Sunteți pe pagina 1din 1

Nr. 28939/20.12.

2017

INCDS MARIN DRACEA

Propun aprobarea, Se aprobă,


DIRECTOR ECONOMIC DIRECTOR GENERAL

REFERAT DE NECESITATE

1. Obiectul achiziției: Produsele si serviciile necesare Comp. Achizitii pentru anul 2018,
detaliate conform Anexei nr. 1.
2. CPV: Conform Anexei nr. 1.
3. Descrierea achizitiei:
4. Produsele si serviciile necesare Comp. Achizitii pentru anul 2018, detaliate conform Anexei
nr. 1.
5. Cantitatea:
Conform Anexei nr. 1.
6. Valoarea estimata a achizitiei si modul de calcul al acesteia:
Valoare totala: A se vedea Anexa 1.
Valorile au fost estimate luand in calcul ofertele existente pe piata de profil (a se vedea
atasament), fara TVA, majorate cu 10% pemtru a acoperi eventualele cresteri de preturi (taxe,
inflatie etc.) si rotunjite la leu; s-a tinut de asemenea cont de cantitatile ce se doresc a fi
achizitionate.
7. Data previzionată la care este necesar sa fie disponibil contractul:
01.10.2018 – 31.12.2018
8. Sursa de finantare:
Fonduri proprii
9. Achizitia este inclusa si aprobata, in programul de achizitii/investitii editia:
Nu e cazul - Referatul este primar si reprezinta propunerile de achizitii pe 2018 ale
Compartimentului.
10. Justificarea necesitatii:
Produsele sus mentionate sunt necesare pentru buna desfasurare a activitatii Compartimentului
Achizitii pe anul 2018.
11. Justificarea oportunitatii:
Achizitia este oportun a fi realizata pana la data specificata.
Achizitiile mentionate in anexa vor sta la baza intocmirii PAAP pe 2018.
12. Alte informatii relevante:
Nu e cazul.

Anexe: Anexa nr. 1


Oferte

Intocmit de: Virban Ionut


Rus Cristina