Sunteți pe pagina 1din 6

CONTRACT DE PRESTARI DE SERVICII

Nr._______/__________

I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. S.CSRL, cu sediul in
.., CUI. , Nr. Reg.
Com. .., cont IBAN nr. .., deschis la Banca
.., sucursala ., reprezentata de
., in calitate de PRESTATOR, si
1.1. S.CSRL, cu sediul in
.., CUI. , Nr. Reg.
Com. .., cont IBAN nr. .., deschis la Banca
.., sucursala ., reprezentata de
., in calitate de BENEFICIAR
au convenit sa incheie prezentul contract de prestari de servicii, cu respectarea urmatoarelor
clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI


2.1. Obiectul contractului il reprezinta furnizarea de servicii de optimizare website pentru motoarele
de cautare (numite in continuare servicii SEO) si servicii de Marketing Online.
III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Contractul se incheie pe o durata de 6 luni incepand de la data de si pana la data
de , cu posibilitatea prelungirii in cazul in care BENEFICIARUL doreste continuarea
campaniilor de SEO si Marketing Online.
IV. PRETU CONTRACTULUI SI MODALITATEA DE PLATA
4.1. Pretul prestarii serviciilor descrise mai sus, prestate de PRESTATOR catre BENEFICIAR este
de 1500 Lei/luna.
4.2. PRESTATORUL va intocmi factura pentru serviciile prestate in ultima zi a lunii pentru care
serviciile au fost prestate, iar BENEFICIARUL se obliga sa o plateasca, in numerar sau prin ordin
de plata, in contul indicat pe factura, pana la data de 20 a lunii urmatoare celei in care factura a
fost emisa.

V. OBLIGATIILE SI DREPTURILE PRESTATORULUI


5.1. PRESTATORUL va realiza pentru BENEFICIAR servicii de SEO si Marketing Online asa cum
sunt descrise in acest contract. PRESTATORUL va folosi cuvinte cheie specifice domeniului de
activitale al BENEFICIARULUI si/sau fraze cheie pentru a imbunatati pozitia website-ului
. in motoarele de cautare.
5.2. Serciviile SEO si Marketing Online oferite de PRESTATOR au urmatoarele trei scopuri
majore:
a. Imbunatatirea vizibilitatii website-ului . in spatiul online
b. Cresterea traficului in cadrul prezentei online si
c. Imbunatatirea imaginii companiei, cresterea interesului pentru produsele acesteia
5.3. Serviciile SEO si Marketing Online oferite de PRESTATOR includ:
- analiza si keyword research pentru a selecta cuvintele cheie cele mai potrivite activitatii
BENEFICIARULUI (pana la 25 cuvinte cheie si/sau fraze cheie)
- obtinerea de back-link-uri de la alte site-uri sau directoare asociate, in scopul de a creste
popularitatea si traficul website-ului .. (pana la 100 directoare/site-uri)
- editarea si/sau optimizare de text pentru diferite tag-uri HTML meta-date, titluri de pagini dinamice
si pagini CMS in care este necesar acest lucru (pana la pana la 15 pagini CMS, pana la 250 pagini
dinamice)
- analize si recomandari cu privire la structura optima a website-ului, navigare, cod sursa, etc. in
scopul respectarii celor mai bune practici SEO.
- realizarea de campanii de newsletter, campanii de promovare pe retele sociale, campanii
sezoniere, campanii virale, buzz marketing, permission marketing
- formularea de recomandari, acolo unde este necesar, pentru introducerea de pagini CMS
suplimentare, in scopul integrarii optime a mai multor cuvinte/fraze cheie
- generarea de rapoarte de trafic si performanta pentru website-ul si paginile asociate
- crearea, la cererea CLIENTULUI si cu acordul acestuia, de pagini pentru retelele sociale
(Facebook, Linkedin, Google+), necesare imbunatatirii prezentei website-ului in spatiul online si a
popularitatii acestuia.
5.4. PRESTATORUL poate de asemenea crea continut suplimentar, la cererea BENEFICIARULUI
(pana la 5 pagini CMS)
5.5. PRESTATORUL se obliga sa ofere beneficiarului, in scris, toate datele legate de necesitatea
efectuarii unor modificari in website
5.6. PRESTATORUL se obliga sa furnizeze in scris BENEFICIARULUI rapoarte saptamanale/
lunare de analiza, modificari aduse website-ului, alte rapoarte legate de activitatea de optimizare
SEO si Marketing online a website-ului.
VI. OBLIGATIILE SI DREPTURILE BENEFICIARULUI
6.1. In scopul de a primi servicii profesionale de SEO, PRESTATORUL este de acord sa furnizeze
urmatoarele :
- acces cu drepturi de administrator la interfata de administrare a website-ului,
in scopul analizei de continut si structura

- permisiunea de a face modificari in scopul optimizarii si de a comunica direct cu orice terte parti
implicate in dezvoltarea/administrarea website-ului (de exemplu, web designer-ul) daca este
necesar
- acces nelimitat la statisticile de trafic si performanta existente pentru website-ul
., in scopuri de analiza si de monitorizare.
- acces la o adresa de mail asociata domeniului website-ului, in scopul solicitarii de back-link-uri si
marketing afiliat (de ex. contact@numedomeniu.ro)
- acceptul de a folosi imagini din website, logo-uri, marci comerciale, screenshot-uri ale websiteului, brosuri, continut, etc., pentru utilizare asa cum PRESTATORUL considera ca este necesar in
vederea imbunatatirii pozitiei si prezentei website-ului in spatiul online
- coninut suplimentar de text in format electronic, in scopul de a crea pagini web suplimentare sau
mai bogate in continut text, daca website-ul BENEFICIARULUI este lipsit de continut text sau
PRESTATORUL considera ca este necesara adaugarea de continut text suplimentar in scopul
optimizarii SEO.
- acces cu drepturi de administrator la contul de Google Analytics asociat website-ului
..
- notificarea in scris a PRESTATORULUI in privinta oricaror modificari (altele decat cele care tin de
optimizarea SEO si Marketing Online) operate pe website-ul
- BENEFICIARUL este obligat sa ofere PRESTATORULUI toate materialele necesare derularii
activitatii de optimizare SEO si Marketing Online (continut text, imagini, grafica, elemente reclama,
etc).

VII. LIMITELE RESPONSABILITATILOR


7.1. BENEFICIARUL trebuie sa fie constient de urmatoarele aspecte legate de serviciile de SEO si
marketing:
- taxele platite pentru servicii nu sunt rambursabile
- toate taxele, serviciile, documentele, recomandarile si rapoartele sunt si trebuie sa ramana
confidentiale pe toata durata desfasurarii contractului
- PRESTATORUL nu are nici un control asupra politicilor motoarelor de cautare cu privire la tipul de
site-uri si / sau continut pe care le accepta in prezent sau in viitor. Website-ul BENEFICIARULUI
poate fi exclus din orice director sau motor de cautare in orice moment, decizia de excludere
apartinand exclusiv motorului de cautare sau directorului in care website-ul este inscris
- din cauza competitivitatii ridicate a unor cuvinte/fraze cheie, a schimbarilor foarte dese a
algoritmilor folositi de motoarele de cautare si a altor factori care tin de competitivitate,
PRESTATORUL nu poate garanta pozitia #1 sau primele #10 pozitii in motoarele de cautare pentru
orice cuvant cheie, fraza sau termen de cautare foarte specifice. Cu toate acestea, in cazul in care
dupa primele 6 luni traficul pe website-ul . nu creste cu cel putin 20%,
PRESTATORUL va continua sa ofere servicii SEO pentru inca 45 de zile fara costuri suplimentare.
Valorile traficului vor fi stabilite conform rapoartelor lunare generate prin Google Analytics.

- Google este recunoscut pentru impiedicarea imbunatatirii clasamentului website-urilor sau


paginilor aflate pe domenii noi sau recent plasate in spatiul online, pana cand acestea se dovedesc
viabile sa functioneze optim pentru mai mult de 12 luni (incluzand capacitatea domeniului de a nu
genera SPAM). Acest lucru este menionat ca " Google Sandbox ". PRESTATORUL nu isi asuma
nicio responsabilitate pentru problemele de trafic si/sau indexare legate de sanctiuni Google
Sandbox
- ocazional , motoarele de cautare pot opri listarea paginilor web fara nici un motiv aparent sau
previzibill. De multe ori , acestea vor fi re-listate fara a necesita SEO suplimentar . Daca in timpul
unei campanii SEO o pagina este de-listata si nu reapare in termen de 30 de zile, este necesar ca
aceasta sa fie definitiv stearsa din website iar website-ul/paginile web trebuie re-optimizate pe
baza politicilor actuale ale motorului de cautare in cauza .
- unele directoare/ motoare de cautare ofera servicii de listare accelerata in schimbul platii unei
taxe. Daca BENEFICIARUL doreste sa beneficieze de servicii de listare accelerata (de exemplu,
directoare platite ), este direct responsabil pentru toate platile si taxele cerute de directoare /
motoare de cautare. PRESTATORUL poate oferi, la cerere, o lista de servicii de listare accelerata.
- asocierea website-ului cu alte website-uri slab pozitionate in motoarele de cautare, cu
popularitate scazuta si/sau negative, penalizate sau cunoscute pentru geerare de SPAM si/sau
obtinerea de link-uri de la " fermele de link-uri" poate deteriora grav si iremediabil toate eforturile
depuse pentru optimizarea SEO. PRESTATORUL nu isi asuma raspunderea pentru alegerea
clientului de a lega website-ul sau a obtine un link de la orice website fara o consultare prealabila
cu PRESTATORUL.
7.2. PRESTATORUL nu este responsabil pentru modificarile aduse website-ului de catre terte parti.
Daca aceste modificari afecteaza negativ ranking-ul si/sau imaginea website-ului BENEFICIRULUI
este unic responsabil pentru decizia de a permite si altor parti decat PRESTATORUL sa efectueze
modificari care tin de optimizarea SEO si de Marketing Online.
7.3. PRESTATORUL nu este responsabil in cazul in care BENEFICIARUL efectueaza
suprascrierea/modificarea elementelor de optimizare SEO realizate de catre PRESTATOR. (de
exemplu, BENEFICIARUL / webmaster-ul modifica un titlu de pagina, un text sau un element SEO
deja optimizat). Obligatia PRESTATORULUI de a oferi servicii gratuite SEO (art. 7.1. Paragraful 4)
inceteaza in cazul in care modificarile efectuate de terte parti afecteaza in mod negativ
pozitionarea, optimizarea, ranking-ul si/sau bunul renume al website-ului . CLIENTUL este unic
responsabil pentru orice continut generat pe retele de socializare, forumuri, website-uri, etc, altul
decat cel generat de PRESTATOR, care poate afecta in mod negativ imaginea website-ului si/sau
a companiei beneficiarului (de ex. beneficiarul publica pe pagina de Facebook a companiei sau pe
un forum, utilizand numele companiei, continut si/sau comentarii agresive, discriminatoare,
calomnioase, etc).
7.4. Este recomandat ca BENEFICIARUL sa accepte implementarea recomandarilor
PRESTATORULUI in privinta necesitatii modificarilor anumitor elemente din website, in scopul
imbunatatirii optimizarii SEO. In cazul in care BENEFICIARUL refuza acceptarea si implementarea
recomadarilor, PRESTATORUL nu este responsabil pentru rezultatele campaniei de optimizare.

VIII. GARANTII
8.1.BENEFICIARUL garanteaza ca elementele de text, grafica, fotografii, desene, marci, sau alte
elemente de design oferite PRESTATORULUI
in scopul includerii lor in website-ul
, apartin exclusiv CLIENTULUI (au fost realizate de catre
acesta) sau BENEFICIARUL a primit dreptul de copyright de la proprietarul de drept pentru a utiliza
fiecare dintre elemente si va exonera PRESTATORUL de orice rspundere sau costuri rezultate din
utilizarea unor astfel de elemente.
8.2. PRESTATORUL garanteaza BENEFICIARULUI ca toate elementele de text, grafica, fotografii,
desene, marci, sau alte elemente de design folosite care nu sunt livrate de catre BENEFICIAR
detin toate drepturile de copyright sau sunt in totalitate originale.
IX.SECRET SI CONFIDENTIALITATE / INFORMATII
9.1 Atat BENEFICIARUL cat si PRESTATORUL se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor din
rapoartele de analiza si/sau trafic pentru website-ulpe toata durata
desfasurarii contractului.
9.2. PRESTATORUL se obliga sa pastreze confidentiale datele legate de preturile practicate de
BENEFICIAR, rezultate de vanzari, alte informatii legate de activitatea BENEFICIARULUI, pe toata
durata desfasurarii contractului si timp de inca 6 (sase) luni dupa finalizarea lui.
9.3. La expirarea celor 6 (sase) luni de la finalizarea contractului, atat PRESTATORUL cat si
BENEFICIARUL pot folosi analizele si rapoartele obtinute in urma campaniei de optimizare SEO si
Marketing Online in scopul imbogatirii portofoliilor proprii.

X. FORTA MAJORA
10.1 Forta majora sau cazurile fortuite asa cum sunt definite de lege, exonereaza de raspundere
partea care le invoca in conditiile legii si cu conditia notificarii scrise prestabilite in termen de cinci
zile de la aparitia evenimentului, avand si certificarea Camerei de Comert si Industrie.
XI. RASPUNDEREA PARTILOR / PENALITATI
11.1. Partile se obliga reciproc la executarea intocmai si la timp a obligatiilor contractuale. Partea
care isi incalca in mod culpabil obligatiile va despagubi cealalta parte pentru orice prejudicii
cauzate.
XII. REZILIEREA CONTRACTULUI
12.1. Prezentul Contract este reziliat de plin drept, fara nicio formalitate si fara a mai fi necesara
interventia unei instante judecatoresti, in urmatoarele situatii:
- una din parti nu isi respecta una dintre obligatiile pe care si le-a asumat prin prezentul Contract si
nici nu remediaza respectiva incalcare in termen de 10 zile de la notificarea primita in acest sens
de la cealalta parte;
- unilateral prin transmiterea unei notificari in acest sens cu 30 zile inainte de data la care se
doreste incetarea contractului;
- prin acordul partilor;
- BENEFICIARUL este in stare de incapacitate de a plati;

- intervenirea unui caz de incompatibilitate in cadrul PRESTATORULUI;


12.2. Rezilierea nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti.
Prevederile acestui articol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea
contractului.
XIII. LITIGII
13.1. Toate litigiile privitoare la nasterea, modificarea, stingerea si reglementarea prezentului
Contract se solutioneaza ca regula pe cale amiabila si numai daca aceasta este posibila,
competenta este Instanta Judecatoreasca din raza teritoriala a sediului Beneficiarului.
XIV. PREVEDERI FINALE
14.1. Raporturile dintre parti se dovedesc numai cu prezentul Contract.
14.2. Modificarea prezentului Contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile
contractante.
14.3. Prezentul Contract reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre
acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
14.4. Prezentul Contract, a fost redactat si incheiat, la sediul Prestatorului, in limba romana, azi_______________________, in 2 (doua) exemplare originale, egal valabile, cate unul pentru
fiecare parte.

PRESTATOR

BENEFICIAR