Sunteți pe pagina 1din 3

Categoria IV Evaluarea intreprinderilor

STAGIAR AN III, SEM. I 2015 - DEVAL BOGDAN GEORGIAN


(NR. MATRICOL A 47961)

Partea I (EX. 1)
1. Care este valoarea patrimonial de baz a unei ntreprinderi care prezint urmtorul bilant
economic: imobilizri 60.000; capital social 70.000; obligatii 640.000; creante 400.000; stocuri
300.000; diferente din reevaluare 50.000; profit 10.000; rezerve 10.000; disponibilitti 20.000.
Rezolvare:
Valoarea patrimoniala de baza = 60.000-640.000 + 400.000 + 300.000 + 20.000 = 140.000
Sau
= 70.000+50.000+10.000+10.000 = 140.000
Partea II (EX. 1)
1. Se cunosc urmtoarele date din bilanul contabil al unei ntreprinderi pe care-l vom folosi
pentru a determina diferitele valori patrimoniale:

Nr.
crt.
1.
2.
3.
I.

Posturile

Imobilizri necorporale
Imobilizri corporale
Imobilizri financiare
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL
(1+2+3)
4. Stocuri i producie n curs de execuie
5. Alte active circulante (creane, casa i
banca n lei)
II. ACTIVE CIRCULANTE TOTAL
(4+5)
III. DATORII CE TREBUIE PLTITE
NTR-O PERIOAD DE PN LA
UN AN

Sold la
N0
17.000
2.295.642
32.960
2.345.602

N1
30.000
1.868.716
40.684
1.939.400

603.178
943.300

1.666.680
1.453.686

1.546.478

3.120.366

1.224.052

1.524.400

IV. DATORII CE TREBUIE PLTITE


NTR-O PERIOAD MAI MARE DE
UN AN
V. Provizioane pentru riscuri i cheltuieli
6. Capital
7. Rezerve
8. Rezultatul exerciiului financiar
9. Repartizarea profitului
VI. TOTAL CAPITALURI PROPRII
(6+7+8-9)
VII TOTAL CAPITALURI
.

500.400

1.000.054

47.680
2.000.000
119.948
295.904
295.904
2.119.948

50.240
2.000.000
485.072
375.550
375.550
2.485.072

2.119.948

2.485.072

Pentru exerciiul financiar precedent:


Cheltuielile de constituire sunt de 7.000 lei, iar indicele mediu calculat pe baza cursului de
schimb folosit n reevaluare este 1,0293.
S se determine ACTIVUL NET REEVALUAT.

Partea III (EX. 1, 31)


1. Care din urmtoarele categorii de factori fac necesar pozitionarea sistematic a ntreprinderii
pe piat:
a) factori legati de existenta preturilor libere;
b) inflatia;
c) politicile de restructurare.

31. Explicati necesitatea evaluarii economice si financiare a unei ntreprinderi.


Rezolvare:
Procesul de evaluare economica are drept obiectiv stabilirea valorii de piata, a valorii de
circulatie a bunurilor, activelor si intreprinderilor, el constituie un instrument de orientare a
operatorilor economici in spatial economic al tarii. Necesitatea evaluarii unei intreprinderi apare
cand in viata intreprinderii au loc unele schimbari semnificative cum sunt: modificari in marimea
si strucura capitalului social, modificari in numarul si componenta actionarilor sau asociatilor,

actiuni juridice cu scop patrimonial (succesi 20320k1022u nui, falimente, partaje), in cazul
tranzactiilor comerciale, cu ocazia privatizarii cand elementele prezentate in bilantul contabil nu
reflecta valori de piata ci mai degraba valori administrative, sau costuri istorice mult diferite de
valorile juste.