Sunteți pe pagina 1din 3

PROGRAMA ANALITICA

Denumirea
disciplinei
Codul disciplinei
Facultatea

REALITI I PERSPECTIVE PRIVIND UN COD CIVIL


EUROPEAN
Semestrul

Numrul de credite

Facultatea de Drept
Simion Brnuiu Sibiu

Domeniul
Programul de studii

II

Numrul orelor pe
semestru/activitati
C

Total

Masterat-Administraie public
european

Categoria formativ a disciplinei


DF-fundamental, DS-de specialitate, DC- complementar,
Categoria de opionalitate a disciplinei: DI- obligatorie, DO-opional, DL-liber aleas (facultativ)

Discipline
Anterioare

Obligatorii

(condiionate)

Recomandate

Obiective
Coninutul tematic
(descriptori)

Tema 1. Necesitatea adoptrii unui nou Cod civil.


Consideraii generale asupra proiectului Codului civil romn
Tema 2. Reclementarea raporturilor juridice patrimoniale ale persoanelor
cstorite n Codul civil sau ntr-un nou Cod al familiei?
Tema 3 Critica regimului bunurilor persoanelor cstorite n actualul Cod al
familiei
Tema 4. Conveniile matrimoniale n proiectul Codului civil roman
Tema 5. Regimul juridic al bunurilor comune i al bunurilor proprii n proiectul
Codului civil roman
Tema 6. Actele de conservare, de folosin i de administrare asupra bunurilor
commune n Codul familiei i n proiectul Codului civil roman
Tema 7. Rspunderea persoanelor cstorite pentru datoriile comune i pentru
datoriile personale n proiectul Codului civil romn studiu comparativ cu
reglementarea n vigoare
Tema 8. Mandatul tacit reciproc n Codul familiei i n proiectul Codului civil
romn

Metode de predare /
seminarizare

- prelegere,
- dezbatere,
- dialog interactiv,
- argumentaie contradictorie.

Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrari de control)


Stabilirea
- rspunsurile la examen/colocviu/lucrari practice
notei
finale
- activitati aplicative atestate /laborator/lucrri practice/proiect etc
(procentaje)
- teste pe parcursul semestrului

Cerine pentru evaluare

E
70%
20%
10%

Minimale (pentru nota 5) Redarea principiilor i a ideilor fundamentale


referitoare la tema dat, precum i a definiiei instituiilor
Cerine pentru nota 10 Redarea controverselor doctrinare cu argumentarea
pertinent a opiniei personale, posibilitatea soluionrii motivate a speelor luate
n discuie, activitate constant n timpul anului universitar , efectuarea
lucrrilor scrise obligatorii la nivelul cerinelor maximale ( cu opinii personale
i o bibliografie romn i strin bogat) .

Bibliografia

Minimal obligatorie:
1. Proiectul Codului civil roman
2. Codul civil roman
3. Codul familiei
4. Al. Bacaci, V.Dumitrache, C.Hageanu, Dreptul familiei, Editura CH
Beck, Bucureti, Ediia a V-a, 2006, Bucureti
Complementar:
1. I.P.Filipescu, A.I.Filipescu, Tratat de dreptul familiei, Ediia a VIII-a,
Universul juridic, Bucureti, 2006
2. D.Lupulescu, A.M.Lupulescu, Dreptul familiei, Editura CH Beck,
Bucureti,2006
3. G. Nicolae, C.Hamangiu, Codul civil adnotat, Ed. All Beck,2003
4. J.L.Constantinesco, Tratat de drept comparat, 1997
5. I. Dogaru, Idei productoare de efecte juridice, Ed. All Beck, 2002

Lista materialelor
didactice necesare

Proiectul Codului civil romn

Coordonator de
Disciplin

Grad didactic, titlul, prenume, numele


Prof. univ. dr. Alexandru Bacaci

Semntura