Sunteți pe pagina 1din 536

ANEXA NR.

1
COMISIA DE MONITORIZARE, COORDONARE SI INDRUMARE METODOLOGICA A DEZVOLTARII SISTEMULUI
DE CONTROL MANAGERIAL AL MINISTERULUI ECONOMIEI SI FINANTELOR

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE
A SISTEMULUI DE CONTROL MANAGERIAL AL
MINISTERULUI ECONOMIEI I FINANELOR

- Etapa 8 Trimestrul al II- lea 2008

ETAPA 8 - Monitorizarea realizarii obiectivelor generale si a celor specifice ale ministerului, respectiv ale compartimentelor


Obiective
specifive

Activiti

1.Combaterea
fraudelor
sesizate
in
interiorul MEF
Procent 100%

1.1. Planificarea i
desfurarea
activitatilor de
prevenire si control a
incalcarii
reglementarilor
aplicabile in toate
domeniile e
responsabilitate ale
ministerului
1.2. Planificarea i
coordonarea
activitatilor de
prevenire si
combatere
a fraudelor si
fenomenelor de
coruptie din interiorul
ministerului
1.3.
Verificarea
modului
n
care
personalul
tuturor
organismelor,
operatorilor
economici,
care

Inspecia general

Rezultate
ateptate
Elaborarea si
implementarea
unui plan de
control;
Impact psihologic
pozitiv in legatura
cu conformarea la
normele si
normativele legale si
profesionale.

Impact psihologic
pozitiv in legatura
cu conformarea la
normele si
normativele legale
si profesionale.

Indicatori
de rezultat i/sau de
performan
Aprobarea Ordinului
privind organizarea si
executarea
inspeciilor
i
controalelor
n
Ministerul Economiei
i Finanelor

Resurse

Responsabili

Termen
limit

Nu este
necesar
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Director
General,
Constantin
Donighian
Ciornei

Permanent

Raport aprobat
idem
nr.
110506/19.12.2007
n
curs
de
soluionare

ef Serviciu
,,Inspectia
activitii
proprii a
ministerului,
Florin
Dumbrav

funcioneaz
n
domeniul
de
responsabilitate
al
ministerului, respect
normele generale de
conduit profesional
i
normele
de
conduit etic, n
exercitarea atribuiilor
de serviciu.
Rapoarte de control
2.Intensificarea 2.1. Verificarea unor
fapte sesizate
controalelor
Inspeciei Generale de
efectuate, in
ctre persoane fizice
vederea
i juridice, organisme
eficientizarii
abilitate de lege,
utilizrii
auditul intern, sau
fondurilor
prezentate de masspublice
media
2.2. Propunerea
anumitor actiuni de
control,cu pariciparea
unor specialiti i/sau
persoane din cadrul
altor structuri de
control din domeniul
de responsabilitate al
ministerului i n
colaborare cu

Raport aprobat
nr.
110507/19.12.2007
n
curs
de
soluionare
Rapoarte n curs de
aprobare (3)
Raport aprobat nr.
150033/12.01.2008
Raport aprobat nr.
150057/ 21.01.2008
Raport aprobat nr.
150169/ 06.02.2008
Raport aprobat nr.
150285/12.03.2008
Raport aprobat nr.
150312/20.03.2008

Nu este
necesar
alocarea de
resurse

Rapoarte propuse n
curs de
soluionare(6)

idem

Director
General,
Constantin
Donighian
Ciornei
Director
General
Adjunct,
Ruxandra
Anghel
ef Serviciu
,,Inspecia
modului de
formare si
utilizare a
fondurilor
publice la
ordonatorii de
credite

Permanent

institutiile similare
implicate in lupta
impotriva coruptiei
Rapoarte de control
3.Intensificarea 3.1. Efectuarea unor
inspecii privind
controalelor
modul de utilizare a
asupra
fondurilor comunitare,
modului de
administrare a coordonarea,
evaluarea si
fondurilor
elaborarea de rapoarte
comunitare
privind desfurarea
activitii de inspecie
pentru fondurile
comunitare derulate la
nivelul ministerului
Rapoarte de
3.2. Verificarea
control
eficienei i
eficacitii cu care
sistemele de
management i
execuie ale
structurilor
ministerului i ale
unitilor aflate n
subordinea, sub
autoritatea, sau n
coordonarea sa, prin
intermediul crora se
administreaz i se
deruleaz fonduri
europene de orice tip,

Rapoarte n curs de
soluionare (3)

Idem

Director
General,
Constantin
Donighian
Ciornei
Director
General
Adjunct,
Ruxandra
Anghel

Rapoarte n curs de
soluionare (3)

Idem

efServiciu
,,Inspecia
modului de
constituire a
creanelor
bugetare
rezultate din
nereguli din
utilizarea
fondurilor
europene

Permanent

utilizeaz resursele
financiare, umane, sau
materiale n scopul
ndeplinirii
obiectivelor i
obinerii rezultatelor
stabilite

3.3. Elaborarea de
sinteze i rapoarte
privind desfurarea
activitii de inspecie
pentru fondurile
comunitare derulate la
nivelul Ministerului
Economiei i
Finanelor

Sinteze si rapoarte

Propuneri
de Idem
modificare a O.G.
79/2003
i
a
Normelor de aplicare
a acesteia, n sensul
delimitarrii clare a
activitii
de
constatare
a
creanelor bugetare
rezultate din nereguli,
prevzute de art. 11,
pct.
5,
ce
se
realizeaz de ctre
Ministerul Economiei
i
Finanelor,
i
aciunile de control

ef serviciu
,,Inspecia
modului de
constituire a
creanelor
bugetare
rezultate din
nereguli din
utilizarea
fondurilor
europene

complex,
cu
implicaii
interinstituionale,
prevzute la pct. 5,
lit. c din acelai
articol, precum i n
cazul
sesizrilor
privind constatarea
creanelor bugetare
rezultate din nereguli,
considerm necesar
modificarea
articolelor 10 i 11
din Norme.
4. Solutionarea
in procent de
100% a
tuturor
contestaiilor
adresate
Direciei

Evidentierea stricta,
verificarea si
solutionarea
sesizrilor i
reclamaiilor
repartizate de
conducerea Inspectiei
Generale
Urmarirea transmiterii
in termen legal a
raspunsurilor catre
persoanele interesate,
n colaborare cu
instituii i structuri
similare

Contestatii
solutionate
Raspunsuri
transmise partilor
interesate

Rspuns sesizare
nr.
270003/04.01.2008
Rspuns sesizare
nr.
151013/09.01.2008
Rspuns sesizare
nr.
620066/11.01.2008
Rspuns sesizare
nr.
110500/23.01.2008
Rspuns adresa
nr.
208017/22.01.2008
Rspuns sesizare

Nu este
necesar
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Director
General,
Constantin
Donighian
Ciornei
Director
General
Adjunct,
Ruxandra
Anghel
ef
Compartiment
Soluionare
Contestaii,

Permanent

nr.
150012/19.01.2008
Rspuns Memoriu
nr. 589/20.02.2008
Rspuns sesizare
nr.
894055/03.03.2008
Rspuns sesizare
nr.
621520/10.03.2008
Rspuns adresa
nr.
590868/12.03.2008

Ioan Toader

Sesizri n curs de
soluionare(7)

Obiective
specifice

Activiti

1.mbuntirea
permanent a
calitii
activitilor de
elaborare,

1.1. Asigurarea
consultanei
necesare
direciilor de
specialitate din

Unitatea de politici publice

Rezultate
ateptate
1.1. Propuneri de politici
publice elaborate de
direciile de specialitate
cu respectarea
procedurilor stabilite

Indicatori
de rezultat
i/sau de
performan
1.1. Nr. de
propuneri de
politici publice
avizate conform
de ctre SGG: 0

Resurse

Responsabili

1.1. Nu a
fost
necesar
alocarea de
resurse

1.1. Director
Anca Marica
(responsabili
interni: Mihaela
Nedelcu i

Termen limit
1.1.Permanent,
la solicitarea
direciilor de
specialitate

monitorizare i
evaluare a
politicilor
publice n
cadrul
Ministerului
Economiei i
Finanelor

cadrul
ministerului n
ceea ce privete
elaborarea
propunerilor de
politici publice;

prin:
- H.G. nr.1226/2007;
- H.G. nr.775/2005;
- OMEF nr.633/2008
pentru aprobarea
Regulamentului
privind procedurile, la
nivelul Ministerului
Economiei i
Finanelor, pentru
elaborarea, avizarea i
aprobarea
proiectelor de
documente de politici
publice.
1.2. Elaborarea Raportul de evaluare
rapoartelor de
privind implementarea
monitorizare i
politicii publice
evaluare cu privire "Asigurarea stabilitatii
la politicile
sistemului bancar si
publice iniiate i protejarea deponentilor"
implementate la
nivelul
Ministerului
Economiei i
Finanelor, n
colaborare cu
departamentele de
specialitate;

materiale
Emanuel
suplimentare Constantin)

1.2. - Nr. de
rapoarte
elaborate: 1
- Nr. de rapoarte
elaborate la
termenele
stabilite n
propunerile de
politic public:
0
- Raportul dintre
nr. de rapoarte
planificate i
cele ntocmite:
1/1

1.2. Nu a
fost
necesar
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

1.2. Director
Anca Marica
(responsabili
interni: Maria
Bulai i Ovidiu
Ristea)

1.2. La
termenele
stabilite n
propunerile de
politici publice

1.3.
1.3. Rapoarte de
Monitorizarea
monitorizare privind
respectrii
respectarea
procedurilor
procedurilor adoptate
adoptate prin
prin regulamentul
regulamentul
prevzut de H.G.
prevzut de H.G. nr.775/2005 elaborate
nr.775/2005, n nu a fost cazul
cadrul
Ministerului
Economiei i
Finanelor;
1.4.
1.4. Baz de date
Actualizarea, cu
actualizat
sprijinul Direciei - nu a fost cazul
generale a
tehnologiei
informaiei, bazei
de date i
informaii privind
politicile publice
de pe site-ul
Internet al MEF.

nu a fost cazul

1.4. Raportul
dintre nr.
propunerilor de
politici publice
avizate conform
de ctre SGG i
nr. propunerilor
de politici
publice postate
n baza de date
de pe site-ul
MEF
- nu a fost cazul

1.3. Nu a
fost
necesar
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

1.3. Director
Anca Marica
(responsabili
interni: Maria
Bulai i Ovidiu
Ristea)

1.3. Luna
decembrie a
fiecrui an

1.4. Nu a
fost
necesar
alocarea de
resurse
suplimentare
dotrilor IT
existente

1.4. Director
Anca Marica
(responsabili
interni: Mihaela
Nedelcu)

1.4. Ori de cte


ori apar
modificri

2. Dezvoltarea
sistemului de
planificare
strategic n
cadrul
Ministerului
Economiei i
Finanelor

2.1. Asigurarea
asistenei
administrative
necesare
dezvoltrii etapei
II (componenta
de programare
bugetar) a
Planului strategic
al MEF;

2.1.Adoptarea Ordinului
ministrului economiei i
finanelor pentru
aprobarea etapei II PSI

2.2. Asigurarea
corelrii
proceselor de
planificare a
politicilor
publice cu cel de
programare
bugetar;

2.2.Proiect de buget pe
programe elaborat,
corespunztor
direciilor de activitate
menionate n cadrul
PSI
Scrisoarea-cadru nu a
fost transmis. Se va
ine cont de
componenta de
programare bugetar a
PSI (2.1.)
2.3. PSI actualizat
- nu a fost cazul

2.3. Asigurarea
asistenei
administrative
necesare

2.1. Adoptarea
PSI la termenele
prevzute de
actele normative
n vigoare
- OMEF nr.
1857/12.06.2008
pentru
aprobarea
componentei de
programare
bugetar a
Planului
strategic al
MEF
2.2.
- Transmiterea
propunerilor de
buget la
termenele
solicitate de
ctre Direcia de
buget i
contabilitate
intern din
cadrul MEF: nu
a fost cazul
2.3. Pn la
sfritul anului
2008 va fi
actualizat PSI

10

2.1. Nu a
fost
necesar
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

2.1. Director
Anca Marica
(responsabili
interni: toi
managerii
publici)

2.1.
Iniial, 30 aprilie
2008, conform
H.G.
nr.158/2008
Ulterior, printr-o
not a SGG
aprobat de
Guvern,
termenul a fost
prelungit pn
pe data de 15
iunie 2008.

2.2. Nu este
necesar
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

2.2. Director
Anca Marica
(responsabil
intern: Emanuel
Constantin,
Ovidiu Ristea)

2.2. Termenul
va fi stabilit n
adresa Direciei
de buget i
contabilitate
intern

2.3. Nu a
fost
necesar
alocarea de

2.3. Pentru
asigurarea
asistenei,
rspundere

2.3. Decembrie
2008

grupului de
management n
vederea
actualizrii
Planului strategic
al Ministerului
Economiei i
Finanelor.

3. Dezvoltarea
sistemului de
management al
Ministerului
Economiei i
Finanelor

3.1. Susinerea 3.1. Sistem de control


dezvoltrii
managerial implementat
sistemului de
la nivelul MEF:
Etapa 10: nu s-a
control
managerial al
respectat nici termenul
Ministerului
de 31 mai 2008, din
Economiei i
cauza transmiterii cu
Finanelor
ntrziere/netransmiterii
(mpreun cu
procedurilor de ctre
Unitatea central compartimentele MEF.
de armonizare a
sistemelor de
management)
prin:

- nu a fost cazul

3.1. Sistem de
control
managerial
implementat la
termenele
stabilite
(nerealizat)
La data de 09.07
2008:
- 109 proceduri
operaionale
transmise
secretariatului
din 661
- 10 proceduri
de sistem
transmise
secretariatului
din 45

11

resurse
individual
materiale
pentru toi
suplimentare membrii
secretariatului
comisiei din
partea UPP;
Pentru rezultatul
ateptat,
responsabil este
directorul Anca
Marica
3.1. Nu a
3.1. Director
fost
Anca Marica
necesar
(responsabili
alocarea de
interni: toi
resurse
managerii
materiale
publici)
suplimentare

3.1.
Iniial,
decembrie 2007
Prin OMEF
nr.998/2008 sau stabilit noi
termene:
- 31 mai 2008
(termen
general)
- 15 octombrie
2008 (termen
special pentru
compartimente
le responsabile
cu gestionarea
fondurilor
europene)

3.1.1. dezvoltarea
sistemului de
control
managerial la
nivelul UPP

3.1.2. asigurarea
secretariatului
Comisiei de
monitorizare,
coordonare i
ndrumare
metodologic a

3.1.1. Sistem de control - 100% din


activitile
managerial
desfurate de
implementat la nivelul
UPP sunt
UPP
procedurate
Etapa 10: Au fost
conform OMEF
elaborate proiectele:
nr.998/2008, dar
- PS privind
nc nu au fost
funcionarea Comisiei
semnate de ctre
de monitorizare,
ministru
coordonare i
ordinele de
ndrumare
aprobare a
metodologic a
procedurilor.
dezvoltrii sistemului
de control managerial
al MEF;
- PS privind iniierea,
elaborarea, avizarea i
aprobarea proiectelor
de documente de
politici publice;
- PS privind
monitorizarea i
evaluarea politicilor
publice.
3.1.2.
- Nr. de hotrri
- Hotrri ale Comisiei: ale Comisiei
elaborate i comunicate elaborate: 2
exclusiv de UPP - Nr. de edine
Hotrrea nr.
ale Comisiei: 2
13/11.04.2008;
nr.14/24.04.2008.

12

3.1.1. Nu a
fost
necesar
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

3.1.1. Director
Anca Marica
(responsabili
interni: toi
managerii
publici)

3.1.1. 31 mai
2008

3.1.2.
Rezervare
sal de
edine i
protocol

3.1.2.Rspundere
individual
pentru fiecare
membru al
secretariatului
comisiei,
reprezentant al

3.1.2.Termenele
desfurrii
edinelor
comisiei sunt
stabilite de
preedintele
comisiei, dup

dezvoltrii
sistemului de
control
managerial al
Ministerului
Economiei i
Finanelor;
3.1.3. asigurarea
asistenei
structurilor
avizate din cadrul
Ministerului
Economiei i
Finanelor n
elaborarea
documentelor
necesare
parcurgerii
etapelor prevzute
n Programul de
dezvoltare a
sistemului de
control
managerial al
Ministerului
Economiei i
Finanelor;

- Materiale pregtitoare:
elaborate exclusiv de
UPP
- Minutele edinelor
Comisiei: elaborate i
comunicate exclusiv de
UPP (11.04.2008 i
24.04.2008)
3.1.3. Documentele
aferente etapelor de
dezvoltare a sistemului
de control managerial
au fost elaborate cu
asistena UPP i a
UCASMFC sau
refcute ca urmare a
observaiilor UPP i
UCASMFC
- asisten n elaborarea
procedurilor.

3.1.3. Procent
estimativ de
documente
aferente etapelor
de dezvoltare a
sistemului de
control
managerial care
sunt n
concordan cu
standardele
aprobate prin
OMFP
nr.946/2005 i
OMEF
nr.998/2008:
- nu este cazul
unei estimri la
acest moment,
dat fiind faptul
c nu a fost
aprobat nc
nici o procedur

13

3.1.3. Nu a
fost
necesar
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

UPP

expirarea
termenelor
parcurgerii
etapelor

3.1.3.Rspundere
individual
pentru fiecare
membru al UPP

3.1.3.Termenele
sunt stabilite n
Programul
actualizat de
dezvoltare a
sistemului de
control
managerial al
MEF

3.1.4. elaborarea
3.1.4. Analizele sunt
analizelor privind prezentate comisiei
modul de
Din cauza volumului
ndeplinire a
enorm al informaiei
etapelor prevzute colectate i avnd n
n Programul de
vedere faptul c
dezvoltare a
materialele sunt
sistemului de
refcute ca urmare a
control
observaiilor
managerial al
secretariatului
Ministerului
Comisiei, analizele
Economiei i
elaborate nu s-au mai
Finanelor;
referit la coninutul
materialelor, ci doar la
prezentarea succint a
restanierilor.
3.1.5. elaborarea
3.1.5. Informarea este
informrilor
prezentat comisiei
semestriale
nu a fost cazul
(adresate
ministrului
economiei i
finanelor) privind
progresele
nregistrate n
dezvoltarea
sistemului de
control
managerial;

prin OMEF.
3.1.4. Nr. de
3.1.4. Nu a
analize elaborate fost
de UPP: 1
necesar
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

3.1.5. Nr. de
informri
aprobate de
comisie: 0

14

3.1.5. Nu a
fost
necesar
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

3.1.4. Director
Anca Marica
(responsabili
interni: Mihaela
Nedelcu, Maria
Bulai i Ovidiu
Ristea)

3.1.4. 7 zile
naintea
desfurrii
edinelor
comisiei

3.1.5. Director
Anca Marica
(responsabili
interni: Mihaela
Nedelcu, Maria
Bulai i Ovidiu
Ristea)

3.1.5.Semestrial

3.2. Asigurarea,
cu colaborarea
tuturor
structurilor
ministerului a
implementrii
sistemului de
management al
calitii (SR EN
ISO 9001: 2001).

4. Obiectiv al
colii
de
Finane Publice
i Vam:
Perfecionarea
profesional a
funcionarilor
publici din
cadrul

4.1. Participarea
cu lectori la
formarea i
pregtirea
profesional a
personalului din
Ministerul
Economiei i
Finanelor i din

3.2. Sistemul de
management al calitii
certificat la nivelul
MEF
S-au desfurat:
- 1 curs formare
specialiti SR EN ISO
9001: 2001;
- 1 curs formare
auditori n domeniul
calitii
- 4 serii ale cursului de
sensibilizare
a
funcionarilor publici
de conducere privind
implementarea SMC

3.2. - Sistemul
de management
al calitii
certificat la
nivelul MEF
pn la sfritul
anului 2008:
termenul nu va
putea fi
respectat
- Nr. de
persoane
formate n
domeniul
managementului
calitii: 14
funcionari
publici formai;
91 funcionari
publici de
conducere
sensibilizai
4.1. Cursuri de pregtire 4.1. Numrul de
profesional susinute cursuri susinute:
Cursuri susinute:
1 deontologie
Deontologie (elearning): 1 serie
(lector: Mihaela
Nedelcu)

15

3.2.
Plata
cursurilor de
formare:
14.426,88
lei

3.2. Mihaela
Nedelcu (RMC);
Emanuel
Constantin,
Maria Bulai,
Ovidiu Ristea,
Liviu Mihilescu

4.1.
4.1. Nu a
- Deontologie:
fost
Mihaela
necesar
Nedelcu
alocarea de
resurse
suplimentare

3.2.Decembrie
2008

4.1. Pentru
Deontologie
decembrie 2008;
Pentru restul
domeniilor ori
de cte ori
conducerea
direciei sau a

Ministerului
Economiei i
Finanelor, a
Ageniei
Naionale de
Administrare
Fiscal i a
Autoritii
Naionale a
Vmilor

structurile
subordonate n
domeniile:
Politici publice
Planificare
strategic
Deontologie

4.2. Participarea,
pe baz de
invitaie, la
cursuri de formare
profesional
organizate de:
- coala de
Finane Publice i
Vam
- Alte instituii i
autoriti publice
din ar i
strintate

ministerului
consider
necesar sau pe
baza solicitrii
exprese a unei
direcii.

4.2. Cursuri de pregtire


profesional la care
particip membrii UPP:
Curs
de
formare
specialist n domeniul
calitii (susinut de
lector SRAC n luna
aprilie 2008)
Mihaela Nedelcu,
Emanuel Constantin,
Maria Bulai, Ovidiu
Ristea, Liviu
Mihilescu
Curs de formare n
auditul sistemului de
management al calitii
(susinut de lector
SRAC n luna aprilie
2008)
Mihaela Nedelcu,
Emanuel Constantin,

4.2. - Numrul de
cursuri
frecventate: 4
- Numrul de
membri ai UPP
participani la
cursurile de
pregtire: 6

16

4.2.
4.2. Fiecare
14.426,88
membru al UPP
lei plata
este responsabil
cursurilor de cu propria-i
formare
dezvoltare
pentru 14
profesional;
persoane,
participarea s-a
dintre care 5 fcut pe baza
persoane au
desemnrii de
fost din
ctre superiorul
cadrul UPP, ierarhic.
deci pentru
UPP au fost
pltii
5152,45 lei.

4.2. Permanent

Maria Bulai, Ovidiu


Ristea, Liviu
Mihilescu;
Curs de sensibilizare
a funcionarilor publici
de conducere privind
implementarea SMC,
mai 2008, Anca Marica
Curs Managementul
proiectelor Tineret n
aciune, 19-21 mai
2008, Timioara,
Liviu Mihilescu
Seminar
privind
politicile publice i
tehnica
legislativ,
organizat de Centrul
pentru
Analiz
i
Dezvoltare
Instituional la Camera
de Comer i Industrie
a Romniei, n data de
26 iunie 2008
Mihaela Nedelcu,
Emanuel
Constantin,
Maria Bulai, Ovidiu
Ristea,
Liviu
Mihilescu.

17


Nr.

Activiti

Direcia de comunicare, relaii publice, mass-media i transparen


Rezultate ateptate

Indicatori de
Responsabili
rezultat/performan
crt.
stadiul ralizrii pe
trimestrul II 2008
1. Eficientizarea comunicrii Ministerului Economiei i Finanelor, realizarea si promovarea cadrului de lucru
comunicational.
1.1.
Definirea obiectivelor strategice - identificarea
- Obiectivele
- Cristian Marin,
specifice
comunicarii
externe; obiectivelor
DCRPMMT: 5 obiective ef serviciu
Etapizarea pe term. scurt, mediu si strategice de
- grafic de realizare a
comunicare i
lung a campaniilor de comunicare; comunicare ale
tematicilor incluse in
relaii publice
Evaluarea
oportunitatilor
/ MEF in baza
strategie;
- Bogdan
capacitatilor de out-sourcing a programului de
- numar de teme de
Grunevici ef
implementarii strategiei;
guvernare si prin
campanii de informare
birou informare,
raportare la ASG;
propuse (4 teme)
relaii cu publicul
- planul strategic de
si transparenta
comunicare
1.2
Stabilirea capacitatilor de finantare - optimizarea
- planificarea bugetului
- Cristian Marin,
ale campaniilor de comunicare bugetarii
- cresterea bazei de
ef serviciu
externa;
campaniilor de
ofertanti de servicii
comunicare i
comunicare in baza specifice;
relaii publice
planului strategic de - nr identificat de surse
- Bogdan
comunicare
de finantare
Grunevici, ef
- identificarea
- sume incluse n
birou informare,
oportunitatilor de
programul de achiziii al relaii cu publicul
finantare externa
MEF
i transparen
1.3
Colaborarea cu alte institutii - preluare/adaptare a - nr. de propuneri proprii - Cristian Marin,
guvernamentale
abilitate
in planului de
de teme / concepte
ef serviciu

18

Termen
limit

Permanent

Trimestrul IV
2007

Permanent
Tema 1. 2007

domeniul elaborarii si implementarii


strategiilor
guvernamentale
in
vederea alinierii / incorporarii
strategiei de comunicare a MEF la /
in strategia Guvernului Romaniei;

1.4

Optimizarea activitatii de
comunicare intern prin elaborarea
si avizarea unui ghid de comunicare
dedicat funcionarilor publici din
cadrul structurilor MEF;

1.5

Stabilirea reglementarilor privind


comunicarea externa a oricaror
structuri subordonate / aflate sub
autoritatea MEF in vederea
respectarii strategiei de comunicare
a ministerului;
Elaborarea manualului de identate

comunicare externa
al ASG;
- platforma de
comunicare
personalizata a MEF
(manual de
comunicare, manual
de identitate
vizual) cu pastrarea
elementelor cheie
care se regasesc in
platformele de
comunicare ale
celorlalte autoritati;
- definirea,
redactarea si
difuzarea
procedurilor de
comunicare interna
grupate intr-un
manual unic;

- definirea,
redactarea si
difuzarea
procedurilor de
comunicare externa
grupate intr-un
manual unic;

19

dedicate campaniilor de
imagine (2 teme din 4 pe
2007)
Tema nr. 2 - manual
identitate vizuala in
curs de realizare

comunicare i
relaii publice
- Bogdan
Grunevici ef
birou informare,
relaii cu publicul
i transparen

2013
Tema 2.
noiembrie
2008

- nr. elemente / norme de


comunicare specifice
comunicarii interne (4
proceduri de sistem
procedura petitii,
procedura audiente,
procedura informatii
publice, procedura
transparenta
decizionala)
- nr. de norme de
comunicare spec. com
ext. (1 proceduri de
sistem relatia cu massmedia)
- nr. elemente de
identitate vizuala

- Bogdan
Grunevici ef
birou
- Bogdan Mirica,
expert
- Mihai Mafteuta,
referent

Trimestrul III
2008

Trimestrul III
2008

vizuala;

2. mbuntirea imaginii MEF


2.1
Redactarea / editarea revistei presei
scrise
n
baza
fluxurilor
informationale obtinute de la
agentiile de presa cu care MEF se
afla in relatii contractuale;

2.2

Identificarea oportunitatilor de
promovare si comunicare a
evenimentelor si activitatilor la care
participa conducerea sau
reprezentantii ministerului

- manual de
(1 manual/procedur de
identitate vizuala si sistem)
template-uri in
format digital pe CD
distribuite tuturor
directiilor si
unitatilor
subordonate MEF
- optimizarea
calitatii si a
oportunitatii
informarii
structurilor de
decizie din cadrul
MEF;

- Nr. de articole de
interes /tiri identificate:
4857
- nr. de ziare / reviste
monitorizate: (47
publicatii)
- nr posturi radio: 7
- nr. posturi TV: 9
- timp mediu de redactare
45 min
- nr. comunicate /
informari de pres: 39
- nr. de conferine de
pres organizate: 8
- nr. de stiri aparute in
urma CP/IP transmise:
1055 (326 ag pr; 729
artic)
- procentul de reflectare
al comunicatelor /
informrilor n tiri:
100%

- multiplicarea si
selectarea
programatica a
mijloacelor si
dezvoltarea
calitativa a feedback-ului provenit
de la media;

20

- toti FPE din


serviciul de relatii
mass-media,
conform fiei
postului

Zilnic

- Toti FPE
conform fiei
postului
- responsabil cu
evidenta
indicatorilor
Nicoleta Vaia

Permanent

2.3

2.4

Analiza calitativ a informatiilor de


interes pentru structurile MEF;
Identificarea
/
compilarea
informatiilor de strict interes pentru
fiecare structura a MEF si
transmiterea informatiilor astfel
selectate in timp util;
Analiza
cantitativ-calitativa
a
imaginii MEF asa cum este
reflectata de catre mass media;
Prezentarea rezultatelor analizei
conducerii
MEF,
inclusiv
a
propunerilor
de
strategii
de
optimizare;

- optimizarea
calittii si a
oportunitatii
informarii
structurilor de
decizie din cadrul
MEF;
- elaborarea unui set
de indici si
indicatori de
masurare dinamica a
imaginii MEF;

2.5

Crearea de campanii de informare - campanii tematice


conform planului strategic de in functie de politica
comunicare anual;
MEF in baza
Programului de
guvernare;

2.6

Elaborarea si avizarea normelor


interne de redactare, editare si
transmitere a comunicatelor,
anunturilor si informarilor de presa;
Soluionarea
cu
prioritate
a
solicitrilor de informaii publice din

2.7

- optimizarea
calitativa a
informatiilor
transmise la extern;
- dezvoltarea
calitativa a feed-

21

- nr. mediu de publicatii


care au reflectat stirile:
22 publicatii
- nr. de articole trimise in
directii pentru reactie: 11;
- nr. de drepturi la replica
preluate de presa: 11;
- capacitatea de reacie:
100%
Indicatori de analiz de
imagine:
- nr. publicaii
monitorizate: 47
publicatii;
- ponderi articole / tiri
pozitive, negative, neutre:
23%+; 51%-; 26%+/-;
- nr. tematici / campanii
propuse: 4
- nr. tematici realizate: 1
(tema nr.2)
- nr. de tematici in curs
de finalizare: 1
- nr de proceduri de
comunicare (precedura
privind relatia cu
presa);
- nr. de solicitari /
rezolvate / coeficieni de

- Toi functioarii
serv. relatii massmedia conform
fiei postului

Permanent

Cristian Marin: sef


serviciu
comunicare i
relaii publice
Bogdan Grunevici,
sef birou
Toti functionarii
serviciului relatii
mass-media
Cristian Marin, ef
serviciu;
Bogdan Grunevici,
ef birou

Sptmnal

Conform
planului
strategic de
comunicare pt
anul 2008

Cristian Marin, ef Trim I 2008


serviciu;
Bogdan Grunevici,
ef birou
Serviciul de relaii Permanent
mass-media, toti

partea reprezentanilor acreditai ai back-ului provenit


presei;
de la media;

soluionare: 41 / 39
FPE conform fiei
postului
(92,6%)
- timp mediu de reactie /
termene de soluionare
(24-36-48 ore)
2.8
Cercetarea opiniei publice, pentru
- crearea unei baze
- nr. analize si rapoarte
Bogdan Grunevici Semestrial i
reflectarea imaginii institutiei asa
de date analitice si
statistice efectuate prin
ef birou, Bogdan anual
cum este perceputa de cetateni in
sintetice cu o
surse proprii / preluate de Mirica expert,
vederea aducerii interesului public in maxima utilitate
la terti, prelucrate si
Mihai Mafteu,
atentia conducerii institutiei;
pentru conducerea
prezentate: 1 (raport
coord comp. rel cu
MEF in procesul de privind petitiile )
publicul
luare a deciziilor;
- analiz date
Toti functionarii
comparative (structura
serv. relatii cu
solicitrilor pe directii; mass-media
tematica solicitarilor,
etc.) 1 prezentare
3. Asigurarea organizarii si a derularii optime a activitatilor de acces la informatii de interes public, a transparentei
decizionale si a celor de relatii cu publicul si solutionare a petitiilor in conformitate cu prevederile legilor nr.52/2003, 544/2001
si 233/2001
3.1.
Activitati in conformitate cu
Anual
- nr. de proiecte adoptate: FPC Cristian
prevederile legii nr. 52/2003 privind
Marin / Bogdan
30
transparenta decizionala
- nr. de proiecte
Grunevici
publicate: 17
FPE conform fiei Termenul
3.1.1 Publicare proiecte de acte normative - maximizarea
- nr. de proiecte adoptate postului:
pe site-ul MEF;
impactului
prevazut de
fara a fi obligatorie
Anca Turcea,
diseminarii publice
Legea
dezbaterea publica a
consilier - pentru
nr.52/2003

22

3.1.2

3.1.3

3.2.

3.2.1

3.2.2.

Preluare propuneri contribuabili,


Cresterea gradului
monitorizare permanenta cont e-mail de implicare a
legea52@mfinante.ro,
contribuabilului in
influentarea deciziei
la nivel
macroeconmic;
Organizare activitati de consultare Cresterea gradului
publica;
de implicare a
societatii civile in
influentarea deciziei
la nivel
macroeconmic;
Activitati in conformitate cu
prevederile legii nr. 544/2001
privind liberul acces la informatii de
interes public:
Preluarea si rezolvarea solicitarilor Cresterea cantitativa
primite pe toate canalele de si calitativa a
comunicare;
gradului de
informare a
contribuabililor
Publicare in timp real pe site-ul Cresterea cantitativa
MEF a informatiilor de interes si calitativa a
public in conformitate cu art. 5 din gradului de
Legea nr. 544/2001 si cu respectarea informare a
normelor de comunicare avizate de contribuabililor
catre conducerea MEF;

23

acestora: 13
- nr. de cereri de
informatii/ recomandari,
receptionate / prelucrate:
8
- nr. de recomandari care
au fost incluse in
proiectele de acte
normative: 4
- frecventa consultarilor
publice / nr. proiecte: 0
- termen legal: 15 zile
- Nr. total de solicitari:
424
- Nr de solicitari
rezolvate / respinse /
redirecionate: 381 / 43 /
0
- Termen mediu de
rezolvare (15 zile);
- Nr. de domenii de
interes general pt. public
= 23 domenii
- Nr. de
direcii/departamente
vizate; 36
- structura repartitiei
solicitarilor pe direcii /
departamente;

domeniul
economic
Bogdan Mirica,
expert - pentru
domeniul finane

Termenul
prevazut de
Legea
nr.52/2003
La solicitare

FPC - Bogdan
Grunevici, ef
birou + FPE
conform fiei
postului:
Anca Turcea,
consilier - pentru
domeniul
economic
Bogdan Mirica,
expert - pentru
domeniul finane

Anual

Termenul
prevzut de
Legea
nr.544/2001
Permanent

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

Actualizarea
si
publicarea Cresterea cantitativa
Buletinului Oficial al Ministerului si calitativa a
Economiei i Finanelor;
gradului de
informare a
contribuabililor
(persoane fizice si
juridice)
Intocmirea si publicarea raportului Cresterea
anual al Ministerului Economiei i transparentei
Finanelor;
activitatii MEF in
conformitate cu
cerintele legii
Intocmirea raportului anual privind Monitorizare ASG
accesul la informatii publice;

3.2.6

Prezentarea conducerii ministerului


de informari si rapoarte privind
cererile de informatii publice,
defalcate pe domenii de interes;

Crearea unei baze


de date pentru
procesul de luare a
deciziilor

3.2.7.

ntocmirea i difuzarea Agendei Respectarea


publice a conducerii MEF pentru procedurilor legale
Guvern;
in scopul aplicarii
Programului de
guvernare de
asigurare a
transparenei

3.2.8.

ntocmirea agendei publice a Respectarea


Ministrului i publicarea zilnic pe procedurilor legale
site
in scopul aplicarii

24

- timp mediu de reacie:


15 zile
- structura comunicrii pe
canale / mijloace de
comunicare: din total (
22 prin registratura;
362 pe mail);
circa 50
verbal/telefonic
- nr. de raportari: 0
- nr. de analize
comparative: 1
- nr. de monitorizri
externe: 0

- nr. total de actiuni


cuprinse: 102;
- din care nr. de actiuni
raportate la nivel
ministru: 68
- nr. de actiuni raportate
la nivel secretari de stat:
34
- nr. de actiuni: 102

Permanent

Februarie
2009

Februarie
2009
Bogdan Grunevici, Annual si
ef birou + FPE
la solicitarea
conform fiei
conducerii
postului
Mihaela Burcea,
consilier biroul de
informare si relatii
cu publicul

Sptmnal

Irina Iacomi,
Zilnic
expert, serviciul de
relatii mass-media

3.2.9.

Programului de
guvernare de
asigurare a
transparenei
Coordonarea
publicarii
i Asigurarea
actualizarii informaiilor n pagina transparenei
de web a MEF

Perioada analizata: trim


II / 2008
- timpi de reacie
publicare: 3 ore
- nr. de rubrici principale:
23
- frecvena accesrii
paginii de web: 30 %
- numarul de accesari:
18.680.429
nr. de vizitatori:
9.134.590
- nr. pagini vizitate: - nr. mediu / vizitator: - procent de crestere
vizitatori: - frecvena actualizrii:
zilnic
- nr. total de solicitri /
rspunsuri: 424
- nr. de indicatori de
structurare a bazei de
date;

3.2.10 Organizarea evidentei solicitarilor si Optimizarea


a
raspunsurilor
aferente
si activitatii curente
optimizarea bazei de date astfel
create;

3.2.11 Asigurarea aplicarii Programului de Cresterea


masuri pentru combaterea birocratiei permanenta a

- msuri / comunicate n
probleme:

25

Cristian Marin, sef Permanent


serviciu
Bogdan Grunevici,
ef birou
DGTI / Serv.
aplicatii web.

Anca Turcea,
Permanent
consilier - pentru
domeniul
economic
Bogdan Mirica,
expert - pentru
domeniul finane
Bogdan Grunevici, Din 2004
ef birou Bogdan pana in

in activitatea de relatii cu publicul gradului de acces al


conform HG nr.1723/2004 si a contribuabililor la
reglementarilor interne;
serviciile publice ale
MEF

3.3

Activitati in conformitate cu Legea


nr.233/2002 :

3.3.1

Inregistrarea
petitiilor
si Operativitate in
repartizarea acestora catre cabinete - activitatea de relatii
conducere
MEF
sau
directii cu publicul
competente;

3.3.2

Sinteza punctelor de vedere si


intocmirea de raspunsuri coerente
cnd in solutionare sunt implicate
mai multe directii;

3.3.3

Operativitate in
activitatea de relatii
cu publicul;
Crearea unui flux de
informatii unitar in
comunicarea
externa;
Intocmirea
situatiilor
statistice Crearea unei baze
lunare si a rapoartelor semestriale si de date pentru
anuale privind modul de solutionare realizarea
a petitiilor de catre directii;
obiectivelor de
comunicare ale
directiei

26

(se asigura permanenta la


biroul de relatii cu
publicul o zi pe
saptamana dupa
programul de lucru si
zilnic la biroul cu presa)
- ore suplimentare
efectuate: 3 ore / zi
- nr de salariati direct
implicati: 9 persoane
- Nr. de petiii
nregistrate / rezolvate /
raspuns nefavorabil / n
curs de soluionare sau
redirecionate; (3679 /
150 / 2413,8 /
- Termene medii de
rezolvare 30 zile
- Nr. de teme ale petitiilor
cetenilor
- Nr. de direcii /
departamente cu pondere
semnificativ ;
- structura repartitiei
temelor pe direcii /
departamente (cf. rap.
semestrial comparativ);
- timpi de reacie: 30 zile;
- structura comunicrii pe
canale / mijloace de
comunicare canale

Mirica, expert
Toti functionarii
de la Serviciul de
relatii cu presa (4
pers)

prezent
In permanenta

Mihai Mafteu,
coord.
compartiment
relaii cu publicul

Raportare
semestriala si
anuala

Semestrial,
anual

3.3.4

Preluarea si rezolvarea solicitarilor Operativitate in


(contact direct, telefon,
telefonice ale cetatenilor;
activitatea de relatii posta, mail, fax) raport
cu publicul
anual
- nr de audiente: 2000; nr
3.3.5 Primirea in audienta a cetatenilor Operativitate in
care vin la Biroul de relatii cu activitatea de relatii de convorbiri tel: peste
100 apeluri pe zi
publicul, daca e cazul punerea in cu publicul
legatura cu persoanele abilitate din
MEF;
3.3.6 Tinerea evidentei propunerilor si Crearea unei baze
sugestiilor din partea cetatenilor, de date pentru
agentilor economici si a altor realizarea
organizatii care se refera la obiectivelor de
problemele aflate in competenta comunicare ale
ministerului, informarea factorilor directiei
de conducere.
4. Derularea si optimizarea activitatii de relatii publice, reprezentare si protocol
4.1
Organizarea in regie proprie de Imbunatatirea
- Nr. de aciuni proprii
evenimente si manifestari specifice imaginii MEF
efectuate ce implica
in conformitate cu strategia de
cheltuieli: 32 din care:
comunicare a MEF;
- Nr. delegati straine
invitate: 12
- Alte activitati specifice
de protocol raportate: 20
4.2.
Monitorizarea,
selectarea
si Imbunatatirea
propunerea participarii demnitarilor imaginii MEF prin
- Total cheltuieli
/ persoanelor autorizate din MEF la uniformitatea de
protocol: 34.747,91
evenimente si manifestari organizate prezentare a
de catre terte persoane fizice si politicilor
juridice in conditiile in care ministerului
participarea se incadreaza in
strategia de imagine a MEF;

27

Permanent
Permanent

Permanent

ntreg personalul
Direciei, n
funcie de atribuii
i disponibiliti
Cristian Marin ,
ef serviciu
comunicare i
relaii publice

La solicitarea
structurilor de
specialitate i
cf planului
strategic de
comunicare
Cf. planului
strategic de
comunicare

4.3.

Pregatirea logistica si informationala Eficientizarea


a deplasarilor in strainatate ale activitatii de
ministrului si delegatiilor oficiale ale protocol
MEF;

- timpi de reacie mediu:


2 zile;
- nr. de opiuni
prezentate: 3,5

4.4.

Asigur primirea i se implic in Eficientizarea


derularea i organizarea programului activitatii de
delegaiilor straine aflate in tara la protocol
invitatia MEF;

- Nr. delegaii straine: 12


- indicatori de optimizare
buget activiti conexe

4.5.

Gestionarea activitatii de primiri de


invitati la cabinetele demnitarilor
MEF;
Tinerea evidentei intalnirilor si
programarea acestora la salile de
protocol;

- nr actiuni desfasurate la
Sali : 233
- timpi de reacie: 1 24
ore
- nr. sali de protocol: 5
- nr. mediu de delegatii /
zi lucratoare: 5,5
- optimizarea graficelor
de repartizare: 90%
- nr. baze de date
personalizate 1;
- timp de reacie: imediat
- Nr. activitati de
reprezentare raportate: 7
- Sume cheltuieli de
reprezentare 9.108,77

4.6.

4.7.

Actualizarea si optimizarea bazei de


date
cu
personalitati

demnitari/inalti
functionari
din
guvern,
presedintie,
ministere,
parlament, ambasade, reprezentante,
organisme internationale etc;

Eficientizarea
activitatii de
protocol
Eficientizarea
activitatii de
protocol

Eficientizarea
activitatii de
protocol
Crearea premizelor
unei comunicari
externe de calitate.

28

Serviciul de
comunicare i
relaii publice:
Razvan Negru,
consilier; tefan
Marian, referent;
Tudor Capuzu,
referent
domeniul finane
Dana Hai,
consilier; Gabriel
Chiosea, referent;
Bogdan Bala,
referent - pentru
activitatea din
domeniul
economie
Dana Constantin,
Funcionar
contractual
secretariat

La solicitarea
conducerii

Permanent

4.8.

4.9.

Efectuarea demersurilor legale si


optimizarea bazei de date privind
achizitiile publice de servicii si
materiale necesare activitatii de
relatii
publice,
protocol
si
reprezentare;
Organizarea evenimentelor de tipul
conferintelor/intalnirilor informative
de presa;

Eficientizarea si
fluidizarea
proceselor de
achizitii de servicii
specifice

- nr. de oferte selectate /


tip de servicii: 3 5
oferte
- timp mediu de reacie:
imediat

Realizarea
La solicitarea
- Timpi de reacie 24 ore;
obiectivelor de
conducerii
- Coeficient de acoperire
comunicare ale
cu dotri proprii 100%;
MEF
- Pondere training prin
resurse proprii vs. res
4.10. Organizarea de evenimente/actiuni Consolidarea unei
Conform
externe 100%;
specifice activitatii de comunicare echipe specializate
planului de
nr.
de
actiuni
interna de tipul: seminarii/cursurilor in cadrul MEF,
pregtire
organizate: 1
de pregatire profesionala, sarbatori fidelizarea acesteia
profesional
traditionale, etc.
si cresterea
Cu ocazia
intercativitatii
srbtorilor
comunicationale;
legale
5. Sustinerea si indrumarea metodologica a activitatii de instruire si pregatire profesionala in domeniul de competenta pana la
sfarsitul anului 2007
5.1.
Participarea cu specialisti din cadrul Cresterea gradului
- nr. de instruiri: 1
Bogdan Grunevici, - Conform
MEF si in functie de necesitati de pregatire a
- nr de specialiti /
ef birou
planului de
invitati din alte structuri, organizatii personalului MEF in instruiri: 1
pregtire
si firme de comunicare ;
domeniul
- nr. de participani: 6
profesional
comunicarii
- ponderea participani /
al Sc.F.P.V.
nr. de personal;
5.2.
Pregatirea
profesionala
a Cresterea gradului
- nr. materiale didactice
personalului din MEF si din de pregatire a
structurile subordonate prin:
personalului MEF in elaborate: 2 cursuri
domeniul
comunicarii
5.2.1. Comunicare externa aplicata;

29

5.2.2.
5.2.3.

Comunicare interna;
Elaborarea de materiale de pregtire
i norme privind
reglementarea
activitatii de relatii publice si
comunicare;
6. Asigurarea desfasurarii optime a activitatilor suport
6.1.
Inregistrarea si arhivarea lucrarilor Asigurarea unei
evidente stricte a
inclusiv in SIDOC;
6.2.
Primirea
si
transmiterea circulatiei
documentelor si
corespondentei;
cresterea
6.3.
Evidena prezenei;
6.4.
Asigurarea
necesarului
si accesibilitatii la
distribuirea
rechizitelor
si bazele de date
consumabilelor
necesare
bunei proprii
desfasurari a activitatii serviciului.

Obiective specifice/ Activitile /


aciunile specifice
1
1.
Verificarea
aspectelor
procedurale aferente procesului
de atribuire a contractelor de
achiziie public, a contractelor de

- nr. de lucrari
inregistrate n registrul
directiei: 381
- nr. de lucrari
nregistrate la relaii cu
publicul cu nr. de la
registratura: 1481
- nr. mediu de lucrri /
salariat: cca. 62

Dana Constantin
Funcionar
contractual
secretariat

Permanent

Unitatea pentru coordonarea i verificarea achiziiilor publice

Indicatori de rezultat
i/sau de performan

Informaii privind monitorizare

Observaii

indicatorilor

30

concesiune de lucrri publice i a


contractelor de concesiune de
servicii in vederea asigurarii
conformitii cu legislaia privind
nationala in vigoare in domeniul
achizitiilor publice.
1.1 - verificarea procesului de
atribuire a contractelor n mod
selectiv, pe baza analizei de risc
1.2. desemnarea de observatori
care particip n procesul de
atribuire a contractelor selectate
1.3. - verificarea i urmrirea
derularii procedurilor de atribuire a
contractelor de achiziie public, a
contractelor de concesiune de lucrri
publice i a contractelor de
concesiune de servicii finanate din
fonduri publice, cu respectarea
legislaiei in domeniu
1.4. - analiza documentaiei
ntocmit de autoritatea contractanta
n scopul atribuirii contractelor de
achiziie public;
1.5. ntocmirea de note
intermediare, ori de cte ori, pe
parcursul unei proceduri de achiziie
public se constat neconformiti n
aplicarea legislaiei n domeniul
achiziiilor publice;

Ponderea procedurilor
de
atribuire
supuse
verificarii
in
total
proceduri
Productivitatea
activitatii de observare
Rata
de
procedurala

remediare

1.Sursa de date
Instiintarile referitoare la initierea
procedurilor de atribuire, precum
si alte informatii transmise de
catre autoritatle contractante,
informatiile continute in
documentatiile de atribuire si
anunturile de participare;

Informatiile continute in
documentele specifice intocmite
Numar
de
avize de catre observatori (note
intermediare, avize consultative,
consultative emise
rapoarte de activitate)
Raportarile din teritoriu
Baza de date proprie UCVAP
(programele ORACLE si SIDOC)
Baza de date SEAP
2.Metode de colectare a datelor
Transmitere

31

documentelor

Numar decizii de verificare


emise: 787
Numar
de
procesate(analize
efectuate):2960

instiintari
de
risc

Ponderea procedurilor de
atribuire supuse verificarii in
total proceduri: 26,6%
Productivitatea activitatii de
observare:11.8
(proceduri
verificate/observator/trimestru)
Note intermediare emise: 556
Note intermediare remediate:
493
Rata
de
remediare
procedurala:88,6%
Numar de avize consultative

1.6. - emiterea avizului cu caracter


consultativ,
pe
baza
notelor
intermediare, n situaia n care sunt
neconcordane
n
aplicarea
legislaiei n domeniul achiziiilor
publice;
1.7. - elaborarea raportului de
activitate pentru fiecare procedur
de atribuire a contractului de
achiziie public care a fost supus
verificrii.
1.8. - constatarea i aplicarea
sanciunilor de catre observatorii
desemnai pentru verificarea
aspectelor procedurale aferente
procesului de atribuire a
contractelor.
1.9. - raportarea anuala asupra
activitii de verificare desfurate
de aparatul central i teritorial

solicitate, prin orice mijloace de emise:34


comunicare
Solicitari cerute de observatori
Consultarea altor surse de date
:SEAP, Monitorul Oficial al
Romaniei, baza de date proprie
UCVAP, Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene etc
3.Persoane responsabile
colectarea datelor

de

Personalul
de
executie
(observatorii
si
observatorii
desemnati), secretariatul directiei
4.Periodicitatea
datelor

colectrii

Zilnic pentru efectuarea analizei


de risc
Lunar in vederea raportarii
asupra desfasurarii activitatii de
observare
Periodic in functie de procedura
de acchizitie publica supusa
verificarii
5. Costurile colectrii datelor
Cheltuieli
aferente
utilizarii
mijloacelor de comunicare

32

6.Dificulti
datelor

colectarea

Riscuri de functionare in sistemele


operationale informatice
Grad redus de receptivitate din
partea autoritatilor contractante
(intarzieri si erori in transmiterea
datelor)
Riscuri
organizatorice
si
functionale, indeosebi la nivel
teritorial, din partea autoritatilor
contractante cu un grad redus de
experienta in domeniul achizitiilor
publice
7.Persoane responsabile
analizarea datelor colectate

de

Observatori
Sefii de serviciu
8.Persoane responsabile de
centralizarea datelor culese,
analizelor efectuate si realizarea
rapoartelor de monitorizare.
Observatori
Persoane desemnate prin Note
interne
Sefii de serviciu

33

Director general, Director general


adjunct (la nivelul UCVAP) si
Director executiv (la nivel DGFP
judetene)
2.Asigurarea stabilirii i aplicarii
unui cadru unitar de elaborare i
implementare a procedurilor de
verificare
pentru
atribuirea
contractelor de achiziie publica i
concesiune.
2.1. - coordonarea i ndrumare din
punct de vedere metodologic i
procedural a activitatii aparatului
propriu privind aplicarea unitar a
procedurilor de verificare n
domeniul achiziiilor publice;
2.2. intocmirea de programe
anuale, trimestriale i lunare,
aprobate de ministrul finanelor
publice, in vederea exercitarii
activitatea de verificare procedural
n domeniul achiziiilor publice
2.3. transmiterea de catre
U.C.V.A.P. a programului de
activitate catre Compartimentele de
verificare teritoriale care isi
desfasoara activitatea de observare a
aspectelor procedurale aferente
procedurilor de atribuire pe baza
acestuia.

Numar de intalniri de 1.Sursa de date


lucru la nivel teritorial
Activitatea aparatului central
(UCVAP) si teritorial (CVAP)
Numar de proceduri
interne
de
lucru 2.Metode de colectare a datelor
elaborate
Evidenta interna la nivelul
Timpul alocat activitatii
de
indrumare
a
personalului
C.V.A.P.
teritoriale
(nr.ore/observator)

- fiecarui observator
- fiecarui serviciu
- baza de date proprie
3.Persoane responsabile
colectarea datelor

de

Numar de observatori
Fiecare observator
care au urmat o forma
Observatori desemnati prin Note
depregatire/perfectionare
interne emise de sefii de serviciu
profesionala
pentru a fi responsabile cu
activitatea de coordonare si
indrumare a aparatului teritorial

34

- realizat
- realizat
- realizat
Toate activitatile UCVAP sunt
procedurate atat prin Notele
interne emise de catre
conducerea Directiei, cat si
prin OMEF nr.2181/2007
pentru aprobarea
MANUALULUI
OPERAIONAL PENTRU
ACTIVITATEA DE
OBSERVARE I
VERIFICARE A
PROCEDURILOR DE
ATRIBUIRE A
CONTRACTELOR DE

colectrii ACHIZIIE PUBLIC, A


CONTRACTELOR DE
Zilnic in privinta activitatii de CONCESIUNE DE
coordonare si indrumare a LUCRRI PUBLICE I A
CONTRACTELOR DE
aparatului teritorial
CONCESIUNE DE SERVICII
Lunar raportari ale aparatului
teritorial (CVAP)
4.Periodicitatea
datelor

Trimestrial organizare de
seminarii si intalniri de lucru cu
aparatul teritorial
5. Costurile colectrii datelor
Cheltuieli
aferente
utilizarii
mijloacelor de comunicare
Cheltuieli cu transportul, cazarea,
diurna
6.Dificulti
datelor

colectarea

Riscuri de functionare in sistemele


operationale informatice: proprii,
CVAP, SEAP
Modificari repetate ale cadrului
legislativ
Intarzieri
ale
autoritatilor
contractante
in
transmiterea
programelor anuale de achizitii
publice

35

7.Persoane responsabile
analizarea datelor colectate

de

Observatori
Persoane desemnate prin Note
interne pentru a fi responsabile cu
activitatea de coordonare si
indrumare a aparatului teritorial
Sefii de serviciu
8.Persoane responsabile de
centralizarea datelor culese,
analizelor efectuate si realizarea
rapoartelor de monitorizare.
Observatori
Sefii de serviciu
Persoane desemnate prin Note
interne pentru a fi responsabile cu
activitatea de coordonare si
indrumare a aparatului teritorial
3.Asigurarea
unei
optime
colaborari
cu
Autoritatea
Nationala pentru Reglementarea
si
Monitorizarea
Achizitiilor
Publice, Consiliul Naional de
Soluionare
a
Contestaiilor,
autoritile de management, cu
alte structuri de control i
instituii publice implicate n
domeniul achiziiilor publice.

36

3.1. promovarea comunicarii cu


organizaiile si entitile interesate n
probleme de achiziii publice.
3.2. ncheierea de protocoale cu
autoritile i instituiile implicate in
domeniul achizitiilor publice in
scopul eficientizarii activitatilor de
verificare procedurala a modului de
atribuire a contractelor de achizitie
publlica si a evitarii unor
suprapuneri de activitati.
3.3.
transmiterea
notelor
intermediare, avizelor consultative
autoritii contractante, Autoritii
Naionale pentru Reglementarea i
Monitorizarea Achiziiilor Publice
i, dup caz, organului ierarhic
superior al autoritii contractante.
3.4.

transmiterea
avizelor
consultative i a rapoartelor de
activitate
si
autoritii
de
management competente, in cazul
proiectelor finanate din fonduri
europene

Numar de intalniri cu
reprezentantii
organizaiile si entitile
interesate n probleme
de achiziii publice.
Numar de cursuri
organizate in colaborare
cu ceilalti actori ai
sistemului de achizitii
publice
Protocoale incheiate
Numar de note
intermediare, avize
consultative transmise
ANRMAP
Numar de avize
consultative transmise
autoritatilor de
management
Numarul rapoartelor de
activitate transmise
autoritatilor de
management

1.Sursa de date
UCVAP
(CVAP)

si

aparat

teritorial

Invitatii si alte forme de instiintari


referitoare intalnirile de lucru
primite din partea:
- institutiilor componente ale
sistemului achizitiilor publice
(ANRMAP, CNSC, SEAP)
- autoritati contractante, autoritati
de management, autoritati de
implementare

- realizat
- realizat
- realizat
A fost incheiat protocoal de
colaborare cu Autoritatea
nationala
pentru
Reglementarea
si
Monitorizarea
Achizitiilor
Publice

2.Metode de colectare a datelor


Evidenta interna
3.Persoane responsabile
colectarea datelor
Secretariatul directiei
4.Periodicitatea
datelor
Periodic, dupa caz

Este in curs de finalizare


protocolul ce urmeaza a fi
de incheiat cu autoritatile de
management

Urmeaza sa fie elaborat


protocolul
cu Consiliul
colectrii
National pentru Solutionarea
Contestatiilor

5. Costurile colectrii datelor


Cheltuieli
aferente
utilizarii
mijloacelor de comunicare
Cheltuieli cu transportul, cazarea,

37

diurna, protocol
6.Dificulti
n colectarea
datelor nu este cazul
7.Persoane responsabile
analizarea datelor colectate

de

Director general, director general


adjunct, sefi serviciu
8.Persoane responsabile de
centralizarea datelor culese,
analizelor efectuate si realizarea
rapoartelor de monitorizare.
Sefii de serviciu, director general
adjunct, Director general, dupa
caz
Se realizeaza in functie de
solicitarile privind intalnirile
cu reprezentantii Comisiei
Europene (Directiile generale
din
cadrul
CE:
DG
Regio,DGEnlarge ment, DG
Budget etc), in baza ordinului
si notei mandat aprobate de
ministrul
economiei
si
finantelor sau a dispozitiilor
directe ale Directorului general

4.Asigurarea
functiei
de
colaborare si reprezentare in
relatiile
cu
structurile
institutionale ale Comunitatii
Europene, institutiile finantatoare.
4.1. participarea la sedintele sau
intalnirile de lucru organizate de
structurile
institutionale
ale
Comunitatii Europene, institutiile
finantatoare

38


Obiective/
activiti

Direcia general juridic

Rezultate ateptate

Indicatori de
rezultat

- petiii rezolvate
Asigurarea legalitii actelor i
- contracte avizate
documentelor
elaborate
de
- acte normative avizate
Ministerul Economiei i Finanelor
- acte administrative avizate
sau supuse avizului acestuia
- adrese

Obiective

- 662
- 70
- 395
- 433
- 400

resurse

umane

responsabili

termen

Director general
Ciprian Badea;
efii serviciului
Trim. II
avizare i legislaie

Unitatea central de armonizare pentru auditul public intern

Rezultate ateptate
Activiti

OBIECTIV II: Dezvoltarea cadrului normativ


3.Realizarea i
- Asigurarea unui cadru unitar actualizarea
pentru realizarea misiunilor
ghidurilor practice
de audit intern
privind activitatea de
audit public intern
Trim. II
- Continuarea elaborrii
ghidului de audit al
performanei pentru

Indicatori de rezultat
i/sau de performan
Gradul de utilizare al
ghidurilor practice la
nivelul ordonatorilor de
credite: 100%
Reducerea medie a
duratei unei misiuni de
audit intern ca urmare a

39

Resurse

Nu este
necesar
alocarea de
resurse
suplimentare

Responsabili

Director
general
UCAAPI
ef serv.
SMG
Auditorii
interni
desemnai

Termen
limit
Decembrie

Obiective

Rezultate ateptate

Indicatori de rezultat
i/sau de performan

Activiti

6. Avizarea normelor
proprii ale entitilor
publice
centrale

activitatea de achiziii
publice.
Demararea elaborrii
ghidurilor de audit al
performanei pentru
activitatea de resurse umane.
Respectarea cadrului
normativ general i
dezvoltarea pe specificul
entitii publice:

Resurse

Responsabili

Termen
limit

utilizrii ghidurilor
practice: 10%

Numrul mediu de
recomandri de
mbuntire pe norma
transmis spre avizare: 7

Nu este
necesar
alocarea de
resurse
suplimentare

Director
general
UCAAPI
ef serv.
SMG
Auditorii
interni
desemnai

Trim. II - avizarea normelor


proprii de audit intern din cadrul:
- Agenia Naional de
Integritate
- Ministerul Culturii i
Cultelor.
OBIECTIV III: mbuntirea nivelului de recrutare i pregtire profesional n domeniul auditului public intern
8. Realizarea
Nu este
Director
- Personal corespunztor din
- Numr de auditori
programului de
necesar
general
punct de vedere al pregtirii
interni/zile care au
formare profesional
alocarea de
UCAAPI
profesionale
parcurs cicluri de
a auditorilor interni
resurse
Auditorii
pregtire profesional:
din sectorul public
suplimentare interni
200 auditori/zile.
Trim. II:
- Seminar privind
desemnai
Administrarea resurselor
- Numrul de
proprii ale Comunitii
reuniuni/seminarii/schim
Europene:
buri de experien
- Taxe vamale 30
organizate de UCAAPI:

40

Permanent

2008

Obiective

Rezultate ateptate
Activiti
-

auditori
PIB 30 auditori
TVA 30 auditori;

Indicatori de rezultat
i/sau de performan

Resurse

Responsabili

Termen
limit

Seminar privind Contribuia


pe producia de zahr la care
au participat 40 de auditori
interni;

Conferina naional privind


Rolul auditului intern n
asigurarea i pregtirea
instituiilor publice pentru
implementarea fondurilor
structurale i de coeziune.
Numr de participani: 70.
OBIECTIV IV: mbuntirea activitii de audit intern
11. Desfurarea
- ndeplinirea obiectivelor
misiunilor de audit
stabilite pentru misiunilor de
intern de natura
audit intern de natur
intersectorial
intersectorial

Trim. II:
- Misiunea intersectoriala
privind "Evaluarea
sistemului privind stabilirea ,

Gradul de realizare al
obiectivelor ataate
misiunilor de audit
intern de natura
intersectorial
Trim. II
100%

41

Conform
planului
de
activitate

Nu este
necesar
alocarea de
resurse
suplimentare
Director
general
UCAAPI
ef serv. CER

Obiective

Rezultate ateptate
Activiti

Indicatori de rezultat
i/sau de performan

evidena i ncasarea
veniturilor aferente bugetului
de stat, bugetelor asigurrilor
sociale i sntate, precum i
bugetelor locale" - 6
obiective.
-

Misiunea intersectoriala
privind "Evaluarea
sistemului de evidenta,
evaluare si inventariere a
bunurilor din domeniul
public i privat al statului,
date n administrare
principalelor
entiti ale administraiei
publice centrale" - 4
obiective.
Misiunea intersectorial
privind Evaluarea stadiului
pregtirii i a capacitii
structurilor implicate, de a
implementa asistena
financiar comunitar postaderare - 4 obiective.

Resurse

Responsabili
Auditorii
interni
desemnai

100%

100%

42

Director
general
UCAAPI
ef serv.
OAPI
Auditorii
interni
desemnai

Director
general
UCAAPI
ef serv.
OAPI
Auditorii
interni
desemnai

Termen
limit

Obiective

Rezultate ateptate
Activiti

Indicatori de rezultat
i/sau de performan

Resurse

Responsabili

3 misiuni de audit ad-hoc


privind verificarea
disfunciilor semnalate de
reprezentanii MEF care
monitorizeaz calitatea
activitii de control
financiar preventiv propriu la
Ministerul Justiiei, Consiliul
Naional pentru Combaterea
Discriminrii i Autoritatea
de Certificare i Plat.

100%

Director
general
UCAAPI
ef serv.
OAPI
Auditorii
interni
Desemnai

Participare alturi de Direcia


de Audit Public Intern la
misiunea de audit intern
privind ,,Managementul
resurselor umane la nivelul
MEF" 6 obiective.

100%

Evaluarea progreselor
nregistrate n asigurarea
condiiilor pentru integrarea
controlului financiar
preventiv n sfera rspunderii
manageriale la: Ministerul
Public, Autoritatea Naional
Sanitar Veterinar i pentru
Sigurana Animalelor,

100%

Director
general
UCAAPI
ef serv.
SMG
Auditorii
interni
desemnai

43

Termen
limit

Obiective

Rezultate ateptate

Indicatori de rezultat
i/sau de performan

Activiti

Resurse

Responsabili

Termen
limit

Agenia Naional pentru


Resurse Minerale i
Ministerul Comunicaiilor i
Tehnologiei Informaiei 5
obiective/misiune.
-

Recomandri acceptate de
entitile auditate pentru
mbuntirea sistemului de
control

Ponderea
recomandrilor
acceptate de entitatea
auditat din totalul
recomandrilor
formulate

Trim. II - 115 recomandri


formulate i acceptate

Trim. II
Grad de acceptare a
recomandrilor: 100%.
OBIECTIV V mbuntirea activitii de audit intern la entitile din sistem
14. Avizarea numirii
- Fundamentarea
- Acordarea n termen a
efilor
avizelor: 100%
corespunztoare a avizelor
compartimentelor de
solicitate pentru numirea
audit intern din
efilor structurilor de audit
entitile publice
public intern
16. Desfurarea

Trim. II
1 avizare numire
Ministerul Muncii, Familiei
i Egalitii de anse.
ndeplinirea obiectivelor

Gradul de realizare al

44

Nu este
necesar
alocarea de
resurse
suplimentare

Director
general
UCAAPI
ef serv.
SMG
Auditorii
interni
desemnai

Permanent

Nu este

Director

Conform

Obiective

Rezultate ateptate
Activiti

misiunilor de evaluare
a activitii de audit
intern de la nivelul
entitilor publice
centrale

stabilite pentru misiunile de


evaluare a activitii de
audit intern
Misiuni de evaluare a
progreselor nregistrate n
implementarea
recomandrilor privind
activitatea de audit intern 8
obiective/ misiune

Trim. II:
Entitatea evaluat Autoritatea Sanitar Veterinar
i pentru Sigurana Alimentelor.
17. Desfurarea
- ndeplinirea obiectivelor
misiunilor de evaluare
stabilite pentru misiunile de
a modului de
evaluare a modului de
ndeplinire a
ndeplinire a atribuiilor
atribuiilor delegate
delegate 8
din competena
obiective/misiune.
UCAAPI ctre
DGFP-uri
Trim: II
- DGFP Arge
- DGFP Arad
- DGFP Braov
- DGFP Vrancea
- DGFP Tulcea

Indicatori de rezultat
i/sau de performan

Resurse

Responsabili

Termen
limit

obiectivelor ataate
misiunii de evaluare

necesara
alocarea de
resurse
suplimentare

general
UCAAPI
ef serv.CER
Auditori
interni
desemnai

planului
de
activitate

Nu este
necesar
alocarea de
resurse
suplimentare

Director
general
UCAAPI
ef serv. CER
Auditori
interni
desemnai

Conform
planului
de
activitate

Misiune n curs de
desfurare.

Gradul de realizare al
obiectivelor ataate
misiunii de evaluare:
100%.

45

Obiective

Rezultate ateptate

Indicatori de rezultat
i/sau de performan

Activiti
-

Resurse

Responsabili

Termen
limit

DGFP Ialomia
DGFP Teleorman

Recomandri acceptate de
entitile auditate pentru
mbuntirea activitii de
audit intern
Trim. II
100 de recomandri
formulate i acceptate.

Ponderea
recomandrilor
acceptate de entitatea
auditat din totalul
recomandrilor
formulate: 100%

NOT:
Sunt prezentate doar obiectivele, respectiv activitile la care s-au nregistrat realizri n trimestrul II, anul 2008.

Direcia de audit public intern

Activiti

Rezultate
Indicatori
Termen
Responsabili
Stadiul la 2 iulie 2008
ateptate
Obiectiv A: Furnizarea de asigurri managementului superior privind buna funcionare a sistemelor de management i
control din cadrul MEF
OBIECTIV DERIVAT A1: Furnizarea de asigurri managementului superior privind buna funcionare a sistemelor de
management i control din zona activitilor finanate din fonduri bugetare naionale, la nivelul anului 2008
1.
Planificarea Proces
Plan
Decembrie
Principal:
La nivelul DAPI a fost elaborat
strategic/anual
a mbuntit de Strategic/Anual al
2008
Conducere
un proiect de procedur
misiunilor de audit intern planificare
Serviciului de audit
DAPI
operaional privind elaborarea
pe baza analizei riscurilor strategic/anual intern i evaluare
Secundar:
Planului anual i Planului

46

Activiti

Rezultate
Indicatori
ateptate
2. Extinderea expertizei a
activitii (SAIE)
n domeniul planificrii DAPI
actualizat/realizat
strategice/anuale de la
conform termenului
persoanele implicate n
stabilit
prin
mod obinuit n aceast
Normele proprii de
activitate i ctre alte
audit intern;
persoane
care
dein
experiena
necesar
Numrul de auditori
(asigurarea back-up-ului)
implicai
n
elaborarea Planului
Strategic /Anual
Realizarea misiunilor de
audit intern (planificate,
ad-hoc):
1.
Monitorizarea
periodic i supervizarea
activitii de audit intern
(Fie periodice de analiza
si
monitorizare
a
stadiului
misiunii);
2. Ocuparea posturilor
vacante
n
cadrul
Serviciului audit intern i
evaluare;

Termen

Numr de misiuni Permanent/


planificate
vs. Monitorizare
misiuni realizate ;
trimestrial
1.Plan de audit
anual realizat
Procentul
de
misiuni ad-hoc din
total misiuni audit
derulate
pe
parcursul
anului
2. Schem de 2008;
personal
completat
Gradul de ocupare
pentru Serviciul al posturilor n
audit intern i cadrul Serviciului
evaluare
audit
intern
i
evaluare;

47

Responsabili

Stadiul la 2 iulie 2008

auditori
interni
desemnai

Strategic de audit intern.


Aceasta va fi aprobat prin
OMEF, conform procedurii de
sistem
privind
realizarea
procedurilor formalizate pe
activiti (aprobat prin OMEF
nr. 998/28.03.2008).
Cuantificarea
indicatorilor
poate fi realizat la momentul
implementrii
activitilor
precizate,
respectiv
luna
noiembrie 2008.

Principal: ef
Serviciu
Secundar:
auditori
interni
desemnai

1. Misiuni planificate conform


Planului de audit intern aferent
Serviciului de audit intern i
evaluare (SAIE) n perioada de
referin:
2 misiuni de evaluare a
activitii de audit public
intern desfurat de
structurile subordonate
MEF, aflate n prezent
n curs de derulare;
1 misiune de audit
intern iniiat n cursul
Trim. I, aflat n curs de
finalizare.
Misiuni ad-hoc n perioada de

Activiti

Rezultate
ateptate

Indicatori

Termen

Responsabili

Stadiul la 2 iulie 2008


referin:
1 misiune finalizat cu
echip mixt (auditori
din cadrul ambelor
servicii ale DAPI);
1 misiune n curs de
derulare.
Cuantificarea
indicatorilor
poate fi realizat n mod corect
n cursul lunii decembrie 2008,
pentru a avea la baz situaia
real i total a misiunilor
derulate la nivelul Serviciului,
innd cont i de faptul c
programarea misiunilor de
audit nu se realizeaz la nivel
de trimestru, ci ca perioad (ce
poate fi stabilit n unele cazuri
pe parcursul a 2 trimestre).
2. n urma concursurilor
derulate n cursul lunii martie,
situaia posturilor de la nivelul
Serviciului de audit intern i
evaluare se prezint astfel:
dintr-un total de 14 posturi, 2
posturi de conducere ocupate, 4
posturi de execuie ocupate, 2
posturi de execuie blocate (prin

48

Activiti

Urmrirea implementrii
recomandrilor
din
rapoartele de audit intern
aprobate:
1.
Monitorizarea
periodic a Planurilor de
aciune
pentru
implementarea
recomandrilor

Rezultate
ateptate

Indicatori

Sistem
mbuntit de
monitorizare a
modului
de
implementare a
recomandrilor

Perfecionarea procesului Proces


de
elaborare
a mbuntit

Termen

Gradul
de Permanent
implementare
a (n funcie de
recomandrilor
Planul de
formulate n cadrul audit pentru
rapoartelor de audit
2008)

Numrul de abateri
de (prin nerespectarea

49

Ianuarie
2009

Responsabili

Stadiul la 2 iulie 2008

mutarea temporar a auditorilor


interni n cadrul Inspeciei
Generale), 2 posturi de execuie
temporar suspendate i 4 posturi
de execuie vacante.
Gradul de ocupare al posturilor
existente la nivelul SAIE (Trim.
II 2008) este de 72%, dar ca
urmare a existenei posturilor
ocupate n schema de personal,
dar blocate din motive obiective
precizate anterior, procentul
personalului existent n mod
real la nivelul SAIE din totalul
posturilor alocate este de 43%.
Principal: ef Ca urmare a resurselor umane i
Serviciu
de timp limitate existente, pe
Secundar:
parcursul Trim. II nu s-a realizat
auditori
o monitorizare a Planurilor de
interni
aciune pentru implementarea
desemnai
recomandrilor. De regul,
aceast activitate se realizeaz
ca obiectiv distinct, n cadrul
urmtoarei misiuni de audit
programat la structura auditat
n cauz.
Principal: ef Structura raportului anual de
Serviciu
activitate al DAPI este stabilit

Activiti
Rapoartelor
periodice
(anuale) de activitate:
1.
Elaborarea
i
implementarea
unui
model standard pentru
transmiterea
periodic
(trimestrial/semestrial) a
informaiilor
necesare
pentru
redactarea
Rapoartelor periodice de
activitate (pentru a evita
transmiterea informaiilor
cumulate la sfritul
anului).

Rezultate
Indicatori
ateptate
elaborare
a termenului sau a
Rapoartelor
formatului) din total
periodice
raportri transmise
(anuale)
de de
structurile
activitate
implicate

Termen

Responsabili

Stadiul la 2 iulie 2008

Secundar:
auditori
interni
desemnai

de ctre Unitatea Central de


Armonizare pentru Auditul
Public Intern. n consecin,
modificarea
formatului
i
coninutului acestui raport se va
realiza
doar
cu
acordul
UCAAPI i eventual n baza
unei
proceduri/instruciuni
emise de aceast structur.
Cuantificarea indicatorului va
fi realizat la momentul
finalizrii
procesului
de
derulare a activitii precizate.

OBIECTIV DERIVAT A2: Furnizarea de asigurri managementului superior privind buna funcionare a sistemelor de
management i control din zona activitilor finanate din fonduri externe, la nivelul anului 2008
1.Planificarea
Proces
Numrul
de Decembrie
Principal:
La nivelul DAPI a fost elaborat
strategic/anual
a mbuntit de persoane implicate
2008
Conducere
un proiect de procedur
misiunilor de audit intern planificare
n
elaborarea
DAPI
operaional privind elaborarea
pe
baza
analizei strategic/anual Planului
Secundar:
Planului anual i Planului
riscurilor;
a
activitii Strategic/Anual
auditori
Strategic de audit intern.
2. Extinderea expertizei DAPI
interni
Aceasta va fi aprobat prin
n domeniul planificrii
desemnai
OMEF, conform procedurii de
strategice/anuale de la
sistem
privind
realizarea
persoanele implicate n
procedurilor formalizate pe
mod obinuit n aceast
activiti (aprobat prin OMEF
activitate i ctre alte
nr. 998/28.03.2008).
persoane
care
dein
Cuantificarea
indicatorilor

50

Activiti

Rezultate
ateptate

Indicatori

Termen

experiena
necesar
(asigurarea back-up-ului)
Realizarea misiunilor de Plan anual de
audit intern (planificate, audit realizat
ad-hoc):
1.
Monitorizarea
periodic i supervizarea
activitii de audit intern
(Fie periodice de analiza
si
monitorizare
a
stadiului misiunii);

Numr de misiuni Permanent/


planificate
vs. Monitorizare
misiuni realizate ;
trimestrial
Procentul
de
misiuni ad-hoc din
total misiuni audit
efectuate
pe
parcursul
anului
2008;

Responsabili

Stadiul la 2 iulie 2008

poate fi realizat la momentul


implementrii
activitilor
precizate,
respectiv
luna
noiembrie 2008.
Principal: ef Misiuni planificate conform
Serviciu
Planului de audit intern aferent
fonduri
Serviciului de audit intern
externe
pentru fonduri externe (SAIFE):
Secundar:
4 misiuni, dintre care 3 aflate n
auditori
curs de derulare i 1 n curs de
interni
finalizare (emiterea raportului
desemnai
final).
Misiuni ad-hoc n perioada de
referin:
1 misiune finalizat cu
echip mixt (auditori
din cadrul ambelor
servicii ale DAPI);
2 misiuni n curs de
finalizare
(emiterea
raportului de audit adhoc).
Cuantificarea
indicatorilor
poate fi realizat n mod corect
n cursul lunii decembrie 2008,
pentru a avea la baz situaia
real i total a misiunilor
derulate la nivelul Serviciului,

51

Activiti

Rezultate
ateptate

Indicatori

Termen

Responsabili

Stadiul la 2 iulie 2008

innd cont i de faptul c


programarea misiunilor de
audit nu se realizeaz la nivel
de trimestru, ci ca perioad (ce
poate fi stabilit uneori pe
parcursul a 2 trimestre).
Urmrirea implementrii Sistem
Gradul de
Permanent
Principal: ef La nivelul SAIFE a fost
recomandrilor
din mbuntit de
implementare a
(n funcie de
Serviciu
elaborat un proiect de Raport de
rapoartele de audit intern monitorizare a
recomandrilor
Planul de
fonduri
audit
privind
stadiul
aprobate:
modului
de formulate n cadrul audit pentru
externe
implementrii recomandrilor
1.
Monitorizarea implementare a rapoartelor de audit;
2008)
Secundar:
formulate n rapoartele de audit
periodic a Planurilor de recomandrilor
auditori
elaborate la nivelul serviciului
aciune
pentru
interni
din 2007 i pn n prezent,
implementarea
desemnai
aferente structurilor MEF prin
recomandrilor
care sunt derulate fonduri
externe. Proiectul de raport
urmeaz a fi transmis pentru
punct de vedere ctre structurile
auditate, n scopul definitivrii
situaiilor elaborate i obinerii
unor documente justificative
suplimentare.
Cuantificarea
indicatorului
stabilit poate fi realizat doar
dup finalizarea raportului de
audit.
OBIECTIV B: Oferirea de consiliere managementului n vederea mbuntirii sistemelor de management i control ale MEF
OBIECTIV DERIVAT B1: Oferirea de consiliere managementului n vederea mbuntirii sistemelor de management i
control din zona activitilor finanate din fonduri bugetare nationale

52

Activiti

Rezultate
ateptate
Personal calificat
pentru
desfurarea
activitilor de
consiliere

Indicatori

Termen

Responsabili

Stadiul la 2 iulie 2008

Procentul
1. Realizarea de misiuni
Decembrie Principal:
1. Pentru perioada de referin,
misiunilor
de
de
consiliere
la
2008
Conducere
nu au fost derulate misiuni de
consiliere n totalul
solicitarea
DAPI
consiliere la nivelul SAIE.
misiunilor derulate
managementului MEF,
Secundar:
2. Pentru perioada de referin,
la
nivelul
conform
procedurii
persoana
un reprezentant al SAIE a
serviciului;
aprobate prin OMFP nr.
responsabil
participat la un seminar privind
1702/2005 i a Ghidului
cu elaborarea auditarea contribuiei Romniei
practic de aplicare a
Numrul de sesiuni
i
din TVA la bugetul UE.
normelor de consiliere:
de
training
monitorizarea
organizate/derulate
2.
Includerea
n
Planului
Programul de formare
n cursul anului pe
anual
de
profesional a auditorilor
teme diferite dect
formare
interni a unor teme de
cele de audit intern
profesional
formare diverse care pot
din
totatul
al DAPI
acoperi i alte domenii
sesiunilor
de
din portofoliul MEF,
formare
altele dect cele specifice
auditului intern
OBIECTIV DERIVAT B2: Oferirea de consiliere managementului n vederea mbuntirii sistemelor de management i
control din zona activitilor finanate din fonduri externe
1. Realizarea de misiuni Personal calificat Procentul
Decembrie Principal:
1. Pentru perioada de referin,
de
consiliere
la pentru
misiunilor
de
2008
Conducere
la nivelul SAIFE au fost
solicitarea
desfurarea
consiliere n totalul
DAPI
derulate activiti de consiliere
managementului MEF, activitilor de misiunilor derulate
Secundar:
cu
caracter
informal,
conform
procedurii consiliere
la
nivelul
persoana
concretizate prin schimbul
aprobate prin OMFP nr.
serviciului;
responsabil
curent de informaii ntre
1702/2005 i a Ghidului
cu elaborarea SAIFE i structurile implicate n
practic de aplicare a
Numrul de sesiuni
i
gestionarea fondurilor externe,
normelor de consiliere:
de
training
monitorizarea prin
analiza
iniial
a

53

Activiti
2.
Includerea
n
Programul de formare
profesional a auditorilor
interni a unor teme de
formare diverse care pot
acoperi i alte domenii
din portofoliul MEF,
altele dect cele specifice
auditului intern

Rezultate
ateptate

Indicatori

Termen

organizate/derulate
n cursul anului pe
teme diferite dect
cele de audit intern
din
totalul
sesiunilor
de
formare;

Responsabili
Planului
anual
de
formare
profesional
al DAPI

Stadiul la 2 iulie 2008

instruciunilor
de
modificare/actualizare
a
procedurilor de lucru specifice
pentru emiterea unui punct de
vedere (dac este cazul) i
semnare pentru luare la
cunotin.
Numrul i frecvena acestui tip
Numrul de sesiuni
de activiti nu pot fi stabilite cu
interne de formare
exactitate, fiind determinate de
pe domeniul FS din
solicitrile
transmise
de
totalul sesiunilor de
structurile iniiatoare, acestea
formare
neintrnd
n
categoria
activitilor planificate, ci fiind
incluse n procentul de timp
rezervat
altor
tipuri
de
misiuni/activiti derulate la
nivelul direciei.
2. Pentru perioada de referin,
n oferta de sesiuni pentru
formare profesional au fost
incluse urmtoarele 3 teme,
altele dect cele legate de
auditul intern: managementul
calitii, controlul programelor
cofinanate din fonduri UE,
aspecte
generale
privind
Instrumentele Structurale.
OBIECTIV C: Creterea calitii activitii de audit public intern n cadrul Direciei de Audit Public Intern

54

Activiti
1. Identificarea tuturor
activitilor necesar a fi
procedurate la nivelul
DAPI;
2. Prioritizarea acestora
n baza unor criterii clar
stabilite la nivelul DAPI
n vederea elaborrii unui
Calendar de transpunere
a
acestora
n
conformitate cu modelul
de procedur stabilit prin
OMFP 1389/2006;
3. Elaborarea, avizarea i
aprobarea
corespunztoare
a
procedurilor
DAPI
actualizate
Implementarea Planului
de pregatire profesional
pentru auditorii interni
(perioada destinat n
acest scop fiind de minim
15 zile pe an)

Rezultate
ateptate
Cadru
procedural
uniform pentru
cele dou
servicii ale
direciei

Indicatori

Termen

Responsabili

Stadiul la 2 iulie 2008

Numrul redus de
recomandri privind
cadrul procedural al
DAPI formulate n
evalurile externe
realizate n cursul
anului 2008

1. Martie
2008

Principal:
Conducere
DAPI
Secundar:
auditori
interni
desemnai

1.
Lista
procedurilor
operaionale i de sistem
propuse de DAPI a fost
transmis
Comisiei
de
monitorizare, cooordonare i
ndrumare
metodologic
a
dezvoltrii Programului de
Control Managerial la nivelul
MEF,
prin
adresa
nr.
182.213/21.03.2008. n prezent
sunt n curs de elaborare
procedurile stabilite.
Cuantificarea
indicatorului
poate fi realizat n luna
decembrie 2008.

Principal:
Conducere
DAPI
Secundar:
auditori
interni
desemnai

Cuantificarea
indicatorului
poate fi realizat n mod corect
la sfrsitul anului 2008.

Principal:
Conducere
DAPI

A fost elaborat un proiect de


procedur de sistem privind
auditul intern la nivelul MEF,

2. Aprilie
2008

3. Decembrie
2008

Personal calificat Media zilelor de Permanent


pentru
formare /angajat la (monitorizare
desfurarea
nivelul anului 2008 anual)
activitii
de
audit intern

Creterea gradului de Percepia corect Numrul de abateri


ncredere a structurilor a
auditailor i
tipologia
auditate n activitatea de asupra
rolului abaterilor de la

55

Decembrie
2008

Activiti
audit intern:
Elaborarea
unei
proceduri de sistem
privind auditul intern la
nivelul MEF, care s
includ
prezentarea
responsabilitilor DAPI
i ale structurilor auditate

Rezultate
ateptate
auditului intern

Indicatori

Termen

procedura de audit
intern n ceea ce
privete respectarea
responsabilitilor
aferente structurilor
auditate
(ex:
ntrzieri
n
transmiterea
punctelor de vedere
fa de termenul
stabilit,
neconcordane ntre
recomandrile
formulate
i
punctele de vedere
transmise,
neasumarea
responsabilitilor
aferente
prin
nesemnarea
Calendarului
de
implementare
a
recomandrilor)
Gradul de acceptare
al recomandrilor
formulate
de
auditorii DAPI n
cadrul rapoartelor

56

Responsabili

Stadiul la 2 iulie 2008

Secundar:
auditori
interni
desemnai
pentru fiecare
misiune de
audit intern

care urmeaz a fi transmis


Comisiei
de
monitorizare,
cooordonare
i
ndrumare
metodologic a dezvoltrii
Programului
de
Control
Managerial la nivelul MEF.
Cuantificarea indicatorului
poate fi realizat n mod corect
la sfrsitul anului 2008.

Activiti

Rezultate
ateptate

Indicatori
de audit
elaborate
parcursul
2008

Termen

Responsabili

Stadiul la 2 iulie 2008

intern
pe
anului

Direcia general de sintez a politicilor bugetare

Sunt prezentate n tabel numai obiectivele i activitile care au avut ca termen-limit de realizare sfritul trimestrului al II-lea i cele
pentru care s-au stabilit indicatori de monitorizare.
Obiective specifice/ activitile /
aciunile specifice

Indicatori de
rezultat i/sau
de performan

1
2
1. Elaborarea proiectului anual
de buget, a legii bugetare anuale
i a legilor de rectificare la
termenele prevazute de lege, pe
baza
informaiilor
i
documentelor primite de la
direciile implicate din minister.
1.2. Elaborarea lucrrilor de - Atingerea unui
sintez privind stabilirea limitelor nivel rezonabil
de cheltuieli pentru anul viitor i a de stabilitate i

Informaii privind monitorizarea


indicatorilor

Observaii

1.Sursa de date
Structurile

57

din

Ministerul

Economiei

i Aceste lucrri de sintez


au fost realizate pentru

estimrilor pe urmtorii 3 ani;

predictibilitate a
cadrului de
cheltuieli pe
termen mediu,
instrument
important al
unei strategii
fiscale i
bugetare
coerente.

Finanelor implicate n procesul bugetar.


2.Metode de colectare a datelor
Solicitarea n scris a datelor i informaiilor
necesare de la structurile implicate n procesul
de stabilire a limitelor de cheltuieli.
Pe baza datelor introduse n aplicaia buget,
direcia noastr a elaborat mai multe variante ale
bugetului general consolidat pe perioada 20092012.
3.Persoane responsabile de colectarea datelor
Potrivit atribuiilor prevzute
persoan n fia postului.

pentru fiecare

4.Periodicitatea colectrii datelor


Datele au fost colectate pentru fiecare dintre
variantele de estimri bugetare elaborate n
scopul ncadrrii n inta de deficit.
5. Costurile colectrii datelor
Nu necesit resurse financiare i umane
suplimentare, fiind o activitate desfurat n
cadrul activitilor curente ale direciei.
6.Dificulti n colectarea datelor
Msurile fiscale pe care Guvernul intenioneaz
s le introduc ncepnd cu anul 2009 i
evaluarea impactului acestora asupra bugetului
general consolidat, precum i revizuirea
repetat a cheltuielilor bugetare.

58

diferite variante
ale
bugetului
general
consolidat,
variante
elaborate n funcie de
propunerile de
msuri
fiscale i bugetare pentru
orizontul de timp de
referin pentru ncadrarea
ntr-o int a deficitului
bugetar sub 3 % din
produsul intern brut.

7.Persoane responsabile de analizarea datelor


colectate
Persoanele din direcie
care au aceast
atribuie conform fiei postului i efii de
serviciu.
8.Persoane responsabile de centralizarea
datelor culese, analizelor efectuate i
realizarea rapoartelor de monitorizare.
Persoanele din direcie care au aceast atribuie
conform fiei postului i efii de serviciu.
1.Sursa de date
1.3. Elaborarea Notei privind
obiectivele politicii fiscale si
bugetare pentru anul bugetar
pentru care se elaboreaz
proiectul de buget i urmtorii trei
ani, precum i a limitelor de
cheltuieli stabilite pe ordonatori
principali
de
credite
i
transmiterea acesteia Guvernului
pn la data de 1 mai a fiecrui
an;

- Gradul de
concordan
ntre politicile
publice
sectoriale i
obiectivele
politicii fiscalbugetare
aprobate de
Guvern

i S-a ntocmit un proiect


privind Nota de obiective
i limitele de cheltuieli
2.Metode de colectare a datelor
stabilite pe ordonatori
de
credite
Solicitarea n scris a datelor i informaiilor principali
necesare de la structurile implicate n procesul pentru anul 2009 si
perioada 2010-2012, care
de stabilire a limitelor de cheltuieli.
ns nu a fost definitivat,
Prin adresa nr.230830, /2009 s-a transmis propunerile de limite de
sumarul notei prin care s-a solicitat direciilor cheltuieli
fiind
nc
implicate
s trasmit informaii potrivit analizate de direcia de
domeniului lor de activitate. Nota de obiective programare bugetar i
reflect politicile publice ce vor fi finanate prin conducerea
proiectul de buget pe orizontul 2009-2012 n departamantului Buget.
concordan cu resursele posibile de realizat i
ipotezele
pe care se bazeaz arhitectura
proiectului de buget.
Structurile din Ministerul Economiei
Finanelor implicate n procesul bugetar.

3.Persoane responsabile de colectarea datelor

59

Potrivit atribuiilor din fia postului.


4.Periodicitatea colectrii datelor
Acest document se ntocmete anual potrivit
calendarului bugetar din Legea nr. 500/2002
privind finanele publice.
5. Costurile colectrii datelor
Nu necesit resurse financiare i umane
suplimentare, fiind o activitate desfurat n
cadrul activitilor curente ale direciei.
6.Dificulti n colectarea datelor
Netrasmiterea la termenele stabilite a datelor de
ctre unele structuri implicate, fapt pentru care
a fost necesar reiterarea solicitrii prin adresa
de revenire nr. 231873/2009.
7.Persoane responsabile de analizarea datelor
colectate
Potrivit atribuiilor din fia postului.
8.Persoane responsabile de centralizarea
datelor culese, analizelor efectuate i
realizarea rapoartelor de monitorizare.
Persoanele din direcie care au aceast atribuie
conform fiei postului i efii de serviciu.

60

1.4. Elaborarea Scrisorii cadru


privind contextul macroeconomic,
metodologia de elaborare a
proiectelor de buget pe anul
bugetar i a estimrilor pentru
urmtorii trei ani, precum i
limitele de cheltuieli stabilite pe
ordonatori principali de credite;

-Creterea
gradului de
transparen n
alocarea/
programarea
fondurilor
publice de ctre
ordonatorii
principali de
credite.
- Asigurarea
unei valori
informaionale
ridicate a
bugetului

1.Sursa de date

S-a intocmit un proiect al


Structurile din Ministerul Economiei i Scrisorii cadru pentru anul
2009 si perioada 2010Finanelor implicate n procesul bugetar.
2012, care va fi definitivat
2.Metode de colectare a datelor
dup stabilirea limitelor de
Solicitarea n scris a datelor i informaiilor cheltuieli pe anul 2009 i a
necesare de la structurile implicate n elaborarea plafoanelor orientative pe
perioada 2010-2012.
proiectului de buget.
Au fost elaborate i
3.Persoane responsabile de colectarea datelor definitivate formularele de
Procesul de elaborare al Scrisorii cadru este un prezentare i fundamentare
proces laborios la care particip toi funcionarii a proiectului de buget pe
anul 2009.
publici din direcie.
4.Periodicitatea colectrii datelor
Acest document se ntocmete anual.
5. Costurile colectrii datelor
Nu necesit resurse financiare i umane
suplimentare, fiind o activitate desfurat n
cadrul activitilor curente ale direciei.
6.Dificulti n colectarea datelor
Realizarea acestei aciuni a depins de
finalizarea aciunilor de la pct. 1.2 i 1.3.
7.Persoane responsabile de analizarea datelor
colectate
Fiecare persoan din direcie potrivit
atribuiilor din fiele posturilor.
8.Persoane responsabile de centralizarea

61

datelor culese, analizelor efectuate i


realizarea rapoartelor de monitorizare.
Persoanele din direcie care au aceast atribuie
conform fiei postului i efii de serviciu.
1.8. Elaborarea proiectelor
legilor de rectificare i a
instrumentelor de motivare cu
privire la rectificarea bugetului de
stat pe anul curent.

Nivelurile
revizuite ale
veniturilor i
cheltuielilor
bugetare, la
nivel agregat i
pe ordonatori
principali de
credite

Sursa de date
Structurile din Ministerul Economiei
Finanelor implicate n procesul bugetar.

2.Metode de colectare a datelor


Solicitarea n scris a datelor i informaiilor
necesare ctre structurile implicate n elaborarea
Ordonanei de rectificare.
Urmare acestei solicitri, entitile implicate n
elaborarea ordonanei
i a notei de
fundamentare transmit propuneri
de texte
pentru a fi incluse n proiectul de ordonan i
nota de fundamentare.
Totodat, direciile implicate introduc n
aplicaia informatic ,,Buget propunerile de
venituri i cheltuieli bugetare.
3.Persoane responsabile de colectarea datelor
Persoanele implicate, potrivit fiei postului.
4.Periodicitatea colectrii datelor
Acest document se ntocmete anual pn la data
de 30 noiembrie a fiecrui an.
5. Costurile colectrii datelor

62

A
fost
elaborat
Ordonana de urgen a
Guvernului
privind
rectificarea bugetului de
stat pe 2008, nr.18/2008
publicat n Monitorul
Oficial, Partea I, nr. 551
/2008 precum i diverse
situaii care susin datele
cuprinse n
aceast
ordonan.

Nu necesit resurse financiare i umane


suplimentare, fiind o activitate desfurat n
cadrul activitilor curente ale direciei.
6.Dificulti n colectarea datelor
Se ntocmesc mai multe variante ale bugetului
general consolidat ca urmare a schimbrii
frecvente a deciziilor privind veniturile ii
cheltuielile bugetare.
7.Persoane responsabile de analizarea datelor
colectate
Fiecare persoan din direcie
atribuiilor din fia postului.

potrivit

8.Persoane responsabile de centralizarea


datelor culese, analizelor efectuate si
realizarea rapoartelor de monitorizare.
Persoanele din direcie care au aceast atribuie
conform fiei postului i efii de serviciu.
7. Participarea la elaborarea
lucrrilor privind integrarea
Romniei in Uniunea European

7.5. Exercitarea calitii de


reprezentant al Romniei la
grupul de lucru privind calitatea
finanelor publice desfurat la
Bruxelles
periodic
i
alte

Creterea
gradului de
informare
privind
legislaia

Pn n prezent a fost
efectuat o deplasare n
Documentele de lucru pentru participarea la perioada 16-18 iunie
aceste reuniuni sunt transmise de secretariatul 2008 pentru participarea
Comitetului de Politic Economic, Bruxelles.
la grupul de lucru privind
1. Sursa de date

63

organisme
internaionale
cu
caracter financiar, pe probleme
specifice
activitii
direciei
ntocmind un raport de activitate
n acest sens.

comunitar i al
evoluiilor la
nivelul
Comunitii
Europene n
vederea
fundamentrii
poziiei
Romniei n
domeniul
calitii
finanelor
publice.

calitatea finanelor publice


de la Bruxelles.

Metode de colectare a datelor


Datele sunt transmise prin e-mail.
Persoane responsabile cu colectarea datelor
Neagu Gabriel reprezentantul direciei n grupul
de lucru ,,Calitatea finanelor publice.
3. Periodicitatea colectrii datelor
Documentele sunt transmise de ctre
secretariatul Comitetului de Politic Economic
periodic, mai cu seam n sptmna
premergtoare fiecrei reuniuni.
Costurile colectrii datelor
Nu exist costuri suplimentare aferente acestei
activiti, ns participarea la aceste reuniuni
implic anumite cheltuieli legate de deplasare.
Dificulti n colectarea datelor
Uneori, exist ntrzieri mari n transmiterea
documentelor de la Bruxelles. n unele cazuri,
documentele au fost transmise n ziua
premergtoare reuniunii, moment n care
reprezentantul DGSPB i ncepuse deja
deplasarea ctre Bruxelles.
4. Persoane responsabile
datelor colectate

64

de

analizarea

Reprezentantul
direciei noastre
prezint
sinteza
lucrrilor
fiecrei
reuniuni
i
disemineaz acele documente care prezint o
importan mai mare.
5. Persoanele responsabile de centralizarea
datelor culese, analizele efectuate i
realizarea rapoartelor de monitorizare
Reprezentantul direciei noastre
transmite
rapoartele de deplasare la Direcia general
pregtire Ecofin i asisten comunitar
(DGPEAC), precum
i
reprezentantului
Romniei n Comitetul de Politic Economic
(dl. pre. Ion Ghizdeanu Comisia Naional de
Prognoz). n funcie de problemele discutate,
sunt transmise informri i ctre alte direcii din
minister.
n vederea pregtirii dosarului de participare a
ministrului la reuniunile Consiliului Ecofin,
reprezentantul direciei noastre
pregtete
analize i puncte de vedere pe problemele
discutate n cadrul grupului de lucru calitatea
finanelor publice, la solicitarea DGPEAC.
10. Asigurarea transparenei i
valorii
informaionale
a
bugetului, prin publicarea pe
site-ul M.E.F. a unor lucrri

65

elaborate la nivelul direciei (ex:


Legea bugetului de stat, Bugetul
pe scurt, Buletinul informativ
lunar,
Execuia
bugetului
general consolidat, Raportul
privind situaia macroeconomic
pentru anul bugetar i proiecia
acesteia pentru urmtorii trei
ani fa de anul bugetar).
Creterea valorii
informaionale a
bugetului,
precum i
asigurarea
transparenei n
- Buletinul informativ lunar;
alocarea i
-Prezentarea lunara a bugetului
utilizarea
general consolidat, a bugetelor
fondurilor
componente ale bugetului general
publice.
consolidat (tabele i grafice);
10.1. Conceperea i elaborarea
unor materiale de specialitate pe
probleme bugetare, mediatizarea
acestora
pentru
cunoaterea
acestora de ctre cei interesai:

Au fost transmise la
Direcia
general
de
1.Sursa de date
Tehnologia Informaiilor
Executia bugetar operativ pentru perioada din execuia bugetar pentru
anul curent i anul t-1
pe primele 5 luni ale
anului pentru
a fi
2.Metode de colectare a datelor
publicat in buletinele
Raportrile lunare ntocmite pentru evaluarea lunare pentru publicarea
ncadrrii n inta programat de deficit.
pe site-ul ministerului. .
3.Persoane responsabile de colectarea datelor
Buletinul informativ lunar

Conform fiei postului.


4.Periodicitatea colectrii datelor
Lunar.
5. Costurile colectrii datelor
Nu necesit resurse financiare i umane
suplimentare, fiind o activitate desfurat n
cadrul activitilor curente ale direciei.
6.Dificulti n colectarea datelor

66

Nu este cazul.
7.Persoane responsabile de analizarea datelor
colectate
Fiecare persoan din direcie potrivit atribuiilor
din fiele posturilor.
8.Persoane responsabile de centralizarea
datelor culese, analizelor efectuate si
realizarea rapoartelor de monitorizare.
Persoanele din direcie
care au aceast
atribuie conform fiei postului i sefii de
serviciu.

Direcia general de programare bugetar

Obiective/ Activitati
Rezultate asteptate
Responsabili
Rezultate
Stadiu
Obiectiv 1 Programarea alocaiilor bugetare anuale i trimestriale pentru instituiile/autoritile publice aflate n finanare
1) stabilirea limitelor de cheltuieli
Elaborarea bugetului
Camelia
Dobroeanu
bugetare pe fiecare ordonator principal de incadrat in deficitul
bugetar
credite, pe surse, capitole i titluri de
Ana Radu
cheltuieli pentru anul bugetar pentru care Limite de cheltuieli
Ion Grigore
pentru ordonatori
se elaboreaz proiectul de buget, precum
Julien Zamfir

67

i proieciile pentru urmtorii 3 ani


2)analizarea propunerilor de cheltuieli ale
ordonatorilor principali de credite pentru
exerciiul bugetar pentru care se
elaboreaz proiectul de buget i pentru
urmtorii 3 ani, i a propunerilor de
rectificare a bugetelor ordonatorilor
principali
3)definitivarea proiectelor de buget ale
ordonatorilor principali de credite,
inclusiv detalierea acestora la nivel de
articole i alineate

principali de credite
- Respectarea limitelor
de cheltuieli
- Buget rectificat cu
incadrarea in deficitul
bugetar
51 anexe la proiectul
Legii bugetului de stat

4)elaborarea de fundamentri cu privire la


justificarea sumelor nscrise n proiectele
de buget ale ordonatorilor principali de
credite

Verificarea sumelor
inscrise in bugetele
ordonatorilor principali
de credite pentru
sustinerea acestora in
comisiile parlamentare
5)elaborarea propunerilor pentru
Corelarea efectuarii
repartizarea pe trimestre a creditelor
cheltuielilor bugetare cu
bugetare aprobate la partea de cheltuieli n incasarea veniturilor
bugetul de stat, bugetul asigurrilor
bugetare
sociale de stat i bugetele fondurilor
speciale, n vederea aprobrii potrivit legii
6)propuneri de modificare, n functie de
legislaie i de modificarea acesteia, a
clasificaiei indicatorilor privind finanele
publice, pe baza propunerilor

Imbunatatirea
clasificaiei indicatorilor
privind finanele publice

68

Camelia
Dobroeanu
Ana Radu
Ion Grigore
Julien Zamfir

Trimestru II
Ordonana de Urgen a
Guvernului nr.37/2008 privind
reglementarea unor msuri
financiare n domeniul bugetar

Realizat

Trimestrul II
Repartizarea pe trimestre a
prevederilor bugetare aprobate
prin Ordonana de Urgen a
Guvernului nr.25/2008 cu
privire la rectificarea bugetului
de stat pe anul 2008
Trimestrul II
3 propuneri de modificare a
clasificaiei indicatorilor
privind finanele publice

Realizat

Camelia
Dobroeanu
Ana Radu
Ion Grigore
Julien Zamfir
Camelia
Dobroeanu
Ana Radu
Ion Grigore
Camelia
Dobroeanu
Ana Radu
Ion Grigore

Camelia
Dobroeanu
Ana Radu
Ion Grigore

Realizat

ordonatorilor
7) propuneri pentru metodologia privind
elaborarea proiectelor bugetului de stat,
bugetului asigurarilor sociale de stat i a
bugetelor fondurilor speciale

8)Rentregirea, la propunerea
ordonatorilor principali de credite, a
Fondului de rezerv bugetara la dispozitia
Guvernului, prevzut n bugetul de stat, cu
creditele bugetare anulate sau reduse
9) Analizarea periodic a execuiei
operative a creditelor bugetare aprobate n
bugetele ordonatorilor principali de credit,
in bugetele fondurilor speciale i
bugetului asigurrilor sociale de stat n
vederea propunerii de msuri necesare
pentru limitarea cheltuielilor

Metodologie privind
elaborarea unitara a
proiectelor bugetului de
stat, bugetului
asigurarilor sociale de
stat i a bugetelor
fondurilor speciale

Camelia
Dobroeanu
Ana Radu
Ion Grigore
Julien Zamfir

Crearea posibilitatii
finantarii de actiuni noi
aparute pe parcursul
executiei bugetare

Camelia
Dobroeanu
Ana Radu
Ion Grigore

Monitorizarea executiei
bugetare

Camelia
Dobroeanu
Ana Radu
Ion Grigore
Julien Zamfir

69

Propuneri pentru
SCRISOAREA-CADRU
privind contextul
macroeconomic, metodologia
de elaborare a proiectelor de
buget pe anul 2009 i a
estimrilor pentru anii 20102012, precum i limitele de
cheltuieli stabilite pe
ordonatorii principali de credite
i formularele de prezentare i
fundamentare a bugetului de
stat, bugetului asigurrilor
sociale de stat, bugetului
fondului de omaj i bugetului
fondului naional unic de
asigurri sociale de sntate
Trimestrul II
10 cedri la Fondul de rezerv
bugetar la dispoziia
Guvernului

Realizat

Trimestrul II
Analiza execuiei bugetare la
ordonatorii principali de credite

Realizat

Realizat

Obiectiv 2 Elaborarea proiectului anual al legii bugetului asigurarilor sociale de stat si proiectelor bugetului asigurrilor pentru omaj,
precum i proiectul legii de rectificare a acestora
1)Analizarea propunerilor primite de la
Respectarea limitelor de Ana Radu
Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii
cheltuieli
de Sanse privind proiectul bugetului
asigurarilor sociale de stat si al bugetului
asigurarilor pentru somaj pentru anul
bugetar pentru care se elaboreaza bugetele
si proiectiile pentru urmatorii 3 ani
2) Definitivarea proiectelor bugetului
2 anexe la legea
Ana Radu
asigurarilor sociale de stat si bugetului
bugetului asigurarilor de
asigurarilor pentru somaj si elaborarea
stat
legii bugetului asigurarilor sociale de stat
Obiectiv 3 Finanarea activitii instituiilor/autoritilor publice n cursul exerciiului financiar
Trimestrul II
Realizat
1) Analizarea i avizarea cererilor de
Finantarea activitatii
Camelia
- Analizarea i avizarea a
deschideri de credite bugetare ale
ordonatorilor principali
Dobroeanu
Ana Radu
1.905 deschideri de credite
ordonatorilor principali de credite n
de credite
Ion Grigore
bugetare
cadrul fiecarui exerciiu bugetar
Julien Zamfir
2) Analiza periodic a execuiei bugetului Identificarea de sume
Camelia
Trimestrul II
de stat i propunerea anulrii unor credite pentru reintregirea
Dobroeanu
-Analiza i avizarea a 154
Ana Radu
modificri a indicatorilor
bugetare din bugetele aprobate
Fondului de rezerva
Realizat
Ion Grigore
financiari n bugetul de stat
instituiilor/autoritilor aflate n finanare bugetara la dispozitia
Guvernului prevazut in
solicitate de ordonatorii
principali de credite
bugetul de stat
-30 de modificri n programul
3) Introducerea n bugetele
Modificarea volumului
Camelia
de investiii publice
instituiilor/autoritilor aflate n finanare i structurii bugetelor
Dobroeanu
a modificrilor ce decurg din aplicarea
ordonatorii principali de Ana Radu
prevederilor unor acte normative intrate n credite
Ion Grigore
vigoare n cursul exerciiului financiar
Julien Zamfir

70

4) Analizarea i propunerea spre aprobare


a solicitrilor ordonatorilor principali de
credite cu privire la modificarea
prevederilor trimestriale, precum i a
virrilor de credite ntre subdiviziunile
clasificaiei bugetare, n conformitate cu
prevederile legii privind finantele publice
5)Analizeaz i propune spre aprobare, n
condiile legii, modificari n structura
bugetului de stat i n volumul i structura
bugetelor ordonatorilor principali de
credite

Modificarea prevederilor
trimestriale aprobate
ordonatorilor principali
de credite

Camelia
Dobroeanu
Ana Radu
Ion Grigore

Modificarea n
Camelia
structura bugetului de
Dobroeanu
stat i n volumul i
Ana Radu
structura bugetelor
Ion Grigore
ordonatorilor principali
Julien Zamfir
de credite
Obiectiv 4 Avizarea de proiecte de acte normative ce implic finanare din fonduri publice
Trimestrul II
1)Analizarea i propunerea spre aviz a
Avizarea actelor normative Camelia
Realizat
proiectelor de acte normative iniiate de
Dobroeanu Analizarea a 351 proiecte de
Ana Radu
acte normative din care:
instituiile/autoritile aflate n finanare
Ion Grigore - cu observaii 174
Julien
- avizate 177
Zamfir
Precizm c proiectele de acte
normative avizate au venit
pentru analiz i pe ordinea de
zi a edinelor de Guvern
2) Formularea de avize, la solicitarea altor
Formularea de puncte de Camelia
Trimestru II
Realizat
direcii din minister, cu privire la proiecte
vedere conform sferei de Dobroeanu Analizarea a 256 proiecte de
de acte normative cu influene financiare
competen a direciei in
Ana Radu
acte normative primite de la
asupra activitii instituiilor/autoritilor
spiritul legislatiei privind Ion Grigore direciile din minister.
aflate n finanare
finantele publice
Julien
Analizarea a 96 iniiative
Zamfir
legislative
Obiectiv 5 Implementarea politicii Guvernului n domeniul cheltuielilor de personal aferente bugetului general consolidat, precum i a

71

1)Programarea bugetar a cheltuielilor de


personal i a numrului maxim de posturi
pentru autoritile i instituiile publice
finanate integral din: bugetul de stat,
bugetul asigurrilor sociale de stat,
bugetul asigurrilor pentru omaj, bugetul
Casei Naionale de Asigurri de Sntate
i bugetele locale

2) Monitorizarea cheltuielilor de personal


i a numrului de posturi aprobate
instituiilor din sistemul bugetar

3) Analizarea i propunerea spre aviz a

numrului de personal
Incadrarea in deficitul
Ion Grigore Analiza execuiei de cas pe
bugetar
anul 2008, a modificrilor
legislative intervenite n cursul
anului n domeniul salarizrii
personalului
bugetar
i
propunerea ctre conducerea
ministerului de msuri pentru
asigurarea fondurilor necesare
la
titlul
Cheltuieli
de
personal astfel nct s fie
respectate intele de deficit
stabilite.
Cunoasterea numarului de
Ion Grigore Trimestrul II
personal finantat din
Monitorizarea cheltuielilor de
fonduri publice, a structurii
personal i a numrului de
cheltuielilor de personal i
posturi aprobate instituiilor din
a castigului mediu lunar la
sistemul bugetar indiferent de
nivelul instituiilor din
modul de finanare. Se transmit
institutile autoritatii
lunar de ctre 51 ordonatori
publice centrale si locale
principali de credite ai
bugetului de stat i 42 de
monitorizri centralizate
poentru cei 3.200 ordonatori
principali de credite ai
bugetelor locale. n total 279
monitorizri ale cheltuielilor de
personal i ale numrului de
posturi n trimestrul II 2008.
Respectarea politicilor in
Ion Grigore Trimestrul II

72

Realizat

Realizat

Realizat

proiectelor de acte normative n domeniul


salarizrii i a altor drepturi ale
personalului din sectorul bugetar precum
i cele care genereaza influente financiare
asupra bugetului general consolidat

domeniul salarizarii

Analizarea a 22 proiecte de
acte normative din care:
- cu observaii 8
- avizate 14
Precizm c proiectele de acte
normative avizate au venit
pentru analiz i pe ordinea de
zi a edinelor de Guvern
Obiectiv 6 Coordonarea cadrului general de derulare a programului de investiii publice aferent ordonatorilor principali de credite ai
bugetului de stat i bugetelor de asigurri sociale
1) analizarea programului de investiii din Respectarea limitelor de
Julien
Trimestrul II
Realizat
punct de vedere al ncadrrii n limitele de cheltuieli
Zamfir
ncadrarea n deficitul aprobat
cheltuieli stabilite
potrivit Ordonanei de Urgen
a Guvernului nr.37/2008
privind reglementarea unor
msuri financiare n domeniul
bugetar
2) monitorizarea programului de investiii
publice al ordonatorilor principali de
credite.

Obtinerea informatiilor
privind programele de
investiii

Julien
Zamfir

3) propunerea spre avizare, dup caz, a


programelor de investiii publice anuale i
multianuale, elaborate de ordonatorii
principali de credite.
4) elaborarea de lucrri specifice de
analiz i sintez privind domeniul

Completarea strategiei in
domeniul investitiilor
publice

Julien
Zamfir

Imbuntirea cadrului de
desfurare a activitii de

Julien
Zamfir

73

Trimestrul II
Monitorizarea derulrii
programului de investiii
publice potrivit art.5 din
Ordonana de Urgen a
Guvernului nr.37/2008

Realizat

Trimestrul II
Analiza investiiilor

Realizat
publice

investiiilor publice.

investiii publice

5) analizarea i propunerea spre avizare,


dup caz, a actelor normative de aprobare
a indicatorilor tehnicoeconomici ai
obiectivelor de investiii publice, precum
i a altor acte normative ce privesc
domeniul investiiilor publice, n
colaborare cu alte directii din minister

Completarea strategiei in
domeniul investitiilor
publice

Julien
Zamfir

pentru ordonatorii principali de


credite care deruleaz obiective
de investiii, urmare creia au
fost transmise adrese ctre 11
OPC la care s-au constatat
deficiene
n
derularea
programului de investiii
Trimestrul II
Analiza a 37 de proiecte de
acte normative de aprobare a
indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivelor de investiii
publice, precum i a altor acte
normative ce privesc domeniul
investiiilor publice din care:
- 14 propuse spre aprobare
- 5 respinse cu observaii
- 18 puncte de vedere pentru
alte direcii
Permanent

6) asigurarea de asisten de specialitate n Imbuntirea cadrului de


Julien
domeniul investiiilor publice.
desfurare a activitii de
Zamfir
investiii publice
Obiectiv 7 Eficientizarea activitii de protecie civil din minister
1)organizarea i desfurarea pregtirii pe Pregatirea personalului
Ion Grigore Trimestrul II
linie de protecie civil pentru personalul
pentru protectie civila din
Prezentarea noilor acte
Ministerului Economiei i Finanelor
centrala
legislative privind situaiile de
urgen
Actualizarea structurilor
propriii privind gestionarea
situaiilor de urgen

74

Realizat

Realizat

Realizat

2) indrumarea i controlul activitii de


protecie civil la unitile teritoriale
subordonate ministerului

Pregatirea personalului
pentru protectie civila din
unitatile teritoriale
subordonate

3)intocmirea i actualizarea documentelor


pe linie de eviden militar i situaii de
urgen

Actualizarea evidentei
militare

1)Participarea la elaborarea lucrarilor


pentru integrarea Romniei n Uniunea
European
2)Participarea la elaborarea lucrrilor
privind furnizarea de informaii la

Organizarea i desfurarea
convocrii pe probleme de
rotecie civil cu inspectorii de
specialitate Oradea
Ion Grigore Trimestrul II
Au fost verificate DGFP
Vrancea, Buzu, Ilfov, Giurgiu
i Bucureti
Ion Grigore Trimestrul II
Au fost elaborate:
- Planul de evacuare a
salariailor i bunurilor
Ministerului Economiei i
Finanelor n situaii de
rzboi
- ntocmirea planului de
mobilizare la locul de
munc
cu
rezerviti
(brbai cu i fr obligaii
militare)

Obiectiv 8 Alte activiti


Integrarea Romaniei in
Camelia
Uniunea Europeana
Dobroeanu
Ana Radu
Ion Grigore
Julien Zamfir
Situatiile solicitate de
organismele financiare

75

Realizat

Realizat

organismele financiare (Comisia


European, Fondul Monetar Internaional,
Banca Mondial, sau diverse misiuni ale
ageniilor de rating)
3) Reprezentarea Ministerului Economiei
i Finanelor n cadrul comisiilor i
comitetelor special constituite pentru:
elaborarea actelor normative n domeniul
salarizrii personalului din sectorul
bugetar, gestiunea situaiilor de urgen,
managementul integrat al frontierei,
monitorizarea reformei n sistemul
judiciar, activiti NATO, precum i n
alte structuri similare, la solicitarea
conducerii ministerului
4) Reprezentarea Ministerului Economiei Promovarea proiectelor
si Finanelor n comisiile parlamentare de de acte normative
specialitate, cu ocazia discutrii
proiectelor de acte normative cu influene
financiare asupra activitii
instituiilor/autoritilor aflate n finanare.
5) Elaborarea proiectului bugetului de stat
pentru rzboi
6)Coordonarea activitilor ce rezult din
calitatea ministrului finanelor publice de
membru al Consiliului Suprem de Aprare
a rii
7) Soluionarea, potrivit competenelor, a
petiiilor formulate de persoanele fizice i

Camelia
Dobroeanu
Ana Radu
Ion Grigore

Trimestrul II
74 de participri la comisiile
parlamentare de specialitate ,
cu ocazia discutrii proiectelor
de acte normative i iniiative
legislative cu influen
financiar asupra bugetului
general consolidat

Realizat

Camelia
Dobroeanu

Trimestrul II
Soluionarea a 91 petiii

Realizat

Proiectul bugetului de
stat pentru rzboi
Materiale solicitate de
CSAT
Rezolvarea petitiilor

76

juridice precum i elaborarea lucrarilor i


corespondenei ce decurg din relaiile cu
structurile din minister, Parlamentul
Romaniei, Guvernul Romaniei, ministere
i alte organe ale administraiei publice
8) Iniierea de acte normative n domeniul
normativelor de cheltuieli, precum i de
reglementare a unor msuri care vizeaz
reducerea cheltuielilor pentru ncadrarea
n indicatorii macroeconomici prognozai
9) Asigurarea corespondenei curente cu
ordonatorii principali de credite si cu
directiile din minister
10) Reprezentarea Ministerului
Economiei si Finanelor ca membru
(vicepreedinte) n Consiliul
Interministerial de Avizare Lucrri
Publice de Interes Naional i Locuine

Ana Radu
Ion Grigore
Julien Zamfir
Controlul deficitului
bugetar

Camelia
Dobroeanu
Ana Radu
Ion Grigore
Julien Zamfir
Camelia
Dobroeanu
Ana Radu
Ion Grigore
Julien Zamfir
Julien Zamfir

Avizarea de lucrari
publice

Trimestrul II
1 proiect de act normativ

Realizat

Trimestrul II
1.453 adrese

Realizat

Trimestrul II
Participarea la 3 sedinte ale
Consiliului Interministerial de
Avizare Lucrri Publice de
Interes Naional i Locuine

Realizat

Unitatea de coordonare a relaiilor bugetare cu Uniunea European

77

Obiective

Rezultate
ateptate

Indicatori
de rezultat i/sau
de performan
Coordonarea
calculului, Efectuarea plaii Plata la termen a
ncasrii,
plaii
si contribuiei
contribuiei
controlului
resurselor Romniei
la Romniei
la
proprii
ale
Uniunii bugetul
bugetul comunitar
Europene, precum si a comunitar
raportrilor ctre aceasta in
domeniu;

Termen limit

Trimestrul II 2008

Conform
Plata Contribuiei Romniei la bugetul
calendarului de comunitar a fost efectuata la termenele
plata
a prevzute de Regulamentul nr.1150/2000
contribuiei
privind punerea in aplicare a Deciziei
Comisiei nr.728/2004 referitoare la sistemul
resurselor proprii ale Comunitatilor, modificat
si completat de Regulamentul Consiliului nr.
2028/2004

Direcia general de metodologie contabil instituii publice

OBIECTIVUL l. Imbunatatirea cadrului normativ in domeniul contabilitatii institutiilor publice

78

Termen
de
realizare
Activitatea 1: Elaborarea reglementarillor contabile si a altor reglementari pentru institutii publice precum si a normelor
metodologice privind procedurile contabile
Termen
Subactivitati
Rezultate obtinute
Indicatori
Responsabil
de
realizare
1. Elaborarea si propunerea
1. Sustinerea si aprobarea in
1
Director general Doina Ilie
Trimestrul
spre aprobare a reglementarilor
Parlament a Ordonantei de
Director gen. adjunct Sofia
II
privind contabilitatea
Urgenta a Guvernului nr. 102/2007
Horobeanu
institutiilor publice
pentru modificarea Legii
Sef serviciu Georgeta Alecu
contabilitatii nr.82/1991.
S-a aprobat prin Legea
nr.86/08.04.2008, privind
aprobarea Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr.102/2007 pentru
modificarea si completarea Legii
1
contabilitatii nr.82/1991.
Director general Doina Ilie
Semestrul
2. Elaborarea proiectului de Ordin
Director gen. adjunct Sofia
I
al ministrului economiei si
Horobeanu
si in
finantelor privind metodologia
Sef serviciu Georgeta Alecu
continuare
contabila de inregistrare a
Expert Gabi Dragu
bunurilor confiscate.
2.Elaborarea si propunerea
S-a aprobat si publicat Legea
1
Director general Doina Ilie
Trimestrul
spre aprobare a reglementarilor
nr.79/08.04.2008, privind
Director gen. adjunct Sofia
II
privind inventarierea,
aprobarea OUG nr.103/2007
Horobeanu
reevaluarea si amortizarea
pentru modificarea si completarea
Sef serviciu Georgeta Alecu
activelor fixe aflate in
OG nr.81/2003 privind reevaluarea
patrimoniul institutiilor
si amortizarea activelor fixe aflate
Activitati/actiuni

Rezultate obtinute

Indicatori

79

Responsabil

publice.
3. Stabilirea si propunerea
spre aprobare conducerii
ministerului, potrivit legii, a
exceptiilor de la regula
inventarierii obligatorii anuale
a unor bunuri cu caracter
special aflate in administrarea
institutiilor publice, la
propunerea ordonatorilor
principali de credite.
4. Elaborarea si propunerea
spre aprobare a metodologiei
contabile privind finantarea
externa nerambursabila primita
de institutiile publice
(SAPARD, ISPA, PHARE,
fonduri structurale si de
coeziune, etc)

in patrimoniul institutiilor publice.

A fost aprobat si publicat Ordinul


ministrului economiei si fiantelor
nr.1187/16.04.2008 pentru
modificarea si completarea
Normelor metodologice privind
organizarea si conducerea
contabilitatii institutiilor publice,
Planul de conturi pentru institutiile
publice si instructiunile de aplicare a
acestuia, aprobate prin Ordinul
ministrului finantelor publice
nr.1917/2005.
5. Elaborarea si propunerea
S-a aprobat si este in curs de
spre aprobare a reglementarilor publicare la Monitorul Oficial
privind stabilirea personalului
Ordinul ministrului economiei si
imputernicit sa constate
finantelor privind stabilirea
contraventii si sa aplice
personalului imputernicit sa constate
amenzile prevazute de Legea
contraventii si sa aplice amenzile
contabilitatii nr.82/1991,
prevazute de Legea contabilitatii
republicata.
nr.82/1991, republicata.

80

Director general Doina Ilie


Director gen. adjunct Sofia
Horobeanu
Sef serviciu Georgeta Alecu

Semestrul I
si in
continuare

Director general Doina Ilie


Director gen. adjunct Sofia
Horobeanu
Sef serviciu Georgeta Alecu
Consilier Liliana Repanovici

Trimestrul
II

Dir.general; Doina Ilie


Dir.general adj. Sofia Horobeanu
Consilier Luiza Gheorghievici

Trimestrul
II si in
continuare

6. Analizarea si avizarea
proiectelor de reglementari
pentru institutiile publice
transmise de directiile de
specialitate din minister si de
alte ministere sau autoritati
centrale.
7. Monitorizarea in cadrul
directiei a stadiului realizarii
proiectelor de legi din
programul legislativ al
guvernului pe anul 2008

Avize si puncte de vedere la


proiectele de acte normative

21

Transmiterea la termen a listei


proiectelor de legi prioritare

Director general Doina Ilie


Director gen. adjunct Sofia
Horobeanu Sef serviciu
Georgeta Alecu

Dir.general Doina Ilie


Consilier Mariana Cimpoeru

Permanent

Permanent

Activitatea 2: Elaborarea formularelor situatiilor financiare trimestriale si anuale ale institutiilor publice si normelor
metodologice de intocmire a acestora.
Subactivitati

Rezultate obtinute

Responsabil

1. Elaborarea si propunerea
spre aprobare conducerii
ministerului a modelelor
formularelor situatiilor
financiare trimestriale si anuale
ale institutiilor publice, a
normelor metodologice privind
intocmirea si depunerea
acestora.

S-a aprobat si publicat Ordinul


ministrului economiei si finantelor
nr.1146/12.04.2008, pentru aprobarea
Normelor metodologice privind
intocmirea si depunerea situatiilor
financiare trimestriale ale institutiilor
publice, precum si a unor raportari
financiare lunare in anul 2008.

Director general Doina Ilie


Director gen. adjunct Sofia
Horobeanu
Sef serviciu Georgeta Alecu
Consilier Mioara Negoescu

Activitatea 3 : Indrumarea institutiilor publice in vederea aplicarii corespunzatoare a reglementarilor in domeniul


contabilitatii si raportarii financiare

81

Termen
de
realizare
Trimestrul
II

Subactivitati
1. Rezolvarea corespondentei
transmisa de ministere, organe
de specialitate ale
administratiei publice centrale
si locale precum si cea trimisa
de directiile din minister,

Rezultate obtinute

indicatori

Responsabil

Rezolvarea corespondentei

Nr. adrese
intrate: 81
Nr. adrese
rezolvate:
81

Dir.gen adj. Sofia Horobeanu


Sef serv.Georgeta Alecu
Consilier Mioara Negoescu
Consilier Daniela Ilie
Consilier Liliana Repanovici
Consilier Andreea Nastu
Consilier Petre Crisan
Expert Mirela Leonte
Expert Gabi Dragu
Dir.general Doina Ilie
Dir.general adj. Sofia Horobeanu
Sef serv.Georgeta Alecu
Consilier Mioara Negoescu
Expert Mirela Leonte
Consilier Liliana Repanovici
Expert Gabi Dragu
Consilier Daniela Ilie
Consilier Andreea Nastu
Consilier Petre Crisan

2.Indrumarea conducatorilor
compartimentelor de
contabilitate, directori
economici, contabili sefi sau
alte persoane imputernicite sa
indeplineasca aceasta functie
din ministere si celelalte
organe de specialitate ale
administratiei publice centrale
si locale in aplicarea
reglementarilor in domeniul
organizarii si conducerii
contabilitatii precum si a
intocmirii situatiilor financiare
trimestriale si anuale.

OBIECTIVUL II. Imbunatatirea competentelor profesionale in domeniul contabilitatii publice


Activitatea 1: Elaborarea si derularea programelor de perfectionare profesionala in domeniul contabilitatii publice

82

Termen
de
realizare
Permanent

Permanent

Subactivitati
1.Organizarea unor seminarii
tematice pentru personalul din
cadrul ministertului si al
unitatilor descentralizate
precum si din alte institutii

Rezultate obtinute

Indicatori

Responsabil

1. Reglementari contabile pentru


institutii publice (9 iunie Bucuresti
Consiliul Superior al Magistraturii)
2. Planificarea si executia bugetara (910 iunie 2008 Bucuresti Inspectia
Muncii)

Nr. de
seminarii:
2

Dir.general adj. Sofia Horobeanu

2. Participarea la reuniunea
lunara pentru monitorizarea
stadiului desfasurarii
proiectelor finantate din fonduri
UE si din imprumuturi de la
Banca Mondiala

Dir.general Doina Ilie


Sef serviciu Anuta Savu
Consilier Mariana Cimpoeru
Consilier Petre Crisan

Termen
de
realizare
Permanent

Permanent

Activitatea 2 . Dezvoltarea si modernizarea contabilitatii publice si a sistemului de raportare financiara


Subactivitati

Rezultate obtinute

Indicatori

1. Studierea Directivelor
Europene, Standardelor
Internationale in domeniul
contabilitatii publice, a
Standardelor internationale de
raportare financiara si alte
documente elaborate de
organismele profesionale
internationale in domeniul
contabilitatii publice, in
vederea realizarii convergentei

Au fost studiate prevederile OMEF


nr. 2374/2007 privind modificarea si
completarea OMEF nr.1752/2005
pentru aprobarea reglementarilor
contabile conforme cu directivele
europene.

83

Responsabil
Dir.general Doina Ilie
Dir.general adj. Sofia Horobeanu
Sef serv.Georgeta Alecu
Consilier Mariana Cimpoeru
Consilier Luiza Gheorghievici

Termen
de
realizare
Permanent

reglementarilor contabile
romanesti cu prevederile
acestora.
2. Efectuarea de propuneri
catre conducerea directiei
privind convergenta
reglementarilor din domeniul
conatbilitatii publice romanesti
cu cele europene si
internationale
3. Participarea in colectivul de
lucru cu consultantul ORACLE
in cadrul proiectului Servicii
de consultanta pentru
imbunatatirea Sistemelor IT
pentru trezorerie, contabilitate
publica si administrarea
Bugetului

Au fost identificate noi tratamente


contabile ale unor operatiuni
economice si urmeaza sa se efectueze
propuneri de realizare a convergentei
reglementarilor contabile romanesti
cu cele internationale.
Participarea la intalnirile de lucru in
cadrul in cadrul proiectului Servicii
de consultanta pentru imbunatatirea
Sistemelor IT pentru trezorerie,
contabilitate publica si administrarea
Bugetului

Dir.general; Doina Ilie


Dir.general adj. Sofia Horobeanu
Sef serv.Georgeta Alecu
Consilier Mariana Cimpoeru
Consilier Luiza Gheorghievici

Permanent

Dir.general; Doina Ilie


Sef serviciu Anuta Savu
Consilier Mariana Cimpoeru
Consilier Petre Crisan

Trimestrul
II si in
continuare

OBIECTIVUL III Asigurarea informatiilor financiare privind executia bugetului general consolidat si patrimonial aflat in
administrare
Termen
Activitati/actiuni
Rezultate obtinute
Indicatori
Responsabil
de
realizare
1. Elaborarea lunara a
Au fost actualizati indicatorii
Cca
2.000 Dir.general Doina Ilie
Permanent
indicatorilor financiari
financiari ai bugetului general
operatiuni
de Dir.general adj. Sofia
actualizati ai bugetului general consolidat pe baza propunerilor
modificare
a Horobeanu
consolidat.
efectuate de directiile de specialitate indicatorilor
Dir.general adj. Mihail
din minister.
financiari
Surcel
Sef serv. Anuta Savu
Permanent

84

1.1. Analiza documentelor de

Expert Nicoleta Stanica


Referent Dina Cristescu
Referent Ioana Albeanu
Referent Lucia Geanta

modificare a indicatorilor
financiari actualizati ai

Permanent

bugetului general consolidat.


1.2. Organizarea, evidenta
evolutiei indicatorilor
financiari ai bugetului general
consolidat.
1.3. Elaborarea si analiza
lunara a bugetului general
consolidat actualizat
2. Elaborarea situatiilor
financiare centralizate
trimestriale ale institutiilor
publice
2.1. Analiza si verificarea
situatiilor financiare
trimestriale de la ordonatorii
principali de credite ai
bugetului de stat, bugetului
fondului national unic de
asigurari sociale de sanatate,
bugetul administratiei publice
locale, bugetul asigurarilor
sociale de stat, bugetul
asigurarilor pentru somaj.

Lunar

Au fost intocmite situatiile


financiare trimestriale ale
institutiilor publice in vederea
analizei si centralizarii indicatorilor
la nivelul sectorului Administratiei
publice si pe subsectoare

85

- 52 situatii
financiare
prezentate de
autoritati publice,
ministere si
celelalte organe ale
administratiei
publice centrale ;
- 17 institutii
publice autonome;
- Agentia Nationala
pentru Ocuparea
Fortei de Munca;
- Casa Nationala de
Pensii si alte
Drepturi de

Dir.general Doina Ilie


Sef serviciu Anuta Savu
Consilier Ioana Panturu
Consilier Alice
Teaodorescu
Consilier Petra Danaila
Consilier Antoanela
Dumitru
Consilier Rodica
Oprescu
Consilier Elena Blidescu
Expert Nicoleta Stanica
Referent Dina Cristescu
Referent Ioana Albeanu
Refernt Lucia Geanta

Trimestrial

Trimestrial

Trimestrial

Asigurari Sociale
de Stat;
- 42 administratii
publice locale.

2.2. Elaborarea Notelor de


informare a conducerii MEF
privind aspectele rezultate din
analiza situatiilor financiare.
3. Elaborarea bilantului
trimestrial centralizat al
institutiilor publice.

Au fost primite bilanturile de la


institutiile publice in vederea
analizei si elaborarii bilantului
centralizat al institutiilor publice la
nivelul sectorului Administratiei
3.1. Analiza si verificarea
bilantului trimestrial centralizat publice pe cele 3 subsectoare.
si a unor anexe primite de la
ordonatorii principali de
credite ai bugetului de stat,
bugetului fondului national
unic de asigurari sociale de
sanatate , bugetului asigurarilor
sociale de stat, bugetului
asigurarilor pentru somaj.

- 52 Bilanturi si
anexe prezentate
de autoritati
publice, ministere
si celelalte organe
ale administratiei
publice centrale;
- 17 institutii
publice autonome;
- Agentia Nationala
Ocupare Forta de
Munca;
- Casa Nationala de
Pensii si alte
Drepturi de
Asigurari Sociale
de Stat;
- 42 administratii
publice locale.

Dir.general Doina Ilie


Sef serviciu Anuta Savu
Consilier Ioana Panturu
Consilier Alice
Teaodorescu
Consilier Petra Danaila
Consilier Antoanela
Dumitru
Consilier Rodica
Oprescu
Consilier Elena Blidescu
Expert Nicoleta Stanica
Referent Dina Cristescu
Referent Ioana Albeanu
Referent Lucia Geanta

Trimestrial
Trimestrial

Trimestrial

3.2. Centralizarea bilanturilor


trimestriale contabile pe
subsectoare ale Administratiei
publice, elaborarea bilantului
centralizat al institutiilor
publice la nivelul sectorului

86

Administratiei publice.
4. Elaborarea situatiilor
financiare
lunare centralizate ale
institutiilor publice finantate
integral sau partial din venituri
proprii.

Au fost intocmite situatiile


financiare lunare ale institutiilor
publice finantate integral sau partial
din venituri proprii in vederea
analizei si centralizarii indicatorilor
la nivelul sectorului Administratiei
publice si pe subsectoare.

4.1 Analiza si verificarea


situatiilor financiare lunare de
la autoritatile publice,
ministerele si institutiile
publice care incaseaza,
administreaza si utilizeaza
venituri proprii.

- 30 de situatii
financiare
prezentate de
autoritati publice,
ministere si
celelalte organe ale
administratiei
publice centrale
- 13 institutii
publice autonome
- Ministerul Muncii
Familiei si
Egalitatii de Sanse
(Somaj)
- 42 administratii
publice locale

Dir.general Doina Ilie


Sef serviciu Anuta Savu
Expert Nicoleta Stanica
Referent Dina Cristescu

Direcia general trezorerie i contabilitate public

87

Lunar

Lunar

Obiective
1 Stabilirea
sistemului de
organizare si
functionare a
Trezoreriei
Statului ,
elaborarea
proiectelor de
acte normative si
elaborarea
normelor
metodologice
privind
organizarea si
conducerea
contabilitatii
Trezoreriei
Statului

Activiti

Rezultate ateptate

1.
Elaborarea/modificarea
si
supunerea spre aprobare a actelor
normative care vizeaza efectuarea
operatiunilor de incasari si plati prin
Trezoreria Statului

Acte normative
elaborate/modificate si
publicate cu impact
asupra activitatii
Trezoreriei Statului

TRIM II
2.Analizarea si avizarea proiectelor
de acte normative cu impact asupra
activitatii
Trezoreriei
Statului
precum si intocmirea de precizari la
solicitarile unitatilor teritoriale ale
trezoreriei
statului,
institutiilor
publice si altor directii din cadrul

Indicatori de
rezultat i/sau de
performan

Responsabili

Termen de
rezolvare

director gen. trimestrial


dir.gen.adj.
ef serviciu

3 acte normative
Propuneri si observatii
la proiecte de acte
normative si adrese de
raspuns la solicitarile
primite

88

director gen. trimestrial


dir.gen.adj.
sef serviciu

Ministerului Economiei si Finantelor


TRIM II

3.Elaboarea
sau
modificarea
machetelor situatiilor financiare si a
altor raportari zilnice, lunare,
trimestriale si anuale ale unitatilor
teritoriale ale Trezoreriei Statului

24 acte
normative
106 lucrari directii din
minister;
30 lucrari institutii publice;
18 lucrari unitati ale
trezoreriei
statului
Machete privind
situatiile financiare
care sa raspunda
cerintelor din noile acte
normative aprobate

TRIM II
4. Transmiterea la Oficiul National
de Prevenire si Combatere a Spalarii
Banilor a rapoartelor privind
operatiuni cu sume in numerar care
depasesc echivalentul a 10.000 euro
si a rapoartelor de tranzactii suspecte
primite de la unitatile teritoriale ale
trezoreriei statului

director gen. trimestrial


dir.gen.adj.
sef serviciu

21
formulare
modificate
Raportarea
operatiunilor privind
prevenirea si
combaterea spalarii
banilor

TRIM II

director gen. trimestrial


dir.gen.adj.
sef serviciu

2 rapoarte

89

transmise
Generarea operativa a
codurilor IBAN ca
urmare a modificarii
Clasificatiei
indicatorilor
privind
finantele publice
6. Elaborarea protocoalelor ce se Incheierea
de
incheie cu institutiile de credit pentru protocoale
cu
fluidizarea fluxurilor financiare institutiile de credit
privind incasarile si platile in relatia:
unitati ale trezoreriei statului institutii
publice-operatori
economici-institutii de credit
TRIM II
0
1. Elaborarea si supunerea spre Efectuarea
aprobarea conducerii Ministerului operatiunilor aferente
Economiei si Finantelor a Normelor incheierii executiei
metodologice privind incheierea bugetare prin unitattile
executiei bugetare anuale
trezoreriei statului de
catre institutiile publice
precum si elaborarea
situatiilor financiare de
catre unitatile
teritoriale ale
trezoreriei statului

5. Generarea codurilor IBAN


aferente conturilor de venituri si
cheltuieli
bugetare
pe
baza
Clasificatiei indicatorilor privind
finatele publice

2 Elaborarea
normelor
metodologice cu
privire
la
ncheierea
execuiei
bugetare la finele
anului,
pe
bugetele
componente ale
bugetului general
consolidat.

TRIM II
2. Elaborarea si supunerea spre Efectuarea
aprobarea conducerii Ministerului operatiunilor specifice
Economiei si
Finantelor
a incheierii executiei

90

director gen. trimestrial


dir.gen.adj.
sef serviciu

director gen. trimestrial


dir.gen.adj.
sef serviciu

director gen. anual


dir.gen.adj.
sef serviciu

0
- nici o adresa de director gen. anual
calarificare
a dir.gen.adj.
aspectelor
din sef serviciu

"Instructiunilor cu privire la
operatiunile specifice care se
efectueaza
de
catre
unitatile
trezoreriei statului pentru incheierea
executiei bugetare anuale"

bugetare prin unitatile


trezoreriei statului
precum si elaborarea
situatiilor financiare de
catre unitatile
teritoriale ale
trezoreriei statului
3 Intocmirea
1. Editarea trimestriala si anuala a Informatii privind:
trimestriala
si bilantului general al Trezoreriei
anuala
a statului si a contului de executie al
bilantului general bugetului Trezoreriei statului
al
Trezoreriei
statului,impreuna
cu Contul de
executie
al
bugetului
Trezoreriei
statului
- disponibilitati in lei si valuta conturi de executie
derulate prin Trezoreria Statului
- garantii interne si externe
bilanturi contabile
- plasamente financiare
- finantarea si refinantarea deficitului
bugetului de stat si a creditelor
neperformante
- serviciul datoriei publice interne si
externe derulat prin Trezoreria
Statului
TRIM II

91

instructiuni

numar de balante
de
verificare
sintetice
si
analitice;

3 balante
sintetice; 3

personalul
anual
din serviciu
si seful de
serviciu

balante analitice;
un cont executie
fond de risc; 3
conturi executie
ajutoare externe
nerambulsabile;
5 conturi
executie MEFActiuni generale;
2 bilanturi
contabilebilantul
trezoreriei
centrale si
bilantul general
al Trezoreriei
Statului.
2. Initierea si transmiterea spre
aprobarea Guvernului a proiectului
de Hotarare de Guvern privind
aprobarea bilantului general al
Trezoreriei Statului, a contului de
executie a bugetului trezoreriei
statului insotita de bilantul general al
trezoreriei statului-forma prescurtata
si de contul de executie a bugetului
trezoreriei statului

Publicarea
in
Monitorul Oficial a
Hotararii de Guvern
privind
aprobarea
bilantului general al
Trezoreriei Statului, a
contului de executie a
bugetului
trezoreriei
statului insotita de
bilantul general al
trezoreriei
statuluiforma prescurtata

4 Elaborarea
si 1.Intocmirea proiectului bugetului
Trezoreriei
Statului,pe
baza
administrarea

92

1 iulie al
anului
urmator

bugetului
venituri
cheltuieli
Trezoreriei
Statului

de propunerilor unitatilor teritoriale ale


si Trezoreriei Statului si Directia
al Generala Trezorerie si Datorie
Publica;elaborarea
notei
de
fundamentare si a proiectului de
hotarare a Guvernului pentru
aprobarea Bugetului de venituri si
cheltuieli
al
Trezoreriei
Statului;repartizarea pe trimestre si
pe ordonatori secundari de credite a
prevederilor bugetului Trezoreriei
Statului, pe baza propunerilor
transmise de Directia Generala
Trezorerie si Datorie Publica si
unitatile teritoriale ale trezoreriei
statului
Tr.II

Propunerilor de
rectificare a
bugetului
Trezoreriei
Statului pe anul
2008 sa reflecte
cat mai fidel
realitatea ,
fundamentarea
indicatorilor cu
respectarea
legalitatii , in
conditii de
eficienta si
economicitate

93

iunie 2008,
finalizare
trim. II

2.Deschiderea/repartizarea/retragerea
creditelor bugetare din bugetul
Trezoreriei Statului ;intocmirea si
aprobarea
modificarilor
in
repartizarea prevederilor din bugetul
Trezoreriei Statului intre unitatile
Trezoreriei Statului si intre trimestre
precum si a virarilor de credite in
bugetul Trezoreriei Statului.
Tr.II
Incadrarea in limita
creditelor bugetare
aprobate potrivit
destinatiei , pe capitole
si titluri de cheltuieli
.Asigurarea creditelor
bugetare deschise si
repartizate in functie de
necesitatile de
finantare a
cheltuielilor.Asigurarea
creditelor pentru
acoperirea cheltuielilor
strict necesare
desfasurarii activitatii
trezoreriilor teritoriale,
cu incadrarea in
prevederile bugetare
anuale aprobate pe
structura clasificatiei
bugetare.

94

15 cereri
deschideri de
credite, 15
centralizatoare,
225 dispozitii
bugetare de
repartizare , 37
modificari, 13
centralizatoare
de modificare

director gen. in
cursul
dir.gen.adj.
trimestrului,
sef serviciu
in functie
de solicitari

5 Deschiderea
1. Deschiderea si
creditelor bugetare
creditelor
bugetare pentru
cheltuielile
fiecarui
ordonator
principal
de
credit

repartizarea Alimentarea conturilor


institutiilor publice in
vederea efectuarii de
plati/repartizari
de
credite bugetare

efectuarea de
regularizari privind
creditele bugetare
prevazute de acte
normative ca urmare a
comasarii,
reorganizarii
ordonatorilor de credite
preluarea in evidenta
proprie a datelor din
dispozitii bugetare care
circula intre trezorerii
din
judete
diferite/sectoare
ale

95

numar de cereri
pentru
deschidere de
credite si
dispozitii
bugetare de
repartizare;
numar
borderouri
privind
continutul
corespondentei
pentru activitatea
de trezorerie si
contabilitate
publica a
judetului
Numar
operatiuni de
regularizare

numar de
dispozitii
bugetare preluate
informatic pe
baza fisierelor
transmise de

personalul
din serviciu
si seful de
serviciu

personalul
cu
studii
superioare
6 persoane, din serviciu
calculatoare

zilnic
personalul cu
studii medii
din serviciu

mun.
Bucuresti/mun
Bucuresti
verificarea
evidentei
proprii si a evidentei
trezoreriilor
privind
creditele
bugetare
deschise si eliminarea
erorilor

trimestrul II

96

trezorerii
verificarea lunara
a 8 situatii (cate
2 pentru bugetul
de stat, bugetul
asigurarilor
sociale de stat,
somaj si
asigurari sociale
de sanatate),
detaliate pe
ordonatori
principali de
credite la nivelul
judetelor,
sectoarelor
municipiului
Bucuresti si
municipiului
Bucuresti.
2118 cereri
pentru
deschidere de
credite insotite
de cca. 14050
dispozitii
bugetare; cca.
2700 borderouri;
cca. 10860
dispozitii

primele zile
lucratoare
ale
lunii
urmatoare
celei pentru
care se face
personalul cu verificarea
studii
superioare
din serviciu
si seful de
serviciu

2. Retragerea creditelor bugetare

trimestrul II

bugetare din
fisierele
transmise
informatic; 24
situatii lunare
verificate
numar retrageri
de credite
bugetare cu sau
fara repartizari
de credite

retragerea creditelor
bugetare din conturile
institutiilor publice
care au disponibil
pentru alimentarea
conturilor institutiilor
publice in vederea
efectuarii de
plati/repartizari de
credite bugetare sau
disponibilizari
efectuarea de
numar operatiuni
regularizari privind
de regularizare
creditele bugetare
prevazute de acte
normative ca urmare a
comasarii,
reorganizarii
ordonatorilor de credite
721 retrageri de
credite bugetare
cu sau fara
repartizari - peste
1630 dispozitii
bugetare

97

personalul cu zilnic
studii
superioare si
medii
din
serviciu

5 persoane, 5 zilnic
calculatoare

6 Asigurarea
derularii
operatiunilor de
incasari si plati in
cadrul sistemului
intertrezorerii,
precum si cele in
relatiile
cu
institutiile
de
credit,
in
calitatea
Ministerului
Finantelor
Publice
de
participant direct
la
Sistemul
national de plati

1.Decontarea instructiunilor de plata


intertrezorerii/de mica si de mare
valoare in relatie cu institutiile de
credit aferente incasarilor si platilor
sectorului public si trezoreriei
centrale operative

TRIM II

Decontarea in ziua z+1


a tuturor instructiunilor
de plata prin care se
asigura
debitarea/creditarea
contului curent general
al Trezoreriei Statului;
editarea
balantei
zilnice;eliberarea
de
extrase
de
cont;
concordanta
intre
extrasele proprii si cele
transmise
de
BNR/TransFonD

98

4.575.722
instrumente de
plata decontate
(plati + incasari)

Serviciul
zilnic
Decontari
Intertrezorerii
si Relatii cu
sistemul
Interbancar
de Plati

2.Inregistrarea
in
conturile
corespunzatoare a instructiunilor de
plata
neintrate
electronic
si
returnarea instructiunilor de plata
eronate
TRIM II
Obtinerea
unei 32 inregistrari
concordante
intre
soldul contului 60 cu
extrasul
de
cont
transmis
de
BNR/TransFonD
3.Inregistarea
in
conturile
corespunzatoare a operatiunilor de
creditare/debitare directa initiate de
Banca Nationala a Romaniei
TRIM II
Editarea si procesarea 709
notelor contabile prin contabile
intermediul carora se
asigura Inregistrarea in
contabilitatea centrala
operatiunile
de
creditare/debitare
directa a CCGTS;
eliberarea de extrase de
cont
4.Gestionarea
operatiunilor
de
retragere numerar si alimentare a
conturilor
de
disponibil
ale
trezoreriilor fara casierie tezaur

99

Serviciul
zilnic
Decontari
Intertrezorerii
si Relatii cu
sistemul
Interbancar
de Plati

Note Serviciul
zilnic
Decontari
Intertrezorerii
si Relatii cu
sistemul
Interbancar
de Plati si
Serviciul
Trezoreria
Operativa
Centrala

TRIM II

Intomirea, procesarea 574 Ordine de Serviciul


si decontarea OPT prin plata
Trezoreria
care
se
asigura
Operativa
numerarul la nivelul
Centrala
unitatilor teritoriale ale
trezoreriei statului

5.Gestionarea
operatiunilor
de
depunere numerar si virare a
excedentului conturilor de disponibil
deschise la bancile comerciale pe
seama trezoreriilor fara casierie
tezaur
TRIM II
Intomirea, procesarea
notelor contabile prin
intermediul carora se
asigura inregistrarea in
contabilitatea centrala
a depunerilor numerar
si inregistrare
electronica a virarilor
de sold; eliberarea de
extrase de cont
6.Realizarea de raportari zilnice si
lunare catre BNR

713
Note contabile +
instrumente de
plata

TRIM II
Obtinere fisiere XML
si transmiterea acestora
catre BNR
67 fisiere XML
7.
Verificarea
documentelor stingerea obligatiilor
justificative prin care se dispun plati rezultate
din

100

Serviciul
Trezoreria
Operativa
Centrala

zilnic

zilnic

Serviciul
Trezoreria
Operativa
Centrala
zilnic
personalul cu ziua
studii
scadentei

in contul si numele statului din punct angajamente


de
vedere
al
respectarii
reglementarilor in vigoare privind
angajarea, lichidarea si ordonantarea
cheltuielilor specifice trezoreriei
statului; intocmirea si semnarea
ordinelor de plata si inregistrarea
platilor in registrul de ordine de
plata, obtinerea vizei de control
financiar preventiv propriu si delegat
pe ordinele de plata, daca este cazul
si transmiterea unui exemplar din
ordinele de plata la Serviciul
Decontari Intertrezorerii si Relatii cu
Sistemul Interbancar de Plati, in
scopul decontarii

7 Asigurarea
organizarii
si
conducerii
contabilitatii
operatiunilor
efectuate
de
Ministerul
Finantelor
Publice in contul
si
in
numele
statului

trimestrul II
1.Evidentierea in contabilitate a
incasarilor aferente imprumuturilor
externe si interne, a fondurilor
speciale, a veniturilor bugetului
trezoreriei statului, a creantelor
externe

superioare
din serviciu
si seful de
serviciu

cca 480 ordine


de
plata
in
valoare de peste
9,91 miliarde lei
Obtinerea
situatiilor
financiare:
-balante de verificare
sintetice; -balante de
verificare analitice; bilanturi contabile

101

sau
ziua
lucratoare
urmatoare
primirii
documentelor

2.Evidentierea in contabilitate a
platilor aferente imprumuturilor
externe si interne, a fondurilor
speciale, a cheltuielilor bugetului
trezoreriei statului si a bugetului de
stat pentru MFP-actiuni generale, a
creantelor externe
3.Evidentiera in contabilitate a
debitorilor pe destinatii
4.Evidentierea in contabilitate a
plasamentelor
financiare
si
depozitelor atrase/plasate in/din
contul curent general al trezoreriei
statului
5. Evidentierea angajarii, lichidarii,
ordonantarii si platii cheltuielilor in
conformitate cu OMFP nr.1792/2002
si OMFP nr.710/2003
6. Exercitarea controlului financiar
preventiv propriu in conformitate cu
OMFP nr.828/2002

8 Elaborarea
zilnica a executiei
contului curent
general
al
Trezoreriei
Statului
cu
desfasurare
pe

827 note
contabile; 2752
inregistrari

Trimestrul II
1. Elaborarea Executiei zilnice a
contului curent general al Trezoreriei
Statului si a Executiei de casa
zilnica a cheltuielilor bugetului de
stat in profil economic pe titulari cu
desfasurare pe capitole si in cadrul
acestora pe titluri de cheltuieli

102

bugete, si lunar
executia de casa
prin Trezoreria
Statului
a
bugetelor
ce
compun sistemul
bugetar, in scopul
monitarizarii
executiei
bugetare.
Obtinerea datelor
operative privind
executia de casa
bugetara si executia
cheltuielilor bugetului
de stat in profil
economic in ziua
urmatoare efectuarii
operatiunilor de
incasari si plati.
TR.II

103

director gen.
Elaborarea
dir.gen.adj.
zilnica Sintezei
sef serviciu
executiei
bugetare prin
Trezoreria
Statului si a unui
numar de 48
lucrari privind
executia de casa
pe bugete cu
zilnic
desfasurare pe
judete.Elaborarea
zilnica a Sintezei
executiei de casa
a cheltuielilor
bugetului de stat
pe: capitole si
titluri de
cheltuieli ,
detalierea
acesteia pe

ordonatori
principali de
credite si pe
trezorerii.
Verificarea
incadrarii platilor
de casa in
creditele
bugetare
aprobate precum
si in creditele
deschise si
repartizate.
2. Elaborarea
urmatoarelor
situatii lunare,
trimestriale,
anuale: - executia
de casa a bugetului
de stat, bugetelor
locale,bugetului
asigurarilor sociale
de stat, bugetul
fondului national
unic de asigurari
sociale de
sanatate,bugetului
asigurarilor pentru
somaj, bugetului
Trezoreriei
Statului- executia

104

de casa in profil
economic a
bugetului de stat,
bugetelor
locale,bugetului
asigurarilor sociale
de stat, bugetul
fondului national
unic de asigurari
sociale de
sanatate,bugetului
asigurarilor pentru
somaj, bugetului
Trezoreriei
Statului - situatia
disponibilitatilor
aflate in contul
curent general al
Trezoreriei
Statului -bilantului
contabil centralizat
al Trezoreriei
Statului-situatia
disponibilitatilor
institutiilor publice
-situatiei analitice
a platilor de
dobnzi din
bugetul
Trezoreriei
Statului

105

TR.II

Obtinerea datelor definitive privind


executia de casa pe bugete; executia
Elaborarea a 151
cheltuielilor pe bugete in profil
lucrari.
economic si alte situatii financiare.

Obiective
specifice

Activiti

1. Perfecionarea
1.1. Elaborarea actelor
legislatiei n
normative n domeniul
domeniul
impozitelor directe
impozitelor directe

director gen.
dir.gen.adj.
sef serviciu

lunar, in 10
zile
lucratoare de
la finele
lunii.

Direcia general legislaie impozite directe

Rezultate
ateptate
Aprobarea actelor
normative conform
normelor in vigoare :
- Elaborarea si aprobarea

106

Indicatori de
rezultat i/sau de
performan
Trim. II
Nr. De acte
normative: 1

Responsabili
Director General
Adjunct - Cornelia
Petreanu
Director General
Adjunct

Termen
limit

Obiective
specifice

Activiti

Rezultate
ateptate
proiectului
de
act
normativ
pentru
modificarea
si
completarea
Legii
nr.571/2003
privind
Codul fiscal, aprobat prin
Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr.91/2008

- Elaborarea proiectului de
Circulara referitoare la Transmisa in judete
precizari
legate
de
utilizarea
formularului
fiscal austriac denumit
Bescheinigung
EU/EWR/Certificate
and
Declaration EU/EEA

- Elaborarea proiectului de
ordin comun al ministrului In curs de aprobare
economiei i finanelor i al

107

Indicatori de
rezultat i/sau de
performan

Responsabili
Mihaela
Davidovici
Sef Serviciu
Gheorghita Toma
Sef Serviciu
Gabriela Tudose
Sef Serviciu
Oana Ciurea
Sef Serviciu
Gheorghe
Marinescu
Director General
Adjunct - Cornelia
Petreanu
Director General
Adjunct
Mihaela
Davidovici
Sef Serviciu
Oana Ciurea
Consilier Dan
Negoita
Sef Serviciu
Gabriela Tudose

Termen
limit
Iunie 2008

Iunie 2008

Obiective
specifice

Activiti

Rezultate
ateptate

Indicatori de
rezultat i/sau de
performan

Responsabili

Termen
limit

preedintelui
Comisiei
Naionale
a
Valorilor
Mobiliare privind aprobarea
normelor
privind
determinarea, reinerea i
virarea impozitului pe
ctigul de capital din
transferul
titlurilor
de
valoare
obinut
de
persoanele fizice.
1.2. Participare la lucrarile Susinerea proiectelor
diferitelor comisii ale
de legi n vederea
Camerei Deputatilor sau adoptrii acestora.
ale Senatului pentru
Avizarea
sau
proiecte de legi sau
neavizarea propunerilor
initiative parlamentare
legislative
potrivit
punctului de vedere
formulat
de
catre
directia de specialitate
din
Ministerul
Economiei i Finanelor.

Director General
Adjunct - Cornelia
Petreanu
Director General
Adjunct
Mihaela
Davidovici
Sef Serviciu
Gheorghita Toma
Tudose Gabriela
Oana Ciurea
Gheorghe
Marinescu

n fiecare
sptmn n
intervalul
mari joi

1.3. Lege pentru

Director General

31.12.2008

Proiectul de lege se afla

108

Obiective
specifice

Activiti

Rezultate
ateptate

ratificarea Conventiei de
evitare a dublei impuneri
incheiata intre Romania si
Tadjikistan

in
procedura
de
ratificare la Parlament

Proiectul de lege se afla


Lege pentru ratificarea
Conventiei de evitare a
in procedura de ratificare
dublei impuneri incheiata la Parlament
intre Romania si Islanda

Indicatori de
rezultat i/sau de
performan

Responsabili
Adjunct
Mihaela
Davidovici
Sef Serviciu
Oana Ciurea
Consilier Dan
Negoita
Director General
Adjunct
Mihaela
Davidovici
Sef Serviciu
Oana Ciurea
Consilier Dan
Negoita

Termen
limit

31.12.2008

Lege pentru ratificarea


Conventiei de evitare a
dublei impuneri incheiata
intre Romania si Siria

Proiectul de lege se afla


la Ministerul Afacerilor
Externe pentru semnarea
expunerii de motive

Director General
Adjunct
Mihaela
Davidovici
Sef Serviciu
Oana Ciurea
Consilier Dan
Negoita

31.12.2008

Lege pentru ratificarea


Conventiei de evitare a

Proiectul de lege se afla


in curs de elaborare in

Director General
Adjunct

31.12.2008

109

Obiective
specifice

Activiti

Rezultate
ateptate

Indicatori de
rezultat i/sau de
performan

dublei impuneri incheiata cadrul


Ministerului
intre Romania si
Economiei si Finantelor
Turkmenistan
urmand a fi transmisa
pentru
avizare
ministerelor avizatoare

1.4.Participarea la grupul
de lucru in cadrul
proiectului de twinning
RO2006/IB/FI-01
Consolidarea reformei
administratiei fiscale
Componenta 1
Operatiuni
internationale, discutii
conduse de Dl. Yves de
Santis, consultant francez

Mihaela
Davidovici
Sef Serviciu
Oana Ciurea
Consilier Dan
Negoita
16-20.06.2008

15-17.07.2008

110

Responsabili

Director General
Adjunct
Mihaela
Davidovici
Consilier: Florin
Boleac
Expert: Alexandra
Dragomir
Director General
Adjunct - Cornelia
Petreanu
Sef Serviciu
Oana Ciurea
Expert Elena
Baroianu
Expert
Alexandra
Dragomir

Termen
limit

Obiective
specifice

Activiti

2. Rezolvarea
Analiza corespondenei
corespondenei
privind impozitele directe,
transmis de
n condiiile prevederilor
Parlament,
legale
ministere, organe
de specialitate ale
administraiei
publice centrale i
locale, precum i
cea trimis de
direciile din
minister, ageni
economici, firme
de consultan,
etc.

Rezultate
ateptate
Soluionarea de petitii
(persoane fizice)

Indicatori de
rezultat i/sau de
performan
Trim. II
Numar petitii 160

Responsabili

Termen
limit

Personalul de
conducere i de
executie n sistem
ierarhic

30 de zile de
la data
nregistrrii
solicitrii,
potrivit
prevederilor
art.8, alin.(1)
din Ordonana
Guvernului
nr.27/2007
privind
reglementarea
activitii de
soluionare a
petiiilor
Permanent

Soluionarea adreselor
primite de la instituii
publice, ageni
economici, etc.
Avizarea proiectelor de
raspuns formulate de
directiile din Agentia
Nationala
de

111

Trim. II
Numar lucrri
652

Personalul de
conducere i de
executie n sistem
ierarhic

Director General
Adjunct - Cornelia
Petreanu

Permanent

Obiective
specifice

Activiti

Rezultate
ateptate
Administrare
Fiscala
referitoare la impozitul
pe veniturile persoanelor
juridice,
persoanelor
fizice si persoanelor
nerezidente
conform
Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr.19/2008
pentru
modificarea
Codului de procedura
fiscala

Avize, note de
fundamentare, puncte de
vedere in legatura cu
grupuri de lucru, proiecte
ale UE

Indicatori de
rezultat i/sau de
performan

Responsabili
Director General
Adjunct
Mihaela
Davidovici
Sef Serviciu
Tudose Gabriela
Sef Serviciu
Gheorghita Toma
Sef Serviciu
Oana Ciurea
Director General
Adjunct - Cornelia
Petreanu
Director General
Adjunct
Mihaela
Davidovici
Sef serviciu
Gheorghita Toma
Sef serviciu
Tudose Gabriela
Sef Serviciu
Oana Ciurea
Sef serviciu
Gheorghe

112

Termen
limit

Ori de cate ori


sunt solicitari

Obiective
specifice

Activiti

Rezultate
ateptate

3. Perfecionarea
profesional a
funcionarilor
publici din cadrul
Direciei Generale
Legislaie
Impozite Directe

4.1. Participarea la cursuri


de formare profesional
organizate de:
- coala de Finane
Publice i Vam
- Alte instituii i autoriti
publice din ar i
strintate

- ntlniri cu firme de
consultan, reprezentani
ai instituiilor financiare,
bancare, ai mediului de
afaceri
pentru
perfecionarea
Legii
nr.571/2003
privind
Codul fiscal.

Indicatori de
rezultat i/sau de
performan

periodic

Participarea
la
programul
Afaceri
europeneinstitutiile
Europene in contextul
Tratatului de la Lisabona;

25-27.06.2008

- Participare la seminarul
Leadership
si
Teamwork
pentru
functiile de conducere

14-16 aprilie 2008

113

Responsabili

Termen
limit

Marinescu
Director General
Adjunct - Cornelia
Petreanu
Director general
adjunct Mihaela
Davidovici
Sef serviciu
Tudose Gabriela
Toma Gheorghita
Oana Ciurea
Gheorghe
Marinescu
Iunie
Consilieri:
Matei Virginica
Cristu Rodica
State Rodica
Cherciu Maria
Stoican Lucia
Spiridon Mihaela
Experti:
Carmen Buturuga
Gina Enache
Anca Ion
Sef serviciu
Oana Ciurea

Obiective
specifice

Activiti

Rezultate
ateptate

Indicatori de
rezultat i/sau de
performan

din Ministerul Economiei


si Finantelor, in cadrul
Conventiei de twinning
RO2005/IB/FI-02
Dezvoltarea Scolii de
Finante Publice care se
deruleaza
in
cadrul
Ministerului Economiei
si Finantelor cu parteneri
de proiect din Austria si
Italia.
- Intalnire cu francezi
pentru
proiectul
de
twinning Imbunatatirea
legislatiei si aplicarea
prevederilor legale in
domeniul
impozitelor
directe
(Directiva
90/434/CEE)

Termen
limit

Sef Serviciu
Gheorghe
Marinescu

14.04.2008
17.06.2008

Seminar
privind
programul anual de lucru 26-27 iunie 2008
Tallinn Estonia
Analiza
aplicatiilor
elaborate de persoanele
care ar putea reprezenta

114

Responsabili

Director General
Adjunct Mihaela
Davidovici
Consilier
Cristina Neacsu

Consilier:
Anca Cotrobescu

permanent

Obiective
specifice

Activiti

Rezultate
ateptate

Indicatori de
rezultat i/sau de
performan

Responsabili

Termen
limit

Romania la vizitele de
lucru
organizate
de
echipele Fiscalis din
Europa
Participarea
la
seminarul Fiscalis de la 26-27.06.2008
Dubrovnik
cu
tema
proceduri
amiabileproceduri
de
lucru
practicate de statele
membre
si
interdependenta diintre
procedura amiabila si
caile de atac prevazute de
legislatiile interne
Participare
la
seminarul de pregatire
cu tema Negocierea,
interpretarea si aplicarea
conventiilor de evitare a
Grup de lucru privind baza dublei
impuneri
comuna de impozitare organizat de OECD la
Bruxelles
Viena
-

Imbunatatirea

115

Director general
adjunct Mihaela
Davidovici

30.06-04.07.2008
Consilier:
Alexandra
Dragomir

Aprilie Mai

Obiective
specifice

Activiti

Rezultate
ateptate

Indicatori de
rezultat i/sau de
performan

abilitatilor de comunicare
cu institutii si experti din
strainatate

Responsabili

Termen
limit

Sef Serviciu
Gheorghita Toma
Consilier
State Rodica

2008

Cunoasterea 15.05.2008
reglementarilor
comunitare in vederea
eventualei adoptari in
legea nationala

Sef Serviciu
Gheorghita Toma
Consilier
State Rodica

Curs
de
management
pentru 16.05.2008
managerii directiei

- Director General
Adjunct - Cornelia
Petreanu

- ntlnire cu domnul
Carlos
Sanz
coordonatorul
proiectului de Twinning
RO)/IB/FIcompletarea
armonizrii legislaiei
fiscale i consolidarea

116

07-12.04.2008

- Director General
Adjunct Mihaela
Davidovici

Consilier Dan

13-14 aprilie
2008

Obiective
specifice

4. Asigurarea
desfurrii
optime a

Activiti

Rezultate
ateptate

Indicatori de
rezultat i/sau de
performan

administraiei fiscale n
vederea
identificrii
aspectelor din cadrul
componentei
1
Legislaie i proceduri
generale care vor face
obiectul unui CD de
prezentare a acestui
proiect i participarea la
sedinta de inchidere a
misiunii
experilor
spanioli pe aceast
component, i anume
un seminar care va avea
loc n perioada 7-9
aprilie 2008 i care va
avea ca tem relaiile
dintre
Ministerul
Economiei i Finanelor
i Agenia Naional de
Administrare
Fiscal,
respectiv coordonarea
politicii fiscale cu cea
bugetar.
- nregistrarea i arhivarea Asigurarea unei evidene Nr.de
lucrrilor
inclusiv
n stricte a circulaiei
lucrri/salariat
SIDOC ;
documentelor i creterea Timpi de reacie

117

Responsabili

Termen
limit

Negoita

Fiecare
participant este
responsabil cu
propria-i
dezvoltare
profesional

Referent:
Viorica
Simionescu

Permanent

Obiective
specifice
activitilor de
registratur

Activiti

Rezultate
ateptate

Indicatori de
rezultat i/sau de
performan

Responsabili

Termen
limit

- Primirea i transmiterea accesibilitii la bazele de


corespondenei ;
date proprii
- Asigurarea necesarului i
distribuirea rechizitelor i
consumabilelor
necesare
bunei
desfurri
a
activitii serviciului.

Direcia de legislaie n domeniul T.V.A.

Principalele atributii ale Directiei de legislatie in domeniu TVA sunt:


1. infaptuirea politicii fiscale in domeniul taxei pe valoarea adaugata, prin initierea si elaborarea tuturor actelor normative ce
reglementeaza taxa pe valoarea adaugata;
2. analizarea si avizarea proiectelor de acte normative cu implicatii asupra reglementarilor privind taxa pe valoarea adaugata;
3. asigurarea aplicarii unitare a legislatiei privind TVA, prin asigurarea de asistenta de specialitate organelor fiscale teritoriale in acest
domeniu;
4. pregatirea si participarea activa la reuniunile Comitetului de TVA si ale grupurilor de lucru din cadrul Comisiei Europene si de pe
langa Consiliul Uniunii Europene si elaborarea pozitiei Romaniei cu privire la diversele probleme discutate.
1. In ceea ce priveste componenta de perfectionare a cadrului legislativ in domeniul taxei pe valoarea adaugata,
precizam ca in cadrul directiei noastre sunt in curs de elaborare urmatoarele acte normative:
proiectul de Ordin pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de tax pe valoarea adugat pentru livrrile de bunuri catre
organismele recunoscute care transporta sau expediaza aceste bunuri in afara Comunitatii, ca parte a activitatilor umanitare, caritabile
sau de instruire, prevzut la art. 143 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile

118

ulterioare;
proiectul de modificare si completarea a Ordinului nr. 2218 din 22 decembrie 2006 privind aprobarea Normelor de aplicare a
scutirilor de tax pe valoarea adugat pentru traficul internaional de bunuri, prevzute la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificrile ulterioare;
proiectul de modificare si completarea a Ordinului nr. 2222 din 22 decembrie 2006 privind aprobarea Instruciunilor de aplicare a
scutirii de tax pe valoarea adugat pentru operaiunile prevzute la art. 143 alin. (1) lit. a) - i), art. 143 alin. (2) i art. 1441 din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare;
proiectul de modificare si completarea a Ordinului nr. 2067 din 16 noiembrie 2007 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea
scutirii de tax pe valoarea adugat prevzute la art. 143 alin. (1) lit. j), k), l) i m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificrile i completrile ulterioare, i la art. X i XI din Acordul dintre Romnia i Statele Unite ale Americii privind statutul
forelor Statelor Unite ale Americii n Romnia, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002;
proiectul de modificare a Ordinului nr. 500/2007 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de
amnare de la plata n vam a taxei pe valoarea adugat i de eliberare a garaniei pentru importurile de bunuri.
Tot in aceasta perioada:
a fost semnata Declaratia de reciprocitate pe Directiva a XIII cu Elvetia si este in curs de semnare cea cu Turcia;
au fost semnate sau sunt in curs de elaborare Acorduri cu state terte care nu au legiferate taxe pe valoarea adaugata sau un impozit
pe consum, pentru acordarea de catre Romania a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru misiuni diplomatice, in baza prevederilor
art. 143 alin. (1) lit. j.) din Legea nr. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, aplicabile de
la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana. A fost semnat acordul in ceea ce priveste aceasta reciprocitate cu Siria si este in curs
de semnare Acordul cu Qatar.
2. In ceea ce priveste componenta de avizare a proiectelor de acte normative, in al doilea trimestru s-au primit spre
avizare 3 proiecte de acte normative. In acest sens s-au formulat raspunsuri prin avizarea favorabila sau comunicarea observatiilor si
propunerilor la toate proiectele de acte normative primite, cu implicatii directe asupra reglementarilor existente.
3. In ceea ce priveste componenta privind asigurarea asistentei de specialitate organelor fiscale teritoriale in domeniul
taxei pe valoarea adaugata, precizam ca s-a primit un numar semnificativ de adrese in care se solicita puncte de vedere referitoare la
aplicarea regimului fiscal privind taxa pe valoarea adaugata. Numarul acestora se regaseste in tabelul anexat la prezenta.
Conducerea directiei noastre, respectiv doamna director Mariana Vizoli si sefii de serviciu: Daniela Tanase si Oana Iacob,
a fost permanent implicata in instruirea pe probleme de TVA atat a organelor fiscale, cat si a contribuabililor, avand in vedere ca
legislatia TVA s-a schimbat foarte mult ca urmare a aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.

119

Precizam, de asemenea, ca incepand cu data de 8 ianuarie 2008, este in curs de derulare programul de asistenta finantat din
fonduri Phare, intitulat Campania de instruire si informare necesara in vederea introducerii cu succes in Romania a acquis-ului
comunitar in domeniul TVA, cu numarul de identificare EuropeAid/123099/D/SER/RO ( RO 2005/017 553.03.01.01.03). Potrivit
termenilor de referinta, proiectul are doua componente principale, si anume: activitatea de instruire si campania de informare.
In cadrul campaniei de informare derulate in cadrul acestui proiect un element important il constituie crearea unui nou
website, denumit infotva.mfinante.ro, care cuprinde numeroase informatii relevante in domeniul TVA, de exemplu: actele
normative in vigoare in acest domeniu (lege, norme de aplicare, ordine ale ministrului economiei si finantelor s.a.), link-uri la cazurile
Curtii Europene de Justitie, circulare, decizii, precum si cele mai frecvente intrebari in domeniul legislatiei TVA si raspunsurile
aferente. Un alt element in cadrul acestei campanii de informare il reprezinta elaborarea unui pachet informativ (100.000 de brosuri si
1.500.000 de pliante) care abordeaza aspecte esentiale privind legislatia in domeniul taxei pe valoarea adaugata.
Referitor la componenta de instruire, s-au desfasurat sesiuni de instruire in Bucuresti, Bacau, Brasov si Constanta pentru
aproape 600 de inspectori, urmand sa mai aiba loc si la Cluj si Timisoara.
Seria Conferintelor TVA dupa aderare a continuat la Bucuresti, cu doua evenimente, pe 18 si 19 iunie. La cele doua
conferinte au participat 250 de contribuabili, care au avut ocazia sa afle nu doar detalii privind modificarile de legislatie si proceduri in
domeniul TVA de dupa 2007, dar au si putut sa adreseze intrebari si sa afle raspunsuri foarte concrete de la doamna Mariana Vizoli directorul Directiei de legislatie in domeniul TVA din cadrul MEF, domnul Eugen Ciorici vicepresedintele Agentiei Nationale de
Administrare Fiscala, precum si de la expertii Directiei Generale de Legislatie si Proceduri Fiscale din cadrul ANAF, ai Directiei
Generale a Finantelor Publice a municipiului Bucuresti si ai Directiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili. Conferintele
au inclus prezentari ale reprezentantilor MEF si ai ANAF, precum si sesiuni complete de intrebari si raspunsuri, foarte apreciate de
participanti.
4. In ceea ce priveste componenta referitoare la elaborarea pozitiei Romaniei cu privire la probleme legate de taxa pe
valoarea adaugata, mentionam ca periodic se organizeaza reuniuni la nivelul Comisiei Europene si al Consiliului Uniunii Europene,
pe probleme de TVA, Romania exprimandu-si pozitia vis-a-vis de problemele discutate. Frecventa acestor intalniri este destul de
ridicata, pot avea loc si cate 3-4 intalniri pe luna, ceea ce inseamna alocarea unei perioade importante de timp de catre o anumita parte
a personalului directiei.
In cursul trimestrului II al anului 2008, reprezentanti ai directiei noastre au participat la urmatoarele intalniri si reuniuni de
lucru:
07-08.04.2008 - Participare la reuniunea Tax-Forum 2008 Bruxelles Conferinta internationala referitoare la noile provocari aduse
de schimbarile de mediu in domeniul impozitarii;

120

08.04.2008 - Participare sedinta Bruxelles Grupul de lucru pe probleme fiscale Impozitarea indirecta (TVA), Consiliul Uniunii
Europene;
15.04.2008 Participare la Seminarul organizat de Ambasada Spaniei cu companii spaniole reprezentate in Romania, cu prezentarea
pe scurt a situatiei privind impozitele directe si indirecte aplicate in tara noastra;
17.04.2008 - Participare sedinta Bruxelles Grupul de lucru pe probleme fiscale Impozitarea indirecta (TVA), Consiliul Uniunii
Europene;
24.04.2008 - Participare la Steering Committee comitetul director al PHARE (organizat periodic);
29.04-01.05.2008 Participare sedinta Bruxelles Grupul de lucru pe probleme fiscale Impozitarea indirecta (TVA), Consiliul
Uniunii Europene dezbateri pe marginea masurilor de combatere a fraudei fiscale in domeniul TVA si cote reduse;
09.05.2008 - Participare la reuniunea FIC, sedinte organizate de membrii FIC periodic, cu discutii pe marginea posibilitatii
modificarii Codului fiscal;
12-14.05.2008 - Participare sedinta Bruxelles Grupul de lucru pe probleme fiscale Impozitarea indirecta (TVA), Consiliul
Uniunii Europene - propunere de directiva pentru modificarea Directivei 112/2006/CE, teme discutate:
- reguli privind livrarile de gaz, electricitate si agent termic si de racire;
- dispozitii privind exercitarea dreptului de deducere pentru bunurile imobile utilizate in scop personal si serviciile legate de aceste
bunuri imobile;
- scutirea de TVA pentru intreprinderile comune (entitatile Comunitatii Europene);
16.05.2008 - Participare la reuniunea Grupului de lucru pe probleme fiscale Impozitarea indirecta (TVA) care s-a desfasurat la
Bruxelles, in cadrul careia s-au dezbatut propunerile de directiva si regulament privind regimul TVA aferent serviciilor financiare si
de asigurari;
21.05.2008 - Participare la intalnirea dintre reprezentantii Ministerului Economiei si Finantelor si reprezentatii Bundestag RFG;
reprezentantii germani au solicitat precizari referitoare la impozitarea directa si indirecta in Romania;
29.05.2008 - Participare la reuniunea de monitorizare a proiectelor PHARE, organizata de Directia ECOFIN, pentru analizarea
stadiului proiectelor finantate din Programe PHARE;
09.06.2008 - Participare sedinta Bruxelles Grupul de lucru pe probleme fiscale Impozitarea indirecta (TVA), Consiliul Uniunii
Europene;
09-15.06.2008 Participare la vizita de lucru in Cehia, activitate cuprinsa in Proiectul Phare RO2005/017-553.03.01.01.03 EUROPE
AID/123099/D/SER/RO Campania de instruire si informare necesara in vederea introducerii cu succes in Romania a acquis-ului
comunitar in domeniul TVA;

121

Obiective

Rezultate ateptate

Indicatori de rezultat
Resurse
Responsabili
Realizarea
i/sau de performan
obiectivelor
18 - 19.06.2008 Bucuresti - Conferita TVA dupa aderare in cadrul Proiectului Phare RO2005/017-553.03.01.01.03 EUROPE
AID/123099/D/SER/RO;
19.06.2008 - Participare sedinta Bruxelles Grupul de lucru pe probleme fiscale Strategia antifrauda, Comisia Europeana;
18-20.06.2008 Participare Bruxelles Conferinta facturare electronica;
19-20.06.2008 Intalniri cu reprezentantii Ambasadei Qatarului si ai Ministerului de Finante din Qatar, in cadrul carora au avut loc
discutii tehnice si s-a elaborat Acordul de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru misiuni diplomatice, in baza
prevederilor art. 143 alin. (1) li. j.) din Legea nr. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare,
aplicabile de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana;
23.06.2008 Intalnire cu reprezentantii Ministerului Apararii, in vederea elaborarii unui Proiect de Ordin de catre Ministerul
Economiei si Finantelor privind scutirea de taxa pe valoarea adaugata pentru investitii NATO in Romania.
De asemenea, pentru evaluarea globala a activitatii, prezentam anexat in forma tabelara etapa a VIII-a privind realizarea
obiectivelor identificate la nivelul directiei pe trimestrul II al anului 2008.
Activitati
1. Perfectionarea cadrului
legislativ din domeniul
taxei
pe
valoaraea
adaugata, prin initierea si
elaborarea tuturor actelor
normative
ce
reglementeaza taxa pe
valoarea adaugata, in
concordanta cu politica
fiscala a Guvernului si
adaptarea sistemului fiscal
national la modificarile

Asigurarea permanenta
a concordantei legislatiei
nationale cu cea
comunitara.
Acte normative
aprobate

numar acte
normative in curs de
elaborare;

Acte normative avizate


in termenul legal

ponderea actelor
normative aprobate in
termenele din Programul
legislativ;

numar acte
normative aprobate;

122

nu este
necesar
director
alocarea de
Mariana Vizoli
resurse
materiale
sef
suplimentare serviciu Daniela
Tanase
sef
serviciu Oana
Iacob

national la modificarile
directivelor europene in
domeniul taxei pe valoarea
adaugata,
urmarind
aplicarea corecta a acquisului
Comunitar,
in
concordanta cu calendarul
legislativ alPregatirea
ministerului. si
4.
2.
Avizarea
participarea proiectelor
activa de
la
acte
normative
cu
reuniunile
Comitetului de
implicatii
asupra
TVA si ale grupurilor
de
reglementarilor
privind
lucru
din cadrul Comisiei
taxa
pe valoarea
Europene
si de adaugata.
pe langa
Consiliul
Uniunii
Europene.

3.
Imbunatatirea
capacitatii de diseminare a
informatiilor intre aparatul
central si teritorial, in
scopul aplicarii unitare a
legislatiei
fiscale
in
domeniul TVA.

nr. de lucrri primite


de la organele fiscale
colaborari cu experti
teritoriale
ai Comisiei
Europene
nr. de lucrri
primite
din minister
numar circulare emise.
Asigurarea apararii
Acte normative
intereselor
nationale a
avizate cu privire la
Romaniei
modificarea directivelor
europene
domeniul
Actein
normative
TVA.
avizate in termenul legal
Implicarea activa a
Romaniei in modificarea
directivelor prin elaborarea
pozitiei fata de propunerile
Comisiei pentru
indeplinirea obligatiilor ce
decurg din statutul de stat
membru
al U.E.
Capacitate
imbunatatita de diseminare
a informatiilor intre
aparatul central si
teritorial, in scopul
aplicarii unitare a
legislatiei fiscale in
domeniul TVA.

sef
serviciu Ana
Grigore

permanenta
150
0

numar mandate in
numar
avize proiecte
vederea particiarii
la
de acte normative
reuniuni
repartizate directiei;
ponderea avizelor la
care s-a
raspuns in
numar
termenul
prevazutde
de lege
memorandum-uri
in
total avize.
raportare

nu este
nu este
necesar
necesar de
alocarea
alocarea
resurse de
resurse
materiale
materiale
suplimentare
suplimentare

numar adrese primite

nu este
necesar
alocarea de
resurse
materiale
sef
suplimentare serviciu Daniela
Tanase
sef
serviciu Oana
Iacob

total adrese in lucru;

numar adrese
rezolvate;

123

231

director
director
Mariana
Vizoli
Mariana
sef Vizoli
serviciu Daniela
sef
Tanase
serviciu
sefDaniela
Tanase
serviciu Oana
Iacob sef
serviciu Oana
Iacob
sef
serviciu Ana
Grigore
director
Mariana Vizoli

10
3

10
100%

581

1080
736

Direcia de legislaie n domeniul accizelor

Obiective
specifice

Activitati

Rezultate
asteptate

1.mbunatatirea
si perfectionarea
cadrului
normativ in
domeniul
accizelor

1.1 Elaborarea
actelor normative
din domeniul
accizelor
armonizate
prevazute la Titlul
VII - Accize din
Codul fiscal

Stabilirea structurii accizei


la tigarete n accize specifica
si acciza procentuala,
precum si acciza minima, ca
urmare majorarii, ncepnd
cu data de 1 iulie a.c. a
nivelului accizelor la tigarete
n conformitate cu
angajamentele asumate de
Romania si cuprinse n
Documentul de pozitie
aferent Cap.10- Impozitarea

1.2 Elaborarea
actelor normative
din domeniul
taxe speciale
pentru
autoturisme si
autovehicule

Combaterea ct mai
eficienta a fenomenului
poluarii, astfel nct
veniturile ncasate din taxa
pe poluare care nlocuieste
taxa speciala pentru
autovehicule, vor fi utilizate

124

Indicatori de
rezultat
si/sau de
performanta
Nr. de
propuneri de
acte normative
elaborate: 2
din care:
Trim.II = 2

Nr. de
propuneri de
acte normative
elaborate:2 din
care:
Trim.II = 2

Resurse

Nu este
necesara
alocarea de
resurse
materiale

Responsabili

Termen
de
realizare

Director
Hura Mihai
(responsabili
interni:
Sefii de
serviciu si
consilierii cu
sarcini de
executie din
directie

Aprobate n
sedinta de
Guvern din
23.06.2008

idem

Aprobate n
sedinta de
Guvern n
luna aprilie
2008 si
respectiv
30 iunie

2. Avizarea
proiectelor de acte
normative cu
implicatii asupra
reglementarilor
privind regimul
accizelor si altor
taxe speciale
3. Elaborarea de
precizari
suplimentare de
aplicare a unor
prevederi din
normele
metodologice de
aplicare a Titlului
VII Accize si alte
taxe speciale din
Legea nr.571/2003
privind Codul
fiscal, aprobate
prin ordin al
ministrului

pentru finantarea investitiilor


prioritare de mediu.
Evitarea eventualelor
paralelisme prin interzicerea
acelorasi reglemnetari
existente n mai multe acte
normative

Clarificarea si aplicare
corecta de catre operatorii
economici de produse
accizabile a prevederilor
Legii nr.571/2003 privind
Codul fiscal

125

2008
Nr. de
propuneri de
acte normative
avizate = 6 din
care 1
initiativa
legislativa
respinsa

Nu este
necesara
alocarea de
resurse
materiale

Nr. de
propuneri de
ordine
elaborate = 1
din care:
Trim. II = 1

idem

Director
Hura Mihai
(responsabili
interni:
Sefii de
serviciu si
consilierii cu
sarcini de
executie din
directie
idem

Termen de
realizare
Trim.II
2008

Trim.II
2008

Direcia de reglementare n domeniul nefiscal

Obiective
specifice

Activitile
specifice

Rezultatele
ateptate

Indicatori de
rezultat i/sau
Resurse
Responsabili
de performan
Trim.II-0
2 persoane din Director
care : 1 sef
Cristian George
serviciu
Lascu
ef serviciu.
si 1 persoana Brega Tatiana
de executie

1. Perfecionarea
cadrului
legislativ din
domeniul
nefiscal n
scopul adaptrii
acestuia la
evoluiile din
domeniu

1.1. Iniierea i
elaborarea actelor
normative prin care
se reglementeaz
aezarea, tehnica de
calcul, pltitorii i
vrsarea la bugetul
de stat a acestora ,
precum i
prin mbuntirea
reglementrilor
existente.

- acte normative
aprobate
- asigurarea
permanent a
concordanei
legislaiei
naionale cu cea
comunitar

1.2.
Analizarea
i avizarea
proiectelor de acte
normative cu
implicaii directe
asupra
reglementrilor
privind
veniturile nefiscale.

- acte normative
Trim.II
avizate n termenul 30 de acte
legal
normative au
fost avizate n
termenul legal
de 7 zile;
Nr. de
participri la
edinele de
consultri
organizate de

126

4 persoane din
care : 1 sef
serviciu si 3
persoane de
executie

Director
Cristian
George Lascu
Sef serviciu
Brega Tatiana

Termene
limit
Trimestrul II

n funcie de
data naintrii
spre
analiz/avizare

2. Simplificarea
i raionalizarea
cadrului
legislativ n
domeniul vamal

1.3. Asigurarea
activitii de
ndrumare a
organelor teritoriale
referitor la corecta
aplicare a
reglementrilor n
domeniul nefiscal.
2.1. nfptuirea
politicii vamale a
Guvernului i
implicit a UE i
contribuirea direct
la luarea deciziilor
n acest domeniu, la
nivelul Comisiei i
Consiliului UE,
precum i la
elaborarea
reglementrilor n
domeniu.
2.2. Analizarea i
avizarea proiectelor
de acte normative
cu implicaii n
domeniul politicii
vamale.

alte ministere 10
- nelegere corect Trim.II 15 de
a legislaiei din
solicitri de
domeniul nefiscal clarificare a
legislaiei
15 de
raspunsuri de
claricare
Concordan
legislativ

Trim.II -2
Proiecte de
regulamente la
nivelul
Consiliului UE

Eliminarea
paralelismelor din
actele normative
din domeniul
vamal
Modernizarea si
adaptarea la noile
cerinte in cadrul
UE dar si in relatia
cu terte tari
- acte normative
Trim.II
avizate n termenul 34 de acte
normative au
legal
fost avizate n
termenul legal
de 7 zile;
Nr. de
participri la
edinele de

127

8 persoane
din care : 1
sef serviciu
si

DirectorCristian n funcie de
George Lascu
solicitri
Sef serviciu
Brega Tatiana

seful de
serviciu

Director
Cristian
George Lascu

Permanent

ef serviciu.
Brega Tatiana.

2 persoane
din care 1 Sef
serviciu si I
persoana de
executie

Director
Cristian George
Lascu
ef serviciu.
Brega Tatiana

n funcie de
data naintrii
spre
analiz/avizare

2.3. Asigurarea
corect a informrii
persoanelor juridice
i fizice n legtur
cu politica vamal
i legislaia vamal
a UE i a Romniei.

3.Implementarea
unitara a
cadrului
normativ in
vigoare privind
AMEF si dutyfree

3.1 Analizarea
solicitarilor de
acreditare a
persoanelor juridice
pentru calitatea de
distribuitori de
AMEF si service
afferent
3.2 Acreditarea
propriu-zisa
3.3 Analizarea
solicitarilor fde
autorizare a
persoanelor juridice
pentru activitatea de
duty-free (in cadrul
Comisiei de

consultri
organizate de
alte ministere 14
- nelegere corect Trim.II
2 de solicitri de
a legislaiei din
clarificare a
domeniul vamal
legislaiei;
2 de rspunsuri
la solicitri de
clarificare.
21 de solicitari;
21 de raspunsuri
-intelegere corecta
a legislatiei in
domeniul AMEF
si duty-free

-acreditari si /sau
autorizari acordate
in termenul legal

4 persoane din
care 1 sef
serviciu si 3
persoane de
executie

Director
Cristian George
Lascu

Trim.II
410 de solicitari
de acreditare
pentru
distribuitori de
AMEF si
service;

4 persoane din
care 1 sef
serviciu di 3
persoane de
executie

Director
Cristian George
Lascu

410 de
acreditari pentru
distribuitori de
AMEF si service

6 persoane din
care 1 sef
serviciu si 5b
persoane de
executie

4 de solicitari
de autorizari
duty-free

128

n funcie de
solicitri

ef
serviciu.Brega
Tatiana

Sef serviciu
Brega Tatiana

In functie de
solicitari

autorizare din
MEF)
3.4. Autorizarea
propriu-zisa

4 de autorizatii
duty-free
acordate

Baza de date: 1. surs de date registrele de evidenta


2. metode colectare date colectare din registre

Nr.
crt.
0

Direcia de reglementri contabile

Obiective/Activiti i aciuni specifice

Rezultate obinute

Indicatori de
rezultat i/sau
de performan

Responsabili

Termen
de
rezolvare
6

O1: Dezoltarea cadrului normativ n domeniul contabilitii operatorilor economici, persoanelor juridice fr scop
1. patrimonial i persoanelor fizice care desfoar activiti independente
a) Actualizarea Legii contabilitii nr. 82/1991
2.

Forma actual a legii


contabilitii a fost
republicat n M.O.
nr.454, Partea I, din
data de 18.06.2008

129

Forma actual a
legii
contabilitii a
fost republicat
n M.O. nr. 454
din data de
18.06.2008

Georgeta PETRE
Alexandra
LAZR
Permanent
Gheorghe
SATMARI
Elena IANCU

Nr.
crt.

Obiective/Activiti i aciuni specifice

Rezultate obinute

b) Actualizarea reglementrilor contabile conforme


cu directivele europene, i ndrumarea operatorilor
Elaborarea Ordinului
economici i a persoanelor juridice far scop
ministrului
patrimonial pentru aplicarea corespunztoare a
economiei i
acestora
finanelor nr.
1958/2008 pentru
aprobarea Sistemului
3.
de raportare
contabil la 30 iunie
2008 a operatorilor
economici, publicat
n M.O. nr. 499,
Partea I, din data de
3 iulie 2008

c) Actualizarea reglementrilor cu privire la


aplicarea Standardelor Internaionale de Raportare
4
Financiar n ara noastr

d) Elaborarea proiectului de ordin al ministrului


economiei i finanelor pentru modificarea i
5. completarea normelor metodologice privind
reflectarea n contabilitate a principalelor operaiuni
de fuziune, divizare, dizolvare i lichidare a

130

Indicatori de
rezultat i/sau
de performan
Elaborarea
Ordinului
ministrului
economiei i
finanelor
nr.1958/2008
pentru aprobarea
Sistemului de
raportare
contabil la 30
iunie 2008 a
operatorilor
economici,
publicat n M.O.
nr. 499, Partea I,
din data de 3
iulie 2008
-

Responsabili

Georgeta PETRE
Alexandra
LAZR
Elena IANCU

Termen
de
rezolvare

Permanent

Georgeta PETRE
Alexandra
Permanent
LAZR
Elena IANCU
Georgeta PETRE
Permanent
Gheorghe
SATMARI

Nr.
crt.

Obiective/Activiti i aciuni specifice

Rezultate obinute

Indicatori de
rezultat i/sau
de performan

Responsabili

Termen
de
rezolvare

societilor comerciale

e) Elaborarea proiectului de ordin al ministrului


economiei i finanelor privind raportrile
financiar-contabile efectuate de persoanele
6. juridice fr scop patrimonial
de utilitate
public, potrivit OG nr. 26/2000 cu privire la
asociaii i fundaii, cu modificrile i
completrile ulterioare
f) Actualizarea modelelor registrelor i formularelor
comune privind activitatea financiar i contabil i
a normelor metodologice privind ntocmirea i
utilizarea acestora
- Elaborarea proiectului de ordin al ministrului
economiei i finanelor pentru modificarea i
completarea OMFP nr.1850/2004 privind registrele
7. i formularele financiar-contabile
- Analizarea, n vederea modificrii sau abrogrii,
dup caz, a HG nr. 831/1997 pentru aprobarea
modelelor formularelor comune privind activitatea
financiar i contabil i a normelor metodologice
privind ntocmirea i utilizarea acestora
- Analizarea, n vederea restructurrii, a sistemului
de documente financiar-contabile

131

Georgeta PETRE
Permanent
Gheorghe
SATMARI

Georgeta PETRE
Gheorghe
Decembrie
SATMARI
2008

Nr.
crt.

Obiective/Activiti i aciuni specifice

Rezultate obinute

g) Actualizarea documentelor programatice i a


documentelor de raportare privind armonizarea
8. legislaiei romneti din domeniul contabilitii
operatorilor economici cu cea a Uniunii Europene

h) Participarea la elaborarea reglementrilor privind


facturarea electronic, n vederea stabilirii
implicaiilor acestora n ceea ce privete ntocmirea
9.
i utilizarea unor formulare financiar-contabile

Indicatori de
rezultat i/sau
de performan

Responsabili

Termen
de
rezolvare

Georgeta PETRE
Permanent
Alexandra
LAZR

Georgeta PETRE
Alexandra
LAZR
Permanent
Gheorghe
SATMARI
Elena IANCU
i) Efectuarea unui studiu privind impactul aplicrii
Georgeta PETRE
standardelor de contabilitate de ctre anumite
Alexandra
categorii de entiti
LAZR
10
.
Permanent
Gheorghe
SATMARI
Elena IANCU
j) Efectuarea unui studiu privind impactul
Georgeta PETRE
raportrilor contabile n vederea reducerii costului
Alexandra
administativ al obinerii acestora
LAZR
11.
Permanent
Gheorghe
SATMARI
Elena IANCU
O2: Avizarea reglementrilor contabile specifice entitilor aflate sub supravegherea Bncii Naionale a Romniei,
12. Comisiei Naionale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurrilor, Comisiei de Supraveghere a
Sistemului de Pensii Private

132

Nr.
crt.

Obiective/Activiti i aciuni specifice

a) Analizarea, n vederea avizrii conform


prevederilor legale, a proiectelor de reglementri
contabile, norme metodologice, instruciuni i alte
13.
proiecte legislative specifice instituiilor de credit
autorizate, reglementate i supravegheate de Banca
Naional a Romniei
b) Analizarea, n vederea avizrii conform
prevederilor legale, a proiectelor de reglementri
contabile, norme metodologice, instruciuni i alte
14. proiecte legislative specifice entitilor autorizate,
reglementate i supravegheate de Comisia
Naional a Valorilor Mobiliare

15.

Rezultate obinute

- 2 proiecte de acte
normative avizate

- 1 proiect de act
normativ avizat

c) Analizarea, n vederea avizrii conform


prevederilor legale, a proiectelor de reglementri
contabile, norme metodologice, instruciuni i alte
proiecte legislative specifice entitilor autorizate,
reglementate i supravegheate de Comisia de
Supraveghere a Asigurrilor

d) Analizarea, n vederea avizrii conform


prevederilor legale, a proiectelor de reglementri
contabile, norme metodologice, instruciuni i alte
16.
proiecte legislative specifice entitilor autorizate,
reglementate i supravegheate de Comisia de
Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

Indicatori de
rezultat i/sau
de performan
- 2 proiecte de
acte normative
avizate

Georgeta PETRE
Alexandra
LAZR
Permanent
Elena IANCU

- 1 proiect de
act normativ
avizat

Georgeta PETRE
Alexandra
Permanent
LAZR
Elena IANCU

- 1 proiect de act
normativ avizat

- 1 proiect de
act normativ
avizat

133

Responsabili

Termen
de
rezolvare

Georgeta PETRE
Alexandra
Permanent
LAZR
Elena IANCU

Georgeta PETRE
Alexandra
Permanent
LAZR
Elena IANCU

Nr.
crt.

Obiective/Activiti i aciuni specifice

Rezultate obinute

e) Participarea n comisii mixte de lucru, mpreun


cu Banca Naional a Romniei, Comisia Naional
a Valorilor Mobiliare i Comisia de Supraveghere a
Asigurrilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului
de Pensii Private pentru elaborarea de ghiduri care
conin exemple de aplicare n practic a
reglementrilor contabile specifice, de ctre
instituiile de credit, autorizate, reglementate i
17. supravegheate de Banca Naional a Romniei,
entitile care opereaz pe piaa de capital
autorizate, reglementate i supravegheate de
Comisia Naional a Valorilor Mobiliare, societile
de asigurare-reasigurare autorizate, reglementate i
supravegheate de Comisia de Supraveghere a
Asigurrilor, precum i de ctre entitile autorizate,
reglementate i supravegheate de Comisia de
Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
f) Participarea n comisii de lucru i la instruiri
18.
organizate de Banca Naional a Romniei, Comisia
Naional a Valorilor Mobiliare, Comisia de
Supraveghere a Asigurrilor i Comisia de
Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
19.

Indicatori de
rezultat i/sau
de performan

Responsabili

Termen
de
rezolvare

Georgeta PETRE
Alexandra
LAZR
Elena IANCU
Permanent

Georgeta PETRE
Permanent
Alexandra
LAZR
Elena IANCU
O3: Avizarea unor acte normative referitoare la reorganizarea entitilor economice cu capital de stat, recunoaterea
organizaiilor fr scop patrimonial ca fiind de utilitate public, impozite i taxe etc.
-

134

Nr.
crt.

Obiective/Activiti i aciuni specifice

Rezultate obinute

a) Analizarea i avizarea proiectelor de acte


normative referitoare la reorganizarea societilor i
companiilor naionale, institutelor naionale de
20.
cercetare-dezvoltare i a altor proiecte de acte
normative

- 9 Avize

b) Analizarea i avizarea proiectelor de acte


normative referitoare la asociaii i fundaii care
21. solicit statutul de organizaii fr scop patrimonial
de utilitate public

- 9 Avize

c) Analizarea i avizarea proiectelor de acte


normative referitoare la impozite i taxe, potrivit
prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal,
22.
republicat i normelor de aplicare a acestuia
d) Analizarea i avizarea proiectelor de acte
normative referitoare la registrele, jurnalele i
23. formularele financiar-contabile care stau la baza
determinrii obligaiilor fiscale

- 3 proiecte de acte
normative avizate

- 2 proiecte de acte
normative avizate

Indicatori de
rezultat i/sau
de performan

- 9 Avize

9 Avize

- 3 proiecte de
acte normative
avizate
- 2 proiecte de
acte normative
avizate

Responsabili

Termen
de
rezolvare

Georgeta PETRE
Alexandra
LAZR
Permanent
Gheorghe
SATMARI
Elena IANCU
Georgeta PETRE
Gheorghe
Permanent
SATMARI
Georgeta PETRE
Alexandra
LAZR
Permanent
Gheorghe
SATMARI
Elena IANCU
Georgeta PETRE
Gheorghe
Permanent
SATMARI

O4: Supravegherea activitii desfurate de organismul profesional al auditorilor financiari, respectiv al experilor
24. contabili i contabililor autorizai
25.

a) Elaborarea i promovarea proiectelor de acte Elaborarea


normative care reglementeaz activitatea Ordonanei de

135

Elaborarea
Ordonanei de

Nr.
crt.

Obiective/Activiti i aciuni specifice


auditorilor financiari:
- elaborarea proiectului de lege privind auditul
statutar al situaiilor financiare anuale i al
situaiilor financiare anuale consolidate i
nfiinarea Consiliului pentru Supravegherea
Public a Activitii de Audit Statutar

Rezultate obinute

Indicatori de
rezultat i/sau
de performan

Urgen a Guvernului
nr.90/2008 privind
auditul statutar al
situaiilor financiare
anuale i al situaiilor
financiare anuale
consolidate, publicat
n M.O. nr. 481,
Partea I, din data de
30 iunie 2008

Urgen a
Guvernului
nr.90/2008
privind auditul
statutar al
situaiilor
financiare
anuale i al
situaiilor
financiare
anuale
consolidate,
publicat n
M.O. nr.481,
Partea I, din
data de 30 iunie
2008

- elaborarea i promovarea Regulamentului de


organizare i funcionare a Camerei Auditorilor
Financiari din Romnia;

Responsabili

Termen
de
rezolvare

Georgeta PETRE Iunie 2008


Alexandra
LAZR
Gheorghe
SATMARI
Elena IANCU

Decembrie
2009
Georgeta PETRE

- participarea prin reprezentant al direciei desemnat


de conducerea ministerului la lucrrile Consiliului
superior al Camerei Auditorilor Financiari din
Romnia

- 1 participare/lun

1
participare/lun
Lunar
pn n
decembrie

136

Nr.
crt.

Obiective/Activiti i aciuni specifice

Rezultate obinute

Indicatori de
rezultat i/sau
de performan

Responsabili

Termen
de
rezolvare
2010

b) Elaborarea i promovarea proiectelor de acte


normative de reglementare i supraveghere a
activitii Corpului Experilor Contabili i
Contabililor Autorizai din Romnia:

26.

- elaborarea regulamentului privind efectuarea


stagiului i examenul de aptitudini n vederea
accesului la calitatea de expert contabil i de
contabil autorizat, i avizarea altor acte normative
date n aplicarea acestuia:

- 1 act elaborat i 1
act avizat

- participarea la lucrrile Consiliului superior prin


reprezentant al direciei desemnat prin ordin al
ministrului finanelor;

- 1 participare la
lucrrile Consiliului

- participarea la Comisia superioar de disciplin


prin reprezentant al direciei desemnat prin ordin al
ministrului finanelor;

- 1 act elaborat
i 1 act avizat

Georgeta PETRE Permanent


Alexandra
LAZR
Gheorghe
SATMARI
- 1 participare la Elena IANCU
Permanent
lucrrile
Consiliului

Permanent

- 2 participri
- participarea n comisiile de stabilire a subiectelor
de examen, n comisiile de examen i de atestare a
calitii de expert contabil i de contabil autorizat.
27. O5: Promovarea reglementrilor contabile, a teoriei i practicii contabile
28. a)

Editarea

revistei

Finane

Publice

137

- 2 participri

Permanent

Nr.
crt.

Obiective/Activiti i aciuni specifice


Contabilitate:

Rezultate obinute

Indicatori de
rezultat i/sau
de performan

- 3 reviste
- 3 reviste

- analizarea i avizarea, mpreun cu Colegiul de


redacie, a tematicii i coninutului tiinific al
materialelor ce urmeaz a fi publicate n Revista
Finane Publice i Contabilitate

29.

- tehnoredactarea, tiprirea i difuzarea Revistei


Finane Publice i Contabilitate
b) Editarea de ghiduri practice de aplicare a
reglementrilor contabile elaborate i publicarea
acestora sub form de carte

- 3 reviste

Responsabili
Georgeta PETRE
Alexandra
LAZR
Gheorghe
COSTACHE

- 3 reviste

Termen
de
rezolvare
Lunar

Lunar
Georgeta PETRE
Alexandra
LAZR
Gheorghe
SATMARI
Elena IANCU

Permanent

O6: Dezvoltarea i promovarea altor activiti specifice direciei


30.
a) Analizarea, la solicitarea Direciei Generale
Juridice, a expertizelor contabile n care Ministerul
Economiei i Finanelor este parte sau trebuie s se
31. pronune i formularea unui punct de vedere al
specialitilor direciei cu privire la respectarea
coninutului de informaii prevzut de normele
privind expertiza contabil

- 3 analize,
- 3 analize, rapoarte,
rapoarte, puncte
puncte de vedere
de vedere

138

Georgeta PETRE Permanent


Gheorghe
SATMARI

Nr.
crt.

Obiective/Activiti i aciuni specifice

Rezultate obinute

b) Participarea n comisiile de
- 2 participri
32. autorizare/reautorizare a societilor care emit
tichete de mas i n alte comisii la care se solicit
reprezentarea direciei
d) Participarea la sediul Ministerului Economiei i
Finanelor la ntrunirea Comisiei de monitoritare,
- 2 participri
33. coordonare i ndrumare metodologic a dezvoltrii
sistemului de control managerial al M.E.F.

Indicatori de
rezultat i/sau
de performan
- 2 participri

- 2 participri

e) Avizarea proiectelor de procedur, de ordine ale


ministrului economiei i finanelor
34.

35.

- 1 aviz

f) Participarea la grupurile de lucru privind


contabilitatea i auditul din cadrul Comisiei - 8 participri
Europene

139

- 1 aviz

- 8 participri

Responsabili

Georgeta PETRE
Gheorghe
SATMARI

Termen
de
rezolvare

Permanent

Georgeta PETRE
Alexandra
Permanent
LAZR
Georgeta PETRE
Alexandra
Permanent
LAZR
Gheorghe
SATMARI
Elena IANCU
Georgeta PETRE
Alexandra
LAZR
Permanent
Gheorghe
SATMARI

Direcia pentru relaia cu Parlamentul, sindicatele i patronatul

Obiective
specifice

Activiti

Rezultate
ateptate

1.
Perfecionarea
cadrului
legislativ din
domeniul
finanelor
publice n
scopul
adaptrii
acestuia la
evoluiile din
domeniu
(OBIECTIV
REALIZAT)

1.1. Asigurarea
sustinerii
punctelor de
vedere ale
Guvernului
asupra proiectelor
de legi din sfera
de competenta a
Ministerului
Economiei si
Finantelor in
Comisiile de
specialitate si in
cadrul
dezbaterilor din
sedintele celor
doua Camere ale
Parlamentului

1.1. Proiecte de legi


din sfera de competenta
a Ministerului
Economiei si
Finantelor sustinute in
Comisiile de
specialitate si in cadrul
dezbaterilor din
sedintele celor doua
Camere ale
Parlamentului

Indicatori
de rezultat i/sau
de performan
1.1. Numar de
proiecte de legi
sustinute in
Comisiile de
specialitate si in
cadrul dezbaterilor
din sedintele celor
doua Camere ale
Parlamentului

Trim.II: 27, din


care:
Directia pentru relatia - 2 acte normative
promulgate
cu Parlamentul,
sindicatele si patronatul si
- 25 acte normative
a urmarit elaborarea
aflate n diferite
i avizarea, la
stadii ale procedurii
termenele stabilite, a
parlamentare
proiectelor de acte
normative specifice
domeniului de
activitate al
ministerului, n

140

Resurse

Responsabili

Termen limit

1.1. Nu a
fost
necesar
alocarea de
resurse
suplimentare

1.1. Director
Constantin
Statica
(responsabil
intern: Ioana
Popescu)

1.1.Permanent,
la solicitarea
Comisiilor de
specialitate ale
celor doua
Camere ale
Parlamentului

concordan cu
reglementrile
comunitare n
materie, precum i cu
prevederile cuprinse
n tratatele
internaionale la care
Romnia este parte.
De asemenea, a
asigurat analizarea i
dezbaterea
proiectelor de acte
normative cuprinse n
Programul legislativ
pentru perioada 20052008, n Comisiile de
specialitate ale celor
dou Camere ale
Parlamentului, precum
i susinerea acestora n
plen.
n acest sens,
menionm c, n
trim.II 2008, Ministerul
Economiei si
Finanelor a elaborat ca
iniiator/coiniiator un
numr total de 27 acte
normative (Legi,
Ordonane de Guvern
i Ordonane de

141

urgen ale
Guvernului).
1.2. Asigurarea
elaborarii si
transmiterii
punctului de
vedere al
Ministerului
Economiei si
Finantelor
referitor la
propunerile si
initiativele
legislative si la
intrebarile si
interpelarile
adresate de
parlamentari
ministerului

1.2. - Puncte de vedere


ale Ministerului
Economiei si
Finantelor referitor la
propunerile si
initiativele legislative
transmise ministerului
de catre parlamentari;
- Puncte de vedere
ale Ministerului
Economiei si
Finantelor referitor la
intrebarile si
interpelarile adresate de
parlamentari
ministerului

1.2. - Numar de
puncte de vedere la
propunerile si
initiativele
legislative transmise
ministerului de catre
parlamentari;
Trim.II: 68, din
care 15 pentru
propunerile si
initiativele
legislative ale
senatorilor si
53 pentru cele ale
deputatilor

In perioada 01 aprilie
30 iunie 2008 s-a
analizat si s-a transmis
Departamentului pentru
relatia cu Parlamentul
raspunsul Ministerului
Economiei si
Finantelor la un numr
de 68 de propuneri
legislative, dintre care
15 iniiate de ctre

142

1.2. Nu a
fost
necesar
alocarea de
resurse
suplimentare

1.2. Director
Constantin
Statica
(responsabili
interni:
coordonator
compartiment
Hrituleac
Luminita
consilier
superior si
coordonator
compartiment
Beli Maria
consilier
superior)

1.2. La
termenele
stabilite n
adresele de
transmitere ale
Departamentului
pentru Relatia
cu Parlamentul

senatori i 53 de ctre
deputai.
De asemenea,
pentru fiecare act
normativ prezentat i
susinut n faa
Parlamentului, inclusiv
n faa Camerelor
reunite, fie ca este act
normativ al
Guvernului, sau al
parlamentarilor,
Directia pentru relatia
cu Parlamentul,
sindicatele si patronatul
a intocmit o Not
sintetic de susinere
n care se regsete, pe
lng prezentarea
elementelor eseniale
reglementate i supuse
aprobrii
Parlamentului, sau
dupa caz, punctul de
vedere al Ministerului
Economiei si
Finantelor, i stadiul
procedural n care se
afl actul normativ n
spe.

- Numar de puncte
de vedere la
intrebarile si
interpelarile adresate
de parlamentari
ministerului

143

In perioada 01
aprilie 30 iunie 2008
Ministerului Economiei
si Finantelor i-au fost
adresate de ctre
parlamentari un numr
de 54 ntrebri i
interpelri, din care 29
au fost susinute n
Camera Deputailor i
25 n Senat.
1.3. Rapoarte de
1.3. Asigurarea
monitorizare privind
monitorizarii
stadiul proiectelor de
stadiului
proiectelor de
acte normative
elaborate de Ministerul
acte normative
elaborate de
Economiei si
Finantelor conform
Ministerul
Programului Legislativ
Economiei si
Finantelor
al Guvernului sau
solicitate de guvern,
conform
Programului
precum si a
propunerilor
Legislativ al
Guvernului sau
ministerului pentru
proiectul Legii privind
solicitate de
guvern, precum si abilitarea Guvernului
de a emite ordonane
a propunerilor
ministerului
n vederea realizrii
obiectivelor
cuprinse n
pentru proiectul

Trim.II: 54, din


care 25 au fost
sustinute in Senat
(17 in domeniul
finantelor publice si
8 in domeniul
economic) si 29 in
Camera Deputatilor
(26 in domeniul
finantelor publice si
3 in domeniul
economic)
1.3. Un raport de
monitorizare/luna
Trim.II: 3
In vederea
monitorizarii
stadiului proiectelor
de acte normative
elaborate de
Ministerul
Economiei si
Finantelor, conform
Programului
Legislativ al
Guvernului sau
solicitate de Guvern,
precum si a

144

1.3. Nu a
fost
necesar
alocarea de
resurse
suplimentare

1.3. Director 1.3. Lunar


Constantin
Statica
(responsabili
interni:
coordonator
compartiment
Beli Maria
consilier
superior)

Legii privind
abilitarea
Guvernului de a
emite ordonane

Programul de
Guvernare pentru
perioada 2005-2008,
aprobat de Parlamentul
Romniei prin
Hotrrea nr.24/2004
pentru acordarea
ncrederii Guvernului,
a fost elaborat i
aprobat Programul
legislativ al
Guvernului pentru
perioada 2005-2008
Principalele
reglementri.
Pe baza
propunerilor
ministerelor/instituiilor
interesate,
Departamentul pentru
Relatia cu Parlamentul
a elaborat Programul
legislativ al
Guvernului pentru
anul 2008.
n scopul realizrii
acestui program,
direciile de specialitate
ale Ministerului
Economiei si
Finantelor i Agentiei

propunerilor
ministerului pentru
proiectul Legii
privind abilitarea
Guvernului de a
emite ordonane,
Directia pentru
relatia cu
Parlamentul,
sindicatele si
patronatul a
intocmit i a
transmis, lunar,
ctre
Departamentul
pentru Relatia cu
Parlamentul
stadiul realizrii
proiectelor de legi
pentru care
Ministerul
Economiei si
Finantelor este
initiator/coinitiator.

145

Nationale de
Administrare Fiscala au
elaborat si au prezentat,
la termenele stabilite,
proiectele de acte
normative din
domeniul lor de
activitate, n
concordan cu
reglementrile
comunitare n materie,
precum i cu
prevederile cuprinse n
tratatele internaionale
la care Romnia este
parte. De asemenea,
proiectele de acte
normative au fost
elaborate cu
respectarea strict a
dispoziiilor Legii
nr.24/2000 privind
normele de tehnic
legislativ pentru
elaborarea actelor
normative, republicat,
precum i ale
Regulamentului privind
procedurile pentru
supunerea proiectelor
de acte normative spre

146

adoptare Guvernului,
aprobat prin HG
nr.50/2005.
1.4. Asigurarea
1.4. Participarea
sustinerii
reprezentantilor
punctului de
Ministerului Economiei
vedere al
si Finantelor la
Ministerului
analizarea si avizarea
Economiei si
proiectelor de acte
Finantelor
normative iniiate atat
referitor la
de minister, cat si de
proiectele de acte celelalte ministere i
normative,
autoriti publice
strategii si
centrale
programe
dezbatute in
n conformitate cu
cadrul Consiliului prevederile legale n
Economic si
vigoare referitoare la
Social
adoptarea actelor
normative,
reprezentanii
Ministerului
Economiei si
Finanelor particip,
ori de cate ori sunt
solicitati, la
analizarea i avizarea,
in cadrul Consiliului
Economic i Social, a
proiectelor de acte

1.4. Numar de
sedinte ale CES/
saptamana
Trim.II: 12

147

1.4. Nu a
fost
necesar
alocarea de
resurse
suplimentare

1.4. Director 1.4. De regula,


Constantin
saptamanal
Statica
(responsabil
intern:
coordonator
compartiment
Octavian
Dragu
consilier
superior)

normative iniiate att


de Ministerul
Economiei si
Finantelor, ct i de
celelalte ministere i
autoriti publice
centrale.
2.
mbuntirea
colaborrii i
comunicrii
cu partenerii
sociali
(OBIECTIV
REALIZAT)

2.1. Solutionarea
operativa a
semnalelor
(memorii,
proteste sau orice
alte informatii)
primite de la
organizatiile
sindicale si
patronale si alte
asociatii legal
constituite

2.1. Solutionarea
problemelor care intr
n sfera de competen
a Ministerului
Economiei si
Finanelor, ridicate de
organizaiile sindicale,
patronale i alte
asociatii legal
constituite

2.1. - Numar de
cereri, scrisori
solutionate
Trim.II: 4

- Numar de
solicitari formulate
si solutionate in
cadrul sedintelor
Comisiei de dialog
Direcia pentru relaia social
cu Parlamentul,
sindicatele i patronatul Trim.II: 0
a analizat si a
solutionat, mpreun
cu direciile de
specialitate din
minister, problemele
care intr n sfera de
competen a
Ministerului Economiei
si Finanelor, ridicate

148

2.1. Nu a
fost
necesar
alocarea de
resurse
suplimentare

2.1. Director
Constantin
Statica
(responsabili
interni:
Buzdugan
Maria
dir.adj. cu
atributii in
domeniul
finantelor
publice si
Ciontea
Danut
dir.adj. in
domeniul
economiei)

2.1. 30 de zile
de la data
nregistrrii
solicitarii,
potrivit
prevederilor
art.8, alin (1)
din OG 27/2007
privind
reglementarea
activitii de
soluionare a
petiiilor

de organizaiile
sindicale, patronale i
alte asociatii legal
constituite, rspunznd
la un numr de 4
scrisori n perioada
supus analizei.
2.2. Asigurarea
.2.2. Analizarea
analizarii
proiectelor de acte
proiectelor de
normative si a
acte normative si proiectelor de
a proiectelor de
programe i strategii
programe i
nematerializate n
strategii
proiecte de acte
nematerializate n normative initiate de
proiecte de acte
Ministerul Economiei
normative initiate si Finantelor in cadrul
de Ministerul
sedintelor Comisiei de
Economiei si
dialog social constituita
Finantelor in
la nivelul Ministerului
cadrul sedintelor
Economiei si
Comisiei de
Finantelor .
dialog social
n aplicarea
constituita la
prevederilor
nivelul
Hotrrii Guvernului
Ministerului
nr.314/2001 privind
Economiei si
nfiinarea, organizarea
Finantelor
i funcionarea
comisiilor de dialog
social n cadrul unor
ministere i al

2.2. - Numr de
sedinte ale Comisiei
de dialog social;
Trim.II: 7
- Numar de proiecte
de acte normative si
proiecte de
programe i strategii
nematerializate n
proiecte de acte
normative, initiate
de Ministerul
Economiei si
Finantelor
Trim.II: 16, din
care 10 proiecte din
domeniul finantelor
publice si 6 din
domeniul economic

149

2.2. Nu a
fost
necesar
alocarea de
resurse
suplimentare

2.2. Director
Constantin
Statica
(responsabili
interni:
Buzdugan
Maria
dir.adj. cu
atributii in
domeniul
finantelor
publice si
Ciontea
Danut
dir.adj. in
domeniul
economiei)

2.2. Ori de cate


ori este necesar,
la solicitarea
directiilor de
specialitate din
cadrul
Ministerului
Economiei si
Finantelor

prefecturilor, cu
completrile i
modificrile ulterioare,
prin Ordin al
ministrului economiei
si finanelor s-a
constituit Comisia de
dialog social la nivelul
Ministerului
Economiei si
Finanelor n a crei
componen intr
reprezentani ai
ministerului i ai
confederaiilor
patronale i sindicale
reprezentative la nivel
naional.
Astfel, n perioada 01
aprilie 30 iunie 2008,
s-au organizat 7
edine ale Comisiei
de dialog social, n
cadrul crora au fost
analizate 16 proiecte
de acte normative din
domeniul de activitate
al Ministerului
Economiei si
Finanelor.

150

2.3. Rezolvarea
impreuna cu
directiile de
specialitate din
minister, a
solicitarilor
formulate in
cadrul sedintelor
Comisiilor de
dialog social
constituite la
nivel teritorial

2.3. Numar de
2.3. Rapoarte ale
direciilor generale ale raportari/luna
finanelor publice
judeene i a
Trim.II: 20
municipiului Bucureti,
precum i ale Direciei
generale de
administrare a marilor
contribuabili, cu privire
la aspectele dezbtute
n cadrul edinelor
Comisiei de dialog
social constituite la
nivelul acestora
n aplicarea
prevederilor Hotrrii
Guvernului
nr.314/2001 privind
nfiinarea, organizarea
i funcionarea
comisiilor de dialog
social n cadrul unor
ministere i al
prefecturilor, cu
completrile i
modificrile ulterioare,
prin Ordin al
ministrului economiei
si finantelor s-a
constituit Subcomisia

151

2.3. Nu a
fost
necesar
alocarea de
resurse
suplimentare

2.3. Director
Constantin
Statica
(responsabil
intern:
Corina Marin
consilier
superior)

2.3. Lunar

de dialog social la
nivelul aparatului
propriu al Ministerului
Economiei si
Finanelor i al
Ageniei Naionale de
Administrare Fiscal.
Potrivit prevederilor
Ordinului mentionat
mai sus, direciile
generale ale finanelor
publice judeene i a
municipiului Bucureti,
precum i Direcia
general de
administrare a marilor
contribuabili au
obligatia de a ntocmi
rapoarte lunare cu
privire la aspectele
dezbtute n cadrul
edinelor Comisiei de
dialog social la nivel
teritorial, pe care le vor
transmite n ultima
decad a fiecrei luni,
att la Ministerul
Economiei i
Finanelor Direciei
pentru relaia cu
Parlamentul,

152

sindicatele i
patronatul, ct i la
Federaia Naional a
Sindicatelor din
Finane.
In perioada analizata,
direciile generale ale
finanelor publice
judeene au transmis
Directiei pentru relatia
cu Parlamentul,
sindicatele si patronatul
un numar de 20 de
raportari.

Direcia general de reglementare n domeniul activelor statului

1. OBIECTIVUL . Reglementarea unor domenii ale disciplinei financiare


Activitati/actiuni
1.1.BVC

Rezultate asteptate
1.1.
Tr.I
S-au initiat 11 BVC-uri.
S-au analizat 99 BVC-uri si s-au initiat si
adoptat 33 de acte normative de aprobare

153

Responsabil
1.1. Dir. Gen.A. Suta
Director gen. adj.
E. Ianda

Termen

Permanent
Sef serviciu/

a acestora.
Tr.II
S-au initiat 12 BVCuri si s-au adoptat 9
acte normative de adoptare a acestora;
S-au analizat si avizat 18 BVCuri;
S-au analizat si aprobat 48 defalcari BVC pe
trimestre;
S-au analizat 51 bilanturi contabile incheiate
la 31.12.2007 sub aspectul incadrarii in
BVC;
1.2.
Amortizarea
activelor 1.2.
Tr.I. - Nu este cazul.
corporale si necorporale
Tr.II - Nu este cazul

1.3.Monitorizarea unor agenti 1.3. Tr.I


economici potrivit prevederilor Au fost monitorizati in baza prevederilor
art.11 alin.(2) din OUG nr.79/2001, un
legale in vigoare
numar de 24 operatori economici ;
Au fost monitorizati in baza prevederilor HG
nr.134/2007 un numar de 41 operatori
economici sub aspectul realizarii
obiectivelor si criteriilor de performanta,
a prevederilor din BVC, precum si a
creantelor si platilor restante;
S-a initiat proiectul de Ordonanta de urgenta
a Guvernului privind masuri economicofinanciare la nivelul unor operatori

154

Coordonator
compartiment
A.Pavel
I.Stoinea
M. Popescu
E. Musat
L. Diaconescu
A. Sandu

1.2. Dir. Gen. A.


Suta
Director gen.adj.
E. Ianda
Sef serviciu
L. Diaconescu

Ori de cate ori este


cazul

1.3. Dir.gen. A. Suta


Director gen.adj.
E. Ianda
Coordonator
compartiment
A. Sandu
I.Stoinea
L.Diaconescu
M. Popescu
E. Musat
A. Pavel

Ori de cate ori este


cazul

economici;
S-a analizat si avizat proiectul de HG pt
aprobarea obiectivelor salariale la
operatorii economici monitorizati in
baza prevederilor OUG nr.79/2001;
Tr.II
Au fost monitorizati in baza prevederilor
art.11 alin.(2) din OUG nr.79/2001, un
numar de 12 operatori economici;
Au fost monitorizati in baza prevederilor HG
nr.134/2007 un numar de 46 operatori
economici sub aspectul realizarii
obiectivelor si criteriilor de performanta,
a prevederilor din BVC, precum si a
creantelor si platilor restante;
S-a adoptat OUG nr.79/2008 privind masuri
economico-financiare la nivelul unor
operatori economici;
1.4. Elaborarea si/sau analizarea
actelor
normative
privind
domeniul disciplinei financiare,
legislatiei
financiar-contabile
privind incasarile si platile in
numerar, diminuarea blocajului
financiar, repartizarea profitului
contabil net la agentii economici
cu capital integral sau majoritar de
stat, alte reglementari in domeniu.

1.4. Tr. I.
S-au initiat 2 acte normative:
- Sectiunea a 5-a Reglementari in domeniul
aprobarii unor bugete de venituri si
cheltuieli din OUG nr.37/26.03.2008
privind
reglementarea
unor
masuri
financiare in domeniul bugetar.
-S-a initiat proiectul de Ordonanta de
urgenta a Guvernului privind masuri
economico-financiare la nivelul la nivelul
unor operatori economici, care se afla in
curs de avizare.

155

1.4. Dir.gen.A. Suta


Dir. Gen. Adj.
E. Ianda
Sef serviciu/
Coordonator
compartiment
A. Sandu
I. Stoinea
L. Diaconescu
M. Popescu
E. Musat
A. Pavel

Ori de cate ori este


cazul

S-au analizat 3 acte normative.


Tr.II
S-au initiat 3 acte normative;
S-au analizat si avizat 24 acte normative.
2. OBIECTIVUL: Centralizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului
2.1. Initierea proiectului de
hotarare de Guvern pentru
aprobarea inventarului centralizat
al bunurilor din domeniul public
al statului, intocmite de catre
ministere, celelalte organe de
specialitate ale
administratiei
publice centrale, precum si de
autoritatile publice centrale care
au in administrare asemenea
bunuri, conform legislatiei in
vigoare;

2.1.
Tr.I.
- Nu este cazul.
Tr.II.
- Nu este cazul.

2.1. Dir.gen.A. Suta


Dir. Gen. Adj.
E. Ianda
Coordonator
compartiment
A. Sandu

Ori de cate ori este


cazul

2.2. Initierea proiectului de ordin


al ministrului economiei si
finantelor
pentru
aprobarea
precizarilor privind inventarierea
bunurilor din domeniul public al
statului.

2.2.
Tr.I
-Nu este cazul.
Tr.II.
- Nu este cazul.

2.2.Dir.gen. A. Suta
Dir.gen.adj.
E. Ianda
Coordonator
compartiment
A.Sandu

Ori de cate ori este


cazul

2.3. Analiza si aprobarea operarii 2.3.Tr.I. S-au analizat si aprobat in vederea


modificarilor
intervenite
in operarii in inventarul bunurilor din domeniul
inventarul bunurilor din domeniul public al statului un numar 32 adrese.

156

2.3. Dir. Gen. A.


Suta
Dir.gen.adj.

Permanent

public
al
statului,
legislatiei in vigoare;

potrivit Tr.II. S-au analizat si aprobat in vederea


operarii in inventarul bunurilor din domeniul
public al statului un numar 24 adrese.

2.4. Analiza si avizarea proiectelor


de acte normative privind
transferul
bunurilor
din/in
domeniul public al statului, in/din
domeniul public al unitatilor
administrativ-teritoriale
si/sau
domeniul privat al statului,
respectiv domeniul privat al
unitatilor administrativ-teritoriale.

2.4.
Tr.I.
S-au analizat si avizat 116 proiecte de HG.
Tr.II
S-au analizat si avizat 191 acte normative.

E. Ianda
Coordonator
compartiment
A. Sandu
2.4. Dir.gen. A. Suta Permanent
Sef
serviciu/Coordonator
Compartiment
A. Pavel
M. Popescu
A. Sandu
I.Stoinea

3. OBIECTIVUL : Reglementarea valorificarii bunurilor intrate in proprietatea privata a statului


3.1. Elaborarea si/sau analiza si
avizarea
actelor
normative
referitoare la modul si conditiile
de valorificare a bunurilor
confiscate sau intrate, potrivit
legii, in proprietatea privata a
statului.

3.1.
Tr.I.
S-au initiat 3 acte normative;
- OUG nr.2/2008 pentru modificarea si
completarea
OG
nr.14/2007
pt
reglementarea modului si conditiilor de
valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii,
in proprietatea privata a statului;
- HG de modificare si completare a HG
nr.731/2007 privind aprobarea normelor
metodologice de aplicare a OG nr.14/2007
- OMEF nr.4/2008 privind arondarea
teritoriala a detinatorilor de bunuri intrate

157

3.1.Dir.ge. A. Suta
DGAdj. E. Ianda
Sef serviciu
L. Diaconescu

Permanent

in proprietatea privata a statului din punct


de vedere al organului de valorificare caruia
au obligatia de a-i preda bunurile.

3.2. Centralizarea raportarilor


lunare privind autovehicolele,
ambulantele
sanitare,
ambarcatiunile
si
motoarele
atasabile acestora, confiscate sau
intrate
potrivit
legii,
in
proprietatea privata a statului si
comunicarea
centralizatorului
catre SGG

Tr.II
S-a initiat proiectul de HG privind
modificarea si completarea Normelor
metodologice de aplicare a OG
nr.nr.14/2007
S-a adoptat HG nr.597/2008 privind
stabilirea si solutionarea contraventiilor
la prevederile OG nr.14/2007
3.2.
3.2. Dir.gen.A. Suta
31 martie
Tr.I.
DGAdj. E. Ianda
Situatia centralizata a raportarilor lunare
privind bunurile confiscate comunicata
Sef serviciu
la SGG;
L. Diaconescu
Sedinta
Comisiei
interministeriale pt
repartizarea cu titlu gratuit a bunurilor
confiscate;
Corespondenta cu cei 18 beneficiari ai
repartizarii bunurilor si 13 organe de
valorificare;
Tr.II
- Nu e cazul.
normative referitoare la privatizarea/reorganizarea si restructurarea SN, CN, societatilor

4. OBIECTIV: Avizarea actelor


comerciale si societatilor bancare
Elaborarea si/sau analiza si
avizarea proiectelor de acte Tr.I
normative care vizeaza acest S-au analizat si avizat un numar de 109 acte
obiectiv
normative.

158

Dir.gen.A. Suta
Dir. Gen. Adj.
E. Ianda
Sef

Permanent

Tr.II
S-au analizat si avizat un numar de 62 acte
normative.

serviciu/coordonator
compartiment
A. Pavel
L. Diaconescu
I. Stoinea

Autoritatea de certificare i plat

Obiective/Activitati

Rezultate
asteptate

Indicatori de
Resurse
Responsabili Periodicitate
rezultat si/sau de
performanta
I. Asigurarea gestionrii - n calitate de Fond Naional - a asistenei financiare nerambursabile de 5,23 miliarde Euro acordat
Romniei de Uniunea European, n perioada de preaderare, prin intermediul programelor de preaderare PHARE, ISPA i
SAPARD potrivit prevederilor Memorandumului de nelegere dintre Guvernul Romaniei i Comisia Europen privind
infiinarea Fondului Naional, semnat la Bruxelles la 20 octombrie 1998, Memorandumului de nelegere privind utilizarea
Fondului Naional pentru ISPA i a memorandumurilor de finanare PHARE/ISPA semnate de Guvernul Romniei i de
Comisia European, Acordului Multianual de Finanare SAPARD ratificat prin Legea 316/2002.
1. Asigurarea corectitudinii efecturii
operaiunilor bancare n raport cu cele
ordonate
1.1. Verificarea Cererilor de transfer i
intocmirea Ordinelor de plat
1.2.Asigurarea
controlului
privind
legalitatea, realitatea i regularitatea
operaiunilor

Transferul
corect
al
fondurilor UE
i
ale
fondurilor din
contul
de
indisponibiliti
temporare
precum
i
respectarea

Trim.II
Nr.
de
pli
efectuate corect din
total pli:
Phare 37 din 37
ISPA - 63 din 63
SAPARD 24 din
24
Nu
au
fost
operaiuni refuzate

159

Personal cu
Daniela Botin
pregatire
profesional
adecvat;
Echipamente IT
corespunzatoare
activitii ACP.

Semestrial

2. mbunatirea gestionrii
disponibilitilor fondurilor comunitare
2.1 Verificarea zilnic a soldurilor
conturilor FN (acces la informaii prin
OfficeNet support oferit de banca
comercial) si propunerea managementului
bancar al disponibilitilor

3.Pregtirea cererilor de fonduri i


solicitarea de fonduri de la CE
3.1 Pregtirea cererilor de fonduri/declaraii
de cheltuieli ctre Comisie n cadrul
programelor PHARE, ISPA i SAPARD

termenelor
la viza de control
prevazute
n financiar preventiv
proceduri
Reducerea
- Soldul mediu al
soldului mediu
disponibilitilo
r aflate pe cont
curent :
Trim.II:
Phare:
375.121,11 Euro
ISPA:
2.164.786,37 Euro
SAPARD:
3.217.225,71 Euro
Gestionarea
Totalul cererilor de
eficient
a fonduri transmise la
fondurilor UE CE
n
cadrul
transferate
Programului
ctre ageniile Phare:
de
Trim II: 7
implementare
Totalul cererilor de
fonduri transmise la
CE
n
cadrul
Programului ISPA:
Trim II: 19
Totalul
Declaraiilor
trimestriale
de
cheltuieli transmise
la CE n cadrul
Programului

160

Personal cu
Daniela Botin
pregatire
profesional
adecvat;
Echipamente IT
corespunzatoare
activitii ACP.

Semestrial

Personal cu
Magdalena
pregatire
Marin
profesional
adecvat;
Echipamente IT
corespunzatoare
activitii ACP.

Semestrial

SAPARD:
Trim II: 1.
Totalul
sumelor
aprobate de CE din
totalul
sumelor
solicitate CE
Pentru Programul
Phare:
Din
totalul
de
13.516.646,69 Euro
solicitat la CE, au
fost transferai 0
Euro (diferena de
de 13.516.646,69
Euro
reprezint
cereri de fonduri n
curs de verificare la
CE) Procent : 0
fonduri primite fa
de
fonduri
solicitate.
Pentru programul
ISPA:
Din
totalul
de
55.698.193,88
Euro solicitat la CE
n trim.II 2008, au
fost
transferai
42.631.760,38 Euro
(diferena
de

161

13.066.433,54 Euro
reprezint cereri de
fonduri n curs de
verificare la CE).
Procent : 76.54
fonduri primite fat
de fonduri solicitate
Pentru programul
SAPARD:
Din
totalul
de
28.332.290,4 Euro
solicitat la CE n
trimestrul
II
(aferent
trimestrului
I
2008),
au
fost
transferai 0 Euro
(diferena
de
28.332.290,4 Euro
reprezint declaraii
de cheltuieli n curs
de verificare la
CE).
n trimestrul II
2008
a
fost
transferat de la CE
suma de 11.571.197
Euro, reprezentnd
sume solicitate n
declaratia
la

162

4. mbunatirea timpului de procesare


i transfer al fondurilor ctre AI
4.1 Programarea alocrilor financiare de la
bugetul de stat pentru cofinanarea

trimestrul IV 2008.
A fost reinut
suma
de
1.146.749,86 Euro
reprezentnd
cheltuielile
declarate
pentru
msurile 1.2 i 3.3
(pn la aprobarea
rapoartelor de reperformance)
Procent:
0%.
fonduri primite n
trimestrul
II
2008
fa
de
fonduri solicitate n
trimestrul II 2008.
Procent 98,9 %
.fonduri primite n
trimestrul II 2008
fa de fonduri
solicitate
n
trimestrul I 2008
(declaraia
de
cheltuieli aferent
trimestrululi
IV
2007).
Transferul
- Procentul de
fondurilor EU
cereri
de
i a fondurilor
fonduri
UE
de co-finanare
procesate
i

163

Personal cu
pregatire
profesional
adecvat;

Luminita
Moldovan

Semestrial

fondurilor EU
4.2 Supervizarea i aprobarea transferului
trimestrial al fondurilor de co-finanare n
contul ordonatorilor principali de credite
4.3 Supervizarea ageniilor de
implementare i asigurarea fluxului de
fonduri ctre Ageniile de Implementare
(AI)in vederea implementrii proiectelor

aferente de la
bugetul de stat
ctre Ageniile
de
Implementare
(AI) la timp i
n conformitate
cu nevoile de
finanare ale AI

onorate la timp Echipamente IT


din
cele corespunzatoare
primite de la activitii ACP.
AI
n
cursul
trimestrului
II
2008,
au
fost
primite
28
de
cereri de fonduri
PHARE de la
ageniile
de
implementare
in
valoare
de
139.839.483,58
Euro. Procentul de
cereri de fonduri
UE procesate i
onorate la timp este
de 100%. Sumele
transferate
ageniilor
de
implementare
(72.257.471,86
Euro) nu coincid
cu cele solicitate,
datorit coreciilor
financiare aplicate
de ACP n urma
verificrilor
documentare

164

efectuate,
insuficienei
fondurilor
comunitare
conturile ACP.

i
n

n
cursul
trimestrului
II
2008,
au
fost
primite
19
de
cereri de fonduri
ISPA
de
la
ageniile
de
implementare
n
valoare
de
49.793.622,10
Euro. Procentul de
cereri de fonduri
UE procesate i
onorate la timp este
de 100% Sumele
transferate
ageniilor
de
implementare
(108.154.588,96
Euro) nu coincid
cu cele solicitate,
datorit faptului c
anumite transferuri
ctre agenii sunt
aferente unor cereri

165

de
fonduri
transmise anterior
trimestrului II.
n
cursul
trimestrului
II
2008,
au
fost
primite 5 cereri de
fonduri SAPARD
de la agenia de
implementare
n
valoare
de
37.866.664,43
Euro. Procentul de
cereri de fonduri
UE procesate i
onorate la timp este
de 100%. Exista o
solicitare neonorata
datorita faptului ca
a
doua
cerere
aferenta lunii Iunie
a depasit cu 5 zile
lucratoare termenul
stabilit in Acordul
Tripartit
privind
managementul
fondurilor
din
cadrul programului
SAPARD .

166

- Procentul de cereri
de fonduri de la
bugetul de stat
procesate
i
onorate la timp din
cele primite de la
AI
n
cursul
trimestrului
II
2008,
au
fost
primite 11 cereri de
suplimentare
(cofinanare
i
TVA)
ale
bugetului
Ministerului
Dezvoltrii,
Lucrrilor Publice
i
Locuinelor
pentru programul
PHARE, n valoare
de 71.974.000,00
Lei. Procentul de
cereri de fonduri de
la bugetul de stat
procesate i onorate
la timp este de
100%.
Sumele
transferate coincid
cu cele solicitate.

167

n
cursul
trimestrului
II
2008,
au
fost
primite 2 de cereri
de
suplimentare
(cofinanare
i
TVA)
ale
bugetului
Ministerului
Muncii
pentru
programul
PHARE, n valoare
de
5.571.000,00
Lei. Procentul de
cereri de fonduri de
la bugetul de stat
procesate i onorate
la timp este de
100%.
Sumele
transferate coincid
cu cele solicitate.
n
cursul
trimestrului
II
2008,
au
fost
primite 12 de cereri
de
suplimentare
(cofinanare
i
TVA) ale bugetului
Ministerului

168

Transporturilor
pentru programul
ISPA n valoare de
62.923.000,00 Lei.
Procentul de cereri
de fonduri de la
bugetul de stat
procesate i onorate
la timp este de
100%.
Sumele
transferate coincid
cu cele solicitate.
n
cursul
trimestrului
II
2008,
au
fost
primite 2 de cereri
de
suplimentare
(cofinanare
i
TVA)
ale
bugetului
Ministerului
Agriculturii,
Pdurilor
i
Dezvoltrii Rurale
pentru programul
SAPARD
n
valoare
de
58.495.000,00 Lei.
Procentul de cereri
de fonduri de la

169

bugetul de stat
procesate i onorate
la timp este de
100%.
Sumele
transferate coincid
cu cele solicitate.
n
cursul
trimestrului
II
2008,
au
fost
primite 4 cereri de
solicitare
TVA
(Note
de
Fundamentare)
aferente fondurilor
UE i celor de
cofinanare, de la
Oficiul de Pli i
Contractare Phare
pentru programul
PHARE, n valoare
de 11.220.743,78
Lei.
n
cursul
trimestrului
II
2008,
au
fost
primite 11 cereri de
solicitare
TVA
(Note
de
Fundamentare)

170

aferente fondurilor
UE i celor de
cofinanare, de la
Autoritatea
de
Management AM
EX-ISPA
pentru
programul ISPA,
n
valoare
de
1.568.582,95 Lei.

5. mbunatirea comunicrii cu prile


interesate

Procentul de cereri
de fonduri de la
bugetul de stat
procesate i onorate
la timp este de
100%.
Sumele
transferate coincid
cu cele solicitate.
Soluionarea n - Nr.
de
termen
a
documente
solicitrilor
soluionate n
termen
din
totalul
solicitrilor
Trim. II
-2171 documente
solicitate, din care
1.886 documente
soluionate i 285
documente n lucru

171

Personal cu
pregatire
profesional
adecvat;
Echipamente IT
corespunzatoare
activitii ACP.

Daniela Botin Semestrial


Magdalena
Marin
Luminita
Moldovan
Ioana
tefnescu
Mihaela Florea

6. mbuntirea sistemului de
management financiar i control
6.1 Monitorizarea recomandrilor din
rapoartele de audit intern i extern ale
Autiritii de Plat i ale Ageniilor de
Implementare

Implementarea
recomandrilor

Nr.
recomandrilor
implementate n
termen din total
recomandri

Personal cu
pregatire
profesional
adecvat;
Echipamente IT
corespunzatoare
activitii ACP.

Daniela Botin Semestrial


Magdalena
Marin
Luminita
Moldovan
Ioana
tefnescu
Mihaela Florea

Trim.II
ISPA - ACP 12
recomandri
implementate din
29 recomandri
Structurale ACP
60 recomandri
implementate din
76 recomandri
Sapard

1
recomandare
implementat din 2
recomandri
PHARE ACP 1
recomandare
implementat din 2
recomandri
II. Asigurarea gestionrii n calitate de Autoritate de Certificare si Plata a asistenei financiare nerambursabile acordat
Romniei de Uniunea European, ncepnd cu data aderrii, prin intermediul Fondurilor Structurale si de Coeziune, potrivit
prevederilor reglementrilor comunitare.
Fonduri totale primite de la Comisia European n cursul trimestrului II 2008 : 110.524.428,54 Euro
Procedurile aferente fondurilor structurale i de coeziune sunt elaborate i sunt n aplicare.

172

Obiective/ Activitati

Direcia general pregatire ECOFIN i asisten comunitar

Rezultate obtinute

Indicatori de rezultat
si/sau de performanta

Obiectiv specific 1: Coordoneaza si asigura coerenta si unitatea institutionala


caror implementare este in competenta Ministerului Economiei si Finantelor
1. Participa, alaturi de Trim II
Proiecte
de
strategii
directiile de specialitate, - Intocmirea Planului avizate de conducerea
la elaborarea strategiilor de Actiuni PNR MEF
sectoriale relevante in aferent
2008
in
raport cu politicile conformitate
cu
comunitare,
pentru Recomandarile
domeniile
din Specifice de Tara ale
competenta
MEF- CE;
finante;
- Analiza privind
Contributia
Guvernului Romaniei
la procesul comunitar
de consultare publica
privind bugetul UE;
Analiza
MoU
privind cooperarea la
nivelul
Uniunii
Europene
ntre

173

Resurse

Observatii

Responsabili

Termen limita

a politicilor si strategiilor din domeniul afacerilor europene, a


Nu
este
necesara
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Elena
Georgescu,
Valentina
Mitroi

In functie de
evolutiile
politicilor
la
nivel comunitar

Obiective/ Activitati

Rezultate obtinute

Indicatori de rezultat
si/sau de performanta

autoritile
de
supraveghere
financiar,
bncile
centrale i ministerele
de finane pentru
stabilitatea financiara
transfrontaliera;
- Analiza si avizarea
MoU
privind
contributia financiara
a Elvetiei pentru
reducerea
disparitatilor
economice si sociale
in cadrul UE;
- Analiza Acordului
de cooperare intre CE
si Statele Membre, pe
de
o
parte
si
Principatul
Lichtenstein, pe de
alta parte, in vederea
combaterii fraudei si
a
oricaror
alte
activitati
ilegale
desfasurate
in

174

Resurse

Observatii

Responsabili

Termen limita

Obiective/ Activitati

Rezultate obtinute

2. Analizeaza
si
informeaza
asupra
relevantei pentru MEF a
prioritatilor
fiecarei
presedintii a Consiliului
Uniunii Europene;

detrimentul
intereselor financiare
ale acestora;
-- Analiza proiectului
de Strategie nationala
de
dezvoltare
durabila, elaborat de
Ministerul mediului
si dezvoltarii rurale si
PNUD;
Trim II
- Informare privind
prioritatile
presedintiei franceza
ceha si suedeza la
Consiliul
UE
(ECOFIN) transmisa
ministrului;
- Informare privind
concluziile
Consiliului European
de vara din perioada
19 20 iunie 2008
- Informare privind
rapoartele
de
convergenta
ale

Indicatori de rezultat
si/sau de performanta

Informari
transmise
ministrului
si
departamentelor/directiilor
din minister

175

Resurse

Nu
este
necesara
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Observatii

Responsabili

Elena
Georgescu,
Valentina
Mitroi

Termen limita

Periodic,
fiecare 6 luni

la

Obiective/ Activitati

3. Asigura
coordonarea
procesului de formulare
a pozitiilor si de
participare la grupurile
de lucru si comitetele
din cadrul Comisiei
Europene si Consiliului
Uniunii Europene;
4. Analizeaza programul
legislativ al CE;

Rezultate obtinute

Indicatori de rezultat
si/sau de performanta

Comisiei Europene si
Bancii
Centrale
Europene;
- Informare privind
etapele
aplicarii
procedurii
de
avertizare timpurie,
conform Pactului de
stabilitate si crestere
Trim II
12
mandate
aprobate dintre care 8
mandate
pentru
reuniunile
grupurilor/comitetelor
Consiliului si - 4
mandate
pentru
grupurile de lucru ale
Comisiei Europene
Trim II
Monitorizarea
prioritatilor
legislative
ale
Comisiei Europene
pentru anul 2008

Numar de participari ale


reprezentantilor MEF finante la grupuri/comitete
Numar
de
mandate
formulate
Numar
de
mandate
transmise la MAE, DAE

Nu
este
necesara
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Elena
Georgescu,
Valentina
Mitroi

Permanent

Informari catre ministru/


departamente/
directiile
din
minister
privind
prioritatile legislative de
interes pentru MEF

Nu
este
necesara
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Elena
Georgescu,
Valentina
Mitroi

Anual

176

Resurse

Observatii

Responsabili

Termen limita

Obiective/ Activitati

Rezultate obtinute

5. Pregateste participarea
Ministerului Economiei
si
Finantelor
la
reuniunile Consiliului
ECOFIN;

Trim II
- 3 mandate si dosare
pregatite
pentru
participarea
la
Consiliul ECOFIN si
1 mandat pregatit
pentru
Consiliul
European;
3
briefing-uri
privind
agenda
Consiliului ECOFIN;
- 3 mandate si dosare
pregatite
pentru
participarea la CEF
Trim II
10
note
de
informare
privind
stadiul
masurilor
legislative
de
transpunere a acquisului comunitar aferent
domeniului
de
activitate al MEF

6. Coordoneaza
si
participa alaturi de
directiile de specialitate,
dupa caz, la evaluarea
gradului
de
compatibilitate
a
legislatiei nationale in
vigoare
cu
actele
normative comunitare si
formuleaza propuneri in
vederea
accelerarii
procesului
de

Indicatori de rezultat
si/sau de performanta

Resurse

Observatii

Responsabili

Termen limita

Participarea la reuniunile Nu
este
Consiliul ECOFIN
necesara
Numar de pozitii sustinute alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Elena
Georgescu,
Valentina
Mitroi

Lunar

Numar de acte normative


analizate si avizate
Note
prezentate
conducerii
ministerului
pentru
accelerarea
procesului de transpunere

Elena
Georgescu,
Valentina
Mitroi

Dupa caz

177

Nu
este
necesara
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Obiective/ Activitati
transpunere
si
implementare;
7. Propune
conducerii
Ministerului Economiei
si Finantelor, in vederea
sustinerii in Guvern si
Parlament,
lista
cuprinzand
actele
normative
prioritare,
insotita
de
fundamentarea necesara,
in vederea accelerarii
procesului
de
transpunere
si
implementare a noului
acquis comunitar;
8. Coordoneaza,
pe
domeniile
din
competenta
MEF,
procesul de notificare a
legislatiei nationale care
transpune
acquis-ul
comunitar
si
informeaza,
periodic,
Departamentul pentru

Rezultate obtinute

Trim II
Monitorizarea
proiectelor de acte
normative incluse in
Lista
actelor
prioritare
pentru
Guvern si Parlament
si care sunt corespund
masurilor nationale
de
notificare
a
directive comunitare
in domeniul MEF

Indicatori de rezultat
si/sau de performanta

Resurse

Observatii

Responsabili

Termen limita

Numar de acte normative


incluse in Programul
legislativ prioritar pentru
integrare europeana

Nu
este
necesara
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Elena
Georgescu,
Valentina
Mitroi

Permanent

Trim II
Numar de acte normative
Notificarea notificate
conform
masurilor nationale directivelor asumate
de transpunere a
Directivei 43/2006
privind
auditul
statutar al conturilor
anuale i al conturilor
consolidate,
de

Nu
este
necesara
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Elena
Georgescu,
Valentina
Mitroi

Conform
calendarului
stabilit impreuna
cu DAE

178

Obiective/ Activitati

Rezultate obtinute

Europene modificare
a
stadiului directivelor
consiliului
78/660/CEE
i
83/349/CEE i de
abrogare a Directivei
84/253/CEE
a
Consiliului
9. Avizeaza,
in
mod Trim II
obligatoriu, proiectele 18 proiecte de acte
de acte normative din normative analizate si
domeniile
de avizate
competenta ale MEFfinante, care urmaresc
transpunerea
in
legislatia nationala a
actelor
normative
comunitare, numai sub
aspectul compatibilitatii
cu
reglementarile
comunitare;
10. Organizeaza
si Trim II
coordoneaza grupuri de Organizarea
si
lucru si reuniuni de sustinerea Workshoplucru cu reprezentantii ului
privind

Indicatori de rezultat
si/sau de performanta

Resurse

Observatii

Responsabili

Termen limita

Afaceri
asupra
acestuia;

Numar de acte normative Nu


este
avizate
necesara
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Elena
Georgescu,
Valentina
Mitroi

Dupa caz

Numar de reuniuni ale


grupurilor de lucru la care
se asigura participarea
Masuri decise in urma

Elena
Georgescu,
Valentina
Mitroi

Permanent

179

Nu
este
necesara
alocarea de
resurse

Obiective/ Activitati
directiilor de specialitate
si ai altor institutii,
pentru
clarificarea
responsabilitatilor
si
stabilirea termenelor de
indeplinire a obligatiilor
ce revin MEF din
statutul de stat membru
al
Romaniei;
monitorizeaza
stadiul
realizarii acestora si
informeaza conducerea
ministerului, in cazul
persistentei
unor
disfunctionalitati
si
divergente de opinii;
11. Elaboreaza
si/sau
coordoneaza elaborarea
documentelor
supuse
dezbaterii in reuniunile
interministeriale
(periodice
ale
Consiliului
pentru
afaceri europene) si
asigura monitorizarea
indeplinirii hotararilor

Rezultate obtinute

Indicatori de rezultat
si/sau de performanta

Resurse

procedura
de reuniunilor
infringement.
Organizarea
si
participarea
la
reuniunea
privind
transmiterea datelor
Cofog
II
catre
Eurostat
Participarea
la
dezbaterea Planului
de implementare a
Strategiei Lisabona
(2008-2009) in cadrul
Comisiei de dialog
social la nivelul MEF

materiale
suplimentare

Trim II
- DAE nu a organizat
nici o reuniune in
aceasta perioada

Nu
este
necesara
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Numar de masuri realizate


din competenta MEF
aflate in discutie in cadrul
Consiliului pentru afaceri
europene

180

Observatii

Comitetul pe
afaceri
europene este
organizat de
Departamentul
pentru Afaceri
Europene.

Responsabili

Elena
Georgescu,
Valentina
Mitroi

Termen limita

In functie de
calendarul
stabilit de DAE.

Obiective/ Activitati
luate in acest cadru, pe
domeniile
de
competenta ale MEF;
12. Prezinta
conducerii
MEF, periodic, rapoarte
privind
realizarea
angajamentelor asumate
fata
de
Uniunea
Europeana,
stadiul
armonizarii legislatiei
nationale
cu
reglementarile
comunitare, precum si
propuneri de masuri
corespunzatoare;

Rezultate obtinute

Indicatori de rezultat
si/sau de performanta

Numar
Trim II
10
note
de rapoarte/informari,
informare
privind prezentari
stadiul
masurilor
legislative
de
transpunere a acquisului comunitar aferent
domeniului
de
activitate al MEF.
- 2 informari privind
balanta
neta
a
fluxurilor financiare
UE-RO;
- 1 informare privind
executia
bugetului
comunitar
pentru
2007 in cazul celor
12SM;
- 3 informari privind
participarile MEF la
grupurile/comitetele
Consiliului UE si
reuniunile Consiliului

181

Resurse

de Nu
este
necesara
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Observatii

Responsabili

Elena
Georgescu,
Valentina
Mitroi

Termen limita

Dupa caz

Obiective/ Activitati

Rezultate obtinute

Indicatori de rezultat
si/sau de performanta

Ecofin
pentru
rambursarea
cheltuielilor
de
transport de catre
DAE
- 2 informari privind
cazurile
de
infringement
in
domeniile
de
responsabilitate MEF
13. Constituie punctul de Trim II
- Numar de rapoarte;
contact
cu - cca 110 infograme - Numar de infograme pe
Reprezentanta
si rapoarte primite
competente MEF;
permanenta a Romaniei
- Numar de pozitii
pe langa UE;
sustinute
14. Participa la intalnirile
organizate de organele
de
specialitate
ale
administratiei publice
centrale cu reprezentanti
ai
institutiilor
si
structurilor
europene
sau la nivel bilateral, cu
reprezentanti ai statelor

Trim II
Participarea
la
seminarul pe tema
Inovatia
in
administratia publica
(INA);
- Participarea la
reuniunea de lucru
privind
listarea

Resurse

Nu
este
necesara
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare
-numar de reuniuni la care Nu
este
directia
asigura necesara
participarea
alocarea de
- numar de pozitii ale resurse
statelor membre
materiale
suplimentare

182

Observatii

Responsabili

Termen limita

Elena
Georgescu,
Valentina
Mitroi

Permanent

Elena
Georgescu,
Valentina
Mitroi

Dupa caz

Obiective/ Activitati
membre ale Uniunii
Europene sau ai statelor
care se pregatesc pentru
aderare;

Rezultate obtinute

Indicatori de rezultat
si/sau de performanta

companiilor
romanesti la NYSE
Euronext;
- Participare la Masa
rotunda
privind
cartea Europeana a
limbilor regionale sau
minoritare
(departamentul pentru
Relatii Interetnice);
Participare
la
Conferinta
privind
includerea
vs
excluderea serviciilor
financiare de baza
(CE);
Participare
la
Reuniunea de lucru
pe tema ODA
prezentarea
Ministerului
de
Afaceri din Finlanda
(MAE);
Participarea
la
seminarul de initiere
in domeniul afacerilor

183

Resurse

Observatii

Responsabili

Termen limita

Obiective/ Activitati

Rezultate obtinute

Indicatori de rezultat
si/sau de performanta

UE
sustinut
de
Romania
pentru
autoritatile din Bosnia
si
Hertegovina
(MAE).
Organizarea
si
participarea
la
consultarile tehnice
cu expertii croati pe
tema
pregatirii
capacitatii
administrative privind
managementul
resurselor proprii;
Participarea
la
workshop-ul
statistici in domeniul
asistentei
pentru
dezvoltare/ODA
organizat de Banca
Mondiala
si
Ministerul de finante
al Federatiei Ruse
15. Participa, dupa caz, la Trim II
Numar
reuniunile grupurilor de Reprezentantii memorandumuri
experti
si
ale DGPEAC
au raportare intocmite

184

Resurse

de Alocarea de
de resurse
si financiare

Observatii

Responsabili

Elena
Georgescu,
Valentina

Termen limita

In functie de
agenda stabilita
de

Obiective/ Activitati
comitetelor tehnice de
lucru
din
cadrul
Comisiei Europene si
Consiliului
Uniunii
Europene, impreuna cu
reprezentanti
ai
directiilor de specialitate
din MEF;

16. Participa la reuniunile


saptamanale
de
coordonare, in vederea
pregatirii
pozitiilor
Romaniei
pentru
sedintele
COREPER
sau ale Consiliului
Uniunii Europene;

Rezultate obtinute
participat
la
3
reuniuni
ale
grupurilor
de
lucru/comitete
ale
Consiliului
si
Comisiei
- S-au primit 25 de
rapoarte
privind
participarea
la
grupurile de lucru din
sfera de activitate a
MEF
(exclusiv
domeniile ANV)
Trim II
- Participarea la 10
reuniuni
de
coordonare
a
afacerilor europene

17. Verifica zilnic baza de Trim II

Indicatori de rezultat
si/sau de performanta
transmise la DAE, MAE

Resurse

Responsabili

Termen limita

Mitroi

Comisie/Consiliu

Numar de pozitii sustinute Nu


este
de MEF-finante
necesara
Minuta reuniunii
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Elena
Georgescu,
Valentina
Mitroi

Dupa caz

Numar

Elena

Permanent

de

185

suplimentare
pentru
cheltuieli de
deplasare,
daca
este
cazul

Observatii

documente Nu

este

Obiective/ Activitati

Rezultate obtinute

Indicatori de rezultat
si/sau de performanta

date
DocUE_MFP,
identifica
domeniul
acoperit de documentele
primite si le transmite la
persoanele de contact
din
directiile
de
specialitate;
18. Organizeaza Registrul
pozitiilor elaborate si
transmise de Ministerul
Economiei si Finantelor
- finante, cu privire la
proiectele
de
acte
normative comunitare;

- 705 de documente intrate


si
transmise
intrate in baza de directiilor de specialitate
date, verificate si
distribuite, conform
acronimelor,
catre
reprezentantii MEF

19. Elaboreaza trimestrial


un
raport
privind
participarea
reprezentantilor
Ministerului Economiei
si
Finantelor
la
grupurile de lucru /
comitetele
care
se
desfasoara la nivelul
Consiliului
UE
si

Trim II
12
mandate
aprobate dintre care 8
mandate
pentru
reuniunile Consiliului
si 4 mandate pentru
grupurile de lucru ale
Comisiei Europene
Trim II
- Proiect de raport
trimestrial
nr.
3
privind participarea
reprezentantilor MEF
la grupurile de lucru

Resurse

Observatii

Responsabili

Termen limita

necesara
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Georgescu,
Valentina
Mitroi

Numar de pozitii incluse Nu


este
in registru
necesara
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Elena
Georgescu,
Valentina
Mitroi

Permanent

Rapoarte intocmite si
avizate
de
ministrul
economiei si finantelor
Recomandari

Elena
Georgescu,
Valentina
Mitroi

Trimestrial

186

Nu
este
necesara
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Obiective/ Activitati

Indicatori de rezultat
si/sau de performanta

Rezultate obtinute

Comisiei Europene.
20. Informeaza
prin Trim II
comunicate de presa;
-

Numar de comunicate
3

comunicate de presa
privind

rezultatele

ECOFIN;
- 1 comunicat de
presa privind MoU
privind cooperarea la
nivelul
Uniunii
Europene
ntre
autoritile
de
supraveghere
financiar,
bncile
centrale i ministerele
de finane pentru
stabilitatea
financiara
transfrontaliera;
- 1 comunicat de
presa
privind
programul
Preediniei
UE
pentru urmtoarele

187

Resurse

Nu
este
necesara
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Observatii

Responsabili

Elena
Georgescu,
Valentina
Mitroi

Termen limita

Lunar

Obiective/ Activitati

Rezultate obtinute

Indicatori de rezultat
si/sau de performanta

Resurse

Observatii

Responsabili

Termen limita

18 luni (Frana
Cehia Suedia) n
domeniul
economico-financiar;
- 1 comunicat privind
srbtorirea a 40 de
ani
de
Uniune
Vamal;
- 1 comunicat de
presa
privind
Raportul financiar al
Comisiei Europene
pentru bugetul 2007.
21. Elaboreaza Buletinul de Trim II
Buletin de informare Nu
este
Elena
Saptamanal
afaceri europene.
- 7 buletine de avizat
si
transmis necesara
Georgescu,
afaceri
europene departamentelor
alocarea de
Valentina
avizate,
transmise
resurse
Mitroi
ministrului
si
materiale
secretarilor de stat si
suplimentare
publicate pe site-ul
MEF
Obiectiv specific 2: Este Unitate de Implementare a Programelor/Proiectelor cu finantare nerambursabila din fonduri PHARE, Facilitatea de
Tranzitie si din fonduri ale altor donori din Uniunea Europeana (UE)
1. Elaboreaza prioritatile si Trim II
Numarul obiectivelor, a Nu este
Trim II N/A Elena
In functie de
criteriile necesare in
domeniilor si a temelor necesara
Georgescu,
calendarul

188

Obiective/ Activitati
vederea
finantarii
programelor/proiectelor
din domeniile MEF;

Rezultate obtinute

Indicatori de rezultat
si/sau de performanta

Resurse

prioritare

Observatii

alocarea de
resurse
materiale
suplimentare
Numar de fise elaborate/ Nu este
Trim II N/A
actualizate
necesara
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

2. Intreprinde, impreuna Trim II


cu directiile/structurile
potential
beneficiare,
toate masurile pe care le
presupune exercitiul de
programare, in vederea
asigurarii eligibilitatii
proiectelor
propuse
(completarea fisei de
proiect,
justificarea
bugetului solicitat);
3. Programeaza,
Trim II 1 proiect in Numar de proiecte
coordoneaza
si implementare
monitorizeaza utilizarea
asistentei
financiare
nerambursabile acordate
MEF,
in
vederea
asigurarii
compatibilitatii
si
coerentei
diferitelor
programe de asistenta

189

Nu este
necesara
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Responsabili

Termen limita

Valentina
Mitroi

stabilit de NAC

Elena
Georgescu,
Valentina
Mitroi,
Directiile
beneficiare

In functie de
calendarul
stabilit de NAC

Proiectul
se Elena
refera
la Georgescu,
asistenta
Valentina
bilaterala din Mitroi,
partea
Directiile
Olandei.
beneficiare

In functie de
calendarul
stabilit de NAC

Obiective/ Activitati
nerambursabila;
4. Coordoneaza
implementarea strategiei
multianuale
PHARE
2004-2006
a
MEF
(pentru perioada 20042010);
5. Coordoneaza procesul
de
programare,
contractare
si
implementare
a
asistentei
nerambursabile primita
de MEF in cadrul
programului Facilitatea
de Tranzitie (pentru
perioada 2007-2011);
6. Elaboreaza fisele de
twinning in concordanta
cu
manualul
de
twinning, in vederea
circularii la nivelul
administratiilor similare
ale Statelor Membre;
7. Participa, impreuna cu

Rezultate obtinute

Indicatori de rezultat
si/sau de performanta

Trim II 24 de Numar de proiecte


proiecte in derulare si
4 in pregatire

Trim II 8 proiecte Numar de proiecte


in pregatire

Resurse

Observatii

Nu este
necesara
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare
Nu este
necesara
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Responsabili

Termen limita

Elena
Georgescu,
Valentina
Mitroi

In functie de
calendarul
stabilit de NAC

Elena
Georgescu,
Valentina
Mitroi

In functie de
calendarul
stabilit de NAC

Trim II

Numar de fise de twinning Nu este


Trim II N/A
necesara
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Elena
Georgescu,
Valentina
Mitroi,
Directiile
beneficiare

In functie de
calendarul
stabilit de NAC

Trim II

Numar de fise de selectie

Elena

In

190

Nu este

Trim II N/A

functie

de

Obiective/ Activitati

Rezultate obtinute

Indicatori de rezultat
si/sau de performanta

Resurse

Observatii

directia beneficiara, la
necesara
reuniunile bilaterale in
alocarea de
vederea
alegerii
resurse
partenerilor
de
materiale
twinning;
suplimentare
8. Participa, impreuna cu Trim II 6 contracte Numar de contracte de Nu este
directiile de specialitate (versiune
twinning;
necesara
din MEF, la intocmirea intermediara)
alocarea de
contractului
de
resurse
twinning;
materiale
suplimentare
9. Elaboreaza planul anual Trim II
Numar de inregistrari Nu este
Trim II N/A
al achizitiilor incluzand
incluse in planul anual
necesara
proiectele care urmeaza
alocarea de
a fi contractate in
resurse
decursul unui an;
materiale
suplimentare
10. Elaboreaza calendarul Trim II 3 calendare Numar
de
calendare Nu este
procedurii de atribuire ale
procedurii, elaborate
necesara
pentru o mai buna elaborate
alocarea de
monitorizare
a
resurse
procesului de achizitie;
materiale
suplimentare
11. Elaboreaza, in legatura Trim II 3 anunturi Numar de anunturi de Nu este
cu directia beneficiara, de
participare intentie;
necesara

191

Responsabili
Georgescu,
Valentina
Mitroi,
Directiile
beneficiare
Elena
Georgescu,
Valentina
Mitroi,
Directiile
beneficiare
Elena
Georgescu,
Valentina
Mitroi

Termen limita
calendarul
stabilit
Biroul
Administrativ al
OPCP
In functie de
termenul stabilit
de OPCP

Anual si ori de
cate ori este
cazul

Elena
Georgescu,
Valentina
Mitroi

Dupa caz

Elena
Georgescu,

Dupa caz

Indicatori de rezultat
si/sau de performanta

Obiective/ Activitati

Rezultate obtinute

anuntul de intentie si cel


de participare pentru
proiectele care urmeaza
a fi contractate in
decursul unui an;
12. Elaboreaza, in legatura
cu directia beneficiara,
fisa de date a achizitiei
si analizeaza caietele de
sarcini
(pentru
contractele de servicii si
furnizare), si propune
modificari daca este
cazul;
13. Participa in procesul de
nominalizare
a
membrilor Comisiilor
de Evaluare;

revizuite si transmise
la
OPCP
pentru
aprobare, odata cu
documentatiile
de
atribuire
Trim II 3 fise de
date si 3 caiete de
sarcini revizuite si
transmise la OPCP

Numar de anunturi de alocarea de


participare;
resurse
materiale
suplimentare

Valentina
Mitroi

Numarul de fise de date a


achizitiei;
Numarul de caiete de
sarcini

Elena
Georgescu,
Valentina
Mitroi

Dupa caz

Trim II

Numarul de Comisii de Nu este


Trim II N/A
Evaluare nominalizate
necesara
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare
Numarul de clarificari Nu este
Trim II N/A
transmise
necesara
alocarea de
resurse
materiale

Elena
Georgescu,
Valentina
Mitroi

Dupa caz

Elena
Georgescu,
Valentina
Mitroi

Dupa caz

14. Colaboreaza, impreuna Trim II


cu directia beneficiara,
pentru
transmiterea
raspunsurilor
la
solicitarile de clarificari

192

Resurse

Observatii

Nu este
necesara
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Responsabili

Termen limita

Obiective/ Activitati

Rezultate obtinute

venite
din
partea
potentialilor ofertanti;
15. Introduce anunturile de Trim II
intentie si de participare
in Sistemul Electronic al
Achizitiilor Publice;

Indicatori de rezultat
si/sau de performanta

Resurse

Observatii

Responsabili

Termen limita

suplimentare
Numar de anunturi de Nu este
Trim II N/A Elena
intentie si de participare necesara
Georgescu,
introduse in SEAP
alocarea de
Valentina
resurse
Mitroi
materiale
suplimentare
Numar de documentatii de Nu este
Trim II N/A Elena
atribuire publicate in necesara
Georgescu,
SEAP;
alocarea de
Valentina
Numar
de
contracte resurse
Mitroi,
atribuite.
materiale
Responsabili
suplimentare
OPCP

16. Colaboreaza cu Oficiul Trim II


de Plati si Contractare
Phare,
Agentia
Nationala
de
Reglementare
si
Monitorizare
a
Achizitiilor
Publice,
Unitatea Centrala pentru
Coordonarea
si
Verificarea Achizitiilor
Publice in organizarea
atribuirii contractelor de
achizitii publice, pentru
toate fondurile aprobate
(PHARE
si
buget
national);
17. Coordoneaza activitatile Trim II 24 de Numar de proiecte

193

Nu este

Elena

Dupa caz

Conform
Acordului
Finantare

Conform

de

Obiective/ Activitati

Rezultate obtinute

prin care se realizeaza proiecte in derulare


implementarea
din
punct de vedere tehnic a
programelor/proiectelor;
18. Intocmeste
Trim II
documentatia necesara
asigurarii cofinantarii de
la buget a proiectelor
PHARE de furnizare;
19. Consiliaza
directiile Trim II 26 reuniuni
generale si directiile din si 20 de instructiuni
cadrul MEF asupra
procedurilor utilizate;
20. Urmareste
derularea
proiectelor de care
beneficiaza MEF prin
colectarea
si
centralizarea
informatiilor prezentate
in cadrul propriului
sistem de monitorizare

Trim II Au fost
transmise 72 TPR-uri,
86 Preambuluri si
Operational
Overview
Table,
pentru
proiectele
aflate
in
implementare (stadiu

Indicatori de rezultat
si/sau de performanta

Resurse

necesara
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare
Numar de situatii
Nu este
necesara
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare
Numar de instructiuni si Nu este
reuniuni
necesara
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare
Numar de TPR-uri
Nu este
necesara
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

194

Observatii

Responsabili

Termen limita

Georgescu,
Valentina
Mitroi

termenelor
contractuale

Trim II N/A Elena


Georgescu,
Valentina
Mitroi

In functie
calendarul
bugetar

Elena
Georgescu,
Valentina
Mitroi
TPR
Elena
Rapoarte
Georgescu,
Tehnice
de Valentina
Progres
Mitroi
(Technical
Progress
Report)

de

Dupa caz

5 ale fiecarei luni

Obiective/ Activitati

Rezultate obtinute

si evaluare, completat
lunar
de
catre
responsabilii de proiect
romani si straini;
21. Organizeaza
reuniuni
periodice pentru analiza
stadiului
proiectelor
aflate in derulare, a
dificultatilor intalnite si
pentru
identificarea
solutiilor
pentru
eventualele probleme;
22. Analizeaza rapoartele
trimestriale intocmite de
catre
contractori/
partenerii de twinning
pentru a monitoriza
progresele obtinute in
cadrul proiectelor de
twinning/
asistenta
tehnica;
23. Prezinta
conducerii
MEF, periodic, rapoarte
privind
modul
de
utilizare a asistentei

la sfarsitul trim I
2008).

Indicatori de rezultat
si/sau de performanta

Trim II 40 reuniuni

Numar de reuniuni

Trim II 14 analize

Numar
analizate

Trim II 11 raportari

Numar de raportari

de

195

Resurse

Observatii

Responsabili

Termen limita

Nu este
necesara
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Elena
Georgescu,
Valentina
Mitroi

Dupa caz

rapoarte Nu este
necesara
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Elena
Georgescu,
Valentina
Mitroi

Dupa caz

Elena
Georgescu,
Valentina
Mitroi

Dupa caz

Nu este
necesara
alocarea de
resurse

Obiective/ Activitati
financiare
nerambursabile;
24. Asigura
transparenta,
respectiv punerea la
dispozitia tuturor celor
interesati a informatiilor
referitoare la derularea
proiectelor
si
programelor de asistenta
financiara
nerambursabila, de care
beneficiaza MEF;
25. Asigura introducerea in
SMIS a datelor pentru
fiecare
nivel
de
inregistrare care implica
MEF ca Autoritate de
Implementare;
26. Supravegheaza
in
permanenta indeplinirea
de catre contractor a
obligatiilor asumate in
conformitate
cu
contractul semnat;
27. Verifica
eligibilitatea

Rezultate obtinute

Trim II 1 reuniune

Indicatori de rezultat
si/sau de performanta

Numar de reuniuni

Resurse
materiale
suplimentare
Nu este
necesara
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Trim II Proiectele Numar de proiecte/ fise Nu este


PHARE 2005 si 2006 introduse pe nivele din necesara
introduse la nivel de SMIS
alocarea de
PHARE Management
resurse
materiale
suplimentare
Trim II 24 de Moniorizarea permanenta Nu este
proiecte in derulare
a proiectelor aflate in necesara
derulare
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare
Trim II Au fost Numar de time sheet-uri
Nu este

196

Observatii

Responsabili

Termen limita

Elena
Georgescu,
Valentina
Mitroi

Dupa caz

Elena
Georgescu,
Valentina
Mitroi

Conform
calendarului
stabilit de ACIS

Elena
Georgescu,
Valentina
Mitroi

Dupa caz

Elena

Dupa caz

Obiective/ Activitati
cheltuielilor
si
supervizeaza facturile
emise de contractori, in
vederea efectuarii platii
de catre OPCP, dupa
atestarea
realitatii
serviciilor mentionate in
facturi
de
catre
directiile/structurile
beneficiare;
28. Propune
masuri
concrete de continuare,
prin eforturile proprii
ale
institutiei,
a
implementarii
rezultatelor programelor
si proiectelor, pentru
asigurarea
sustenabilitatii acestora;
29. Pastreaza
evidenta
privind
obiectivele,
desfasurarea
si
rezultatele proiectelor
derulate;

Rezultate obtinute

Indicatori de rezultat
si/sau de performanta

Resurse

Observatii

Responsabili

Termen limita

verificate 402 time- Numar de facturi


sheet-uri (fise de
prezenta) si 2 facturi

necesara
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Georgescu,
Valentina
Mitroi

Trim II Planul de Planul de actiune


actiune completat cu
recomandarile
din
raportele finale ale
tuturor
proiectelor
finantate din PHARE
2004 si prezentat
directilor beneficiare

Nu este
necesara
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Elena
Georgescu,
Valentina
Mitroi

La
finalizarea
proiectelor dintrun an bugetar
PHARE

Trim II 1 raport Numarul de rapoarte


final

Nu este
necesara
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Elena
Georgescu,
Valentina
Mitroi

Dupa caz

197

Obiective/ Activitati
30. Tine evidenta generala a
repartizarii si utilizarii
bunurilor achizitionate
din fondurile PHARE,
conform destinatiei si
scopului prevazut in
program;
31. Participa la reuniunile
comitetelor
de
pilotaj/gestiune
organizate in cadrul
proiectelor PHARE de
care beneficiaza MEF;
32. Elaboreaza rapoartele de
sector si cele de
program
pentru
proiectele aflate in
implementare in cadrul
MEF si participa la
reuniunile semestriale
ale Subcomitetului de
Monitorizare PHARE
nr. 4 sectorul Finante;
33. Completeaza rapoartele
de monitorizare pentru

Rezultate obtinute

Indicatori de rezultat
si/sau de performanta

Resurse

Observatii

Responsabili

Termen limita

Trim II

Numar de rapoarte on the Nu este


Trim II N/A
spot si registrul de necesara
achizitii
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Elena
Georgescu,
Valentina
Mitroi

Dupa caz

Trim II 14 reuniuni

Numar de reuniuni ale Nu este


comitetelor de pilotaj
necesara
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare
Numar de rapoarte SMSC Nu este
Trim II N/A
necesara
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Elena
Georgescu,
Valentina
Mitroi

Dupa caz

Elena
Georgescu,
Valentina
Mitroi

Semestrial

Numar de Rapoarte JMC

Elena
Georgescu,

Anual

Trim II

Trim II 1 raport

198

Nu este
necesara

Trim II N/A

Obiective/ Activitati

Rezultate obtinute

Indicatori de rezultat
si/sau de performanta

proiectele aflate in
implementare in MEF
pentru
reuniunile
Comitetului Mixt de
Monitorizare PHARE;
34. Tine
evidenta
cheltuielilor
cu
serviciile
de
telecomunicatii si a
cheltuielilor
pentru
transport international,
efectuate in cadrul
proiectelor de twinning,
in baza copiilor dupa
facturile primite de la
Directia generala de
investitii,
achizitii
publice
si
servicii
interne si de la Directia
de buget si contabilitate
interna;
35. Elaboreaza si propune
spre
aprobare
ministrului, ordinul de

Resurse

Observatii

Responsabili

Termen limita

alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Valentina
Mitroi

Trim II Au fost Numar de inregistrari


introduse
6 introduse
in
tabelele
inregistrari in tabelele centralizatorare
centralizatoare
privind cheltuielile cu
telecomunicatiile
(pentru
PHARE
2004, 2005 si 2006)

Nu este
necesara
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Elena
Georgescu,
Valentina
Mitroi

Lunar

Trim II

Nu este
necesara
alocarea de

Elena
Georgescu,
Valentina

Dupa semnarea
Acordurilor de
Finantare

Ordinul SPO semnat

199

Trim II N/A

Obiective/ Activitati
desemnare
a
Responsabililor
de
proiect PHARE (SPO);
36. Elaboreaza si propune
spre aprobare directiilor
beneficiare de asistenta
nerambursabila,
Acordul
de
Implementare;
37. Elaboreaza procedurile
interne necesare, in
vederea finantarii si
monitorizarii
implementarii tehnice a
programelor
si
proiectelor din domeniul
sau de activitate;

Rezultate obtinute

Trim II

Indicatori de rezultat
si/sau de performanta

Resurse

Observatii

resurse
materiale
suplimentare
Acordul de Implementare Nu este
Trim II N/A
semnat
necesara
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare
Numar de proceduri
Nu este
necesara
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Trim II Manualul
de proceduri este in
curs de revizuire in
sensul aducerii la
formatul cerut de
Comisia
de
monitorizare,
coordonare
si
indrumare
metodologica
a
dezvoltarii sistemului
de control managerial
al MEF
38. Participa la reuniuni si Trim II 9 participari Numar de participari
seminarii nationale si
internationale
cu

200

Resurse
materiale
MEF (daca

Responsabili

Termen limita

Mitroi
Elena
Georgescu,
Valentina
Mitroi

Dupa semnarea
Acordurilor de
Finantare

Elena
Georgescu,
Valentina
Mitroi

Dupa caz

Elena
Georgescu,
Valentina

Dupa caz

Obiective/ Activitati
relevanta
pentru
obiectul de activitate al
directiei;
39. Informeaza
directiile
despre
orice
reuniune/seminar/eveni
ment vizand domeniul
acestora
de
responsabilitate,
in
cazul in care primeste
astfel de informatii;
40. Organizeaza si participa
la
misiunile
de
monitorizare, audit si
evaluare ale Comisiei
Europene;

Rezultate obtinute

Trim II

Indicatori de rezultat
si/sau de performanta

Numar de informari

Trim II 2 raporte de Raportul


de
audit/
Control ex-post ale monitorizare/ evaluare
Reprezentantei
Comisiei Europene

41. Participa la elaborarea si Trim II 9 participari


derularea programelor
destinate
formarii
profesionale
a
functionarilor
publici
din MEF, inclusiv in
cadrul proiectelor de

Numar de participari

201

Resurse

Observatii

Responsabili

Termen limita

este cazul)

Mitroi

Nu este
Trim II N/A
necesara
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Elena
Georgescu,
Valentina
Mitroi

Dupa caz

Nu este
necesara
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Elena
Georgescu,
Valentina
Mitroi,
ACIS,
Evaluatori
CE, OPCP
Elena
Georgescu,
Valentina
Mitroi

Dupa caz

Resurse
materiale
MEF (daca
este cazul)

Dupa caz

Obiective/ Activitati
asistenta tehnica si de
twinning;
42. Modifica fisa de sector
pentru
a
asigura
eligibilitatea proiectelor;
in
acest
scop
conlucreaza
cu
directiile/structurile
beneficiare
din
Ministerul
Finantelor
Publice;
43. Asigura managementul
riscului
pentru
a
identifica, analiza si
inlatura (sau reduce
efectele) toti factorii
interni si externi care ar
putea avea un impact
nefavorabil
asupra
capacitatii UIP de a
realiza activitatea;
44. Depisteaza
neregulile
care reies in urma
analizarii documentelor
primite in cadrul UIP

Rezultate obtinute

Indicatori de rezultat
si/sau de performanta

Trim
II
Numar de modificari
Transmiterea
de
completari ca urmare
a aprobarii solicitarii
de modificare a Fisei
PHARE 2006

Trim II Registrul de Registrul


riscuri actualizat
actualizat

de

Trim II 7 raportari Numar de Raportari


analizate

202

Resurse

Observatii

Responsabili

Termen limita

Nu este
necesara
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Elena
Georgescu,
Valentina
Mitroi

Dupa caz

riscuri Nu este
necesara
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Elena
Georgescu,
Valentina
Mitroi

Dupa caz

Elena
Georgescu,
Valentina
Mitroi

Lunar

Nu este
necesara
alocarea de
resurse

Obiective/ Activitati

Rezultate obtinute

Indicatori de rezultat
si/sau de performanta

pentru a asigura ca
proiectele se deruleaza
conform
prevederilor
Memorandumului
de
Finantare si prevederilor
contractuale;
45. Raporteaza catre OPCP Trim II 1 raportare Numar de Raportari
toate
neregulile pentru trim I 2008
depistate
in
urma
analizarii documentelor
primite in cadrul UIP.

203

Resurse

Observatii

Responsabili

Termen limita

materiale
suplimentare

Nu este
necesara
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Elena
Georgescu,
Valentina
Mitroi

Trimestrial

Nr.
crt.
I
1

Direcia general ajutor de stat, practici neloiale i preuri reglementate

Indicatori de
Termen
rezultat i/sau
Resurse
Responsabili
limit
de performan
Aplicarea, in calitate de principal furnizor de ajutor de stat, a legislaiei in domeniul ajutorului de stat.
Aplicarea
de
ctre 1.1. Analizarea Cererilor Numrul dosarelor Nu au fost Director
Permanent
Ministerul Economiei si de Acord de principiu analizate in limita necesare
General
Finanelor a prevederilor pentru finanare;
bugetului anual al resurse
Victor
schemei
materiale
Patrulescu
H.G. nr.1165/2007 pentru
Trim. 1 : 10
suplimentare (responsabili
stimularea
creterii
Trim. 2 : 3
interni:
economice prin sprijinirea
realizrii de investiii prin
- Sef serviciu
care se instituie o schema
- funcionari
de ajutor de stat avnd
publici
de
obiectivul
dezvoltrii
execuie)
regionale
1.2. Avizarea, din punct Numrul dosarelor Nu au fost Director Gen. Permanent
de vedere juridic, a formei analizate in limita necesare
Adjdocumentaiei depuse in bugetului anual al resurse
Dan Pantea
vederea
obinerii schemei
materiale
(responsabili
Acordului de principiu Trim. 1 : 10
suplimentare interni:
pentru finanare
Trim. 2 : 3
- Sef serviciuServiciu pentru
combaterea
practicilor
neloiale
consilieri
juridiciObiective / Activiti

Rezultate ateptate

204

Nr.
crt.

Obiective / Activiti

Rezultate ateptate

Indicatori de
rezultat i/sau
de performan

Resurse

1.3. Emiterea Acordurilor


de
principiu
pentru
finanare sau a scrisorilor
de respingere a cererilor
de Acord de principiu
pentru finanare

Numrul de Acorduri
de principiu pentru
finanare emise
Trim. 1 : Trim. 2 : 1

Nu au fost
necesare
resurse
materiale
suplimentare

1.4. Vizarea acordului de


principiu sau a scrisorilor
de respingere a cererilor
de Acord de principiu
pentru finanare

Numrul de Acorduri
de principiu pentru
finanare emise
Trim. 1 : Trim. 2 : 1

Nu au fost
necesare
resurse
materiale
suplimentare

205

Responsabili

Termen
limit

fuctionari
publici
de
executie)
Director
Permanent
General
Victor
Patrulescu
(responsabili
interni:
- Sef serviciu
- funcionari
publici
de
execuie)
Director
Permanent
General
Victor
Patrulescu
(responsabili
interni:
- Sef serviciuServiciu pentru
combaterea
practicilor
neloiale
consilieri
juridicifuctionari
publici
de

Nr.
crt.

Obiective / Activiti

Rezultate ateptate

Indicatori de
rezultat i/sau
de performan

Resurse

1.5. Analizarea cererilor Numrul de cereri de


de eliberare a sumelor eliberare a sumelor
nerambursabile
nerambursabile
analizate
Trim. 1 : 1
Trim. 2 : -

Nu au fost
necesare
resurse
materiale
suplimentare

1.6.
Efectuarea
verificrilor la fata locului
in
vederea
eliberrii
sumelor nerambursabile
sau
a
recuperrii
ajutoarelor
de
stat
acordate

Numrul de verificri
la fata locului
Trim. 1 :1
Trim. 2 : -

Nu au fost
necesare
resurse
materiale
suplimentare

1.7.
Plata
sumelor Numrul de transe
nerambursabile.
eliberate din suma
nerambursabila
Trim. 1: Nu a fost
cazul
Trim. 2: 1

Nu au fost
necesare
resurse
materiale
suplimentare

206

Responsabili

Termen
limit

executie)
Director
Permanent
General Victor
Patrulescu
(responsabili
interni:
- Sef serviciu
- funcionari
publici
de
execuie)
Director Gen. Permanent
Adj.
Dan Pantea
(responsabili
interni:
- Sef serviciu
- funcionari
publici
de
execuie)
Director
Permanent
General
Victor
Patrulescu
(responsabili
interni:
- Sef serviciu
- funcionari
publici
de

Nr.
crt.
2

Obiective / Activiti

Rezultate ateptate

Aplicarea
de
ctre 2.1. Analizarea Cererilor
Ministerul Economiei si de Acord de principiu
Finanelor a prevederilor pentru finanare
H.G. nr. 1164/2007 privind
acordarea de ajutoare de
minimis pentru dezvoltarea
sau
modernizarea
ntreprinderilor prin care
se instituie o schema de
ajutor de stat
2.2. Avizarea, din punct
de vedere juridic, a formei
documentaiei depuse in
vederea
obinerii
Acordului de principiu
pentru finanare

Indicatori de
rezultat i/sau
de performan

Resurse

Numrul dosarelor
analizate in limita
bugetului anual al
schemei
Trim. 1 : 35
Trim. 2 : -

Nu au fost
necesare
resurse
materiale
suplimentare

Numrul dosarelor
analizate in limita
bugetului anual al
schemei
Trim. 1 : 35
Trim. 2 : -

Nu au fost
necesare
resurse
materiale
suplimentare

2.3. Emiterea Acordurilor Numrul de Acorduri Nu au fost


de
principiu
pentru de principiu pentru necesare

207

Responsabili

Termen
limit

execuie)
Director
Permanent
General
Victor
Patrulescu
(responsabili
interni:
- Sef serviciu
- funcionari
publici
de
execuie)
Director Gen. Permanent
AdjDan Pantea
(responsabili
interni:
- Sef serviciuServiciu pentru
combaterea
practicilor
neloiale
consilieri
juridicifuctionari
publici
de
executie)
Director
Permanent
General

Nr.
crt.

Obiective / Activiti

Indicatori de
rezultat i/sau
Resurse
de performan
finanare sau a Scrisorilor finanare emise
resurse
de respingere a Cererilor Trim. 1: Nu a fost materiale
de Acord de principiu cazul
suplimentare
pentru finanare
Trim. 2: 17
Rezultate ateptate

2.4. Vizarea acordului de


principiu sau a scrisorilor
de respingere a cererilor
de Acord de principiu
pentru finanare

2.5. Analizarea cererilor


de eliberare a sumelor
nerambursabile

Responsabili

Termen
limit

Victor
Patrulescu
(responsabili
interni:
- Sef serviciu
- funcionari
publici
de
execuie)
Permanent
Numrul de Acorduri Nu au fost Director
de principiu pentru necesare
General
finanare emise
resurse
Victor
Trim. 1: Nu a fost materiale
Patrulescu
cazul
suplimentare (responsabili
Trim. 2: 17
interni:
- Sef serviciuServiciu pentru
combaterea
practicilor
neloiale
consilieri
juridicifuctionari
publici
de
executie)
Numrul de Cereri de Nu au fost Director
Permanent
eliberare a sumelor necesare
General
nerambursabile
resurse
Victor
analizate
materiale
Patrulescu

208

Nr.
crt.

Obiective / Activiti

Rezultate ateptate

2.6.
Efectuarea
verificrilor la fata locului
in
vederea
eliberrii
sumelor nerambursabile
sau
a
recuperrii
ajutoarelor
de
stat
acordate
2.7.
Plata
sumelor
nerambursabile.

ntocmirea
Raportrii 3.1. ntocmirea de ctre
ajutoarelor de stat acordate Consiliul Concurentei a
de
ctre
Ministerul Raportului anual privind

Indicatori de
Termen
rezultat i/sau
Resurse
Responsabili
limit
de performan
Trim. 1: Nu a fost suplimentare (responsabili
cazul
interni:
Trim. 2: Nu a fost
- Sef serviciu
cazul
- funcionari
publici
de
execuie)
Numrul de verificri Nu au fost Director Gen. Permanent
la fata locului
necesare
Adj.
Trim. 1: Nu a fost resurse
Dan Pantea
cazul
materiale
(responsabili
Trim. 2: Nu a fost suplimentare interni:
cazul
- Sef serviciu
- funcionari
publici
de
execuie)
Valoare
alocri Nu au fost Director
Permanent
specifice individuale necesare
General
acordate din totalul resurse
Victor
bugetului
alocat materiale
Patrulescu
schemei de ajutor de suplimentare (responsabili
stat
interni:
Trim. 1: Nu a fost
- Sef serviciu
cazul
- funcionari
Trim. 2: Nu a fost
publici
de
cazul
execuie)
Numr de raportri Nu au fost Director
31.03.2008
anuale a ajutoarelor necesare
General
de stat acordate de resurse
Victor

209

Nr.
crt.

Obiective / Activiti

Rezultate ateptate

Economiei i Finanelor

ajutoarele de stat acordate


in Romnia

ntocmirea
inventarului
ajutoarelor de stat acordate
de Ministerul Economiei i
Finanelor.

4.1. Existenta unei baze


de date privind situaia
ajutoarelor de stat pe
diferite obiective avute in
vedere,
acordate
de
Ministerul Economiei si
Finanelor

Analizarea, din punct de


vedere al ajutorului de stat,
a proiectelor de acte
normative
iniiate
de
Ministerul Economiei i
Finanelor sau iniiate de
alte autoriti si transmise
Ministerul Economiei i
Finanelor pentru aviz sau
punct de vedere.

5.1. Evitarea aprobrii


unor prevederi care sa
contravin prevederilor
naionale si comunitare in
domeniul ajutorului de
stat

Indicatori de
rezultat i/sau
de performan
Ministerul
Economiei
si
Finanelor, ntocmite
in temem
Trim. 1: 1
Trim. 2: Nu a fost
cazul
Numr de actualizri
in
termen
a
inventarului
ajutoarelor de stat
acordate
de
Ministerul
Economiei
si
Finanelor
Trim. 1: 1
Trim. 2 : Nu a fost
cazul
Numrul
actelor
normative transmise
Ministerul
Economiei
si
Finanelor
spre
avizare sau puncte de
vedere cu incidenta
in
domeniul
ajutorului de stat
Trim. 1: 38

210

Resurse

Responsabili

Termen
limit

materiale
Patrulescu
suplimentare (responsabili
interni:
- Sef serviciu
- funcionari
publici
de
execuie)
Nu au fost Director
31.03.2008
necesare
General
resurse
Victor
materiale
Patrulescu
suplimentare (responsabili
interni:
- Sef serviciu
- funcionari
publici
de
execuie)
Nu au fost
necesare
resurse
materiale
suplimentare

Director
Permanent
General
Victor
Patrulescu
(responsabili
interni:
- Sefi serviciu
- funcionari
publici
de
execuie)

Nr.
crt.
6

Obiective / Activiti

Rezultate ateptate

Acordarea de asisten de
specialitate, privind modul
de organizare a evidentei
specifice in domeniul
ajutoarelor de stat de ctre
Direciile Generale ale
Finanelor Publice Judeene
si
participarea
la
programele de pregtire in
domeniul ajutorului de stat
pentru
personalul
din
cadrul
Ministerul
Economiei i Finanelor si
mediul de afaceri.
Elaborarea notificri /
informri ctre Consiliul
Concurentei in vederea
transmiterii ctre Comisia
Europeana si asigurarea
legturii cu beneficiarii de
ajutor de stat in vederea
furnizrii de informaii
pentru ntocmirea acesteia.

6.1. Perfecionarea si
mbuntirea:
- modului de organizare
a evidentei specifice in
domeniul ajutorului de
stat;
cunotinelor
in
domeniul ajutorului de
stat.
6.2. Prezentarea ultimilor
linii directoare precum si
a celor mai recente
informaii in domeniul
ajutorului de stat.
7.1. Evitarea acordrii de
ajutoare de stat care sa
contravin prevederilor
naionale si comunitare in
domeniul ajutoarelor de
stat.

Indicatori de
rezultat i/sau
de performan
Trim. 2: 29
Numrul
de
participani
la
programele
de
pregtire in domeniul
ajutorului de stat
Trim. 1: ~ 30
Trim. 2: ~ 30

Numrul notificrilor
/ informrilor depuse
la
Consiliul
Concurentei de ctre
Ministerul
Economiei
i
Finanelor, in calitate
de furnizor de ajutor
de stat;
Trim. 1: 1
Trim. 2: Colaborarea cu Direciile 8.1. Existenta unei baze Numr de ntlniri cu
Generale ale Finanelor de date privind situaia Compartimentele

211

Resurse

Responsabili

Termen
limit

Nu au fost
necesare
resurse
materiale
suplimentare

Director
Permanent
General
Victor
Patrulescu
(responsabili
interni:
- Sefi serviciu
- funcionari
publici
de
execuie)

Nu au fost
necesare
resurse
materiale
suplimentare

Director
Permanent
General
Victor
Patrulescu
(responsabili
interni:
- Sef serviciu
- funcionari
publici
de
execuie)

Nu au fost Director
necesare
General

Permanent

Nr.
crt.

Obiective / Activiti

Rezultate ateptate

Publice judeene cu privire ajutoarelor


de
stat
la masurile de acordare a acordate de Ministerul
ajutoarelor de stat .
Economiei si Finanelor,
in calitate de furnizor de
ajutor de stat

Supravegherea si evaluarea
ajutoarelor de stat al cror
furnizor este Ministerul
Economiei i Finanelor.

9.1. Existenta fiselor


complete de evaluare a
cuantumului ajutoarelor
de stat primite de fiecare
agent economic beneficiar
de ajutor de stat acordat
de Ministerul Economiei
si Finanelor

10

Organizarea
evidentei 10.1. Existenta unei baze
relaiilor
financiare de date privind situaia
existente intre structurile relaiilor
financiare
teritoriale ale Ministerul existente intre structurile

Indicatori de
rezultat i/sau
Resurse
de performan
specializate
din resurse
Direciile Generale materiale
ale
Finanelor suplimentare
Publice teritoriale
Trim. 1: 1
Trim. 2: 2

Responsabili

Termen
limit

Victor
Patrulescu
(responsabili
interni:
- Sefi serviciu
- funcionari
publici
de
execuie)
Cuantumul
Nu au fost Director
Permanent
ajutoarelor de stat necesare
General
acordate
de resurse
Victor
Ministerul
materiale
Patrulescu
Economiei
si suplimentare (responsabili
Finanelor, in calitate
interni:
de furnizor de ajutor
- Sef serviciu
de stat*
- funcionari
publici
de
* Indicatorul poate fi
execuie)
calculat anual, dup
depunerea
declaraiilor fiscale
de
ctre
agenii
economici beneficiari
de ajutor de stat.
Numr
rapoarte Nu au fost Director
Permanent
transmise
la necesare
General
Consiliul
resurse
Victor
Concurentei
materiale
Patrulescu

212

Nr.
crt.

Indicatori de
rezultat i/sau
de performan
Economiei i Finanelor si teritoriale ale Ministerului Trim. 1: ntreprinderile
publice Economiei si Finanelor si Trim. 2: aflate
in
zona
de ntreprinderile
publice
competenta.
aflate
in
zona
de
competenta
Obiective / Activiti

Rezultate ateptate

11

Urmrirea aplicrii de ctre


beneficiarii ajutorului de
stat a planurilor de
restructurare
in
cazul
acordrii ajutoarelor de stat
pentru
salvarea
si
restructurarea
firmelor
aflate in dificultate.

11.1. Rapoarte periodice


detaliate asupra aplicrii
de ctre beneficiarii de
ajutoare
de
stat
a
planurilor de restructurare

Numr
rapoarte
transmise
la
Consiliul
Concurentei
Trim. 1: Trim. 2: -

12

Colaborarea cu celelalte
structuri
din
cadrul
Direciilor Generale ale
Finanelor
Publice
teritoriale la aplicarea
deciziilor emise de ctre
Consiliul Concurentei sau
furnizorul de ajutor de stat
pentru
stoparea
/
recuperarea ajutoarelor de
stat conform Instruciunilor
emise in baza O.U.G. nr.

12.1. Rapoarte periodice


detaliate asupra stadiului
privind
stoparea
/
recuperarea ajutoarelor de
stat

Numr
rapoarte
transmise
la
Consiliul
Concurentei
Trim. 1: 1
Trim. 2: 1

213

Resurse

Responsabili

Termen
limit

suplimentare (responsabili
interni:
- Sef serviciu
- funcionari
publici
de
execuie)
Nu au fost Director
Permanent
necesare
General
resurse
Victor
materiale
Patrulescu
suplimentare (responsabili
interni:
- Sef serviciu
- funcionari
publici
de
execuie)
Nu au fost Director
Permanent
necesare
General
resurse
Victor
materiale
Patrulescu
suplimentare (responsabili
interni:
- Sef serviciu
- funcionari
publici
de
execuie)

Nr.
crt.
13

14

II
1

Obiective / Activiti
129 / 2005.
Transmiterea la Direcia
Generala Ajutor de Stat,
Practici Neloiale si Preturi
Reglementate a datelor
privind ajutoarele de stat
recuperate (denumire agent
economic, cuantum ajutor
de stat recuperat) in
vederea cuprinderii lor in
raportarea ctre Consiliul
Concurentei.
Urmrirea
facilitilor
acordate
agenilor
economici
din
zonele
defavorizate pentru ca
acetia sa beneficieze de
ajutor de stat pana la
atingerea
intensitii
maxim admisibile.

Rezultate ateptate

Indicatori de
rezultat i/sau
de performan

Resurse

13.1. Existenta unei baze


de
date
cuprinznd
situaia clara si completa
privind
stoparea
/
recuperarea ajutoarelor de
stat ilegale

Numr
rapoarte
transmise de ANAF
Trim. 1: Trim. 2: 2

Nu au fost
necesare
resurse
materiale
suplimentare

14.1. Existenta unei baze


de date privind situaia
agenilor economici din
zonele defavorizate si
cuantumul ajutorului de
stat de care mai pot
beneficia
pana
la
atingerea
intensitii
maxime.

Numr
rapoarte Nu au fost
transmise
la necesare
Consiliul
resurse
Concurentei
materiale
Trim. 1: suplimentare
Trim. 2: -

Responsabili

Termen
limit

Director
Permanent
General
Victor
Patrulescu
(responsabili
interni:
- Sef serviciu
- funcionari
publici
de
execuie)

Director
Permanent
General
Victor
Patrulescu
(responsabili
interni:
- Sef serviciu
- funcionari
publici
de
execuie)
Aplicarea, dispoziiilor legale in domeniul preturilor, pentru care legea abiliteaz Ministerul Economiei i Finanelor.
Urmrirea
respectrii 1.1. Avizarea stabilirii / Respectarea
Nu a fost Director Gen. Permanent la
legislaiei in domeniul ajustrii
preurilor
/ termenului
de necesar
Adjsolicitarea
preturilor
reglementate tarifelor pentru produsele soluionare
a alocarea
Maria
agentilor
administrata de Ministerul / serviciile pentru care cererilor ca raport suplimentara Negoisteanu
economici
Economiei i Finanelor legea abiliteaz Ministerul intre
numrul de
resurse (responsabili
sau

214

Nr.
crt.

Obiective / Activiti
pentru
produsele
si
serviciile din anexa la
O.U.G. nr. 36 / 2001 cu
modificrile ulterioare si
din alte acte normative prin
care s-a instituit avizul
Ministerului Economiei i
Finanelor.

Indicatori de
rezultat i/sau
de performan
Economiei i Finanelor
cererilor soluionate
in termen si totalul
cererilor nregistrate
Trim.
1:
103/103*1
00=
=100%
Trim.
2:
130/130*1
00=
=100%
1.2. Soluionarea cererilor Respectarea
referitoare la regimul termenului
de
preurilor reglementate
soluionare
a
cererilor ca raport
intre
numrul
cererilor soluionate
in termen si totalul
cererilor nregistrate
Trim.
1:
8/8*100=100%
Trim.
2:
10/10*100=100%
1.3. Avizarea proiectelor Respectarea
de acte normative
termenului
de
solutionare
a
cererilor ca raport
intre
numarul
Rezultate ateptate

215

Resurse

Responsabili

Termen
limit

materiale

interni:
-Sef serviciu
Nicu
Golisteanu
-toti salariatii)

institutiilor

Nu a fost
necesar
alocarea
suplimentara
de
resurse
materiale

Director Gen.
AdjMaria
Negoisteanu
(responsabili
interni:
-Sef serviciu
Nicu
Golisteanu
-toti salariatii)

Permanent la
solicitarea
agentilor
economici,
institutiilor si
directiilor
din MEF

Nu a fost
necesar
alocarea
suplimentara
de
resurse

Director Gen.
AdjMaria
Negoisteanu
(responsabili

Permanent la
solicitarea
institutiilor si
directiilor
din MEF

Nr.
crt.

Obiective / Activiti

Rezultate ateptate

1.4.
Perfecionarea
profesional
a
specialitilor din cadrul
Serviciului
Preuri
Reglementate

1.5.
Participarea
la
comisii, echipe de lucru
etc. dispuse de conducere

Constatarea si aplicarea
masurilor pentru faptele
care constituie abateri de la
O.U.G. nr. 36 / 2001 cu
modificrile ulterioare.

2.1.
Coordonarea
activitatii de supraveghere
i control n domeniul
preurilor desfurat de
ctre
Compartimentele
specializate din DGFP

Indicatori de
rezultat i/sau
de performan
cererilor solutionate
in termen si totalul
cererilor inregistrate
Trim.
1:
4/4*100=100%
Trim.
2:
11/11*100=100%
Numar de participari
la cursuri ca raport
intre
numarul
participantilor
si
numarul salariatilor
Trim.
1:
4/8*100=50%
Trim. 2: 0
Numar de participari
la comisii
Trim. 1: 11
Trim. 2: 23

Resurse

Responsabili

materiale

interni:
-Sef serviciu
Nicu
Golisteanu
-toti salariatii)

Nu a fost
necesar
alocarea
suplimentara
de
resurse
materiale

Director Gen. Ori de cate


Adjori
exist
Maria
posibilitati
Negoisteanu
Sef serviciu
Nicu
Golisteanu

Nu a fost
necesar
alocarea
suplimentara
de
resurse
materiale

Ori de cate
ori
apar
solicitari

Director Gen.
AdjMaria
Negoisteanu
Sef serviciu
Nicu
Golisteanu
Numar de verificari Nu a fost Director Gen.
efectuate
de necesar
AdjCompartimentele
alocarea
Maria
specializate
din suplimentara Negoisteanu
DGFP teritoriale
de
resurse Sef serviciu
Trim. 1: 116
materiale
Nicu

216

Termen
limit

Permanent
pe
baza
programului
de activitate
aprobat
de
DGFP

Nr.
crt.

Obiective / Activiti

Rezultate ateptate
teritoriale

III

Verificarea datelor de 3.1. Soluionarea cererilor


fundamentare a cererilor de de avizare a preturilor
stabilire/
ajustare
a care sa reflecte costurile
preturilor
si
tarifelor activitatii desfasurate
supuse
avizrii
Ministerului Economiei i
Finanelor la solicitarea
Ministerului Economiei i
Finanelor Direciei
Generale Ajutor de Stat,
Practici Neloiale si Preturi
Reglementate.
Urmrirea evoluiei preurilor
1nregistrarea la 15 si 25 1.1. Intocmirea unei Note
ale lunii in curs a evoluiei cu evoluia preurilor i a
preturilor
cu reprezentrilor grafice
amnuntul/tarifelor la unele
produse si servicii.

Indicatori de
rezultat i/sau
de performan
Trim. 2: 113
Numar de procese
verbale cu masuri de
sanctionare
a
abaterilor de la lege
Trim. 1: 29
Trim. 2: 32

Resurse
Nu a fost
necesar
alocarea
suplimentara
de
resurse
materiale

Numar de adrese prin


care
se
solicita
verificarea cererilor
Trim. 1: 3
Trim. 2: 3

Nu a fost
necesar
alocarea
suplimentara
de
resurse
materiale

Numarul
Notelor
prezentate conducerii
Trim. 1: 3
Trim. 2: 3

Nu a fost
necesar
alocarea
suplimentara
de
resurse
materiale

217

Responsabili
Golisteanu
Director Gen.
AdjMaria
Negoisteanu
Sef serviciu
Nicu
Golisteanu
Director Gen.
AdjMaria
Negoisteanu
Sef serviciu
Nicu
Golisteanu

Termen
limit
In functie de
programul de
activitate
aprobat
de
DGFP
Ori de cate
ori cererile
nu
sunt
suficient de
bine
fundamentate

Director Gen. Lunar pana


Adjla 5 ale lunii
Maria
Negoisteanu
(responsabili
interni:
-Sef serviciu

Nr.
crt.

IV
1

Obiective / Activiti

Rezultate ateptate

Indicatori de
rezultat i/sau
de performan

Resurse

Responsabili

Termen
limit

Nicu
Golisteanu
-toti salariatii)
1.2. Estimarea IPC
Numarul
Notelor Nu a fost Director Gen. Lunar pana
prezentate conducerii necesar
Adjla 5 ale lunii
Trim. 1: 3
alocarea
Maria
Trim. 2: 3
suplimentara Negoisteanu
de
resurse (responsabili
materiale
interni:
-Sef serviciu
Nicu
Golisteanu
-toti salariatii)
Aplicarea dispoziiilor in domeniul concurentei neloiale si al publicitii, pentru care legea abiliteaz Ministerul
Economiei i Finanelor.
Soluionarea
1.1.
Analiza
i Numr
dosare Nu a fost Director Gen. Permanent
sesizrilor/plngerilor,
soluionarea sesizarilor, soluionate in raport necesar
Adj.
formulate in temeiul Legii inclusiv
a cu sesizrile aflate in alocarea de Dan Pantea
nr. 298/ 2001 pentru materialelor/documentelor cercetare
resurse
(responsabili
modificarea si completarea anexate
acestora
n Trim. 1: 7
materiale
interni:
Legii nr. 11/1991 privind conformitate
cu Trim. 2: 9
suplimentare - Sef serviciu
consiieri
combaterea
concurentei dispoziiile legale.
neloiale si al Legii nr.
juridici,
148/2000
privind
funcie
de
publicitatea,
modificata
execuie)
prin O.G. nr. 17/2003.
1.2.
Coordonarea Trim. 1: 4
Nu a fost Director Gen. Permanent
metodologic
a Trim. 2: 10
necesar
Adj.

218

Nr.
crt.

V
1

Obiective / Activiti

Rezultate ateptate

Indicatori de
rezultat i/sau
de performan

Resurse

Responsabili

Termen
limit

cercetrilor efectuate de
alocarea de Dan Pantea
compartimentele
resurse
(responsabili
specializate ale D.G.F.P.
materiale
interni:
teritoriale, n vederea
suplimentare - Sef serviciu
soluionrii unor sesizri
consiieri
privind posibile fapte de
juridici,
concuren neloial i de
funcie
de
publicitate comparativ
execuie)
neltoare.
1.3.
Acordarea
de Trim. 1: 78
Nu a fost Director Gen. Permanent
consultan, la cererea Trim. 2: 84
necesar
Adj.
personalului din cadrul
alocarea de Dan Pantea
compartimentelor
resurse
(responsabili
specializate ale D.G.F.P.
materiale
interni:
teritoriale,
pentru
suplimentare - Sef serviciu
soluionarea unor sesizri
consiieri
acuznd ncalcri ale
juridici,
legislaiei n domeniul
funcie
de
concurenei neloiale i al
execuie)
publicitii comparative,
depuse de peteni la
unitile teritoriale ale
M.E.F.
Participarea la schimbul de informaii si experiena in relaiile cu organizaiile si instituiile internaionale, in domeniul
sau de activitate
Participarea la consultrile 1.1.
mbuntirea Numr de participri Nu au fost Director
Permanent
cu
experii
Comisiei cunotinelor
de la consultri
necesare
General
Europene pe probleme de specialitate a experilor Trim. 1: 2
resurse
Victor

219

Nr.
crt.

Obiective / Activiti

Rezultate ateptate

ajutor de stat in tara si la din cadrul direciei.


Bruxelles
in
vederea
soluionrii
diverselor
probleme ridicate de ctre
acetia.
2

Participarea la schimbul de
informaii si experiena in
relaiile cu organizaiile si
instituiile
interne
si
internaionale, in domeniul
sau de activitate.

2.1.
Obinerea
de
informaii actualizate in
domeniul ajutorului de
stat la nivelul statelor
membre ale UE

Indicatori de
rezultat i/sau
de performan
Trim. 2: 2

Numr
aciuni
specifice
de
promovare
a
politicilor de ajutor
de stat
Trim. 1: 1
Trim. 2: 3

220

Resurse

Responsabili

Termen
limit

materiale
Patrulescu
suplimentare (responsabili
interni:
- Sefi serviciu
- funcionari
publici
de
execuie)
Nu au fost Director
Permanent
necesare
General
resurse
Victor
materiale
Patrulescu
suplimentare (responsabili
interni:
- Sefi serviciu
- funcionari
publici
de
execuie)

Direcia general de analiz macroeconomic i politici financiare

Obiective

Activitati

Rezultate
ateptate

1.
Fundamentarea
veniturilor
bugetare
in
vederea
participarii
la
elaborarea
proiectului anual
de buget, a legii
bugetare anuale
si a legilor de
rectificare
la
termenele
prevazute
de
lege.

1.1 Preluarea datelor


necesare
inceperii
procedurii
de
fundamentare
(informatii furnizate de
: Comisia Nationala de
Prognoza (Indicatori
macroeconomici),
Directia Generala a
Tehnologiei
Informatiei (date de
bilant)
,
Directia
Generala
a
contabilitatii publice si
a
sistemului
de
decontari in sectorul
public
(Executia
definitiva de casa),
pentru anul precedent
,Institutul National de
Statistica,
date
prelucrate in interiorul
directiei

Elaborarea
fundamentarii
veniturilor
bugetare (buget
de stat, bugetul
asigurarilor
sociale de stat,
fondul national
unic de sanatate,
bugetul
asigurarilor de
somaj bugetelor
locale,)

Indicatori
de rezultat i/sau
de performan
Valoarea
veniturilor
prognozate a fi
incasate in
trimestrul II anul
2008 a fost de
38.075,991 mil lei
pentru totalul
bugetelor.
Procentul de
realizare a
veniturilor
colectate fata de
veniturile
prognozate este de
99,5 %.

221

Resurse

Responsabili

Termen
limit

Nu a fost
necesara
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Director Dorin
Mantescu si
conform
sarcinilor din
fisa postului
fiecare dintre
angajati

Termenele
prevazute de
Legea
nr.500/2002
pentru legea
bugetara
anuala si
proiectiile pe
termen
mediu. Ori
de cate ori a
fost nevoie
pentru legile
de rectificare.

Obiective

Activitati

Rezultate
ateptate

1.2 Analiza legislatiei


in
vigoare
si
intocmirea
fiselor
financiare
privind
impactul
asupra
veniturilor bugetare

Intocmirea
fiselor financiare
pentru fiecare
categorie de
venit.

1.3 Analiza politicii


fiscale si intocmirea
fiselor
financiare
privind
impactul
asupra
veniturilor
bugetare.
2. Avizarea de 2.1
Avizarea
proiecte de acte proiectelor de acte
normative
normative
care
genereaza
influente
financiare
asupra
veniturilor bugetului
general consolidat
2.2
Elaborarea
raspunsurilor
la
lucrarile primite de la
alte
directii
din
minister pe probleme
specifice
veniturilor

Indicatori
de rezultat i/sau
de performan

Resurse

Responsabili

Termen
limit

Realizat in limita
existentei datelor
necesare estimarii
impactului.

Nu a fost
necesara
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Cu
respectarea in
totalitate a
termenului
limita.

Intocmirea
fiselor financiare
pentru fiecare
categorie de
venit.

Realizat in limita
existentei datelor
necesare estimarii
impactului.

Nu a fost
necesara
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Avizarea
proiectelor de
acte normative
repartizate
directiei.

Ponderea avizelor
la care s-a raspuns
in termenul
prevazut de lege
in total avize =
100%.

Nu a fost
necesara
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Elaborarea
raspunsurilor la
lucrarile primite
de la alte directii
din minister pe
probleme

Ponderea
adreselor la care
s-a raspuns in
termenul prevazut
de lege in total
avize =100%.

Nu a fost
necesara
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Director Dorin
Mantescu si
conform
sarcinilor din
fisa postului
fiecare dintre
angajati
Director Dorin
Mantescu si
conform
sarcinilor din
fisa postului
fiecare dintre
angajati
Director Dorin
Mantescu si
conform
sarcinilor din
fisa postului
fiecare dintre
angajati
Director Dorin
Mantescu si
conform
sarcinilor din
fisa postului
fiecare dintre

222

Cu
respectarea in
totalitate a
termenului
limita.
Cu
respectarea in
totalitate a
termenului
limita.
Cu
respectarea in
totalitate a
termenului
limita.

Obiective

Activitati

Rezultate
ateptate

Resurse

bugetului
consolidat

3.
Elaborarea
repartizarii
pe
trimestre
a
prevederilor
bugetare aprobate
prin
legile
bugetare anuale

4. Monitorizare si
analiza privind
executia
veniturilor
bugetului general
consolidat

general specifice
veniturilor
bugetului
general
consolidat
3.1 Analize si calcule Repartizarea pe
baza a efectuarii unei trimestre a
repartizari pertinente, veniturilor
pe trimestre , a bugetare (buget
prevederilor bugetare de stat, bugetul
aprobate prin legile asigurarilor
bugetare anuale
sociale de stat,
fondul national
unic de sanatate,
bugetul
asigurarilor de
somaj bugetelor
locale)

Indicatori
de rezultat i/sau
de performan

4.1 Urmarirea incasarii


veniturilor realizate la
finele
fiecarei
luni/trimestru

Nivelul
veniturilor
realizate
la
finele
fiecarei
luni/trimestru

Responsabili

Termen
limit

angajati

Procentul de
T1

T2

realizare a
veniturilor
colectate fata de
veniturile
prognozate pe
trimestre.

T1
T2
102,3% 99,5%

223

Nu a fost
necesara
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Director Dorin
Mantescu si
conform
sarcinilor din
fisa postului
fiecare dintre
angajati

Cu
respectarea in
totalitate a
termenului
limita.

Nu a fost
necesara
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Director Dorin
Mantescu si
conform
sarcinilor din
fisa postului
fiecare dintre
angajati

Lunar

Obiective

Activitati
4.2 Intocmirea notei
lunare
privind
realizarea veniturilor
bugetare

5.
Elaborarea
metodologiilor de
evaluare
a
veniturilor

5.1
Elaborarea
procedurilor
de
fundamentare
a
veniturilor bugetului
de stat , bugetul
asigurarilor sociale de
stat
,
bugetul
asigurarilor
pentru
somaj,
bugetul
fondului national unic
de asigurari sociale de
sanatate,
bugetelor
locale

Rezultate
ateptate
Nota lunara
privind
realizarea
veniturilor
bugetare

Elaborarea
procedurilor de
fundamentare a
veniturilor
bugetului de stat
, bugetul
asigurarilor
sociale de stat ,
bugetul
asigurarilor
pentru somaj,
bugetul fondului
national unic de
asigurari sociale
de sanatate,
bugetelor locale
5.2
Elaborarea Elaborarea
machetelor
de machetelor de
fundamentare
a fundamentare a

Indicatori
de rezultat i/sau
de performan
Intocmirea a 12
note lunare in
termen de 10 zile
de la primirea
datelor definitive
privind ncasarea
veniturilor
bugetare.
Realizarea
veniturilor
bugetare in limita
de 5%.

Factorii de
influenta au fost
inclusi in

224

Resurse

Responsabili

Termen
limit

Nu a fost
necesara
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Director Dorin
Mantescu si
conform
sarcinilor din
fisa postului
fiecare dintre
angajati

Lunar

Nu a fost
necesara
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Director Dorin
Mantescu si
conform
sarcinilor din
fisa postului
fiecare dintre
angajati

Cu
respectarea in
totalitate a
termenului
limita.

Nu a fost
necesara
alocarea de

Director Dorin
Mantescu si
conform

Cu
respectarea in
totalitate a

Obiective

Activitati
veniturilor

5.3
Actualizarea
machetelor
de
fundamentare
a
veniturilor bugetului
de stat , bugetul
asigurarilor sociale de
stat
,
bugetul
asigurarilor
pentru
somaj,
bugetul
fondului national unic
de asigurari sociale de
sanatate,
bugetelor
locale, in functie de
modificarile legislative
aprobate si / sau de
aprobat
6. Elaborarea de 6.1 Studierea actelor
propuneri pentru normative aprobate si
imbunatatirea
initierea propunerilor
clasificatiei
pentru
modificarea
veniturilor
clasificatiei veniturilor

Rezultate
ateptate
veniturilor

Actualizarea
machetelor de
fundamentare a
veniturilor
bugetare in
functie de
modificarile
legislative
aprobate si / sau
de aprobat

Initierea de
propuneri pentru
modificarea
clasificatiei
veniturilor care
sa reflecte actele

Indicatori
de rezultat i/sau
de performan

Resurse

Responsabili

Termen
limit

machetele de
fundamentare
pentru fiecare
categorie de
venituri bugetare.
Modificarile
legislative aparute
au fost cuprinse in
machetele de
fundamentare a
veniturilor
bugetare.

resurse
materiale
suplimentare

sarcinilor din
fisa postului
fiecare dintre
angajati

termenului
limita.

Nu a fost
necesara
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Director Dorin
Mantescu si
conform
sarcinilor din
fisa postului
fiecare dintre
angajati

Cu
respectarea in
totalitate a
termenului
limita.

Termenul de
transmitere a
propunerilor de
modificare a
clasificatiei
veniturilor a fost

Nu a fost
necesara
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Director Dorin
Mantescu si
conform
sarcinilor din
fisa postului
fiecare dintre

Cu
respectarea in
totalitate a
termenului
limita.

225

Obiective

7.
Elaborarea
lucrarilor
si
corespondenta cu
alte structuri din
minister,
alte
entitati publice,
cetateni

Activitati

7.1 Asigurarea unui


dialog constructiv cu
alte
directii
din
minister pe probleme
privind realizarea si /
sau
estimarea
veniturilor bugetului
general consolidat in
vederea
asigurarii
eficientei activitatii .

7.2
Elaborarea
raspunsurilor
la
lucrarile primite de la
alte
directii
din
minister / alte entitati
publice / cetateni, pe
probleme
privind
realizarea si / sau

Rezultate
ateptate

Indicatori
de rezultat i/sau
de performan

Resurse

Responsabili

Termen
limit

normative
aprobate.

respectat.

Stabilirea unui
dialog
constructiv cu
alte directii din
minister
pe
probleme
privind
realizarea si /
sau
estimarea
veniturilor
bugetului
general
consolidat
in
vederea
asigurarii
eficientei
activitatii .
Raspunsuri la
lucrarile primite
de la alte directii
din minister /
alte entitati
publice /
cetateni, pe
probleme

A fost realizata
comunicarea cu
alte directii din
minister
pe
probleme privind
realizarea si / sau
estimarea
veniturilor
bugetului general
consolidat
in
vederea asigurarii
eficientei
activitatii .

Nu a fost
necesara
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Director Dorin
Mantescu si
conform
sarcinilor din
fisa postului
fiecare dintre
angajati

Cu
respectarea in
totalitate a
termenului
limita.

Elaborarea
raspunsurilor in
termenul prevazut
de lege.

Nu a fost
necesara
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Director Dorin
Mantescu si
conform
sarcinilor din
fisa postului
fiecare dintre
angajati

Cu
respectarea in
totalitate a
termenului
limita.

226

angajati

Obiective

Activitati

Rezultate
ateptate

estimarea veniturilor privind


veniturilor bugetului realizarea si /
general consolidat
sau estimarea
veniturilor
veniturilor
bugetului
general
consolidat
8. Mediatizarea 8.1
Mediatizarea Publicarea pe
transparentei si transparentei si valorii site-ul
valorii
informationale
a ministerului a
informationale a veniturilor bugetului unor lucrari
veniturilor.
de stat , bugetul elaborate in
asigurarilor sociale de cadrul directiei
stat
,
bugetul bazate pe
asigurarilor
pentru transparenta si
somaj,
bugetul valoare
fondului national unic informationala.
de asigurari sociale de
sanatate,
bugetelor
locale prin publicare
pe site-ul ministerului
a unor lucrari elaborate
la nivelul directiei

Indicatori
de rezultat i/sau
de performan

Realizarea
transmiterii
zilnice si lunare a
lucrarilor privind
situatia incasarilor
veniturilor
bugetare, Directiei
de comunicare,
relatii publice,
mass-media si
transparentaServiciul relatii
Mass-media.

227

Resurse

Responsabili

Nu a fost
necesara
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Director Dorin
Mantescu si
conform
sarcinilor din
fisa postului
fiecare dintre
angajati

Termen
limit

Zilnic si
lunar.

Obiective
Activiti

Unitatea central de armonizare a sistemelor de management financiar i control

Rezultate
ateptate

Indicatori de
rezultat i/sau de
performan

Progrese
nregistrate la
30.VI.2008
1
2
3
4
5
6
7
1. Elaborarea, conducerea i aplicarea unei strategii unitare de dezvoltare n domeniul sistemului de management financiar i
control
1.1.
Policy
Actualizarea
actualizat
documentului
strategic
n
domeniul
controlului
financiar public
intern, capitolul
management
financiar
i
control Policy
Paper

Paper

1.2.
- Completarea
/ Nr. acte normative
mbuntirea
actualizarea bazei emise (iniiate) n
cadrului legal de reglementri
domeniul
privind
managementului
activitatea
n
financiar
i
al
domeniul
controlului/trimestru
sistemului de

Responsabili

Termen limita

Precizri

- Controlor Aciunea
de Funcie
de Policy Paper a
financiar ef actualizare a fost cerine,
fost actualizat.
procesul de
- Controlor ncheiat.
actualizare se
financiar ef
va
putea
adjunct
relua.
- efii de
servicii

- Controlor n
acest
stadiu Funcie
de
financiar ef portofoliul
de cerine,
n procesul de
- Controlor reglementri
domeniu
este
completare /
financiar ef
complet.
actualizare se
adjunct
va relua.
- efii de

228

n
perioada
analizat nu au
fost
necesare
astfel de aciuni.

management
financiar
i
control

serviciu

2. Dezvoltarea cadrului normativ i metodologic n domeniul organizrii / funcionrii sistemului de management financiar i
control
2.1.
Perfecionarea
ndrumarului
metodologic
pentru
dezvoltarea
controlului
intern
n
entitile
publice

Obinerea
unui
instrument
de
orientare
n
dezvoltarea
controlului intern

2.2.
Obinerea
unui
Redactarea
instrument
de
Metodologiei
orientare/ndrumare
de elaborare a n
elaborarea
procedurilor
procedurilor
operaionale

- Controlor Aciune ncheiat.


financiar ef ndrumarul
este
publicat
pe
site-ul
- Controlor
financiar ef MEF.
adjunct
- efii
serviciu

de

Funcie
de
semnalele
primite de la
utilizatori,
acesta
va
putea
fi
mbuntit.

Perfecionarea
ndrumarului nu
se impune n
etapa actual.

Mihu
Virgil,
controlor
delegat
- Controlor Aciunea ncheiat,
financiar ef prin OMFP nr.
- Controlor 1.389/2006 pentru
i
financiar ef modificarea
completarea
adjunct
Ordinului
Iacovoiu ministrului
Viorel, ef finanelor publice
serviciu
nr. 946/2005 pentru
aprobarea Codului
controlului intern,
cuprinznd

229

Prin OMFP nr.


1.389/2006
rezultatul ateptat
a fost atins.

standardele
de
management/control
intern la entitile
publice i pentru
dezvoltarea
sistemelor
de
control managerial,
care a fost publicat
n Monitorul Oficial
i pe site-ul MEF.
2.3.
- Obinerea
unui
Elaborarea
instrument
n
Manualului de orientarea
/
management al ndrumarea
n
riscurilor
domeniul
managementului
riscurilor

- Controlor Aciune ncheiat.


financiar ef Manualul a fost
- Controlor publicat pe site-ul
financiar ef MEF.

Prin publicarea
pe site-ul MEF,
rezultatul asteptat
a fost atins.

adjunct
Dinc
Sorin,
ef
serviciu

3. Armonizarea politicilor i ndrumarea metodologic n domeniul sistemelor de management financiar i control la entitile
publice
3.1.

Diseminarea
informaiilor i
a bunei practici
n
domeniul
sistemului de
management
financiar
i

mbuntirea
sistemelor
management
financiar
ordonatorii
credite

de

- Controlor Permanent
financiar ef

la
de

- Controlor
financiar ef
adjunct
- efii
serviciu

230

de

4 reuniuni ale
Grupului de lucru
permanent
al
directorilor
economici.

control
3.2.
Implementarea
Monitorizarea
progresiv
modului
de standardelor
aplicare
a
prevederilor
Ordinului
ministrului
finanelor
publice
nr.
946/2005,
cu
modificrile i
completrile
ulterioare

- Controlorii
delegai
Rata
crerii
a structurilor
prevzute
de
Ordinul
nr.
946/2005: 89%

- Controlor Permanent
financiar ef
- Controlor
financiar ef
adjunct

Nr.
activiti
- efii
procedurate: 1.598
serviciu

de

- Controlorii
delegai

231

La 48 ordonatori
principali
de
credite
s-au
constituit
structuri
cu
atribuii
de
monitorizare,
coordonare
i
ndrumare
metodologic a
sistemelor proprii
de
control
managerial,
au
fost
elaborate
programe
de
dezvoltare
a
sistemelor
de
control
managerial
i
elaborate
un
numr de 1.598
de
proceduri.
Situaia detaliat
se regsete n
Raportul pe trim.
I/2008
al
UCASMFC.

3.3. - Acordarea
asistentei
i
consultanei
profesionale n
domeniul
sistemelor de
management /
control
financiar

mbuntirea
sistemelor
management
financiar
ordonatorii
credite

Nr.
ntlniri
de UCASMFC
cu
ordonatorii
la principali
de
de credite/trimestru: 1

- Controlor Permanent
financiar ef
- Controlor
financiar ef
adjunct
- efii
serviciu

1
ntlnire
realizat
cu
ordonatorii
principali
de
credite.

de

- Controlorii
delegai

4. Monitorizarea mediului de control intern i evaluarea sistemului de management financiar i control la nivelul instituiilor
publice / ordonatorilor principali de credite
4.1.

Supervizarea
actelor
de
gestiune
prin
formularea
avizelor
cu
caracter
consultativ, la
solicitarea
ordonatorilor
principali
de
credite sau la
cererea
ministrului
finanelor,
precum i din
iniiativa

Cunoaterea
stadiului
dezvoltrii
sistemelor
management
financiar

- Numrul avizelor Controlorii


consultative emise delegai
de CFPD: 31.
de

232

Permanent

In trim.II/2008 au
fost emise 31
avize
consultative, din
care
28
din
proprie iniiativ
a
controlorilor
delegai.

proprie,
n
privina
conformitii,
economicitii,
eficacitii sau
eficienei unor
operaiuni sau
proiecte de acte
normative
4.2. - Urmrirea
armonizrii
normelor
metodologice,
instruciunilor
etc,
cu
implicaii
financiare
i
patrimoniale,
elaborate
la
nivelul
instituiei
publice,
din
punct de vedere
al procedurilor
de control, care
trebuie
s
asigure
buna
gestiune
a
fondurilor
i
patrimoniului

Cunoaterea
stadiului
dezvoltrii
sistemelor
management
financiar

- Controlor Permanent
financiar ef
de

- Controlor
financiar ef
adjunct
- efii
serviciu

de

- Controlorii
delegai

233

Nu a fost cazul.

public
4.3. - Derularea
activitii legate
de programarea
i
execuia
bugetar,
dispuse
de
conducerea
departamentului
de specialitate
din Ministerul
Economiei i
Finanelor

4.4.
Dezvoltarea
sistemului
raportare
analiz
rezultatelor
activitii
management
financiar
control
entitile

Cunoaterea
stadiului
dezvoltrii
sistemelor
management
financiar

- Cunoaterea
stadiului
de dezvoltrii
i sistemelor
a management
financiar
de

Controlorii
delegai

Permanent

Controlorii
delegai
sunt
implicai
permanent
n
procesul
de
programare
i
execuie
bugetar,
analizele lor fiind
utilizate de MEF
la definitivarea
tuturor
proiectelor
de
lege
privind
aprobarea
/
rectificarea
bugetului.

Controlorii
delegai

Permanent

S-a realizat un
sistem
de
raportare
care,
pn la aceast
dat, nu a fost i
informatizat,
astfel
nct
centralizarea
datelor i analiza
rezultatelor s fie
mai facile.

de

de

i
la

234

publice
5. Dezvoltarea sistemului de msurare i raportare a rezultatelor activitii de implementare a sistemului de management
financiar i control
5.1. - Stabilirea
i
implementarea
unui sistem de
msurare
i
raportare
a
rezultatelor
activitii
de
implementare a
sistemului de
management
financiar
i
control

Rata
crerii
structurilor
prevzute
de
Ordinul
nr.
946/2005: 89%;

- Controlor
financiar ef
- Controlor
financiar ef
adjunct

Nr.
activiti - efii
procedurate: 1.598
serviciu

de

- Controlorii
delegai

235

Termenul
limit se va
stabili funcie
de evoluia
aciunilor
ordonatorilor.

La 48 ordonatori
principali
de
credite
s-au
constituit
structuri
cu
atribuii
de
monitorizare,
coordonare
i
ndrumare
metodologic a
sistemelor proprii
de
control
managerial,
au
fost
elaborate
programe
de
dezvoltare
a
sistemelor
de
control
managerial
i
elaborate
un
numr de 1.598
de
proceduri.
Sinteza detaliat
se regsete n
Raportul pe trim.

I/2008
UCASMFC.

al

5.2.
Elaborarea
raportului anual
privind stadiul
de
implementare a
sistemului de
management
financiar
i
control
la
nivelul
instituiilor
publice

- Rata restituirii - Controlor


Termenul
Raportul pe trim.
documentelor
n financiar ef
limit
se II/2008 este in
urma
verificrii
coreleaz
cu
curs de redactare.
- Controlor
formale a CFPD:
termenul
financiar ef
0,27%;
raportului
adjunct
- Rata refuzurilor de
anual privind
viz ale CFPP: - efii de
conturile
serviciu
0,0161%;
generale
- Rata pregtirii
anuale
de
profesionale
a
execuie
a
CFPD: 94,59%;
bugetelor
- Rata pregtirii
prevzute de
profesionale
a
lege.
CFPP: 59,3%;
- Rata de acoperire a
bugetului de ctre
CFPP: 100%.
6. Reglementarea controlului financiar preventiv i exercitarea controlului financiar preventiv delegat n scopul constituirii i
utilizrii legale i eficiente a fondurilor publice
6.1.
Exercitarea
controlului
financiar
preventiv
delegat,
de
ctre controlori
delegai,
la
entitile

Reducerea riscului
n
utilizarea
fondurilor
i/sau
patrimoniului
public

- Rata restituirii Controlorii


documentelor
n delegai
urma
verificrii
formale a CFPD:
0,27%;
- Rata inteniilor de
refuz de viza ale
CFPD: 0,074%.

236

Permanent

n trim. II/2008,
au fost emise 20
intenii de refuz,
din care 15 au
fost insusite de
ordonatorul
de
credite.

publice la care
au fost numii
6.2. Emiterea
acordului
privind numirea
persoanelor
desemnate s
exercite
controlul
financiar
preventiv
propriu de la
nivelul
ordonatorilor
principali
de
credite

mbuntirea
organizrii
controlului
financiar preventiv
propriu

6.3. - Avizarea
proiectelor de
Norme
metodologice
specifice
referitoare
la
exercitarea
controlului
financiar
preventiv,
precum i de
liste
de
verificare
pentru

mbuntirea
organizrii
controlului
financiar preventiv
propriu

- Rata acordurilor - Controlor Permanent


de numire: 72,7
financiar ef
- Rata respingerii - Controlor
acordurilor
de financiar ef
numire: 27,3.
adjunct
Iacovoiu
Viorel, ef
serviciu

- Rata avizelor
acordate
asupra
proiectelor
de
norme
metodologice:
100%.

- Controlor Permanent
financiar ef
- Controlor
financiar ef
adjunct

Dinca
- Rata restituirii Sorin,
ef
(respingerii)
serviciu
proiectelor
de
norme
metodologice: 0

237

Aciunile
derulate
n
vederea
realizrii
activitii
sunt generate
de solicitri
ale
ordonatorilor.

n trim. II/2008
au fost emise 8
acorduri i 3
refuzuri.

Aciunile
derulate
n
vederea
realizrii
activitii
sunt generate
de solicitri
ale
controlorilor
ordonatorilor.

n trim. II/2008,
au fost avizate 3
norme
metodologice
specifice.

RAN = 72,7%
RRAN = 27,3%

RAAPNM=100%

operaiunile
controlate
6.4.
Formularea de
opinii neutre la
solicitarea
controlorilor
delegai,
adresat
controlorului
financiar ef, n
cursul
procedurii
refuzului
de
viz

Reducerea riscului
n
utilizarea
fondurilor
i/sau
patrimoniului
public

Comisiile
Permanent
pentru
formularea
opiniilor
neutre
se
stabilesc de
ctre
controlorul
financiar ef.

Aciunile
n trim. II/2008,
derulate
n au fost solicitate
vederea
4 opinii neutre.
realizrii
activitii
sunt generate
de solicitri
ale
controlorilor
delegai.

7. ndrumarea metodologica i organizarea activitii de instruire i pregtire profesionala n domeniul sistemelor de


management financiar i control
7.1.
Participarea cu
lectori
la
formarea
i
pregtirea
profesionala a
personalului din
sistemul
de
management
financiar
i
control

Perfecionarea
pregtirii
profesionale
personalului
atribuii
domeniu

Nr.
cursuri/ Se stabilesc Permanent
trimestru: 6;
de
ctre
a controlorul
Nr.
cursani/
cu
financiar ef,
trimestru: 315;
n
pe
fiecare
Nr.
ore- aciune.
om/trimestru
dedicate activitii
de instruire: 398;
- Nr. lectori din
cadrul UCASMFC
care au susinut

238

cursuri de instruire /
trimestru: 4.
NOT: Indicatorii de rezultat / performan prevzui n col. 3 sunt prezentai n anexa de mai jos:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Indicatori de rezultat / performan*


Nr. ordonatori principali credite care au creat structuri
Rata crerii structurilor prevzute de Ordinul nr. 946/2005 = ------------------------------------------------------------------ x 100
Nr. total ordonatori de credite
Nr. proceduri elaborate
Rata elaborrii procedurilor operaionale = -------------------------------- x 100 = 1.598
Nr. proceduri necesare
Nr. documente restituite
Rata restituirii documentelor n urma verificrii formale a CFPD = ---------------------------------- x 100
Nr. documente primite la viz
Nr. documente restituite
Rata restituirii documentelor n urma verificrii formale a CFPP = ---------------------------------------- x 100
Nr. documente primite la viz
Numrul avizelor consultative emise de CFPD
Nr. operaiuni vizate CFPD
Rata reverificrii CFPD = -------------------------------------- x 100
Nr. operaiuni vizate CFPP
Valoarea operaiunilor vizate CFPD
Rata valoric a suprapunerii CFPD = ------------------------------------------------ x 100
Valoarea operaiunilor vizate CFPP
Nr. intenii de refuz de viz
Rata intenilor de refuz de viz ale CFPD = ---------------------------- x 100
Nr. operaiuni vizate

239

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Nr. refuzuri viz


Rata refuzurilor de viz ale CFPP = ---------------------------- x 100
Nr. operaiuni vizate
Nr. controlori care au parcurs cel puin o form de pregtire profesional
Rata pregtirii profesionale a CFPD = ------------------------------------------------------------------------------------------------- x
100
Nr. total controlori
Nr. persoane desemnate care au parcurs cel puin o form de pregtire profesional
Rata pregtirii profesionale a CFPP = ---------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100
Nr. total controlori
Suma operaiunilor vizate
Rata de acoperire a bugetului de ctre CFPP = ----------------------------------- x 100
Buget anual
Nr. proiecte norme metodologice restituite (respinse)
Rata restituirii (respingerii) proiectelor = -------------------------------------------------------------------------- x 100
de norme metodologice (RRPNM)
Nr. proiecte norme metodologice primite spre avizare
Nr. proiecte norme metodologice avizate
Rata avizelor acordate asupra proiectelor = ------------------------------------------------------------------------- x 100
de norme metodologice (RAAPNM)
Nr. proiecte norme metodologice primite spre avizare
Numr ntlniri UCASMFC cu ordonatorii principali de credite
Numr acte normative emise (iniiate) n domeniul managementului financiar i al controlului / trimestru
Nr. acorduri de numire emise
Rata acordurilor de numire (RAN) = ---------------------------------------------- x 100
Nr. acorduri de numire solicitate
Nr. acorduri de numire respinse
Rata respingerii acordurilor de numire (RRAN) = ----------------------------------------------- x 100
Nr. acorduri de numire solicitate
Nr. ore-om / trimestru dedicate activitii de instruire = Durata cursului n ore x nr. oameni
Nr. cursuri / trimestru
Nr. cursani / trimestru

240

22. Nr. de lectori din cadrul UCASMFC care au susinut cursuri de instruire / trimestru
* se calculeaz trimestrial i anual, se analizeaz evoluia pe trimestre i ani.
CFPD Controlori / control financiar preventiv delegat;
CFPP Controlori / control financiar preventiv propriu.

Direcia general resurse umane i management

Monitorizarea s-a fcut prin raportare la obiectivele formulate n etapa nr. 1 din cadrul Programului de dezvoltare a sistemului de
control managerial al Ministerului Economiei i Finanelor, respectiv:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

mbuntirea, pn n anul 2009, a mecanismelor i instrumentelor interne de management al resurselor umane.


mbuntirea cadrului normativ care reglementeaz activitatea de resurse umane la nivelul ministerului.
mbuntirea imaginii direciei n raport cu beneficiarii serviciilor sale, att la nivel intern ct i extern.
Previzionarea eficient a funciilor publice pe destinaii i raportarea corect a acestora la nivel naional.
Reducerea diferenelor dintre cheltuielile (cu salariile, cu organizarea concursurilor, etc) previzionate i cele executate la 5 %.
Asigurarea unui management eficient al raporturilor de serviciu/ de munc.

Pentru a monitoriza aceste obiective au fost culese informaii aferente perioadei 1 aprilie 1 iunie 2008, informaii ce au stat la baza
calculrii indicatorilor de rezultat / de performan din tabelul anexat (Anexa nr. 1).
n cadrul activitilor prevzute a se desfura n vederea atingerii primului obiectiv s-a acordat prioritate celei care viza
Dezvoltarea / actualizarea / evaluarea sistemului de control managerial la nivelul Direciei generale resurse umane i management.
Acest lucru s-a datorat faptului c la nivelul Ministerului Economiei i Finanelor prin O.M.E.F. nr. 266 /2008 privind unele msuri
pentru implementarea i certificarea sistemului de management al calitii n Ministerul Economiei i Finanelor s-a stabilit ca termen
limit de elaborare a procedurilor interne de lucru data de 31 mai 2008. Dei pn la data menionat direcia noastr nu a reuit
finalizarea elaborrii tuturor procedurilor inventariate, acestea au fost ntocmite n procent de 90% urmnd a fi naintate, ulterior
verificrii acestora de ctre conducerea direciei, Unitii de politici publice pentru formularea de observaii i propuneri.

241

n urma reanalizrii activitilor direciei i comparrii acestora cu lista procedurilor inventariate, s-a constatat necesar
extinderea listei de la un numr de 24 la 27 de proceduri, prin introducerea procedurilor referitoare la Completarea declaraiilor de
avere i de interese de ctre angajaii MEF cu obligaii n acest sens, publicarea acestora i transmiterea lor ctre Agenia Naional de
Integritate i Elaborarea actelor administrative de acordare a sporului de 75% personalului din cadrul aparatului propriu al
ministerului care are ca obiect de activitate gestionarea asistenei financiare nerambursabile comunitare i din mprumuturi externe
contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, precum i a altor credite sau mprumuturi similare i prin
mprirea procedurii ntocmirea, completarea i gestionarea dosarelor profesionale / dosarelor personale i a carnetelor de munc
n dou proceduri, respectiv:
- ntocmirea, completarea i gestionarea dosarelor profesionale / dosarelor personale ale funcionarilor publici /
personalului contractual
- ntocmirea, completarea i gestionarea carnetelor de munc
pentru o mai uoar identificare a aciunilor pe care le presupune fiecare activitate n parte.
De asemenea, pe msura elaborrii procedurilor, denumirile unora dintre acestea au suferit modificri n vederea reflectrii ct mai
reale i cuprinztoare a activitilor / proceselor descrise.
Pn la data de 30 iunie 2008 au fost elaborate un numr de 23 proceduri operaionale i de sistem din cele 27 de proceduri
inventariate. Subliniem faptul c lista procedurilor inventariate n vederea includerii n manualul de proceduri al MEF a fost
modificat, n sensul celor prezentate mai sus, astfel:
Nr. crt.
1
2

Denumirea procedurii

Stadiul
elaborrii

ntocmirea/actualizarea statului de funcii / de personal

elaborat

Fundamentarea i elaborarea propunerilor privind Planul de ocupare a funciilor publice la nivelul elaborat
Ministerului Economiei i Finanelor

3
Elaborarea Formularului 03 Numrul maxim de posturi i fondul aferent salariilor de baz pe anii 20xx- elaborat
20xx sume alocate de la bugetul de stat din cadrul bugetului Ministerului Economiei i Finanelor i
modificarea numrului maxim de posturi i a fondului aferent salariilor de baz

242

4
5
6

Calculul vechimii n munc i acordarea sporului de vechime angajailor din cadrul Ministerului
elaborat
Economiei i Finanelor
Gestionarea resurselor umane pentru aparatul propriu al ministerului utiliznd aplicaia PERSAL-Oracle

elaborat

ntocmirea, completarea i gestionarea carnetelor de munc

n curs
elaborare

7
Elaborarea i actualizarea ordinului privind coordonarea structurilor organizatorice ale aparatului propriu
al Ministerului Economiei i Finanelor de ctre secretarii de stat, secretarul general i secretarii generali
adjunci, atribuiile generale i comune precum i atribuiile specifice delegate acestora, modalitatea de elaborat
nlocuire a acestora n perioadele de absen temporar din minister i delegarea calitii de ordonator
principal de credite
8
9
10
11
12
13

Elaborarea, modificarea i aprobarea Regulamentului de organizare i funcionare al Ministerului


elaborat
Economiei i Finanelor
ntocmirea, actualizarea i aprobarea fielor de post la nivelul ministerului
elaborat
elaborat
Recrutarea personalului contractual
elaborat
Recrutarea funcionarilor publici
elaborat
Acordarea salariilor de merit la nivelul Ministerului Economiei i Finanelor
Elaborarea , modificarea i aprobarea structurii organozatorice a structurilor din cadrul aparatului propriu
elaborat
al Ministerului Economiei i Finanelor

14
15

elaborat
Acordarea concediilor legale angajailor Ministerului Economiei i Finanelor
Elaborarea documentaiei aferente deplasrilor n strintate ale angajailor din cadrul Ministerului
elaborat
Economiei i Finanelor

16

Promovarea funcionarilor publici / personalului contracual din cadrul aparatului propriu al Ministerului
elaborat
Economiei i Finanelor

243

de

17
18
19
20

ncetarea raporturilor de serviciu / de munc ale funcionarilor publici / personalului contractual

elaborat

Organizarea perioadei de stagiu a funcionarilor publici debutani / personalului contractual debutant

elaborat

Modificarea raporturilor de serviciu / de munc ale funcionarilor publici / personalului contractual

elaborat

Avansarea n treptele de salarizare a funcionarilor publici, la nivelul Ministerului Economiei i Finanelor

elaborat

21
22

elaborat
Transformarea posturilor din cadrul Ministerului Economiei i Finanelor
Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarilor publici i ale personalului contractual de la
elaborat
nivelul Ministerului Economiei i Finanelor

23

ntocmirea, completarea i gestionarea dosarelor profesionale / dosarelor personale ale funcionarilor


elaborat
publici / personalului contractual

24

Completarea declaraiilor de avere i de interese de ctre angajaii MEF cu obligaii n acest sens,
elaborat
publicarea acestora i transmiterea lor ctre Agenia Naional de Integritate
n curs
Suspendarea activitii funcionarilor publici / personalului contractual
elaborare
Elaborarea, modificarea i aprobarea actului normativ prin care se organizeaz i funcioneaz Ministerul n curs
Economiei i Finanelor
elaborare
Elaborarea actelor administrative de acordare a sporului de 75% personalului din cadrul aparatului propriu
al ministerului care are ca obiect de activitate gestionarea asistenei financiare nerambursabile comunitare n curs
i din mprumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, precum i a elaborare
altor credite sau mprumuturi similare

25
26
27

de
de

de

Ca urmare a apariiei Hotrrii Guvernului nr. 611/ 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea i dezvoltarea carierei
funcionarilor publici, prin care s-a abrogat Hotrrea Guvernului nr.1209/ 2003 privind organizarea i dezvoltarea carierei
funcionarilor publici, act normativ care reglementa o mare parte din activitile din domeniul resurselor umane, o parte dintre
procedurile deja elaborate la nivelul direciei vor trebui actualizate n sensul prevederilor noului act normativ.

244

n vederea respectrii termenului stabilit pentru finalizarea manualului de proceduri la nivelul ministerului, termenul de
realizare a activitii privind Elaborarea strategiei Ministerului Economiei i Finanelor n domeniul resurselor umane, a fost
decalat potrivit Planului de aciune ntocmit n vederea elaborrii i aprobrii acestei strategii (Anexa nr. 2).
Referitor la activitile derulate n vederea realizrii celui de-al doilea obiectiv, Direcia general resurse umane i
management a rspuns tuturor solicitrilor primite de la alte structuri ale ministerului sau alte instituii publice n scopul:
- formulrii de puncte de vedere la proiecte de acte normative cu inciden n domeniul resurselor umane
i
- optimizrii structurii organizatorice a direciilor (generale).
Direcia general de resurse umane i management, prin obiectivul 3, i-a propus mbuntirea imaginii acesteia i a
ministerului n general n relaia cu principalii beneficiari ai serviciilor sale, n primul rnd prin reducerea termenelor de procesare a
cererilor i a solicitrilor primite din interiorul i din exteriorul ministerului i ncadrarea n termenele legale sau solicitate.
La nivelul Direciei generale resurse umane i management se primete un numr mare de solicitri de la entiti publice, persoane
fizice, altele dect foti angajai ai ministerului, precum i de la persoane juridice, urmrindu-se respectarea termenelor solicitate sau a
termenelor legale. Astfel, aa cum reiese din Anexa 1, numrul solicitrilor restante raportat la numrul total al solicitrilor primite
este unul foarte redus.
DGRUM a respectat structura prevzut n OPANFP nr. 7660/2006 n elaborarea Planului de ocupare a funciilor publice, ns
indicatorii care msoar gradul de realizare a obiectivului nr. 4 nu reflect realitatea n situaia n care ne raportm la numrul de
funcii publice rezervate promovrii i promovrii rapide. Aceasta se datoreaz faptului c O.G. nr. 6/2007 a condiionat efectuarea
promovrilor n gradul profesional de aprobarea prin hotrre de Guvern a normelor privind organizarea i dezvoltarea carierei
funcionarilor publici, hotrre care pn la aceast dat nu a fost adoptat.
Comparnd cheltuielile cu salariile de baz efectuate n perioada ianuarie iunie 2008 cu cele programate pentru aceast
perioad (indicator de performan de msurare a obiectivului nr. 5), constatm c previziunea acestor cheltuieli a fost una realist,
diferena ntre acestea fiind de 5%. Menionm c acest indicator se calculeaz pe baza datelor puse la dispoziie de ctre Direcia de
buget i contabilitate intern.
Monitorizarea activitilor care contribuie la asigurarea unui management eficient al raporturilor de serviciu/ de munc
(obiectivul nr. 6), demonstreaz faptul c Direcia general resurse umane i management:

245

- a realizat demersurile necesare pentru organizarea concursurilor n vederea ocuprii posturilor vacante sau a celor de promovare n
clas, ori de cte ori structurile organizatorice din cadrul aparatului propriu sau unitile subordonate au solicitat acest lucru;
- a respectat cadrul legal n vigoare n elaborarea actelor administrative de numire n funcia public, neexistnd sesizri cu privire la
calculul necorespunztor al drepturilor salariale;
- a urmrit n permanen ndeplinirea de ctre funcionarii publici a condiiilor care le permit acestora dezvoltarea carierei i i-a
informat cu privire la acest lucru;
- a urmrit n permanen evenimentele care se produc n cariera funcionarilor publici i a actualizat carnetele de munc i dosarele
profesionale / personale;
- a informat structurile organizatorice din cadrul ministerului i unitile subordonate cu privire la metodologia i perioada de evaluare
a performanelor profesionale ale personalului contractual ;
- a informat structurile organizatorice din cadrul ministerului i unitile subordonate cu privire la metodologia i perioada de depunere
a declaraiilor de avere i de interese.
Anexa nr. 3 furnizeaz informaii privind ocuparea posturilor din minister din punct de vedere al genului, al studiilor
superioare i al vrstei. Indicatorii subliniaz faptul c:
- angajaii ministerului sunt preponderent femei,
- posturile de conducere sunt ocupate relativ echilibrat de ctre femei i brbai,
- majoritatea angajailor sunt absolveni de studii superioare,
- personalul este preponderent tnr.
Concluzii:
Dei activitatea Elaborarea strategiei Ministerului Economiei i Finanelor a fost decalat n perioada octombrie 2008
noiembrie 2009, acest lucru permite nc Direciei generale resurse umane i management s-i realizeze obiectivul su strategic i
anume acela de a mbunti pn n anul 2009 a mecanismelor i instrumentelor interne de management al resurselor umane.
Plecnd de la aceast premis, considerm c direcia noastr i-a ndeplinit obiectivele ce decurg din activitatea sa curent, urmnd a
fi demarate i implementate i celelalte msuri n vederea ndeplinirii obiectivului su strategic.
Responsabili de monitorizarea realizrii obiectivelor DGRUM:
Manager public, Anca Lazr
Manager public, Alina Manac

246

Nr.
crt.
1.

Obiective

Activitatea

Responsabili
mbuntirea, pn
n anul 2009, a
mecanismelor
i
instrumentelor
interne
de
management
al
resurselor umane.

Responsabili
Elaborarea strategiei Ministerului
Existena unei
Economiei i Finanelor n domeniul strategii pn n
resurselor umane.
noiembrie 2009

Indicator de rezultat/performan

Director general Mirela ioiu


Director general adj. Marcela nar
Director general adj. Radu Chiurtu
ef serviciu, Camelia Tudor
Director
general ef serviciu, Constana Radu
ef serviciu, Doru Turean
Mirela ioiu
Director
general Manager public, Anca Lazr
adj. Marcela nar Manager public, Alina Manac
Director general
adj. Radu Chiurtu
ef serviciu,
Camelia Tudor
ef serviciu,
Constana Radu
ef serviciu, Doru
Turean

Planul de aciune a fost actualizat n sensul modificrii termenelor iniial prevzute

247

Valoarea
indicatorului

Planul de aciune
privind
elaborarea
strategiei de resurse
umane
a
MEF
(Anexa
nr.
2)
urmeaz
a
se
implementa ncepnd
cu octombrie 20081.
Sursa de date
Registrul de eviden
a
documentelor
(adresa de naintare a
strategiei
ctre
conducerea
direciei/ministerului)
Metode de
Identificarea datei de
colectare
transmitere a
strategiei
Persoanele
Alina Manac
responsabile de manager public
colectarea
Anca Lazr
datelor
manager public
Peridiocitatea
2008 - 2009
colectrii

datelor
Dificulti n
colectarea
datelor

Acceptarea strategiei
de ctre conducerea
direciei i a
ministerului i
aprobarea acesteia
prin ordin
administrativ al
ministrului

248

Riscul necompletrii
chestionarelor
de
ctre toate persoanele
crora le vor fi
distribuite
sau
transmiterii
cu
ntrziere a acestora
Persoanele
Alina Manac
responsabile de manager public
centralizarea,
Anca Lazr
analizarea
manager public
datelor
colectate i
ntocmirea
rapoartelor de
monitorizare
Valoarea
- Planul de aciune
indicatorului
privind
elaborarea
strategiei de resurse
umane
a
MEF
(Anexa
nr.
2)
urmeaz
a
se
implementa. Au fost
elaborate
chestionarele
de
analiz ce urmeaz a
fi
distribuite
funcionarilor publici
de
conducere i
funcionarilor publici

Sursa de date

Metode de
colectare
Persoanele
responsabile de
colectarea
datelor
Peridiocitatea
colectrii
datelor
Dificulti n
colectarea
datelor

249

de
execuie
(eantionat)
din
cadrul MEF.
Validarea
i
aprobarea strategiei
urmeaz a se face n
luna noiembrie 2009.
Registrul de eviden
a
documentelor
(rspunsul
privind
acordul conducerii
direciei i/sau a
ministerului / ordinul
ministrului
economiei
i
finanelor)
Alina Manac
manager public
Anca Lazr
manager public
trimestrial
- Transmiterea cu
ntrziere a
observaiilor i
propunerilor de
modificare a
proiectului de

strategie, formulate
de ctre factorii de
decizie de la nivelul
ministerului, pot
conduce la depirea
termenului de
validare a acestuia.
Persoanele
Alina Manac
responsabile de manager public
centralizarea,
Anca Lazr
analizarea
manager public
datelor
colectate i
ntocmirea
rapoartelor de
monitorizare
Implementarea i monitorizarea Numrul de puncte
Valoarea
Indicatorul va putea fi
strategiei n domeniul resurselor slabe eliminate n
indicatorului
calculat, cel mai
umane
devreme,
dup
primul an de
primele 6 luni de
implementare/Numr
Director general Mirela ioiu
implementare
a
total de puncte slabe
Director general adj. Marcela nar constatate
planului de aciune
Director general adj. Radu Chiurtu
elaborat n cadrul
ef serviciu, Camelia Tudor
strategiei, respectiv
ef serviciu, Constana Radu
iunie 2010.
ef serviciu, Doru Turean
Sursa de date
Strategia de
Manager public, Anca Lazr
resurse umane
Manager public, Alina Manac
Instrumentele
utilizate
n
implementarea
strategiei

250

Rapoartele de
monitorizare
a
implementrii
strategiei de resurse
umane
Metode de
Analiza
i
colectare
interpretarea
rezultatelor
instrumentelor
utilizate.
Persoanele
Alina Manac
responsabile de manager public
colectarea
Anca Lazr
datelor
manager public
Peridiocitatea
colectrii
datelor
Dificulti n
colectarea
datelor
Persoanele
responsabile de
centralizarea,
analizarea
datelor
colectate i
ntocmirea
rapoartelor de

251

semestrial, din
momentul nceperii
implementrii
strategiei de resurse
umane
Alina Manac
manager public
Anca Lazr
manager public

Gradul de realizare a
obiectivelor

monitorizare
Valoarea
indicatorului

Sursa de date

Metode de
colectare
Persoanele
responsabile de
colectarea
datelor
Peridiocitatea
colectrii
datelor
Dificulti n
colectarea
datelor
Persoanele

252

Indicatorul va putea
fi calculat, cel mai
devreme,
dup
primele 6 luni de
implementare
a
planului de aciune
elaborat n cadrul
strategiei, respectiv
iunie 2010.
Rapoartele
de
monitorizare
a
implementrii
strategiei de resurse
umane
Alina Manac
manager public
Anca Lazr
manager public
semestrial,
din
momentul nceperii
implementrii
strategiei de resurse
umane
Alina Manac

Armonizarea obiectivelor direciei


cu cele ale ministerului, precum i
cu cele incluse n Programul de
Guvernare i raportarea periodic a
msurilor suplimentare luate.
Director general Mirela ioiu
Director general adj. Marcela nar
Director general adj. Radu Chiurtu
ef serviciu, Camelia Tudor
ef serviciu, Constana Radu
ef serviciu, Doru Turean
Manager public, Anca Lazr
Manager public, Alina Manac

253

Msuri suplimentare
iniiate i
implementate n
vederea atingerii
obiectivelor incluse n
Programul de
Guvernare

responsabile de
centralizarea,
analizarea
datelor
colectate i
ntocmirea
rapoartelor de
monitorizare
Valoarea
indicatorului

manager public
Anca Lazr
manager public

-Elaborarea
unei
strategii de resurse
umane la nivelul
ministerului
reprezint o msur
iniiat n sprijinul
armonizrii
obiectivelor
ministerului
n
domeniul
managementului
resurselor umane cu
cele existente la
nivelul Programului
de Guvernare.
- ntruct finalizarea
elaborrii
acestei
strategii nu se va
realiza
dect
n
noiembrie
2009,
aceast msura va
putea fi raportat la
sfritul anului 2010.

Sursa de date

Impactul pozitiv/
negativ al msurilor
suplimentare luate

254

Metode de
colectare
Persoanele
responsabile de
colectarea
datelor
Peridiocitatea
colectrii
datelor
Dificulti n
colectarea
datelor
Persoanele
responsabile de
centralizarea,
analizarea
datelor
colectate i
ntocmirea
rapoartelor de
monitorizare
Valoarea
indicatorului

Analizele
i
propunerile realizate
n vederea atingerii
obiectivelor
din
domeniul resurselor
umane din Programul
de Guvernare.
Alina Manac
manager public
Anca Lazr
manager public
semestrial
Alina Manac
manager public
Anca Lazr
manager public

Impactul
implementrii
strategiei va putea fi

Sursa de date

Metode de
colectare
Persoanele
responsabile de
colectarea
datelor
Peridiocitatea
colectrii
datelor
Dificulti n
colectarea
datelor
Persoanele
responsabile de
centralizarea,
analizarea
datelor

255

evaluat dup cel


puin 6 luni de la
implementarea
planului de aciune
elaborat n cadrul
acesteia,
respectiv
iunie 2010.
Analiza
msurilor
implementate
n
vederea
atingerii
obiectivelor
din
domeniul resurselor
umane din Programul
de Guvernare.
Alina Manac
manager public
Anca Lazr
manager public
semestrial
Alina Manac
manager public
Anca Lazr
manager public

Dezvoltarea / actualizarea/evaluarea
sistemului de control managerial la
nivelul Direciei generale de resurse
umane i management
Director general Mirela ioiu
Director general adj. Marcela nar
Director general adj. Radu Chiurtu
ef serviciu, Camelia Tudor
ef serviciu, Constana Radu
ef serviciu, Doru Turean
Manager public, Anca Lazr
Manager public, Alina Manac

256

Gradul
n
activitile
transpuse
proceduri

colectate i
ntocmirea
rapoartelor de
monitorizare
care Valoarea
sunt indicatorului
n Sursa de date

90 %

Inventarul
activitilor
procedurabile
Procedurile
realizate
Metode de
Analiza activitilor
colectare
procedurabile i a
procedurilor
elaborate.
Persoanele
Alina Manac
responsabile de manager public
colectarea
Anca Lazr
datelor
manager public
Peridiocitatea
trimestrial
colectrii
datelor
Dificulti n
colectarea
datelor
Persoanele
Alina Manac
responsabile de manager public
Anca Lazr
centralizarea,
manager public
analizarea
datelor

Elaborarea de proiecte n domeniul


resurselor umane n vederea
obinerii de finanri externe
Director general Mirela ioiu
Director general adj. Marcela nar
Director general adj. Radu Chiurtu
ef serviciu, Camelia Tudor
ef serviciu, Constana Radu
ef serviciu, Doru Turean
Manager public, Anca Lazr
Manager public, Alina Manac

257

Admiterea la
finanare a cererii
elaborate de
DGRUM

colectate i
ntocmirea
rapoartelor de
monitorizare
Valoarea
indicatorului

n urma realizrii
analizei SWOT a
activitii DGRUM,
precum
i
a
domeniului
resurselor umane la
nivelul MEF, potrivit
planului de aciune al
elaborrii strategiei
de resurse umane
MEF,
se
vor
determina
ariile
domeniului
resurselor
umane
pentru care pot fi
redactate proiecte n
vederea obinerii de
finanri externe.
Sursa de date
Documentaia
aferent
elaborrii
proiectului n vederea
obinerii de finanare
extern.
Metode de
Analiza
colectare
documentelor
Persoanele
Alina Manac
responsabile de manager public

colectarea
datelor
Peridiocitatea
colectrii
datelor
Dificulti n
colectarea
datelor
Persoanele
responsabile de
centralizarea,
analizarea
datelor
colectate i
ntocmirea
rapoartelor de
monitorizare
Colaborarea cu Direcia general de Numrul de persoane Valoarea
tehnologie a informaiilor n vederea nregistrate
n indicatorului
mbuntirii programului informatic programul
Sursa de date
exploatat i actualizrii bazei de date informatic PERSAL /
Numrul de angajai
ef serviciu, Camelia Tudor
ai ministerului
Referent superior, Constana
Ionescu

Metode de

258

Anca Lazr
manager public
Colectarea datelor se
va face dup
elaborarea cererii de
finanare
Alina Manac
manager public
Anca Lazr
manager public

100%
- Programul
PERSAL
- Statul de funcii
- Fiele individuale
lunare de
monitorizare a
indicatorilor de
rezultate/ de
performan ale
angajailor DGRUM.
Determinarea

colectare

Numr de raportri
obinute prin
programul PERSAL

259

numrului de angajai
nregistrai n baza de
date PERSAL
Persoanele
Alina Manac
responsabile de manager public
colectarea
Anca Lazr
datelor
manager public
Peridiocitatea
Trimestrial
colectrii
datelor
Dificulti n
colectarea
datelor
Persoanele
Alina Manac
responsabile de manager public
centralizarea,
Anca Lazr
analizarea
manager public
datelor
colectate i
ntocmirea
rapoartelor de
monitorizare
Valoarea
28 raportri
indicatorului
Sursa de date
- Programul
PERSAL
Fiele
individuale
lunare
de
monitorizare
a
indicatorilor de

2.

mbuntirea
cadrului normativ
care reglementeaz

Elaborarea de propuneri de acte


normative privind optimizarea
structurii organizatorice i

Nr. de propuneri
iniiate de DGRUM
sau de aceasta

260

rezultate/
de
performan ale
angajailor
DGRUM
Metode de
Determinarea
colectare
numrului
de
raportri
obinute
prin
programul
PERSAL
Persoanele
Alina Manac
responsabile de manager public
colectarea
Anca Lazr
datelor
manager public
Peridiocitatea
lunar
colectrii
datelor
Dificulti n
colectarea
datelor
Persoanele
Alina Manac
responsabile de manager public
centralizarea,
Anca Lazr
analizarea
manager public
datelor
colectate i
ntocmirea
rapoartelor de
monitorizare
Valoarea
6 proiecte de acte
indicatorului
administrative
cu
privire la optimizarea

activitatea de
resurse umane la
nivelul
ministerului.

managementul resurselor umane la


nivelul ministerului

Director general Mirela ioiu


Director general adj. Marcela nar
Director
general Director general adj. Radu Chiurtu
ef serviciu, Camelia Tudor
Mirela ioiu
Director
general ef serviciu, Constana Radu
adj. Marcela nar ef serviciu, Doru Turean
Manager public, Anca Lazr
Director general
adj. Radu Chiurtu
Manager public, Alina Manac
ef serviciu,
Responsabilii de gestionarea
raporturilor de serviciu sau de
Camelia Tudor
munc ale angajailor din diferitele
ef serviciu,
structuri ale ministerului (toi ceilali
Constana Radu
angajai ai ministerului)
ef serviciu, Doru
Turean

structurii
organizatorice
i
managementul
resurselor umane la
nivelul ministerului
(OMEF nr. 1321/
25.04.2008; OMEF
nr.
1286
/
23.04.2008; OMEF
nr.
1562
/
19.05.2008; OMEF
nr.
1835
/
10.06.2008; OMEF
nr.
1898
/
17.06.2008; OMEF
nr.2019/ 30.06. 2008
)

mpreun cu alte
structuri ale MEF
agreate de
conducerea instituiei
sau de orice alt actor
implicat n aprobarea
acestora.

Sursa de date

261

Registrul
de
eviden
a
documentelor,
documentaia
aferent
structurii
organizatorice
a
ministerului.
- Fiele individuale
lunare
de
monitorizare
a
indicatorilor
de
rezultate/
de
performan
ale

Gradul n care
propunerea iniial a
fost modificat

262

Metode de
colectare
Persoanele
responsabile de
colectarea
datelor
Peridiocitatea
colectrii
datelor
Dificulti n
colectarea
datelor
Persoanele
responsabile de
centralizarea,
analizarea
datelor
colectate i
ntocmirea
rapoartelor de
monitorizare
Valoarea
indicatorului

angajailor DGRUM.
Analiza
documentelor
Alina Manac
manager public
Anca Lazr
manager public
trimestrial
Alina Manac
manager public
Anca Lazr
manager public

Proiectele de acte
normative
iniiate/
coiniiate
de
DGRUM au
fost
supuse unui proces
de
negocieri
i
discuii cu factorii
implicai i interesai
n
elaborarea

acestora, observaiile
i
propunerile
DGRUM
fiind
modificate n procent
de 5 %.
Sursa de date
- H.G. 386/2007
Documentaia
suport oferit de
structurile
ministerului
Metode de
Analiza
colectare
documentelor
Persoanele
Alina Manac
responsabile de manager public
colectarea
Anca Lazr
datelor
manager public
Peridiocitatea
trimestrial
colectrii
datelor
Dificulti n
colectarea
datelor
Persoanele
Alina Manac
responsabile de manager public
centralizarea,
Anca Lazr
analizarea
manager public
datelor
colectate i
ntocmirea
rapoartelor de
monitorizare

263

Avizarea proiectelor de acte


normative cu inciden n domeniul
resurselor umane (ex: salarizare,
organizare etc.) iniiate de
Ministerul Economiei i Finanelor
sau alt entitate public
Director general Mirela ioiu

264

Numrul de proiecte
de acte normative la
care s-a transmis
punct de vedere din
partea DGRUM /
Numr de proiecte
primite pentru
formularea unui
punct de vedere

Valoarea
indicatorului

4 proiecte de acte
normative la care s-a
transmis punct de
vedere din partea
DGRUM / 4 proiecte
de acte normative
primite
pentru
formularea
unui
punct de vedere
Sursa de date
Registrul de eviden
a documentelor
Fiele individuale
lunare de
monitorizare a
indicatorilor de
rezultate/ de
performan ale
angajailor DGRUM.
Metode de
Identificarea
colectare
proiectelor de acte
normative
primite
spre formulare punct
de vedere
din
Registrul de eviden
a documentelor.
Persoanele
Alina Manac
responsabile de manager public
colectarea
Anca Lazr
datelor
manager public
Peridiocitatea
trimestrial
colectrii

datelor
Dificulti n
colectarea
datelor
Persoanele
responsabile de
centralizarea,
analizarea
datelor
colectate i
ntocmirea
rapoartelor de
monitorizare
Gradul de preluare a Valoarea
indicatorului
observaiilor
formulate
de Sursa de date
DGRUM
la
proiectele
de acte
normative
prin Metode de
includerea acestora colectare
n forma final a
proiectului de act
normativ/
actului
normativ
sau
n
punctul de vedere
MEF.

Alina Manac
manager public
Anca Lazr
manager public

80%

- Proiectul de act
normativ/
Actul
normativ
Comparaie
ntre
observaiile
formulate
de
DGRUM i cele
incluse n proiectul
de act normativ/ actul
normativ sau punctul
de vedere formulat
de MEF.
Alina Manac
Persoanele
responsabile de manager public
colectarea
Anca Lazr
manager public
datelor

265

Colaborarea cu celelalte direcii ale


aparatului propriu n vederea
optimizrii structurii posturilor
acestora (ex: transformri de posturi,
schimburi de posturi, etc)
Responsabilii de gestionarea
raporturilor de serviciu sau de
munc ale angajailor din diferitele
structuri ale ministerului (toi
angajaii direciei cu excepia
conducerii i a managerilor publici)

266

Peridiocitatea
colectrii
datelor
Dificulti n
colectarea
datelor
Persoanele
responsabile de
centralizarea,
analizarea
datelor
colectate i
ntocmirea
rapoartelor de
monitorizare
Numr
posturi Valoarea
transformate/ Numr indicatorului
total
de
posturi
solicitate
a
fi
transformate de ctre
direcii

trimestrial
Alina Manac
manager public
Anca Lazr
manager public

- 100% - pentru
aparatul propriu al
MEF (51 posturi
transformate/
51
posturi solicitate a fi
transformate)
- 100 % pentru
unitile subordonate
ale MEF [ 184
posturi transformate/
184 posturi solicitate
a fi transformate (
din care 52 pentru
aparatul
propriu
ANAF
i
132
teritoriu ) ]

Sursa de date

Registrul
de
eviden
a
documentelor
- Statul de funcii al
aparatului propriu al
ministerului
- Fiele individuale
lunare de
monitorizare a
indicatorilor de
rezultate/ de
performan ale
angajailor DGRUM.
Metode de
Analiza i colectarea
colectare
datelor din fiele
individuale lunare de
monitorizare a
indicatorilor de
rezultate/ de
performan ale
angajailor DGRUM.
Persoanele
Alina Manac
responsabile de manager public
colectarea
Anca Lazr
datelor
manager public
Peridiocitatea
lunar
colectrii
datelor
Dificulti n
colectarea
datelor

267

3.

mbuntirea
imaginii direciei n
raport
cu
beneficiarii
serviciilor sale, att
la nivel intern ct i
extern acesteia.

Formularea de observaii i puncte


de vedere la solicitarea altor entiti
publice, a persoanelor fizice, altele
dect foti angajai ai ministerului,
precum i a persoanelor juridice, n
domeniul resurselor umane i al
organizrii instituionale

Numrul de
rspunsuri
formulate/ Numr
solicitri primite din
exteriorul MEF

Persoanele
responsabile de
centralizarea,
analizarea
datelor
colectate i
ntocmirea
rapoartelor de
monitorizare
Valoarea
indicatorului

Sursa de date
Director
general
Mirela ioiu
Director
general
adj. Marcela nar
Director general
adj. Radu Chiurtu
ef serviciu,
Camelia Tudor
ef serviciu,
Constana Radu
ef serviciu, Doru
Turean

ef serviciu, Camelia Tudor


ef serviciu, Constana Radu
Expert principal, Gheorghe Roman
Consilier superior, Monica Petrache
Manager public, Anca Lazr
Manager public, Alina Manac
Metode de
colectare

268

Alina Manac
manager public
Anca Lazr
manager public

n proporie de 96%
s-au rezolvat
solicitrile primite
(112 rspunsuri
formulate/ 116
solicitri primite).
(Cereri n curs de
rezolvare - 4%)
Registrul
de
eviden
a
documentelor
- Fiele individuale
lunare de
monitorizare a
indicatorilor de
rezultate/ de
performan ale
angajailor DGRUM.
Analiza Registrului
de eviden a
documentelor i a
fielor individuale

Numrul de
nemulumiri
exprimate n scris de
angajaii MEF cu
privire la activitatea
de resurse umane

269

lunare de
monitorizare a
indicatorilor de
rezultate/ de
performan ale
angajailor DGRUM
Persoanele
Alina Manac
responsabile de manager public
colectarea
Anca Lazr
datelor
manager public
Peridiocitatea
trimestrial
colectrii
datelor
Dificulti n
colectarea
datelor
Persoanele
Alina Manac
responsabile de manager public
centralizarea,
Anca Lazr
analizarea
manager public
datelor
colectate i
ntocmirea
rapoartelor de
monitorizare
Valoarea
0
indicatorului
Sursa de date
Registrul
de
eviden
a
documentelor
- Fiele individuale

lunare de
monitorizare a
indicatorilor de
rezultate/ de
performan ale
angajailor DGRUM.
Metode de
Analiza Registrului
colectare
de eviden a
documentelor i
fielor individuale
lunare de
monitorizare a
indicatorilor de
rezultate/ de
performan ale
angajailor DGRUM.
Persoanele
Alina Manac
responsabile de manager public
colectarea
Anca Lazr
datelor
manager public
Peridiocitatea
trimestrial
colectrii
datelor
Dificulti n
colectarea
datelor
Persoanele
Alina Manac
responsabile de manager public
centralizarea,
Anca Lazr
analizarea
manager public
datelor

270

colectate i
ntocmirea
rapoartelor de
monitorizare
Asigurarea, n colaborare cu Direcia Numr de candidai Valoarea
de comunicare, relaii publice, mass- nscrii
la indicatorului
media i transparen, organizrii i concursurile pentru
derulrii de programe de promovare ocuparea posturilor
a Ministerului Economiei i
vacante n urma
Finanelor n unitile de nvmnt derulrii
superior i n mass-media
programelor
de
promovare
/
ef serviciu, Camelia Tudor
Numrul
de
Manager public, Anca Lazr
candidai nscrii n
Manager public, Alina Manac
anul anterior
Sursa de date

Metode de
colectare

271

Programul
de
promovare a MEF n
unitile
de
nvmnt superior
i n mass-media
urmeaz a fi realizat
dup validarea i
aprobarea strategiei
MEF n domeniul
resurselor
umane,
neputnd fi calculat
n acest momernt.
- Dosarele de
concurs
- Chestionarele
necesare a fi
completate n
momentul nscrierii
candidailor la
concurs
- Determinarea sursei
de informare asupra
concursurilor
organizate de MEF
- Determinarea
numrului de
candidai nscrii la

Elaborarea i/sau participarea la


elaborarea unor materiale cu
caracter informativ i didactic,
manuale, studii de caz, sinteze pe
probleme de specialitate.

Numr de materiale
utilizate n cadrul
direciei ca suport
tehnic

ef serviciu, Camelia Tudor


ef serviciu, Constana Radu
ef serviciu, Doru Turean
Manager public, Anca Lazr

Persoanele
responsabile de
colectarea
datelor
Peridiocitatea
colectrii
datelor
Dificulti n
colectarea
datelor
Persoanele
responsabile de
centralizarea,
analizarea
datelor
colectate i
ntocmirea
rapoartelor de
monitorizare
Valoarea
indicatorului
Sursa de date

Metode de
colectare

272

concursuri
Alina Manac
manager public
Anca Lazr
manager public
Trimestrial
Alina Manac
manager public
Anca Lazr
manager public

-0
- Materialele cu
caracter informativ i
didactic, manualele,
studiile
de
caz,
sinteze pe probleme
de specialitate.
Determinarea
numrului
de

Manager public, Alina Manac

4.

Previzonarea
eficient
a
funciilor publice
pe destinaii i
raportarea corect a
acestora la nivel
naional.

Realizarea de prognoze cu privire la


ocuparea funciilor publice, n
scopul elaborrii propunerilor
privind planul anual de ocupare a
funciilor publice
ef serviciu, Camelia Tudor
Referent superior, Constana

273

Gradul de respectare
a structurii planului
de ocupare

materiale utilizate n
cadrul direciei ca
suport tehnic
Persoanele
Alina Manac
responsabile de manager public
colectarea
Anca Lazr
datelor
manager public
Peridiocitatea
anual
colectrii
datelor
Dificulti n
colectarea
datelor
Alina Manac
Persoanele
responsabile de manager public
Anca Lazr
centralizarea,
manager public
analizarea
datelor
colectate i
ntocmirea
rapoartelor de
monitorizare
Valoarea
100%
indicatorului
Sursa de date
Planul de ocupare a
funciilor publice
Metode de
Analiza i
colectare
compararea formei
Planului de ocupare a
funciilor publice

Director
general Ionescu
Mirela ioiu
Director
general
adj. Marcela nar
Director general
adj. Radu Chiurtu

Numrul
de
funcionari
publici
promovai / Numrul
de funcii publice
rezervate promovrii

274

elaborat de DGRUM
i forma impus de
OPANFP nr. 7660/
2006
Persoanele
Alina Manac
responsabile de manager public
colectarea
Anca Lazr
datelor
manager public
Peridiocitatea
anual
colectrii
datelor
Dificulti n
colectarea
datelor
Persoanele
Alina Manac
responsabile de manager public
centralizarea,
Anca Lazr
analizarea
manager public
datelor
colectate i
ntocmirea
rapoartelor de
monitorizare
Valoarea
0%
indicatorului
- OG nr. 6 /2007 a
condiionat
efectuarea
promovrilor n
gradul profesional de
aprobarea prin
hotrre de Guvern a

Sursa de date

275

normelor privind
organizarea i
dezvoltarea carierei
funcionarilor
publici.
- Pn la aceast dat
normele privind
organizarea
promovrii n gradul
profesional nu au
fost aprobate i acest
lucru justific
imposibilitatea
efecturii de ctre
DGRUM a
demersurilor aferente
promovrii n grad
profesional a
persoanelor care
ndeplineau condiiile
prevzute de lege.
-Planul de ocupare a
funciilor
publice
pentru anul 2008.
-Statul de funcii
publice n perioada
01.04.2008

30.06.2008.
- Fiele individuale
lunare de
monitorizare a

indicatorilor de
rezultate/ de
performan ale
angajailor DGRUM.
Metode de
Extragerea
colectare
numrului de funcii
publice pe categorii/
grade profesionale n
perioada 01.04.2008
30.06.2008 din
Statul de funcii
publice.
Compararea
numrului de funcii
publice
rezervate
promovrii n Planul
de
ocupare
a
funciilor publice cu
cel determinat din
statele de funcii.
- Analiza fielor
individuale lunare de
monitorizare a
indicatorilor de
rezultate/ de
performan ale
angajailor DGRUM.
Persoanele
Alina Manac
responsabile de manager public
colectarea
Anca Lazr
datelor
manager public

276

Numrul de
funcionari care au
beneficiat de
promovarea rapid /
numrul de funcii
publice destinate
promovrii rapide.

277

Peridiocitatea
colectrii
datelor
Dificulti n
colectarea
datelor
Persoanele
responsabile de
centralizarea,
analizarea
datelor
colectate i
ntocmirea
rapoartelor de
monitorizare
Valoarea
indicatorului

anual
Alina Manac
manager public
Anca Lazr
manager public

0%
- OG nr. 6 /2007 a
condiionat
efectuarea
promovrilor n
gradul profesional de
aprobarea prin
hotrre de Guvern a
normelor privind
organizarea i
dezvoltarea carierei
funcionarilor publici
- Pn la aceast dat
normele privind
organizarea
promovrii rapide nu

Sursa de date

Metode de
colectare

278

au fost aprobate i
acest lucru justific
imposibilitatea
efecturii de ctre
DGRUM a
demersurilor aferente
promovrii n grad
profesional a
persoanelor care
ndeplineau condiiile
prevzute de lege.
- Planul de ocupare a
funciilor
publice
pentru anul 2008.
Statul de funcii
publice n perioada
01.04.2008

30.06.2008.
- Fiele individuale
lunare de
monitorizare a
indicatorilor de
rezultate/ de
performan ale
angajailor DGRUM.
Extragerea
numrului de funcii
publice pe categorii/
grade profesionale n
perioada 01.04.2008
30.06.2008 din

Statul de funcii
publice
Compararea
numrului de funcii
publice
rezervate
promovrii rapide n
Planul de ocupare a
funciilor publice cu
cel determinat din
statele de funcii.
- Analiza fielor
individuale lunare de
monitorizare a
indicatorilor de
rezultate/ de
performan ale
angajailor DGRUM.
Persoanele
Alina Manac
responsabile de manager public
colectarea
Anca Lazr
datelor
manager public
Peridiocitatea
anual
colectrii
datelor
Dificulti n
colectarea
datelor
Persoanele
Alina Manac
responsabile de manager public
centralizarea,
Anca Lazr
analizarea
manager public

279

5.

Reducerea
diferenelor dintre
cheltuielile
(cu
salariile,
cu
organizarea
conursurilor, etc )
previzionate i cele
executate la 5 %.

datelor
colectate i
ntocmirea
rapoartelor de
monitorizare
Cheltuielile
cu Valoarea
salariile de baz indicatorului
efectuate pn la
sfritul anului n
curs / cheltuielile cu
salariile de baz
programate n nota Sursa de date
de
fundamentare
pentru anul n curs

Fundamentarea cheltuielilor cu
salariile pentru aparatul propriu al
ministerului i unitile aflate n
subordine, n vederea elaborrii
bugetului aferent anului urmtor i
rectificrii acestuia

ef serviciu, Camelia Tudor


Director
general Referent superior, Constana
Mirela ioiu
Ionescu
Director
general
adj. Marcela nar
Director general
adj. Radu Chiurtu

Metode de
colectare

280

95% (procentul a
fost stabilit prin
raportare la execuia
bugetar
pentru
primul semestru al
anului 2008)
Bugetul
Ministerului
Economiei
i
Finanelor pe anul
2008.
- Execuia bugetar
la
sfritul
semestrului I, 2008.
- Indicatorul a fost
calculat la data de
30.06.2008 pe baza
datelor preluate de la
Direcia Buget i
Contabilitate Intern.
- Extragerea sumelor
programate
din
bugetul Ministerului
Economiei
i
Finanelor.
- Extragerea sumelor

6.

Asigurarea
unui
management
eficient
al
raporturilor
de
serviciu / munc.

Coordonarea desfurrii procesului


de evaluare a performanelor
profesionale ale personalului din
aparatul propriu al ministerului i ale
personalului de conducere numit de
ministrul economiei i finanelor,
din cadrul direciilor generale al
Director
general finanelor publice i a Direciei
Mirela ioiu
generale a finanelor publice a
Director
general Municipiului Bucureti

281

Informarea
direciilor cu privire
la
criteriile
de
evaluare, procedura
de evaluare, perioada
evaluat i termenul
limit de transmitere
a
rapoartelor
i
fielor de evaluare, n
termenele stabilite

cheltuite din execuia


bugetar.
Persoanele
Alina Manac
responsabile de manager public
colectarea
Anca Lazr
datelor
manager public
Peridiocitatea
trimestrial
colectrii
datelor
Dificulti n
colectarea
datelor
Persoanele
Alina Manac
responsabile de manager public
centralizarea,
Anca Lazr
analizarea
manager public
datelor
colectate i
ntocmirea
rapoartelor de
monitorizare
Valoarea
Direcia general
indicatorului
resurse umane i
management a
elaborat o adres de
informare prin care sa transmis tuturor
structurilor
ministerului care au
ncadrat personal
contractual,

adj. Marcela nar


Director general
adj. Radu Chiurtu
ef serviciu,
Camelia Tudor

Expert asistent, Crenguta Bita


Consilier superior, Daniela Niculae

Sursa de date

Metode de
colectare

282

metodologia de
evaluare a
performanelor
profesionale
individuale ale
acestuia.
Registrul
de
eviden
a
documentelor
- Fiele individuale
lunare de
monitorizare a
indicatorilor de
rezultate/ de
performan ale
angajailor DGRUM.
Analiza Registrului
de eviden a
documentelor n
vederea identificrii
termenelor la care
adresele de informare
au fost transmise
direciilor i a fielor
individuale lunare de
monitorizare a
indicatorilor de
rezultate/ de
performan ale
angajailor DGRUM.

Colaborarea cu coala de finane


publice i vam pe aspecte privind
activitatea de perfecionare a
pregtirii profesionale a salariailor
direciei

Numr de propuneri
naintate colii de
Finane Publice i
Vam

ef serviciu, Camelia Tudor


Manager public, Anca Lazr
Manager public, Alina Manac
Expert principal, Gheorghe Roman

283

Persoanele
responsabile de
colectarea
datelor
Peridiocitatea
colectrii
datelor
Dificulti n
colectarea
datelor
Persoanele
responsabile de
centralizarea,
analizarea
datelor
colectate i
ntocmirea
rapoartelor de
monitorizare
Valoarea
indicatorului
Sursa de date

Alina Manac
manager public
Anca Lazr
manager public
anual
Alina Manac
manager public
Anca Lazr
manager public

0
- Rapoartele / fiele
de
evaluare
ale
angajailor DGRUM
- Adresele naintate
SFPV cu propuneri
de formare
profesional, altele
dect cele rezultate
din rapoartele / fiele
de evaluare

Metode de
colectare

Determinarea
numrului
de
propuneri de cursuri
pentru
angajaii
direciei
Persoanele
Alina Manac
responsabile de manager public
colectarea
Anca Lazr
datelor
manager public
Peridiocitatea
Trimestrial
colectrii
datelor
Dificulti n
colectarea
datelor
Persoanele
Alina Manac
responsabile de manager public
centralizarea,
Anca Lazr
analizarea
manager public
datelor
colectate i
ntocmirea
rapoartelor de
monitorizare
Realizarea, n colaborare cu celelalte Nr. posturi ocupate Valoarea
44% (la nivelul
direcii din minister i cu unitile
aparatului propriu al
n urma organizrii indicatorului
subordonate, a demersurilor
MEF: 79 posturi
concursurilor/
necesare organizrii concursurilor n Numr posturi scoase
ocupate / 178 posturi
vederea ocuprii posturilor vacante
pentru care s-a
la concurs
organizat concurs );
100 % (la nivelul

284

Responsabilii de gestionarea
raporturilor de serviciu sau de
munc ale angajailor din diferitele
structuri ale ministerului i ale
personalului numit de ministrul
economiei i finanelor (toi
angajaii direciei cu excepia
directorilor generali adjunci, a
directoruilui general i a
managerilor publici)

serviciilor
deconcentrate ale
ANAF DGFP
Judeene pentru
posturile gestionate
de DGRUM 13
posturi ocupate / 13
posturi pentru care sa organizat concurs)
Sursa de date
- Statul de funcii
- Dosarele de concurs
- Fiele individuale
lunare de
monitorizare a
indicatorilor de
rezultat/ de
performan
Metode de
Determinarea
colectare
numrului de posturi
scoase la concurs i
identificarea celor
oupate, precum i
analiza fielor
individuale lunare de
monitorizare a
indicatorilor de
rezultate/ de
performan ale
angajailor DGRUM.
Persoanele
Alina Manac
responsabile de manager public

285

Elaborarea proiectelor de ordine n


vederea numirii personalului din
aparatul propriu al ministerului,
precum i realizarea
demersurilor privind angajarea i
numirea personalului de conducere
din cadrul unitilor aflate n
subordine - (director executiv,
trezorier ef din cadrul direciilor
generale de finane publice judeene,
trezorier ef adjunct din cadrul
Direciei generale a finanelor
publice a municipiului Bucureti, ef
administraie adjunct -trezorerie i

286

Numr de sesizri
privind calculul
necorespunztor al
drepturilor salariale

colectarea
datelor
Peridiocitatea
colectrii
datelor
Dificulti n
colectarea
datelor
Persoanele
responsabile de
centralizarea,
analizarea
datelor
colectate i
ntocmirea
rapoartelor de
monitorizare
Valoarea
indicatorului
Sursa de date

Metode de
colectare

Anca Lazr
manager public
trimestrial
Alina Manac
manager public
Anca Lazr
manager public

0
- Registrul de
eviden
a
documentelor
Fiele
individuale
lunare
de
monitorizare
a
indicatorilor de
rezultat/
de
performan
Determinarea
numrului de sesizri

contabilitate public).
Responsabilii de gestionarea
raporturilor de serviciu sau de
munc ale angajailor din diferitele
structuri ale ministerului i ale
personalului numit de ministrul
economiei i finanelor (toi
angajaii direciei cu excepia
conducerii i a managerilor publici)

287

scrise n vederea
stabilirii numrului
de
greeli
ale
calculrii drepturilor
salariale i analiza
fielor
individuale
lunare
de
monitorizare
a
indicatorilor
de
rezultate/
de
performan
ale
angajailor DGRUM.
Persoanele
Alina Manac
responsabile de manager public
colectarea
Anca Lazr
datelor
manager public
Peridiocitatea
trimestrial
colectrii
datelor
Dificulti n
colectarea
datelor
Alina Manac
Persoanele
responsabile de manager public
Anca Lazr
centralizarea,
manager public
analizarea
datelor
colectate i
ntocmirea
rapoartelor de
monitorizare

ntocmirea permiselor provizorii de


intrare pentru personalul aparatului
propriu al ministerului (candidai
declarai admii n urma unui
concurs/n
caz
de
pierdere/
distrugere a vechilor legitimaii) i
ntreprinderea demersurile necesare
emiterii legitimaiilor de serviciu,
precum i pentru recuperarea
acestora la ncetarea raporturilor de
serviciu/munc
Responsabilii de gestionarea
raporturilor de serviciu sau de
munc ale angajailor din diferitele
structuri ale ministerului i ale
personalului numit de ministrul
economiei i finanelor (toi
angajaii direciei cu excepia
conducerii i a managerilor publici)

288

Numr de permise Valoarea


provizorii ntocmite / indicatorului
Numr
solicitri Sursa de date
(verbale/ scrise) de
emitere
permise
provizorii

100 %

Dosarele de concurs
Fiele individuale
lunare de
monitorizare a
indicatorilor de
rezultat/ de
performan
Metode de
Determinarea
colectare
numrului de permise
provizorii ntocmite
noilor angajai i a
numrului total de
noi angajai.
Persoanele
Alina Manac
responsabile de manager public
colectarea
Anca Lazr
datelor
manager public
Peridiocitatea
trimestrial
colectrii
datelor
Dificulti n
colectarea
datelor
Alina Manac
Persoanele
responsabile de manager public
Anca Lazr
centralizarea,
manager public
analizarea
datelor

colectate i
ntocmirea
rapoartelor de
monitorizare
Numr legitimaii de Valoarea
serviciu recuperate / indicatorului
Numr angajai care
i-au
ncetat
raporturile
de
serviciu / munc
Sursa de date

45% (18 legitimaii


de serviciu
recuperate/ 40
angajai care i-au
ncetat raporturile de
serviciu/ de munc)
- Copiile dosarelor
profesionale
ale
noilor angajai.
- Stat de personal
- Fiele individuale
lunare de
monitorizare a
indicatorilor de
rezultat/ de
performan
Metode de
Determinarea
colectare
numrului de angajai
care i-au ncetat
activitatea i a
numrului de
legitimaii de serviciu
recuperate
Persoanele
Alina Manac
responsabile de manager public
colectarea
Anca Lazr
datelor
manager public

289

inerea evidenei ntocmirii fielor


de post i a actualizrii acestora prin
colaborare cu conducerea direciilor
generale/direciilor din minister

Responsabilii de gestionarea
raporturilor de serviciu sau de
munc ale angajailor din diferitele
structuri ale ministerului i ale
personalului numit de ministrul
economiei i finanelor (toi
angajaii direciei cu excepia
directorilor generali adjunci, a
directoruilui general i a

Peridiocitatea
colectrii
datelor
Dificulti n
colectarea
datelor
Persoanele
responsabile de
centralizarea,
analizarea
datelor
colectate i
ntocmirea
rapoartelor de
monitorizare
Nr. fie post / Nr. Valoarea
posturi ocupate i indicatorului
vacante din cadrul Sursa de date
aparatului propriu
din minister

Metode de
colectare

290

trimestrial
Alina Manac
manager public
Anca Lazr
manager public

88%
- Evidenele fielor
de post realizate de
angajaii
DGRUM
pentru
fiecare
structur n parte
- Statul de funcii
- Fiele individuale
lunare de
monitorizare a
indicatorilor de
rezultat/ de
performan
Determinarea
numrului fielor de

managerilor publici)

post i a numrului
de
angajai
ai
ministerului
Persoanele
Alina Manac
responsabile de manager public
colectarea
Anca Lazr
datelor
manager public
Peridiocitatea
colectrii
datelor
Dificulti n
colectarea
datelor
Persoanele
responsabile de
centralizarea,
analizarea
datelor
colectate i
ntocmirea
rapoartelor de
monitorizare

trimestrial
Alina Manac
manager public
Anca Lazr
manager public

Urmrirea derulrii carierei, a


raporturilor de serviciu/munc i a
situaiei personale a angajailor din
aparatul propriu al ministerului i
din unitile subordonate, i anume:
a.ntocmirea i actualizarea
dosarelor profesionale i carnetelor

Nr.
dosare Valoarea
indicatorului
profesionale/

291

85%

de munc
Responsabilii de gestionarea
raporturilor de serviciu sau de
munc ale angajailor din diferitele
structuri ale ministerului i ale
personalului numit de ministrul
economiei i finanelor (toi
angajaii direciei cu excepia
conducerii i a managerilor publici)

292

personale complete Sursa de date


ale
funcionarilor
publici/ personalului
contractual / Nr. total
de
dosare
profesionale/
personale

- Dosarele
profesionale
- Statul de funcii
- Fiele individuale
lunare de
monitorizare a
indicatorilor de
rezultat/ de
performan
Metode de
Determinarea
colectare
numrului dosarelor
profesionale
complete
Persoanele
Alina Manac
responsabile de manager public
colectarea
Anca Lazr
datelor
manager public
Peridiocitatea
trimestrial
colectrii
datelor
Dificulti n
colectarea
datelor
Alina Manac
Persoanele
responsabile de manager public
Anca Lazr
centralizarea,
manager public
analizarea
datelor
colectate i
ntocmirea
rapoartelor de

monitorizare

Gradul
de Valoarea
actualizare
a indicatorului
carnetelor de munc Sursa de date
ale
funcionarilor
publici/ personalului
contractual

97%

- Carnetele de
munc
- Dosarele
profesionale
- Fiele individuale
lunare de
monitorizare a
indicatorilor de
rezultate/ de
performan ale
angajailor DGRUM.
Metode de
Determinarea
colectare
gradului
de
actualizare
al
carnetelor de munc.
Alina Manac
Persoanele
responsabile de manager public
colectarea
Anca Lazr

293

b. ntocmirea documentaiei privind


avansarea n treapte de salarizare
(numai pentru personalul din cadrul
aparatului propriu)
Responsabilii de gestionarea
raporturilor de serviciu sau de
munc ale angajailor din diferitele
structuri ale ministerului i ale
personalului numit de ministrul
economiei i finanelor (toi
angajaii direciei cu excepia
conducerii i a managerilor publici)

294

datelor
Peridiocitatea
colectrii
datelor
Dificulti n
colectarea
datelor
Persoanele
responsabile de
centralizarea,
analizarea
datelor
colectate i
ntocmirea
rapoartelor de
monitorizare
Nr. angajai avansai Valoarea
n
treapta
de indicatorului
salarizare / Nr. total
de angajai care
ndeplinesc condiiile
de
avansarea
n
treapt
Sursa de date

manager public
trimestrial
Alina Manac
manager public
Anca Lazr
manager public

100% (111 angajai


avansani n treapta
de salarizare/ 111
angajai care au
ndeplinit condiiile
de avansare n treapta
de salarizare)
- Statul de funcii
- Statul de personal
Registrul
de
eviden
a
documentelor
- Fiele individuale
lunare de
monitorizare a

c. ntocmirea documentaiei privind


modificarea raporturilor de serviciu /
de munc ale funcionarilor publici/
personalului contractual,
suspendarea sau ncetarea

295

Nr.
funcionari
publici/
personal
contractual care i-au
modificat raporturile
de
serviciu/
de

indicatorilor de
rezultat/ de
performan
Metode de
Determinarea
colectare
numrului de angajai
avansai n treapta de
salarizare.
Persoanele
Alina Manac
responsabile de manager public
colectarea
Anca Lazr
datelor
manager public
Peridiocitatea
trimestrial
colectrii
datelor
Dificulti n
colectarea
datelor
Persoanele
Alina Manac
responsabile de manager public
centralizarea,
Anca Lazr
analizarea
manager public
datelor
colectate i
ntocmirea
rapoartelor de
monitorizare.
Valoarea
1,08% (21 angajai
indicatorului
i-au
modificat
raporturile
de
serviciu/ de munc/
1932 angajai ai MEF

raporturilor de serviciu/ de munc


ale funcionarilor publici/
personalului contractual

aparat propriu)
- Statul de funcii
- Statul de personal
Registrul
de
eviden
a
documentelor
- Fiele individuale
lunare de
monitorizare a
indicatorilor de
rezultat/ de
performan
Metode de
Determinarea
colectare
numrului de angajai
care i-au modificat
raporturile
de
serviciu/ de munc.
Persoanele
Alina Manac
responsabile de manager public
colectarea
Anca Lazr
datelor
manager public
Peridiocitatea
trimestrial
colectrii
datelor
Dificulti n
colectarea
datelor
Alina Manac
Persoanele
responsabile de manager public
centralizarea,
Anca Lazr
analizarea
manager public

munc/ Nr. total de


angajai
Sursa de date

Responsabilii
de
gestionarea
raporturilor de serviciu sau de
munc ale angajailor din diferitele
structuri ale ministerului i ale
personalului numit de ministrul
economiei i finanelor (toi
angajaii direciei cu excepia
directorilor generali adjunci, a
directoruilui
general
i
a
managerilor publici)

296

datelor
colectate i
ntocmirea
rapoartelor de
monitorizare.
Nr.
funcionari Valoarea
publici/
personal indicatorului
contractual care i-au
suspendat
raporturile
de
serviciu/ de munc/
Nr. total de angajai Sursa de date

1,08% (22 angajai


i-au
suspendat
raporturile
de
serviciu/ de munc/
1932 angajai ai MEF
aparat propriu)
- Statul de funcii
- Statul de personal
Registrul
de
eviden
a
documentelor
- Fiele individuale
lunare de
monitorizare a
indicatorilor de
rezultat/ de
performan
Metode de
Determinarea
colectare
numrului de angajai
care i-au suspendat
raporturile de
serviciu/ de munc.
Persoanele
Alina Manac
responsabile de manager public
colectarea
Anca Lazr
datelor
manager public

297

Peridiocitatea
colectrii
datelor
Dificulti n
colectarea
datelor
Persoanele
responsabile de
centralizarea,
analizarea
datelor
colectate i
ntocmirea
rapoartelor de
monitorizare.
Nr.
funcionari Valoarea
publici/
personal indicatorului
contractual care i-au
ncetat raporturile de
serviciu/ de munc/
Nr. total de angajai
Sursa de date

298

trimestrial
Alina Manac
manager public
Anca Lazr
manager public

2 % (40 de angajai
i-au
ncetat
raporturile
de
serviciu/ de munc/
1932 angajai ai MEF
aparat propriu)
- Statul de funcii
- Statul de personal
Registrul
de
eviden
a
documentelor
- Fiele individuale
lunare de
monitorizare a
indicatorilor de
rezultat/ de

performan
Determinarea
numrului de angajai
care i-au ncetat
raporturile
de
serviciu/ de munc.
Persoanele
Alina Manac
responsabile de manager public
colectarea
Anca Lazr
datelor
manager public
Peridiocitatea
trimestrial
colectrii
datelor
Dificulti n
colectarea
datelor
Persoanele
Alina Manac
responsabile de manager public
centralizarea,
Anca Lazr
analizarea
manager public
datelor
colectate i
ntocmirea
rapoartelor de
monitorizare.
Valoarea
Pentru promovarea
indicatorului
n clas:
100% ( 3 angajai
promovai n clas/ 3
angajai care au
ndeplinit condiiile
Metode de
colectare

d. ntocmirea documentaiei privind


promovarea n clas i grade
profesionale (numai pentru
personalul din cadrul aparatului
propriu)

299

Nr.
angajai
promovai n gradul
profesional / clas /
Nr. total de angajai
ce
ndeplinesc
condiiile
de

Responsabilii de gestionarea
raporturilor de serviciu sau de
munc ale angajailor din diferitele
structuri ale ministerului i ale
personalului numit de ministrul
economiei i finanelor (toi
angajaii direciei cu excepia
conducerii i a managerilor publici)

300

promovare n gradul
profesional/ clas

de promovare
clas)

Pentru promovarea
n grad:
- O.G. nr. 6 /2007 a
condiionat
efectuarea
promovrilor n
gradul profesional de
aprobarea prin
hotrre de Guvern a
normelor privind
organizarea i
dezvoltarea carierei
funcionarilor publici
- Pn la aceast dat
normele privind
organizarea
promovrii n gradul
profesional nu au
fost aprobate i acest
lucru justific
imposibilitatea
efecturii de ctre
DGRUM a
demersurilor aferente
promovrii n grad
profesional a
persoanelor care
ndeplineau condiiile

prevzute de lege.
- Statul de funcii
- Statul de personal
Registrul
de
eviden
a
documentelor
- Fiele individuale
lunare de
monitorizare a
indicatorilor de
rezultate/ de
performan ale
angajailor DGRUM.
Metode de
Determinarea
colectare
numrului de angajai
promovai n grad
profesional
Persoanele
Alina Manac
responsabile de manager public
colectarea
Anca Lazr
datelor
manager public
Peridiocitatea
trimestrial
colectrii
datelor
Dificulti n
colectarea
datelor
Persoanele
Alina Manac
responsabile de manager public
centralizarea,
Anca Lazr
analizarea
manager public
Sursa de date

301

datelor
colectate i
ntocmirea
rapoartelor de
monitorizare.
Numrul de rapoarte Valoarea
/ fie de evaluare indicatorului
transmise
ctre
DGRUM care nu
respect
formatul
standard i criteriile
aprobate anual de
ANFP / Numr total
de
rapoarte
de
evaluare / fie de
evaluare

e. Coordonarea procesului de
evaluare a performanelor
profesionale
ef serviciu, Camelia Tudor

Sursa de date

302

0% (0 rapoarte de
evaluare care nu au
respectat
formatul
standard sau criteriile
de evaluare/ 139
rapoarte de evaluare
primite).
Indicatorul se refer
numai la personalul
contractual
,
evaluarea
acestuia
desfurndu-se
n
perioada 15 mai 15
iunie 2008.
- Rapoartele de
evaluare a
performanelor
profesionale
transmise ctre
DGRUM
- Statul de funcii
- Fiele individuale
lunare de
monitorizare a
indicatorilor de
rezultat/ de

performan
- Determinarea
numrului de
rapoarte / fie de
evaluare transmise
ctre DGRUM
- Extragerea
numrului de funcii
publice/contractuale
ocupate din totalul
funciilor
publice/contractuale
ale MEF.
Persoanele
Alina Manac
responsabile de manager public
colectarea
Anca Lazr
datelor
manager public
Peridiocitatea
anual
colectrii
datelor
Dificulti n
colectarea
datelor
Alina Manac
Persoanele
responsabile de manager public
Anca Lazr
centralizarea,
manager public
analizarea
datelor
colectate i
ntocmirea
rapoartelor de
Metode de
colectare

303

f. Realizarea demersurilor n vederea


completrii/actualizrii declaraiilor
de avere i de interese i publicrii
acestora pe site-ul ministerului

Responsabilii de gestionarea
raporturilor de serviciu sau de
munc ale angajailor din diferitele
structuri ale ministerului i ale
personalului numit de ministrul
economiei i finanelor (toi
angajaii direciei cu excepia
directorilor generali adjunci, a
directoruilui general i a
managerilor publici)

304

monitorizare
Nr. de note de Valoarea
informare cu privire indicatorului
la
necesitatea
actualizrii/
completrii
declaraiilor de avere
i de interese i
termenul limit de
transmitere
a
acestora
Sursa de date

DGRUM nu a mai
considerat necesar
formularea notelor de
informare n cursul
trimestrului II 2008,
structurile
MEF
conformndu-se
termenului de 15
iunie precizat n
Legea nr. 144 / 2007.
Registrul
de
eviden
a
documentelor
- Fiele individuale
lunare
de
monitorizare
a
indicatorilor
de
rezultat/
de
performan
Metode de
Determinarea
colectare
numrului de note de
informare
Persoanele
Alina Manac
responsabile de manager public
colectarea
Anca Lazr
datelor
manager public
Peridiocitatea
anual
colectrii
datelor
Dificulti n
-

colectarea
datelor
Persoanele
responsabile de
centralizarea,
analizarea
datelor
colectate i
ntocmirea
rapoartelor de
monitorizare
Procentul
de Valoarea
publicare pe site-ul indicatorului
instituiei
a Sursa de date
declaraiilor de avere
i a declaraiilor de
interese

Alina Manac
manager public
Anca Lazr
manager public

99,99%

- Pagina de internet a
MEF
- Dosarele
profesionale
- Fiele individuale
lunare de
monitorizare a
indicatorilor de
rezultat/ de
performan
Metode de
Determinarea
colectare
gradului de publicare
a declaraiilor de
avere i de interese
pe pagina de internet
a MEF.
Persoanele
Alina Manac
responsabile de manager public

305

colectarea
datelor
Peridiocitatea
colectrii
datelor
Dificulti n
colectarea
datelor
Persoanele
responsabile de
centralizarea,
analizarea
datelor
colectate i
ntocmirea
rapoartelor de
monitorizare

PLAN DE ACIUNE N ELABORAREA I APROBAREA STRATEGIEI


FINANELOR N DOMENIUL RESURSELOR UMANE
ETAPE
1. Analiza situaiei actuale a managementului resurselor
umane la nivelul ministerului
1.1. Distribuirea unui chestionar de analiz ctre toi managerii
structurilor MEF i solicitarea acceptului acestora pentru
selecionarea aleatorie de ctre Direcia general resurse umane i
management a unui numr de funcionari publici de execuie/

306

Anca Lazr
manager public
anual
Alina Manac
manager public
Anca Lazr
manager public

MINISTERULUI ECONOMIEI I

PERIOAD DE
DESFURARE
Octombrie 2008 Februarie
2009

PERSOANE
IMPLICATE
1. Managementul Direciei
generale resurse umane i
management;
2. Managerii publici din
cadrul Direciei generale
resurse
umane
i

personal contractual crora s le fie distribuit un chestionar de


analiz a situaiei actuale a managementului resurselor umane la
nivelul MEF.
1.2. Distribuirea chestionarelor de analiz ctre funcionarii
publici de execuie/ personalul contractual selecionai de Direcia
general resurse umane i management, n urma acceptului
managerilor .
1.3. Centralizarea i analiza chestionarelor primite.
1.4. Analiza modului actual de organizare i funcionare al
DGRUM Analiza SWOT.
1.5. Elaborarea Analizei SWOT a managementului resurselor
umane la nivelul ministerului, pe baza:
- rezultatelor analizei chestionarelor distribuite att
managerilor, ct i funcionarilor publici de execuie/ personal
contractual din cadrul MEF;
- analizei SWOT a DGRUM;
- discuiilor dintre managerii DGRUM i managerii
altor structuri din MEF;
discuiilor dintre persoanele implicate (vezi coloana
3).
1.6. Analiza impactului i tendinelor generale ale celor 6
stimulatori majori ai schimbrii: factorii politici, economici,
sociali i tehnologici, legislativi i de mediu asupra
managementului resurselor umane la nivelul ministerului
Analiza PESTLE
1.7.
Analiza factorilor interesai, respectiv a persoanelor,
grupurilor, instituiilor care pot afecta, influena activitatea de
management al resurselor umane din minister sau sunt afectate,
influenate de activitatea ministerului n acest domeniu - Analiza
Stakeholderilor:

307

management;
3. Managerii structurilor din
cadrul MEF;
4. Persoanele selecionate
de DGRUM s completeze
chestionarele de analiz.

- discuii ntre persoanele implicate, precum i cu


factorii interesai;
chestionare distribuite instituiilor cu care
Ministerul Economiei i Finanelor colaboreaz
(ANFP, ANAF, MMFE).
2. Stabilirea mpreun cu managementul DGRUM i al MEF
a declaraiilor privind viziunea, misiunea i valorile
eseniale ale ministerului n raport cu managementul
resurselor umane.
2.1.
Discuii ntre managerii publici i managementul
Direciei generale resurse umane i management
2.2.
Discuii ntre Secretarul general, secretarii generali
adjunci , managementul DGRUM i managerii publici

Martie 2009

3. Stabilirea obiectivelor generale


3.1.
Discuii ntre managerii publici i managementul
Direciei generale resurse umane i management
3.2.
Discuii ntre Secretarul general, secretarii generali
adjunci , managementul DGRUM i managerii publici

Aprilie - Mai 2009

4. Identificarea rezultatelor ateptate i a indicatorilor de


performan
4.1. Discuii ntre managerii publici i managementul
Direciei generale resurse umane i management
4.2. Discuii ntre Secretarul general, secretarii generali
adjunci , managementul DGRUM i managerii publici

Iunie - Iulie 2009

308

1. Managementul Direciei
generale resurse umane i
management
2. Managerii publici din
cadrul Direciei generale
resurse
umane
i
management
3. Secretarul general i
secretarii generali adjunci
1. Managementul Direciei
generale resurse umane i
management
2. Managerii publici din
cadrul Direciei generale
resurse
umane
i
management
3. Secretarul general i
secretarii generali adjunci
1. Managementul Direciei
generale resurse umane i
management
2. Managerii publici din
cadrul Direciei generale
resurse
umane
i
management
3. Secretarul general i

5. Identificarea activitilor pe care ar trebui s le


desfoare Ministerul Economiei i Finanelor, prin
intermediul Direciei generale resurse umane i
management, n vederea obinerii rezultatelor ateptate
analiza prin omisiune ( legtura dintre rolul viitor al
DGRUM i nivelul su actual de performan identificarea
activitilor de transformare)

August 2009

6. Elaborarea planului de aciune pentru implementarea


strategiei

Septembrie Octombrie 2009

7. Validarea strategiei de ctre managementul DGRUM i al


MEF i aprobarea acesteia prin ordin.

Noiembrie 2009

309

secretarii generali adjunci


1. Managementul Direciei
generale resurse umane i
management
2. Managerii publici din
cadrul Direciei generale
resurse
umane
i
management
3. Secretarul general i
secretarii generali adjunci
1. Managementul Direciei
generale resurse umane i
management
2. Managerii publici din
cadrul Direciei generale
resurse
umane
i
management
1. Managementul Direciei
generale resurse umane i
management
2. Managerii publici din
cadrul Direciei generale
resurse
umane
i
management
3. Secretarul general i
secretarii generali adjunci
4. Ministrul Economiei i
Finanelor

Indicatori trimestriali

Trim. II 2008
28,45 % barbati
71,55 % femei

Gradul de ocupare a posturilor pe sexe


Procentul anagajailor cu studii superioare raportat la numr total angajai

83,20%
38, 59 % barbati
61,41% femei

Ponderea personalului de conducere pe sexe

Ponderea personalului cu vrsta pn la 45 de ani n total personal

310

63,50%


OBIECTIVE

ACTIVITATI

1.
Promovarea
unei
strategii
unitare si a unei
metodologii
unitare
privind
pregatirea
profesionala
a
specialistilor din
toate
structurile
Ministerului
Economiei
si
Finantelor

coala de Finane Publice i Vam

1.
Actualizarea
strategiei unitare
privind pregatirea
profesionala
a
specialistilor din
toate structurile
Ministerului
Economiei
si
Finantelor

REZULTATE
ASTEPTATE
1.
Cerinte
strategice stabilite
intr-un
cadru
unitar
pentru
intreaga activitate
de
pregatire
profesionala din
toate structurile
MEF

PERSOANE
RESPONSABILE
Milica Tudoric,
M. Marica,
G.Martinescu,
D.State,
D.Isac,
D.Andrei,
C.Tiron

TERMEN
LIMITA
Decembrie
2008

REALIZARI TRIM. II
2008
In cadrul seminariilor din
proiectul de twinning
derulat de SFPV in
colaborare cu experti din
Austria si Italia a fost
elaborata o prima varianta
de strategie actualizata a
SFPV.

2.Actualizarea
metodologiei
unitare
privind
pregatirea
profesionala
a
specialistilor din
toate structurile
Ministerului
Economiei
si
Finantelor

1.
Cerinte
metodologice
stabilite intr-un
cadru
unitar
pentru
intreaga
activitate
de
pregatire
profesionala din
toate structurile
MEF

Milica Tudoric,
M. Marica,
G.Martinescu,
D.State,
D.Isac,
D.Andrei,
C.Tiron

Decembrie
2008

In trim. II 2008 s-a lucrat


la
actualizarea
metodologiei
unitare
privind
pregatirea
profesionala a specialistilor
din toate structurile MEF,
fiind
elaborate
si
definitivate
urmatoarele
proceduri operationale in
domeniul formarii:
1. Efectuarea Analizei
Nevoilor de Formare, de
catre SFPV, pentru toate
structurile MEF;

311

2.
Elaborarea
i
actualizarea
Planului
Anual
de
Pregtire
Profesional, pentru toate
structurile MEF, la nivelul
SFPV;
3. Organizarea i evaluarea
cursurilor prevzute n
Planul Anual de Pregtire
Profesional al MEF;
4. Intocmirea i eliberarea
certificatelor
de
participare/absolvire
la
cursurile organizate de
MEF;
5. Organizarea la nivelul
SFPV a
preseleciilor
personalului din toate
structurile MEF, pentru
instruiri oferite de furnizori
de formare din strintate;
6. Pregtirea, organizarea
i desfurarea unui curs n
modalitate e-learning;
7. Monitorizarea de ctre
SFPV
a
desfurrii
aciunilor de pregtire
profesional organizate n
structurile teritoriale ale
MEF;
8. Evidena datelor privind

312

2.
Intocmirea
unui plan realist
de
formare
profesionala
in
cadrul MEF

1.
Analiza
nevoilor
de
formare
si
elaborarea
primelor versiuni
ale planului de
pregatire
profesionala

1. cerinte de
formare
identificate
2. teme
prioritizate pentru
anul urmator

Milica Tudoric,
M.Marica,
D.State,
D.Neacsu,

30
noiembrie
2008

2.Elaborarea
planului annual
(planuri
trimestriale)
de
pregatire
profesionala
si
actualizarea
acestora in tot
cursul anului

1. planul annual
(planuri
trimestriale) de
pregatire
profesionala
intocmit si
aprobat de
conducerea
ministerului
pentru anul
urmator

Milica Tudoric,
M. Marica,
D.State,
D.Neacsu,

1) 30
decembrie
2008

2. Lunar si
de cate ori
este necesar

2. planuri de
formare
profesionala
actualizate
operativ

participarea angajailor din


MEF la aciuni de formare;
In trim.II, din Rapoartele
de evaluare a cursurilor au
fost colectate 140 teme
propuse de participanti
pentru
imbunatatirea
pregatirii
profesionale,
teme care vor fi incluse in
Analiza
Nevoilor
de
Formare ce se va desfasura
in trim.III si IV ale acestui
an.
1.Prima varianta a Planului
anual (planuri trimestriale)
de pregatire profesionala a
specialistilor din finante
publice, vama si economie,
pe anul 2009, va fi
intocmita
pe
baza
propunerilor directiilor de
specialitate din cadrul
MEF
(nivel
central),
inclusiv ANAF si ANV, in
trim.IV 2008.
2. Planul anual de pregatire
profesionala pe anul 2008
a
fost
actualizat
saptamanal.

313

3. Adaugare de
noi
competente
functionarilor
publici din toate
structurile MEF

1. Organizarea si
desfasurarea
cursurilor:
1.1. cursuri
specifice ariilor
de activitate din
minister
1.2. cursuri
pregatite si
sustinute de
specialisti ai
SFPV
1.3. cursuri
organizate in
colaborare cu alte
institutii pentru
functionarii
publici cu functii
de conducere

1. cursuri
desfasurate
potrivit
planificarii
2. personal
instruit potrivit
nevoilor de
formare
identificate
3. personal cu
functii
de
conducere
care
participa
la
cursuri organizate
in colaborare cu
alte institutii de
formare

Milica Tudoric,
M. Marica,
D.State,
A.Milosoiu

314

-permanent
- de cate ori
apar oferte
de cursuri
din
afara
MEF

In trim.II 2008, cursurile sau desfasurat pe baza


Planului anual de pregatire
profesionala aprobat de
conducerea ministerului,
actualizat:
- la nivelul MEF au fost
organizate prin SFPV 67
cursuri in domeniile de
activitate ale ministerului,
inregistrandu-se un numar
de 1839 participari;
- la cursul postuniversitar
organizat in colaborare cu
ASE au participat 40
persoane;
- specialistii SFPV au
sustinut un numar de 21
cursuri la care au participat
462 persoane;
- la nivelul directiilor
generale ale finantelor
publice judetene au fost
organizate 3089 actiuni de
pregatire
profesionala
continua si diseminare a
cunostintelor dobandite de
participanti
in
cadrul
cursurilor si seminariilor
din cadrul MEF si ANAF,
la care s-a inregistrat un

2. Organizarea de
testari, in calitate
de Centru de
Testare ECDL
Acreditat, in
vederea obtinerii
Permisului ECDL

1. documentatie
elaborata privind
testarile
organizate in
colaborare cu
ECDL
2. testari ECDL
desfasurate

Milica Tudoric,
M. Marica,
D.Andrei,
M.Costea

3. Colaborarea cu
alte institutii de
formare sau
institutii de
invatamant din
tara sau
strainatate

1.Protocoale,
conventii, acte
aditionale
semnate intre
MEF si alti
furnizori de
formare

Milica Tudoric,
M. Marica,
D.State,
R.Dinescu

2. participari la
cursuri, instruiri
organizate
de
institutii
de
formare
sau

315

Permanent

Permanent

numar
de
42795
participari.
1.A fost semnat Contractul
standard de colaborare cu
firma ECDL Romnia.
2. S-au organizat 5 instruiri
recapitulative pentru 42
persoane
in
vederea
participarii la examinarile
ECDL
planificate
in
trim.IV 2008.
1. A fost semnat contractul
cu firma furnizoare pentru
cursul de limba engleza
FIDES Limbi straine.
In trim.II a inceput prima
etapa a cursului de limba
engleza la care participa un
numar de 35 persoane.
S-au desfasurat 4 serii de
curs
in
domeniul
standardelor de calitate la
care au participat 91
persoane, cu lectori din
cadrul Institutului national
de
cercetare-dezvoltare
pentru ecologie industriala
(ECOIND).

institutii
invatamant
tara
strainatate

4. Organizarea
concursurilor de
preselectie pentru
participarea
specialistilor din
MEF la instruiri
in strainatate
4. Imbunatatirea 1. Evaluarea
calitatii cursurilor formarii
si
serviciilor
oferite de SFPV

de
din
sau

1. concursuri de
preselectie
organizate
2. personal
selectat sa
participe la
cursuri organizate
in strainatate
1. formulare de
evaluare
completate de
cursanti
2. rapoarte de
evaluare a
cursurilor

Milica Tudoric,
M. Marica,
R.Dinescu

Milica Tudoric,
M. Marica,
D.State,
G.Balanescu,
M.Lupa

316

2.
Imbogatirea
si
consolidarea cunostintelor
profesionale
de
specialitate ale angajatilor
din
toate
structurile
ministerului s-a realizat si
prin participari la instruiri
organizate in strainatate de
furnizori de formare, dupa
cum urmeaza:
* 9 cursuri cu un numar de
13 participanti,
* 19 seminarii cu un numar
de 23 persoane,
* 16 conferinte cu un
numar de 17 participanti.
Urmare
demersurilor
SFPV un numar de 23
persoane au participat la
cursul
organizat
in
modalitate e-learning de
Centrul de Excelenta in
Finante din Ljubljana.

Permanent
- de cate ori
apar oferte
de cursuri
transmise de
institutii de
formare din
strainatate
Permanent
La finalul fiecarei instruiri
chestionarul (formularul)
de evaluare a cursului si a
prestatiei
lectorului,
distribuit de responsabilul
de curs, a fost completat de
catre participanti, in medie,

3. propuneri de
imbunatatire a
cursurilor
formulate de
participanti

2. Elaborarea
unor materiale cu
caracter
informativ si
didactic
(manuale,
suporturi de curs,
studii de caz,
exercitii, sinteze,
brosuri etc.)

1. Manuale,
suporturi de curs,
brosuri, pliante

Milica Tudoric,
M. Marica,
D.Isac,
G.Martinescu,
D.State,
L.Visan,
C.Tiron,
G.Balanescu

Permanent

3. desfasurarea
cursurilor

1. platforma e- Milica Tudoric,


learning
M. Marica,

Permanent

317

in proportie de 88%.
Pentru fiecare instruire, pe
baza analizei formularelor
de evaluare completate de
participanti, responsabilul
de curs a intocmit raportul
de evaluare a cursului.
Propunerile
cursantilor
privind
imbunatatirea
cursurilor au fost transmise
lectorilor.
S-au elaborat si formulare
pentru evaluarea modului
de aplicare in practica, de
catre
cursanti,
a
cunostintelor dobandite la
instruire.
Au
fost
actualizate
suporturile de curs pentru
temele din domeniile:
creante fiscale (executare
silita),
limbi
straine
(engleza), comunicare.
Sunt in curs de realizare
noi suporturi de cursuri
care urmeaza a se derula in
modalitate e-learning, in
domeniul resurselor umane
si management de proiect.
Platforma e-learning a
functionat pe tot parcursul

folosind metodele
moderne de
formare
e-learning

4. Gestionarea
fondului de carte
din biblioteca

functionala
2. cursuri derulate
in modalitate elearning
3.
persoane
instruite
in
modalitate
elearning
1. fond de carte
disponibil
organizat in
cadrul bibliotecii
pentru
documentare
2. nr. functionari
publici din MEF
care au
imprumutat carti
din biblioteca
3. nr. functionari
publici din MEF
care au consultat
carti la sala de
lectura a
bibliotecii

G.Martinescu,
L.Visan,

Milica Tudoric,
M. Marica,
C.Marinescu,
M.Nitulescu

318

trim.II 2008.
S-au desfasurat 3 sesiuni
de instruire in modalitate
e-learning la care au
participat 62 persoane.

Permanent

In trim.II 2008 au intrat in


biblioteca 57 reviste
Un numar de 83 persoane
au imprumutat carti din
biblioteca, iar un numar de
40 persoane au consultat
carti in sala de lectura.

OBIECTIVE
SPECIFICE
1.

Actualizarea
Strategiei IT a
MEF pentru
perioada 2009
-2011 pn la
data de 20
decembrie
2008.

ACTIVITI

Direcia general a tehnologiei informaiei

INDICATORI DE
REZULTAT

REZULTATE

RESURSE

RESPONSABILI

I/SAU DE
PERFORMAN

ASTEPTATE
- analiza Strategiilor Strategia IT a
Ministerului
MEF actualizata
Economiei
si si aprobata.
Finantelor, Agentiei
Nationale
de
Administrare Fiscala,
Agentiei Nationale a
Vamilor si a Garzii
Financiare, cat si
Strategia Guvernului,
pentru
coordonarea
Strategiei
IT
cu
acestea;
- stabilirea grupului
de lucru;
organizarea
de
schimburi
de
experien cu alte
instituii
din
UE
precum
i
cu
reprezentani
ai

319

In curs de realizare

Umane

Sef serviciu

personalul Mihai Ionescu


MEF, DGTI
(Strategie
si
Indicatori de rezultate:
Cooperare
Forma
final
a Financiare
Interinstitutionala)
documentului de Strategie
- bugetul MEF
IT.
Inca nu exista o forma Tehnologice
finala
a
acestui - tehnica de
document,
dar
se calcul existent
estimeaza,
realizarea
acesteia pana la sfarsitul
anului.

mediului privat;
- participarea grupului
de lucru la cursuri,
workshopuri i alte
evenimente de profil
- redactarea
documentului de
strategie;
- prezentarea si
aprobarea Strategiei
IT;
2.

Creterea
performanelor
sistemului de
informaii de
la nivel central
pn
la
sfritul anului
2008.

- analiza sistemului de
informatii, pornind de
la
cerintele
de
informatizare primite
de la directiile de
specialitate din MEF
si propunerea solutiei
IT,
inclusiv
cu
evaluarile de impact:
resurse umane si
materiale, planificare,
conducerea schimbarii
in organizatie pentru
acceptarea solutiei;

Analizarea,
In curs de realizare
proiectarea,
dezvoltarea,
de
implementarea i Indicatori
performan:
exploatarea
aplicaiilor
Nivelul de performan al
specifice fiecrei noilor aplicaii dezvoltate
activiti a MEF;
raportat la aplicaiile
existente.
Grad ridicat de dezvoltare
a
unor
versiuni
imbunatatite
pentru
majoritatea
aplicatiilor
informatice utilizate.

- introducerea n
funciune
de
noi
aplicaii informatice
cu performan i
utilitate sporit.

Dezvoltare de aplicatii
informatice noi (Ex:
aplicatie pentru alocarea
de actiuni la S.N.T.G.N.

320

Mihai Ionescu
si
personalul (Strategie
Cooperare
DGTI
Interinstitutionala)
Financiare
Umane

bugetul
Dobrovie Eugen
ANAF
Serviciul de
Tehnologice
Administrare i
- tehnica de Dezvoltare
calcul existent, Aplicaii i
bazele de date Servicii web
ale ANAF i
Internetul.
-Bolog Georgeta,
sef
serviciu
Dezvoltare
aplicatii
buget
(MEF)

TRANSGAZ S.A.
persoanelor indreptatite
conform legii nr.10/2001)

administrarea
centralizata
si
distribuita
a
utilizatorilor,
drepturilor de acces si
rolurilor
atasate
datelor si aplicatiilor;
aplicarea
standardelor
de
securitate a datelor si
infrastructurii la nivel
central.

Indicatori de rezultate:
Numar
utilizatori
personal fiscal: 3208
Numar unitati fiscale
operative
(AFP
comunale,
orasenesti,
municipale si de sector):
371

- integrarea fiecarei
aplicatii software in
sistemul existent de
registre generale si
nomenclatoare,
inregistrarea
utilizatorilor si a
drepturilor acestora
precum si a, normelor
de
securitate
si
calitate generale;

Numar
contribuabili,
persoane
fizice
administrate: 10.000.000
Numar obligatii fiscale
aflate
in
gestiune:
20.726.322
Numar plati efectuate in
2007 de contribuabili,
pentru
stingerea
obligatiilor
fiscale:
2.666.688

urmarirea
metodologiilor
de
dezvoltare standard,
recomandate si de
catre
Comisia
Europeana
pentru

Numar
de
somatii
adresate, pentru stingerea
obligatiilor
fiscale:
1.492.388

321

Ionita Mihaela
director adjunct

sistemele
de
informatii
ale
Administratiilor: RUP
(Rational
Unified
Process), incluzand si
UML
(Unified
Modeling Language).

Extinderea
serviciului
Declaratii electronice la
10 judete noi

Administrare portal
MEF/ANAF
o
Supraveghere
servere
aplicatii
pentru MEF si ANAF;
o Supraveghere baze
de date DB2 si Oracle
pentru MEF si ANAF.

Documente publicate pe
site ANAF/MEF si siteuri teritoriale: 8900

Migrare continut
portalul de test

Pregatirea
migrarii
utilizatorilor

Publicare portal
o
Publicare
documente
pentru
MEF si ANAF;
Serviciul Depunere
declaratii
o Aprobare certificate
digitale
o Declaratii depuse:
13316
Dezvoltare

pe

serviciul

322

Depunere declaratii
Extinderea serviciului
Depunere Declaratii
pentru
utilizarea
certificatelor
calificate(Inregistrare
posesori de certificare
calificate/Activare
drepturi/Verificare
cerificate
calificate
folosind OCSP)
3.

Instruirea a cel
puin 30% din
personalul IT
din
DGTI
pn la 31
decembrie
2008.

selectarea
participanilor
n
funcie de specificul
postului
- asigurarea derulrii
procesului de training;
- colaborare cu coala
de Finane Publice i
Vam pt. asigurarea
pregtirii
de
specialitate
a
personalului
n
domeniul IT

Asigurarea
pregtirii
profesionale
a
specialitilor din
serviciile
de
tehnologia
informaiei prin
cursuri,
instructaje,
schimburi
de
experien etc;

Mihai Ionescu
si
personalul (Strategie
Indicatori de rezultate:
Cooperare
Nr. de specialiti IT din DGTI i STI Interinstitutionala)
DGFP
cadrul DGTI instruii: 11 din
specialisti din cadrul judeene.
DGTI MEF. (+1 la
Costel Anca
programul de formare
Compartimentul
Financiare
specializata
destinat
Autoritate
de
PHARE Certificare
functionarilor publici de si
2004-2005
conducere)
Management
al
Identitatii
Tehnologice
In curs de realizare

Umane

dotarea
tehnic
Mihai Ionescu
Exploring New Features
(Strategie
si
in IBM Lotus Designer 8 existent.
Perioada : 15 mai 2008 Logistic:
- Cooperare
2 participanti DGTI Interinstitutionala)

Redactarea
cursului pentru

323

Creating Web
Servicesusing LotusScript
Perioada : 19 - 20 mai
2008
2 participanti DGTI
MEF

infrastructura
colii
de
Finane Publice
i Vam
-Bolog Georgeta,
sef
serviciu
Dezvoltare
aplicatii
buget
(MEF)

Using LotusScript in IBM


Lotus Domino
Applications
12 14.05.2008
2 participanti DGTI
MEF

- Nita Sorin
Director

MEF

instruirea personalului
fiscal din unitatile
fiscale operative, din
subordonarea ANAF,
pentru administrarea
impozitului pe
veniturile realizate de
persoanele fizice,
utilizand tehnologia
Web-enabled.
Sustinerea
conferintelor
in
centrele zonale Rm.
Valcea. Oradea, Ilfov
ale Scolii de Finante
Publice
si
Vama
pentru
personalul
provenit din 21 de
judete, in perioada
aprilie - iunie, in
cadrul a 7 serii cu
durata de 5 zile
fiecare serie, in total
216 participanti.
Obiectivele au fost
indeplinite
in
conformitate cu OMF
413 / 13.02.2008

Exploring New Features


in IBM Lotus Domino
Designer 8
15.05.2008
2 participanti DGTI
MEF
Creating Web Services
using Lotus Script
19 20.05.2008
2 p participanti DGTI
MEF
Oracle Database 10g:
SQL Tuning

324

Programare J2EE Design


25 27.06.2008
1p participant DGTI
MEF

- asigurarea pregtirii
profesionale
a
specialitilor
din
serviciile
de
tehnologia informaiei
prin
cursuri,
instructaje, schimburi
de experien etc;
- pregatire migrare
aplicatii
portal
Windows pe portal
AIX
- aplicatie de afisare
taxe impozite
- aplicatie publicare
notificari
4.

Participarea la
elaborarea
proiectului de
buget pe 2009
i
a
proieciilor
2010-2012

- estimarea anual a
necesarului
de
investiii n elemente
de hardware, software
i de telecomunicaii
pentru
ntreaga
structur
privind
reteaua de buget;

Proiectul de buget
Umane
In curs de realizare
pe 2009 i
a
personalul
Indicatori de rezultate:
proieciilor 2010elaborate DGTI - MEF
2012
pentru Documentele
conform normelor.
activitatea de IT.
-sinteze
si - s-au respectat normele
in vigoare pentru
comunicari pentru
toate
documentele
ordonatorii
elaborate.
- elaborarea legii principali
de
rectificative
a credite
- faza de programare
bugetului pentru anul
-cont de executie
curent;
bugetara si bilant

325

-Bolog Georgeta,
sef
serviciu
Dezvoltare
aplicatii
buget
(MEF)

elaborarea
documentului
-actualizaraea
prevederilor bugetare
anuale
-evidenta
deschiderilor
credite bugetare

de

-elaborare de situatii
financiare din darile
de seama bugetare
trimestriale
evidenta
modificarilor
prevederilor bugetare
pentru anul curent ;
-proiectarea
sistemului informatic
BUGET in tehnologie
Oracle
-elaborare de rapoarte
privind
date
referitoare
la
personalul
din
institutiile
publice
conform
H.G.
nr.186/1995

326

5.

ntreinerea
aplicaiilor
DGTI
distribuite n
sistem (altele
dect cele din
proiectele
PHARE 20042005)
i
furnizarea de
noi
versiuni
pn la 31
decembrie
2008.

- analizarea nevoilor Aplicaii


de
noi
aplicaii modificate
informatice;
conform
- dezvoltarea solutiei cerinelor.
proiect nou sau
modificari ale unei
versiuni actuale
conform
specificatiilor
rezultate in urma
analizei;

Toate
serviciile
personalul din DGTI
Indicatori de
DGTI i STI
performanta:
din
DGFP
Indeplinirea operatiunilor
judeene.
de
intretinere
a
aplicatiilor DGTI.
Financiare
In curs de realizare

- testarea solutiei
dezvoltate

pe
module
si
de
integritate, cat si de
integrare cu Sistemul
IT al MEF, corectii
necesare in urma
testarii
pana
la
acceptarea formala a
solutiei
de
catre
directia solicitanta;

Nivel
ridicat
de
satisfacere
a
operatiunilor
de
intretinere
pentru
aplicatiile distribuite
in sistem.

Indicatori de rezultat:

implementarea
solutiei intr-un
centru pilot stabilit de
comun
acord
cu
directia
solicitanta,
daca este un sistem
nou sau reprezinta

327

Grad
ridicat
de
furnizare
de
noi
versiuni
pentru
majoritatea
aplicatiilor solicitate.

Nr de aplicatii

Umane

bugetul
ANAF
Tehnologice
dotarea
tehnic
existent

modificari majore, cu
gestiunea versiunilor;
- exploatarea solutiei
in
mediul
de
productie

elaborarea
si
transmiterea
procedurilor
de
instalare, administrare
si exploatare curenta
tuturor celor implicati
si
monitorizarea
exploatarii curente in
raport cu parametrii
stabiliti
in
documentele
de
analiza.
intreinerea
portalurilor
din
domeniul economic
(www.minind.ro,
gama.imi.ro,
nad.minind.ro).
- Aplicaii modificate
conform cerinelor:
- Aplicaia Bilan
semestrial:
proceduri
pentru diagnoze

328

(anexele
1-4)
bilan semestrul 1
- Aplicaia Registru
de inventar:
rapoarte
privind
situaia
amortizrilor.
- Legea 10
rapoarte
referitoare la alocarea
de
aciuni
la
C.N.T.E.E. Trans electrica .
Management
drepturi de acces
portaluri.
6.

Creterea
calitii
sistemului
informatic al
MEF
prin
alinierea
la
standardele
Uniunii
Europene din
domeniul IT
pn la 31
decembrie
2008 (PHARE
2004-2005).

intretinerea
infrastructurii
hardware, software si
de comunicatii pe
baza
standardelor
recomandate de catre
Comisia Europeana
pentru sistemele de
informatii
ale
Administratiilor: ITIL
(Information
Technology
Infrastructure
Library)
bazat pe

Proiect
pilot
pentru
implementarea ca
standarde
a
metodologiilor
UE n domeniul
IT
(RUP
Rational Unified
Process, ITIL - IT
Infrastructure
Library, CoBIT).

In curs de realizare

Umane

personalul
DGTI
i STI
din
DGFP
n din
judeene.

Indicatori de rezultate:
Nr.
personalului
DGTI
specializat
aceste standarde.

Prin
intermediul
cursurilor de ITIL au fost
pregatiti un nr de 9 de
participanti;

Financiare
bugetul
ANAF
fonduri
PHARE
Tehnologice
-

329

dotarea

Adrian Popescu Director general


DGTI

tehnic
existent

cele
mai
bune
practici in domeniu;
- promovarea acestor
standarde
si
in
serviciile
IT
din
teritoriu,
pentru
uniformitatea
serviciilor oferite si
pastrarea
acelorasi
standarde de calitate;
participarea
managerilor,
a
personalului DGTI i
a reprezentani din
STI la cursuri i
workshopuri
n
domeniul
metodologiilor UE din
domeniul IT;
colaborarea
cu
companiile de profil
specializate
i
contractarea acestora;
redactarea
documentelor privind
aplicarea
standardelor;
- crearea unui proiect
pilot.

330

7.

8.

Creterea n
DGTI cu cel
puin 15% a
nr.
de
specialiti n
IT pn la 31
decembrie
2007.

Organizarea
participarea
concursurile
angajare.

i Diminuarea
Realizat partial
la efectelor negative
Indicatori de rezultate:
de cauzate
de
Nr. de specialiti
IT
fluctuaia
personalului
i atrai s lucreze n DGTI.
Derularea
de
completarea forei Prin
intermediul
campanii n scopul
de
munc concursurilor organizate
creterii nivelui de
n au fost atrasi in sistem un
contientizare
n specializate
DGTI.
nr. de 6 noi angajati.
rndul studenilor i a
altor tineri specialiti
In acest moment DGTI
n domeniul IT.
numara 42 de angajati,
fata de 37 cati au fost la
Participarea
la
inceputul anului.
trguri de cariere i
alte evenimente de
Datorita reorganizarilor
acest
gen
pt.
frecvente si fluctuatiei de
completarea
personal nr de specialisti
personalului
in DGTI a crescut per
specializat.
total cu doar 5 persoane.

Umane

Respectarea n
proporie de
100%
a
graficelor de
execuie i a
indicatorilor
de
performan
specifici
pt.
proiectele
contractate

- stabilire grupuri de Respectarea


In curs de realizare
lucru;
graficelor
de
Indicatori de rezultate:
execuie,
a
participare
la
Atingerea rezultatelor
realizarea proiectelor rezultatelor
ateptate i a proiectelor n graficele de
din partea DGTI;
indicatorilor de lucru stabilite
derularea performan.
Toate loturile sunt in
activitatilor specifice;
graphic,
obtinand
controlul
i
rezultatele propuse.
monitorizarea
Documentatia proiectelor

Umane

331

personalul
DGTI i STI
din
DGFP
judeene.

Adrian Popescu Director general


DGTI

Financiare
- bugetul MEF

Mihai Ionescu
si
personalul (Strategie
Cooperare
DGTI i STI
din
DGFP Interinstitutionala)
judeene,
personalul de la
PIU- personalul
de la OPCP,
consultantul i
personalul

(Banca
proiectelor;
Mondiala si
PHARE 2005
si 2006).

PHARE 2006 in curs de


aprobare,
pentru
eventuala trimitere la
OPCP
si
demararea
procesului de contractare

Nr
crt
0
I.

Obiective/
Activitati
1
Repartizarea
bugetului
aprobat

Financiare
- bugetul MEF,
PHARE
i
cofinanare.

Direcia de buget i contabilitate intern

Indicatori de
rezultat si/sau
de
performanta
2
3
ncadrarea
- Numarul
creditelor
angajamentelor
bugetare
legale i
alocate la nivel respectiv
de capitol i bugetare
subdiviziunile aferente
clasificaiei
cheltuielilor de
bugetare,
n personal
limita
fondurilor
publice
aprobate.
Rezultate
asteptate

contractat

Monitorizare

Responsabili/
Funcie

Realizari

4
Trim -II
Propuneri
privind
repartizarea pe
trimestre a
creditelor
bugetare
aprobate
potrivit Legii
nr.388/2007.
Filele de buget
ntocmite i

5
Jenica
Popovici-ef
serviciu
Adina
Marinescu
Consilier
superior

6
Majorarea
fondurilor alocate
trim.II. la titlu I
Cheltuieli de
personal a
determinat
aplicarea
prevederilor
stipulate n O.U.G
nr.146/2007
pentru aprobarea
plii primelor de

332

Termen
limita

Realizat
(pondere)

8
n raport de
91,86%
modificrile
impuse de
prevederile
O.U.G.
nr.37/2008
privind
reglementarea
unor masuri
financiare in
domeniul
bugetar,

transmise
ordonatorilor
secundari de
credite;

- Numrul
angajamentelor
legale i
respectiv
bugetare privind
titlul II Bunuri

Monitorizarea
lunar a
derulrii
angajamentelor
legale
coroborat cu

333

Vlasceanu
LianaConsilier
superior
Ana IrinaConsilier

concediu de
odihn suspendate
n perioada 2001
2006.
Conform analizei
efectuate se
constat ca
volumul
deschiderilor de
credite n trim.II.
la titlu I
Cheltuieli de
personal
reprezinta 91,86%
din totalul
prevederilor
semestriale. Acest
grad de utilizare
fiind motivat de
impunerea limitei
i de insuficiena
fondurilor publice
n conformitate cu
trimestrializarea
aprobat initial.
Conform
repartizrii
trimestriale a
creditelor bugetare
alocate si aprobate
acestui titlu de

privind
volumul i
strucutura
bugetului
M.E.F.

Lunar

71,10%

si servici

angajamentele
bugetare,
respectiv
ncadrarea n
limitele
prevederilor
bugetare

superior

- Numrul
angajamentelor
legale i
respectiv
bugetare
aferente titlului
X Active
nefinanciare

Monitorizarea
lunar a
derulrii
angajamentelor
legale
coroborat cu
angajamentele
bugetare, cu
ncadrarea n
limitele
prevederilor
bugetare
aprobate.

Vlasceanu
LianaConsilier
superior
Mirea
CarmenConsilier
superior

334

cheltuial se
constat un grad
de utilizare a
fondurilor publice
n proporie de
71,10% din totalul
prevederilor
semestrului I.
Gradul de utilizare
scazut al creditelor
bugetare este
determinat de
impunerea unei
limite lunare
privind
deschiderile de
credite.
Gradul de utilizare Lunar
scazut a creditelor
bugetare la acest
titlu de cheltuial
este determinat de
modificrile
survenite n lista
de dotri, ceea ce
implic lipsa
celeritii privind
finalizarea
planului anual de
achizitii i implicit
ngreunarea

17,71%

2. Modul de
derulare a
execuiei
bugetare

- Numrul
angajamentelor
legale coroborat
cu
anagajamentele
bugetare alocate
i aprobate
pentru celelalte
capitole de
cheltuieli,
titluri, articole i
alineate
corespunztoare
clasificaiei
bugetare.
- Volumul
deschiderilor de
credite conform
solicitrilor
transmise de
ordonatorii

Monitorizarea
lunar a
derulrii
angajamentelor
legale
coroborndu-se
cu fondurile
bugetare
aprobate la
nivel de capitol
de cheltuieli,
respectiv titlu,
articol i
alineat.

Chiulescu
CleopatraConsilier
superior
Ana IrinaConsilier
superior

Lunar,
urmrindu-se
gradul de
utilizare a
creditelor
bugetare

Virginia
Coma
Consilier
superior
Chiulescu
Cleopatra-

335

transmiterii
direciei de
trezorerie a cererii
privind
deschiderea la
finanarea, ceea ce
permite
decontarea
angajamentelor
legale.
Limitele lunare
Lunar
impuse n trim.II.
au determinat un
grad sczut de
utilizare a
creditelor bugetare
comparativ cu
volumul
prevederilor
trimestriale.

Prin analiza
Pn la data 79,43%
efectuat se
de 25 ale
evideniaz un
fiecrei luni.
grad de utilizare a
creditelor bugetare
deschise la

secundari de
credite la nivel
de capitol, titlu,
articol i
alineatCap.51.01
Autoriti
publice i
aciuni externe

deschise
comparativ cu
fondurile
alocate
conform
trimestrializrii

- Cap.53.01.02
Cercetare i
dezvoltare
pentru servicii
- Cap.80.01.01
Aciuni
generale
economice i
comerciale
- Cap.81.01.02
Crbune i ali
combustibili
minerali solizi
- Cap.82.01.01
Industria
extractiv a
resurselor
minerale altele
dect
combustibili
minerali

336

Consilier
superior
Ana IrinaConsilier
superior
Mirea
CarmenConsilier
superior

urmtoarele
capitole:
-51.01-n
proporie de
77,87%
-53.01-n
proporie de
59,18%;
-54.01-n
proporie de
96,81%;
-80.01 n proporie
de 38,82%;
-81.01 n proporie
de 92,61%;
-82.01 n proporie
de 66,49%;
-86.01 n proporie
de 69,32%;

- Cap.86.01.03
Cercetare i
dezvoltare n
domeniul
combustibilului
i energiei
- Cap.87.01.01
Alte actiuni
economice!
- Volumul
deschiderilor de
credite bugetare
aferente titlului
I Cheltuieli de
personal
- Cap.51.01.01
Autoriti
executive i
legislative
- Cap.51.01.02
Servicii
publice
descentralizate
- Cap.51.01.03
Autoriti
executive

Lunar,
urmrindu-se
gradul de
utilizare a
creditelor
bugetare
deschise
comparativ cu
fondurile
alocate
conform
trimestrializrii.

337

Virginia
Coma
Consilier
superior
Chitulescu
CleopatraConsilier
superior
Ana IrinaConsilier
superior
Mirea
CarmenConsilier
superior

Gradul de utilizare Pn la data 77,87%


de 25 ale
a creditelor
bugetare deschise fiecrei luni.
aferent Cap.51.01
este n proporie
de 91,87%
comparativ cu
fondurile alocate
conform
trimestrializrii.
-la titlul I
Cheltuieli de
persoanl gradul
de utilizare a
creditelor deschise
n trim.I. este n
proporie de
91,87%
comparativ cu
prevederile
trimestriale.

- Volumul
deschiderilor de
credite bugetare
aferente titlului
II Bunuri i
servicii
- Cap.51.01.01.

Lunar,
urmrindu-se
gradul de
utilizare a
creditelor
bugetare
deschise
comparativ cu
fondurile
alocate
conform
trimestrializrii

- Volumul
deschiderilor de
credite bugetare
aferente titlului
X Active
nefinanciare

Lunar,
urmrindu-se
gradul de
utilizare a
creditelor
bugetare
deschise
comparativ cu
fondurile
alocate
conform
trimestrializrii

- Numrul

Monitorizarea

338

Virginia
Comsa Consilier
superior
Chitulescu
CleopatraConsilier
superior
Ana IrinaConsilier
superior
Mirea
CarmenConsilier
superior
Mirea
CarmenConsilier
superior

Scarlat

Avnd n vedere
execuia bugetar
la 30.06.2008
gradul de utilizare
a creditelor
bugetare deschise
la titlul II Bunuri
i servicii este n
proporie de
71,10%, fiind
condiionat de
limita lunar
impus.

Pn la data 71,10%
de 25 ale
fiecrei luni.

Nivelul sczut al
gradului de
utilizarea a
creditelor bugetare
deschise la titlul X
Active
nefinanciare
( n proporie de
17,81%) este
motivat de
modificrile i
implicit de ritmul
lent privind
aprobarea listelor
de dotri.
Conform analizei

Pn la data 17,81%
de 25 ale
fiecrei luni.

Lunar

96,91%

ordonanrilor i
implicit
evidena
decontrilor

lunar,
verificarea
ncadrrii n
prevederile
bugetare
alocate acestui
titlu de
cheltuial.

AureliaConsilier
superior
Mirea
CarmenConsilier
superior

- Execuia
bugetar privind
cheltuielile de
personal
centralizat i
implicit
defalcat la
nivelul
ordonatorului
principal de
credite i a
unitilor
subordonate.

Monitorizarea
lunar a
cheltuielilor de
personal
coroborat cu
repartizarea pe
trimestre a
fondurilor
bugetare
alocate la acest
capitol de
cheltuieli

Dana SarionExpert
asistent
Violeta
Achim-ef
serviciu

339

execuiei bugetare
se constat un
volumul al
realizrilor n
sum de
1.252.625.951 lei,
n proporie de
96,91%comparativ
cu volumul
deschiderilor n
sum
1.292.585.510 lei.
Avnd n vedere
Lunar
aplicarea
prevederilor
O.U.G.
nr.146/2007
pentru aprobarea
plii primelor de
concediu de
odihn suspendate
n perioada 2001
2006 se constat
un nivel ridicat
privind gradul de
utilizare a
creditelor bugetare
deschise i
realizate la titlu I
Cheltuieli de
personal.

98,82%

- Execuia
bugetar privind
titlul II Bunuri
si servicii
centralizat i
implicit
defalcat la
nivelul
ordonatorului
principal de
credite i a
unitilor
subordonate.

Monitorizarea Voica Ursoiulunar


Consilier
coroborndu-se
superior
cu anexele
Draghici
prezentate
Teodoracontrolorului
Consilier
delegat, care
superior
nsoesc
Dumitrescu
deschiderile, cu
Vetnura
ncadrarea n
Expert
prevederile
bugetare
alocate titlului
i respectiv
subdiviziunilor
clasificaiei
bugetare.

340

Lunar
n vederea
respectrii
clauzelor stipulate
n agajamentele
legale s-au impus
modificri privind
repartizarea pe
trimestre a
creditelor bugetare
alocate i
respectiv aprobate,
ceea ce a
determinat un
nivel ridicat al
gradului de
utilizare a
creditelor bugetare
deschise,
comparativ cu
volumul
realizarilor
(112.722.894 lei),
proporie de
90,55%.

90,55%

- ncadrarea
veniturilor i
cheltuielilor n
sumele alocate
pentru
activiti
finanate
integral din
venituri
proprii,
conform Legii
nr.388/2007
privind bugetul
de sta pe anul
2008 , aferent
bugetului
propriu si
unitatilor

- Execuia
bugetar privind
celelalte titluri
de cheltuieli
centralizat i
implicit
defalcat la
nivelul
ordonatorului
principal de
credite i a
unitilor
subordonate.
- Volumul
plilor
efectuate de
ordonatorul
principal de
credite si
respectiv de
unitile
subordonate.

Monitorizarea
lunar cu
ncadrarea n
prevederile
bugetare
alocate titlului
i respectiv
articolelor de
cheltuieli

Mirea
CarmenConsilier
superior
Coma
VirginiaConsilier
superior

Monitorizarea
lunar i
respectiv
trimestrial,
corelndu-se cu
anexele
aferente
situaiilor
financiare
trimestriale.

Scarlat
AureliaConsilier
superior
Monica
Spirea ef
birou

341

Gradul de utilizare Lunar


a creditelor
bugetare deschise
comparativ cu
volumul
realizrilor este n
proporie de
99,10%.

Lunar

99,10%

subordonate
- Incadrarea
fondurilor
bugetare
repartizare
ordonatorului
principal i
respectiv
ordonatorilor
secundari de
credite n
limita
creditelor
bugetare
aprobate la
nivelul titlului
X Active
nefinanciare

-ncadrarea
creditelor
bugetare
repartizate
ordonatorului
principal de
credite i
respectiv
ordonatorilor

- Gradul de
utilizare a
creditelor
bugetare alocate
titului X
Cheltuieli de
capital
coroborat cu
anexele la legea
bugetului de stat
privind
obiectivele de
investiii i
respectiv listele
de dotri.

- Gradul de
utilizare a
creditelor
bugetare alocate
titlului VII
Alte
transferuri
art.55.01
Transferuri

Monitorizarea
lunar,
corelndu-se cu
planul de
achiziii i
respectiv cu
listele de dotri
aprobate de
ordonatorul
principal de
credite, cu
ncadrarea n
prevederile
bugetare
aferente
capitolului de
cheltuieli,
respectiv
subdiviziunilor
clasificaiei
bugetare.
Monitorizarea
lunar i
respectiv
trimestrial.

342

Elena Godiu
Consilier
Superior
Dumitrescu
Vetnura
Expert

Volumul redus al
Lunar
realizrilor aferent
titlului X Active
nefinanciareeste
justicat de ritmul
lent privind
finalizarea listelor
de dotri, aeasta
determinnd un
nivel ridicat al
volumului privind
creditele bugetare
deschise i
neutilizate i
implicit al
creditelor aprobate
i neutilizate.

97,13%

Mirea
CarmenConsilier
superior

Avnd n vedere
Zilnic
analiza execuiei
bugetare la acest
titlu de cheltuial
se constat un
nivel ridicat al
gradului de
utilizare a
creditelor bugeatre

99,83%

secundari de
credite n
limita
fondurilor
bugetare
aprobate la
nivelul titlului
VII Alte
transferuri
art.55.01
Transferuri
interne,
alin.55.01.12
Investiii ale
agenilor
economici cu
capital de stat.
-ncadrarea
creditelor
bugetare
repartizate
ordonatorului
principal de
credite i
respectiv
ordonatorilor
secundari de
credite n
limita
fondurilor
bugetare

interne,
alin.55.01.12
Investiii ale
agenilor
economici cu
capital de stat.

- Gradul de
utilizare a
creditelor
bugetare alocate
titlului
IV Subvenii
art.40.13
Susinerea
exportului, a
mediului de
afaceri i a
tranzaciilor
internaionale

deschise
comparativ cu
volumul plilor ,
n proporie de
99,83%

Monitorizarea
lunar,
respectiv
trimestrial
corelndu-se cu
ncadrarea n
prevederile
bugetare
alocate i
respectiv cu
creditele
bugetare
deschise

343

Mirea
CarmenConsilier
superior
Ana IrinaConsilier
superior

Potrivit analizei
privind execuia
bugetar se
constat un grad
de utilizare de
100%.

Zilnic

100%

aprobate la
nivelul titlului
IV Subvenii
art.40.13
Susinerea
exportului, a
mediului de
afaceri i a
tranzaciilor
internaionale.
-ncadrarea
creditelor
bugetare
repartizate
ordonatorului
principal de
credite i
respectiv
ordonatorilor
secundari de
credite n
limita
fondurilor
bugetare
aprobate la
nivelul
capitolului
86.01
Cercetare i
dezvoltare n
domeniul

- Gradul de
utilizare a
creditelor
bugetare alocate
pentru cercetare
fata de
estimarea
anuala

Monitorizarea
lunar,
respectiv
trimestrial
corelndu-se cu
ncadrarea n
prevederile
bugetare
alocate i
respectiv cu
creditele
bugetare
deschise

344

Coma
VirginiaConsilier
superior
Ana IrinaConsilier
superior

Un nivel ridicat
Zilnic
privind gradul de
utilizare a
creditelor bugetare
deschise
comparativ cu
volumul plilor se
constat i la acest
capitol de
cheltuial (100%)

100%

economic
- Gradul de
ncasare a
veniturilor
proprii fa de
estimarea
anual.

- Gradul de
realizare a
veniturilor
unitatilor
subordonate

Monitorizarea
lunar,
respectiv
trimestrial
corelndu-se cu
ncadrarea n
prevederile
bugetare
alocate i
aprobate i
respectiv
volumul
ncasrii
aferente
veniturilor
proprii
Monitorizarea
lunar,
respectiv
trimestrial
corelndu-se cu
ncadrarea n
prevederile
bugetare
alocate i
aprobate i
respectiv
volumul
ncasrii
aferente

345

Popovici
Jenica-ef
serviciu
Teodora
Draghici
Consilier
superior

Zilnic

Teodora
Draghici
Consilier
superior

Zilnic

II.

- Gradul de
realizare a
cheltuielilor
materiale si a
prestarilor de
servicii in
limita
angajamentelor
bugetare
aprobate, din
sumele alocate
din venituri
proprii
1.nregistrarea - Evidena
- Imobilizari
modificrilor sintetic,
corporale
intervenite in analitic,
- Imobilizari
patrimoniul
tehniconecorporale
MEF
operativ a
- Creante
2.Organizarea valorilor
- Conturi de
si
materiale si
trezorerie
coordonarea
banesti cf.
- Plusuri in
executiei
reglementarilor gestiune
bugetare
legale
- Minusuri in
pentru
gestiune
activitatea
proprie a
MEF

veniturilor
proprii
Monitorizarea
lunar i
respectiv
trimestrial,
corelndu-se cu
ncadrarea n
prevederile
bugetare
repartizate i
respectiv
aprobate.
Monitorizarea
lunar,
respectiv
trimestrial

346

Gurc
Florentina
ef serviciu
Teodora
Draghici
Consilier
superior

Zilnic

Cu AuraExpert
asistent
Dumitru
Adina-Expert

Finalizarea
Lunar
inventarierii
patrimoniului
M.E.F.a
determinat
actualizarea
evidenei analitice
i implicit a celei
sintetice.

- Evidentierea
duratei utile
rmase a
activelor
corporale si
necorporale

III. 1. Activitatea
de salarizare:
- intocmirea
statelor de
salarii si de
stimulente
- calcularea si
plata
concediilor
medicale si a
diferitelor
indemnizatii
stabilite cf.
legii

- Incadrarea
cheltuielilor cu
salariile in
prevederile
bugetului de
cheltuieli.
- Incadrarea
cheltuielilor de
personal in
prevederile
legale.

Armortizarea
Monitorizarea
contabila
lunar,
(lineara)
respectiv
Gradul de uzura
trimestrial
efectiv, prin
determinarea
gradului de
funcionare
(utilizare)
normala
Deprecierea, ca
diferen dintre
costul
capitalizat si
valoarea
contabil.
- Gradul de
Monitorizarea
utilizare a
lunar i
disponibilitatilor
respectiv
de credite
trimestrial,
bugetare
corelndu-se cu
deschise la acest
ncadrarea n
capitol
prevederile
- Gradul de
bugetare
realizare a
repartizate i
disponibilitatilor
respectiv
din contul
aprobate
fondului cu
destinatie
speciala

347

Ctu AuraExpert
asistent
Iordache
ElenaConsilier
superior

Achim
Violeta-ef
birou
Toader
GeorgetaConsilier
superior

Lunar

ntocmirea i
transmiterea
fielor fiscale,
respectiv aplicarea
prevederilor
O.U.G.
nr.146/2007
pentru aprobarea
plii primelor de
concediu de
odihn suspendate
n perioada 2001 2006
cu ncadrarea n
termelele stipulate

zilnic

n actul normativ.
Gestionarea
fondurilor
alocate prin
Legea
nr.388/2007
privind
bugetul de
stat pe anul
2008, la titlul
I Cheltuieli
de personal

IV. Controlul
financiar
preventiv
propriu

Realizarea de
economii n
vederea
constiturii
fondului de
premiere, n
cot de 5%.

- Gradul de
realizare a
cheltuielilor cu
salariile

Monitorizarea
lunar i
respectiv
trimestrial,
corelndu-se cu
ncadrarea n
prevederile
bugetare
repartizate,
respectiv
aprobate i cu
monitorizarea
cheltuielilor de
personal

Achim
Violeta-ef
birou
Motorgeanu
VictoriaConsilier
superior

- Prezentarea
unei imagini
reale privind
legalitatea,
regularitatea
operatiunilor
efectuate

- Raportarea
trimestriala a
numarului de
operatii si a
valorii acestora

ntocmirea
anexei aferente
raportrilor
privind
operaiunilor
supuse vizei de
control

Scarlat
AureliaConsilier
superior
Chitulescu
CleopatraConsilier

348

Volumul plilor
aferent
cheltuielilor de
personal n sum
de 543.941.350 lei
se ncadreaz
volumul creditelor
bugetare deschise
i implicit n cel
aferent
prevederilor
trimestriale,
avndu-se n
vedere aplicarea
prevederilor
O.U.G
nr.146/2007, ceea
ce a determinat
modificri privind
prevederile
trimestriale
iniiale.
ntruct la finele
fiecrui trimestru
este instituit
obligativitatea
ntocmirii i
transmiterii
raportrii privind

lunar

trimestrial

financiar
preventiv
propriu.

- Situaia
privind
refuzurile n
cazul acordrii
vizei de CFPP

- Evidena
plilor care nu
sunt supuse
vizei de CFPP

349

superior

Scarlat
AureliaConsilier
superior
Mirea
CarmenConsilier
superior
Scarlat
AureliaConsilier
superior
Buga
LaviniaConsilier
superior

operaiunile
supuse vizei de
control financiar
preventiv propriu,
se evideneaz
imaginea real a
activitii derulate
de Direcia Buget
i Contabilitate
Intern.
trimestrial

trimestrial

Obiective
specifice

Direcia general de investiii, achiziii publice i servicii interne

Activiti

Rezultate
ateptate

Indicatori
de rezultat i/sau de
performan

Resurse

Responsabili

Termen
limit

1. ndeplinirea n
1.1. Respectarea 1.1.ncadrarea n
sumele prevazute
proporie de 100% a
Programului
programului de
n buget;
anual al
achiziii aprobat
achizitiilor
pentru anul 2008,
.2. Asigurarea
publice
precum i a
ustificata a
solicitrilor
1.2. Organizarea ecesarului estimat
suplimentare aprute procedurilor
e produse, lucrari si
pe timpul derulrii
pentru atribuirea ervicii, in
programului
contractelor de
oncordanta cu
achizitie publica, obiectivele
de furnizare de ministerului.
produse, prestari
servicii si executie
de lucrari

Valoarea estimat a
achiziiilor:
TR.II
P. 5.782 mii lei
R. 3.756 mii lei
In curs de finalizare
achizitii in valoare de:
2.026 mii lei

Suma din
bugetul de
stat
planificat

Director
general
Mocanu
Dumitru

Decembrie
2008

2. ndeplinirea n
proporie de 100% a
investiiilor activitii
proprii a MEF

Valoarea investiiilor
activitii proprii MEF

Suma din
buget
planificat

Director
general
Mocanu
Dumitru

Decembrie
2008

2.1. Analizarea
documentatiilor
tehnico
economice si
obtinerea avizul
pentru realizarea
obiectivelor noi

2.1. Incadrarea in
creditele bugetare
anuale aprobate
prin bugetul
propriu si al
unitatilor
subordonate;

TR.II
P. 5.575 mii lei
R. 5.195 mii lei

350

Director
general adj.

de investitii,
finantate partial
sau integral de la
bugetul de stat,
de la bugetele
fondurilor
speciale si din
credite externe,
in care scop
stabileste
continutul cadru
al
documentatiilor
tehnico
economice
aferente
investitiilor si
metodologia de
intocmire a
acestora.
2.2. Analizarea si
in cazurile
justificate,
propunerea spre
avizare a
solicitarilor
privind
schimbarea, pe
parcursul
derularii
investitiilor, a

Angelic
Mcu

2.2. Finalizarea
obiectivelor de
investitii n
continuare n nr.
de 12 ncepute n
intervalul 19911996;
2.3.Modificari in
listele de investitii
anexe la bugetul
anual la
propunerea
justificata a
unitatilor
subordonate, in
functie de
derularea
procesului
investitional si de
evolutia preturilor;
2.4. Incadrarea
sumelor
repartizate in
totalul creditelor
bugetare aprobate
pe subdiviziunile
clasificatiei
bugetare;

351

monitorizarea si
solutiilor
raportarea de catre
adoptate in
unitatile
documentatiile
subordonate, a
tehnico
economice initial stadiului fizic si
valoric privind
aprobate.
realizarea
.3.Intocmirea
investitiilor
programelor de
investitii publice publice;
anuale si
multianuale pentru Organizarea
minister si unitatile evidentei si
sale subordonate, in intocmiri actelor
de corespondenta
care scop sunt
pentru activitatea
elaborate
de analiza si
metodologia de
aplicare a criteriilo evaluare a
pentru selectarea si programelor /
proiectelor de
prioritizarea
investitii publice
proiectelor din
si pentru
componenta
programului de
activitatea de
investitii publice. analiza a
2.4. Propuneri
documentatiilor
tehnicopentru
economice.
repartizarea pe
unitati
subordonate a
indicatorilor
aprobati in
programele de

352

investitii.
3.Eficientizarea
activitatii serviciilor
interne (administrare
imobile,
curatenie,
reparatii,
asigurare
utilitati, norme de
protectia muncii si
PSI,
organizarea
gestiunii de bunuri
materiale)

Administrarea
imobilelor
apartinand
centralei MEF;
Gospodarirea
patrimoniului;
Protectia
muncii, protectia
civila si PSI;
Asigurarea
pazei si controlul
accesului
in
incinta Centralei
MEF;
Gestionarea si
evidentierea
patrimoniului
MEF;
Asigurarea
sigurantei
si
integritatii
obiectelor
de
inventar
si
mijloacelor fixe
din
gestiuni
(magazii);
Asistarea
conducerii.

Valoarea cheltuit din


Derularea
contractelor
de buget;
utilitati, prestari
servicii, asigurarea TR.II
operativ
a P. 5,590 mii lei
ntreinerii
i R. 4,295 mii lei
reparaiilor
de
mic
complexitate,
coordonarea
activitilor
de
multiplicare,
curenie,
a
centralei termice,
valorificarea
bunurilor scoase
din funciune i
aplicarea
permanent
a
prevederilor legale
specifice
n
vigoare.

353

Suma din
buget
planificat

Director
general
Mocanu
Dumitru
ef serviciu
Claudia
Crciun

Decembrie
2008

4. mbuntirea
activitii de
nregistrare i
arhivarea a
documentelor n
cadrul Ministerului
Economiei i
Finanelor

4.1. nregistrarea
documentelor;

4.1. Nr. de reclamaii;


4.1. Fiecare
(Nr. de nregistrri
document intrat n
efectuateminister s fie
nregistrrile se fac n
nregistrat i
programul SIDOC)
canalizat pe
circuitul
Nr. reclamaii
informaional
nregistrate 15
optim;

4.1. Suma
din buget
planificat

4.1. Director
general
Mocanu
Dumitru
ef birou
arhiva

Permanent

4.2. Arhivarea
documentelor
prin asigurarea
indeplinirii
prevederilor
L.nr.16/1996Legea Arhivelor
Nationale

4.2. Arhivarea
4.2. Nr. de documente
documentelor
arhivate 312 dosare;
prevzute n
Legea nr.16/1996
Nr. solicitri cutare n
a Arhivelor
arhiv 86 ;
Naionale, cu
Nr. solicitri cutare n
modificrile i
arhiv soluionate 40;
completrile
ulterioare,
conform legii;
nomenclator
arhivistic
actualizat;
comunicarea la
termen a
documentelor din
arhiv solicitate;
predarea la
Arhivele
Naionale a
dosarelor cu
termen de pstrare

4.2. Suma
din buget
planificat

4.2. Director
general
Mocanu
Dumitru
ef birou
arhiva

Permanent

354

permanent.
5. Asigurarea
asistentei medicale
preventive i a unei
educaii sanitare
corespunztoare.

6.Asigurarea si
programarea
necesitatilor de
transport ale MEF.

5. Asigurarea
unor controale
periodice,
efectuarea de
tratamente,
investigaii,
vaccinuri,
acordarea
asistenei
medicale de
urgen
6.Verificarea
zilnica a strii
tehnice a
autovehiculelor;
derularea
contractelor de
service i
reparaii auto;
asigurarea
reviziilor tehnice;
evidena
consumurilor de
carburani i
lubrifiani.

5. Cresterea
nivelului de
sanatate a
angajatiilor;
Reducerea
numarului de
concedii medicale
ale personalului.
6.Derularea n
bune condiii a
activitii MEF.

5.Valoarea cheltuit din


buget:

5.Suma
din buget
planificat

TR.II
P. 1,90 mii lei
R. 1,78 mii lei

6.Valoarea cheltuit din


buget:
TR.II
P. 104 mii lei
R. 104 mii lei

355

Director
general
Mocanu
Dumitru

Decembrie
2008

Medici
specializai
medicina
muncii
6.Suma
din buget
planificat

6.Director
general
Mocanu
Dumitru
ef serviciu
Tnase
Corneliu

Decembrie
2008

Compartimentul politici investiionale, cooperare internaionale i programe de dezvoltare n domeniul economic


(compartiment n cadrul Direciei generale de investiii, achiziii publice i servicii interne)

Obiective
specifice
1. Sustinerea
si
imbunatatirea
activitatii de
cooperare
economica
internationala,
in vederea
atragerii de
investitii in
economia
romaneasca si
promovarii
companiilor
romanesti in
strainatate

Activitati

Rezultate
asteptate

Indicatori
de rezultat si/sau
de performanta

1.1.Organizarea
1.1.1.
Oportunitati de
actiunilor de cooperare
internationala - grupe de colaborare intre
companiile
lucru, comisii mixte
(elaborarea si negocierea romanesti si cele
capitolelor referitoare la straine
identificate si
activitatea de cooperare
economica internationala concretizate
din Protocoalele
1.1.2. Volum
sesiunilor), misiuni
crescut al
economice si forumuri
schimburilor
economice in Romania
comerciale
sau in strainatate
bilaterale; sch.
com.
diversificate

1.1.1.
o comisie mixta

1.2.1.
Documentatie
completa ce sa
cuprinda toate
oportunitatile de
colaborare

1.2.1
24 documentatii

1.2. Elaborarea
documentatiei pentru
pregatirea unor intalniri la
nivel inalt, in tara si
strainatate in vederea
dezvoltarii cooperarii cu

Resurse

Responsabili

Termen limita

1.1.2. A
necesitat
resurse fin.
suplimentare
din bugetul
MEF pentru
deplasarea
delegatilor

1.1. Ioana Apan


Secretar gen.
adj.;
Elena Timofte,
manager public;
Christian
Racasanu,
consilier;
Andrei Aloman,
expert; Catalina
Grigor, referent;
Ninel Marascu,
consilier;

1.1.Permanent,
in functie de
protocoalele
incheiate

1.2. Nu a fost
necesara
alocarea de
resurse
suplimentare

1.2. Ioana Apan


Secretar gen.
adj.;
Elena Timofte,
manager public;
Christian

1.2
Permanent, in
functie de
planificarea
acestor
intalniri

1.1.2. Nu au fost
publicate
statisticile
privind vol. sch.
com

356

alte state (pregatire


punctaje/note, materiale
de prezentare, propuneri
de noi actiuni, proiecte,
oferte, probleme de
ridicat/clarificat)

1.3. Promovarea catre


institutii si operatori
comerciali din Romania
a oportunitatilor de
afaceri oferite de alte
piete, pe baza datelor
rezultate din actiunile
economice la care se
participa

Racasanu,
consilier;
Andrei Aloman,
expert; Catalina
Grigor, referent;
Ninel Marascu,
consilier

bilaterala
si masurile de
intensificare a
cooperarii dintre
autoritatile din
Romania si cele
din tarile
partenere
1.2.2. Politici si
strategii
regionale
comune
aprobate, pe
plan european,
in domeniul
energetic si
industrial

1.2.2 Nu este
cazul

1.3. Exporturi
romanesti in
crestere; numar
crescut de
operatori
economici
romani pe piata
mondiala

1.3. Nu au fost
publicate
statisticile
privind vol.
exporturilor

357

1.3. Nu a fost
necesara
alocarea de
resurse
suplimentare

1.3. Ioana Apan


Secretar gen.
adj.;
Elena Timofte,
manager public;
Christian
Racasanu,
consilier;
Andrei Aloman,
expert; Catalina
Grigor, referent;

1.3. Permanent

Ninel Marascu,
consilier
1.4.1.Volum in
1.4. Diseminarea
crestere al
informatiei catre
reprezentantele straine in investitiilor
straine directe
Romania si companiile
straine privind
oportunitati de investitii 1.4.2 Cresterea
numarului de
pe piata romaneasca
societati cu
capital strain
inregistrate in
Romania

1.4.1. Nu au fost
publicate
statisticile
privind vol.
investitiilor si nr.
soc. com. cu
capital strain
inregistrate in
Romania

1.4. Nu a fost
necesara
alocarea de
resurse
suplimentare

1.4. Ioana Apan


Secretar gen.
adj.;
Elena Timofte,
manager public;
Christian
Racasanu,
consilier;
Andrei Aloman,
expert; Catalina
Grigor, referent;
Ninel Marascu,
consilier

1.4. Permanent

1.5. Initierea si
negocierea de tratate
internationale in
domeniile economice
specifice Ministerului
Economiei si Finantelor

1.5.
3 acorduri
initiate sau
negociate
(Elvetia, Suedia,
Angola)

1.5. Nu a fost
necesara
alocarea de
resurse
suplimentare

1.5. Ioana Apan


Secretar gen.
adj.;
Elena Timofte,
manager public;
Christian
Racasanu,
consilier;
Andrei Aloman,
expert; Catalina
Grigor, referent;
Ninel Marascu,
consilier

1.5. Permanent

1.5. Cadru
juridic adoptat
pentru
dezvoltarea
relatiilor
bilaterale

358

2.
Dezvoltarea
politicilor
investitionale
si a
proiectelor de
investitii
pentru
principalele
sectoare din
industrie
aflate in
coordonarea
Ministerului
Economiei si
Finantelor

2.1. Cadru legal


2.1 Imbunatatirea
stimulativ
mediului de afaceri prin
participarea la asigurarea pentru investitii,
climat
cadrului juridic de
investitional
atragere si stimulare a
imbunatatit
investitiilor (finalizarea
Legii privind stimularea
investitiilor)

2.1. Aparitia
OUG 85/2008
privind
stimularea
investitiilor
publicata in
MOf.
474/29.06.2008

2.1 Nu a fost
necesara
alocarea de
resurse
suplimentare

2.1.1.

2.1. Sem. I
2008

2.2 Analizarea
propunerilor de proiecte
de investitii pe
principalele domenii
industriale si elaborarea
listei de proiecte
prioritare de investitii,
precum si a propunerilor
de finantare de la buget
si/sau din alte surse
(promovarea investitiilor
straine directe ca
importanta sursa de
capital)

2.2.
Identificarea
necesitatilor de
investitii din
industria
romaneasca
pentru alocarea
eficace a
resurselor
bugetare

2.2.
38 de proiecte
prioritare
identificate
incluse in editia
2008 a Listei
prioritare de
investitii
Analiza este in
curs de corelare
cu strategia
enegetica

2.2. Nu a
fost necesara
alocarea de
resurse
suplimentare

2.2. Ioana Apan


Secretar gen.adj.;
Nicolae Nita,
consilier; Elena
Chesa, consilier;
Luiza
Chirimeaca,
Consilier

2.2. Permanent
( cu
actualizare
semestriala )

2.3 Fundamentarea
programelor de investitii
cu finantare de la bugetul
de stat, elaborarea
anexelor la legile anuale
ale bugetului de stat, a

2.3. Obiective
de investitii de
importanta
nationala
realizate,
fonduri publice

2.3. Gradul de
indeplinire a
programelor de
investitii corelat
cu resursele
alocate 32.46%

2.3. Nu a
fost necesara
alocarea de
resurse
suplimentare

2.3. Ioana Apan


Secretar gen.
adj.;
Elena Chesa,
consilier

2.3. Permanent

359

deschiderilor de finantare pentru investitii


utilizate eficient
lunare etc.
2.4 Promovarea
oportunitatilor de
investitii in mediul de
afaceri intern si extern
(elaborare si editare liste
proiecte de investitii,
participare la targuri si
expozitii pe tema
promovarii investitiilor,
intalniri cu oameni de
afaceri, etc.),
colaborarand in acest
sens si cu Camera de
Comert si ARIS

2.4. Flux de
investitii crescut

2.5 Monitorizarea
2.5. Control
realizarii programelor de imbunatatit
investitii, pe surse de
privind
finantare, ale agentilor
implementarea
economici din
proiectelor si al
coordonarea MEF,
utilizarii
precum si a stadiului
eficiente a
proiectelor de investitii
resurselor
promovate pentru
finantare din surse
externe sau alte surse
3. Gestionarea 3.1. Analiza oportunitatii 3.1. Decizie de
in mod
concesionarii serviciilor
concesionare a

2.4.
6 actiuni de
promovare
intreprinse, in
tara si strainatate

2.4. Nu a
fost necesara
alocarea de
resurse
suplimentare

2.4. Ioana Apan


Secretar gen.
adj.;
Nicolae Nita,
consilier

2.4. Permanent

2.5.
O raportare
trimestriala
privind
programele de
investitii

2.5 Nu a fost
necesara
alocarea de
resurse
suplimentare

2.5. Ioana Apan


Secretar gen.
adj.; Elena
Chesa,
consilier;
Mihaela
Chirimeaca,
consilier;
Nicolae Nita,
consilier

2.5. Permanent
si raportare
trimestriala

3.1. 33 de studii
de fundamentare

3.1. Nu a fost
necesara

3. Nechita
Stefanov, sef

3.1. Permanent

360

eficient si
eficace, in
conditiile
legii, a
contractelor
de concesiune
a serviciilor
de distributie
a energiei
electrice si a
gazelor
naturale

4.
Imbunatatirea
politicilor si

serviciu;
Aurelia
Stefanescu,
consilier;
Gheorghe
Nicoara,
consilier; Elena
Stroe, consilier;
Simona Calinoiu,
consilier;
Cornelia Aldea,
referent; Simona
Mihai, referent

si elaborarea studiului de
fundamentare a deciziei
de concesionare

serviciului bine
fundamentata

a deciziei de
concesionare
(elaborare 33
caiete de sarcini)

alocarea de
resurse
suplimentare

3.2. Organizarea
licitatiilor publice
deschise in vederea
atribuirii contractelor de
concesiune

3.2. Oferte
depuse
de catre
participantii la
licitatie conform
criteriilor
stabilite in
documentatia de
atribuire

3.2. 6 oferte
depuse in cadrul
unei licitatii

3.2. Nu a fost
necesara
alocarea de
resurse
suplimentare

3.3. Monitorizarea
derularii contractelor de
concesiune privind
respectarea clauzelor
contractuale

3.3. Respectarea
clauzelor
contractuale
(incadrarea in
termenele de
finalizare a
investitiilor,
plata redeventei
si aplicarea
penalitatilor,
dupa caz)

3.3. Nu a fost
necesara
alocarea de
resurse
suplimentare

3.3. Permanent

4.1. Elaborarea de studii


si programe in domeniul
economic, analiza

4.1.Studii si
programe
elaborate

3.3.
Monitorizarea
derularii celor
191 de contracte
de concesiune
incheiate cu
MEC in perioada
2002-2006 si
contractelor noi
de concesiune
incheiate in urma
licitatiilor din
anul 2008
4.1.
3 documente
sinteza

4.1. Nu a fost
necesara
alocarea de

4.1. Ioana Apan, 4.1. Permanent


secretar gen. adj.;
Nechita

361

3.2. Permanent

strategiilor in
domeniul
economic

strategiilor si politicilor
elaborate de Ministerul
Economiei si Finantelor
si alte institutii pentru
asigurarea corelarii intersectoriale in domeniul
economic
4.2. Coordonarea
procesului de elaborare si
implementare a Planului
sectorial in domeniul
cercetarii-dezvoltarii in
industrie

Nr.
crt.

1.

Obiectiv
specific
Dezvoltarea
cadrului legal
pentru
susinerea

4.2. Contracte de
finantare
incheiate pentru
realizarea
temelor de
cercetare
cuprinse in
Planul sectorial

prezentate

resurse
suplimentare

Stefanov, sef
serviciu

4.2. Nu este
cazul
Nu au fost
efectuate licitatii

4.2. Nu a fost
necesara
alocarea de
resurse
suplimentare

4.2. Ioana Apan, 4.2. Permanent


secretar gen. adj.;
Eugenia Molan,
consilier

Direcia general probleme speciale i situaii de urgen

Activiti

Rezultate ateptate/
Monitorizare

Indicatori de
rezultat/
performanta

Compartimentul Industria de Aprare


1.1. Constituirea n cadrul
ntocmirea formei
- Numr de
direciei a grupului de lucru
definitive a
membri/ avize
pentru ntocmirea primei
documentelor de
obinute
forme a documentelor de
politic public cu

362

Resurse

Nu a fost
necesar

Responsabili Termen
limit
Cons.
Aurel
GNGU

2008

Nr.
crt.

Obiectiv
specific

Activiti
politic public.

producerii n
ar de tehnic
i echipamente
militare.

1.2. Elaborarea strategiei


industriei de aprare.

Rezultate ateptate/
Monitorizare
respectarea
procedurilor stabilite
prin H.G. nr.775/2005
Grup de lucru : Numr de membri/
avize obinute: 5/0
Pn n prezent nu au
fost elaborate
documente de politici
publice.
Asigurarea bazei
legale pentru
elaborarea
documentelor de
strategie i planificare
industrial pentru
operatorii economici
din industria de
aprare.
Solicitat decalare
termen n
Trim.IV/2008.
A fost obinut
aprobarea decalrii
termenului de
elaborare, lucrarea
este n curs de

363

Indicatori de
rezultat/
performanta

Resurse

alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Avizarea de ctre
CSA i
aprobarea formei
definitive a
strategiei prin HG

Responsabili Termen
limit

Nr.
crt.

Obiectiv
specific

Activiti

1.3. Elaborarea proiectului


legii industriei de aprare.

1.4. Elaborarea de proiecte de


acte normative pentru
aplicarea strategiei i a legii
industriei de aprare.

Rezultate ateptate/
Monitorizare
redactare.
Asigurarea cadrului
legislativ pentru
organizarea i
funcionarea
operatorilor
economici din
industria de aprare
-Numr de avize : 6
- Numr de corecturi :
MEF, Comisia Ap.
Senat, ROMARM i
Sindicate din Ind Ap.
- Durata termen
aprobare: 2008 (dup
discutare n Camera
Dep.)
Stabilirea prin HG a
capacitilor de
producie din industria
de aprare
Nr. proiecte:
HG pentru aprobare
Listei capacitilor de
producie din industria
de aprare
Avize:

364

Indicatori de
rezultat/
performanta

Resurse

Responsabili Termen
limit

-Numr de avize;
- Numr de
corecturi;
- Durata termen
aprobare

Numr de
proiecte/ avize/
corecturi;

Nu a fost
necesar
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Cons.
Aurel
GNGU

2008

Nr.
crt.

Obiectiv
specific

Activiti

Rezultate ateptate/
Monitorizare

Indicatori de
rezultat/
performanta

Resurse

Responsabili Termen
limit

de la operatorii
economici, de la FSNA
i CSAT. Lucrare n
curs.
1.5. Avizarea proiectelor de
acte normative transmise de
alte structuri guvernamentale
pentru meninerea capacitilor
de producie din industria de
aprare, retehnologizarea
acestora, restructurarea i
reorganizarea operatorilor
economici de profil n vederea
privatizrii.

2.

2.1. Asigurarea colaborrii cu


Meninerea unui forele sistemului naional de
nivel ridicat de aprare pentru producerea n
comenzi n
ar de tehnic de lupt
vederea
compatibil cu standardele
ncrcrii
NATO.
capacitilor de
producie din

- Meninerea
capacitilor de
producie din industria
de aprare i
retehnologizarea
acestora;
- Reorganizarea i
restructurarea
operatorilor economici
de profil n vederea
privatizrii.
Nr. acte normative
avizate : 8
Producerea n ar de
armament, tehnic de
lupt sau componente
ale acestora
compatibil cu
standardele NATO.
Numr de operatori
economici:

365

- Numr de HG
sau OUG
elaborate/avizate/
aprobate

- Numr de
operatori
economici;
- Numr de
comenzi;
- Producie
realizat cantitativ
i valoric.

Nu a fost
necesar
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Cons.
Aurel
GNGU

2008

Nr.
crt.

Obiectiv
specific
industria de
aprare.

Activiti

Rezultate ateptate/
Monitorizare

4 (S.C. U.M. Sadu SA,


S.C. Fabrica de Arme
CUGIR SA, S.C.
TOHAN SA i S.C.
IOR SA);
Numr de comenzi :
Op.Ec. sunt n
administrarea AVAS i
nu ne mai comunic
aceste date.
2.2. Implementarea la nivelul
Aplicarea
operatorilor economici a
standardizrii
reglementarilor/recomandarilor industriale i a
NATO privind standardizarea
sistemul electronic al
industriala, sistemul electronic achizitiilor publice la
al achizitiilor publice s.a.
nivelul operatorilor
economici.
Standarde NATO:
peste 20 mii
Participri la achiziii
publice n sistem
electronic: Op.Ec.
fiind n administrarea
AVAS cifra nu se
cunoate.
2.3. Continuarea nscrierii
Participarea
operatorilor economici din
operatorilor economici

366

Indicatori de
rezultat/
performanta

Resurse

Responsabili Termen
limit

- Standarde
NATO aplicate;
- Participri la
achiziii publice n
sistem electronic.
Nu a fost
necesar
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

- Numr de
operatori

Cons.
Aurel
GNGU

2008

Nr.
crt.

Obiectiv
specific

Activiti
industria de aparare (de stat si
domeniul privat) in baza de
date a NATO-NAMSA pentru
participare la licitatiile NATO
si monitorizarea acestor
aciuni.

2.4. Asigurarea testrii


produselor i echipamentelor
de tehnic militar noi i
modernizate realizate n
industria de aprare.

3.

Rezultate ateptate/
Monitorizare
din industria de
aparare (de stat si
domeniul privat) la
licitaiile NATO.
Numr de operatori
economici nscrii
Numr de licitaii
ctigate:
Op.Ec. fiind n
administrarea AVAS
cifra nu se cunoate.
Realizarea de produse
noi sau modernizate,
fiabile.
Numr de testari/an :
0.
Numr de produse
testate/an : 0
Op.Ec. sunt n
administrarea AVAS i
nu ne mai comunic
aceste date.

367

Indicatori de
rezultat/
performanta

Resurse

Responsabili Termen
limit

economici nscrii;
- Numr de
licitaii ctigate;

- Numr de
testari/an;
- Numr de
produse testate pe
an;
- Raport :
bune/defecte.

Nu a fost
necesar
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Cons.
Aurel
GNGU

2008

Nr.
crt.

Obiectiv
specific
Perfecionarea
managementului
n domeniul
industriei de
aprare.

Activiti

2.5. Asigurarea ndeplinirii


programelor de modernizare a
tehnicii de lupt pentru forele
terestre, aeriene i navale i
pentru dezvoltarea n industria
de aprare a unor sisteme de
simulare pentru pregtirea
militarilor.

2.6. Asigurarea emiterii


documentelor care atest
calitatea de productori a
operatorilor economici din
industria de aprare.

2.7. Asigurarea reprezentrii

Rezultate ateptate/
Monitorizare
Modernizarea tehnicii
de lupt pentru forele
terestre, aeriene i
navale;
Realizarea de sisteme
de simulare pentru
pregtirea militarilor.
Cantitate pe categorii
tehnic/fore:
Simulatoare realizate
/an : nu s-au realizat
Op.Ec. sunt n
administrarea AVAS i
nu ne mai comunic
aceste date.
Atestarea operatorilor
economici ca
productori de tehnic
i echipamente
militare.
Numr de cereri/
atestate acordate:
Op.Ec. sunt n
administrarea AVAS i
nu ne mai comunic
aceste date.
Rezolvarea pe cale

368

Indicatori de
rezultat/
performanta

Resurse

Responsabili Termen
limit

- Cantitate pe
categorii
tehnic/fore;
- Simulatoare
realizate /an.

Numr de cereri/
atestate acordate.
Nu a fost
necesar
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Conflicte

Cons.
Aurel
GNGU

2008

Nr.
crt.

Obiectiv
specific

Activiti

Rezultate ateptate/
Monitorizare

ministerului n relaiile cu
patronatele i sindicatele din
industria de aprare.

amiabil a
problemelor sociale
din industria de
aprare.
Conflicte declanate
/rezolvate: 0/0
3.1. Selecionarea datelor
Constituirea bazei de
transmise, constituirea,
date a industriei de
administrarea i gestionarea
aprare.
bazei de date a industriei de
Numr de lucrri la
aprare.
care s-a folosit baza
de date :
proiectul legii
industriei de aprare.
3.2. Verificarea fiecrui
Elaborarea
inventar al patrimoniului
imventarului industriei
industriei de aprare
de aprare (capaciti
(capacitti de producie pentru de producie pentru
aprare), efectuarea
aprare).
eventualelor corecturi de acord Inventare verificate/
cu operatorii economici i
corectate/
avizarea acestora;
avizate: Activitate
care se desfoara n
luna septembrie.
3.3. Actualizarea anual, sau la Cooperarea cu OCSPS
cererea operatorilor economici, pentru actualizarea
a inventarului patrimoniului
inventarului.

369

Indicatori de
rezultat/
performanta

Resurse

Responsabili Termen
limit

declanate
/rezolvate

Numr de lucrri
la care s-a folosit
baza de date.

Inventare
verificate/
corectate/
avizate

Numr de
actualizri anuale/
actualizri la

Nu a fost
necesar
alocarea de

Cons.
Aurel
GNGU

2008

Nr.
crt.

Obiectiv
specific

Activiti
industriei de aprare, n
cooperare cu OCSPS.

4.

Dezvoltarea
activitii de
cercetaredezvoltare n
industria de
aprare.

4.1. Elaborarea i supunerea


spre aprobare a Procedurii
specifice industriei de aprare
privind realizarea Planului
Sectorial n domeniul
cercetrii dezvoltrii.

4.2. Propunerea de teme


(proiecte) pentru planul
sectorial n domeniul cercetrii
- dezvoltrii, aferente
industriei de aprare.

4.3. Elaborarea termenilor de


referin.

Rezultate ateptate/
Monitorizare
Numr de actualizri
anuale/
actualizri la cerere:
0/3
Realizarea Planului
Sectorial n domeniul
cercetrii - dezvoltrii
din industria de
aprare
Calitate i termen
scurt
de elaborare:
Elaborat i aplicata,
n curs de
reactualizare.
ntocmirea Planului
sectorial n domeniul
cercetrii - dezvoltrii,
aferent industriei de
aprare.
Teme/proiecte
propuse: 6 teme n
lucru/6 proiecte.
Termeni de referin
coreci din pdv al
cerinelor temelor.
Nr.termeni/teme: 25/5

370

Indicatori de
rezultat/
performanta
cerere.

Resurse

Responsabili Termen
limit

resurse
materiale
suplimentare

Calitate i termen
scurt de elaborare.
Nu a fost
necesar
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Teme/proiecte
propuse.

Nr.termeni/teme

Cons.
Aurel
GNGU
Cons. Emil
MARCU

2008

Nr.
crt.

5.

Obiectiv
specific

Dezvoltarea
activitii de

Activiti

Rezultate ateptate/
Monitorizare

Indicatori de
rezultat/
performanta

Raport:
25 cerine/dificultate
medie
4.4. Organizarea atribuirii
Repartizare a
Raport:
contractelor de finanare.
fondurilor la dispoziie cerine/dificultate.
funcie de termenii de Fonduri alocate.
referin.
Fonduri alocate:
1.181 mii lei pentru
temele n lucru i 210
mii pentru proiecte
4.5. Monitorizarea, sub aspect Derulare
ncadrare n
tehnic i financiar, a derulrii
contracte de finanare. termenele
contractelor de finanare.
ncadrare n termene: prevzute n
contract.
In curs de
desfurare-continu.
4.6. Avizarea documentelor
Justificarea corect a
Avize acordate.
justificative, n vederea
sumelor necesare
efecturii plilor ctre
efecturii plilor.
beneficiarii contractelor de
Avize acordate:
finanare.
In acest trimestru nu
au fost efectuate pli
i nu au fost acordate
avize.
Compartiment Cooperare Internaional
5.1. Reprezentarea
Participarea industriei Participri la
ministerului n relaiile de
de aprare la
programe NATO/

371

Resurse

Nu a fost
necesar

Responsabili Termen
limit

Cons.
Stuparu

2008

Nr.
crt.

Obiectiv
specific
cooperare
internaional n
relaiile cu
organismele de
profil, inclusiv
cu rile NATO
i UE.

Activiti

Rezultate ateptate/
Monitorizare

colaborare tehnic cu
organismele NATO i UE, n
scopul participrii industriei de
aprare la programele NATO
i n comisiile mixte de
colaborare tehnico-militar cu
alte state.

programele NATO i
n comisiile mixte de
colaborare tehnicomilitar cu alte state
Participri la
programe NATO/
Comisii mixte: 3
programe/ 5 comisii
mixte
5.2. Promovarea propunerilor
Colaborarea n
privind colaborarea n
domeniul industriei de
domeniul industriei de aprare aprare
Nr. colaborari: 5
propuneri
5.3. Participarea la negocieri i Programe
convenirea programelor
bilaterale de cooperare
bilaterale de cooperare n
n domeniul industriei
domeniul industriei de aprare, de aprare
monitorizarea indeplinirii
Nr. programe
activitilor convenite.
convenite: 4
Susinerea participrii
5.4. Reprezentarea
op.ec n organismele
ministerului - industria de
interministeriale i
aprare n organismele
internaionale privind
interministeriale i
internaionale privind controlul controlul exportului de
produse de tehnic
exportului de produse de
militar i pentru
tehnic militar, precum i la

372

Indicatori de
rezultat/
performanta

Resurse

Responsabili Termen
limit

Comisii mixte

Nr. Colaborari

Nr. programe
convenite

Nr. Certificate
acordate

alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Liliana

Nr.
crt.

Obiectiv
specific

Activiti

Rezultate ateptate/
Monitorizare

reuniunile ANCEX ale


Consiliului interministerial
pentru controlul exporturilor,
importurilor i altor operaiuni
cu produse militare i ale
Consiliului pentru avizarea
licenierii operaiunilor cu
produse i tehnologii cu dubl
utilizare;
5.5. Asigurarea reprezentrii
ministerului n relaiile cu
Consiliul Parteneriatului EuroAtlantic (NATO/EAPC) i
Comitetul de Planificare
Industrial (IPC) pentru
protecia infrastructurii critice
la obiective economice de
importan strategic,
managementul situaiilor de
criz i terorism industrial.

licenierea
operaiunilor cu
produse i tehnologii
cu dubl utilizare.
Nr. Certificate
acordate: 0

5.6. Organizarea unor activitati


de interes pe linie NATOEAPC/IPC-Sector Energetic
(Seminarii CIP i Plenare
IPC).

Organizarea de
Seminarii CIP.i
Plenare IPC n
domeniile: protecie
civil i infrastructur
critic.

Indicatori de
rezultat/
performanta

Reprezentarea
Numr de
ministerului n relaiile participri/aciuni
cu Consiliul
Parteneriatului EuroAtlantic
(NATO/EAPC) i
Comitetul de
Planificare Industrial
(IPC).
Numr de participri
/aciuni: 5/5

373

Numr ri/
Participani

Resurse

Nu a fost
necesar
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Responsabili Termen
limit

Cons.
Stuparu
Liliana

2008

Nr.
crt.

Obiectiv
specific

Activiti

5.7. Elaborarea i promovarea


proiectelor de acorduri de
colaborare internaional cu
alte state i a documentelor de
fundamentare ale acordurilor
internaionale i
interguvernamentale privind
colaborarea n domeniul
tehnico-militar.
5.8. Acordarea de sprijin
pentru afilierea patronatelor i
sindicatelor din industria de
aprare la organizaiile
similare din Uniunea
European.
5.9. Coordonarea participrii
operatorilor economici din
industria de aprare la trguri
i expoziii interne i
internaionale de profil.
5.10. Acordarea sprjinului
necesar operatorilor
economici interesai de

Rezultate ateptate/
Monitorizare
Numr ri/
Participani: 0
Participare la
elaborarea i
fundamentarea
proiectelor de
acorduri.
Proiecte propuse: 5

Indicatori de
rezultat/
performanta

Responsabili Termen
limit

Proiecte propuse

Afilierea patronatelor
i sindicatelor la
organizaiile similare
UE.
Nu este cazul

Patronate i
sindicate afiliate

Participare op.ec. din


industria de aprare la
trguri i expoziii
interne i
internaionale.
Numr de actiuni : 3
Participari: 5 externe
nfiinarea Asociaiei
Productorilor Romni
din domeniul NBC.

Numr de actiuni
Participari

374

Resurse

Operatori
economici afiliai

Nu a fost
necesar
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Cons.
Stuparu
Liliana

2008

Nr.
crt.

Obiectiv
specific

Activiti

Rezultate ateptate/
Monitorizare

Indicatori de
rezultat/
performanta

Resurse

Responsabili Termen
limit

nfiinarea Asociaiei
Productorilor Romni din
domeniul NBC.

5.

Dezvoltarea
activitii de
cooperare
internaional n
relaiile cu
organismele de
profil, inclusiv
cu rile NATO
i UE.

Operatori economici
afiliai:
Activitate n curs de
desfurare.
5.11. Eliberarea certificatelor Admiterea operatorilor
de eligibilitate solicitate de
economici la licitaiile
ageniile NATO de achiziii
internaionale pt.
pentru admiterea operatorilor achiziii de produse i
economici din industria de
servicii de tehnic
aprare la licitaiile
militar
internaionale privind achiziia Certificate de
de produse i servicii de
eligibilitate
tehnic militar.
acordate:7
Operatori economici
admii/
licitaii ctigate:
Operatorii economici
fiind n administrarea
AVAS, nu deinem
date.
5.12. Asigurarea reprezentrii Reprezentarea MEF
ministerului n cadrul
n grupurile
grupurilor ministeriale
ministeriale
coordonate de MAE i MAp
coordonate de MAE i
pe probleme care privesc
MAp pe probleme de
producia special.
producie special.
Nr.participri/nr.

375

Certificate de
eligibilitate
acordate
Operatori
economici admii/
licitaii ctigate

Nr.participri/nr.
grupuri
interministeriale

Nu a fost
necesar
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Cons.
Stuparu
Liliana

2008

Nr.
crt.

Obiectiv
specific

Activiti

Rezultate ateptate/
Monitorizare

grupuri
interministeriale: 5
participri/ 3 grupuri
5.13. Promovarea intereselor
Rprezentarea
operatorilor economici din
intereselor op.ec. la
industria de aprare privind
activiti NATO
participarea la activiti
Nr.participri/nr.
NATO.
activiti: 2 participri
la 2 activiti
5.14. Asigurarea primirii
Primirea delegaiilor
delegaiilor strine interesate
strine interesate
de cooperarea cu operatorii
Nr. primiri: 3
economici din industria de
activiti nivel
aprare i organizarea primirii ministru sau secretari
de ctre conducerea MEF.
de stat i peste 17 la
conducerea DGPSSU
5.15. Elaborarea proiectelor
Promovarea i
de acorduri bilaterale privind
perfectarea de acorduri
colaborarea in domeniul
bilaterale de
industriei de aprare i a
colaborare n
proiectelor de acorduri
domeniul tehnicobilaterale privind colaborarea militar
n domeniul tehnico-militar.
Acorduri promovate/
Perfectate: 5/0
5.16. Promovarea
Obinerea aprobrii
documentelor pentru obinerea CSA de negociere.
aprobrii CSA de negociere Nr. aprobri: 2

376

Indicatori de
rezultat/
performanta

Resurse

Responsabili Termen
limit

Nr.participri/nr.
Activiti

Nr. primiri

Acorduri
promovate/
Perfectate

Nr. Aprobri

Nu a fost
necesar
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Cons.
Stuparu
Liliana

2008

Nr.
crt.

Obiectiv
specific

Activiti
(participare la negocieri) i de
semnare a acordurilor
menionate la pct. 5.12.
5.17. Iniierea demersurilor de
ratificare a acordurilor i
monitorizarea permanent a
modului de
implementare/aplicare a
prevederilor acordurilor.
5.18.Colaborarea cu MAp i
cu MAE, in vederea
monitorizarii
permanente/actualizarii
msurilor iniiate de aceste
ministere pe linie NATO-HNS
i privind impunerea unor
sanciuni internaionale,
conform rezoluiilor UE,
NATO, OSCE.

6.

mbuntirea
permament a
colaborrii cu
forele
sistemului
naional de

Rezultate ateptate/
Monitorizare

Ratificarea acordurilor
i monitorizarea
implementrii lor.
Acorduri
ratificate: 0

Indicatori de
rezultat/
performanta

Responsabili Termen
limit

Acorduri
ratificate.

Monitorizarea
Msuri iniiate/
actualizarii msurilor
implementate.
iniiate de MAp i
MAE, pe linie NATOHNS i privind
impunerea unor
sanciuni
internaionale.
Msuri iniiate/
Implementate: Actiuni
n curs de desfurare
Compartimentul pregtirea economiei pentru aprare
6.1. Analizarea cererilor de
Identificarea
Raport cereri
produse i servicii solicitate
posibilittii
FSNA/ posibilitai
de ctre forele sistemului
capacitilor de
op. Ec
naional de aprare (FSNA) la producie pentru
mobilizare, care constau n
satisfacerea cererilor
resurse energetice, materii
FSNA.

377

Resurse

Nu a fost
necesar
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Cons.
Stuparu
Liliana

2008

Nu a fost
necesar
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Cons.
Ion
Turluianu

2008

Nr.
crt.

Obiectiv
specific
aprare n
vederea
pregtirii
economiei
naionale pentru
aprare.

Activiti

Rezultate ateptate/
Monitorizare

Indicatori de
rezultat/
performanta

Resurse

Responsabili Termen
limit

prime i materiale, produse i


echipamente de tehnic
militar.

Nu au fost primite
cererile. Urmeaz un
nou plan de
mobilizare.
6.2. Identificarea furnizorilor
Stabilirea de comun
i stabilirea cu acetia a
acord cu furnizorii
resurselor, produselor i
asupra posibilitii
serviciilor care pot fi puse la
satisfacerii cererilor
dispoziie, pe baza comenzilor FSNA
FSNA, n caz de mobilizare.
Nu au fost primite
cererile. Urmeaz un
nou plan de
mobilizare.
6.3. Centralizarea datelor i
Intocmirea i
transmiterea propunerilor de
transmiterea
plan n vederea supunerii spre proiectului Planului de
aprobare CSAT.
mobilizare - seciunea
industrie
Nu au fost primite
cererile. Urmeaz un
nou plan de
mobilizare
6.4. Transmiterea la operatorii ntiinarea
economici a cererilor
operatorilor economici
aprobate, n vederea ntocmirii asupra cererilor
aprobate, n vederea
documentelor de mobilizare
ntocmirii
(carnete de mobilizare)

378

Raportul sarcini
propuse
/posibiliti
(acceptate)

Nr. de modificri
propuse de
OCSPS

Nr. de operatori
economici din
industria de
aprare;

Nu a fost
necesar
alocarea de
resurse
materiale

Cons.
Ion
Turluianu

2008

Nr.
crt.

Obiectiv
specific

Activiti

Rezultate ateptate/
Monitorizare

mpreun cu metodologia de
documentelor de
ntocmire a planului, elaborat mobilizare (carnete de
de MEF.
mobilizare).
Nr.op.ec. din alte
ramuri industriale
Dup primirea i
procesarea noului
plan de mobilizare
6.5. Monitorizarea resurselor
Alocarea resurselor
strategice n vederea alocrii
strategice pt.
acestora pentru realizarea
realizarea contractelor
contractelor prioritare pentru
prioritare de
produsele/serviciile aprobate
produse/servicii la
prin planul de mobilizare.
planul de mobilizare.
Contracte prioritare
perfectate:
Nu s-u perfectat,
metodologia pentru
contracte prioritare
este n curs de
elaborare de ctre
OCSPS.
6.6. Redistribuirea ctre ali
Realizarea sarcinilor
operatori economici a
de plan inclusiv n
produselor sau serviciilor
aceste situaii.
aprobate prin planul de
Dup primirea i
mobilizare n cazul scoaterii
procesarea noului

379

Indicatori de
rezultat/
performanta

Resurse

Contracte
prioritare
perfectate
suplimentare

Nr. sarcini de plan


redistribuite/
propuse la import

Responsabili Termen
limit

Nr.
crt.

Obiectiv
specific

Activiti
din fabricaie/dezafectrii
unor capaciti de producie
prevzute cu sarcini la
mobilizare.
6.7. Elaborarea proiectul
bugetului de stat pentru
primul an de rzboi seciunea industrie i
aprobarea de ctre organelor
abilitate.
6.8. Elaborarea propunerilor
pentru programele anuale de
pregtire a economiei pentru
aprare, transmiterea spre
aprobare conform legii i
avizarea documentelor
operatorilor economici pentru
utilizarea fondurilor alocate.

6.9. Fundamentarea i
transmiterea la OCSPS a
propunerilor privind necesarul
de materii prime i materiale

Rezultate ateptate/
Monitorizare

Indicatori de
rezultat/
performanta

Resurse

Responsabili Termen
limit

plan de mobilizare

Alocarea fondurilor de
la bugetul de stat pt.
primul an de rzboi seciunea industrie.
Dup primirea i
procesarea noului
plan de mobilizare
Prevederea de fonduri
pt.conservarea/
securizarea
capacittilor de
producie/mobilizare
i avizarea justificrii
utilizrii acestora.
Dup aprobarea prin
HG a programului
anual de pregtire a
economiei pentru
aprare
Asigurarea necesarului
de materii prime i
materiale pentru
acumulare n rezerva

380

% din fondurile
alocate Planului
de mobilizare
aprobat de CSA

Sume alocate prin


program.

Sortotipodimensiuni/
cantitate

Nu a fost
necesar
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Cons.
Ion
Turluianu

2008

Nr.
crt.

Obiectiv
specific

Activiti
pentru acumulare n rezerva
de stat i de mobilizare.

6.10. Organizarea, conducerea


i desfurarea activitii de
evaluare, valorificare sau
casare a materialelor i
produselor devenite
excedentare, scoase definitiv
din rezerva de mobilizare
aflat n administrarea
ministerului i n gestionarea
operatorilor economici.
6.11. ntocmirea
documentelor de mobilizare la
locul de munc i de eviden
militar la nivelul
ministerului, n raport cu
Planul de mobilizare aprobat
de CSAT.
6.12. Asigurarea reprezentrii
ministerului n Comisia
Central de Rechiziii.

Rezultate ateptate/
Monitorizare
de stat i de
mobilizare.
Dup primirea i
procesarea noului
plan de mobilizare
Evaluarea,
valorificarea sau
casarea materialelor i
produselor devenite
excedentare, scoase
definitiv din rezerva
de mobilizare.
Fonduri rezultate:
Peste 470 mii lei

Indicatori de
rezultat/
performanta

Fonduri rezultate,
virate la bugetul
de stat.

Folosirea personalului
existent pe timp de
pace n MEF i la
mobilizare sau rzboi.
Activitate n curs de
desfurare.

Raport : personal
necesar la M sau
R/ personal
ncadrat, aprobat
pt. aceste situaii

Participarea MEF la
luarea deciziilor
acestei comisii i la
activitatea de
rechiziii.

edine ale
CCR/intervenii

381

Resurse

Nu a fost
necesar
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Responsabili Termen
limit

Cons.
Ion
Turluianu

2008

Nr.
crt.

Obiectiv
specific

Activiti

Rezultate ateptate/
Monitorizare

edinte
CCR/intervenii : 3/5
6.13. Analizarea cererilor de
Rezolvarea cererilor
rechiziii i prestri servicii
de rechiziii i prestri
ale operatorilor economici cu servicii ale op.ec. cu
sarcini pentru situaii de criz sarcini pt. situaii de
sau rzboi, i comunicarea
criz/ rzboi,
pentru rezolvare, instituiilor
intervenii pt.
abilitate.
rezolvare la
instituiilor abilitate.
Raport: nr.cereri/nr.
intervenii/ rezolvate:
5/5/5
6.14 Elaborarea programului
Verificarea i
de verificare i control a
controlul
operatorilor economici privind op.ec.privind
implementarea sarcinilor din
implementarea
documentele de mobilizare i
sarcinilor de
de pregtire a economiei
mobilizare i de
pentru aprare.
pregtire a economiei
pentru aprare.
Raport: 12/12
6.15 Participarea la activitile Participarea la
tematice de verificare i
activitile de
control a operatorilor
verificare i control
economici, inclusiv la cele
organizate de alte
organizate de alte organe
organe abilitate prin

382

Indicatori de
rezultat/
performanta

Resurse

Responsabili Termen
limit

Raport:
nr.cereri/nr.
intervenii/
rezolvate.

Raport: nr. op.ec.


planificai/ nr.
op.ec. verificai
(controlai)

Nr.participri

Nu a fost
necesar
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Cons.
Ion
Turluianu

2008

Nr.
crt.

Obiectiv
specific

Activiti

Rezultate ateptate/
Monitorizare

Indicatori de
rezultat/
performanta

Responsabili Termen
limit

abilitate prin lege.

7.

mbunti-rea
managementului de risc al
situaiilor de
urgen, de
protecie civil
i evacuare.

lege.
Nr.participri: 5
activitii ale MEF i
7 ale OCSPS
Serviciul Situaii de Urgen i Infrastructur Critic
7.1. Constituirea prin ordin al Constituirea la nivelul Tipuri de riscuri/
funcii de sprijin
ministrului a Comitetului
MEF a structurilor
Ministerial pentru Situaii de
prevzute de lege
gestionate de
Urgen (CMSU), a Centrului pentru managementul MEF.
Ministerial Operativ
situaiilor de urgen.
Permanent pentru Situaii de
Tipuri de riscuri/
Urgen (CMOPSU) i a
funcii de sprijin: 4 / 9
Serviciului Operativ aferent,
conform legii
actualizarea componenei
acestora, la nevoie.
7.2. Asigurarea Secretariatului Pregtirea i
Nr. edine/ nr.
tehnic al CMSU, pregtirea i desfurarea
msuri adoptate
desfurarea edinelor i
edinelor, conform
ntocmirea planului anual de
planului anual de
activitate al acestuia.
activitate al CMSU.
Nr. edine/ nr. msuri
adoptate: 1/5 (edinta
semestrial din iunie)
7.3. Elaborarea materialelor i Evidenierea activitii - Propuneri
ntocmite/nsuite;
propunerilor pentru planul
ministerului n
- Materiale
domeniul SU n
anual de activitate al al
CNSU.
prezentate.
Comitetului Naional pentru

Resurse

383

Nu a fost
necesar
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Cons.
Ion
Turluianu

2008

Nu a fost
necesar
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Cons.
Ion
Turluianu

2008

Nr.
crt.

Obiectiv
specific

Activiti
Situaii de Urgen (CNSU).
7.4. Elaborarea propunerilor
nominale pentru reprezentarea
ministerului, ca membri sau
consultani n CNSU i pentru
echipele de experi evaluatori,
supunerea aprobrii
ministrului i transmiterea la
Ministerul Internelor i
Reformei Administrative
(MIRA).
7.5. Elaborarea i aprobarea
regulamentelor privind
gestionarea situaiilor de
urgen, conform legii.

7.6. Elaborarea i aprobarea


planurilor de intervenie i
cooperare specifice tipurilor
de riscuri din domeniul
economico-financiar i a

Rezultate ateptate/
Monitorizare

Indicatori de
rezultat/
performanta

Resurse

Responsabili Termen
limit

Propuneri
ntocmite/nsuite 3/3
Materiale prezentate:9
Reprezentarea MEF
Numr de
prin membri i
propuneri
consultani n CNSU.
Numr de propuneri:
4

Reglementarea
managementului
situaiilor de urgen
din domeniul de
competen al MEF.
Un proiect ntocmit i
avizat de IGSU n curs
de aprobare. Necesita
actualizare.
Organizarea activitii
de conducere a
interveniei i
cooperrii pe tipurile
de riscuri specifice

384

Proiecte propuse/
avizate/aprobate

Proiecte planuri
propuse/
avizate/aprobate

Nu a fost
necesar
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Cons.
Ion
Turluianu

2008

Nr.
crt.

Obiectiv
specific

Activiti
planurilor de evacuare a
ministerului n situaii de
conflict armat i de urgen,
precum i urmrirea
implementrii acestora la
nivelul tuturor structurilor
ministerului i al operatorilor
economici.
7.7. Asigurarea centralizrii i
transmiterii operative la
Centrul Operaional Naional
(CON) din Inspectoratul
General pentru Situaii de
Urgen (IGSU) i la Centrul
de Situaii al Guvernului
(CSG), a datelor i
informaiilor privind apariia
i evoluia strilor potenial
generatoare de situaii de
urgen din domeniul de
competen al ministerului.

7.8. Asigurarea monitorizrii


situaiilor de urgen, de
protecie civil obiectivelor

Rezultate ateptate/
Monitorizare

Indicatori de
rezultat/
performanta

Resurse

Responsabili Termen
limit

ministerului.
Planuri n curs de
reactualizare

Cooperare operativ i
schimb de date i
informaii cu
structurile cu atribuii
n domeniu (CSG,
CON/IGSU etc).
Nr. date i informaii
primite/ transmise:
Aprox 80 de
informaii primite
IGSU, CSG sau alte
ministere/ aprox. 75
procesate i transmise
spre rezolvare Op.Ec.,
celelalte fiind strict de
competena MEF.
Monitorizarea surselor
de situaii de urgen
pentru cooperare pe

385

Date i informaii
primite/ transmise

Nr. evenimente
produse/
Intervenii

Nu a fost
necesar
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Cons.
Ion
Turluianu

2008

Nu a fost
necesar
alocarea de

Cons.
Ion
Turluianu

2008

Nr.
crt.

Obiectiv
specific

Activiti
infrastructurii critice din
domeniul de competen al
ministerului i informarea
IGSU i celorlalte centre
operaionale i operative
interesate.
7.9. Constituirea, gestionarea,
actualizarea i utilizarea bazei
de date specific domeniului
propriu de activitate

7.10. Elaborarea propunerilor


ministerului pentru Planul
anual de asigurare cu resurse
umane, materiale i financiare
necesare gestionrii situaiilor
de urgen din domeniul su
de competen, administrarea
i gestionarea acestora.
7.11. Centralizarea
solicitrilor de resurse
necesare pentru ndeplinirea
funciilor de sprijin ce revin
ministerului conform legii, pe

Rezultate ateptate/
Monitorizare

Indicatori de
rezultat/
performanta

Resurse

Responsabili Termen
limit

orizontal, alarmare i
intervenie comun.
Nr. evenimente
produse/
Intervenii: 0/0
Utilizarea datelor
pentru activitatea
proprie i a SNMSU.
Nr. date
primite /accesate :
Activitate n curs de
desfurare, continu.
Asigurarea cu resurse
umane, materiale i
financiare necesare
gestionrii situaiilor
de urgen.
Activitatea realizat.

- Nr. date primite


i cuprinse n baza
de date;
- Nr. date
accesate.

Elaborarea Planurilor
de intervenie pentru
ndeplinirea funciilor
de sprijin.
Cereri intervenie/

Nr. cereri
intervenie/
intervenii

386

Nr. cereri
primite/prelucrate/
cuprinse n plan

resurse
materiale
suplimentare

Nu a fost
necesar
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Cons.
Ion
Turluianu

2008

Nr.
crt.

Obiectiv
specific

Activiti
timpul situaiilor de urgen i
elaborarea propunerilor pentru
asigurarea acestora.
7.12. Organizarea i
desfurarea cursurilor de
formare, pregtire,
specializare i atestare pentru
personalul cu atribuii privind
managementul situaiilor de
urgen din minister i de la
operatorii economici
indiferent de forma de
proprietate.
7.13. Coordonarea, n caz de
necesitate, a activitii
capacitilor operaionale de
intervenie constituite la
nivelul ministerului pentru
anihilarea/limitarea efectelor
situaiilor de urgen i de
protecie civil, care au afectat
sediul (locaiile) ministerului.
7.14. Organizarea,
conducerea, ndrumarea i
monitorizarea activitii
serviciului de permanen al
ministerului, operaional

Rezultate ateptate/
Monitorizare

Indicatori de
rezultat/
performanta

Resurse

Responsabili Termen
limit

intervenii : 0/0
Pregtirea,
specializarea i
atestarea personalului
propriu, al celui din
structurile de sub
autoritate i a altor
structuri.
Activitatea este n curs
de organizare.

- Nr. cursuri
organizate;
- Nr participani;
- Nr. atestate
acordate.

Organizarea i
desfurarea
interveniilor.
Nu a fost cazul.

Numr de
intervenii

Cunoatrea
permanen a
evenimentelor, msuri
rapide de intervenie i
asigurarea fluxului

387

Nr. de evenimente
produse, date si
informaii
prelucrate,
transmise sau

Nu a fost
necesar
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Cons.
Ion
Turluianu

2008

Nr.
crt.

Obiectiv
specific

Activiti
24/24 de ore.

8.

Dezvoltarea
managementului
infrastructurii
critice.

8.1. Elaborarea
reglementrilor privind
identificarea i desemnarea
infrastructurii critice.

8.2. Implementarea
reglementrilor naionale i
UE privind infrastructura
critic, n colaborare cu
direciile de specialitate ale
ministerului.
8.3. Colaborarea cu direciile
de specialitate ale ministerului
pentru identificarea i

Rezultate ateptate/
Monitorizare
informaional n timp
real.
Din aprox 80 de
informaii primite n
DGPSSU de la IGSU,
CSG sau alte
ministere 70% s-au
primit prin S.Op./ 75
procesate i transmise
spre rezolvare Op.Ec
Reglementarea
activitilor de
identificare i
desemnare a
infrastructurii critice.
Activitate n curs de
desfurare.
Aplicarea
reglementrilor interne
i UE.
Reglementri interne
n curs de elaborare,
cele UE n curs de
aprobare.
Inventarierea
obiectivelor
economico-financiare

388

Indicatori de
rezultat/
performanta

Resurse

Responsabili Termen
limit

tranzitate.

Avize acte
normative
elaborate

Reglementri
interne/UE

Obiective
identificate/
desemnate

Nu a fost
Cons.
necesar
Ion
alocarea de
Turluianu
resurse
materiale
suplimentare
Nu a fost
necesar
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Cons.
Ion
Turluianu

2008

2008

Nr.
crt.

Obiectiv
specific

Activiti

Rezultate ateptate/
Monitorizare

de infrastructur
critic naional
Obiective n curs de
identificare i
desemnare.Au fost
identificate obiectivele
de la ELECTRICA,
TRANSELECTRICA si
ELECTROCENTRALE
Bucureti.
8.4. Identificarea i
Inventarierea acelor
desemnarea obiectivelor
obiective economicoeconomice i financiare
financiare de
naionale ce se pot constitui ca infrastructur critic
elemente de infrastructur
naional ce se pot
critic european.
constitui ca elemente
de infrastructur
critic european.
Activitate n curs de
desfurare.
8.5. Stabilirea msurilor de
Asigurarea masurilor
alert i alarmare pentru
de securitate i
domeniul economico-financiar protecie, alert,
i a msurilor de securitate i
alarmare i intervenie
protecie a obiectivelor
la infrastructura
desemnate pentru operatorii
critic.
economici, indiferent de
Activitate n curs de

Indicatori de
rezultat/
performanta

Resurse

Responsabili Termen
limit

desemnarea obiectivelor
economice i financiare
naionale ce se pot constitui ca
elemente de infrastructur
critic.

389

Obiective
interne/europene

- Nr. msuri
alert/alarmare;
- Nr. msuri
securitate/protecie

Nu a fost
necesar
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Cons.
Ion
Turluianu

2008

Nr.
crt.

Obiectiv
specific

Activiti
forma de proprietate.
8.6. Reprezentarea
ministerului n Grupul de
Lucru Interministerial pentru
Infrastructura Critic
constituit la IGSU/MIRA i
din alte structuri interne i
internaionale de profil.
8.7. Asigurarea participrii
ministerului la implementarea
la nivel naional a proiectului
Sistemului de Alarmare
Rapid CIWIN.

Rezultate ateptate/
Monitorizare
desfurare
Asigurarea
contribuiei MEF la
identificarea i
desemnarea
infrastructurii critice
naionale i europene
Nr. participari:
2 la GLIMIC/IGSU i
5 la UE
Implementarea n
cadrul MEF a
proiectului Sistemului
de Alarmare Rapid
CIWIN.
Activitate n curs de
desfurare

390

Indicatori de
rezultat/
performanta
- Nr. participari la
GLIMIC;
- Nr. obiective
naionale/europene

Aparatur:
instalata/ pus n
funciune

Resurse

Responsabili Termen
limit

Obiective
specifice

I. mbuntirea
procesului
privind
programarea,
coordonarea i
monitorizarea
utilizrii
asistenei
financiare
nerambursabile
acordate
Romniei de
Uniunea
European i
statele membre
ale acesteia

Activiti

I.1 Asigurarea
activitii de
programare,
coordonare i
monitorizare a
utilizrii
asistenei
financiare
nerambursabile
acordate
Romniei de
Uniunea
European i
statele membre
ale acesteia

Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale

Rezultate
ateptate

Indicatori
de rezultat i/sau
de performan

Resurse

I.1.1 Finalizarea
i aprobarea
Documentelor
Cadru de
Implementare
(DCI) a
Programelor
Operaionale
Trim. II
Aprobare DCI
POS Dezvoltarea
Capacitii
Administrative
I.1.2 Reuniuni de
monitorizare
organizate

Persoanele
I.1.1 Nr.
Documente Cadru implicate + alte
de Implementare resurse din
dotare
(DCI) aprobate

Trim. II.

Trim. II.

Trim. II.
Nr. DCI aprobate
:1

I.1.2 Nr de
reuniuni
organizate

391

Responsabili

Termen limit

tefan Ciobanu Trim. II 2008


Director
/Direcia Analiz
i Programare
Antoaneta
Popescu
Director /
Direcia
Monitorizare
Claudia Bedea
ef serviciu
Evaluare
Andra Chiril
Director /
Direcia
Coordonare de
Sistem

- reuniuni
pregtitoare
Subcomitete
Sectoriale de
Monitorizare
Phare
- reuniuni
Subcomitete
Sectoriale de
Monitorizare
Phare
- reuniuni de
coordonare Phare
- reuniuni ale
Grupului de
Lucru pentru
Monitorizarea
Programelor
Operaionale
I.1.6
Monitorizarea
trimestrial a
msurilor din
Planul Unic de
Aciuni pentru
mbuntirea
sistemelor de
gestionare a
fondurilr acordate
Romniei de UE,
msuri care

Nr de reuniuni
organizate : 8

Nr de reuniuni
organizate : 8

Nr de reuniuni
organizate : 1
Nr de reuniuni
organizate : 0

I.1.6. Nr.
monitorizarilor
Planului Unic de
Actiune, realizate
de ACIS
Trim. II.
Nr.
monitorizarilor
Planului Unic de
Actiune, realizate
de ACIS : 1
exercitiu de

392

vizeaz gradul de
angajare cu
personal n
structurile de pre
i post aderare
(completarea
tabelelor de
monitorizare)
Trim. I.
- Realizarea
monitorizrii i
completarea
tabelelor
trimestriale de
monitorizare
I.1.7
Monitorizarea
trimestrial a
implementrii
Planului Anual de
Aciune
JASPERS

monitorizare

Trim. II
Finalizarea i
aprobarea
Planului Anual de
Aciune
JASPERS
I.1.8 Participarea
la reuniunile

Trim. II.

I.1.7 Nr.
monitorizari ale
Planului Anual de
Aciune
JASPERS,
realizate de ACIS

Nr. plan aprobat: 1


Nr. monitorizari: 1
I.1.8 Nr.
participri la

393

Trim. II 2008

I.2 Asigurarea
supunerii
dezbaterii
Guvernului,
periodic, a
rapoartelor
privind modul
de utilizare a
asistenei
financiare
nerambursabile

Comitetelor
Regionale de
Evaluare
Strategic i
Corelare
(CRESC)
Trim. II.
- participarea la
reuniuni CRESC
I.2.1 Informare
trimestrial
privind modul de
utilizare a
asistenei
financiare
nerambursabile

reuniuni CRESC

Trim. II.
Organizarea unei
ntlniri/ trimestru
cu toi actorii
implicai pentru
realizarea
informarii
trimestriale
privind modul de
utilizare a
asistenei
financiare
nerambursabile

Trim. II
Nr. de informri
privind modul de
utilizare a
asistenei
financiare Phare,
naintate
Guvernului: 2

Trim. II.
Nr. participri la
reuniuni CRESC:
3.

I.2.1 Nr. de
informri privind
modul de utilizare
a asistenei
financiare Phare,
naintate
Guvernului

394

Persoanele
implicate + alte
resurse din
dotare

Antoaneta
Popescu
Director /
Direcia
Monitorizare
Florentina
Ciocnel
Expert / Direcia
Monitorizare

Trim. II 2008

II.
mbuntirea
permanent a
cadrului
legislativ,
instituional i
procedural
pentru
gestionarea
instrumentelor
structurale

II.1
Coordonarea
pregtirii i
implementrii
cadrului
legislativ,
instituional i
procedural
pentru
gestionarea
instrumentelor
structurale

Introducerea unui
sistem de
raportare lunar
privind stadiul
implementrii
Programelor
Operaionale
II. 1.1. Reuniuni
de coordonare
realizate la nivel
de CNC
Trim. II.
- Organizare
Comitetul
Naional de
Coordonare a
procesului de
pregtire pentru
gestionarea
instrumentelor
structurale (CNC)
II.1.2. Cadrul
legislativ pentru
eligibilitatea
cheltuielilor
Trim. II
- elaborare ordine
comune de
cheltuieli eligibile

Nr. de informri
privind stadiul
implementrii
Programelor
Operaionale: 2
II.1.1. Nr. de
reuniuni de
coordonare
realizate la nivel
de CNC
Trim. II.
Nr. de reuniuni
de coordonare
realizate la nivel
de CNC : 0

II.1.2 Nr. de
ordine comune
aprobate
Trim. II
Nr. de ordine
comune elaborate
:9

395

Persoanele
implicate + alte
resurse din
dotare

Andra Chiril
Director /
Direcia
Coordonare de
Sistem

Trim. II 2008

III. Dezvoltarea
sistemului
informatic
privind
managementul
financiar si
tehnic al
fondurilor
(SMIS)
IV.
mbuntirea
procesului
privind
programarea,
coordonarea i
monitorizarea
utilizrii
asistenei
financiare
nerambursabile
acordate
Romniei de
statele membre
SEE AELS

III.1. Asigurarea
realizrii i
funcionrii
sistemului
informatic
privind
managementul
financiar i
tehnic al
fondurilor
IV.1. Asigurarea
activitii de
programare,
coordonare i
monitorizare a
Mecanismului
Financiar SEE

III.1.1. Sistem
informatic
operaional i
funcional
Trim. II
- activarea
conturilor de
acces n SMIS

III.1.1.1. Nr.
conturi de acces
activate
Trim. II
- Nr.conturi de
acces n SMIS
activate : 234

IV.1.1 Primirea,
evaluarea i
selecia
aplicaiilor
depuse

IV.1.1 Nr.
aplicaii primite i
evaluate

Trim. II.
Lansarea cererii
de proiecte i
primire aplicaii
IV.1.2
Organizarea
reuniunilor
Comitetului de
Monitorizare al
Mecanismului
Financiar SEE
Trim. II.
Organizarea
reuniunilor
Comitetului de

Trim. II.
Cerere de
proiecte lansat: 1
Nr. aplicaii
primite: 95
IV.1.2 Nr.
reuniuni ale
Comitetului de
Monitorizare
organizate
Trim. II.
Nr. reuniuni ale
Comitetului de
Monitorizare
organizate: 0

396

Aplicaia
ORACLE
utilizat
Persoanele
implicate + alte
resurse din
dotare

Andra Chiril
Director /
Direcia
Coordonare de
Sistem

Trim. II 2008

tefan Ciobanu Trim. II 2008


Director
/Direcia Analiz
i Programare

IV.2. Asigurarea
activitii de
programare,
coordonare i
monitorizare a
Programului de
Cooperare
Norvegian

Monitorizare al
Mecanismului
Financiar SEE
IV.1.3
Organizarea
reuniunilor
bianuale cu
Oficiul
Mecanismului
Financiar
Trim. II.
IV.2.1 Evaluarea
aplicaiilor
depuse n cadrul
programului i
emiterea opiniei
ACIS
Trim. II.
Evaluarea
aplicaiilor
depuse n cadrul
programului i
emiterea opiniei
ACIS
IV.2.2
Participarea la
reuniunile lunare
ale Comitetului
Consultativ al
programului

IV.1.3 Nr.
reuniuni bianuale
cu Oficiul
Mecanismului
Financiar
organizate
Trim. II.
IV.2.1 Nr.
aplicaii evaluate
de ACIS
Trim. II.
Nr. aplicaii
evaluate de
ACIS: 76

IV.2.2 Nr.
participri la
Comitete
Consultative
Trim. II.
Nr. participri la

397

tefan Ciobanu Trim. II 2008


Director
/Direcia Analiz
i Programare

Trim. II.
Participarea la
reuniunile lunare
ale Comitetului
Consultativ al
programului
IV.2.3
Participarea la
reuniunile
bianuale ale
Comitetului Mixt
al programului
Trim. II.
IV.3.
IV.3.1 Realizarea
Promovarea
i/sau participarea
asistenei
la aciuni de
financiare
promovare a celor
nerambursabile
dou instrumente
oferite prin
Trim. II.
Mecanismul
Realizarea i/sau
Financiar SEE i participarea la
Programul de
aciuni de
Cooperare
promovare a celor
Norvegian
dou instrumente
V. Imbunatatirea V.1.
V.1.1 Proiectele
activitatii de
Contractarea i
Phare 2006
contractare i
implementarea
pentru care ACIS
implementare a
proiectelor
este Autoritate de
proiectelor
Phare de care
Implementare
Phare de care
beneficiaz
contractate

Comitete
Consultative: 2

IV.2.3 Nr.
participri la
Comitete Mixte
Trim. II.
-

IV.3.1 Nr. aciuni


de promovare
Trim. II.
Nr. aciuni de
promovare: 4

V.1.1 Procentul
reprezentat de
valoarea
contractelor
semnate pn la
30 iunie 2008:

398

tefan Ciobanu Trim. II 2008


Director
/Direcia Analiz
i Programare

Persoanele
implicate + alte
resurse din
dotare

Livia Chiri
(SPO)
Dorin Dorian
(DSPO)
Mihaela Molcui
(DSPO

Trim.II 2008

beneficiaz
ACIS

VI.
mbuntirea
activitii de
gestionare i
implementare a
Programului
Operaional
Asistena
Tehnic (POAT)

ACIS
V.1.2 Proiectele
Facilitatea de
Tranziie pentru
care ACIS este
Autoritate de
Implementare
contractate
V.1.3 Proiectele
Phare 2006 i cele
finanate din
Facilitatea de
Tranziie
implementate
V.1.4 Proiectele
Phare 2006 i a
celor finanate din
Facilitatea de
Tranziie
monitorizate
VI.1
Gestionarea i
implementarea
Programului
Operaional
Asistena
Tehnic (POAT)

9,47 %
V.1.2 Procentul
reprezentat de
valoarea
contractelor
semnate pn la
30 iunie 2008:
0%
V.1.3 Rezultate
prevzute n
termenii de
referin realizate:
100%

VI.1.1 Proiecte
aprobate spre
finanare din
POAT n trim. II
2008

V.1.4 Procentul
reprezentat de
rapoartele lunare
i semestriale de
monitorizare
realizate n
termen: 100%
VI.1.1 Nr. de
proiecte aprobate
spre finanare din
PO AT, n trim. II
2008: 0

VI.1.2 Verificri
efectuate ale
cererilor de
rambursare

VI.1.2 Procent de
cheltuieli
certificate n total
alocare 2007-

399

Persoanele
implicate + alte
resurse din
dotare

Livia Chiri
(SPO)
Dorin Dorian
(DSPO)
Mihaela Molcui
(DSPO)

Trim.II 2008

Persoanele
implicate + alte
resurse din
dotare

Livia Chiri
(SPO)
Dorin Dorian
(DSPO)
Mihaela Molcui
(DSPO)
Livia Chiri
Daniela Balan
Cristina
Patrascoiu

Permanent

Persoanele
implicate + alte
resurse din
dotare

Livia Chiri
Daniela Balan
Dorin Dorian

Trim. II 2008

Persoanele
implicate + alte
resurse din
dotare

Livia Chiri
Mihaela Molcui

Trim. II 2008

Persoanele
implicate + alte
resurse din
dotare

Lunar

2008: 0%
VI.1.3 Autoritatea
de Management
pregtit pentru
gestionarea i
implementarea
POAT

VI.1.3 Opinia
Autoritii de
Audit referitoare
la sistemul de
management i
control:
necalificat

400

Persoanele
implicate + alte
resurse din
dotare

Livia Chiri
Daniela Balan
Mihaela Molcui
Dorin Dorian

Iulie 2008

Obiective
specifice

Activiti

1. mbuntirea
monitorizrii
proiectelor ISPA la
nivelul AM ex ISPA

1.1. Pregtirea i
organizarea
ntlnirilor lunare de
monitorizare a
proiectelor ex - ISPA,
cu participarea: A.M.
ex ISPA, Autoritii
de Certificare si Plat,
Organismelor de
implementare (OPCP,
CNANDR, CFR,
Agenia ISPA MT),
Ministerului Mediului
i Dezvoltrii
Durabile i a
beneficiarilor finali;
1.2. Pregtirea i
organizarea
Comitetelor de
monitorizare ISPA cu
participarea:

Autoritatea de management EX-ISPA


Indicatori
de rezultat i/sau de
performan

Rezultate
ateptate
1.1. Monitorizarea
procesului de
implementare a
proiectelor ex ISPA n Romnia;
Evaluarea stadiului
privind semnarea
acordurilor de
mprumut i
acordurilor
subsidiare;

1.2. Raportarea
ctre C.E. a
stadiului de
implementare a
proiectelor ex ISPA n Romnia;

1.1. Agende reuniuni


elaborate - 3;
ntlniri realizate - 3;
2 Tipuri de documente
pregtite;
Adrese elaborate si transmise
Autoritilor implicate in
implementarea ex -ISPA
pentru rezolvarea
problemelor identificate.

1.2. Agendele reuniunilor


elaborate; documente
pregtite;
adrese elaborate si transmise
autoritilor implicate in
implementarea ex -ISPA

401

Responsabili
1.1 ef
Serviciu
Monitorizare
transporturi
Mihaela
Terchila
1.1 Sef
Serviciu
Monitorizare
mediu
Costin
Piuaru

1.2. ef
Serviciu
Monitorizare
transporturi
Mihaela
Terchila

Termen limit
1.1. La sfritul
fiecrei luni

1.2. Iunie 2008

reprezentanilor C.E.,
A.M. ex ISPA,
Autoritii de
Certificare i Plat,
Organismelor de
implementare (OPCP,
CNANDR, CFR,
Agenia ISPA MT),
Ministerului Mediului
i Dezvoltrii
Durabile i a
beneficiarilor finali;

pentru rezolvarea
problemelor identificate.

1.2 Sef
Serviciu
Monitorizare
mediu
Costin
Piuaru

1.3. Redactarea
minutelor acestor
ntlniri, informarea
organismelor de
implementare despre
msurile luate i
urmrirea ndeplinirii
recomandrilor
stabilite.

1.3. Minute
realizate/ trimestru

1.3. Minute redactate i


transmise spre aprobare 3

1.3. ef
Serviciu
Monitorizare
transporturi
Mihaela
Terchila
1.3 Sef
Serviciu
Monitorizare
mediu
Costin
Piuaru

1.3. La sfritul
fiecrei luni

1.4 Monitorizarea
stadiului contractrii
fondurilor ISPA si a
plailor efectuate, pe
baza situaiilor

1.4. Monitorizare
permanent

1.4. Rapoarte privind stadiul


contractrii si plailor
efectuate - 3;

1.4. ef
Serviciu
Monitorizare
Mihaela
Terchila

1.4. La sfritul
fiecrei luni

402

1.4 Sef
Serviciu
Monitorizare
mediu
Costin
Piuaru

furnizate lunar de OI
ISPA i ACP

1.5. Actualizarea
bazei de date, pe baza
rapoartelor primite de
la OI ISPA si ACP

1.5. Deinerea unei


situaii actualizate
a implementrii
proiectelor ex ISPA

1.5. Situaii/Rapoarte
transmise CE - 6

1.6. Rapoarte primite si


analizate/luna - 65

1.6. Activitate
1.6. Verificarea
realizat
rapoartelor lunare de
monitorizare ex -ISPA lunar/semestrial
si transmiterea lor
bianual la CE, cu
ocazia Comitetelor de
Monitorizare ISPA.

Liste de verificare/luna - 65
Fise individuale de
probleme/luna - 65

403

1.5. ef
Serviciu
Monitorizare
transporturi
Mihaela
Terchila
1.5 Sef
Serviciu
Monitorizare
mediu
Costin
Piuaru

1.5. La sfritul
fiecrei luni

1.6. ef
Serviciu
Monitorizare
Mihaela
Terchila
1.6 Sef
Serviciu
Monitorizare
mediu
Costin
Piuaru

1.6. Activitate cu
caracter
permanent

1.7. Verificarea si
transmiterea la
Comisia Europeana a
documentelor care
certifica ndeplinirea
condiionalitilor din
Memorandumurile de
finanare ISPA

1.7. ndeplinirea
condiionalitilor
din M.F. in
vederea efecturii
plailor;

1.8. Solicitri de
1.8. Verificarea i
amendare aprobate
transmiterea la
Comisia Europeana a
solicitrilor de
amendare convenite
cu partea
comunitar/autoritile
romne pentru unele
Memorandumuri de
finanare ISPA
mediu/transporturi
viitoare msuri de
coeziune
1.9. Organizarea unor

1.9. Informarea

1.7. Activitate cu
caracter
permanent

1.7. Documente suport


verificate si transmise la CE;
Adrese elaborate in vederea
naintrii documentelor
suport;

1.7. Sef
Serviciu

1.8. Solicitri de amendare


analizate - 15
Solicitri de amendare
transmise la C.E.- 0

1.8. ef
Serviciu
Monitorizare
Mihaela
Terchila
1.8 Sef
Serviciu
Monitorizare
mediu
Costin
Piuaru

1.8. Activitate cu
caracter
permanent

1.9. ntlniri realizate; aciuni

1.9. ef

1.9. Activitate

404

Monitorizare
Mihaela
Terchila
1.7 Sef
Serviciu
Monitorizare
mediu
Costin
Piuaru

ntlniri cu
reprezentani ai massmedia pentru
informarea publicului
cu privire la stadiul de
implementare al
proiectelor ex -ISPA
la nivel naional, si cu
privire la Fondurile
Structurale dup
integrarea Romniei
in UE.
1.10. Participarea la
reuniunile de
monitorizare lunar, la
nivelul proiectelor
(Steering Committees)

1.11. Monitorizarea
cererilor de
modificare a
planurilor de achiziie

publicului cu
privire la stadiul
proiectelor ex ISPA prin articole,
comunicate de
pres, emisiuni
televizate

mass-media (articole,
comunicate de presa, etc.)

1.10. Documente analizate


nainte si dup reuniuni;
Documente elaborate nainte
si dup participarea la
reuniune;

1.10. Identificarea
i numirea
problemelor,
adoptarea de
decizii n vederea
soluionrii
acestora;
Participare la
steering
committees la
nivelul BF conf.
Program;
1.11. Aprobarea
/respingerea
modificrilor
planurilor de

1.11. Documente suport


privind modificarea
planurilor de achiziie
analizate si planuri de

405

Birou
Instruire ,
Organizare,
publicitate si
SMIS
Victoria
Hodina

continu

1.10. ef
Serviciu
Monitorizare
Mihaela
Terchila
1.10 Sef
Serviciu
Monitorizare
mediu
Costin
Piuaru

1.10. Activitate
cu caracter
permanent

1.11. ef
Serviciu
Monitorizare
Mihaela

1.11. Activitate
continu

2. ndeplinirea
procedurilor
privind
mecanismul de
cofinanare pentru
Proiectele ex ISPA;

pentru masurile
ISPA/FC in derulare

achiziie pentru
masurile ISPA/FC
in derulare

achiziii aprobate;

Terchila
1.11 Sef
Serviciu
Monitorizare
mediu
Costin
Piuaru

1.12.
Operaionalizarea
modulului SMIS
ISPA;

1.12. Un sistem
SMIS operaional
si utilizat la toate
nivelurile
Administraiei
Naionale;

1.12. Un sistem funcional si


performant;

1.12. ef
Birou
Instruire ,
Organizare,
publicitate si
SMIS
Victoria
Hodina

1.12. Activitate in
curs

2.1. Avizarea
acordurilor de
mprumut aferente
programelor ISPA

2.Avizarea
acordurilor de
mprumut globale
i subsidiare cu
Banca Europeana
de Investiii i
K.F.W.
Kreditanstalt Fr
Wiederaufbau
(Banca German
pentru Dezvoltare)

2.1
Nr. de avize - 0

2.1-2.6
Director
Irina Radu

2. Activiti cu
caracter
permanent

2.2.D.G.Trezorerie i
datorie publica
transmite ctre AM ex
-ISPA acordurile de
mprumut aferente
mprumuturilor
realizate de ctre stat
pentru proiectele
ISPA n vederea

2.2.
Acorduri globale semnate
cu B.E.I. 0

406

avizrii.
2.3. Monitorizarea
etapelor i
procedurilor
ntreprinse n vederea
asigurrii cofinanrii
proiectelor ISPA.
2.4. Solicitarea
informrii asupra
stadiului de asigurare
a cofinanrii n cadrul
ntlnirilor lunare de
monitorizare.
2.5. Participarea la
discuii n vederea
stabilirii sistemului de
finanare pentru
fondurile structurale i
de coeziune:
2.6. Organizarea de
ntruniri referitoare la
sistemul de finanare
n cadrul FS si FC.

2.3.
A.I.S. (acorduri
subsidiare/separate de
mprumut)
semnate cu beneficiari finali:
Galai, Cara-Severin,
Suceava, Deva - Hunedoara
-0
2.4.
Utilizarea fondurilor necesare
cofinanrii, asigurate prin
mprumuturi.
2.5.
Nr. de ntlniri
realizate - 1

2.6.
Nr. discuii purtate - 3

407

3. Respectarea i
monitorizarea
ndeplinirii
angajamentelor
asumate ca urmare
a obinerii
acreditrii EDIS
pentru Programul
ISPA;

3.1. Coordonarea si
monitorizarea
ndeplinirii
angajamentelor
asumate ca urmare a
obinerii acreditarii
EDIS pentru
Programul ISPA si a
recomandrilor din
rapoartele de audit
intern si extern;

3.1. ndeplinirea
recomandrilor
prin rapoartele de
audit referitor la
proiectele ex ISPA n Romnia;

3.1
Nr. misiuni de audit
desfurate - 7; nr. rapoarte
de audit - 5;

3.2. Sistematizarea
monitorizrii
ndeplinirii
angajamentelor in
urma acreditarii EDIS
si a rapoartelor de
audit in cadrul
Programului ISPA.

3.2. si 3.3
Monitorizarea
constant a
ndeplinirii
angajamentelor
asumate si
ndeplinirea
recomandrilor
fcute;

3.2 - 3.3
Nr. aciuni de urmrire a
recomandrilor desfurate 6;

3.4. Informarea
asupra ndeplinirii

3.4
Nr. raportri referitoare la

3.3. Solicitarea
rapoartelor de progres
Organismelor de
Implementare,
Beneficiarilor Finali
si Autoritii de
Certificare i Plat;
3.4. Centralizarea
rapoartelor de progres

408

3.1- 3.4 Sef


Serviciu
Coordonarea
Sistemelor
de
Management
si Control
Florina
Barbu

3. Activiti cu
caracter
permanent

4. mbuntirea
sistemului de
management i
control financiar al
A.M. ex - ISPA

(planuri de aciune) si
transmiterea lor
organismelor de
audit/control

recomandrilor de
audit;

planurile de aciune -5;

4.1. Centralizarea
informaiilor necesare
elaborrii Raportului
Anual de Progres i
transmiterea ctre
Autoritatea de Audit;

4.1 Informarea
Autoritii de
Audit asupra
sistemelor de
management i
control aferente
programului ex
ISPA;

4.1 Informaiile necesare


elaborrii Raportului Anual
aferent anului 2007 transmise
AA.

4.1.1. Solicitarea
informaiilor
referitoare la
modificrile
procedurale,
instituionale i de
personal survenite n
anul anterior ctre
Autoritatea de Plata,
Organismele de
implementare si
organismului
intermediar (OPCP)
ISPA, Autoritatea de
Audit, ministerele de
resort (MTCT,

4.1.1 Rspuns in termenul


4.1.1 ndeplinirea
solicitat de AM
prevederilor
Memorandumului
de Finanare ISPA,
Anexa 3, ce prevede
necesitatea
elaborrii i
transmiterii
Raportului anul
privind aplicarea
cerinelor minime
pentru sistemul de
management i
control;

409

4.1 4.9. Sef


Serviciu
Coordonarea
Sistemelor
de
Management
si Control
Florina
Barbu

4. Activitate cu
caracter anual
(Raportul Anual
ISPA se trimite
CE pan ala 30
iunie in fiecare
an)

MMGA);
4.2 Aprilie 2008
4.2. Asigurarea
actualizrii si
respectrii
procedurilor interne
de lucru;

4.3. Asigurarea
funciilor de
identificare, raportare
si prevenirea a
neregulilor;
4.4. Solicitarea
rapoartelor de nereguli
Beneficiarilor Finali si
organismului
intermediar (OPCP) si
transmiterea la ACP.
4.5. Analizarea i
arhivarea rapoartelor
de nereguli primite de
la Beneficiarii Finali
si organismul
intermediar (OPCP).

4.2 Eficientizarea
activitii
desfurate la
nivelul AM

4.2. Ca urmare a modificrii


de sistem pentru programul
ISPA (OMEF 475/2008) AM,
OPCP si ACP si-au actualizat
manualele de proceduri
aprobat in urma acreditarii
EDIS.

4.3 4.6.
Monitorizarea
situaiei
neregulilor la
nivelul
programului ex
ISPA;

4.3-4.5
Primite toate rapoartele de
nereguli; Analizarea si
transmiterea ctre ACP se va
face pana la 15 iulie 2008

4.5. Nr. de rapoarte analizate


i raportate - 21

410

4.3-4.5 Raportare
trimestriala ctre
ACP (pana la data
de 15 a lunii
urmtoare
trimestrului)

4.6 Nr. de participri, a


ofierului de nereguli, la
seminarii pe tema neregulilor
1 seminar twining

4.6. Participarea la
reuniunile privind
prevenirea,
identificarea i
raportarea neregulilor.
4.7. Analiza
solicitrilor de
acordare a creterii
salariale de 75% in
baza Legii 490/2004

4.7 Nr. de cereri avizate - 20


4.7. Stimularea
financiar a
personalului care
gestioneaz
asisten financiar
nerambursabil
comunitar n
scopul creterii
performanelor
instituiilor i
categoriilor de
personal implicate
n managementul
fondurilor
europene, i
atingerii
obiectivelor
memorandumurilor
de finanare
semnate cu C.E;

4.8. Actualizarea
manualului de
proceduri interne n
funcie de noile

4.8. Odat cu
aderarea la
Uniunea
European, ca

4.8. Proceduri noi sau


mbuntire proceduri
existente in funcie de
activitile desfurate;

411

4.6. Perioada
Aprilie Iunie
2008

4.7 Activitate cu
caracter
permanent

4.8. 01.10. 2008

aspectele survenite n
derularea programului
ISPA, actual Fond de
Coeziune.

urmare a trecerii
Nr. de proceduri planificate de la ISPA la
29
Fondul de
Coeziune,
Nr. de proceduri aprobate manualul de
24
proceduri este n
curs de actualizare;

4.9. Participarea la
reuniunile comisiei de
coordonare si
ndrumare
metodologica pentru
dezvoltarea sistemului
de control managerial
al MEF si pregtirea
documentelor
solicitate in vederea
dezvoltrii sistemului
de control managerial
al ministerului.

4.9. Sistem de
control managerial
implementat la
nivelul AM ex
ISPA
Documentele
aferente etapelor
de dezvoltare a
sistemului de
control managerial

4.10. Realizarea unui


training needs
assessment att la
nivel A.M. ex ISPA
cat si la nivel interinstituional;

4.10. O mai mare


siguran i
implicare n ceea
ce privete
ndeplinirea
atribuiilor
personalului i o
mai bun
comunicare inter-

4.9. Termene
stabilite n
Programul de
dezvoltare a
sistemului de
control
managerial al
MEF

4.9. Elaborarea la timp a


tuturor documentelor aferente
etapelor de dezvoltare a
sistemului de control
managerial care sunt n
concordan cu standardele
aprobate prin OMFP;

4.10. Creterea capacitii


profesionale i creterea
eficienei personalului nou
angajat si a personalului cu
vechime
Nr. de training-uri efectuate 2

412

4.10. ef
Birou
Instruire ,
Organizare,
publicitate si
SMIS
Victoria
Hodina

4.10. Activitate
cu caracter
permanent

instituional;
5. mbuntirea
management-ului
financiar al
fondurilor ISPA la
nivelul A.M. ex ISPA;

5.1. Verificarea exante a cererilor de


fonduri i a
declaraiilor de
cheltuieli;

5.1.1. Pregtirea
misiunii de ctre
ofierul financiar,
ofierul tehnic si
responsabilul de
proiect din cadrul AM
ex - ISPA, pe baza
documentelor
contractuale pentru
care urmeaz a se
efectua controlul exFormularea si
ante al declaraiilor de
monitorizarea
cheltuieli;
recomandrilor de
5.1.2. Participarea la remediere a
misiuneaon the
deficienelor
spot, in vederea
constatate, ca
verificrii declaraiilor urmare a misiunilor
de cheltuieli;
efectuate la faa
locului.
5.1.3. Elaborarea,
agrearea raportului de
misiune, incluznd
constatrile,

5.1 Sef
Serviciu
verificare
cheltuieli
Marina Rusu

5.1.Participarea
suta la suta la
misiunile de
verificare la faa
locului pentru
cheltuielile
efectuate i
solicitate spre
rambursare
Comisiei
Europene, prin
cererile de fonduri
aferente;

5.1.2.
Nr. misiuni on de spot
efectuate 2/transporturi si
22/mediu;
5.1.3
Nr. de rapoarte elaborate:
2/transporturi si 17/mediu;

413

5.1 Activiti cu
caracter
permanent
(conform
program misiuni)

recomandrile si
concluziile misiunii.
6. Delegarea
6.1. Semnarea
atribuiilor de
acordurilor de
licitare /contractare delegare cu B.F. care
i managementul
au sistemul de
de contract ctre
management i
B.F. ISPA mediu.
control corespunztor.

6.1. Toate
Acordurile de
delegare au fost
semnate

6.1 Nr. Acorduri de delegare


semnate - 36

6.1 Sef
Serviciu
monitorizare
mediu
Costin
Piuaru

6. Activitate
finalizata

6.2 Stabilirea planului


de aciune pentru
evaluarea sistemelor
de management si
control ale BF din
sectorul de mediu.

6.2 . Programarea
si prioritizarea
misiunilor in baza
unor criterii

6.2 Nr. de misiuni de evaluare


planificate - 12

6.2. 30 Iunie
2008

6.3 Efectuarea de
misiuni de verificare a
modului de
funcionare a
sistemelor de
management si
control stabilite la
nivelul BF mediu

6.3. mbuntirea 6.3. Nr. de misiuni de evaluare


desfurate - 12
sistemelor de
management si
control ale BF
mediu

6.2 6.4 Sef


Serviciu de
coordonare a
sistemelor de
management
financiar
Florina
Barbu

6.4 Formularea de
recomandri pentru
eficientizarea
sistemelor de
management stabilite
la nivelul BF mediu

6.4 . Elaborarea de 6.4. Nr. de rapoarte de


rapoarte ca urmare evaluare elaborate - 12
a misiunilor de
evaluare a BF
mediu

414

7. Reprezentarea
A.M ex ISPA n
cadrul reuniunii
COCOF
(Comitetul pentru
Coordonarea
Fondurilor
Structurale i de
Coeziune)

7. Participarea la
reuniunile Comitetului
Naional de
Coordonare.
7.1. Analiza
documentelor
subiectelor suport
susinute in cadrul
Comisiei COCOF;
7.2. Participarea n
cadrul reuniunilor de
la Bruxelles.

8. * Absorbia
fondurilor de la
C.E. i a
implementrii
financiare a
masurilor ISPA
mediu

8.1. Verificarea exante a rapoartelor


tehnice si financiare
transmise de
Beneficiarii Finali;

7. Nr. de reuniuni COCOF


derulate - *

7. Activitate
lunar

7.2. Nr. de participri la


reuniunile COCOF - *

*Participarea
A.M. ex ISPA la
reuniunile
COCOF se face
n funcie de
agenda reuniunii (
daca sunt discuii
care implica
participarea A.M.
ex ISPA)

7. Sef
Serviciu de
coordonare a
sistemelor de
management
7.1. Contribuia la 7.1. Nr. de propuneri analizate financiar
Florina
-*
elaborarea
Barbu
mandatului
Romniei;
7. Capitalizarea
experienei ISPA
n cadrul F.S. i
F.C.;

8.1. Verificarea
conformitii
rapoartelor si a
sintetizrii
informaiilor fata
de documentele
suport ale
facturilor pltite.
Transmiterea
observaiilor si
verificarea
masurilor de
remediere.

8.1. Nr. de cereri de fonduri


verificate 21/ ISPA i 9
finanare buget de stat
Fond de indisponibiliti
temporare 33;
Nr. de cereri de Pli TVA 11
3 Rapoarte lunare transmise
la ACP
Comentarii transmise
referitor la rapoarte tehnice si
financiare in vederea

415

8.1. *Sef
birou
procesare
cereri
Madeleine
Tolea

8.1. Activiti cu
caracter
permanent
(conform ROF,
estimrilor de
cereri de fonduri,
necesarului de
fonduri si
misiunilor de
certificate
raportate).

clarificrii/soluionrii de
ctre Beneficiarii finali - 23

9. * Sprijinirea
autoritilor
contractante care
gestioneaz
contracte finanate
din Fondul de
Coeziune (ex ISPA) privind
managementul de
contract

8.2. ntocmirea
cererilor de fonduri i
a declaraiilor de
cheltuieli i
transmiterea acestora
la ACP

8.2.Intocmirea
cererilor de fonduri
ctre ACP prin
centralizarea
informaiilor
transmise de BF si
verificate de AM,
cele referitoare la
misiunile on the
spot, audituri,
publicitate, debite,
contabilitate,
nereguli.

9.1.Analizarea
documentelor
transmise de
autoritile
contractante privind
managementul de
contract.
9.2. Rspunde la
solicitrile
autoritilor
contractante pe
probleme specifice de
management de
contract.

9.1.mbuntirea
procesului de
implementare a
proiectelor
finanate din
Fondul de
Coeziune (ex ISPA)
9.2.Creterea
capacitii
administrative a
autoritilor
contractante

9.1. Tipuri de documente


pregtite;
Adrese elaborate si transmise
Autoritilor implicate in
implementarea ex -ISPA
pentru rezolvarea
problemelor identificate - 1015/luna
9.2. Nr. de instruciuni,
recomandri i ghiduri
elaborate - 1 instruciune
1 Ghid

416

9.*Sef
Serviciu
management
de contract
Mircea
enovici

9. Activiti cu
caracter
permanent

9.3.Elaborarea
instruciunilor, a
recomandrilor i a
ghidurilor pe
marginea
problematicii
specifice
managementului de
contract.
10. * Emiterea de
acorduri prealabile
i avize pentru
semnarea
contractelor/actelor
adiionale
solicitate n
temeiul
prevederilor OUG
nr. 135/2007

10.1. Analizarea
documentaiei
transmis de
autoritile
contractante pentru
emiterea acordului
prealabil respectiv
avizelor de
principiu/oportunitate
i ntocmete Listele de
verificare.
10.2. Elaborarea
adreselor de
acordare/neacordare a
Acordului prealabil.
10.3. Elaborarea
adreselor de
acordare/neacordare a
avizului de principiu

10.1. Asigurarea
sumelor necesare
continurii i
finalizrii
msurilor ex ISPA, n vederea
ducerii la
ndeplinire a
obligaiilor
autoritilor
naionale asumate
n cadrul
Programului ex ISPA.

10.1. Nr. de acorduri


prealabile emise - 6

10.2. Nr. de avize de


principiu emise - 0

10.3. Nr. de avize de


oportunitate emise - 0

417

10. *Sef
Serviciu
management
de contract
Mircea
enovici

10. Activiti cu
caracter
permanent

respectiv avizului de
oportunitate n
temeiul prevederilor
OUG nr.135/2007
11. * Acordarea de
asisten juridic i
tehnic pentru
sprijinirea
autoritilor
contractante ce
gestioneaz
contracte finanate
din Fondul de
Coeziune (ex ISPA) n
susinerea i
soluionarea
disputelor
contractuale

11.1. Analizarea
documentelor
transmise de
autoritile
contractante privind
disputele contractuale.

11.2. Rspunde la
solicitrile
autoritilor
contractante privind
disputele contractuale.

11.1. Soluionarea
disputelor
contractuale ale
autoritilor
contractante

11.1. Tipuri de documente


pregtite;
Adrese elaborate si transmise
Autoritilor implicate in
implementarea ex -ISPA
pentru rezolvarea
problemelor contractuale -.
7-8/luna + rspunsuri la
adresa
contracte.lucrari@mfinante.ro
(medie1-2/zi)
11.2. Baze de date cu privire
la cazuistica relevanta; preturi
medii pentru categorii
specifice de produse, servicii
i lucrri - 1

11.3 Elaborarea unor


seturi de cerine
contractuale standard
pentru problematici
specifice.
11.4. Elaborarea,
gestionarea i

418

11. *Sef
Serviciu
management
de contract
Mircea
enovici

11. Activiti cu
caracter
permanent

actualizarea bazelor
de date cuprinznd
cazuistica relevant
* Prin OMEF nr. 475/20.02.2008, n cadrul Direciei Generale AM ex - ISPA a fost nfiinat Serviciul Management de Contract, si
respectiv Biroul Procesare si Verificare Cereri de Fonduri.

Obiective
specifice
1. mbuntirea
capacitii MEF
pentru
promovarea i
implementarea
proiectelor de tip
parteneriat
public-privat

Activiti

Unitatea central pentru coordonarea parteneriatului public-privat


Rezultate
ateptate
Realizarea Strategiei
Naionale PPP

Elaborarea
strategiei naionale
pentru promovarea
i implementarea
proiectelor de
parteneriat publicprivat (PPP) cu
sprijinul
JASPERS (Joint
Assistance to
Support Projects
in European
Regions)
Promovarea
Promovarea de
proiectelor de
proiecte pilot PPP:
parteneriat public- - Implementarea

Indicatori
de rezultat i/sau de performan
Finalizarea Strategiei

Responsabil

Nr. de proiecte PPP :

UCCPPP*

5 proiecte PPP la nivel local (pentru

419

Ciprian
Gori

Termen
limit
Trimestrul IV
2008

Trimestrul II
2008

privat.

Proiectului PHARE
2004/016772.05.01.01,
(Technical Assistance
for Implementation of
Municipal PrivatePublic Partnership
Projects)

- (AT Realizarea
Studiului de
Fezabilitate privind
nfiinarea unui Fond
de Investiii n

municipalitile Braov, Oradea i


Videle n domeniul termoficrii;
Slatina i Craiova n sectorul de
transport urban)
Realizat n trimestrul II 2008
A fost aprobat:
o Studiul de fezabilitate pentru
componenta Slatina Asociaia
de Dezvoltare Intercomunitar
Olt-Transport
o Studiul conceptual (Concept
Paper) pentru componenta
Craiova - Transport Local
n urma analizei documentaiilor au
fost transmise observaii pentru:
o Raportul asupra Studiului de
Analiz a Opiunilor
de
Participare a Sectorului Privat
pentru Sistemul de Alimentare
Centralizat cu Energie Termic
Municipalitatea Braov.
o Studiul de Analiz a Opiunilor
de Participare a Sectorului Privat
pentru Sistemul de Termoficare
din Oradea
UCCPPP*
n curs de realizare:
Promovarea Studiului de
fezabilitate pentru realizarea LIIT
la nivelul conducerii MEF, a

420

Trimestrul IV
2008

Infrastructura
Local, finanat de
Banca Mondial prin
programul Dutch
Grant, TF 054659)

Suport tehnic
pentru
implementarea
componentelor de
PPP n cadrul
proiectelor ISPA.

- Implementarea
componentelor de PPP
n cadrul proiectelor
ISPA

Pregtirea
proiectelor de
concesiune de
lucrri n
domeniul
infrastructurii
rutiere iniiate de
CNADNR/MT
PPP

Implementarea
proiectelor de
concesiune de lucrri
n domeniul
infrastructurii rutiere.

autoritilor cu atribuii n domeniu


la nivel central, a asocierilor de
municipaliti locale i a
potenialilor finanatori ai fondului.
Realizat:
Studiul de fezabilitate a fost postat
pe site-ul MEF;
ntlniri cu specialitii din cadrul
Direciei Generale de Trezorerie i
Datorie Public pentru revizuirea
studiului.
Numrul de Proiecte ISPA cu
UCCPPP*
component PPP n derulare:

Trimestrul IV
2010

n curs de realizare:
1 proiect n sectorul de ap
(Craiova)
6 proiecte n sectorul de
management integrat al deeurilor
(Piatra Neam, Teleorman, Galai,
Dmbovia, Bacu i Arge ).
Nr. de ntlniri pentru realizarea
proiectelor de concesiune de lucrri
n domeniul infrastructurii rutiere
iniiate de CNADNR/MT PPP.
Realizat n trimestrul II 2008:
- ntlniri n cadrul comitetului de
coordonare i supervizare a

421

Ciprian
Gori
Livia Stan

Trimestrul IV
2012

proiectului pentru realizarea


autostrzii Comarnic-Braov n
regim de concesiune 35 ore
- ntlniri n cadrul comisiei de
evaluare pentru atribuirea
contractului de concesiune pentru
construcia i exploatarea
benzinriilor de pe A2 BucuretiConstana 49 ore - finalizat
- ntlniri n cadrul comisiei de
evaluare pentru derularea
procedurii de dialog competitiv n
vederea atribuirii contractului de
concesiune pentru construcia i
exploatarea autostrzii ComarnicBraov 25 ore

422

Dezvoltarea
seciunii PPP din
cadrul site-ului
MEF

Promovare a
conceptului de
parteneriat publicprivat i a rolului
Unitii Centrale PPP
din cadrul MEF

Realizat n trimestrul I 2008:


Actualizarea site-ul MEF seciunea distinct - Parteneriat
Public Privat, subseciunea
Evenimente:

Gelu
Gutman
Livia Stan

Activiti cu
caracter
permanent
(semestrial)

UCCPPP*

Trimestrul IV
2008

o Subiectele abordate n cadrul


sesiunii de pregtire PPP
Master Class
o Prezentarea UCCPPP
la
Summit-ul
Parteneriatul
Public-Privat
n
Europa
Central i de Sud-Est cu
tema Prospective Look over
PPPs in Romania
Contractarea
Proiectului Phare
RO-2005/017553.05.01
Strengthening
the Administrative
and Managerial
Capacity for an
Efficient
Development,
Promotion,
Implementation
and Monitoring
System for Public-

Creterea cunotinelor
i abilitilor UCCPPP, pentru a oferi
asisten actorilor
din sistem

n curs de realizare:
Derularea contractului i realizarea:
- manual PPP;
- PPP toolkit;
- Baz de date a proiectelor PPP /
concesiuni realizate n ultimii ani n
Romnia n toate domeniile de
activitate;
- Asisten n promovarea a 5
proiecte PPP la nivel naional.

423

2. mbuntirea
cadrului normativ
n ceea ce
privete PPP

Private
Partnership
Projects
Romania).
Elaborarea i
promovarea unor
proiecte de acte
normative
necesare pentru
definitivarea /
completarea
cadrului legislativ
n domeniul
achiziiilor publice
i concesiunilor, n
vederea
reglementrii
implementrii a
activitilor de tip
PPP.
Participarea
reprezentanilor
din cadrul Unitii
Centrale PPP la
conferine colocvii
i seminarii
pentru promovarea
conceptului de
PPP.

- Reglementarea
cadrului normativ
specific PPP.

- Nr. de acte normative


Ciprian
iniiate/promovate/coiniiate/avizate Gori
n domeniul PPP:
Livia Stan

Activiti cu
caracter
permanent
(Semestrial)

Realizat:

n curs de realizare:Urmeaz a fi
promovate:
2

Promovare a
conceptului de
parteneriat publicprivat i a Unitii
Centrale PPP din
cadrul MEF

nr. de seminarii / conferine /


colocvii la care au participat
reprezentanii UCCPPP:

Activiti cu
caracter
permanent
Ciprian
Gori
Livia Stan
Gelu
Gutman
Daniela
Rusu

424

3. Creterea
gradului de
absorbie a
fondurilor UE

Identificarea
proiectelor PPP
care implic cofinanare cu
fonduri structurale
i de coeziune

Not UCCPPP* Componena serviciului:

Cu sprijinul
JASPERS, se
intenioneaz
Identificarea n cadrul
axelor prioritare din
fiecare Program
Operaional ariile de
intervenie i
operaiunile indicative
privind implicarea
finanrii private.

Nr. de proiecte PPP identificate


care pot beneficia de finanare UE.

Ciprian Gori ef serviciu


Livia Stan Consilier principal
Gelu Gutman Consilier asistent
Daniela Rusu Consilier asistent
Alin Mihai Consilier asistent

425

Alin Mihai
UCCPPP*

Termene de
realizare
urmeaz a fi
agreate n
cadrul Action
Plan Jaspers
2008 de ctre
Autoritatea de
Coordonare a
Programului
Jaspers
(ACIS) cu
echipa
JASPERS.

Obiective
specifice

Activiti

Cresterea
eficientei,
transparentei si
predictibilitatii
in
managementul
datoriei publice
guvernamenatale

1.
Contractarea
imprumuturilor
guvernamentale
pe
termen mediu si lung
in conformitate cu
prevederile legale in
vigoare;

Direcia general de trezorerie i datorie public


Indicatori
Rezultate
de rezultat
obtinute
i/sau de
performan
In perioada 1.01- La 30.06.2008
ponderea
30.06.2008
datoriei publice
valoarea
imprumuturilor guvernamentale
guvernamentale in PIB a fost de
17,5% sub
contractate
si/sau garantate nivelul de 60%
de stat a fost in stabilit prin
suma de 8.310,7 Tratatul de la
mil. lei din care Maastricht.
emisiuni de
titluri de stat pe
piata
interbancara in
suma de 4.488,1
mil.lei destinate
refinantarii
datoriei publice
guvernamentale
interne directe
si finantarii
deficitului de
stat,
imprumuturi

426

Resurse

Responsabili

Termen
limit

Nu a fost
necesar
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare.

Dir.gen. Stefan Nanu


Dir.gen.adj. Boni
Cucu
Dir.gen.adj.Laurentiu
Andrei

Permanent in
functie de
necesitatile de
finantare.

externe
contractate
direct de stat in
suma de 1.259,8
mil. lei pentru
reconstructia
drumurilor
forestiere
afectate de
inundaii si
pentru
finantarea unor
investitii
prioritare in
domeniul
gospodaririi
apelor si
emisiunea de
euroobligatiuni
lansata pe piata
externa de
capital in
valoare de
2.562,8 mil.lei
destinata
finantarii
deficitului
bugetar si
refinantarii
datoriei publice.

427

2.
Garantarea
in
numele
si
contul
statului
a
imprumuturilor interne
si externe contractate
de
operatorii
economici
si
autoritatile
administratiei publice
locale;

In
perioada
1.0130.06.2008 nu
au fost garantate
de catre stat
imprumuturi
interne
si/sau
externe,
mentinindu-se
in
continuare
trendul
descendent al
datoriei publice
guvernamentale
garantate
in
scopul reducerii
riscului de plata
asumat de MEF
in calitate de
garant
si
implicit
a
cheltuielilor
bugetare.

3.
Gestionarea S-au elaborate
serviciului
datoriei propunerile de
cheltuieli
publice

Rata esecului
aferenta
perioadei 1.0130.06 a fost de
8% .

Nu a fost
necesar
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare.

Dir.gen. Stefan Nanu


Dir.gen.adj. Boni
Cucu
Dir.gen.adj.Laurentiu
Andrei

Permanent, in
functie de
necesitatile de
finantare.

S-au asigurat
prevederile
bugetare

Nu a fost
necesar
alocarea de

Dir.gen. Stefan Nanu


Dir.gen.adj. Aura
Gereanu

Permanent in
functie de
datele

428

bugetare
guvernamentale
provenind
din aferente datoriei
publice
imprumuturi
guvernamentale
guvernamentale
contractate direct sau pentru anul
2009.
garantate de stat;
S-au elaborat
limitele lunare
de cheltuieli
bugetare
aferente datoriei
publice
guvernamentale
cu respectarea
prevederilor
legale si in
conformitate cu
termenele
stabilite in
contractele de
imprumut.
S-a monitorizat
permanent
executia
cheltuielilor
bugetare
aferente datoriei
publice
guvernamentale
in vederea
asigurarii

Dir.gen.adj.Laurentiu stabilite in
resurse
necesare
contractele de
Andrei
efectuarii platii materiale
imprumut
suplimentare.
serviciului
si/sau
datoriei publice
garantie.
guvernamentale
si s-au efectuat
platile la
termenele
stabilite in
contractele de
imprumut.

429

prevederilor
bugetare
necesare
efectuarii
platilor si
identificarii
eventualelor
economii si
utilizarea
acestora in
conformitate cu
prevederile
Legii
nr.500/2002
privind finantele
publice.

4.
Monitorizarea
datoriei
publice
guvernamentale
potrivit reglementarilor
legale,
conform
solicitarii organismelor
financiare
internationale,Comisiei
Europene
(EUROSTAT), agentii
de rating precum si
pentru
informarea

S-au elaborat
rapoarte lunare
privind datoria
publica
guvernamentala
pentru
informarea
Guvernului si a
altor nivele de
decizie precum
si pentru
informarea

Rapoartele au
fost elaborate
respectand
structura si
termenele
prevazute atat
in legislatia
nationala cat si
in
reglementarile
Uniunii
Europene.

430

Dir.gen. Stefan Nanu


Nu a fost
Dir.gen.adj.Laurentiu
necesar
Andrei
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare.

Permanent in
functie de
termenele
stabilite prin
legislatia in
vigoare si de
solicitarile
organismelor
financiare
internationale,
Comisiei
Europene,

publica.

publica.
Au fost
transmise
Comisiei
Europene
rapoartele
solicitate de
EUROSTAT
pentru
monitorizarea
nivelului
datoriei publice
guvernamentale.

Obiective

Activiti

1. Asigurarea
1.1. Organizarea i
managementului desfurarea
tehnic, financiar licitaiilor
i administrativ
al proiectelor
Phare

agentii de
rating altor
institutii
financiare,
persoane
fizice.

Oficiul de pli i contractare PHARE

Rezultate
ateptate
1.1. Licitaii
desfurate n
conformitate cu
prevederile
OUG 34/2006

Indicatori de
rezultat i/sau de
performan
1.1. Numrul de
licitaii
desfurate in
2008
Trim. II 50
licitaii

431

Resurse
1.1. Nu este
necesar
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Responsabili

Termen limit

1.1. Director
Carmen Rou,
1. Phare
Mioara
Diaconescu,
director
adjunct
2. Schengen si
fonduri post
aderare

1. Phare 15
nov.2008
2. Schengen
10 dec 2009
3. fonduri post
aderare
conform
memorandum
si aranjamente
de

Monica
Truter,
director
adjunct
1.2. Contractarea
proiectelor

1.2. Contractarea
procedurat/
tipuri de
contracte/valoare
contract

1.2. Numrul de
contracte atribuite
Trim. II 2
contracte

1.2. Nu este
necesar
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

1.3. Implementarea
proiectelor

1.3. Contracte
derulate n
conformitate cu
prevederile
legislatiei
nationale, ale
PRAG i ale
altor instruciuni
emise de
Comisia
European

1.3. Numrul de
contracte aflate n
derulare
Trim. II 506
contracte

1.3. Nu este
necesar
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

432

1.2. Director
Carmen Rou,
1. Phare
Mioara
Diaconescu,
director
adjunct
2. Schengen si
fonduri post
aderare
Monica
Truter,
director
adjunct
1.3. Director
Carmen Rou,
1. Phare
Mioara
Diaconescu,
director
adjunct
2. Schengen si
fonduri post
aderare
Monica
Truter,

implementare

1. Phare 30
nov.2008
2. Schengen
31 dec 2009
3. fonduri post
aderare
conform
memorandu
m si
aranjamente
de
implementa
re
1.3. Permanent

1.4. Monitorizarea
implementrii
proiectelor

1.4. Beneficiari
finali capabili s
administreze
fonduri europene

1.4.- Analiza de
risc rezultatele
si gradul de risc
asociat
Trim.II Analiza
de risc la nivelul
celor 40 Autoritati
de Implementare,
a evidentiat faptul
ca 34 de
Autoritati au un
grad mediu de risc
si 6 Autoritati au
un grad
-Numrul de
vizite on-the spot
Trim.II 3 vizite
- Numrul de
rapoarte ncheiate
n urma
verificrilor
Trim.II 3
rapoarte
- Numrul de
rapoarte de
iregulariti

433

1.4.
Decontarea
deplasrilor
ofierilor de
evaluare ai
OPCP

director
adjunct
1.4. Monica
Truter,
director
adjunct

1.4. Anual

1.5. Efectuarea
1.5. Derularea
plilor (autorizarea
proiectelor
plilor, execuia i
contractate
raportarea fondurilor,
recuperarea debitelor)

2. Pregtirea
cadrului
instituional
necesar
implementrii/
derulrii
fondurilor de
post-aderare

2.1.Modificarea unor
acte normative
existente

2.1.Modificarea
HG 895/2007 i
HG 747/2007

remise ACP
Trim.II: 106
rapoarte
1.5. Numrul de
cereri de plat
transmise la
Comisia
European n
concordan cu
Memorandumurile
Financiare
Trim. II: 10
cereri de plat
2.1. Modificrile
HG 895/2007 i
HG 747/2007
aprobate
Trim. II: nu a
fost cazul

2.2. Iniierea unor noi


acte normative

2.3. Semnarea

2.2. Aprobarea
prin HG a
proiectelor de
acte normative
referitoare la
Mecanismul
SEE i
Programul
HiPERB
2.3. Acorduri de

2.2. Proiectele de
HG referitoare la
Mecanismul SEE
i Programul
HiPERB aprobate

1.5. Nu este
necesar
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

1.5.
Constantin
Ene, director
adjunct

1.5. Conform
prevederi
contractuale

2.1. Nu este
necesar
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

2.1. Director
adjunct
Monica Truer

2.1. Semestrul I
2008

2.2. Nu este
necesar
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

2.2. Director
adjunct
Monica Truer

2.2. Semestrul II
2008

2.3. Nu este

2.3. Director

2.3. Martie 2008

Trim.II: nu a
fost cazul
2.3. Numrul de

434

acordurilor de
implementare i de
finanare cu
autoritatea
competent i
organismele
intermediare

implementare i
de finanare
convenite i
semnate

acorduri de
implementare i
de finanare
semnate

necesar
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

adjunct
Monica Truer

Trim.II: 3
acorduri de
implementare;
1 acord de
finanare

Direcia general management al domeniilor reglementate specific

Obiectivul 1: Imbunatatirea procesului de autorizare a agentilor economici din domenii cu reglementari specifice
( produse accizabile, magazine duty-free si duty-free diplomatic precum si al distributiei si asigurarii service-ului aparatelor de marcat
electronice fiscale), al jocurilor de noroc, al unitatilor emitente de tichete de masa, tichete cadou si tichete de cresa.
I. Directia de Management si Monitorizare alte Domenii Specifice
1.1 In cursul trimestrului II, Directia de Management si Monitorizare alte Domenii Specifice a fost infiintata conform Ordinului
ministrului economiei si finantelor nr.1286/2008, in cadrul Directiei Generale Management al Domeniilor Reglementate Specific,
incepand cu data de 01.05.2008.
1.2 Pana la data de 01.05.2008 Directia de management accize armonizate a asigurat secretariatul Comisiei de autorizare a agentilor
economici care desfasoara activitati in domeniul produselor accizabile, respectiv a autorizat un numar de 7 antrepozite fiscale, 8
operatori inregistrati, a analizat un act de control, a aprobat o cerere de reducere de garantie, a emis o autorizatie pentru duty-free si 2
formulare de autorizatie cu cod de acciza urmare a unor hotarari de instanta, precum si diverse situatii ce deriva din aceste activitati.
1.2 In baza hotararilor Comisiei de autorizare s-au redactat si transmis autorizatiile de antrepozitar/operator inregistrat, deciziile si
adresele de raspuns catre organele fiscale teritoriale, respectiv solicitantilor de produse accizabile supuse marcarii.

435

1.3 Deasemenea, s-a purtat corespondenta cu Directia Generala Juridica si Directia Generala de Legislatie Impozite Indirecte pentru
clarificarea unor aspecte juridice, respectiv precizari pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificarile si completarile ulterioare, precum si cu Directia de Metodologie si Proceduri pentru Inspectie fiscala si Garda Financiara
din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, pentru verificarea societatilor care au solicitat autorizarea.
1.4 In cursul aceluiasi trimestru s-a continuat actualizarea bazelor de date cu informatii referitoare la persoanele autorizate ca
antrepozitari si operatori inregistrati, precum si a locurilor autorizate ca antrepozite fiscale, conform Ordinului ministrului finantelor
publice nr.1459/2006 privind infiintarea Registrului National al Operatorilor de produse accizabile armonizate si aprobarea procedurii
de infiintare si actualizare a acestuia.
1.5. La data de 02.06.2008 a fost semnat Ordinul ministrului economiei si finantelor nr.1746, de aprobare a Regulamentului de
Organizare si Functionare al Directiei Generale Management al Domeniilor Reglementate Specific, urmare modificarilor aduse prin
Ordinul ministrului economiei si finantelor nr.1286/2008, dupa aceasta data Directia de Management si Monitorizare alte Domenii
Specifice a inceput activitatea propriu-zisa, conform noilor dispozitii legale.
1.6. Potrivit OMF nr.487/2007, cu modificarile ulterioare, in cursul trimestrului II au fost inventariate si predate, cu procese-verbale,
dosarele de autorizare ale operatorilor economici ce-si desfasoara activitatea in domeniul produselor accizabile precum si alte
documente ce tin de activitate respectiva.
II. Directia de Reglementare si Monitorizare Jocuri de Noroc
1.1 In cursul trimestrului II, Directia de Reglementare si Monitorizare Jocuri de Noroc a asigurat secretariatul Comisiei de autorizare
a jocurilor de noroc, respectiv a autorizat un numar de 892 societati comerciale carora le-au fost emise un numar de 16176 licente
pentru exploatarea jocurilor de noroc tip masini electronice cu castiguri, un numar de 322 societati comerciale carora le-a fost aprobata
schimbarea locului de exploatare pentru un numar de 2762 masini electronice cu castiguri/posturi si 13 societati comerciale pentru
activitatea de jocuri de noroc tip cazinou, bingo in sala, pariuri sportive, masini electronice cu castiguri, realizandu-se un aport la
bugetul de stat de 11.053.864 lei;
1.2 In baza hotararilor Comisiei de autorizare s-au emis licentele pentru exploatarea jocurilor de noroc pe tipuri de activitati, deciziile
si adresele de raspuns catre institutiile implicate, directiile de specialitate si societatile comerciale organizatoare de jocuri de noroc, ce
au facut obiectul dezbaterii pe ordinea de zi a sedintelor Comisiilor la capitolul diverse, diferite probleme care intra in competenta
Comisiei de autorizare a jocurilor de noroc si care au fost solutionate.
1.3 In cursul aceluiasi trimestru s-a continuat actualizarea bazelor de date cu informatii referitoare la societatile comerciale autorizate
sa desfasoare activitatea de jocuri de noroc.
1.4 In conformitate cu prevederile O.G. nr 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in temeiul
art. II din Legea nr. 650/2002, s-au analizat regulamentele loteriilor publicitare depuse de societatile comerciale la M.E.F. cu scopul

436

verificarii incidentei prevederilor legale aplicabile in materia jocurilor de noroc asupra documentelor depuse de acestia, conform art.
51 alin. 1) din actul normativ sus mentionat, iar in situatiile in care prevederile legale o impuneau s-a purtat corespondenta cu acestea.
1.5 S-a dat curs solicitarilor Directiilor Finantelor Publice din cadrul A.N.A.F. pentru aplicarea prevederilor Ordinului Presedintelui
Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 525/28.07.2004, referitoare la monitorizarea agentilor economici organizatori de jocuri
de noroc, in ceea ce priveste respectarea termenelor de plata a obligatiilor prevazute la art.3 din O.U.G. nr. 69/1998 privind regimul de
autorizare a activitatilor din domeniul jocurilor de noroc, modificata prin O.G. nr. 36/2000, precum si solicitarilor Directiilor de
Investigare a Fraudelor din cadrul I.G.P.R. si I.J.P. care au solicitat directiei noastre diverse situatii ce vizau agentii economici,
organizatori de jocuri de noroc, din intreg teritoriul tarii.
1.6 S-au analizat situatiile transmise de catre agentii economici organizatori de jocuri de noroc, conform prevederilor legale, respectiv
situatia principalilor indicatori economico-financiari aferenti activitatii de jocuri de noroc pe trim. I/2008.
1.7 Referitor la activitatea de tichete de masa, cadou si cresa in cursul trim. II s-au realizat, in conformitate cu prevederile legale,
deplasarea la societatile comerciale care au solicitat autorizarea/reautorizarea ca unitati emitente de tichete de masa, cresa si cadou. Cu
aceasta ocazie societatile au fost verificate din punct de vedere al respectarii conditiilor de autorizare/reautorizare, deplasarea fiind
realizata impreuna cu reprezentati ai unor directii din A.N.A.F., M.E.F. si Imprimeria Nationala.
1.8 S-au analizat indicatorii lunari transmisi de societati comerciale emitente de tichete de masa, cadou si cresa si s-a dat curs
solicitarilor legate de aceasta activitate.
1.9 Urmare hotararilor Comisiei de autorizare a unitatilor emitente de tichete de masa si a Comisiei de autorizare a unitatilor emitente
de tichete de cresa si cadou s-au emis autorizatiile.
Obiectivul 2: Imbunatatirea cadrului legislativ existent pentru activitatea din domeniul jocurilor de noroc, al unitatilor emitente de
tichete de masa, tichete cadou si tichete de cresa.
I. Directia de Reglementare si Monitorizare Jocuri de Noroc
2.1 Avand in vedere ca proiectul de Lege privind organizarea si functionarea jocurilor de noroc face parte din Lista prioritatilor
legislative ale Guvernului pentru prima sesiune ordinara a anului 2008, ca masura legislativa, s-a impus continuarea demersurilor in
vederea obtinerii avizelor directiilor din Ministerul Economiei si Finantelor in promovarea in timp util a proiectului de act normativ, in
prezent proiectul de Lege privind organizarea si functionarea jocurilor de noroc, aflandu-se in faza de avizare.
Directia Management si Monitorizare alte Domenii Specifice
Obiective/

Rezultate

Indicatori de

Resurse

437

Responsabili

Termen limita

activitati

asteptate

Autorizarea
antrepozitelor
fiscale, a
operatorilor
inregistrati,
reprezentanti fiscali
si a importatorilor
de produse
accizabile supuse
marcarii;

Inregistrarea in
evidenta interna;
Intocmirea/
completarea
registrului.

Analiza actelor de
control cu emiterea
de acte
administrative,
urmare a
hotararilor
Comisiei de
autorizare;
Solutionarea
contestatiilor
depuse de agentii
economici la actele
administrative
emise de Comisia
de autorizare;
Analiza

rezultat si/sau de
performanta
1. Nr. solicitari
autorizare
antrepozite fiscale,
antrepozitari,
operatori
inregistrati,
importatori
reprezentanti
fiscali=8;
2. Nr. cereri
acceptate/respinse=
7;
1. Nr. acte control
transmise in
vederea aplicarii
masurilor impuse
de lege=1;
2. Nr. sanctiuni
aplicate;

Director
coordonator al
Serviciului
autorizari produse
accizabile

lunar

Director
coordonator al
Serviciului
autorizari produse
accizabile

lunar

1. Nr. contestatii
depuse=0;
2. Nr. contestatii
admise/respinse=
0/0;

Director
coordonator al
Serviciului
autorizari produse
accizabile

lunar

1. Nr. solicitari

Director

lunar

438

solicitarilor de
valorificare a
stocurilor de
produse accizabile
detinute de
antrepozitarii a
caror autorizatii au
fost suspendate,
revocate sau
anulate;
Aplicarea
Ordinului
nr.1459/2006
privind aprobarea
Registrului national
al operatorilor de
produse accizabile
armonizate si
procedura de
actualizare a
acestuia;
Analiza cererilor
privind aplicarea
altor prevederi din
Codul fiscal si
normele de aplicare
a acestuia;

valorificari stocuri;
2. Nr. solicitari
valorificari stocuri
aprobate/respinse;

coordonator al
Serviciului
autorizari produse
accizabile

1. Nr. solicitari
actualizari registrul
SEED cu noii
operatori autorizati,
precum si cu
actualizarea in ce
priveste
valabilitatea
autorizatiilor
emise=16;

Director
coordonator al
Serviciului
autorizari produse
accizabile

lunar

1. Nr. cereri
incadrari nivel
accize=0;
2. Nr. cereri
incadrari nivel
accize
admise/respinse=0;
3. Nr. cereri avize
utilizare marca=0;
4. Nr. cereri avize

Director
coordonator al
Serviciului
autorizari produse
accizabile

lunar

439

utilizare marca
admise/respinse=0/
0;
5. Nr. cereri avize
utilizare instalatii
de imbuteliere bere
si pentru
imbuteliere apa
plata si sucuri;
6. Nr. cereri avize
de utilizare
instalatii de
imbuteliere bere si
pentru imbuteliere
apa plata si sucuri
admise/respinse;
7. Nr. solicitari
inregistrare
operatori din
domeniul energiei
electrica, gazului
natural, cocs si
carbune;
Colaborarea cu
organele fiscale
teritoriale in
legatura cu
documentele
transmise de
acestea sau cu

1. Nr. solicitari
diverse (agenti
economici,
directiile judetene
ale finantelor
publice si alte
organisme)=134;

Director
coordonator al
Serviciului
autorizari produse
accizabile

440

lunar

aplicarea legislatiei
in domeniu, cu
organele cu
atributii de control
care transmit acte
de control incheiate
la agentii
economici, precum
si agentii
economici;

2. Nr. solicitari
actualizari
garantii=1;
3. Nr. solicitari
reduceri garantii=1;
4. Nr. solicitari
reduceri garantii
admise/respinse=1/
0;

A. Jocuri de noroc:
Obiective/activitati
Autorizarea agentilor
economici in
domeniul jocurilor de
noroc

Analiza actelor de
control cu emiterea
de acte

Rezultate asteptate

Indicatori de
rezultat si/sau de
performanta
Inregistrarea in
1. Nr. solicitari de
evidenta interna;
autorizare=892;
Intocmirea/completarea 2. Nr. solicitari de
registrului
autorizare
admise/respinse=892

1. Nr. acte de control


transmise=9;
2. Nr. sanctiuni

441

Resurse

Responsabili

Termen limita

Director
lunar
coordonator al
activitatii de jocuri
de noroc, tichete
de masa, tichete
cadou, tichete de
cresa si loterii
publicitare
Director
lunar
coordonator al
activitatii de jocuri

administrative,
urmare a hotararilor
Comisiei de
autorizare;
Solutionarea
contestatiilor depuse
de agentii economici
la actele
administrative;
Colaborarea cu
organele fiscale
teritoriale in legatura
cu documentee
transmise de agentii
economici si cu
aplicarea legislatiei in
domeniu, cu
organisme cu atributii
de control, precum si
cu agentii economici;

aplicate=9;
3. Nr. contestatii
depuse=3;
4. Nr. contestatii
admise/respinse=3;

de noroc, tichete
de masa, tichete
cadou, tichete de
cresa si loterii
publicitare

1. Nr. Solicitari
diverse( agenti
economici, directii
judetene ale
finantelor publice si
alte organisme)=50;

Director
lunar
coordonator al
activitatii de jocuri
de noroc, tichete
de masa, tichete
cadou, tichete de
cresa si loterii
publicitare

B. Tichete de masa, tichete cadou si tichete de cresa:


Obiective/activitati

Rezultate
asteptate

Autorizarea
agentilor economici
in domeniul
tichetelor de masa,

Inregistrarea in
evidenta interna;
Intocmirea/complet
area registrului

Indicatori de
rezultat si/sau de
performanta
1. Nr. solicitari
autorizare in
domeniul tichetelor
de masa, tichetelor

442

Resurse

Responsabili

Termen limita

Director
coordonator al
activitatii de jocuri
de noroc, tichete de

lunar

tichetelor cadou si
tichetelor de cresa

cadou si tichetelor
de cresa=2;
2. Nr. solicitari de
autorizare
admise/respinse=2;
1. Nr. acte de
control transmise;
2. Nr. Sanctiuni
aplicate;
3. Nr. Solicitari
catre organele
fiscale de control
vizand activitatea
unitatilor emitente
de tichete de
masa/cadou,
cresa=1;

Analiza actelor de
control transmise de
organele cu atributii
in acest sens;

masa, tichete
cadou, tichete de
cresa si loterii
publicitare
Director
coordonator al
activitatii de jocuri
de noroc, tichete de
masa, tichete
cadou, tichete de
cresa si loterii
publicitare

lunar

C. Loterii publicitare:
Obiective/activitati

Rezultate asteptate

Verificarea
regulamentelor
agentilor economici
in domeniul
loteriilor publicitare

Inregistrarea in evidenta
interna;
Intocmirea/completarea
registrului

Indicatori de
rezultat si/sau de
performanta
1. Nr. loterii
publicitare
transmise=400;
2. Nr. Solicitari
verificari cu
incidenta pe legea
jocurilor de

443

Resurse

Responsabili

Termen limita

Director
coordonator al
activitatii de jocuri
de noroc, tichete
de masa, tichete
cadou, tichete de
cresa si loterii

lunar

noroc=1;
3. Nr. decizii
privind incidenta
jocurilor de noroc;

publicitare

Autoritatea de management pentru


programul operaional sectorial de cretere a competivitii economice

Obiective
specifice

Gestionarea
eficienta si
eficace a
Programului
Operaional
Sectorial
,,Cresterea
Competitivitatii
Economice n

Activiti

Coordoneaza
elaborarea
documentelor de
programare si a
documentelor
necesare pe
parcursul
implementarii
Programului

Resurse
(bugetul
ministerului
Indicatori
si/sau
Rezultate
de rezultat
bugetul
ateptate
i/sau de
alocat
Responsabili
performan
programului
prin axa de
asistenta
tehnica)
Nu este cazul Directorul
Trim II 2008
Trim II 2008
Documentul
IR. Grad de
general
Cadru
de finalizare 85%
Implementare
Directorul
(DCI)
general adjunct
actualizat
Seful
Trim II 2008
Trim II 2008
Ghidurile
IR.
Nr
de
Serviciului
solicitantului
ghiduri lansate
Coordonare

444

Termen de realizare
si stadiul actual

Pe
tot
parcursul
perioadei
de
implementare 20072015

conformitate cu
principiul bunei
gestiuni
financiare pe
toata perioada
de implementare

Operational
Sectorial
Cresterea
Competitivitatii
Economice

publicate
2008

Program

in 15

Trim II 2008
Apeluri
de
proiecte lansate
(pentru 34 de
operatiuni din
AP 1-4 din
cadrul
POS
CCE)
Trim II 2008
Scheme ajutor
de stat aprobate
pentru
operatiunile
prevazute a fi
lansate in 2008

Trim II 2008
IR: numarul de
apeluri
de
proiecte lansate
-3

Trim II 2008
Ordine
cheltuieli
eligibile
elaborate
pentru
operatiunile
prevazute a fi
lansate in 2008
Trim II 2008
Raportul anual
de

Trim II 2008
IR.
Nr.
de
operatiuni
incluse
in
ordine
de
cheltuieli
eligibile -5

Trim II 2008
IR.Numar
de
scheme 6

Trim II - 2008
IR. Grad de
finalizare

445

implementare
elaborat

100%

Verificarea
si
avizarea
procedurilor
aprobate la nivelul
OI-urilor
pentru
componenta
de
management
financiar si control

- Nu
Trim II 2008
IR:
Nr. cazul
proceduri
avizate 72

este Directorul
General

Elaborarea
procedurii
monitorizare

- Nu
Trim II 2008
IR. Grad de cazul
finalizare

100%

este Directorul
General

Trim I-II 2008


Procedurile
aferente
OI
avizate
la
nivelul
conducerii AM
conform
prevederilor
acordului
de
delegare
Trim II 2008
de Procedura de
monitorizare
(tehnica)
elaborata

Participarea
la Trim II 2008
grupul de lucru Intalniri
ale
pentru
grupului
de
lucru la care s-a
monitorizare
coordonat de ACIS participat

Trim II 2008
Nr intruniri ale
grupului
de
lucru -1

Trim II 2008
Rapoarte
trimestriale de
de monitorizare
elaborate.

Trim II 2008
IR: Grad de
finalizare
Nu este cazul

Elaborarea
rapoartelor
trimestriale
monitorizare

446

Seful
Serviciului de
Management
Financiar
si
Control

Directorul
General
Adjunct
Seful
Serviciului
Monitorizare si
Evaluare
(inclusiv IT)

Pe
tot
parcursul
perioadei
de
implementare 20072015

Pe
tot
parcursul
perioadei
de
implementare 20072015

Efectuarea
vizite
monitorizare
Participarea
elaborarea
procedurii
evaluare
programului
Elaborarea
planului
multianual
evaluare

Trim II 2008
de Vizite
de
de monitorizare
realizate.

Trim II 2008
Nr de vizite de
monitorizare
efectuate anual.
Nu este cazul
- Nu
la Trim II 2008 Trim II 2008
Procedura de IR. Grad de cazul

de evaluare
a finalizare
100%
a programului
elaborata

Trim II 2008
Plan multianual
de de
evaluare
elaborat

Trim II 2008
IR. Grad de
finalizare
100%
Finalizat
si
aprobat
in
cadrul
Comitetului de
Monitorizare
POS CCE

Trim II 2008
Intalniri
ale Trim II 2008
nr
de
grupului
de IR:
ale
lucru
ACIS- intalniri
grupului
de
UCE
lucru
ACISUCE: 2

447

este Directorul
General
Directorul
General
Adjunct
Seful
Serviciului
Monitorizare si
Evaluare
(inclusiv IT)

Pe
tot
parcursul
perioadei
de
implementare 20072015
Proceduri in curs de
realizare in cadrul
proiectului PHARE
RO 2004/016.

Implementeaza in Asistenta
mod
direct Tehnica
proiectele
de
asistenta tehnica Trim II 2008
(AT) si proiectele Fise de proiect
pentru
evaluate
intreprinderi mari.

- Nu
cazul
Trim I-II 2008
IR: Numar de
fise de proiect
evaluate: 13
IR: Numar de
fise de proiect
aprobate: 8

Trim I-II 2008


Trim II 2008
IR: Numar de
Reuniuni
Comitet
AT reuniuni: 10
efectuate
Trim II 2008
-necesarul de
AT
corect
identificat

Trim I-II 2008


IR: tipuri de
proiecte
AT
identificate

95%

Trim I-II 2008


Trim II 2008
Axa 5 (AT) IR: Grad de
DCI actualizata finalizare: 95%
Intreprinderi
Mari
Trim II 2008

Trim II 2008

448

este Directorul
General
Directorul
General
Adjunct

Permanent Pe tot
parcursul
perioadei
de
implementare
2007-2015
Proceduri in curs de
realizare in cadrul
proiectului PHARE
de RO 2004/016.

Seful
Serviciului
Gestionare
Program
(implementare;
Asistenta
Tehnica)

Indeplineste
obligaiile
n
materie
de
informare i de
publicitate,
in
conformitate
cu
reglementarile
nationale
si
comunitare

Asigura
secretariatul

Ghidul
solicitantului
pentru
intreprinderi
mari elaborat

IR. Grad
finalizare
100%

de

Trim II 2008
Procedura de
evaluare
si
selectie
aprobata

Trim II 2008
IR: Grad de
finalizare
100%

Trim II 2008
Procedura de
intocmire
a
contractelor
elaborata
Trim II 2008
Actiuni
de
comunicare la
care
s-a
participat.

Trim II 2008
IR: Grad de
finalizare100%

Trim II 2008
IR.
Nr
de
actiuni
de
comunicare la
care
s-a
participat 8
din care: 6
participari
la
evenimente, 1
interviu si 1
intalnire
cu
jurnalistii
Trim II 2008
Trim II 2008
Reuniuni ale IR:
Numar

449

- Nu
cazul

este Directorul
General
Directorul
General
Adjunct

Permanent Pe tot
parcursul
perioadei
de
implementare
2007-2015

Seful Birou de
Comunicare si
Resurse Umane
Resurse
umane

Directorul
si General

Permanent Pe tot
parcursul
perioadei

permanent
al CM organizate
Comitetului
de
Monitorizare (CM) Trim II 2008
al POS CCE
Alte reuniuni
CM la care s-a
participat

reuniuni CM - 1 financiare
suficiente.
Trim II 2008
IR:
Nr.
participari - 7

Trim II 2008
Procedura de
Resurse Umane
elaborata
Asigura, la nivelul Trim II 2008
Ministerului
Management
Economiei
si tehnic
Finantelor
performant

Trim I-II 2008


IR: Grad de
finalizare

100%
Trim II 2008
Ponderea
proiectelor
finalizate
la

Directorul
General
Adjunct

de
implementare
2007-2015
A avut loc deja prima
intalnire oficiala a
CM POS CCE

Secretariatul
permanent
al
CM POS CCE
(cele
doua
persoane
nominalizate)
Organizeaza
si Trim II 2008
Resurse
Directorul
Permanent Pe tot
Trim II 2008
coordoneaza
Cursuri
de IR.Numar de
umane
si General
parcursul
perioadei
activitatea
de pregatire
sesiuni
de financiare
de
implementare
resurse umane a profesionala
cursuri
suficiente
Directorul
2007-2015
Autoritatii
de organizate.
organizate (1)
General
Management
Adjunct
pentru POS CCE
IR.
Nr.
in conformitate cu
persoane
Seful Biroului
reglementarile
participante la
de Comunicare
nationale
si
sesiuni
de
si
Resurse
comunitare
pregatire: 2
Umane

Coordonarea si
monitorizarea
eficiente in
implementarea

450

Resurse
Director
umane
si General
financiare
Adjunct
suficiente

Pana la finalizarea
perioadei de finantare
prin fonduri de preaderare

tehnica a
fondurilor
PHARE
aprobate prin
memorandumuri
le de
finantare/inteleg
ere

(domeniul
economic),
coordonarea
gestionarii
fondurilor primite
de la Uniunea
Europeana si cofinantarii nationale
prin
programele/proiect
ele
care
beneficiaza
de
asistenta financiara
nerambursabila
PHARE
Participa
la Trim II 2008
Proiecte
evaluarea
contractate
proiectelor
propuse
spre
finantare
din
fonduri
nerambursabile
PHARE
Participa la faza de
contractare
a
proiectelor
finantate
din
fonduri
nerambursabile
PHARE

termenele
prevazute
in
memorandumur
ile de finantare
(100%)

Trim II 2008
IR:
ponderea
proiecte
contractate/proi
ecte aprobate in
cadrul
exercitiului de
programare
0% din Phare
2006
Numar proiecte
contractate/an
Nu este cazul

451

Director
Resurse
umane
si General
Adjunct
financiare
suficiente

Pana la finalizarea
perioadei de finantare
prin fonduri de preaderare

Mentine
comunicarea
permanenta
cu
Reprezentanta
Comisiei Europene
in Romania si
institutiile
nationale implicate
in managementul
fondurilor PHARE

Trim II 2008
Rapoarte
de
monitorizare
semestriale
transmise
la
termenul
stabilit

Trim II 2008
IR:
Nr.
rapoarte
cerute/nr.
rapoarte trimise
(1)

Trim II 2008
Rapoarte
lunare
de
monitorizare a
progresului
tehnic

Trim II 2008
IR: Grad de
finalizare:
100%

Trim I-II 2008


Comunicare
interinstitutionala
optimizata

Trim I-II 2008


IR:Nr
de
intalniri
periodice, dupa
caz (6)

452

Resurse
Director
umane
si General
financiare
Adjunct
suficiente

Pana la finalizarea
perioadei de finantare
prin fonduri de preaderare

Direcia piaa intern

Obiectiv: Reprezentarea eficient, in cadrul instituiilor comunitare, a poziiei naionale in domeniul afacerilor europene, pentru
domeniile din responsabilitatea Ministerul Economiei i Finanelor (MEF), cu excepia domeniului financiar, fiscal, (denumite n
cele ce urmeaz "domenii de responsabilitate")

Nr.
crt

Activiti

Rezultate ateptate

Indicatori de
rezultat / de
performan

Numr
documente
nsuite
de
conducerea
ministerului
care
conin poziia oficial
a Romniei aferent
domeniilor
competitivitate
i
energie: 5.

1.1

Elaborarea,
n
colaborare
cu
direciile
de
specialitate din MEF,
poziiei
naionale
aferent domeniilor
competitivitate
i
energie.

Documentele nsuite
de
conducerea
ministerului
care
conin poziia oficial
a Romniei aferent
domeniilor
competitivitate
i
energie.

1.2
.

ntocmirea dosarelor
de participare ale
conducerii MEF la
reuniunile Consiliilor
Uniunii
Europene
(UE) Competitivitate

Dosarele
de
participare
ale
Numr dosare de
conducerii MEF la
participare elaborate:
reuniunile Consiliului
1.
Uniunii
Europene
(UE) Competitivitate

453

Resurse

Responsabili

Director Ctlina
Groza
(responsabili
interni: Alina
Nu
este Stan,
necesar
Veronica Ha,
alocarea
de Gabriela
resurse
Gherghinoiu,
materiale
Andreea
suplimentare
Ciocrlan, Adina
Georgescu,
Georgiana
Pariza, Ctlina
Lupu)
Nu
este
necesar
Director Ctlina
alocarea
de Groza
resurse
ef serviciu
materiale
Adriana Srzea
suplimentare

Termen limit

n funcie de
calendarul
stabilit
de
Preedinia
Consiliului
Uniunii
Europene/Perm
anent

Semestrial/atun
ci cnd este
cazul

Nr.
crt

Activiti
i Energie.

1.3

Rezultate ateptate

Indicatori de
rezultat / de
performan

Resurse

Responsabili

Termen limit

Nu
este
necesar
alocarea
de
resurse
materiale
suplimentare

Director Ctlina
Groza
(responsabili
interni: Andreea
Atefanei,
Georgiana
Pariza)

Cnd este cazul

i Energie.

Elaborarea,
n
colaborare
cu
direciile
de
specialitate, poziiei
care Numr
documente
MEF
pentru Documentele
reuniunile Consiliului conin poziia oficial care conin poziia
oficial a MEF: 2.
UE, unde se dezbat a MEF
sau adopt, dup caz,
aspecte
tangente
activitii MEF.

1.4

Fundamentarea
poziiei oficiale a
Romniei
pentru
domeniile
de
Numr
documente
responsabilitate care Documentele
care
transmise
care
conin
urmeaz
a
fi conin poziia oficial
poziia oficial a
prezentat n cadrul a Romniei
Romniei: 30.
COREPER
i
grupurilor de lucru ale
Comisiei Europene i
Consiliului.

1.5

Elaborarea,
colaborare

n Documentele
care Numr
cu conin poziia oficial nsuite

documente
de

454

Director Ctlina
Groza
(responsabili
interni: Alina
Nu
este Stan,
necesar
Veronica Ha,
alocarea
de Gabriela
resurse
Gherghinoiu,
materiale
Andreea
suplimentare
Ciocrlan, Adina
Georgescu,
Georgiana
Pariza, Ctlina
Lupu)
Nu
este Director Ctlina
necesar
Groza

n funcie de
agenda
COREPER

Permanent/Cn
d este cazul

Nr.
crt

Activiti

Rezultate ateptate

direciile
de a MEF
specialitate din MEF,
poziiei MEF aferent
Agendei
Lisabona,
pentru domeniile de
responsabilitate.

1.6

1.7

Elaborarea,
n
colaborare
cu
direciile
de
specialitate din MEF,
poziiei ministerului
privind
Programul
Naional de Reform
(PNR)

Participarea
la
reuniunile
de
coordonare
sptmnal
organizate
de
Ministerul Afacerilor
Externe

Departamentul pentru

Indicatori de
rezultat / de
performan
conducerea
ministerului
care
conin poziia oficial
a MEF
nu a fost solicitat
DPI niciun punct de
vedere aferent poziiei
Agendei Lisabona.

Numr
documente
Documentele
care
aprobate care conin
conin poziia oficial
poziia oficial a
a MEF
MEF: 1
ndeplinirea
obiectivelor din sfera
de responsabilitate a
MEF
din
cadrul
Programului Naional
de Reform

Numr
obiective
menionate
n
Raportul
de
Monitorizare
nu este cazul.

Documentele
care
conin poziia oficial
a MEF, pentru sfera
de
responsabilitate,
Numr
documente
finalizate n cadrul
susinute n cadrul
reuniunii
de
reuniunilor
de
coordonare
coordonare
sptmnal
organizate
de
Ministerul Afacerilor
Externe 455

Resurse

Responsabili

Termen limit

alocarea
de ef serviciu
resurse
Adriana Srzea
materiale
suplimentare

Nu este
necesar
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare
Nu este
necesar
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare
Nu este
necesar
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Director Ctlina
Groza
ef serviciu
Adriana Srzea

Anual/La
solicitarea
Departamentulu
i pentru Afaceri
Europene

Director Ctlina
Groza
(toi funcionarii
publici din cadrul
direciei, precum Cnd este cazul
i consilierii
pentru afaceri
europene care i

Nr.
crt

Activiti

Rezultate ateptate

Afaceri Europene, n
cadrul
crora
se
definitiveaz poziia
Romniei
privind
aspectele
care
urmeaz a fi dezbtute
n cadrul COREPER,
in vederea transmiterii
la
Reprezentanta
Permanenta
a
Romniei la Comisia
Europeana.

1.8

Participarea,
atunci
cnd este cazul, la
lucrrile grupurilor de
lucru ale Consiliului
UE
si
Comisiei
Europene
pentru
susinerea
i
argumentarea corect
i complet a poziiei
naionale.

Documentele
care
conin poziia oficial
a Romniei

Susinerea
i
argumentarea corect
i complet a poziiei
naionale

Indicatori de
rezultat / de
performan
Departamentul pentru
Afaceri Europene n
cadrul
crora
se
definitiveaz poziia
Romniei
privind
aspectele
care
urmeaz a fi dezbtute
n cadrul COREPER:
8.
Numr participri la
reuniunile
de
coordonare: 12.
Numr
documente
susinute n cadrul
grupurilor de lucru ale
Consiliului UE i
Comisiei
Europene
care conin poziia
oficial a Romniei:
1.
Numr participri la
grupurile de lucru ale
Consiliului UE i
Comisiei Europene: 3.
Numr
rapoarte
deplasare elaborate i
aprobate
de

456

Resurse

Responsabili

Termen limit

desfoar
activitatea n
cadrul direciei,
n funcie de
tematica de
discuie a
reuniunilor)
Sptmnal

Nu este
necesar
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Director Ctlina
Groza
(toi funcionarii
publici din cadrul
direciei, precum
i consilierii
pentru afaceri
europene care i Cnd este cazul
desfoar
activitatea n
cadrul direciei,
n funcie de
tematica de
discuie a
reuniunilor)

Nr.
crt

Activiti

1.9

Elaborarea
poziiei
MEF solicitat de
DAE
n
cadrul
grupului de lucru
privind
aplicarea
Directivei Servicii nr.
2006/123

1.1
0

Elaborarea
poziiei
MEF solicitat de
DAE pentru Centrul
SOLVIT

Indicatori de
rezultat / de
performan
conducerea
ministerului: 3.
Numr participri la
reuniunile grupului de
lucru 7.
Documentele
care Numr
documente
conin poziia MEF
coninnd punctul de
vedere al MEF, pentru
domeniile
de
responsabilitate: 13.
Numr
documente
coninnd punctul de
vedere al MEF, pentru
domeniile
de
Documentele
care responsabilitate
conin poziia MEF
nu s-au primit
solicitari
privind
domeniile
din
responsabilitatea
MEF.
Rezultate ateptate

457

Resurse

Responsabili

Termen limit

Nu
este
necesar
alocarea
de
resurse
materiale
suplimentare

Director Ctlina
Groza
(responsabil
intern:
Alina Stan,
Nicolae Conea)

Cnd
este
cazuln
(la
solicitarea
DAE)

Nu
este
necesar
alocarea
de
resurse
materiale
suplimentare

Director Ctlina
Groza
(responsabil
intern:
Alina Stan)

Cnd este cazul


(la solicitarea
DAE)

Obiectiv: Actualizarea cadrului legislativ n concordan cu evoluiile nregistrate si practica european pentru domeniile de
responsabilitate
Nr.
crt

Activiti

2.1

Elaborarea bianual a
planurilor de msuri i
aciuni
pentru
preluarea
i
implementarea acquisului comunitar din
sfera
de
responsabilitate.

2.2

Participarea n calitate
de administratori de
directive la gestionarea
reglementrilor tehnice
care
transpun
directivele europene
din
domeniile
de
responsabilitate.

Rezultate ateptate

Indicatori de rezultat
/ de performan

Resurse

Responsabili

Director
Ctlina Groza
(toi funcionarii
publici din
Nu este
Planurile de msuri i
cadrul direciei,
necesar
aciuni
pentru
precum i
alocarea de
preluarea
i
resurse
consilierii
implementarea acquismateriale
pentru afaceri
ului comunitar
suplimentare europene care
i desfoar
activitatea n
cadrul direciei)
Numr acte normative
Director
Elaborarea
i/sau naionale de aplicare a
Ctlina Groza
actualizarea legislaiei reglementrilor
(responsabili
naionale n aplicarea tehnice publicate n
interni:
Nu este
reglementrilor
Monitorul Oficial al
Alina Stan,
necesar
tehnice din domeniile Romniei,
din
Veronica Ha,
alocarea de
de responsabilitate
domeniile
de
Gabriela
resurse
responsabilitate: 2.
Gherghinoiu,
materiale
Marian Aprodu,
Numr aciuni de
suplimentare
Informarea
Andreea
informare organizate
operatorilor economici
Ciocrlan,
(mese
rotunde,
cu privire la evoluia
Adina
seminarii, campanii de
legislaiei comunitare
Georgescu,
informare) nu au
Numr planuri de
msuri
i
aciuni
pentru preluarea i
implementarea acquisului
comunitar,
aprobate
de
conducerea
ministerului:
documentul se afla in
curs de elaborare.

458

Termen limit

30 iunie 2008,
respectiv 31
decembrie 2008

Permanent

Nr.
crt

Activiti

Rezultate ateptate

2.3

Urmrirea
evoluiei
legislaiei comunitare
din
domeniile
de
responsabilitate
i
coordonarea
transpunerii acesteia n
legislaia naional n
termenul prevzut de
acquis

Actele
normative
naionale
de
transpunere a acquisului comunitar a cror
elaborare
a
fost
coordonat

2.4

Elaborarea tabelelor de
concordan aferente
legislaiei
naionale
armonizate
pentru
domeniile
de
responsabilitate.

Tabelele
de
concordan aferente
legislaiei
naionale
armonizate
pentru
domeniile
de
responsabilitate

Indicatori de rezultat
/ de performan
fost organizate astfel
de actiuni.

Resurse

Responsabili
Georgiana
Pariza,
Andreea
Atefanei)

Director
Numr acte normative
Ctlina Groza
naionale
de
(toi funcionarii
transpunere
a
a Nu este
publici din
acquis-ului comunitar necesar
cadrul direciei,
publicate n Monitorul alocarea de
precum i
Oficial al Romniei, resurse
consilierii
din domeniile de materiale
pentriu afaceri
responsabilitate,
a suplimentare europene care
cror elaborare a fost
i desfoar
coordonat 1.
activitatea n
cadrul direciei)
Director
Ctlina Groza
(toi funcionarii
Nu este
publici din
Numr
tabele
de
necesar
cadrul direciei,
concordan transmise
alocarea de
precum i
Departamentului
resurse
consilierii
pentru
Afaceri
materiale
pentru afaceri
Europene 3.
suplimentare europene care
i desfoar
activitatea n
cadrul direciei)

459

Termen limit

Permanent/Conform
termenelor
prevzute de acquis

Conform
termenelor stabilite
de acquis-ul
comunitar sau de
comun acord cu
Departamentul
pentru Afaceri
Europene

Nr.
crt

Activiti

Evaluarea legislaiei
specifice domeniului,
in vederea aprecierii
gradului
in
care
prevederile legislative
2.5 rspund in permanen
evoluiei in domeniu si
identificarea
prevederilor
legale
care se impun a fi
modificate/completate.

2.6

Fundamentarea
si
elaborarea proiectului
de act normativ de
modificare/completare.

2.7

Analizarea
propunerilor de acte
normative care preiau
legislaia
european
transmise la MEF n

Rezultate ateptate

Indicatori de rezultat
/ de performan

Resurse

Responsabili

Director
Ctlina Groza
Prevederile
legale
(toi funcionarii
identificate
care
Nu este
publici din
necesit
a
fi
necesar
cadrul direciei,
modificate/completate
alocarea de
precum i
n vederea corelrii
resurse
consilierii
acestora cu evoluiile
materiale
pentru afaceri
din domeniu
suplimentare europene care
i desfoar
activitatea n
cadrul direciei)
Director
Ctlina Groza
(toi funcionarii
Nu este
publici din
Numr acte normative
Actele normative de
necesar
cadrul direciei,
de
modificare/completare
alocarea de
precum i
modificare/completare
publicate n Monitorul
resurse
consilierii
publicate n Monitorul
Oficial al Romniei
materiale
pentru afaceri
Oficial al Romniei -.
suplimentare europene care
i desfoar
activitatea n
cadrul direciei)
Documentele
Numr
documente Nu este
Director
coninnd puncte de coninnd puncte de necesar
Ctlina Groza
vedere referitoare la vedere referitoare la alocarea de
(toi funcionarii
propunerile de acte propunerile de acte resurse
publici din
normative care preiau normative care preiau materiale
cadrul direciei,
Numr acte normative
identificate
care
necesit
a
fi
modificate/completate
in cadrul perioadei
de raportare nu au
fost identificate acte
normative
care
necesita
a
fi
modificate/completate.

460

Termen limit

Permanent/Cnd
este cazul

Permanent/Cnd
este cazul

Cnd este cazul/n


termen de 5 zile de
la data primirii
propunerilor de acte
normative

Nr.
crt

Activiti
vederea avizrii.

2.8

Analizarea
propunerilor de noi
acte
legislative
elaborate de MEF
aferente domeniilor de
responsabilitate,
cu
excepia domeniului
financiar, fiscal, din
punct de vedere al
conformitii acestora
cu
acquis-ul
comunitar.

2.9

Analizarea legislaiei
naionale
din
domeniile
nearmonizate
n
vederea
eliminrii
barierelor n calea
liberei circulaii a
mrfurilor.

Indicatori de rezultat
Resurse
Responsabili
/ de performan
legislaia european legislaia european suplimentare precum i
transmise la MEF n transmise la MEF n
consilierii
vederea avizrii
vederea avizrii: 7.
pentru afaceri
europene care
i desfoar
activitatea n
cadrul direciei)
Documentele
Director
coninnd puncte de
Ctlina Groza
vedere referitoare la
Numr
documente
(toi funcionarii
propunerile de noi acte
coninnd puncte de Nu este
publici din
legislative elaborate
vedere referitoare la necesar
cadrul direciei,
de MEF aferente
propunerile de noi alocarea de
precum i
domeniilor
de
acte
legislative resurse
consilierii
responsabilitate,
cu
elaborate de MEF materiale
pentru afaceri
excepia domeniului
aferente domeniilor de suplimentare europene care
financiar, fiscal, din
responsabilitate: 9.
i desfoar
punct de vedere al
activitatea n
conformitii acestora
cadrul direciei)
cu acquis-ul comunitar
Director
Ctlina Groza
Nu este
ef serv iciu
necesar
Adriana Srzea
alocarea de
(responsabil
Actele
normative Numr acte normative resurse
intern:
naionale identificate naionale
din materiale
Roxana
din domeniul liberei domeniul
liberei suplimentare
Apreutesei,
circulaii a mrfurilor circulaii a mrfurilor
Alina Stan)
care necesit a fi care necesit a fi
modificate n vederea modificate n vederea
eliminrii barierelor
asigurrii eliminrii
barierelor
In
perioada 461
de raportare
Rezultate ateptate

Termen limit

Cnd este cazul/n


termen de 5 zile de
la data primirii
propunerilor de acte
normative

Permanent

Nr.
crt

Activiti

Rezultate ateptate

Actele
normative
naionale
din
domeniul
de
responsabilitate
al
MEF care necesit a fi
modificate n vederea
eliminrii barierelor

Indicatori de rezultat
/ de performan
nu a fost identificat
nici un act normativ
care instituia bariere
in
calea
liberei
circulatii
a
marfurilor.
Numr acte normative
naionale
din
domeniul
de
responsabilitate
al
MEF care necesit a fi
modificate n vederea
eliminrii barierelor
nu este cazul.

Resurse

Responsabili

Termen limit

Obiectiv: mbuntirea cadrului legislativ n vederea respectrii de ctre Romnia a liberei circulaii a mrfurilor prin
asigurarea schimbului de informaii cu Comisia Europeana si Statele Membre
Nr
crt

Activiti

Coordonarea
procesului
de
aplicare
a
legislaiei
3.1
comunitare
referitoare
la
funcionarea
Pieei Interne n

Rezultate ateptate Indicatori de rezultat / de performan


Notificrile
transmise Comisiei
Europene
n
vederea asigurrii
liberei circulaii a
mrfurilor
ntre
statele membre

Numr notificri transmise Comisiei


Europene n vederea asigurrii liberei
circulaii a mrfurilor ntre statele
membre nu a fost cazul.

462

Resurse
Nu
este
necesar
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Responsabili Termen limit


Director
Ctlina
Groza
ef serviciu
Adriana
Srzea

Cnd e cazul

Nr
crt

Activiti

domeniul liberei
circulaii
a
mrfurilor ntre
statele membre,
n calitate de
punct naional
de contact cu
Comisia
European
(conform
Regulamentului
CE 2679/1998
privind
funcionarea
Pieei Interne n
legtura
cu
libera circulaie
a
mrfurilor
ntre
statele
membre)
Coordonarea
procesului
de
aplicare
a
legislaiei
3.2 comunitare care
stabilete
o
procedur
pentru schimbul
de
informaii

Rezultate ateptate Indicatori de rezultat / de performan

Notificri transmise
Comisiei Europene
n
vederea
informrii statelor
membre
asupra
derogrilor de la
principiul
liberei
circulaii
a
mrfurilor

Numr notificri transmise Comisiei


Europene n vederea informrii statelor
membre asupra derogrilor de la
principiul liberei circulaii a mrfurilor.
- Nu a fost necesar transmiterea de
notificri Comisiei Europene n vederea
informrii statelor membre asupra
derogrilor de la principiul liberei
circulaii a mrfurilor.

463

Resurse

Nu
este
necesar
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Responsabili Termen limit

Director
Ctlina
Groza
ef serviciu
Adriana
Srzea

Cnd e cazul

Nr
crt

Activiti

Rezultate ateptate Indicatori de rezultat / de performan

ntre
statele
membre asupra
msurilor care
derog de la
principiul liberei
circulaii
a
mrfurilor,
n
calitate de punct
naional
de
contact
cu
Comisia
European
(conform
Deciziei
3052/95/
CE
stabilind
o
procedur
pentru schimbul
de
informaii
privind msurile
naionale care
derog de la
principiul liberei
circulaii
a
mrfurilor
n
cadrul
Comunitii)

464

Resurse

Responsabili Termen limit

Nr
crt

Activiti

Coordonarea
procesului
de
schimb
de
informaii
pentru
reglementrile
tehnice
n
calitate de punct
naional
de
contact
cu
Comisia
European
(conform
3.3 Directivelor
98/34/CE
stabilind
o
procedur
de
informare
n
domeniul
normelor
i
reglementrilor
tehnice,
respectiv
98/48/CE
de
modificare
a
Directivei
98/34/CE)
Notificarea
3.4
legislaiei

Rezultate ateptate Indicatori de rezultat / de performan

Resurse

Responsabili Termen limit

Notificri transmise
Comisiei Europene
asupra
legislaiei
naionale
nearmonizate
n Numr notificri naionale transmise
vederea prevenirii Comisiei Europene - 2.
introducerii
de
bariere n calea
liberei circulaii a
mrfurilor
Notificri
asupra
legislaiei naionale
nearmonizate
a
statelor
membre,
primite
de
la
Comisia European
i transmise spre
evaluare direciilor
cu responsabiliti
din cadrul MEF i
altor
instituii
publice, n funcie
de tematic

Numr notificri primite de la Comisia


European i transmise spre evaluare
direciilor cu responsabiliti din cadrul
MEF i altor instituii publice, n funcie
de tematic: 84.

Acte
normative Numr
notificrii
notificate
la Departamentului
pentru

465

Cnd
cazul

Nu
este
necesar
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Director
Ctlina
Groza
(responsabil
intern:
Roxana
Apreutesei)

transmise Nu
este Director
Afaceri necesar
Ctlina

Permanent

Permanent

este

Nr
crt

Activiti

naionale
armonizate
pentru
domeniile din
responsabilitatea
MEF (domeniul
economie)
Coordonarea
procesului
de
consultare
a
operatorilor
economici
n
calitate de punct
naional
de
contact pentru
Grupul
de
Consultare
a
ntreprinderilor
3.5
Europene

Rezultate ateptate Indicatori de rezultat / de performan


Departamentul
Europene: 3.
pentru
Afaceri
Europene
care
transpun acquisul
comunitar

Corespondena
privind informarea
operatorilor
economici
cu
privire la demararea
de ctre Comisia
European
a
procesului
de
consultare
a
operatorilor
economici

Resurse
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Numr aciuni/scrisori de informare a


operatorilor economici cu privire la
demararea de ctre Comisia European a
procesului de consultare a operatorilor
economici 500 scrisori pentru cele 5
consultari
initiate
de
Comisia
Europeana.
Numrul operatorilor economici care au
rspuns consultrilor Comisiei Europene
13 operatori au raspuns in cadrul unei
consultari, 13 operatori au raspuns in
cadrul unei alte consultari, pentru restul
de 3 consultari, datele nu sunt inca
disponibile.
% din operatorii economici (care au
acceptat s participe la consultri) care
au rspuns la consultrilor Comisiei
Europene 13% si 13% pentru cele 2
consultari pentru care datele procesate
de Comisia Europeana sunt disponbile.
Pentru restul de 3 consultari, datele sunt
in curs de procesare.

466

Nu
este
necesar
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Responsabili Termen limit


Groza
(responsabil
intern:
Roxana
Apreutesei)

Director
Ctlina
Groza
(responsabil
intern:
Veronica
Ha)

La solicitarea
Comisiei
Europene

Nr
crt

Activiti

Coordonarea, la
nivelul MEF, a
activitii
de
fundamentare a
poziiei
naionale pentru
domeniile din
responsabilitate
n
cadrul
procedurii
de
nclcare
a
3.6 dreptului
comunitar
(infringement),
n calitate de
punct naional
de contact cu
Departamentul
pentru Afaceri
Europene
si
Ministerul
Afacerilor
Externe.
Coordonarea
procesului
de
fundamentare a
3.7
poziiei
naionale,
la
nivelul MEF, n

Rezultate ateptate Indicatori de rezultat / de performan

Documentele
transmise DAE i
MAE n vederea
fundamentrii
poziiei naionale n
cadrul procedurii de
nclcare
a
dreptului comunitar
(infringement)

Documentele
cuprinznd punctele
de vedere al MEF
referitoare
la
obiectivul Strategiei
Lisabona - o mai

Resurse

Responsabili Termen limit

Numr documente transmise DAE i


MAE n vederea fundamentrii poziiei
naionale n cadrul procedurii de
Nu
este
nclcare
a
dreptului
comunitar
necesar
Director
(infringement) nu a fost cazul.
alocarea de Ctlina
resurse
Groza
DAE si MAE nu au solicitat MEF
materiale
fundamentarea poziiei naionale pentru
suplimentare
domeniile din responsabilitate n cadrul
procedurii de nclcare a dreptului
comunitar (infringement).

Numr documente elaborate i transmise


DAE n scopul ndeplinirii obiectivului
Strategiei Lisabona - o mai bun
legiferare nu a fost cazul.

Nu
este
necesar
alocarea de
resurse
materiale
Nu s-a primit nicio solicitare din partea suplimentare

467

Director
Ctlina
Groza
(responsabil
intern: ef
serviciu,

Cnd este
cazul

Permanent

Nr
crt

Activiti
scopul
ndeplinirii
obiectivului
Strategiei
Lisabona - o
mai
bun
legiferare,
n
calitate de de
punct naional
de contact cu
Departamentul
pentru Afaceri
Europene

Rezultate ateptate Indicatori de rezultat / de performan


bun
legiferare,
elaborate
n
consultare
cu
direciile de profil i
insituiile
din
subordinea
ministerului,
transmise
DAE
pentru
fundamentarea
poziiei nationale.

Obiective
specifice
Activiti
1.Perfectionarea 1.1 Actualizarea
sistemului
documentului de
politicilor
politica industriala
industriale si a
si a planului de
mecanismelor
actiune aferent;
de dezvoltare
durabila.

Resurse

DAE de transmitere a poziiei MEF cu


privire la ndeplinirea obiectivului
Strategiei Lisabona o mai bun
legiferare

Responsabili Termen limit


Adriana
Srzea,
Alina Stan)

Direcia general politica industrial i competivitate


Rezultate
Termen
Indicatori
ateptate
Responsabili
limit
de rezultat
1.1 Adoptarea prin
1.1. Numar de
1.1. Director general 1.1. Din 4 in
HG a documentului
propuneri de
Ianc Petru, dir grali
4 ani
de politica
revizuire analizate
adjuncti: Stelian
industriala si a
in Comitetul Banateanu, Aurel Mitu,
planului de actiune
Interministerial Vasile Mirciu, Aurica
aferent
pentru Politica
Sereny, dir Calin
Industriala
Istratoiu

468

Realizari
trim II 2008
----

1.2 Colaborare la
elaborarea si
actualizarea
strategiilor
sectoriale;

1.3 - Armonizarea
activitatilor
sectoarelor public si
privat;
1.4. - Monitorizarea
si evaluarea
impactului
implementarii
masurilor de natura
economica,
industriala,
infrastructurala,
sociala si de mediu,
asupra

1.2. Elaborarea si
actualizarea
evaluarii sectoarelor
industriale

1.3. Realizare de
proiecte de
dezvoltare
industriala

1.2. - Numar de 1.2. Director general


evaluari ale
adjunct Aurel Mitu,
sectoarelor
director Calin Istratoiu,
industriale
Constantin Popovici,
elaborate si
Ion Ilie, Doina Nitu,
actualizate;
Ursea Lucian, Gaspar
Elena, Linculescu
- Numar de actiuni Liliana, Ion Capota,
de politica
Eremia Ungureanu,
industriala si de Carmen Tatar, Ana
Otelea, Ioan Brezeanu,
diseminare a
informatiilor
Nicolae Merticaru,
aferente
Vasile Patrnoiu,

1.2. Anual

1.3. Nr de proiecte 1.3. Director general


elaborate
adjunct Vasile Mirciu,
consilier Vasile
Patrnoiu

1.3. Anual

15

1.4. Luna
1.4. Un raport de 1.4. Director general
1.4. Rapoarte de
monitorizare privind monitorizare pe an adjunct Aurica Sereny, decembrie a
consilier Ioan Brezeanu fiecarui an
impactul masurilor
asupra
competitivitatii
industriei
prelucratoare

469

17

-----

competitivitatii
industriei
prelucratoare.
1.5.- Stimularea
creerii si dezvoltarii
de retele de clustere
regionale sau
locale.

1.5. Crearea si
dezvoltarea de retele
de clustere regionale
sau locale

1.6. - Urmarirea
realizarii sarcinilor
ce revin din Planul
national de gestiune
a deseurilor
referitoare la
gestionarea
deseurilor generate
de industrie.
2. Dezvoltarea 2.1 - Continuarea
cadrului
transpunerii
legislativ
legislatiei europene
specific.
in legislatia
nationala.

1.6. Reducerea
cantitatilor de
deseuri generate si
depozitate si
reintroducerea in
circuitul productiv a
acestora prin
reciclare.

1.5. Numarul de 1.5. Director general


clustere
adjunct Victor Schmidt,
identificate pe
consilier Cristina
sectoare
Leucuta
industriale in
Romnia

1.5. Anual

1.6. Realizarea
actiunilor la
termenele
prevazute in
plan.(%)

1.6. Anual

100%

2.1.
Permanent

2.1. Armonizarea
legislatiei nationale
cu cea a Uniunii
Europene

1.6. Director Calin


Istratoiu, Nicolae
Dinculeasa, Zielinschi
Felicia, Cazana
Manuela, Chirca Radu,
Basceanu Ovidiu,
Surghie Vasile, Voinea
Ovidiu
2.1. Numar de 2.1. Administratorii de
acte normative
directiva
armonizate si
aprobate

2.2.Elaborarea
ghidurilor de
aplicare a
Directivelor si
diseminarea acestora
la agentii economici

2.2.- numar de 2.2.Directorii general 2.2.De cte ori


ghiduri
adjuncti + directorul apare o modifi
care a
elaborate
DRM + administratorii
directive lor
numar actiuni
de directive
de diseminare
specifice sau
directive noi

-----2.2-Administrarea
Directivelor

470

3.Integrarea
politicilor de
C&D si de
infrastructura a
calitatii in
politica
industriala.

3.1. - Dezvoltarea
noilor tehnologii si
piete prin
promovarea noilor
initi ative
tehnologice bazate
pe parteneriatele
public-privat si pe
cooperarea intre
Statele Membre.

3.1. Crearea de
platforme
tehnologice in
oglinda fata de cele
ale Uniunii
Europene.

3.2. - Coordonarea 3.2. Identificarea si


promovarea de
de studii, cercetari si
metode si tehnologii
analize asupra
noi.
dinamicii sectoarelor
industriale si asupra
evolutiei structurale
si avantajelor
comparative cu
competitorii
internationali
corespunzatori.
3.3. - Realizarea
Planului sectorial in
domeniul
cercetariidezvoltarii din
industrie,
respectnd
procedura aprobata

3.3 Cresterea
competitivitatii
produselor
industriale

3.1. Numar de
platforme
tehnologice in
oglinda create

3.1. Directori general 3.1. Anual


adjuncti, director DRM,
consilier Lucian Ursea,
consilier Elena Gaspar

--------

3.2. Numar de 3.2. Directorii general 3.2. - Anual


teme de
adjuncti, directorul
cercetare
DRM si monitorii de
dezvoltare
proiecte
finalizate.

24

3.3. Numar de 3.3. Director general


proiecte
Petru Ianc, consilier
finalizate
Lucian Ursea

471

3.3. - Anual

prin Ordinul MEC


182/2005
4. Cresterea
4.1. - Gestionarea
competitivitatii fondurilor alocate
si
pentru aplicarea
performantelor masurilor de politica
industriei
industriala si
prelucratoare
cresterea
rom@nesti in
competitivitatii
context
produselor
european si
industriale.
mondial.
4.2. - Actiuni de
diseminare a
informatiilor
impreuna cu
camerele de comert
si industrie,
organismele de
certificare,
organismele de
supraveghere a pietei
si alte institutii
implicate;
4.3. - Identificarea
factorilor valorii
adaugate si
competitivitatii in
sectoarele industriale
cheie si anticiparea

4.1. Cresterea
competitivitatii
industriei
prelucratoare pe
piata interna si pe
piata externa

4.1. Director general


4.1. Numar de
adjunct Aurica Sereny,
proiecte
consilier Ioan Brezeanu
aprobate de
Comisie

4.2. Cunoasterea
reglementarilor
specifice de catre
potentialii
beneficiari ai
programelor

4.2. Director general 4.2. trimestrial


4.2.Numar de
adjunct Aurica Sereny,
actiuni de
diseminare
Director general adjunct
Vasile Mirciu,

4.3. Reducerea
efectelor negative
ale globalizarii
asupra industriei
prelucratoare
romnesti

4.3. Numarul de 4.3. Director general


actiuni de
adjunct Victor Schmidt,
identificare si
responsabilii pe
anticipare
sectoarele industriei
prelucratoare

472

4.1. Anual

4.3. anual

164

-------

posibilelor provocari
impuse de
globalizare.
4.4.- Asigurarea unei 4.4.- Informarea in
timp real asupra
legaturi operative in
domeniul economic noutatilor si modului
de reactie a DGPIC
cu reprezentantii
permanenti ai
Romniei pe lnga
Comunitatea
Europeana sau in
cadrul altor
organisme
internationale.
4.5.- Participarea la 4.5.- Participare la
lucrarile comisiilor intalnirile de lucru
ale Comisiilor
din cadrul
Consiliului
Economic si Social.
4.6.- Orientarea
asociatiilor
profesionale din
domeniu pentru a
deveni membri ai
organismelor si
organizatiilor
internationale de

4.6.- Participarea
asociatiilor
profesionale la
activitatile
organizatiilor
internationale de
profil

4.4.- Numarul 4.4.- Director general 4.4.- permanent


dr schimburi de adjunct Vasile Mirciu,
Consilier
Cristina
informatii
Leucuta

4.5.- Consilier Ioan


Brezeanu
Expert Silvia
Stancea

4.5. - lunar

13

4.6.
permanent

4.5 Numar de
propuneri
legislative
analizate si
avizate.

4.6.- numarul de 4.6.- directorii general


adjuncti pentru fiecare
actiuni de
sector industrial
orientare

473

profil.
5.mbunatatirea 5.1. Planificarea
permanenta a
activitatii:
organizarii
proprii si
perfectionarea
profesionala
continua a
personalului
propriu
5.2. Actualizarea
ROF-ului

5.1.Planuri.strategice 5.1.Realizarea la
termenele
si planuri anuale ale
stabilite a
DGPIC
actiunilor
planificate

5.2. Adaptarea
permanenta a
atributiilor DGPIC
la Programul de
guvernare pentru
domeniul industrial.

5.3. Evaluarea
periodica a
realizarii planului
de activitate

5.3. Realizarea
obiectivelor DGPIC

5.4. Evaluarea
anuala a
performantelor

5.4. Realizarea de
catre salariati a
atributiilor din fisa

5.1. Director general


Ianc Petru, directori
generali adjuncti:
Stelian Banateanu,
Aurel Mitu, Vasile
Mirciu, Aurica Sereny,
director Calin Istratoiu

5.1.
Permanent

5.2. La
5.2. Ordine ale 5.2 . Director general
aparitia de
Ianc Petru, directori
ministrului
modificari ale
generali adjuncti:
economiei si
Stelian Banateanu,
finantelor
structurii
Aurel Mitu, Vasile
pentru
organizatorice
aprobarea ROF Mirciu, Aurica Sereny,
MEF si a
director Calin Istratoiu, atributiilor
DGPIC
Consilier Petru
specifice
Badanoiu
5.3. Numarul de 5.3. Director general
5.3.
Ianc Petru, directori
activitati
Trimestrial
generali adjuncti:
realizate
Stelian Banateanu,
Aurel Mitu, Vasile
Mirciu, Aurica Sereny,
director Calin Istratoiu
5.4. Aprobarea
rapoartelor
anuale de

474

5.4. Director general


Ianc Petru, directori
generali adjuncti:

5.4. Anual

100 %

-------

realizat

--------

profesionale

postului si
aprecierea corecta a
rezultatelor
individuale

5.5. - Stabilirea
necesitatilor de
instruire a
personalului din
cadrul directiei si
urmarirea
realizarii acestei
instruiri.

5.5. Formarea
continua si
perfectionarea
tuturor salariatilor
DGPIC

evaluare.

Stelian Banateanu,
Aurel Mitu, Vasile
Mirciu, Aurica Sereny,
director Calin Istratoiu,
Consilier Petru
Badanoiu

5.5.- Numar de 5.5. Director general


participanti Ianc Petru, directori
la programe
generali adjuncti:
Numar
Stelian Banateanu,
programe de
Aurel Mitu, Vasile
instruire
Mirciu, Aurica Sereny,
director Calin Istratoiu,
Consilier Petru
Badanoiu

5.5.Anual - 2 programe
instruire
- 10
participanti

Direcia infrastructura calitii i mediu

Nr.
Obiectiv
Activitati
crt.
specific
Compartimentul infrastructura calitatii
1
Dezvoltarea
1.a participarea, ca
infrastructurii
membru, in cadrul
pentru evaluarea comisiilor si grupurilor
conformitatii,
de lucru organizate la
suport al cresterii nivel MEF
competitivitatii

Rezultate
asteptate

Indicatori de
performanta

Precizari

Includerea in strategiile si
politicile in domeniul
industriei a aspectelor ce
privesc calitatea produselor

Numrul de participri
la lucrrile comisiilor
i grupurilor de lucru:
2 participari

S-a participat la sedintele


grupului interministerial
de
lucru
pentru
coordonarea elaborarii si
implementarii
politicii
nationale

475

industriei
romanesti

1.b participarea, in
calitate de membru,
printr-un reprezentant
desemnat de director, in
cadrul Comisiei pentru
derularea mecanismului
de
acordare
a
sprijinului
financiar
prin Programul de
crestere
a
competitivitatii
produselor industriale.

Promovarea de proiecte cu
respectarea conditiilor si
criteriilor de eligibilitate
conform
prevederilor
legale

Imbunatatirea
cadrului
legal,
institutional
si
procedural pentru
asigurarea
functionarii
in
conditii
de
siguranta
a
instalatiilor sub
presiune,
instalatiilor
de
ridicat
si
aparatelor
consumatoare de
combustibil

2.a evaluarea legislatiei Promovarea unui cadru


specifice domeniului
legal consistent, care sa
asigure
coerenta
si
consecventa
in
implementare

Numarul de participari
la lucrarile Comisiei:
5
participari
(5
sedinte organizate
Numarul de proiecte
acceptate(eligibile)in
vederea
dezvoltarii
infrastructurii pentru
evaluarea
conformitatii:
50 proiecte acceptate
(dintr-un total de 106
proiecte analizate)
Gradul de adecvare al
legislatiei specifice, la
evolutia in domeniu:
70%
Numarul de proiecte
de acte normative
identificate ca necesar
a fi
modificate/completate:
Numarul de proiecte
de acte normative noi,
ori de
modificare/completare,
initiate si avizate:
1 proiect initiat

2.b fundamentarea si
elaborarea proiectelor
de acte normative

476

A fost evaluat continutul


HG 1340/2001 privind
organizarea
si
functionarea ISCIR, cu
modificarile
si
completarile ulterioare, in
scopul
identificarii
prevederilor
contrare
Legii nr.64/2008.
A fost initiat proiectul de
HG de modificare si
completare
a
HG
1340/2001

2.c analiza si formulare


punct de vedere in
legatura cu propuneri
de proiecte de acte
normative initiate de
alte structuri/ autoritati
cu responsabilitati in
domeniu
Imbunatatirea
3.a evaluarea legislatiei
cadrului legal de de natura orizontala
natura orizontala
in
domeniul
evaluarii
conformitatii si
infrastructurii
corespunzatoare

3.b
analizarea,
fundamentarea
si

Gradul de incadrare in
termenele prevazute:
100%
Numar de propuneri Au fost analizate si s-au
acte
normative formulat observatii cu
privire la:
analizate:
- PT C8
4 Prescriptii tehnice
- PTNSCP 1-2008
- PTNMMR 1-2008
Gradul de incadrare in
- PT R1-2003
termenele prevazute;
100%
Promovarea unui cadru
Gradul de adecvare al A continuat evaluarea OG
legal consistent, care sa
privind
legislatiei specifice, la 38/1998
asigure coerenta si
acreditarea laboratoarelor
evolutia in domeniu:
consecventa in
si organismelor pentru
80%
implementare
evaluarea
conformitatii
produselor, aprobata cu
modificari si completari
prin Legea nr.245/2002
Numarul de proiecte - Proiectul de Lege pentru
de acte normative modificarea Ordonantei
identificate ca necesar Guvernului nr.38/1998
a
fi privind activitatea de
modificate/completate: acreditare a laboratoarelor
2 proiecte de acte si organismelor pentru
evaluarea conformitatii
normative
- Proiectul de Lege
privind activitatea de
metrologie
A fost constituit grupul de
Documentul de politica Numarul de politici
lucru si a avut loc o prima
publica
Reforma
in publice in domeniul

477

propunerea de politici
publice in domeniul
infrastructurii calitatii
si
evaluarii
conformitatii
3 c fundamentarea si
elaborarea proiectelor
de acte normative

Cresterea
contributiei
nationale
la
elaborarea
documentelor de
natura orizontala
cu impact asupra
liberei circulatii a
marfurilor si a
reglementarilor
europene bazate
pe
principiile
Noii Abordari si
Abordarii
Globale

4.a
evaluarea
proiectelor de directive/
regulamente/decizii/alte
documente
din
domeniul
liberei
circulatii a marfurilor,
propuse spre analiza
statelor membre

domeniul metrologiei

promovarea unui cadru


legal consistent, care sa
asigure
coerenta
si
consecventa
in
implementare

infrastructurii calitatii
si evaluarii
conformitatii, propuse:
1 document de
politica publica
Numarul de proiecte
de acte normative noi,
ori de
modificare/completare,
initiate si avizate:
-

intalnire,
in
vederea
elaborarii documentului
de
politica
publica
Reforma in domeniul
metrologiei
Nu a fost cazul

Gradul de incadrare in
termenele prevazute:
informarea
corecta
si Numarul de documente Regulament
al
completa asupra evolutiei propuse spre analiza:
Parlamentului European si
reglementarilor specifice la 3 documente
Consiliului
pentru
nivel comunitar
stabilirea
cerintelor
privind acreditarea si
supravegherea
pietei
referitoare
la
comercializarea
produselor
- Decizia Parlamentului
European si Consiliului
privind cadrul comun
pentru
comercializarea
produselor
- Propunere de Directiva
cu privire la siguranta

478

jucariilor

4.b
formularea
si
transmiterea
pozitiei
nationale in legatura cu
problematica aflata in
dezbatere

aportul
contributiei
nationale la elaborarea
reglementarilor
in
domeniul
specific
de
activitate

elaborare
mandat-instructiuni pentru
intalnirile grupului de lucru

Propunerile formulate sau referit la :


- 2 pozitii nationale in
legatura cu Proiectul de
Regulament si Proiectul
de Decizie
- 4 contributii la pozitia
nationala in legatura cu
Proiectul de Directiva cu
privire
la
siguranta
jucariilor
4.c participarea, atunci includerea in documentele Numarul de participari Pozitia
nationala,
cand este cazul, la europene a propunerilor ale delegatului DICM respectiv contributia la
lucrarile grupurilor de formulate prin pozitia raportat la numarul pozitia nationala, s-a
lucru, pentru sustinerea nationala
transmis
pe
cale
total al intalnirilor:
si argumentarea corecta
electronica
si completa a pozitiei
nationale

479

Numarul de
propuneri/observatii
formulate raportat la
numarul de solicitari in
acest sens:
6
formulari
de
propuneri/6 solicitari
in acest sens

Cresterea
performantelor si
vizibilitatii
principalilor
actori
ai
infrastructurii
pentru evaluarea
conformitatii, pe
plan national si
international

5.a fundamentarea i
elaborarea de propuneri
privind
fondurile
necesare a fi alocate
anual, de la bugetul de
stat, prin bugetul MEF,
pentru
susinerea
financiar,
conform
prevederilor legale, a
anumitor
activiti
specifice
(plata
cotizatiilor
anuale
datorate n calitate de
membru la organizaiile
europene
i
internaionale
n
domeniu, ncheierea de
contracte de finanare
specifice)
5.b analizarea fondului
de standarde propus de
catre ASRO pentru
adoptare,
stabilirea
prioritatilor
i
gestionarea activitilor
ce privesc susinerea de
la bugetul de stat a
activitilor
de
adoptare, ca standarde
romne, a standardelor
europene
i

participarea ASRO, BRML


si RENAR la activitatile
organizatiilor
europene/internationale din
domeniu
si dezvoltarea
activitatilor
de
standardizare, metrologie
si acreditare

Gradul de prezentare Activitatea s-a efectuat si


in
termen
a a fost raportata in trim. I
fundamentarilor
si 2008
propunerilor:
-

Gradul de acceptare a Activitatea s-a efectuat si


a fost raportata in trim. I
fundamentarii
2008
formulate/propuse:
-

adoptarea ca standarde Numrul de standarde Analiza s-a efectuat si a


romne a standardelor analizate, din cadrul fost raportata in trim.I
europene i internaionale
fondului de standarde 2008
propus de catre ASRO:
-

480

internaionale, pentru
domeniile
din
competena
Ministerului Economiei
i Finanelor
5.c
monitorizarea
tehnica a contractului
de prestari servicii cu
ASRO
pentru
adoptarea standardelor
europene
si
internationale
ca
standarde romane

adoptarea ca standarde
romane a tuturor
standardelor europene si
internationale, incluse in
caietul de sarcini, anexa la
contract

Numarul de standarde
adoptate
urmare
derularii contractului
cu ASRO:
136
standarde
adoptate
Procentul de realizare
a
obiectului
contractului, conform
caietului de sarcini,
anexa la contract:
100%

Gradul de utilizare a
fondurilor
bugetare
alocate pentru
adoptarea ca standarde
romne a standardelor
europene
si
internationale:
5.d
analizarea Program de standardizare Avizarea in termen a
prioritilor
i naional
adecvat programului
si
a
propunerea spre avizare prioritilor
economiei formelor actualizate ale
conducerii ministerului, naionale
acestuia:
a
Programului
de
100%

481

Se va raporta la incheierea
contractului

A fost analizat Programul


de standardizare nationala
pe anul 2008 prezentat de
catre ASRO si avizat in
luna mai 2008.

standardizare naional
5.e
monitorizarea
RENAR prin evaluri
de supraveghere, n
vederea
verificrii
respectrii condiiilor
care au stat la baza
recunoaterii sale ca
organism naional de
acreditare

respectarea
de
ctre Numarul
de
RENAR a condiiilor care supravegheri realizate:
au stat la baza recunoaterii
sale

5.f reprezentarea MEF


n Consiliul director al
RENAR i al ASRO la
nivel de vicepreedinte

respectarea de ctre ASRO


i RENAR a politicii
naionale n domeniile de
standardizare i acreditare

5.g participarea, prin


persoane desemnate la
lucrrile Comitetelor
tehnice ale ASRO i
RENAR

Propuneri/soluii privind
rezolvarea
anumitor
aspecte
legate
de
acreditare/standardizare, cu
respectarea
prevederilor
legale specifice

482

Numrul de edinte la
care s-a participat,
raportat la numrul
total
de
edinte
organizate:
4 participari/4 sedinte
organizate
Numarul de participari
la lucrarile Comitetelor
tehnice,raportat
la
numarul
total
de
intalniri organizate
3 participari/5 sedinte
organizate

A fost inaintata la
RENAR
Fisa
de
autoevaluare, in vederea
completarii
de
catre
RENAR,
ca
etapa
premergatoare evaluarii
activitatii de acreditare
Evaluarea
programata
pentru luna iunie 2008, a
fost amanata la solicitarea
RENAR,
pentru luna
iulie 2008.
S-a participat la sedintele
Consiliului director ale
Adunarii generale ASRO
si RENAR

S-a participat la:


- Comitetul tehnic pentru
inspectie al RENAR,
avand tema referitoare la
tipul adecvat de organism
de inspectie ce activeaza
in domeniul criminalistic
- Comitetul tehnic 56
Managementul calitatii
al ASRO avand ca subiect
traducerea
a
doua

5.h identificarea
i Obtinerea de rezultate
fundamentarea
de conform termenilor de
propuneri de teme referinta
pentru proiecte de
cercetare-dezvoltare n
vederea includerii n
Planul sectorial pentru
cercetare-dezvoltare
din
industrie;
elaboreaz termenii de
referin pentru temele
aprobate i urmrirea
i derularea proiectelor
aferente precum i a
modului de valorificare
a rezultatelor cercetarii

483

Numrul
de
teme
aprobate, raportat la
numrul
de
teme
propuse:

standarde din domeniu


Comitetul
Consumatorului
ce
functioneaza pe langa
ASRO
A fost propusa tema Sistem unitar de schimb
de informatii in domeniul
supravegherii
pietei.
Ordinul
ministrului
economiei si finantelor
privind
aprobarea
Planului sectorial este in
curs de avizare
Se va raporta la sfarsitul
anului/
incheierea
contractelor de cercetaredezvoltare

Gradul de utilizare a
fondurilor
bugetare
alocate
pentru
proiectele de cercetaredezvoltare din cadrul
planului sectorial
Procentul de realizare Se va raporta la sfarsitul
incheierea
a obiectului prevzut n anului/
contractelor de cercetarecontract
dezvoltare

Imbunatatire
a
planificarii
strategice
in
domeniul
infrastructurii
pentru evaluarea
conformitatii

5.a
elaborarea
componentei
de
management si de
programare bugetara,
aferente
capitolului
Politica in domeniul
infrastructurii calitatii
si mediu din cadrul
Planului strategic al
MEF
5.b realizarea la nivelul
compartimentului,
a
activitatilor ce decurg
din
Programul
de
dezvoltare a sistemului
de control managerial
si de implementare a
sistemului
de
management al calitatii
la nivel MEF

Asigurarea coerentei in
dezvoltarea
domeniului,
prin
relationarea
obiectivelor specifice cu
necesitatile de finantare

Gradul de incadrare in
termenul prevazut
pentru elaborarea
documentului:
100%

Activitatea
a
fost
efectuata si raportata in
trim.I 2008

Cresterea
calitatii
serviciilor
la
nivelul
directiei si armonizarea
activitatilor specifice cu
cele ale celorlalte directii
din minister

Numarul de proceduri
operationale
aprobate/implementate:
3
proceduri
operationale
elaborate, in curs de
avizare

Au fost elaborate toate


procedurile operationale
pe care compartimentul si
le-a propus:
PO
-41.01
Supravegherea
respectarii conditiilor de
recunoastere
a
organismului national de
acreditare RENAR
nu s-a obtinut avizul
favorabil al DBCI
PO-41.02 Administrarea
reglementarilor
tehnice
care transpun directive
bazate pe principiile Noii
Abordari si Abordarii
Globale
PO-41.03 Notificarea la
Comisia Europeana a
organismelor desemnate

484

pentru
evaluarea
conformitatii produselor
reglementate, aflate in
domeniul de competenta
al MEF

Dezvoltarea
cadrului
legal,
armonizat
si
nearmonizat, ce
implica evaluarea
conformitatii
produselor
si
asigurarea liberei
circulatii
a
marfurilor

7.a
transpunerea promovarea
de
directivelor
aferente reglementri
tehnice
domeniului metrologiei transpuse
corect
i
complet, care s nu aduc
atingere liberei circulaii a
mrfurilor
7.b
avizarea
reglementrilor tehnice
care transpun directive
europene, cu impact
asupra liberei circulatii
a marfurilor bazate pe
principiile
Noii
Abordri i Abordrii
Globale

promovarea
de
reglementri
tehnice
transpuse
corect
i
complet, care s nu aduc
atingere liberei circulaii a
mrfurilor

Gradul de respectare al
termenelor
pentru
elaborarea
documentelor aferente
etapelor programului
de dezvoltare:
100%
Numarul de proiecte de
acte normative de
transpunere:
1 proiect

Numrul de proiecte
avizate, raportat la
numarul de proiecte
supuse
analizei
si
avizarii:
- / 2 proiecte supuse
analizei
Numarul de proiecte
avizate cu observatii

485

Proiect de HG pentru
modificarea
si
completarea
HG
530/2001, referitor la
preambalarea
unor
produse in functie de
masa
sau
volum
(Directiva 2007/45)
Aanaliza si observatii cu
privire la :
- Proiect de HG pentru
modificarea
si
completarea
HG
1009/2004 (instalatii de
transport pe cablu pentru
persoane) si a HG
1016/2004 (schimb de
informatii in domeniul

acceptate: -

7.c analiza si formulare


punct de vedere in
legatura cu propuneri
de proiecte de acte
normative, cu impact
asupra liberei circulatii
a marfurilor, initiate de
alte structuri/ autoritati
cu responsabilitati in
domeniu

Promovarea unui cadru


legal consistent, care sa nu
aduca atingere liberei
circulatii a marfurilor

Numarul de proiecte
avizate cu observatii
acceptate: Numarul de proiecte Au fost facute propuneri
de
modificare
HG
analizate:
386/2007 , cu modificarile
1 proiect
si completarile ulterioare
privind organizarea si
functionarea MEF

7.d analiza si formulare


punct de vedere in
legatura cu diverse
propuneri de proiecte
de acte normative
8

Cresterea
capacitatii
de
implementare a
reglementarilor
tehnice
din
domeniul
de
competenta
al

8.a administrarea a
dou
reglementri
tehnice ce transpun
directive europene: HG
nr.617/2003
privind
aparatele cu funcionare
neautomat si HG

Numrul de proiecte
avizate, raportat la
numarul de proiecte
supuse
analizei
si
avizarii:
- / 1 proiect supus
analizei

standardizarii
si
reglementarilor tehnice)
- Proiect de HG privind
regimul de introducere pe
piata si exploatare a
echipamentelor
pentru
agrement
Analiza si observatii cu
privire la:
- Proiect de HG privind
conditiile introducerii pe
piata
a
masinilor
(Directiva 2006/42)

asigurarea condiiilor de
implementare corect i
complet a celor dou
directive

486

compartimentului nr.264/2006
privind
infrastructura
mijloacele de msurare,
calitatii
prin:
(a)
evaluarea
organismelor
care
solicit recunoaterea
n
vederea
desemnrii/notificrii
pentru realizarea de
sarcini de evaluare a
conformitii
produselor
din
domeniile administrate
(b)
monitorizarea
organismelor
desemnate/notificate
pentru
evaluarea
conformitii
produselor
aferente
reglementrilor tehnice
care
se
afl
n
administrarea direciei
(c)
elaborarea
proiectelor de ordin
pentru
aprobarea
Listelor
standardelor
armonizate aplicabile
reglementarilor tehnice;

Numarul de organisme Nu au fost inregistrate


desemnate, raportat la solicitari.
numarul solicitarilor in
acest sens:
-

CERTIFICARE
Numarul de organisme MDM
mentinute
in
lista SRL
SRAC CERT SRL
organismelor
desemnate/notificate:
2 organisme

Numarul de proiecte de
ordin elaborate:
Numarul de
romane ce
standarde
armonizate,

487

standarde
transpun
europene
incluse in

A fost aprobat si publicat


in
MO,
Ordinul
nr.1533/16.05.2008
privind aprobarea Listei

8.b
notificarea
la
Comisia Europeana a
organismelor
desemnate sa efectueze
sarcini de evaluare a
conformitatii
pentru
produsele
din
domeniile reglementate
din competenta MEF
8.c reprezentarea in
cadrul structurilor ce
activeaza pe langa
Comisia
europeana
pentru
domeniile
administrate
8.d evaluarea cadrului
legal
referitor
la
activitatea
de
supraveghere a pietei
8.e fundamentarea si
elaborarea proiectelor
de acte normative

Publicarea
pe
site-ul
Comisiei si in Jurnalul
oficial al Uniunii europene
a organismelor desemnate
pentru a realiza sarcini de
evaluare a conformitatii

Listele aprobate prin


Ordin, raportat la
numarul de standarde
europene armonizate
aplicabile:
19
standarde
romane/19 standarde
europene armonizate
Numarul de organisme
notificat, raportat la
numarul
celor
desemnate in vederea
notificarii:
7/7

cuprinzand
standardele
romane, din domeniul
mijloacelor de masurare,
care adopta standarde
europene armonizate

Dezbaterea problemelor ce Numarul de participari Nu au fost organizate


decurg din
aplicarea la lucrarile acestor astfel de intalniri
directivelor/reglementarilor structuri:
Identificarea prevederilor Gradul de adecvare al
care se impun a fi legislatiei in domeniul
modificate/completate
supravegherii pietei:
Promovarea unui cadru Numar de initiative de
legal consistent
acte
normative/alte
masuri
de
imbunatatire:

488

Se va raporta dupa
realizarea
evaluarii
legislatiei in doemniul
supravegherii pietei

organizate,
Numarul de intalniri Intalnirile
avand ca subiecte:
organizate:
- Elaborarea materialului
4 intalniri organizate
de prezentare a activitatii
de supraveghere a pietei,
cu ocazia Coferintei CENCENELEC

Standardizarea suport
pentru
supravegherea
pietei
Clarificari
privind
termenii de referinta ai
Numrul
de temei de cercetare
propuneri/soluii
de sistem unitar de schimb
eficientizare
a de informatii in domeniul
activitii,
desprinse supravegherii pietei
urmare consultrilor n
cadrul forumului
8.g urmarirea realizarii Cresterea
sigurantei Gradul de realizare a Obiectivul
privind
masurilor si actiunilor produselor importate din obiectivelor
semnarea Acordului de
rezultat al proiectului tari terte
cooperare intre autoritatea
proiectului:
finalizat in anul 2007,
vamala si MEF si
75%
Imbunatatirea
organele de supraveghere
capacitatii autoritatilor
a pietei, nu este inca
cu responsabilitati in
finalizat.
supravegherea pietei cu
privire la verificarea
conformitatii
cu
regulile
privind
securitatea produselor
8.f. dezvoltarea unui Dezvoltarea unui sistem de
cadru
de
dialog supraveghere a pietei
permanent forum - eficient
ntre
organele
de
supraveghere a pieei,
n scopul eficientizrii
activitii,
prin
organizarea de intlniri
semestriale

489

importate din tari terte


8.h
analizarea
i
fundamentarea
fondurilor necesare a fi
alocate anual de la
bugetul statului, prin
bugetul MEF, pentru
susinerea activitii de
supraveghere a pieei
realizat
pentru
domeniile aflate n
competena
de
reglementare a DICM
8.i
monitorizarea
derulrii contractelor de
finantare
pentru
susinerea activitilor
de supraveghere a
pieei

Dezvoltarea
culturii evaluarii
conformitatii la
nivelul
operatorilor

9.a
organizare/participare
la
reuniuni/mese
rotunde/ n scopul
diseminrii
de

efectuarea aciunilor de
supraveghere a pieei i
dotarea
structurilor
respective cu echipamente
specifice pentru testare ct
i cu echipamente necesare
realizrii schimbului de
informaii

Gradul de incadrare in
termenul prevazut
pentru fundamentarea
fondurilor necesare

Activitatea
a
fost
efectuata si raportata in
trim. I 2008

Gradul de acceptare a
fundamentarii
formulate/propuse

Numrul de produse Se va raportat la sfarsitul


anului
verificate: Gradul de realizare al
supravegherilor
planificate:
95%

informarea
i
constientizarea operatorilor
economici
privind
principiile
i
regulile
europene pe care se

490

Gradul de utilizare a
fondurilor
bugetare
alocate
pentru
activitile
de
supraveghere a piee
Numrul de reuniuni/
mese rotunde la care sa participat in calitate
de invitat
1 participare

Se va raporta la sfarsitul
anului
S-a
participat
la
Conferinta
CENCENELEC

Standardizarea suport
pentru
supravegherea

economici
industrie

din informaii/clarificarii
unor
probleme
n
domeniul infrastructurii
calitii i evalurii
conformitii
9.b
iniierea
i
participarea la aciuni
de
instruire
i
specializare,
n
domeniul specific de
activitate

bazeaz libera circulaie a Numrul de reuniuni/ pietei


mrfurilor
mese
rotunde
organizate:
-

mbuntirea
pregtirii Ponderea salariailor Se va raporta la sfarsitul
profesionale a salariailor care au beneficiat de anului
din direcie
cel puin 7 zile/an de
instruire, din totalul
salariailor
compartimentului
infrastructura calitatii:
9.c
dezvoltarea
i existena
informaiilor Gradul de actualizare a
actualizarea bazei de corecte
i
complete, informatiilor publicate:
date
n
domeniul disponibile public
85%
infrastructurii
pentru
evaluarea
conformitiiINFOPROD, accesibil
pe site-ul ministerului
corect
a Numrul de raspunsuri
9.d
raspunsuri
la aplicarea
sesizari/formularea de prevederilor legale, precum continand precizari cu
soluii
corecte
si si implementarea eficienta privire la modul de
complete la diversele a reglementrilor tehnice
implementare
al
solicitri
ale
reglementrilor
operatorilor economici,
tehnice, raportat la
privind unele precizri
numarul
de
referitoare la modul de
solicitari/sesizari
in
aplicare a prevederilor
acest sens:
legale din domeniul
8 raspunsuri

491

infrastructura
pentru
evaluarea conformitii
SERVICIUL PROTECTIA MEDIULUI
1

Creterea
performantelor
de mediu ale
tehnologiilor si
produselor
industriale,
suport al creterii
competitivitii
industriei
romneti

1.1. participarea la
fundamentarea
si
elaborarea strategiilor si
politicilor in domeniul
industriei,
prin
promovarea
de
obiective si aciuni
specifice,
pentru
integrarea, in aceste
documente, a aspectelor
de protecia mediului
specifice proceselor si
produselor industriale;
urmrirea
atingerii
obiectivelor si realizrii
activitilor stabilite;
1.2 participarea la
elaborarea politicilor,
strategiilor i planurilor
de dezvoltare la nivel
naional,
conform
conceptului
de
durabilitate
pentru
activitatea industriala.

proiect
"Strategia - Numr de aciuni
industriei
miniere
in agreate de ctre
perioada 2007-2020 care conducerea instituiei:
s
conin
aspectele 1 aciune
specifice
de
protecia
mediului

- formulare observaii la
proiectul de HG pentru
aprobarea strategiei
miniere 2008-2020

proiectele
aferente
actualizrii altor strategii
sectoriale din domeniul
industriei, care s conin
aspectele specifice de
protecia mediului

- contribuie la elaborarea
strategiei naionale de
dezvoltare
durabila,
incluznd aspecte specifice
dezvoltrii
industriale
durabile;

492

- Numr de propuneri
de aciuni agreate de
ctre conducerea
instituiei:
- 2 documente
elaborate n procesul
de revizuire a
Strategiei naionale
pentru dezvoltare
durabil

- observaii la proiectul
Strategiei naionale
pentru dezvoltare
durabil:
versiunea III, rev.11, 15
aprilie 2008;
- versiunea V,rev.3, 29
mai 2008

- participare la
reuniunea grupului
de lucru pentru
elaborarea
contribuiei MEF la
revizuirea Strategiei
naionale pentru
dezvoltare durabil
- contribuie la
actualizarea Foii de
parcurs pentru
implementarea Planului de
aciune pentru tehnologii
de mediu ETAP

- Numr de propuneri
agreate de MMDD
(coordonatorul ETAP)
i incluse n
documentul Foaie de
parcurs pentru
implementarea Planului
de aciune pentru
tehnologii de mediu
ETAP:

- contribuie la elaborarea - Numr de aciuni


obiectivelor i aciunilor agreate de ctre
privind
Producia
i conducerea instituiei:
Consumul Durabile n
corelare cu
activitatea
industrial, incluse in
Planul de naional de
aciune pentru
producie
i
consum
durabile

493

1.3.
analizarea,
fundamentarea
i
propunerea de politici
publice in domeniul
proteciei mediului in
relaie cu procesele i
produsele industriale.
1.4.
participarea, ca
membru, in cadrul
comisiilor i grupurilor
de lucru organizate la
nivel MEF.

Dezvoltarea
durabila a
activitilor

Politica publica de
promovare i monitorizare
a utilizrii carburanilor
ecologici
Studiu de impact privind
utilizarea biocarburanilor

- Numr de propuneri
de politici publice
propuse:

- clarificarea
aspectelor/rezolvarea
problemelor pentru care au
fost constituite comisiile i
grupurile de lucru
respective
programe
de
masuri/planuri de aciune
in aplicarea acordurilor,
conveniilor i nelegerilor
internaionale, n domeniul
proteciei mediului;
- proiecte de cooperare
cooperare bi- i multilateral

- Numr de participri
la lucrrile comisiilor i
grupurilor de lucru:

1.5.
asigurarea
promovrii, susinerii
i urmririi realizrii
masurilor i aciunilor
ce
decurg
din
programe rezultate din
acorduri, convenii i
nelegeri
internaionale,
n
domeniul
proteciei
mediului; iniierea i
promovarea
proiectelor
de
cooperare bi- i multilateral.
2.1. identificarea unor - fundamentare, analiz de
noi soluii ce au drept aplicabilitate, identificare
scop
rezolvarea implicaii pentru sectoarele

494

- Numr de propuneri
de msuri / aciuni
agreate de ctre
conducerea direciei i
factorii implicai n
aceast problematic:
1 document analizat

- analiz i avizare Proiect


Protocol privind protecia
Mrii Negre mpotriva
polurii din surse de pe
uscat

- Numr de propuneri
de msuri / aciuni
agreate de ctre

* Raportare ctre DGPIC


privind stadiul realizrii
aciunilor cuprinse n

industriale

problemelor legate de
poluarea
industriala,
promovarea
tehnologiilor
curate,
crearea condiiilor de
operare in spiritul ecoeficienei, promovarea
modelelor de producie
i consum durabile,
precum
i
pentru
facilitarea
implementrii
unor
cerine prevzute in
legislaia din domeniul
proteciei
mediului,
prin
identificarea,
fundamentarea,
promovarea,
monitorizarea derulrii
i
a
valorificrii
rezultatelor
unor
proiecte specifice, in
cadrul
Planului
Sectorial de cercetaredezvoltare n industrie.

industriale;

conducerea instituiei
sau de orice alt actor
implicat n aprobarea
acestora:
1 raport privind
stadiul realizrii
aciunilor*
propuneri
de 1 punct de vedere
aciuni/analize/
msuri chestionar
pentru promovarea, in
sectorul
industrial,
a
modelelor de producie i - monitorizarea i
consum durabile
evaluarea etapelor II,
III i IV aferente celor
4 proiecte de
cercetare- dezvoltare
din cadrul Planului
sectorial n domeniul
cercetrii - dezvoltrii
din industrie;

- finalizarea i
diseminarea celor 2
proiecte de cercetare dezvoltare din cadrul
planului sectorial;

495

Planul de aciune pentru


implementarea politicii
industriale
- Formulare punct de
vedere fa de
chestionarul, transmis de
MMDD, Posibilii
indicatori de raportare
privind implementarea
SAICM
Monitorizare i evaluare
etapele II, III i IV pentru
proiecte de cercetaredezvoltare:
- Evaluarea impactului
aplicrii schemei de
comercializare a
certificatelor de emisii de
gaze cu efect de ser.
- Influena utilizrii
biocarburanilor n
amestec cu motorina, n
proporie de peste 5% n
volum, asupra
autovehiculelor
neadaptate.
- Prognoza emisiilor de
dioxid de sulf, oxizi de
azot, compui organici
volatili i amoniac

- Gradul de utilizare a
fondurilor bugetare
alocate pentru
proiectele de cercetaredezvoltare din cadrul
planului sectorial:
100%
- Procentul de realizare
a obiectului prevzut in
contract:
100%

2.2. organizarea i
coordonarea
unor
aciuni de diseminare a
informaiilor legate de
aspecte ale dezvoltrii

- creterea gradului de
informare i contientizare
a operatorilor economici
asupra
problematicii
dezvoltrii durabile

496

- Numr de aciuni de
informare i
contientizare
organizate i
desfurate:

rezultate din activiti


industriale.
- Abordarea strategic
privind valorificarea
potenialului de producere
i utilizarea
biocarburanilor i direcii
de aciune pentru
dezvoltarea i utilizarea
biomasei.
S-au finalizat i diseminat
proiectele:
- Evaluarea impactului
aplicrii schemei de
comercializare a
certificatelor de emisii de
gaze cu efect de ser.
- Abordarea strategic
privind valorificarea
potenialului de producere
i utilizarea
biocarburanilor i direcii
de aciune pentru
dezvoltarea i utilizarea
biomasei.
- Participare i susinerea
unei prezentri n cadrul
conferinei REACH- o
provocare pentru mediul
de afaceri romnesc n

durabile n sectorul
industrial, la nivelul
operatorilor industriali.

2.3. participarea la
identificarea, evaluarea
i
cuantificarea
costurilor de mediu n
activitatea industrial,
n vederea internalizrii
acestora n costurile de
producie.
2.4.
desfurarea
activitilor
specifice
calitii de membru al
Comisiei
Naionale

- analize identificare,
evaluare i cuantificare
costuri de mediu

3 aciuni de informare context european,


organizat de ctre MMDD
- Participare la
- Numr de operatori
Simpozionul Naional
economici participani
Energie - Mediu
la aceste aciuni:
componentele dezvoltrii
durabile, simpozion
100 operatori
organizat de Academia
economici i
organizaii patronale Romn
- Participare la workshop
proiect CEEX: Suport
integrat pentru
dezvoltarea durabil a
companiilor din industria
chimic prin
implementarea
principiilor ecoeficienei, organizat de
ECOIND SA
2 analize asupra
documentelor privind
creterea costurilor ca
urmare a introducerii
costurilor de aplicare
EU ETS n preul
produselor

- reprezentarea MEF in - Numr de


cadrul Comisiei Naionale documentaii analizate
pentru acordarea etichetei in calitate de membru:
ecologice

497

mbuntirea
cadrului legal,
instituional i
procedural
aferent
domeniului
protecia
mediului in
relaie cu
activitile
industriale

pentru
acordarea
etichetei ecologice.
3.1.
elaborarea/participarea
la
elaborarea
de
reglementari n scopul
armonizrii legislaiei
naionale
cu
reglementrile
orizontale i specifice
europene;
iniierea
reglementrilor
naionale
aplicabile
produselor/activitilor
ce nu fac obiectul
armonizrii
la nivel comunitar, n
domeniul
proteciei
mediului
3.2. colaborarea cu
factorii
responsabili/interesai
de
procesul
de
armonizare tehnic la
nivelul
Uniunii
Europene i asigurarea
reprezentrii n cadrul
structurilor ce activeaz
pe
lng
Comisia
European, n domeniul
protecia mediului .

dezvoltarea
i - Numr de proiecte de
mbuntirea cadrului de reglementare iniiate:
reglementare;
- compatibilizarea cadrului
naional de reglementare
cu legislaia comunitar

- Numr de documente
de observaii asupra
proiectului de
reglementare:
asigurarea
unei
reprezentri
corespunztoare n cadrul
aciunilor desfurate la
nivelul
UE,
pentru
domeniile de coordonare i
interes
ale
MEF

problematica de protecie a
mediului n relaie cu
activitile industriale

498

- Numr de
documente analizate
pentru care s-au
elaborat puncte de
vedere:
9 documente

- propunerea de directiv
a Parlamentului European
i a Consiliului privind
stocarea geologic a
dioxidului de carbon
- propunerea de directiva
a Parlamentului European
i a Consiliului privind
deeurile
- propunerea de directiv
a Parlamentului European
i a Consiliului pentru

modificarea directivei
2003/87/CE n vederea
mbuntirii i extinderii
sistemului comunitar de
comercializare a cotelor
de emisie de gaze cu efect
de ser
- propunerea de
Regulament privind
interzicerea exporturilor si
depozitarea in sigurana a
mercurului metalic
- Numr de participri la
grupuri
de
lucru
organizate de Comisia
European:
6
participari
la
grupurile de lucru

499

- Grupul de lucru al
Consiliului European
privind proiectul de
Directiv pentru
amendarea Directivei
2003/87/CE
- Grupul de lucru al
Consiliului European
pentru dezbaterea
amendamentelor la
Directiva 98/70/CE
privind calitatea
carburanilor
- Grupul Tehnic de Lucru
privind verificarea
rapoartelor de
monitorizare a emisiilor

de gaze cu efect de ser,


acreditarea i controlul
acreditrii.
- Grupul de lucru
European Energy
Network dedicat
aspectelor de ecoproiectare a produselor
consumatoare de energie
- consultare bilaterala cu
reprezentanii Marii
Britanii, pe problematica
pachetului legislativ
Schimbari climatice
energe din surse
regenerabile
3.3.
elaborarea
propunerilor
de
reglementri
pentru
transpunerea
directivelor din acquisul de mediu specifice
produselor i proceselor
industriale.

- armonizarea cadrului de - Numr de proiecte de


reglementare
la
nivel reglementri iniiate i
naional
cu
legislaia elaborate:
comunitar;
- Numr de documente
analizate pentru care sa ntocmit punct de
vedere:

500

3.4.
avizarea
reglementarilor
care
transpun
legislaie
comunitar de mediu
sau mbuntesc cadrul
legislativ naional in
vederea
atingerii
obiectivelor
de
protecie a mediului .

- armonizarea cadrului de
reglementare
la
nivel
naional
cu
legislaia
comunitar;

501

- Numr de proiecte
avizate cu propuneri de
modificare i
completare:
5 proiecte

- Proiect de HG aprobare
indicatori tehnicoeconomici Instalaie
colectare n lam dens a
zgurii i cenuii
- Proiect de HG aprobare
indicatori tehnicoeconomici ai obiectivului
de investiii Extindere i
supranlare depozit de
zgur i cenu
- Proiect de HG privind
gestionarea deeurilor
provenite din activitile
de construire i/sau
desfiinare
- Proiect de HG privind
regimul bateriilor i
acumulatorilor i al
deeurilor de baterii i
acumulatori
- Proiect de HG pentru
aprobarea Foii de parcurs
pentru implementarea
Planului de aciune pentru
tehnologii de mediu ETAP Romnia, aferent
perioadei 2008-2009

- Numr de proiecte
avizate:
2 proiecte

- Numr de proiecte
avizate cu observaii:
1 proiect

502

- Proiect de OUG pentru


abrogarea OG nr..76/2000
pentru
acceptarea
rezoluiei A747(18) ref.
aplicrii
msurrii
tonajului tancurilor de
balast separat la navele
petroliere
- Proiect de HG pentru
modificarea
i
completarea
HG
nr.
788/2007privind
stabilirea unor masuri
pentru
aplicarea
Regulamentului
Parlamentului European i
a
Consiliului
(CE)
nr.1013/2006
privind
transferul de deeuri
- Proiect de HG privind
clasificarea, ambalarea i
etichetarea substanelor
periculoase

- Numr de documente
ce conin observaii
pentru proiecte n
avizare:
2 documente

3.5.
coordonarea
procesului
de
implementare
a
reglementarilor privind:
monitorizarea calitii
i
cantitii
de
carburani introdui pe
piaa,
promovarea
utilizrii
biocarburanilor i a
altor
carburani
regenerabili, limitarea
coninutului de sulf in
anumii
combustibili
lichizi.

- ndeplinirea obligaiilor - transmiterea la


Romniei ce decurg din Comisia European a 3
calitatea de Stat Membru al rapoarte naionale
UE

503

- Proiect de HG pentru
aprobarea Planului
Naional de
Implementare a
prevederilor Conveniei
privind poluanii
organici persisteni,
adoptat la Stockholm
la 22 mai 2001 , aferent
perioadei 2008-2029
- Proiect de HG privind
transportul deeurilor
periculoase i
nepericuloase pe teritoriul
Romniei
- A fost elaborat i
transmis
Comisiei
Europene cel de al II-lea
raport naional privind
promovarea
biocarburanilor i a altor
carburani regenerabili n
Romnia.
- A fost elaborat i
transmis Comisiei
Europene cel de al III-lea
raport naional privind
monitorizarea calitii
benzinei i a motorinei n
perioada ianuarie decembrie 2007.

- A fost elaborat i
transmis Comisiei
Europene cel de al II-lea
raport naional privind
coninutul de sulf din
combustibilii lichizi
aferent anului 2007

Creterea
contribuiei
naionale la
elaborarea
documentelor
europene cu
impact asupra
aspectelor de
mediu asociate
produselor i

3.6. participarea, prin


personal
special
mputernicit n acest
sens, la efectuarea
controlului respectrii
prevederilor
legale
privind
furnizarea
informaiilor referitoare
la
consumul
de
carburant i emisiile de
CO2 ale autoturismelor
noi
destinate
cumprtorilor
la
comercializare.
4.1. analiza proiectelor
de
directive/
regulamente/decizii/alte
documente
din
domeniul
proteciei
mediului, propuse spre
consultare
statelor
membre.

- Numr de operatori
economici supui
controlului:

asigurarea
unei - Numr de documente
reprezentri
propuse spre analiza:
corespunztoare n cadrul - 8 documente
grupurilor de experi de
lucru de pe lng Comisia
Europeana/Consiliul
European

504

Elaborarea documentelor
cuprinznd punctele de
vedere referitoare la:
- propunerea de Directiv
pentru amendarea
Directivei 2003/87/CE
- propunerea de
modificare a Directivei
98/70/CE privind calitatea
carburanilor

proceselor
industriale

- propunerea de Directiva
privind emisiile
industriale

4.2. organizarea de
ntlniri
cu
prile
interesate

alte
autoriti
de
reglementare, operatori
economici, organizaii
patronale, institute de
cercetare-proiectare avnd
drept
scop
analizarea
coninutului
documentelor supuse
dezbaterii i a punctelor
de vedere formulate de
prile interesate.

- elaborarea documentelor -4 ntlniri cu prile


de poziie naional cu interesate
luarea n considerare a
punctelor de vedere ale
tuturor prilor interesate

505

Formularea observaiilor
privind documentele de
lucru discutate n cadrul
celor 2 reuniuni a
Grupului Tehnic de Lucru
privind verificarea
rapoartelor de
monitorizare a emisiilor
de gaze cu efect de ser,
acreditarea i controlul
acreditrii.
- Discuii cu productorii
de carburani n vederea
stabilirii unui punct de
vedere comun privind
amendarea
Directivei
98/70/EC.
Discuii
cu
reprezentani
ai
ministerelor, institutelor
de cercetare n vederea
stabilirii unui punct de
vedere comun pentru
propunerea de Directiv
privind
promovarea
utilizrii energiei din
surse regenerabile

- Grad de participare al
prilor interesate:
100%

4.3. formularea poziiei


naionale in legtura cu
problematica aflata in
dezbatere i
transmiterea
poziiei
naionale
la
Reprezentanta
Permanenta a Romniei
la Comisia Europeana.

asigurarea
unei
reprezentri
corespunztoare n cadrul
grupurilor de experi de pe
lng
Comisia
Europeana/Consiliul
European

- Numr de documente
elaborate cuprinznd
poziia naional n
legtur cu
problematica aflat n
dezbatere:
2 documente*

4.4. participarea, atunci


cnd este cazul, la
lucrrile grupurilor de
lucru, pentru susinerea
i argumentarea corecta
i completa a poziiei
naionale.

asigurarea
unei
reprezentri
corespunztoare n cadrul
grupurilor de experi de pe
lng
Comisia
Europeana/Consiliul
European

-3 participri la
lucrrile grupurilor de
lucru organizate e pe
lng Comisia
European/Consiliu

506

- Discuii cu reprezentani
ai diferitelor autoriti la
sediul MMDD, n vederea
elaborrii unui punct de
vedere comun pentru
propunerea de Decizie a
CE
pentru
stabilirea
criteriilor de acordare a
etichetei ecologice pentru
mobila din lemn
*Modificarea Directivei
98/70/CE privind calitatea
carburanilor
*Modificarea Directivei
2003/87/CE in vederea
mbuntirii i extinderii
sistemului comunitar de
comercializare a cotelor
de emisie de gaze cu efect
de ser
- Participare la reuniunea
ad-hoc a grupului de lucru
al Programului European
pentru Schimbri
Climatice ECCP) dedicat
problematicii
comercializrii emisiilor
de gaze cu efect de ser
- Participare la seminarul
Conceptul avansat de
biorafinrie- Olanda

- Participarea la Forumul
privind verificarea
rapoartelor de
monitorizare a emisiilor
de gaze cu efect de ser,
organizat de ctre Direcia
General Mediu.
5

Limitarea i
prevenirea
impactului
activitilor
specifice asupra
mediului

5.1.
identificarea,
iniierea i promovarea
aciunilor
necesare
pentru
susinerea
implementrii
prevederilor
directivelor din acquisul
de
mediu
subdomeniile aer i
schimbri
climatice,
deeuri, calitatea apei,
controlul
polurii
industriale
i
managementul riscului
care au impact asupra
produselor i proceselor
industriale,
pentru
operatorii
economici
din portofoliul MEF.
5.2.
susinerea,
n
cadrul Comitetului de
avizare
al
Administraiei Fondului
pentru
Mediu,
a

elaborare
inventare
preliminare referitoare la
echipamente i instalaii
care intr sub incidena
directivelor
sus
menionate;
- estimarea impactului
investiional determinat de
conformarea cu prevederile
acestor directive;
- fundamentarea etapelor
de reducere a impactului
produselor i proceselor
industriale
asupra
mediului;
- elaborarea strategiilor i
programelor de
implementare a acestora

- Numr de documente
referitoare la estimarea
costurilor determinate
de conformarea cu
directivele din
subdomeniile
menionate:

- obinerea, de ctre
operatorii
economici
solicitani, a sprijinului
financiar pentru proiectele
de reducere a polurii

- Numr de
proiecte care au
obinut finanare beneficiar operatori
economici:

507

- Numr de documente
care stabilesc liniile
strategice de
implementare a
reglementarilor din
acquis-ul de mediu:
1 document

- Participare la Comitetul
de Coordonare Steering
Comittee desemnat
pentru proiectul
Eliminarea PCB din
Romnia, desfurat n
cadrul programului
finanat prin GEF

operatorilor economici
cu activitate industrial,
pentru
accesarea
schemelor de finanare
disponibile
conform
Manualului de operare
a
Fondului
pentru
Mediu.
mbuntirea
6.1.
pregtirea
planificrii
documentelor
i
pentru realizarea participarea la misiunile
angajamentelor
de evaluare, organizate
asumate prin
de ctre
Comisia
Tratatul de
Europeana
Peer
aderare i
Review, n domeniul
documentele care protecia mediului;
au stat la baza
procesului de
negociere cu UE
6.2.
elaborarea
documentelor necesare
notificrilor la Comisia
Europeana a actelor de
reglementare
ce
transpun
legislaia
european (tabele de
concordanta
i
chestionare
de
implementare
pentru
Directivele
aferente
acquis-ului de mediu,

12 proiecte finalizate

- ndeplinirea
corespunztoare a
obligaiilor /
angajamentelor
aferente calitii de Stat
Membru

- Numr de documente
elaborate i prezentate
in cadrul misiunilor de
evaluare

- ndeplinirea
corespunztoare a
obligaiilor /
angajamentelor
aferente calitii de Stat
Membru

- Numr de documente
aferente notificrilor
actelor de reglementare
ce transpun legislaie
european din
domeniul proteciei
mediului (tabele de
concordan i
chestionare de
implementare):

508

asumate de ctre MEF


(ex:
calitatea
carburanilor,
coninutul de sulf in
combustibili
lichizi,
biocarburani i ali
carburani regenerabili,
eco - proiectare etc.)
6.3.
identificarea,
analizarea
i
promovarea aciunilor
i masurilor necesare
actualizrii prevederilor
planurilor
i
programelor
de
implementare
a
legislaiei europene de
mediu cu direciile de
dezvoltare in domeniu,
la nivel european i
internaional.
6.4.
analizarea
i
centralizarea
informaiilor referitoare
la
programele
de
aciune pentru protecia
mediului, cheltuielile
aferente acestora i
nivelul de conformare
cu reglementrile n
domeniul
proteciei

ndeplinirea
corespunztoare
a
obligaiilor
/
angajamentelor
aferente calitii de Stat
Membru

- Numr de documente
de analiz i propuneri
agreate de ctre
conducerea direciei i
factorii implicai n
aceast problematic:
1 document de analiz
- Numr de participri
la reuniuni de lucru:
2 participari

- facilitarea procesului de - Numr de rapoarte de


evaluare / analiz a sinteza elaborate i
stadiului
ndeplinirii publicate:
programelor de aciune
pentru protecia mediului,
precum i a nivelului de
conformare a operatorilor
economici,
aflai
sub
autoritatea
MEF,
cu
cerinele legislaiei de

509

Analiza posibilitatilor de
realocare a plafoanelor de
emisii de SO2, NOx si
pulberi provenite de la
instalaiile mari de ardere;

Discuii cu reprezenatnii
MMDD

Creterea
preocuprii
operatorilor
industriali de a
implementa i
certifica /
nregistra
sistemele de
management de
mediu (conform
SR EN ISO
14001:2005;
EMAS).

mediului,
ce
fac
obiectul
rapoartelor
semestriale
ale
operatorilor industriali
aflai sub autoritatea
MEF
(Ordinul
ministrului economiei
i
comerului
nr.175/2005).
7.1.
iniierea
unor
aciuni care s susin
implementarea
sistemelor
de
management de mediu
la nivelul operatorilor
industriali.

mediu

7.2.
desfurarea
activitilor
specifice
calitii de membru al
Comitetului consultativ
EMAS i Biroului
EMAS;

- creterea numrului de
organizaii, n general, i
de operatori industriali, n
special, care au dobndit
nregistrarea EMAS

- mbuntirea
performanelor de mediu
ale operatorilor economici
cu activitate industriala,
dezvoltarea proceselor de
producie n conformitate
cu cerinele modelelor de
producie durabil

510

- Numr de aciuni care


susin implementarea
sistemelor de
management de mediu
la nivelul operatorilor
industriali:
3 participri la lucrrile
Comisiei pentru
derularea
mecanismului de
acordare a sprijinului
financiar prin
Programul de cretere a
competitivitii
produselor industriale;
- Numr de participri
la ntrunirile
Comitetului consultativ
EMAS i ale Comisiei
de acreditare a
verificatorilor de mediu
EMAS:

Analiza propunerilor de
proiecte pentru
implementarea si
certificarea sistemelor de
management de mediu
(conform SR EN ISO
14001:2005), n cadrul
Comisiei pentru derularea
mecanismului de acordare
a sprijinului financiar prin
Programul de cretere a
competitivitii produselor
industriale;
- Analizarea i evaluarea
documentelor depuse de
SRAC CERT Bucureti persoan juridic in
vederea acreditarii ca
verificatori EMAS

Combaterea
schimbrilor
climatice prin
reducerea
emisiilor de gaze
cu efect de ser

8.1. participarea la
dezvoltarea cadrului
legislativ i instituional
necesar abordrii
problematicii privind
schimbrile climatice;

- completarea cadrului
legislativ i instituional
corespunztor abordrii
eficiente a problematicii
privind schimbrile
climatice;

511

2 participri
6 documente agreate
de ctre conducerea
instituiei;

Analiz/observaii
asupra propunerii de
proiect de Hotrre a
Guvernului pentru
modificarea i
completarea Hotrrii
Guvernului nr. 780/2006
privind stabilirea schemei
de comercializare a
certificatelor de emisii de
gaze cu efect de ser.
Analiz/observaii
asupra capitolului Impact
i Adaptare ce va fi
integrat n Strategia
Naional privind
Schimbrile Climatice
2008-2012.
Not privind situaia
organismelor de verificare
acreditate cu privire la
modalitatea n care fac
publice informaiile,
conform pct. 4.2 din
Ordinul ministrului
economiei i Finanelor
nr. 1768/2008, la data
de16.06.2008 i la data de
10.07.2008.
Not privind emisiile

3 ntlniri pentru
dezvoltarea cadrului
legislativ i
instituional n
domeniul schimbrilor
climatice;

512

verificate, aferente anului


2007, pn la data de
29.04.2008.
Not privind ponderea
instalaiilor n totalul
emisiilor la nivel naional
pentru care s-au alocat
mai puin de 25.000
certificate n perioada
2008-2012.
Completarea
chestionarului privind
implementarea Directivei
2003/87, pentru anul
2007, cu aspectele
referitoare la acreditarea
organismelor de verificare
a rapoartelor de
monitorizare a emisiilor
de gaze cu efect de ser.
ntlnire cu
reprezentanii
organismelor de verificare
acreditate privind analiza
derulrii activitii de
verificare a rapoartelor de
monitorizare a emisiilor
de gaze cu efect de ser.
ntlniri cu
reprezentanii Ageniei
Naionale pentru Protecia

8.2. asigurarea
diseminrii
informaiilor necesare
dezvoltrii capacitaii
tehnice i instituionale
n domeniul
schimbrilor climatice,
la nivelul operatorilor;

- creterea gradului de
informare i contientizare
a operatorilor asupra
problematicii schimbrilor
climatice;

513

3 participri la
aciuni de diseminare a
informaiilor privind
schimbrilor climatice;

Mediului, Autoritii
Naionale de
Reglementare n domeniul
Energiei (domeniul
gazelor naturale),
operatorilor care intr sub
incidena schemei de
comercializare a
certificatelor de emisii de
gaze cu efect de ser
privind stabilirea
modalitilor de aplicare
corelat a frecvenei
analizelor pentru
determinarea puterii
calorifice inferioare a
gazului natural, prevzute
n Decizia Comisiei
2007/589/CE i n Decizia
ANRGN nr. 1304/2006.
Participarea la
seminarul
Comercializarea
emisiilor n practic de la
Vilnius la Sofia,
organizat de ctre firma
Vertis, n perioada 09-10
aprilie 2008.
Participarea la
seminarul Implementarea
schemei de comercializare

2 aciuni de
diseminare a
informaiilor privind
problematica
schimbrilor climatice;
1 aciune de
diseminare a
informaiilor privind
organismele de
verificare a rapoartelor
de monitorizare a
emisiilor de gaze cu
efect de ser;

514

a certificatelor de emisii
de gaze cu efect de ser,
organizat de ctre Agenia
Regional pentru
Protecia Mediului Cluj,
n perioada 17-18 aprilie
2008.
Participarea la
seminarul Securitatea
energetic n Uniunea
European: Schemele
verzii Contextul Mrii
Negre, organizat de ctre
fundaia EURISC i
Ministerul Afacerilor
Externe, n perioada 1516 mai 2008.
Prezentarea rezultatelor
studiului Evaluarea
impactului aplicrii
schemei de comercializare
a certificatelor de emisii
de gaze cu efect de ser
asupra competitivitii
activitilor industriale,
cuprins n cadrul Planului
Sectorial n domeniul
cercetrii-dezvoltrii n
industrie, n data de 10
iunie 2008.

8.3. participarea la
activitile Comisiei
Naionale pentru
schimbri climatice;

- analiza documentelor
supuse dezbaterii Comisiei
Naionale pentru schimbri
climatice;
- creterea numrului de
proiecte care valorific
oportunitile pe care le
prezint mecanismele
flexibile prevzute n

515

Prezentare privind
acreditarea organismelor
de verificare a rapoartelor
de monitorizare a
emisiilor de gaze cu efect
de ser, n cadrul
seminarului Pentru un
mediu curat Reducerea
emisiilor de CO2 n
Romnia, organizat de
ctre revista Intercity
Magazin i Agenia
Romn pentru
Conservarea Energiei.
Actualizarea tabelului
cu organismele de
verificare a rapoartelor de
monitorizare a emisiilor
de gaze cu efect de ser i
a domeniilor de acreditare
aferente, postat pe site-ul
ministrului.
2 propuneri de
Analiza urmtoarelor
proiecte supuse analizei propuneri de proiecte
Comisiei Naionale
privind Implementarea n
pentru schimbri
Comun:
climatice;
- Portofoliu de
dezvoltare
Hidroenergetic al
Hidroelectrica;
-Recuperarea i

Protocolul de la Kyoto;

8.4. acreditarea
verificatorilor
rapoartelor de
monitorizare a emisiilor
de gaze cu efect de
ser, n aplicarea
schemei de
comercializare a
certificatelor de emisii
de gaze cu efect de
ser;

- acreditarea i/sau
extinderea acreditrii
organismelor de verificare
a rapoartelor de
monitorizare a emisiilor de
gaze cu efect de ser;
- realizarea supravegherii
organismelor de verificare
acreditate;

516

utilizarea metanului de la
depozitul de deeuri
Bacu.

nici un organism de
verificare acreditat din
2 entiti care solicit
acreditarea;

Aprobarea, in calitate de
membru al Comisiei
Nationale pentru
schimbari climatice a
emiterii, Scrisorii de
Susinere pentru proiectul
Portofoliu de dezvoltare
Hidroenergetic al
Hidroelectrica.
Evaluarea
documentaiei privind
solicitarea acreditrii ca
organisme de verificare
pentru urmtoarele
entiti: S.C. ECOCONFORMATION
S.R.L., S.C. OPTIMATIC
SOLUTIONS S.R.L.
Evaluarea
documentaiei de
completare privind
solicitarea acreditrii ca
organisme de verificare
pentru urmtoarele
entiti: S.C. HEXON
ENGINEERING; S.C.
ECO-CONFORMATION

s-au aprobat 1 din 1


solicitri ale
organismelor de
verificare pentru
extinderea acreditrii;
1 aciune de
supraveghere pentru
un organism de
verificare a rapoartelor
de monitorizare a
emisiilor de gaze cu
efect de ser, finalizat
cu meninerea
acreditarii;

517

S.R.L.
Evaluarea
documentaiei privind
solicitarea extinderii
acreditrii de ctre
organismele de verificare:
S.C. COV-ISPECT S.R.L.
Supravegherea
organismului de verificare
a rapoartelor de
monitorizare a emisiilor
de gaze cu efect de ser
OVEGES, din cadrul S.C.
CEPROCIM S.A.

Obiective
specifice
1.
mbuntirea
cadrului
instituional i
legislativ n
domeniul
energetic

Activiti

Direcia general politica energetic

Rezultate
ateptate

Indicatori
de rezultat i/sau de
performan

Dezvoltarea
1.1. Elaborarea de proiecte
cadrului
de acte normative in
institutional si
domeniul de competenta
legislativ in
domeniul energetic

Numr de proiecte de
acte normative initiate

1.2.
Elaborarea
programelor referitoare la
restructurarea,
ajustarea
structural i dezvoltarea
industriei energetice n
colaborare cu direciile
implicate
din
cadrul
Ministerului Economiei i
Finantelor, precum i cu
structuri
din
afara
acestuia.
1.3. Elaborarea
programelor de msuri
pentru aplicarea politicii
Guvernului n sectorul
petrol i gaze naturale

Documentele care
conin Programe n
domeniul industriei
energetice
Nu fost cazul.

Dezvoltarea si
modernizarea
industriei
energetice

Programe n
sectorul petrol i
gaze naturale
aprobate

Documentele care conin


programele i planurile
de msuri n sectorul
petrol i gaze naturale
Nu a fost cazul

518

Resurse

Responsabili

Termen limit

Nu a fost
necesar
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare
Nu a fost
necesar
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

DGPE

In conformitate
cu calendarul
legislativ.

Compartimentul
Strategie, Sinteze,
Eficien
energetic, Resurse
regenerabile

n funcie de
calendarul
stabilit de
programul de
guvernare

Nu a fost
necesar
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Serviciul Strategie,
Reglementri,
Avizri,
Restructurare si
Piata Sector Petrol
i Gaze naturale

n funcie de
calendarul
stabilit de
programul de
guvernare

1.4. Elaborarea proiectelor


de acte normative pentru
preluarea n legislaia
romneasc a acquis-ului
comunitar din domeniul de
activitate, asigurnd
armonizarea legislaiei din
domeniu cu cea a Uniunii
Europene
2.Obinerea unei
competitiviti
reale n
domeniul
energetic
2. Promovarea investiiilor
private
n noi capaciti de
producie bazate pe
cogenerare i resurse
naturale nepoluante (hidro,
solar, eolian) cu luarea n
considerare a impactului
social i protecia mediului

Cresterea gradului
de armonizare a
legislatiei
nationale in
domeniu cu
legislatia
europeana in
domeniu
Monitorizarea
derularii
proiectelor
investiionale de
reabilitri,
restructurri,
retehnologizri

Numarul de acte
normative naionale de
transpunere a acquisului comunitar

Nu a fost
necesar
alocarea de
resurse
suplimentare

-Numrul actiunilor de
monitorizare a derularii
proiectelor investiionale
de reabilitri,
restructurri,
retehnologizri

Nu a fost
necesar
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

- Numarul de participari
n Comitetete de Evaluare
a Proiectelor

Atragerea
investitorilor
strini
pentru
realizarea
unor -Numarul de participari
grupuri
la intalniri, dezbateri si
analize, comisiile de
termoenergetice
receptie a investitiilor din
Analiza
sectorul energetic,
oportunitatii,
comisiile de expropiere in
fezabilitatii
si vederea realizarii
sustinerii
obiectivelor energetice
proiectelor

519

Serviciul Acte
normative, avizari,
restructurare sector
energie si piata
energie

DGPE

Permanent

Permanent

3. Elaborarea
procedurilor
interne de lucru
in vederea
lansarii Axei
prioritare
4Creterea
eficienei
energetice i a
securitii
furnizrii, n
contextul
combaterii
schimbrilor
climatice
4. Informarea
potentialilor
beneficiari n
vederea
dezvoltrii
portofoliului de
proiecte aferent
Programului
Operaional
Sectorial
Creterea
Competitivitii
Economice
Axa prioritara 4

Proceduri interne
de lucru pentru
fiecare aciune
specifica OIE
3. Elaborarea procedurilor
interne aferente activitii
de programare a Axei
prioritare I

4.1. Identificarea tipurilor


de poteniali beneficiari

Regulamentul de
Organizare i
Funcionare al OIE
avizat de AM POS
CCE
Fiele de post ale
personalului OIE
(modificate
conform ROF
avizat i aprobate)
Realizarea
de
ntlniri
publice
organizate la nivel
central i local,
avnd drept scop
creterea gradului
de cunoatere cu
privire
la
oportunitile de
finanare
oferite
prin
accesarea
fondurilor
structurale.

Nu este
Numarul de proceduri
necesar
interne elaborate: 20
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Baza de date cu
informaiile de contact a
firmelor potenial
interesate de accesarea
Fondurilor Structurale
destinate domeniul
energetic: 1
- Numrul de participri
a reprezentanilor OIE
la conferine si
prezentari publice
avnd ca tema
accesarea fondurilor
structurale, organizate

520

Este
necesar
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Serviciul
Programare,
Sintez i
Comunicare

Serviciul
Programare,
Sintez i
Comunicare

Procedurile au
fost avizate de
AM POS CCE.

Permanent

de diverse publicaii i
companii media: 11

Creterea
eficienei
energetice i a
securitii
furnizrii, n
contextul
combaterii
schimbrilor
climatice

- Numrul de
chestionare de evaluare
a gradului de interes al
potenialilor beneficiari
cu privire la accesarea
Fondurilor Structurale
destinate Axei prioritare
4 din POS CCE - Numrul de
protocoale de
colaborare n scopul
diseminrii
informaiilor cu privire
la Fondurile Structurale
destinate sectorului
energetic semnate
4.2.
Coordonarea
implementarii
i
monitorizrii
aciunilor
din Planul de Comunicare
pentru axa prioritara 4 din
POS CCE

4.3.
Furnizarea
informaiilor cu caracter
public
potenialilor
beneficiari
privind
obtinerea finantarii n

Cresterea gradului
de informare a
potentialilor
beneficiari.

Numarul de actiuni de
comunicare realizate:
11

Cresterea gradului
de informare a
potentialilor
beneficiari.

Numarul de raspunsuri
transmise potentialilor
beneficiari prin
adrese/e-mail: 60
521

Este necesar
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Nu este
necesar
alocarea de
resurse
materiale

Serviciul
Programare,
Sinteza si
Comunicare OIE

Serviciul
Programare,Sinteza
si Comunicare OIE

Permanent

Permanent

cadrul axei prioritare 4


4.4.
Furnizarea
informaiilor cu caracter
public beneficiarilor cu
Cresterea gradului
privire la implementarea
de informare a
proiectelor selectate n
beneficiarilor.
cadrul
procesului de
selectie
aferent
axei
prioritare 4
Implementarea
4.5. Verificarea
manualului de
indeplinirii obligatiilor
identitate vizuala
privind aplicarea de catre
cu privire la
beneficiar a cerintelor de
accesarea
publicitate in conformitate
fondurilor
cu reglementarile
structurale de catre
nationale/comunitare
ACIS.
5. Organizarea
i
realizarea
procesului
de
selecie
a
proiectelor
propuse
spre
finanare
din
Fonduri
Structurale
aferente
Programului
Operaional
Sectorial

5.1. Elaborarea i
propunerea spre avizare la
AM POS CCE a criteriilor
de selecie

5.2. Elaborarea procedurii


de selecie, inclusiv grila

Criteriile de
selecie aprobate

Elaborarea
procedurii de
selecie a

suplimentare
Numarul de raspunsuri
transmise beneficiarilor
selectati prin adrese/email
- Nu a fost cazul

- Nu a fost cazul

Documentele ce conin
criteriile de selecie:
Ghidurile solicitantului
- finalizate la nivel
intern.
Transmise spre avizare
AM POS CCE.
Publicate pe site-ul OIE
pentru consultare
publica.

Nu este
necesar
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Serviciul
Programare,Sinteza
si Comunicare OIE

Permanent

Este
necesar
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Serviciul
Programare,Sinteza
si Comunicare OIE

Permanent

Nu este
necesar
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Serviciul
Programare,
Sinteza si
Comunicare

Procedura de selecie
Nu este
necesar

522

Serviciul Selecie
i Monitorizare

Trim. III 2008

Procedura de
selectie de

Creterea
Competitivitii
Economice

Axa prioritara 4
Creterea
eficienei
energetice i a
securitii
furnizrii,
n
contextul
combaterii
schimbrilor
climatice

de selecie a proiectelor

proiectelor i
avizarea ei de ctre
AM POS CCE

5.3. Elaborarea
propunerilor de scheme de
ajutor de stat aferente
Axei

Schemele de ajutor
de stat aprobate
prin HG

5.4. Organizarea
comitetelor de selecie a
proiectelor precum i a
comitetului de soluionare
a contestaiilor

5.5. Crearea i
pstrarea/arhivarea
dosarului proiectului

Comitetele de
selecie a
proiectelor,
comitetul de
soluionare a
contestaiilor
constituite

Procedura de
arhivare avizata de
AM POS CCE.
Arhivarea
documentelor si a
dosarelor
proiectelor pentru
care s-a transmis
cerere de finantare
la OIE

Documentele ce conin
schemele de ajutor de
stat: 3
Numrul de proiecte
primite si numar de
proiecte selectate
Numrul de contestaii
primite, numarul de
contestatii intemeiate,
numarul de contestantii
neintemeiate si
numarul de contestatii
soluionate

Elaborarea
nomenclatorului de
arhivare a dosarelor
Numrul de dosare
create: 32
Numrul de dosare
arhivate
523
Documentele aferente

alocarea de
resurse
materiale
suplimentare
Nu este
necesar
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Nu este
necesar
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Este
necesar
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare
pentru
arhivarea
documentelor
(spatii de

avizata catre
AM POS CCE

Serviciul Selecie
i Monitorizare

Trim. III 2008

Serviciul Selecie
i Monitorizare

n funcie de
calendarul de
lansare a
apelului de
cereri de
proiecte

Serviciul
Programare,
Sintez i
Comunicare

Permanent
Incepand cu
prima lansare de
cereri de
propuneri de
proiecte

dosarului de proiect
(dosarul de
monitorizare a
proiectului i dosarul
proiectului
beneficiarului ) se
arhiveaz la nivelul
serviciilor Management
Financiar i Control i
Selecie i Monitorizare
urmnd a se preda
serviciului Programare,
Sintez i Comunicare
la finalizarea activitii
de implementare a
proiectului (inclusiv
finalizarea
rambursrilor implicate
de cofinanarea prin
FEDR)
Documentele aferente
activitii
de
programare (capitolul
aferent
domeniului
energetic din Planul
Naional de Dezvoltare,
Cadrul
Strategic
Naional de Referin,
POS CCE, Documentul
Cadru de Implementare,
Ghidul
solicitantului,

524

depozitare,
dulapuri,
sistem de
prevenire si
stingere a
incendiilor,
sistem de
acces
securizat)

Cererea de propuneri de
proiecte)
i
alte
documente
conexe
activitii desfurate la
nivelul
OIE
se
arhiveaz la nivelul
SPSC (n spaiul aferent
serviciului) din cadrul
OIE.
Documentele
relaionate
cu
activitile menionate
anterior emise n cadrul
SSM i SMFC se
arhiveaz n spaiul
amenajat din cadrul
acestor servicii i se
predau arhivei OIE pe
baz de proces verbal n
perioada 15 ianuarie 15 martie a anului
urmtor.

5.6. Verificarea
eligibilitii beneficiarilor
i a proiectelor

Acordarea
punctajului n
conformitate cu
prevederile
procedurii

Numarul de proiecte
primite.
Numrul de proiecte
verificate.

525

Este necesar
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare
pentru
evaluatori
externi.

Serviciul Selecie
i Monitorizare

n funcie de
calendarul de
lansare a
apelului de
cereri de
proiecte

5.7. Realizarea seleciei


proiectelor, redactarea
raportului de evaluare

5.8. Realizarea
nregistrrii i soluionrii
contestaiilor

Analizarea
etapelor de selecie
conform criteriilor
de eligibilitate i
selecie specifice
nregistrarea
contestaiilor
soluionate

ntocmirea
dosarului ce va
conine: descrierea
proiectului,
condiii generale,
bugetul
5.9. ntocmirea dosarului
proiectului,
de proiect
formularele de
cerere de plat i
de identificare
financiar,
scrisoarea privind
Raportul Final,
Glosar de termeni.
7. Monitorizarea
implementrii
proiectelor din
7.1. Gestionarea
sectorul
parteneriatele in procesul
energetic,
n
de implementare:
organizeaza subcomitete/grupuri

Organizarea subcomitete/grupuri
parteneriale;
stabileste membrii,
periodicitatea

Numrul de proiecte
selectate
Numrul de rapoarte de
evaluare redactate
Numrul de contestaii
nregistrate
Numrul de contestaii
soluionate

Documentul ce conine
dosarul de proiect

Numrul de
comitete/grupuri
parteneriale
526

Nu este
necesar
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare
Nu este
necesar
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare
Este
necesar
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare
pentru
posibili
evaluatori
externi.

Nu este
necesar
alocarea de
resurse
materiale

Comitetul de
selectie (CS)

Serviciul Selecie
i Monitorizare

OIE (nucleu format


din 4 persoane) + 1
expert independent

Serviciul Selecie
i Monitorizare

n funcie de
calendarul de
lansare a
apelului de
cereri de
proiecte
n funcie de
calendarul de
lansare a
apelului de
cereri de
proiecte

n funcie de
calendarul de
lansare a
apelului de
cereri de
proiecte

Permanent

cadrul
POS parteneriale; stabileste
membrii, periodicitatea
Creterea
Competitivitii organizrii reuniunilor
Economice
7.2. Culegerea de
informaii i redactarea
seciunii relevante axei
prioritare pentru
rapoartele anuale de
implementare
7.3. Culegerea de
informaii i redactarea
seciunii relevante axei
prioritare pentru raportul
final de implementare
7.4. Realizarea
monitorizrii proiectelor:
monitorizarea rezultatelor
i a obiectivelor, definirea
indicatorilor de
monitorizare, colectarea
informaiilor, ntocmirea
rapoartelor de
monitorizare pentru axa
prioritar
8. Asigurarea
managementului
financiar i a
8.1. Asigura
controlului
implementarea cadrului
implementrii
procedural pentru buna
desfasurare a atributiilor
delegate

organizrii
reuniunilor

ntocmirea
raportului anual de
implementare

ntocmirea
raportului final de
implementare.

ntocmirea
rapoartelor de
monitorizare

suplimentare
Numrul de reuniuni
organizate

Documentul ce conine
raportul anual de
implementare

Documentul ce conine
raportul final de
implementare

Numrul de proiecte
monitorizate

Manuale
de Documente conform
proceduri:
procedurii specifice
- verificarea
administrativa
cerere
de
527

Nu este
necesar
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare
Nu este
necesar
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare
Nu este
necesar
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Nu este
necesar
alocarea de
resurse

Serviciul
Programare,
Sintez i
Comunicare
Serviciul
Programare,
Sintez i
Comunicare

Permanent

Permanet

Serviciul Selecie
i Monitorizare
Permanent

Serviciul
Management
Financiar i
Control

Procedurile au
fost finalizate la
nivel intern sau
dupa caz sunt in
curs de

proiectelor din
domeniul
energetic,
cofinanate din
fondurile
aferente Axei
Prioritare 4 din
POS CCE

finantare
- verificarea
la
fata locului
- control
la
avizare, insotire
- mentinerea
pistei de audit
- inregistrare,
raportare
si
cercetare
nereguli
Conformitatea
8.2.
Monitorizarea
documentelor,
implementarii financiare
aprobarea lor si
corecte a proiectelor:
transmiterea catre
verificarea cererilor de
urmatoarea etapa a
plat ale beneficiarilor
verificarii
verificarea conformitii
cu legislaia naional
i/sau comunitar;
verificarea la faa locului
a modului de realizare a
proiectelor

materiale
suplimentare

Numrul cererilor de
plata acceptate pentru
etapa ulterioara
Numrul cererilor de
plata suspendate pentru
clarificari
Numrul documentelor
justificative
insotind
cererea de plata
Numrul rapoartelor
- de control
- planificate
- la cerere
- de insotire

528

Nu este
necesar
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

finalizare
urmand a fi
transmise AM
POS CCE
pentru avizare

Serviciul
Management
Financiar si
Control
Serviciul selectie si
Monitorizare

n conformitate
cu contractul de
finanare
n funcie de
calendarul
verificrilor la
faa locului

8.3. Emiterea
centralizatoarelor
cererilor de plat la nivel
de ax
prioritara/domeniu/proiect,
nsoite de declaraia de
conformitate

8.4. Verificarea pstrarii


pistei de audit la nivel de
beneficiar

Admiterea
cererilor de plata
insotite
de
declaratia
de
conformitate
Redactarea
centralizatoarelor
lunare

Numarul de cereri de
plata admise
Valoarea respinsa la
plata
Valoarea
recuperata
prin deduceri

Existena pistei de Documentul ce conine


audit
descrierea pistei de
audit

8.5.Arhivarea
documentelor
Asigurarea
disponibilitatii
documentelor
primite si realizate
la nivelul OIE,
pentru finantarea
proiectelor in
cadrul Axei
prioritare 4 POS
CCE

Numarul
documentelor/dosarelor
arhivate

Nu este
necesar
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Nu este
necesar
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare
Nu este
necesar
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Serviciul
Management
Financiar si
Control

Serviciul
Management
Financiar si
Control

Conform
termenelor
prevzute n
contractul de
finanare

n funcie de
calendarul
verificrilor la
faa locului

Serviciului Acte
normative, Avizari,
Restructurarea
sectorului energie
si Piata energie
Permanent
Serviciul
Programare,Sinteza
si Comunicare OIE

529

8.6.
Prevenirea
neregulilor:
- detectarea eventualelor
nereguli de la nivelul
beneficiarilor
- raportarea neregulilor de
la nivelul beneficiarilor
- corectarea neregulilor la
nivelul beneficiarilor pe
baza procedurilor,
- deducerea din platile
urmatoare catre beneficiari
a sumelor neeligibile sau
necuvenite care au fost
deja platite si informeaza
AM sau, in cazul in care
nu mai este posibila
deducerea,
recuperarea
acestor sume de la
beneficiari,
conform
procedurilor
8.7. Realizarea
previziunilor trimestriale
cu privire la contractari si
plati pentru axa prioritara
si le transmite catre AM.

Realizarea unui
sistem eficient de
identificare,
prevenire si
corectare a
neregulilor

Documentaia
corespunztoare
previziunilor
trimestriale cu
privire la
contractari si plati
pentru axa
prioritara

Numarul
neregulilor
detectate
Numarul fiselor de
verificare
Numarul
neregulilor
corectate
Sumele deduse din
totalul platilor efectuate
eventual fata de totalul
dedus
Sumele recuperate de la
beneficiari
Numarul
rapoartelor
urgente
privind
neregulile
transmise
AM

Numarul de rapoarte ce
contin previziunile
trimestriale elaborate

530

Nu este
necesar
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Serviciul
Management
Financiar si
Control

Nu este
necesar
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Serviciul
Management
Financiar si
Control

Permanent/Cnd
este cazul

Trimestrial

8.8.
Asigurarea
de
informatii
la
cererea
organismelor competente
despre
derularea
contractelor de finantare

8.9. Asigurarea asistenei


pentru beneficiari n
completarea cererilor de
plat

Documentaia
corespunztoare
absorbtiei
fondurilor,
conform datelor
cuprinse in tabelele
financiare

Nu a fost cazul

Formularul Cererii
de Plata complet i
corect,
toate
documentele
Nu a fost cazul
cerute prezentate
n
formatul
corespunzator, iar
solicitarea depus
n termenul cerut

531

Nu este
necesar
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Nu este
necesar
alocarea de
resurse
materiale
suplimentare

Serviciul
Management
Financiar si
Control

Serviciul
Management
Financiar i
Control

Nu a fost cazul

Nu a fost cazul


OBIECTIVE

ACTIVITI

0
1. mbuntirea
planificrii
strategiei
n
domeniul
industriei miniere

1
1.1. Adaptarea Strategiei
industriei
miniere
la
prevederile
strategiei
reieite din Programul de
guvernare pe perioada
2005-2008 prin:
1.1.1. reactualizarea
permanent a programelor
de
restructurare
a
capacitilor de producie
ale agenilor economici
coordonai.

Direcia general resurse minerale


REZULTATE
ATEPTATE
2

TERMEN
LIMIT
3

Hotrre
Guvernului

a TRIM
2008

Hotrre
Guvernului

a TRIM
2008

532

TRIMESTRUL II 2008
REALIZRI
STADIUL
4
5

II HG nr. 694/2008

Elaborarea
notei
de
III fundamentare i a Proiectului de
HG pentru Memorandumul:
Acord de principiu privind
aprobarea aciunilor necesare a
fi ntreprinse de Guvernul
Romniei pentru asigurarea
ndeplinirii
angajamentelor
asumate
prin aprobarea
Strategiei industriei miniere
pentru perioada 2004-2010, a
Strategiei energetice a Romniei
pentru perioada 2007-2020 i a
Programului de guvernare n
ceea ce privete eficientizarea
activitii,
n
vederea
privatizrii

ndeplinit

n analiz pentru
avizare
la
direciile
de
specialitate din
cadrul
ministerului

1.1.2

refacerea Hotrre
proiectului documentului Guvernului
strategic minier, Strategia
industriei miniere pentru
perioada 2008-2020

1.2. elaborarea Normelor


metodologice de punere n
aplicare a Legii nr.
106/2008
privind
exproprierea pentru cauz
de utilitate public a
terenurilor
necesare
lucrrilor miniere pentru
exploatarea zcmintelor
de lignit
2.
Alinierea 2.1 Monitorizarea, atunci
industriei miniere cnd
este
cazul,
a
la capitolul respectului Contractelor de
valorificarea
vnzare-cumprare
produselor
ncheiate cu beneficiarii
miniere
n
condiiile pieei
libere
3.
Reducerea 3.1
Implementarea
impactului asupra sistemului de management
mediului
de mediu la exploatarea
zcmintelor de substane

Hotrre
Guvernului

a TRIM
2008

a TRIM
2008

Informri
privind
derularea
contractelor

III Avizat de toate direciile din Semntura


minister implicate
ministrului
i
intrarea
n
circuitul
de
avizare la alte
ministere
implicate
MMDD,
MMFES, MJ
III Elaborate
Normele n
avizare
metodologice,
Nota
de intern.
fundamentare, Proiectul de ndeplinit
Hotrre a Guvernului

Permanent

533

Respectul
prevederilor ndeplinit
contractuale de valorificare a
produselor miniere

minerale utile
Hotrre
3.1.1

ntocmirea Guvernului
documentului
de
Transpunere a Directivei
2006/21/CE
a
Parlamentului
i
Consiliului European din
15 martie 2006 privind
Gestionarea deeurilor din
industriile extractive i de
modificare a Directivei
2004/35/CE n legislaia
romneasc.
3.1.2
ntocmirea
Raportului ctre UE a unei Raport
situaii a depozitelor de
deeuri miniere nchise
pn la 1.05.2006
0

a TRIM
2008

III Elaborate Nota de fundamentare


i Proiectul Hotrrii de Guvern
mpreun cu MMDD
Avizat de ministerele implicate

1.08.2008

Faza
final
raportului

Promovat
Guvern
vederea
aprobrii.

la
n

redactrii ndeplinit

1
2
3
4
5
3.1.3 Derularea n bune Participarea conform Permanent
2 RTL
ndeplinit
condiiuni a Programului anual de atribuiilor la RTL =
4 RF
conservare i nchidere a minelor.
recepia la terminarea
lucrrilor
RF
=
recepia final.
Monitorizarea
respectului
prevederilor
din
Manualul
de
nchidere a minelor.
3.1.4 Declanarea concursului Alegerea
TRIM III n
derulare Anunul
de

534

pentru
selecia
consultantului consultantului
2008
pentru acordarea de asisten
tehnic n vederea implementrii
Directivei 2006/21/CE
4.
Dezvoltarea 4.1 Susinerea activitii de
cercetrii i inovrii cercetare geologic cu inta anual
n domeniul minier a creterii gradului de cunoatere a
resurselor de substane minerale
(crbuni, minereuri de uraniu, ape
geotermale etc.) n contextul
Programului de guvernare exprimat
prin Strategia energetic (20072020) i Strategia industriei miniere
(2008-2020).
4.1.1 ntocmirea programului Programul geologic TRIM
anual de cercetare geologic
2008
2008

4.1.2 elaborarea planului sectorial Planul sectorial al TRIM


n domeniul cercetrii-dezvoltrii n ministerului
2008- 2008
industrie-sectorul minier
2009
5.
Minimizarea 5.1. Monitorizarea produciei de
riscurilor energetice resurse energetice primare
5.1.1 cunoaterea dinamicii Crearea unui stoc de Permanent
extractive a crbunilor
siguran la agenii
economici minieri

535

mpreun
MMDD

cu participare
publicat

II Finalizarea
ndeplinit
concursurilor de
ofert.
ntocmirea
contractelor de
obiective
geologice
II Selecia
a
3 ndeplinit
proiecte
i
avizarea Planului
sectorial
al
ministerului
Stoc de siguran

ndeplinit

6. Dezvoltarea unui
management de risc
al situaiilor de
urgen

6.1. ntocmirea de programe pentru


prevenirea riscurilor generate de
activitile miniere la nivelul
agenilor economici coordonai

7.
Reducerea
riscului cu impact
asupra securitii i
sntii n munc

7.1. Derularea unui sistem propriu


de management pentru securitate i
sntate n munc la nivelul
agenilor economici coordonai

8.
Reducerea 8.1 Programe de restructurare
impactului
socio- socio-economic n zone cu
economic n zonele activitate minier nchis
miniere
monoindustriale

Eliminarea condiiilor
generatoare de situaii
de urgen prin soluii
tehnice i tehnologice
compatibile
cu
activitile miniere
La nivelul agenilor
economici coordonai
se
deruleaz
un
program personalizat
pentru:
- natura zcmntului
- resursa mineral
valorificat
- tehnica i tehnologia
utilizat
Noi
activiti
economice
n
colaborare cu Agenia
Naional
pentru
Dezvoltarea Zonelor
Miniere

536

Permanent

Nu au fost situaii ndeplinit


de urgen

Raportri
permanente

Eliminare treptat ndeplinit


a evenimentelor prin
speciale
monitorizri
i raportri

Permanent

Noi
activiti ndeplinit
economice, noi
locuri de munc