Sunteți pe pagina 1din 1

Studii care precizeaz date despre comuna Vatra Moldoviei

Studii relativ recente privind zona identifica doua studii de L. Ionesi(1963 , 1965) cu privire la
formaiunile de fli din zona Valea Boului si cercetrile arheologice si istorice asupra asezamantului
monahal (Al. Bocanescu, 1933;Corina Nicolescu , 1967).
Informaii,observaii si puncte de vedere directe sau tangeniale si disparate referitoare la comuna Vatra
Moldoviei apar intr-o serie de studii , mai vechi sau mai recente , cu caracter monografic sau tematic ,
in care se abordeaz cadre spaiale mai ample : provinciile istorice Moldova sau Bucovina , bazinul
Moldovei sau valea Moldoviei (ca uniti geografice ) , fosta regiune Suceava sau actualul jude
Suceava (ca uniti administrative-economice). Astfel pentru istorie si pentru geografie istorica se pot
cita Moldova in secolele XI-XIV (V. Spinei , 1982) , Bucovina-descriere economica (P. S. Aurelian ,
1876 ), Die Bukowina (E. Fischer, 1899), Topographie der Bukowina (D. Werenka, 1895 ) , Din istoria
Bucovinei (I. Nistor , 1991), Istoria Bucovinei (M. Iacobescu , 1993), Moldova in timpul feudalismului
(P.G. Dmitriev , 1975) - importanta pentru datele de statistica demografica. Au fost studiate istoria
Fondului bisericesc din Bucovina si a pdurilor din Bucovina (I. Nistor ,1921; S Dimitrovici ,1992 ;R.
Ichim , 1988), branitile manastiresti din Bucovina , printre care si cea a Moldoviei (P. Blaj , I. Iosep,
1993)drumurile ,, tataresti (Al. Vasilescu , 1969), migraia romneasca din Ardeal in Bucovina 9 I.
Nistot , 1927), dezvoltarea agriculturii, economiei silvice, vntorii si pescuitului in Bucovina (Zachar
A. si col. , 1901)etc. O importanta speciala o au cele 6 volume de documente bucovinene publicate de
T. Balan (1933-1942).In domeniul geografiei fizice , umane sau regionale integrate amintim studiile :
Judetul Suceava (N. Popp, I. Iosep, D. Paulencu ,1927);Obcinele Bucovinei (N.Barbu,1976;N.Barbu si
I. Iosep, Capitol in tratatul de geografie a Romniei ,1983);I. Iosep, Obcinele Bucovinei studiu de
geografie economica , teza de doctorat,1998,Iai. In ramurile Geologiei si Geomorfologiei se remarca
tezele de doctorat elaborate de L. Ionesi (publicata in 1972) si N. Barbu (1976) , prima referitoare la
fliul paleogen din bazinul Moldovei (creia ii aparine si bazinul Moldoviei ), cealalt la
geomorfologia Obcinilor Bucovinei. In ce privete alte ramuri ale geografiei fizice , amintim studiul
colectivului condus de L. Apostol asupra precipitaiilor din Obcinele Bucovinei (1985) si cel referitor la
solurile Judeului Suceava (Gh. Lupascu si col. 1986 ). In cercetarea vegetaiei se remarca doua studii
ample :Pajitile din Bucovina (D. Popovici si col. , 1996)si cel al lui R. Ichim (1988), care in ciuda
titlului (Istoria pdurilor si a silviculturii din Bucovina),are o structura mai cuprinztoare .Ultimul autor
se ocupa si de influenta factorului antropic asupra strii pdurilor de molid din Bucovina (1973).Puin
ilustrata este si cercetarea agriculturii , dar unele informaii disponibile cu privire la trecutul economiei
agricole din Ocolul Cmpulungului , din vecintatea imediata (I. Iosep , 1994),pot fi considerate
valabile , in principiu, si pentru comuna Vatra Moldoviei. In afara interesantei lucrri a lui A. Zachar si
col. Publicata acum mai bine de un secol , menionata mai sus, pentru situaia recenta sau actuala
intereseaz studiul lui M.Apavaloaei (1970), care trateaz unele aspecte geografico-economice ale
sectorului zootehnic din bazinul mijlociu si superior al Moldovei , si cele ale lui M.Cristea (1986)si
Gh.Saghin si col. (1988), care abordeaz problemele ecologiei , ameliorrii si productivitii soiurilor
locale de porumb si selectiv ale cartofului in zona montana a judeului Suceava