce nu se refera la problemele de care este legata evaluarea riscurilor.


a. mediul sistemelor informatice
b. integritatea informaiilor operaionale si financiare
c. comunicare si aprobare
d. eficiena activitaii
e. securitatea activelor

Care din formulari nu se incadreaza in contextul propozitiei urmatoare:


a. mediul sistemelor informatice
b. responsabilitatea auditorului
c. integritatea informaiilor operaionale si financiare
d. eficiena activitaii
e. securitatea activelor

Care din textele de mai jos nu reprezinta scopul evaluarii in cadrul revizuirilor de program facute de aud
a. obiectivele au fost stabilite si sunt in concordana cu cele ale entitaii
b. au fost stabilite criterii de performana adecvate pentru a evalua realizarile
c. obiectivele si valorile sunt stabilite si comunicate
d. elurile si obiectivele sunt indeplinite
e. responsabilitatea a fost stabilita

Identificati textul ce nu se include in ce are in vedere scopul angajamentului.


a. sistemele
b. evidenele
c. personalul
d. eficienta activitatii
e. activele fizice relevante

Care din texte nu reprezinta obiectiv stabilit de Camera Auditorilor Financiari din Romania pentru indeplin

a. sa dezvolte permanent profesia de auditor financiar din Romania, asumandu-si responsabilitatea de a


membri ai CAFR, respecta cele mai inalte standarde profesionale si de conduita etica dezvoltate pe plan
b. sa reprezinte profesia de auditor financiar la nivel national si international si sa promoveze interesele p
statului si fata de organizatii profesionale nationale si internationale din domeniu
c. sa retraga calitatea de auditor financiar in condiiile prevederilor Regulamentului de organizare si func
d. sa se preocupe ca serviciile de auditare a situatiilor financiare sa creasca calitativ, prin dezvoltarea in p
asigurandu-se ca stagiarii si membrii CAFR sa participe activ la programele de pregatire si educatie profe
e. sa se preocupe de dezvoltarea CAFR, de promovarea renumelui ei, de protejarea bunastarii si interesu

Care din textele de mai jos nu reprezinta atributii ale Camerei Auditorilor Financiari din Romania.

a. organizeaza examenele si atribuie calitatea de auditor financiar


b. coordoneaza activitatea de audit financiar
c. supravegheaza programul de pregatire continua a auditorilor financiari
d. educa publicul asupra rolului si misiunii auditorului financiar, membru al CAFR si promoveaza implicare
e. controleaza calitatea activitaii de audit financiar

Care din textele de mai jos nu reprezinta atributii ale Conferintei CAFR.

a. dezbaterea raportului anual de activitate a Consiliului Camerei


b. asigura condiiile pentru administrarea si gestionarea patrimoniului Camerei, potrivit legii
c. dezbaterea, aprobarea sau modificarea situaiilor financiare anuale ale Camerei
d. dezbaterea si aprobarea raportului Comisiei de auditori statutari asupra gestiunii financiare a Consiliulu
e. aprobarea execuiei bugetului de venituri si cheltuieli pentru exerciiul financiar incheiat

Care dintre textele de mai jos reprezinta atributie a Consiliului CAFR.

a. stabilirea obiectivelor strategice ale Camerei


b. aprobarea programului de activitai al Consiliului Camerei pe anul in curs
c. aprobarea constituirii, reorganizarii sau desfiinarii reprezentanelor din ara si din strainatate ale Cam
d. desemneaza un membru al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania pentru a reprezenta
e. aprobarea modificarilor si completarilor la Regulamentul de organizare si funcionare a Camerei

Care dintre textele de mai jos reprezinta atributie a Biroului permanent al Consiliului Camerei.

a. stabileste strategia si avizeaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Camerei


b. prezinta spre aprobare Conferinei raportul de activitate pe perioada anterioara, situaiile financiare s
c. supravegheaza lunar execuia bugetului de venituri si cheltuieli al Camerei
d. aproba Regulamentul intern de organizare si funcionare a Biroului Permanent
e. aproba organigrama si politica de personal ale Camerei

Identificati textul care nu reprezinta atributie a Biroului permanent al Consiliului Camerei.

a. examineaza si propune spre aprobare Consiliului Camerei programul de activitate al Camerei


b. aproba programele de activitate ale departamentelor executive
c. aproba programul deplasarilor in strainatate
d. stabileste anual indemnizaiile membrilor Consiliului Camerei, ai Biroului permanent al Consiliului Cam
e. numeste, sancioneaza si revoca secretarul general, sefii departamentelor Camerei si alte persoane c

Precizati din cate persoane este alcatuita Comisia de auditori statutari.


a. 4
b. 3
c. 5
d. 2
e. 7

Precizati pentru cati ani este mandatul Comisiei de Auditori Statutari.


a. 3 ani
b. 4 ani
c. 5 ani
d. 6 ani
e. 7ani

Din cati membri este compusa Comisia de apel.


a. 3
b. 4
c. 5
d. 2
e. 7

Care din textele de mai jos nu reprezinta atribut al Departamentului de audit intern.

a. asimilarea, actualizarea si publicarea Standardelor Internaionale de Audit Intern, denumite Standarde


b. organizeaza testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu
c. asimilarea, actualizarea si publicarea Cadrului General al Standardelor Internaionale de Audit Intern,
d. elaborarea si publicarea Normelor Profesionale de Audit Intern
e. coordonarea si monitorizarea activitaii de Audit Intern

Identificati textul care nu reprezinta atributie a Departamentului de audit


intern.

a. colaborarea cu celelalte departamente ale Camerei Auditorilor Financiari din Romania in ceea ce prives
precum si respectarea Standardelor si Normelor Profesionale de Audit Intern
b. asigurarea dezvoltarii relaiilor internaionale si consolidarea acestora in domeniul Auditului Intern
c. organizeaza cursuri si stabileste cerintele de pregatire profesionala continua
d. colaborarea cu societaile interne si internaionale de audit financiar si audit intern in vederea perfec
e. alte atribuii stabilite de Consiliul si Biroul Permanent ale Camerei Auditorilor Financiari din Romania

Identificati textul care nu reprezinta atributie a Departamentului de admitere, pregatire continua si stagiari

a. elaborarea si publicarea Normelor Profesionale de Audit Intern


b. organizeaza cursuri si stabileste cerintele de pregatire profesionala continua
c. atribuie calitatea de membru pentru persoanele fizice, juridice si pentru persoanele cu calificare obtinut
d. desemneaza in fiecare an auditorii financiari care pot indruma desfasurarea stagiului de pregatire pract
e. asigura conformitatea cu normele Federatiei Internationale a Contabililor (IFAC) si cu alte norme intern

Identificati textul care nu reprezinta atributie a Departamentului de Servicii Generale.

a. intocmirea documentelor justificative privind operatiunile patrimoniale


b. organizarea si tinerea corecta si la zi a contabilitatii
c. organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului, precum si valorificarea rezultatelor acesteia
d. respectarea regulilor de intocmire a bilantului contabil si a termenelor de depunere la organele in drept
e. asigurarea asistenei profesionale pentru membrii Camerei

Care din textele de mai jos nu fac parte din activitatea Departamentului de conduita si disciplina profesio

a. abaterile disciplinare se constata, iar sanctiunile disciplinare se aplica prin procedurile disciplinare care
Camerei: Departamentul de conduita si disciplina profesionala; Consiliul; Comisia de apel
b. toate problemele, faptele sau circumstantele care sunt de natura sa atraga raspunderea disciplinara a
analiza Secretariatul general transmite documentatia Departamentului de conduita si disciplina profesiona
c. Departamentul de conduita si disciplina profesionala efectueaza cercetari asupra documentatiei primite
d. asigurarea unei calitati ridicate a activitatii de audit financiar si acordarea de asistenta membrilor Came
e. Departamentul de conduita si disciplina profesionala poate solicita, iar membrul ofera informatiile cerut
conduita si disciplina profesionala se pronunta asupra initierii sau neinitierii unei actiuni disciplinare in cee

Identificati textul care nu reprezinta atributie a Secretariatului general.


a. asigurarea serviciilor de secretariat pentru Conferinta, Consiliu si Biroul permanent
b. asigurarea serviciilor juridice pentru activitatile proprii ale Camerei
c. asigurarea serviciilor de relatii publice si protocol
d. alte atributii stabilite de Biroul permanent
e. pastrarea documentelor justificative, a registrelor si a situatiilor financiare anuale

Identificati textul ce nu cuprinde standarde de Audit Intern.


a. Codul Deontologic
b. Norme de Calificare
c. Norme de Funcionare
d. Norme de Implementare
e. Ghiduri Profesionale

Identificati textul ce nu cuprinde modalitati practice de aplicare a normelor profesionale.


a. Norme Minimale de Audit Intern
b. Carta de Audit Intern
c. Manualul de Audit Intern
d. Planul de Audit Intern
e. Norme de Implementare de Asigurare

Care dintre textele de mai jos nu reprezinta conditie ce trebuie indeplinita de catre persoanele fizice pentr

a. sa fie liceniai ai unei facultai cu profil economic de cel puin 3 ani si sa aiba experiena in domen
calitatea de expert contabil de cel puin 3 ani si sa fi desfasurat activitate in aceasta calitate
b. sa fi efectuat un stagiu practic de 3 ani in activitatea de audit financiar sub indrumarea unui auditor fina
c. indeplineste condiiile stabilite prin Regulamentul de organizare si funcionare a Camerei
d. sa satisfaca cerinele Codului privind conduita etica si profesionala in domeniul auditului financiar
e. sa susina si sa promoveze examenul de aptitudini profesionale

Care dintre disciplinele de mai jos nu sunt incluse in examenul pentru atribuirea calitatii de auditor financi
a. audit financiar
b. economie generala
c. contabilitate generala
d. analiza si evaluarea critica a conturilor anuale
e. contabilitatea costurilor si contabilitatea manageriala

Care dintre textele de mai jos nu reprezinta reguli de aplicat si respectat de catre auditori in indeplinirea a

a. elemente privind finantele nationale; tehnici si metode moderne de management general si financiar
b. Sandardele internaionale de audit financiar, adoptate integral de Camera, Normele minimale de audit
precum si alte norme profesionale elaborate de Camera
c. Codul privind conduita etica si profesionala in domeniul auditului financiar elaborat de Federaia Intern
d. Normele privind pregatirea profesionala continua a auditorilor financiari, emise de Camera
e. Procedurile de control a calitaii activitaii de audit financiar emise de Camera

Care dintre activitatile enumerate mai jos nu se incadreaza la cele ce privesc exercitarea profesiei de aud
a. audit financiar
b. audit intern
c. consultana financiar-contabila si fiscala
d. expertiza contabila
e. analiza si evaluarea critica a conturilor anuale

Care dintre textele de mai jos nu se incadreaza la normele ce trebuiesc aplicate si respectate de catre au

a. Normele privind pregatirea profesionala continua a auditorilor financiari, emise de Camera


b. Procedurile de control a calitaii activitaii de audit financiar emise de Camera
c. Normele referitoare la obligaiile financiare privitoare la cotizaii si tarife, elaborate de Camera
d. Normele privind asigurarea pentru riscul profesional, elaborate de Camera rapoartele de audit financiar
e. Rapoartele de audit financiar

Ce text nu se incadreaza in contextul formularii profesia de auditor are la baza:


a. contractul de audit incheiat cu clientul
b. calitatea de auditor financiar
c. rapoartele de audit financiar
d. viza anuala
e. autorizaia pentru exercitarea profesiei

Care dintre formulari nu reprezinta regula generala de respectat in desfasurarea auditului.

a. pe parcursul desfasurarii auditului nu pot efectua operaiuni contabile pentru clientul respectiv, insa po
b. daca desfasoara activitai de contabilitate, consultana, fiscalitate sau alte alctivitai profesionale sim
client
c. sa accepte si sa desfasoare activitatea pentru care sunt competeni
d. contractul de audit cu clientul trebuie sa cuprinda clauza de confidenialitate si eventualele condiii sp
e. sa organizeze propriile mecanisme de control pentru a asigura acceptarea sau continuarea in mod core

Care dintre problemele specificate mai jos nu se incadreaza in contextual afirmatiei Activitatea de audit in
entitaii, operaiunilor si sistemelor informaionale cu privire la:
a. fiabilitatea si integritatea informaiilor financiare si operaionale
b. eficacitatea si eficiena operaiunilor
c. specificitatea activitatii
d. protejarea activelor
e. respectarea legilor, regulamentelor si contractelor

Care dintre problemele specificate mai jos nu se incadreaza in contextual afirmatiei Activitatea de audit
imbunatairea procesului de guvernana in vederea atingerii urmatoarelor obiective:

a. promovarea valorilor etice adecvate in cadrul organizaiei


b. fiabilitatea si integritatea informaiilor financiare si operaionale
c. asigurarea efectuarii unui management organizaional eficace si asigurarea responsabilizarii aferente
d. comunicarea eficace a informaiilor despre riscuri si control structurilor adecvate din cadrul organizai
e. coordonarea efectiva a activitailor si comunicarea informaiilor intre conducerea executiva, precum s

Identificati textul ce nu se ia in considerare la planificarea misiunii auditorilor interni.

a. obiectivele activitaii care este revizuita si mijloacele prin care activitatea isi controleaza desfasurarea
b. riscurile semnificative legate de activitate, obiectivele sale, resursele utilizate, precum si operaiile si m
nivel acceptabil
c. adecvarea si eficacitatea sistemelor de management si control al riscurilor activitaii, cu referire la un c
d. proiectarea, implementarea si eficacitatea obiectivelor, programelor si activitailor legate de etica orga
e. oportunitaile de imbunataire semnificativa a sistemelor de management si control al riscurilor activi

Care dintre formulari nu se refera la de ce trebuie sa tina cont auditorul intern in elaborarea obiectivelor m
a. probabilitatea existenei erorilor
b. neregularitailor
c. incompatibilitatilor
d. a cazurilor de neconformitate
e. precum si a altor expuneri semnificative

Identificati formularea ce nu reprezinta scop al procedurilor in cadrul programului de lucru pe durata misiu
a. a identifica
b. a completa
c. a analiza
d. a evalua
e. a inregistra

Ce nu se include in comunicarea rezultatelor.


a. obiectivele
b. aria de aplicabilitate a misiunii
c. concluziile
d. acordul conducerii superioare executive
e. recomandarile

Identificati textul ce nu se incadreaza in context. Comunicarea trebuie sa fie:


a. corecta
b. obiectiva
c. identificabila
d. clara
e. concisa

Identificati textul ce nu reprezinta factor de influenta al raionamentului auditorului despre ce inseamna o


a. natura sistemelor contabile si de control intern, precum si evaluarea riscului de control
b. teste de detaliu ale tranzaciilor si soldurilor
c. pragul de semnificaie al elementului care este examinat
d. experiena castigata in timpul lucrarilor de audit anterioare
e. sursa si credibilitatea informaiilor disponibile

Identificati textul ce nu se incadreaza in aseriunile privind situaiile financiare ale entitaii facute de cat
financiare.

a. existena: un activ sau o datorie exista la un moment dat


b. drepturi si obligaii: un activ sau o datorie aparin entitaii la un momnent dat
c. competenta: rezultatele procedurilor de audit, incluzand fraude sau erori ce ar fi putut fi descoperite
d. apariia: o tranzacie sau un eveniment au avut loc pe durata unei perioade si este legat de entitatea
e. exhaustivitatea: nu exista active, datorii, tranzacii sau evenimente neinregistrate, sau elemente nepre

Identificati textul ce nu se incadreaza in contextul formularii In timp ce credibilitatea probelor de audit este
fi utile in stabilirea credibilitaii probelor de audit:

a. probele de audit din surse externe sunt mai credibile decat cele generate intern
b. probele de audit intern sunt mai credibile, atunci cand sistemul contabil asociat si sistemul de control in
c. probele de audit obinute direct de catre auditor sunt mai credibile decat cele obinute de la entitate
d. probele de audit obtinute prin convingerea participantilor la proces sunt neveridice
e. probele de audit sub forma de documentare si de declaraii in scris sunt mai credibile decat declaraii

Identificati textul ce constituie procedura de obtinere a probelor de audit.


a. inspecia
b. observaia
c. investigaia si confirmarea
d. calcule si proceduri analitice
e. asaltul de idei in cadrul procesului de audit

Identificati textul ce nu se refera la elementele de care depind suficiena si gradul de adecvare al probelo
deschidere.

a. politicile contabile aplicate de entitate


b. daca situaiile financiare ale exerciiului financiar precedent au fost auditate si, in caz afirmativ, daca r
c. soldurile de inchidere ale exerciiului financiar precedent au fost corect reportate in perioada curenta s
d. natura conturilor si riscul declasarilor eronate in situaiile financiare ale exerciiului financiar curent
e. pragul de semnificaie al soldurilor de deschidere referitor la situaiile financiare ale exerciiului finan

Identificati textul ce nu reprezinta factor ce se ia in considerare atunci cand auditorul intenioneaza sa ex

a. obiectivele procedurilor analitice si masura in care se poate baza pe rezultatele lor


b. natura entitaii si gradul in care informaiile pot fi imparite
c. disponibilitatea informaiilor atat financiare, cum ar fi prognozele si previziunile, cat si nefinanciare, cum
d. rezultatele anticipate ale entitaii, care pot imbraca forma prognozelor si a previziunilor, sau estimarile
e. credibilitatea informaiilor disponibile (de exemplu, daca previziunile sunt intocmite cu suficienta aten

Identificati textul ce nu reprezinta factor de care depinde gradul de sigurana pe care auditorul il acorda r

a. pragul de semnificaie al elementelor implicate, de exemplu, atunci cand soldurile sistemelor sunt sem
a-si formula concluziile
b. alte proceduri de audit direcionate catre aceleasi obiective de audit, de exemplu, alte proceduri execu
incasarilor ulterioare, de numerar, pot confirma sau infirma intrebari aparute in urma aplicarii procedurilor
c. precizia cu care rezultatele preconizate ale procedurilor analitice pot fi prezente
d. evaluarea riscului inerent si a nivelului de control, de exemplu, in cazul in care controlul intern asupra p
control este ridicat, atunci pentru desprinderea concluziilor referitoare la creane este necesara o mai ma
procedurile analitice
e. comparabilitatea informaiilor disponibile (de exemplu, datele referitoare la o ramura de activitate extin
cu acelea ale unei entitai care produce si comercializeaza produse specializate)

Care din textele urmatoare nu reprezinta "Estimari contabile".


a. provizioanele de reducere a stocului si conturilor de creane la valoarea lor realizabila estimata
b. veniturile angajatilor
c. veniturile angajate
d. impozitele amanate
e. provizioanele pentru pierderi provenite in urma unui proces

Care din textele urmatoare nu reprezinta indici financiari care sugereaza incalcarea principiului continuita
surse.
a. datoria neta sau situaia datoriei nete curente
b. indicatori financiari cheie nefavorabili
c. indicatorii de adaptabilitate
d. pierderi substaniale din exploatare
e. restane sau intreruperi in plata dividendelor

Care din textele de mai jos nu reprezinta procedura folosita in cadrul cunoasterii principiului continuitatii p

a. analiza si discutarea fluxului de numerar, profitului si a altor previziuni relevante cu conducerea


b. incapacitatea de a obine finanare pentru dezvoltarea de noi produse eseniale sau alte investiii e
c. verificarea evenimentelor dupa sfarsitul perioadei pentru elementele care efectueaza capacitatea entita
d. analiza si discutarea celor mai recente situaii financiare interimare disponibile ale entitaii
e. verificarea termenilor imprumuturilor obligatare si acordurilor de credit si determinarea situaiilor in car

Identificati textul ce nu se incadreaza in continutul raportului de audit.


a. titlul
b. cui se adreseaza (adresantul)
c. paragraful de deschidere sau introductiv
d. clauzele contractuale ale auditului
e. paragraful referitor la aria de aplicabilitate (in care se prezinta natura unui audit)

Identificati textul ce nu se refera la ce trebuie sa releve raportul de audit.


a. examinarea, pe baza de teste, a probelor pentru susinerea sumelor din situaiile financiare si a altor
b. evaluarea principiilor contabile folosite la intocmirea situaiilor financiare
c. evaluarea estimarilor semnificative facute de catre conducere la intocmirea situaiilor financiare
d. analiza si discutarea celor mai recente situaii financiare interimare disponibile ale entitaii
e. evaluarea prezentarii generale a situaiilor financiare

Identificati textul ce nu se incadreaza in factor de impunere a limitarii ariei de aplicabilitate a activitatii aud
a. entitatea auditata
b. circumstantele
c. contractul
d. evidentele contabile sunt necorespunzatoare
e. auditorul este in imposibilitatea de a desfasura procedurile de audit considerate ca fiind necesare

Identificati textul ce nu reprezinta element de introdus in Raportul auditorului asupra unui angajament de
a. titlu
b. scopul raportului
c. destinatarul
d. un paragraf introductiv
e. un paragraf privind aria de aplicabilitate (descrierea naturii unui audit)

Identificati textul ce nu reprezinta element de introdus in Raportul auditorului asupra situaiilor financiare
a. titlu
b. corespondentul auditului
c. destinatarul
d. identificarea situaiilor financiare auditate din care deriva situaiile financiare sintetizate
e. o referire la data raportului de audit asupra situaiilor financiare prezentate pe larg si asupra tipului de

Raspu
ns Pag

Instructiuni: Pentru a folosi acest fisier, treceti raspunsurile pe care le considerati corecte in pagina Ra
apoi mergeti in pagina Test si completati coloana galbena (Raspuns test) cu raspunsul corect. Pentru
raspunsurile date si continuati. Actualizarea raspunsurilor, in cazul in care doriti modiifcarea, se face in
coloana verde. Va urez succes!