Sunteți pe pagina 1din 25

PROCEDURA OPERAIONAL

privind SELECIA CADRELOR DIDACTICE


METODITI N ANUL COLAR 2015-2016
INSPECTORATUL COLAR
JUDEEAN GALAI

Cod: PL-01-06
Revizia 2
1. Lista responsabililor cu elaborarea i aprobarea procedurii operaionale:
Nr.
crt.

1.1

ELEMENTE
PRIVIND
RESPONSABILII/
OPERAIUNEA
1
ELABORAT

1.2

VERIFICAT

1.3

APROBAT

NUME
I FUNCIA
PRENUME

DATA

SEMNTUR

2
Prof. Mariana
Musta
Prof. Doinia
Popa
Prof. Mioara
Enache

3
Inspector colar
Inspector colar
general adjunct
Inspector colar
general

16.09.2015
17.09.2015
18.09.2015

2. Lista responsabililor cu derularea procedurii operaionale:


Nr. Scopul difuzrii
crt.
2
1
Coordonare

Numele i Data
Semntura
prenumele primirii
6
7
8
Doini a
Popa
21.09.2015

Doini a
Popa
Musta
Mariana
Inspectori
colari
Inspectori
colari

Exemplar Compartiment Funcia


nr.
3
4
5
Inspector
1
Comisia
Judeean de colar general
selecie
a adjunct
metoditilor
Inspectori
Responsabilizare 3
Comisia
aplicare
Judeean de colari
selecie
a
metoditilor

Responsabilizare 1
aplicare

Curriculum i
inspecie
colar
Managementul
datelor

Responsabilizare 1
aplicare

Inspectori
colari

Informatician, Mndru
Maria
secretar
comisie
de
examen

21.09.2015

21.09.2015

21.09.2015

3. Lista persoanelor la care se difuzeaz ediia/revizia procedurii operaionale:


Scopul
difuzrii
informare
informare

Exemplar
nr.
1
2

Compartiment
conducere
conducere

Funcia
Inspector colar general
Inspector colar general
adjunct

Numele
i
prenumele
Mioara Enache
Doini a Popa
Bulai
Diamanta
Lumini a

Data
primirii
21.09.2015

Semntura

21.09.2015
21.09.2015

PROCEDURA OPERAIONAL
privind SELECIA CADRELOR DIDACTICE
METODITI N ANUL COLAR 2015-2016
INSPECTORATUL COLAR
JUDEEAN GALAI

Cod: PL-01-06
Revizia 2
Scopul
difuzrii
arhivare
informare
informare
informare
informare
informare
informare
informare
informare
informare
informare
informare
informare
informare
informare
informare
informare
informare

Exemplar
nr.
3
4
electronic
4
electronic
4
electronic
4
electronic
4
electronic
4
electronic
4
electronic
4
electronic
4
electronic
4
electronic
4
electronic
4
electronic
4
electronic
4
electronic
4
electronic
4
electronic
4
electronic

Compartiment
secretariat
execuie

Funcia

execuie

Inspector colar

execuie

Inspector colar

Lazr Maricel
Nicolae
Bujor Viorica

execuie

Inspector colar

Onose Laura

execuie

Inspector colar

Bulgaru Costel

execuie

Inspector colar

Blan Laura

execuie

Inspector colar

Musta Mariana

execuie

Inspector colar

Ptru Emilian

execuie

Inspector colar

Tatu Corina

execuie

Inspector colar

Moza Aura Otilia

execuie

Inspector colar

execuie

Inspector colar

Puanu Cuzub
Marius Daniel
Crnganu Nicoleta

execuie

Inspector colar

Trifan Iuliana

execuie

Inspector colar

Nenu Camelia

execuie

Inspector colar

Enache Oana

execuie

Inspector colar

Cristache Alice

execuie

Inspector colar

Muunoiu
Novetschi Monica
Iuliana

secretar
Inspector colar

Numele
i
prenumele
Mihaela Gaiu
tefnic Teodor

Data
primirii
21.09.2015

Semntura

21.09.2015
21.09.2015
21.09.2015
21.09.2015
21.09.2015
21.09.2015
21.09.2015
21.09.2015
21.09.2015
21.09.2015
21.09.2015
21.09.2015
21.09.2015
21.09.2015
21.09.2015
21.09.2015
21.09.2015

4. Scopul procedurii operaionale:


Procedura este utilizat pentru selecia cadrelor didactice metoditi n anul colar 2015-2016.
5. Domeniul de aplicare a procedurii operaionale:
Procedura se aplic de ctre Comisia Judeean de selecie a metoditilor i inspectorii colari
pentru fiecare specialitate;
6. Documente de referin (reglementri) aplicabile procedurii opera ionale:
-Metodologia privind formarea continu a personalului didactic din nvmntul preuniversitar,
aprobat prin OM nr. 5561 din 7 octombrie 2011;
2

PROCEDURA OPERAIONAL
privind SELECIA CADRELOR DIDACTICE
METODITI N ANUL COLAR 2015-2016
INSPECTORATUL COLAR
JUDEEAN GALAI

Cod: PL-01-06
Revizia 2
-Ordinul nr. 3129/01.02.2013 privind completarea i modificarea OMECTS n. 5561/2011 pentru
aprobarea Metodologiei privind formarea continu a personalului didactic din nvmntul
preuniversitar;
- Regulamentul de inspecie al unitilor de nvmnt preuniversitar, aprobat prin Ordinul
MECTS nr. 5547 din 6 octombrie 2011;
- Regulamentul de organizare i funcionare al unitilor din nvmntul preuniversitar, valabil la
data organizrii seleciei;
-Adresa MEN nr.58838/13.09.2013 privind structura organizatoric a inspectoratelor colare;
-Adresa MEN nr. 52898/14.08.2014 privind criteriile de selec ie a cadrelor didactice metodi ti ai
I J
-Regulamentul de organizare i func ionare a Casei Corpului Didactic, aprobat prin O.M. nr.
4897/2001, O.M. nr. 4713/2010 i O.M.E.C.T.S. nr. 5554/2011.
7. Definiii i abrevieri ale termenilor utilizai n procedura operaional
IJ: Inspectoratul colar Judeean
OMEC : Ordinul Ministrului Educaiei i Cercetrii tiin ifice
OMEN: Ordinul Ministrului Educaiei Na ionale
OMECTS: Ordinul Ministerului Educa iei, Cercetrii, Tineretului
CJ: Comisia Judeean

i Sportului

8. Descrierea procedurii operaionale


8.1 La nivelul IJ Galai:
1. Postarea anunului i a documentelor ce vizeaz desfurarea seleciei cadrelor didactice
metoditi ai IJ, pentru locurile vacante
Perioada evaluat: 01.09.2010-31. 08. 2015
Data: 21.09.2015
2. Depunerea dosarelor la IJ (n atenia inspectorilor de specialitate)
Perioada: 28.09-29.09.2015
3. Desfurarea etapei de evaluare a CV-ului
Perioada: 30.09-02.10.2015
4. Desfurarea probei practice, conform planificrii realizate de ctre inspectorii colari pentru
fiecare specialitate
Perioada: 06.10-07.10.2015
5. Afiarea rezultatelor
Data: 08.10.2015, pn la ora 12,00
6. Depunerea contestaiilor
Data: 09.10.2015, ntre orele 10,00 i 16,00
7. Rezolvarea contestaiilor
Data: 12.10.2015, ntre orele 09,00-11,00
3

PROCEDURA OPERAIONAL
privind SELECIA CADRELOR DIDACTICE
METODITI N ANUL COLAR 2015-2016
INSPECTORATUL COLAR
JUDEEAN GALAI

Cod: PL-01-06
Revizia 2
8. Afiarea i validarea rezultatelor finale
Data: 12.10.2015, pn la ora 16,00
9. Responsabiliti i rspunderi n derularea activitii:
Preedintele Comisiei Judeene:1
Secretarul comisiei judeene: 1
Membrii comisiei judeene: inspectorii colari pentru fiecare specialitate, cadre didactice evaluatori
10.Derularea procedurii:
Art.1
Prezenta metodologie este elaborat n conformitate cu prevederile Legii Educaiei Naionale
nr. 1 din 2011, a Metodologiei privind formarea continu a personalului didactic din
nvmntul preuniversitar, aprobat prin OMECTS nr. 5561 din 7 octombrie 2011, a
Regulamentului de inspecie al unitilor de nvmnt preuniversitar, aprobat prin Ordinul
MECTS nr. 5547 din 6 octombrie 2011, n baza crora n nvmntul preuniversitar i pot desfura
activitatea metoditi ai IJ pe discipline de nvmnt precum i a adreselor MEC nr.
48981/16.09.2015 i nr. 50315/17.09.2015.
Art. 2
La selecia pentru ocuparea funciei de metodist al IJ Galai poate candida personalul didactic
din judeul Galai, care ndeplinete urmtoarele condiii:
a) a absolvit o instituie de nvmnt de lung durat (excepii putnd fi acceptate la nvmntul
precolar i primar), conform specialitii;
b) este titular n nvmntul preuniversitar;
c) are cel puin gradul didactic II ;
d) are o vechime de cel puin 6 ani n nvmnt;
e) a obinut calificativul Foarte Bine n ultimii 5 ani de activitate la catedr;
f) nu a fost sancionat disciplinar n ultimii 5 ani de activitate la catedr;
g) a acumulat minim 90 de credite profesionale transferabile n ultimii 5 ani colari;
h) nu ocup func ii de conducere sau de ndrumare i control, prevzute la art. 256 din Legea
educa iei na ionale nr. 1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare;
i) se bucur de prestigiu profesional i a obinut rezultate deosebite n activitatea didactic (dovedite
prin recomandarea Consiliului de Administraie al unitii colare n care funcioneaz).
Art.3 Selecia pentru obinerea funciei de metodist se organizeaz de ctre IJ.
Art.4 (1) Inspectoratul colar Judeean are obligaia de a anuna organizarea concursului cu cel
puin 5 zile calendaristice nainte de data nceperii acestuia, menionnd urmtoarele informaii
4

PROCEDURA OPERAIONAL
privind SELECIA CADRELOR DIDACTICE
METODITI N ANUL COLAR 2015-2016
INSPECTORATUL COLAR
JUDEEAN GALAI

Cod: PL-01-06
Revizia 2
necesare pentru participani: bibliografia, structura i coninutul probelor de concurs, numrul de locuri
pentru care se organizeaz concurs, locaiile i graficul de desfurare a probelor.
(2). La selecie vor participa numai candidaii ale cror dosare ntrunesc integral condiiile
prevzute n prezenta procedur.
(3). IJ are obligaia de a afia pe site i la sediu procedura referitoare la selecia metoditilor.
Art.5 n vederea organizrii i desfurrii seleciei, IJ constituie, potrivit prezentei proceduri,
comisia de selecie cu 24-48 de ore nainte de susinerea probelor.
Art.6 Dosarul de nscriere cuprinde urmtoarele documente, n aceast ordine:
1. opisul dosarului pe care se va consemna numrul total de file;
2. cerere de nscriere (model-anexa 1);
3. CV (anexa 2) susinut de acte doveditoare, autentificate conform cu originalul de ctre
conducerea unitii de nvmnt de la care provine candidatul;
4. copii conform cu originalul ale actelor de studii (inclusiv foaia matricol);
5. scrisoare de intenie;
6. adeverin de vechime la catedr, n specialitate (document n original);
7. adeverin cu calificativele din ultimii 5 ani de activitate (document n original);
8. adeverin care s ateste c nu a fost sancionat disciplinar (document n original);
9. copii conform cu originalul dup adeverin e/certificate care s ateste acumularea celor 90 de
credite profesionale transferabile n perioada evaluat (ultimii 5 ani);
10. recomandarea din partea Consiliului de Administraie al unitii de nvmnt (document n
original).
Art.7 Comisia judeean pentru organizarea i desfurarea seleciei cadrelor didactice pentru
funcia de metodist al IJ are urmtoarea componen:
Preedinte: Inspector colar General Adjunct
Vicepreedinte: Inspector dezvoltare/management resurse umane
Membri: Inspectorii colari pentru fiecare specialitate
Secretar: Informatician
Evaluarea curriculum-ului vitae i a probei practice va fi realizat pentru fiecare disciplin de ctre o
subcomisie format din:
Preedinte: Inspector colar pentru fiecare specialitate
Membri: 2 cadre didactice cu gradul didactic I, membri ai Consiliului Consultativ,
respectndu-se principiile evitrii conflictului de interese.
5

PROCEDURA OPERAIONAL
privind SELECIA CADRELOR DIDACTICE
METODITI N ANUL COLAR 2015-2016
INSPECTORATUL COLAR
JUDEEAN GALAI

Cod: PL-01-06
Revizia 2

Repartizarea locurilor vacante/discipline pentru anul colar 2015-2016:

Disciplina

Numr locuri

Limba i literatura romn


Limba latin
Limba i literatura englez
Limba i literatura francez
Limba i literatura german
Istorie
Discipline socio-umane
nvmnt preprimar
nvmnt primar
Religie
Biologie
Chimie
Matematic
Fizic
Geografie
Informatic
Educaie muzical
Arte plastice

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1

Educaie fizic i sport


Discipline tehnice
Educaie tehnologic

0
0
1- zona Tecuci

nvmnt special i integrat


2
nvmnt pentru rromi i alte
0
minoriti
Art. 8 Selecia cadrelor didactice pentru ocuparea funciei de metodist cuprinde urmtoarele
probe:
1. Evaluarea curriculum-ului vitae;
2. Proba practic (evaluarea unei leciei asistate i a documentelor de proiectare i planificare i
ntocmirea unui raport asupra leciei asistate i a documentelor de proiectare i planificare evaluate
Toate probele sunt obligatorii.

PROCEDURA OPERAIONAL
privind SELECIA CADRELOR DIDACTICE
METODITI N ANUL COLAR 2015-2016
INSPECTORATUL COLAR
JUDEEAN GALAI

Cod: PL-01-06
Revizia 2
Art. 9 Desfurarea concursului de selecie:
1. Evaluarea currriculum-ului vitae
Evaluarea se realizeaz utiliznd fia de evaluare (anexa nr. 3), n plenul comisiei de specialitate.
Punctajul maxim este de 30 puncte, iar punctajul minim de promovare este de 15 de puncte.
2. Proba practic
Candidaii nscrii asist la o lecie/activitate n specialitate/domeniu. Acetia vor ntocmi un RAPORT
(anexa nr. 4) care va fi evaluat conform fiei de la Anexa 5 din prezenta procedur.
Punctajul maxim al probei este de 70 puncte, iar punctajul minim de promovare este de 40 de puncte.
Punctajul probelor pentru fiecare candidat este nscris n borderoul de notare prevzut n anexa nr. 6.
ATRIBUIILE METODITILOR
- Realizeaz inspeciile curente i speciale pentru obinerea definitivrii n nv mnt, a gradelor
didactice, mentorat, consiliere cadre didactice debutante i/sau necalificate n conformitate cu
planificarea I..J. i n baza delegaiei primite de la inspectorul colar pentru fiecare specialitate.
- Particip, alturi de inspectorul colar pentru fiecare specialitate, la inspeciile de
specialitate/generale/tematice, la solicitarea I..J., n baza delegaiei primite de la inspectorul colar
pentru fiecare specialitate.
- Face parte din comisii la nivel local/judeean/naional, la propunerea inspectorului colar pentru
fiecare specialitate, cu avizul C.A. al I..J.
- Disemineaz, n zona arondat, toate informaiile ce vizeaz specialitatea, primite de la I..J.
- Elaboreaz, cu avizul inspectorului colar pentru fiecare specialitate, calendarul ntlnirilor /
activit ilor metodice pe zona de responsabilitate.
- Informeaz periodic cadrele didactice despre desfurarea activitii tiinifico-metodice n zona
arondat i rspunde, dup caz, mpreun cu inspectorul colar pentru fiecare specialitate, de
organizarea n bune condiii a etapelor din Calendarul concursurilor i competi iilor colare pe
discipline.
- Informeaz I..J. despre organizarea/desfurarea unor concursuri n afara calendarului oficial
M.E.C. ., respectiv I..J., precum i despre modul n care s-au desfurat.
- Centralizeaz i raporteaz, n termenele stabilite, toate datele necesare pentru situaiile cerute de
ctre I..J.
- Intocmete un dosar al sectorului repartizat cu responsabilul catedrei, plan managerial pe anul n
curs, raportul de activitate pe anul scolar anterior i programarea activitilor metodice.
- Verific semestrial activit ile metodice din colile arondate conform anexei i particip la acestea.
- ine permanent legtura cu inspectorul colar pentru fiecare specialitate, pe probleme de organizare
i desfurare a activitilor tiinifico-metodice/de formare continu.

PROCEDURA OPERAIONAL
privind SELECIA CADRELOR DIDACTICE
METODITI N ANUL COLAR 2015-2016
INSPECTORATUL COLAR
JUDEEAN GALAI

Cod: PL-01-06
Revizia 2
- Particip/propune activiti metodico-tiinifice organizate de CCD/ali furnizori de formare
continu. Are aport nsemnat n cadrul activitilor organizate de CCD sau alte instituii prestatoare de
formare, participnd sau propunnd activiti metodico-tiinifice.
Art. 10
Numrul cadrelor didactice metoditi pentru fiecare disciplin se stabilete printr-o not de
fundamentare ntocmit de ctre inspectorul colar pentru fiecare specialitate, naintat inspectorului
colar general adjunct, n funcie de numrul cadrelor didactice ncadrate la disciplin i de specificul
acesteia.
Numrul locurilor disponibile n fiecare an colar, pentru fiecare disciplin, se stabilete n
conformitate cu numrul cadrelor didactice ncadrate precum i cu numrul celor nscrii la examenele
de obinere a definitivrii i a gradelor didactice n nvmnt.
Numirea metoditilor se face prin decizie a inspectorului colar general, urmnd s fie
rennoit anual, ca urmare a evalurii activitii metoditilor, conform fi ei de evaluare.
Statutul de metodist dobndit prin concursul de selecie se pstreaz cu condiia obinerii
punctajului minim la evaluarea anual.
Evaluarea metodi tilor va fi realizat anual de ctre inspectorul colar pentru fiecare
specialitate i Consiliul consultativ, punctajul minim necesar pentru a fi men inut n activitate fiind
de 80 puncte (Anexa 7).
n cazul vacantrii unor posturi de metodist, locurile vacante pot fi scoase la concurs,
organizndu-se etap de selecie pe structura din prezenta procedur, cu revizuirea anual a
calendarului i a bibliografiei de concurs.
Cadrele didactice metodi ti care nu mai ndeplinesc unul din criteriile enumerate la art. 2 sau
nu func ioneaz ntr-un anumit an colar, sunt suspendate temporar, pn la revenirea n activitate
sau ndeplinirea criteriilor precizate.
Nu se admit contestaii la proba practic.
Contesta iile ce vizeaz punctajul acordat la evaluarea CV-ului se adreseaz prin cerere scris
inspectorului colar general, n termenul precizat n calendarul de selec ie.
Rezultatele finale se posteaz pe site-ul I J i se afi eaz la sediul institu iei, n termenul prevzut
de calendarul procedurii.
Anexele fac parte din prezenta procedur.

PROCEDURA OPERAIONAL
privind SELECIA CADRELOR DIDACTICE
METODITI N ANUL COLAR 2015-2016
INSPECTORATUL COLAR
JUDEEAN GALAI

Cod: PL-01-06
Revizia 2

BIBLIOGRAFIE
1. Legea educaiei naionale nr. 1 din 2011, cu modificrile

i completrile ulterioare;

2. Metodologia privind formarea continu a personalului didactic din nvmntul preuniversitar,


aprobat prin OM nr. 5561 din 7 octombrie 2011;
3. Ordinul nr. 3129/01.02.2013 privind completarea i modifiarea OMECTS n. 5561/2011 pentru
aprobarea Metodologiei privind formarea continu a personalului didactic din nvmntul
preuniversitar;
4. Regulamentul de inspecie a unitilor de nvmnt preuniversitar, aprobat prin Ordinul MECTS
nr. 5547 din 6 octombrie 2011;

5. Legea nr. 87/2006 privind aprobarea OUG 75/2006 privind asigurarea calitii n educaie, cu
modificrile i completrile ulterioare;

6. Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor din nvmntul preuniversitar, valabil la


data organizrii seleciei;

7. Didactica predrii disciplinei/disciplinelor.

PROCEDURA OPERAIONAL
privind SELECIA CADRELOR DIDACTICE
METODITI N ANUL COLAR 2015-2016
INSPECTORATUL COLAR
JUDEEAN GALAI

Cod: PL-01-06
Revizia 2

Anexa 1
Cerere-tip pentru nscrierea la concursul de selecie a metoditilor

DOAMN INSPECTOR COLAR GENERAL,

Subsemnatul (a), .......................,


(nume, iniiala tatlui, prenume)

CNP , domiciliat () n........................


................, telefon ..........., e-mail ..........., absolvent al
................................, cadru didactic titular la
............................... pe postul/catedra de
........................, cu o vechime n nvmnt
de.., gradul didactic , media ............, obinut n anul .., v rog s
aprobai
nscrierea
la
concursul
de
selecie
a
metoditilor,
specialitatea
..., n anul colar 2015-2016.

Data
.

Semntura
.

Doamnei Inspector colar General al Inspectoratului colar Jude ean Galai

10

PROCEDURA OPERAIONAL
privind SELECIA CADRELOR DIDACTICE
METODITI N ANUL COLAR 2015-2016
INSPECTORATUL COLAR
JUDEEAN GALAI

Cod: PL-01-06
Revizia 2

Anexa 2 model de CV

Curriculum vitae
Europass
Informaii personale
Nume / Prenume
Adres(e)

Inserai fotografia. (rubric facultativ, vezi instruciunile)

Fax(uri)
E-mail(uri)

Nume, Prenume (rubric facultativ, vezi instruciunile)


Numr imobil, nume strad, cod potal, localitate, ar (rubric
facultativ, vezi instruciunile)
(rubric facultativ, vezi Mobil:
(rubric facultativ,
instruciunile)
vezi instruciunile)
(rubric facultativ, vezi instruciunile)
(rubric facultativ, vezi instruciunile)

Naionalitate(-ti)

(rubric facultativ, vezi instruciunile)

Data naterii

(rubric facultativ, vezi instruciunile)

Sex

(rubric facultativ, vezi instruciunile)

Telefon(oane)

Locul de munc vizat / (rubric facultativ, vezi instruciunile)


Domeniul ocupaional
Experiena profesional
Perioada

Menionai separat fiecare experien profesional relevant, ncepnd


cu cea mai recent dintre acestea. (rubric facultativ, vezi
instruciunile)

Funcia sau postul ocupat


Activiti i responsabiliti
principale
Numele
i
adresa
angajatorului
11

PROCEDURA OPERAIONAL
privind SELECIA CADRELOR DIDACTICE
METODITI N ANUL COLAR 2015-2016
INSPECTORATUL COLAR
JUDEEAN GALAI

Cod: PL-01-06
Revizia 2
Tipul activitii sau sectorul
de activitate
Educaie i formare
Perioada

Menionai separat fiecare forma de nvmnt i program de formare


profesional absolvite, ncepnd cu cel mai recent. (vezi instruciunile)

Calificarea / diploma obinut


Disciplinele
principale
studiate
/
competene
profesionale dobndite
Numele i tipul instituiei de
nvmnt / furnizorului de
formare
Nivelul
n
clasificarea (rubric facultativ, vezi instruciunile)
naional sau internaional
Aptitudini
personale

competene

Limba(i) matern(e)

Precizai limba(ile) matern(e) (dac este cazul specificai a doua


limb matern, vezi instruciunile)

Limba(i)
strin(e)
cunoscut(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)

nelegere
Ascultare

Citire

Vorbire
Participare la Discurs oral
conversaie

Scriere
Exprimar
e scris

Limba
Limba
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referin Pentru Limbi
Strine
Competene
sociale

abiliti Descriei aceste competene i indicai contextul n care au fost


dobndite. (Rubric facultativ, vezi instruciunile)

12

PROCEDURA OPERAIONAL
privind SELECIA CADRELOR DIDACTICE
METODITI N ANUL COLAR 2015-2016
INSPECTORATUL COLAR
JUDEEAN GALAI

Cod: PL-01-06
Revizia 2
Competene i
organizatorice

aptitudini Descriei aceste competene i indicai contextul n care au fost


dobndite. (Rubric facultativ, vezi instruciunile)

Competene
tehnice

aptitudini Descriei aceste competene i indicai contextul n care au fost


dobndite. (Rubric facultativ, vezi instruciunile)

Competene i aptitudini de Descriei aceste competene i indicai contextul n care au fost


utilizare a calculatorului
dobndite. (Rubric facultativ, vezi instruciunile)
Competene
artistice

aptitudini Descriei aceste competene i indicai contextul n care au fost


dobndite. (Rubric facultativ, vezi instruciunile)

Alte competene i aptitudini

Descriei aceste competene i indicai contextul n care au fost


dobndite. (Rubric facultativ, vezi instruciunile)

Permis(e) de conducere

Menionai dac deinei un permis de conducere i categoria. (Rubric


facultativ, vezi instruciunile)

Informaii suplimentare

Includei aici orice alte informaii utile, care nu au fost menionate


anterior, de exemplu: persoane de contact, referine etc. (Rubric
facultativ, vezi instruciunile)

Anexe

Enumerai documentele anexate CV-ului. (Rubric facultativ, vezi


instruciunile)

13

PROCEDURA OPERAIONAL
privind SELECIA CADRELOR DIDACTICE
METODITI N ANUL COLAR 2015-2016
INSPECTORATUL COLAR
JUDEEAN GALAI

Cod: PL-01-06
Revizia 2

Anexa 3
INSPECTORATUL COLAR JUDEEAN GALAI
Candidat: ..................................................
..................................................

Evaluatori:

...................................
.................................
FI DE EVALUARE A CURRICULUM VITAE
Nr.
CRITERII
crt.
1
Studii
Cursuri universitare
Cursuri postuniversitare/masterat
Doctorat
2
Participare la stagii formare/perfecionare n
specialitate i/sau management educaional
-locale, regionale, naionale (1pct/stagiu, nu mai mult
de 2 puncte)
-internaionale (2 pct/stagiu, nu mai mult de 2 puncte)
3
Experiena n activitate dovedit n:
- funcii de conducere, ndrumare i control n MECTS,
, IJ, director/director adjunct (1 pct/funcie)
-membru n consiliul de administraie al IJ-unitii
colare, responsabil comisie metodic/arie curricular
(2 pct/funcie)
-responsabil cerc metodic, metodist, membru n
consiliul consultativ, coordonator practic pedagogic,
mentor
(1 pct/funcie)
Lucrri publicate:
Lucrri de management sau specialitate publicate cu
4
ISBN/ISSN
Articole de management educaional sau de specialitate
cu ISBN/ISSN
Capaciti organizatorice dovedite n desfurarea
5

Punctaj maxim

Punctaj
acordat

3, din care:
1
1
1
4, din care:
2
2
12, din care:
4
4

4, din care:
2
2
6, din care:
14

PROCEDURA OPERAIONAL
privind SELECIA CADRELOR DIDACTICE
METODITI N ANUL COLAR 2015-2016
INSPECTORATUL COLAR
JUDEEAN GALAI

Cod: PL-01-06
Revizia 2

TOTAL

activitilor metodice, olimpiade i concursuri colare,


sesiuni de comunicri, referate, comisii de lucru ale IJ,
la nivel judeean/naional/internaional
-nivel judeean (cte 0,5 pct/activitate, nu mai mult de 2
puncte)
-nivel naional (cte 0,5 pct/activitate, nu mai mult de 2
puncte)
-nivel internaional(cte 0,5 pct/activitate, nu mai mult
de 2 puncte)
Cunotine de operare pe calculator (Word, Excel,
Ael, PPT) i de comunicare electronic susinute cu
documente

2
2
2
1

30

15

PROCEDURA OPERAIONAL
privind SELECIA CADRELOR DIDACTICE
METODITI N ANUL COLAR 2015-2016
INSPECTORATUL COLAR
JUDEEAN GALAI

Cod: PL-01-06
Revizia 2

Anexa 4
INSPECTORATUL COLAR JUDEEAN GALAI

RAPORT SCRIS
ncheiat la proba practic pentru selecia metoditilor
n nvmntul preuniversitar, sesiunea 2015
Numele i prenumele candidatului: _________________
Funcia didactic i specialitatea ___________________________
Unitatea de nvmnt: _________________________________________________
CONSTATRI I APRECIERI

I. ACTIVITATEA DE PROIECTARE DIDACTIC I CURRICULAR:


A. Proiectarea didactic a unitii de nvare/activitii integrate:
Clasa/Grupa:
Disciplina:
Denumirea unitii de nvare/activitii integrate ..................................................................................
........................
Coninut tematic: ..............................................................................................................................
Corectitudinea conceperii (precizarea corect a competenelor, derivarea activitilor de nvare,
adaptarea cronologic i a secvenelor de nvare la specificul clasei, tipurile i formele de evaluare):
.......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

16

PROCEDURA OPERAIONAL
privind SELECIA CADRELOR DIDACTICE
METODITI N ANUL COLAR 2015-2016
INSPECTORATUL COLAR
JUDEEAN GALAI

Cod: PL-01-06
Revizia 2
........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

B. Proiectarea didactic a leciei:


Clasa/Grupa:.
Disciplina:............
Tema/subiectul:............
Raportarea la unitatea de nvare/activitatea integrat: ..........................................................................
.............................................................................................................................................................
Corelarea secvenelor didactice: ............................................................................................................
............................................................................................................................................................
Strategii didactice propuse: ................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Forme de organizare: ........................................................................................................................
Strategii de evaluare: ..........................................................................................................................
............................................................................................................................................................
C. Proiectarea disciplinei opionale:
Clasa/Grupa: .....................................................................................................................................
Disciplina:.........................................................................................................................................
Denumirea disciplinei opionale: ......................................................................................................
Tipul opionalului: ............................................................................................................................
Argumentarea importanei opionalului: ...........................................................................................
...........................................................................................................................................................
Adaptarea la specificul clasei i al elevilor: .......................................................................................
............................................................................................................................................................
Precizarea corect a competenelor /obiectivelor, n conformitate cu
nivelul clasei:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Adaptarea coninuturilor pentru formarea competenelor specifice disciplinei:............................
17

PROCEDURA OPERAIONAL
privind SELECIA CADRELOR DIDACTICE
METODITI N ANUL COLAR 2015-2016
INSPECTORATUL COLAR
JUDEEAN GALAI

Cod: PL-01-06
Revizia 2
........................................................................................................................................................
Strategii specifice de evaluare:.......................................................................................................
.........................................................................................................................................................

II. ACTIVITATEA DIDACTIC OBSERVAT


A) Activitatea asistat: .........................................................................................

B) Desfurarea activitii (comportamentul cadrului didactic, utilizarea strategiilor


didactice, integrarea mijloacelor de nvmnt n lecie/activitate, creativitate n conducerea
leciei/activitii i orientarea aciunii i gndirii elevilor, gestionarea timpului didactic, atingerea
performanei etc.):

C) Evaluarea randamentului colar (metode i tehnici de evaluare a rezultatelor


nvrii

din

perspectiva

obiectivelor

/competenelor

stabilite):

..........

18

PROCEDURA OPERAIONAL
privind SELECIA CADRELOR DIDACTICE
METODITI N ANUL COLAR 2015-2016
INSPECTORATUL COLAR
JUDEEAN GALAI

Cod: PL-01-06
Revizia 2
D)

Nivelul

pregtirii

elevilor,

apreciat

pe

baza

observaiei

directe:

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

E) Centrarea strategiei didactice pe elevi, pe baza cunoaterii acestora


(strategii de difereniere i individualizare): ....................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
F) Competene psihorelaionale (n raporturile cu elevii):
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
III. CONCLUZII (puncte forte, puncte slabe):

CALIFICATIV ACORDAT/NOTA ACORDAT :

Data ntocmirii raportului scris: ............................................


Candidat: ..................................................................................
Semntura: .......................................................................................

19

PROCEDURA OPERAIONAL
privind SELECIA CADRELOR DIDACTICE
METODITI N ANUL COLAR 2015-2016
INSPECTORATUL COLAR
JUDEEAN GALAI

Cod: PL-01-06
Revizia 2

Anexa 5
INSPECTORATUL COLAR JUDEEAN GALAI
Candidat: ..................................................
..................................................

Evaluatori:

...................................
...................................
FIA DE EVALUARE A PROBEI PRACTICE
Punctaj Punctaj
maxim acordat1
Evaluarea
PROIECTUL
UNITII
DE
NVARE/ACTIVITII 5, din
proiectrii i INTEGRATE
care:
ncadrarea corect cronologic i privind alocarea nr. de ore
1
planificrii
didactice i Corectitudinea i calitatea proiectrii unitii de nvare (raportarea la
2
curriculare
specificul clasei/elevilor, derivarea corect a competenelor / obiectivelor)
Precizarea formelor i tipurilor specifice de evaluare i a rolului acestora
2
pentru atingerea obiectivelor/competenelor propuse
10, din
PROIECTUL DE LECIE
care:
Definirea corect i calitatea formulrii activitilor de nvare
2
Raportul cu unitatea de nvare, derivarea corect a coninutului
1
leciei/activitii
Corelaia dintre obiectivele activitii/leciei i celelalte componente ale
actului didactic proiectat (coninut, strategii, mijloace de nvmnt, 2
forme de organizare, evaluare)
Coninut tiinifico-aplicativ (corectitudine, sistematizare, coeren,
1
consisten)
Esenializarea coninutului gradul de structurare / organizare a
1
materialului (schema, planul, structura logic etc.)
Corelaia ntre coninutul propus, strategia didactic i tipurile de
2
interaciune
Proiectarea corect a formelor de evaluare, adaptate coninutului i
1
specificului clasei
5, din
PROGRAMA DISCIPLINEI OPIONALE
care:
Sesizarea argumentrii corecte a necesitii disciplinei opionale
1
CRITERII

INDICATORI

Se acord doar puncte ntregi.

20

PROCEDURA OPERAIONAL
privind SELECIA CADRELOR DIDACTICE
METODITI N ANUL COLAR 2015-2016
INSPECTORATUL COLAR
JUDEEAN GALAI

Cod: PL-01-06
Revizia 2
Corelaia dintre obiectivele / competenele disciplinei opionale i
celelalte componente ale actului didactic proiectat (coninut, strategii,
mijloace de nvmnt, forme de organizare, evaluare)
Relaionarea intra- / interdisciplinar i cross-curricular, caracterul
practic-aplicativ al opionalului, relevana pentru via a coninuturilor
Organizarea colectivului i a activitii tehnici de management al clasei
Metode folosite (adecvare, varietate, oportunitate, originalitate, eficien)
Tehnici de activizare i de implicare a tuturor elevilor n activitile de
nvare
Raportul dintre durata activitii elevilor i durata explicaiilor, n funcie de
specificul coninutului, de tipul de lecie / activitate, de particularitile
elevilor etc.
Concordana tipului de sarcini de lucru cu particularitile coninutului
Raportul dintre activitatea personal / autonom a elevilor i activitatea
frontal
Aciuni de organizare, prelucrare i utilizare a informaiei
Evaluarea
Aciuni strategice de dezvoltare a autonomiei elevilor
desfurrii Strategii de difereniere i individualizare a nvrii
leciei
/ Crearea unui climat psihopedagogic adecvat (motivaie pentru nvare,
activitii
ambient specific disciplinei, motivaie pentru lecie / activitate)
Realizarea evalurii formative
Relaia dintre nvare / predare, evaluare i ameliorare pe parcursul
activitii
Obiectivitatea i transparena evalurii
Relaia cerine / sarcini de lucru / itemi obiective (validitatea evalurii)
Raportul dintre coninutul evalurii i coninutul nvrii (priceperi,
cunotine, deprinderi, capaciti, competene, atitudini etc.)
Realizarea progresului colar / n nvare (raportul dintre rezultatele
obinute de elevi la nceputul i la finalul leciei / activitii)
Preocuparea pentru motivarea notei i formarea capacitii de
autoevaluare
Achiziii cognitive, verbalizate / nonverbalizate
Evaluarea
activitii i Achiziii operaionale / acionale (se va urmri calitatea, cantitatea,
performanei relaionarea, operaionalizarea achiziiilor)
elevilor
Deprinderi de activitate intelectual individual i n echip:
operaii logice, deprinderi de analiz i sintez, apelul la diverse
coduri i tipuri de inteligen
autonomie, responsabilitate, flexibilitate, asumarea rolurilor,
consecven, seriozitate, ambiia autodepirii
spirit de echip, colegialitate, ntrajutorare

2
2
2
1
2
2
2
2
1
1
2
1
2
2
1
2
2
2
2
1
1
2
2
1

21

PROCEDURA OPERAIONAL
privind SELECIA CADRELOR DIDACTICE
METODITI N ANUL COLAR 2015-2016
INSPECTORATUL COLAR
JUDEEAN GALAI

Cod: PL-01-06
Revizia 2
Atitudinea fa de nvare statutul i rolul la or:
pozitiv implicare, asumare, colaborare
indiferent pasivitate, neimplicare
Competene profesionale i metodice:
de cunoatere gradul de stpnire, organizare i prelucrare a
informaiei
de execuie precizia aciunilor, distributivitatea ateniei
de comunicare fluiditatea, concizia i acurateea discursului,
captarea i pstrarea interesului elevilor, abilitatea pentru activitate
Evaluarea
activitii i difereniat
performanei Competene sociale i de personalitate:
sociabilitate, degajare, comunicativitate, registre diverse de limbaj
profesorului
echilibru emoional, rezisten la stres
flexibilitate, ingeniozitate, creativitate, fermitate, toleran,
rigurozitate, obiectivitate
Modul n care identific, solicit i obine feedback de la elevi
Modul n care ofer feedback elevilor
TOTAL

1
0
2
2
2

1
1
1
2
2
70

22

PROCEDURA OPERAIONAL
privind SELECIA CADRELOR DIDACTICE
METODITI N ANUL COLAR 2015-2016
INSPECTORATUL COLAR
JUDEEAN GALAI

Cod: PL-01-06
Revizia 2

Anexa 6
INSPECTORATUL COLAR JUDEEAN GALAI
BORDEROU DE NOTARE
SELECIE METODITI
SESIUNEA 2015
Numele i prenumele candidatului___________________________________
Data_____________

BORDEROU DE NOTARE
Nr.
crt.
A

Proba

Punctaj
maxim
Evaluarea leciei asistate i a documentelor
70
de proiectare i planificare didactic i
curricular
Evaluare curriculum vitae
30
Total general

Punctaj
realizat

100

EVALUATORI:
Preedinte : ___________________________________________________
Membri: ______________________________________________________
_______________________________________________________

23

PROCEDURA OPERAIONAL
privind SELECIA CADRELOR DIDACTICE
METODITI N ANUL COLAR 2015-2016
INSPECTORATUL COLAR
JUDEEAN GALAI

Cod: PL-01-06
Revizia 2
ANEXA 7
FI DE EVALUARE - profesor metodist
NUMELE I PRENUMELE
UNITATEA COLAR
DISCIPLINA/DISCIPLINELE
VECHIMEA N NVMNT (la 31.08.2015)
DENUMIRE CRITERIU
(Detalierea punctajelor pentru fiecare criteriu va fi realizat n func ie
de specificul disciplinei, de ctre Consiliul consultativ de specialitate)
1) Organizarea activit ii metodice la nivelul cercului metodic pe care l
coordoneaz / n care activeaz

Pct.
maxim

10

3) Consilierea cadrelor didactice din colile arondate, n vederea aplicrii


corecte a documentelor curriculare i a desf urrii unui proces
educa ional de calitate

10

4) Colectarea de date statistice necesare bazelor de date asociate resursei


umane de specialitate i a altor criterii utile n activitatea managerial

10

5) Monitorizarea i consilierea profesorilor debutan i i /sau


necalifica i repartiza i, pe parcursul ntregului an colar

10
colare

ia

7) Participarea n comisii de lucru ale I J/MEC , la solicitarea


inspectorului de specialitate
8) Ini ierea i implicarea n activit ile educative, n proiecte
parteneriate, desf urate la nivel local /jude ean/ na ional

Autoevaluare

Evaluare
I J

2) Efectuarea de inspec ii colare de specialitate/curente/speciale,


conform graficului elaborat de inspectorul de specialitate

6) Participarea la organizarea i desf urarea concursurilor


examenelor na ionale (membru n comisii, evaluator)

Detal.p
ct.
maxim

25
15

9) Monitorizarea unit ilor repartizate pentru pregtirea elevilor viznd


mbunt irea rezultatelor la examenele na ionale i ob inerea de
performan e colare

10

TOTAL

100

PUNCTAJ
Max
Autoevaluare
Evaluare I J
100
Data :_______________
Semntura___________
Evaluarea punctajului candidailor de ctre Consiliul consultativ se face pe baza documentelor doveditoare depuse la
dosar.

Se completeaz de ctre inspectorul colar de specialitate.


Raportul de autoevaluare
Aprecierea Consiliului Consultativ
Raportul inspectorului colar de specialitate
Semntura evaluatorului____________

24

PROCEDURA OPERAIONAL
privind SELECIA CADRELOR DIDACTICE
METODITI N ANUL COLAR 2015-2016
INSPECTORATUL COLAR
JUDEEAN GALAI

Cod: PL-01-06
Revizia 2

11. Anexe, nregistrri, arhivri:


- Anunul privind postarea pe site a procedurii
- Cerere nscriere concurs (Anexa 1)
- Model curriculum vitae (Anexa 2)
- Fi de evaluare CV (Anexa 3)
- Raport proba practic (Anexa 4)
- Fia de evaluare proba practic (Anexa 5)
- Borderou de notare (Anexa nr. 6)
- Fi a de evaluare anual (Anexa nr. 7)
12. Cuprins
Denumirea componentei din cadrul procedurii operaionale
Pagina
Nr.
componentei
n
cadrul
procedurii
operaionale
Coperta
1
Lista responsabililor cu elaborarea i aprobarea procedurii 1
operaionale
1
2
Lista responsabililor cu derularea procedurii operaionale
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Lista cuprinznd persoanele


operaional
Scopul procedurii operaionale

la care se difuzeaz procedura 2

Domeniul de aplicare a procedurii operaionale


Documentele de referin (reglementri) aplicabile procedurii
operaionale )
Definiii i abrevieri ale termenilor utilizai n procedurii operaionale
Descrierea procedurii operaionale
Responsabiliti i rspunderi n derularea activitii
Derularea procedurii operaionale
Anexe, nregistrri, arhivri
Cuprins

3
3
3
3
3
4
4-9
10-24
25

25