Sunteți pe pagina 1din 32

FACULTATEA IMST

ANUL I 2015/2016
Specializarea Tehnologia Construciilor de Maini
GRUPA 611AA
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Nume
ALIXNDRESCU
BADEA
BRLOGEANU
BURTEA
CTLIN
CRCIUN
DOBRE
DUMITRACHE
ENACHE
GHENA
GRGHESCU
GRMAD
ION
JOIA
LUTRESCU
MIHAI
NICA
NICA
PANUROIU
PUN
PETRE
RICHIEANU
SECIU
STOENESCU
TOADER
TURBURIC
URSU
ZOTA

Iniiala
Tatlui
M.
F.
G.
C.
E.A.
M.
N.
F.
A.
F.
Al.
D.
N.
I.A.
M.
M.
N.
N.
M.
Gh.
I.C.
A.
F.
I.
S.
I.
V.
C.

Prenume
Costin-tefan
Marius-Alexandru
Ioan-Alexandru
Claudiu-Ionu
George-Claudiu
Andrei-Florin
Andrei - Nicolae
Ionu-Iulian
Lorin
Marian - Florentin
Gabriel-Valentin
Victor
Elena-Lavinia
Ionela Cristina
Mircea - Ionu
Toma-Victor
Cosmin
Daniel
erban-Marian
Adrian-Bogdan
Adriana
Marius - Alexandru
Adrian-Sabin
Gheorghe - Ionu
Viorel-Daniel
Lucian-tefan
Marius-Claudiu
Sebastian-Andrei

FACULTATEA IMST
ANUL I 2015/2016
Specializarea Tehnologia Construciilor de Maini
GRUPA 612AA
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Nume
APOSTOL
AVRAM
BUCUR
CLIN
DIACONESCU
DOBRESCU
DUMITRACU
FRNCU
GRBA
GHEORGHE
GHIOAICA
IONESCU
JUGNARU
MARCU
MARIN
MOICEANU
NEACU
OPREA
PTRACU
PLEANU
PRIBOIANU
SAPADIN
OPALC
TEFAN
STROE-DUMITRESCU
TOMA
VASILESCU
VOINEA

Iniiala
Tatlui
D.
Gh.
L.
M.
I.
L.Gh.
Al.
D.M.
I.
A.
A.D.
F.
Gh.
V.
C.
Gh.
M.
C.
M.
N.
C.Gh.
E.
I.
L.
B.G.
N.
N.
C.

Prenume
Ecaterina
tefan
Mircea - Alexandru
Mihai - Cristian
Armand-Marius
Sabin-George
Constantin-Rzvan
Bogdan - George
Emanuel
Marius Ionu
Remus-Dumitru
Bogdan-Andrei
Florin - Daniel
Anamaria-Liliana
Romina-Mihaela
Silviu-Georgian
Marius - Costin
Florentin
Marius-Florentin
Adrian-Gheorghe
George-Eduard
Iasmin
Andrei
Mihai-Ctlin
Bogdan-Constantin
Drgan-Mirel
Florin-Nicolae
Nicolae-Adrian

FACULTATEA IMST
ANUL I 2015/2016
Specializarea Tehnologia Construciilor de Maini
GRUPA 613AA
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Nume
BARBU
BRATU
BURNESCU
BUZEA
CIOCRLIE
DEFTU
DOROBANTU
DOROBANU
DRUMEA
FLOREA-NEDELCU
GEREA
GRIGORA
GRUIA
IORDACHE
LINA
MNDROC
MO
ONCESCU
PAA
PENESCU
POPA
PREDA
RPEANU
STOICA
INT
TRTEA
ULIERU

Iniiala
Tatlui
D.
I.
M.
V.
M.
M.
F.
N.
L.
C.C.
S.Gh.
D.C.
Gh.C.
O.
C.V.
D.
F.
Al.M.
F.
Gh.V.
Gh.
N.
Gh.
P.
N.
O.
M.

Prenume
Adrian
Marian
Dragos
Silviu-Petrior
Drago
Andrei-Rzvan
Ionu-Ctlin
Marius-Ionu
Mihai-Rzvan
Alexandru-Constantin
Alexandru - Codru
Laureniu-Andrei
Florin-Cristian
Cosmin-Ionu
Teodor - Ioan
Florentin
Andrei-Cosmin
Ctlin-Mihai
Andrei-Valentin
George-Leonard
Ionu-Sorin
Cosmin-Alexandru
George - Cosmin
Valentin
Neculai-Vldu
Bogdan-Alexandru
Andrei - Florin

FACULTATEA IMST
ANUL I 2015/2016
Specializarea Tehnologia Construciilor de Maini
GRUPA 614AA
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Nume
ANTONACHE
BLNESCU
BRNZA
BUTOI
CIOCMAT
CONSTANTINESCU
CURCAN
DELICOSTEA
DOICIN
DRAGOMIR
EREMIA
GABUR
GHEORGHE
GOGOI
IONI
LAZR
MATEI
MITREANU
MOSOIA
NSTASE
OPREA
POPESCU
RDUCANU
STNESCU
TRCAVU
TUDOR
VOINOPOL

Iniiala
Tatlui
S.
M.
A.M.
C.
M.
M.A.
I.
G.
C.
P.
M.
B.
D.
N.
L.M.
A.
I.
I.
B.G.
M.
M.
Gh.
I.
F.M.
R.
P.
D.N.

Prenume
Florentina-Aurora
Livia-Ctlina
Augustin-Constantin
Rzvan-Constantin
Drago-Gabriel
Mihai-Gabriel
Alexandru-Bogdan
Alexandru
Robert Ionel
Ioan
Sever-Marius-Junior
Codru-Claudiu
Ionu-Daniel
Andrei-Cosmin
Ioan
Cristian
Ionu-Aurelian
Adrian-Marian
Raluca-Andreea
Robert-Gabriel
Ovidiu-Gabriel
George-Eduard
Cerasela-Graiela
Valentin-Ctlin
Ctlin-Daniel
Petric
George-Ctlin

ANUL I 2015/2016

Tehnologia Construciilor de Maini


GRUPA 611AA
Observatii

ANUL I 2015/2016

Tehnologia Construciilor de Maini


GRUPA 612AA
Observatii

ANUL I 2015/2016

Tehnologia Construciilor de Maini


GRUPA 613AA
Observatii

ANUL I 2015/2016

Tehnologia Construciilor de Maini


GRUPA 614AA
Observatii

FACULTATEA IMST
ANUL I 2015/2016
Specializarea Nanotehnologii i Sisteme Neconvenionale
GRUPA 611 AB
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nume
ANGHEL
BUSUIOC
CONSTANTINESCU
CRCIUN
DABIJA
DINU
DOBRE
DRGU
GEORGESCU
GHEORGHE
GHEORGHE
GIUC
IAMANDI
IGNAT
IOSIF
LEIOIU
LEPDATU
MARE
MARIN
MIHAI
MIHAI
MITRACHE
MOLDOVAN
MOSOR
NICU
OPREA
SNDULESCU
STNCEL
TEFAN
AGA
VLGEA

Iniiala
Tatlui
S.
N.
T.
N.
C.
S.
D.G.
T.
A.S.
A.
S.
V.
I.
V.
Al.A.
F.
D.I.
M.
Gh.
M.
t.
G.
Gh.
D.
V.
I.
C.
V.
F.
P.
F.

Prenume
Ioana-Claudia
tefan - Leonardo
Ana-Maria
Daniela
Roxana-Elena
Vlad-Darian
Cristian-Dnu
Andreea-Gabriela
Dan-Andrei
Andrei
Rzvan-Alexandru
Alexandru-Costin
Alexandru-Mihai
Robert
Bogdan-Petric
Alexandru-Petru
Dana - Maria
Anca
Valentin
Bogdan Andrei
Sabin-Andrei
Robert-George
Mihai
Bianca-Ioana
Denisa-Nicoleta
Victor-Daniel
Andrei-Ovidiu
Roberto-Costel
Alin - Valentin
Teodor-Mdlin
Ionu-Florin

ANUL I 2015/2016

otehnologii i Sisteme Neconvenionale


GRUPA 611 AB
Observatii

TAXA

FACULTATEA IMST
ANUL I 2015/2016
Specializarea Inginerie Economic Industrial
GRUPA 611 AC
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Nume
ALBU
BARAC
BRATU
CIORANU
DNIL
DURAC
GEAMBAU
GHEORGHE
GRECU
HOLTEIU
IORDACHE
IORDACHE
MANOLE
MELINTE
MITREA
NEDA
NEDELCU
NISTORESCU
ONCIOIU
PARASCHIV
PEPENE
PREDA
RIZEA
SMIRICOV
STOICA
TUDOROIU
VCROIU
ZAHARIA

Iniiala
Tatlui
N.C.
Al.
M.V.
V.
A.
N.
I.
G.
I.
F.
A.
S.
Gh.
N.V.
I.
M.
N.
C.F.
I.
B.
I.
A.
V.
E.
M.
F.
I.S.
M.

Prenume
Alin
Olgua-Elena
Carmen-Cristina
Cristina
Ctlina
Oana
Mihaela - Roxana
Alexandru-Alin
Violeta-Florentina
Alin-Marian
Mihai-Nicolae
Lucreia-Theodora
Bianca-tefania
Ligia-Cremona
Doru-Ctlin
Florin-Bogdan
Denis-Radian
Ioan-Matei
Ioana-Ctlina
Silviu - Andrei
Andreea-Claudia
Rzvan
Elena-Simona
Andreea-Elena
Loredana-Florentina
Florina-Simona
Ionu - Sorin
Ana - Maria

FACULTATEA IMST
ANUL I 2015/2016
Specializarea Inginerie Economic Industrial
GRUPA 612 AC
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Nume
ANDREI
BRSCU
BRDAHAN
BORCEA
CADIU
CAPALU
CHIRCULESCU
DOGARU
DUMITRACHE
GAVRILU
GHEORGHE
GHEORGHE
GHI
HESSO
ION
MACOVEI
MINCIUN
NECULA
NICOLAE
OAN
PACULEA
POPONETE
RCOARE
SIBICEANU
SIMION
SPRNCENATU
STANCIU
STRU
TURBURAN

Iniiala
Tatlui
C.
A.
V.
C.C.
I.P.
I.
Gh.
I.
A.I.
O.
I.
S.
A.
K.
R.
D.
M.
V.E.
T.
G.M.
L.
D.
M.S.
M.
C.C.
L.
C.
Gh.
V.A.

Prenume
Cristian
Marius-Adrian
Laura
Andrei
Mihaela-Ana
tefan - Alexandru
Flavius-Andrei
Ioan-Vlad
Ruxandra
Ana-Maria
Mihai-Ionu
Marius-Ctlin
Andrei Gabriel
Mustafa
Ana-Maria
Marius-tefnel
Daniel-Sorin
Andreea-Petronela
Andreea
Cosmin-Petru
Marius-Valentin
Mihaela - Malvina
Mihai-Arthur
Alin-Florentin
Elena-Daniela
Georgiana
Mihai-Ctlin
Bianca-Geanina
Elena-Kassiana

FACULTATEA IMST
ANUL I 2015/2016
Specializarea Inginerie Economic Industrial
GRUPA 613 AC
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Nume
ANDREI
BDICA
BUC
CORCOVEANU
CRISTEA
DASCLU
DIACONU
DUMITRU
EFTIMIE
GRJDAN
JINGA
MATEI
NSTASE
NICULAE
PARASCHIV
PRLEA
PREDA
RUSNESCU
SMARANDA
STAN
STERPAN
TEFU
TIMO
TODERI
VRABIE
VUCICHI
ZAMFIR

Iniiala
Tatlui
F.
M.
I.
Gh.
I.
D.I.
I.
D.
I.
F.
I.S.
F.N.
A.
Gh.
V.
D.G.
V.
F.
I.
I.
D.C.
I.
I.
P.
D.
E.
D.

Prenume
Cosmin - Marius
George - Daniel
Lavinia
Ancua-Angelica
Ion-Adrian
Vlad-Mihai
Andreea-Mdlina
Liviu
Adriana-Mdlina
Ioana
Florin-tefan
Georgian-Alexandru
Ioana-Alis
Florin
tefan-Cristian
Iulia-Bianca
Adrian-Marian
Manuel-Gabriel
Constantin-Adrian
Andrei
Nicolae-Mihai
Diana-Carolina(DOBRESCU)
Ioana
Andra-Petronela
Constantin - Cosmin
Andreea-Vasilica
Andreea-Denisa

FACULTATEA IMST
ANUL I 2015/2016
Specializarea Inginerie Economica Industriala
GRUPA 614 AC
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Nume
APAITAN
BIC
CHIRIAC
COMAN
CONSTANTIN
COSTACHE
DUMITRESCU
DUMITRESCU
ENACHE
FR
GHEORGHE
IONESCU
IVAN
JIANU
MEILESCU
MIHAI
MITRAN
NEACU
NICULA
NICULAE
ONIC
PIIGOI
RDUCU
SRGHIE
STOICA
TATARU
VIZIREANU

Iniiala
Tatlui
G.
I.
F.
t.
I.
A.
t.
t.
N.C.
N.
D.
M.C.
S.
M.
D.
Gh.
I.
S.
C.
D.
N.
t.L.
C.
I.
A.
N.

Prenume
Maria-Alexandra
Letiia-Andreea
Liviu-Florentin
Dnu-tefan
Radu-Cosmin
Ctlina
tefania
Liliana
Vlad-Cristian
Nicolae-Rafael
Beatrice
Alexandru-Florin
Cristian-Mihai
Elena -Alexandra
Mihai
Ileana-Andreea
Nicoleta-Teodora
Georgiana - Mdlina
Georgiana
Beatrice-Mihaela
Teodor-Cristian
Adelina-tefania
Cristina-Florentina
Andrei-Alexandru
Mihai-Cosmin
Mircea
Cosmin-Gabriel

ANUL I 2015/2016

ea Inginerie Economic Industrial


GRUPA 611 AC
Observatii

ANUL I 2015/2016

ea Inginerie Economic Industrial


GRUPA 612 AC
Observatii

ANUL I 2015/2016

ea Inginerie Economic Industrial


GRUPA 613 AC
Observatii

ANUL I 2015/2016

ea Inginerie Economica Industriala


GRUPA 614 AC
Observatii

R. Moldova

FACULTATEA IMST
ANUL I 2015/2016
Specializarea Industrial Engineering (Lb.Engleza)
GRUPA 611 DA
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Nume
ASPRU
COCI
COMAN
DEACONESCU
DIACONU
DUMITRU
ENE
GRANDORI
IORDCHI
IVAN
LUCA
MOLDOVEANU
NSTASE
NSTSESCU
NICOLAE
OLARU
PANAITESCU
PRUANU
PTRUESCU
PICU
POPA
POPESCU
PORFIRE
RADU
RODEANU
TEFAN
STOICA
SURCEL
UJIC
UNGURAU
VDUVA
YILDIRIM

Iniiala
Tatlui
E.
S.
T.N.
C.O.
P.
D.
A.
V.
G.I.
D.
A.
D.
Gh.
V.
R.
A.
t.
O.
Gh.
M.
I.
C.
N.
D.
A.
D.A.
I.
V.S.
T.
V.
M.
F.

Prenume
Oana-Nicoleta
Ioana - Andreea
Aurel-Nicolae
Ana-Maria
Britany
Albert-Daniel
Alexandru-Antonio
Andreea-Viviana
Florin-Daniel
Ionu
Beniamin
Marius-Constantin
Gheorghe-Rducu
Silviu - Valeriu
Gabriel
Alexandru
Theodor
Marin-Irin
Laureniu-Mihai
Andrei
Vlad-Alexandru
Andreea
Mihai-Eugen
Mihai-Daniel
Andrei-Cristian
Cezar-Adrian
Andrei Alexandru
Andreea-Anamaria
Mihai-Aurelian
Maria-Mdlina
Robert-Bogdan
Alex-Ferhat

Observatii

FACULTATEA IMST
ANUL I 2015/2016
Specializarea Maini-Unelte i Sisteme de Producie
GRUPA 611 BA
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Nume
AELENEI
AVRAM
BADEA
BZC
BURLAN
BUTESEAC
CISMARU
COMAN
COSTACHE
DAVID
DUMITRU
FGREANU
GEAC
GORSCHI
IANCU
IONESCU
IONI
LIC
MICLIU
MIHALCEA
MIRESCU
MOISE
PTRU
PETRARIU
PETRE
POPESCU
POPESCU
RUSNESCU
RUSU
STOIAN
TEFAN
VLAD

Iniiala
Tatlui
E.
D.
M.
I.
I.
S.
R.V.
t.
M.L.
V.
Gh.
M.
P.
M.
L.
M.D.
F.
D.
M.
I.
I.
F.
A.
t.
A.
A.
A.
D.
N.
P.
L.
D.

Prenume
Paul-Theodor
Valentin
Marius-Alexandru
Andrei-Eduard
Cosmin-Ionu
Alexandru-tefan
Andrei-Giorgian
George
Ionu-Marian
Mihai
Nicolae-Ctlin
Mihail
Alexandru-Valentin
Bogdan
Adrian-Romic-Marian
Teodor-Mihai
Alexandru
Constantin - Cosmin
Sorin-Constantin
Ctlin
Robert-Alexandru
Bogdan-Cristian
Robert - Cosmin
tefan-Sebastian
Teodor-Constantin
Robert-Cristian
Vlad-Andrei
Florinel
Marius-Cristian
Daniel
Silviu-Gabriel
Cezar-George

Observatii

FACULTATEA IMST
ANUL I 2015/2016
Specializarea Maini-Unelte i Sisteme de Producie
GRUPA 612 BA
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nume
ALEXE
BARBONIE
BUGA
COICIU
DINA
GOGU
IACOB
ION
MATEI
NEAGOE
PANAITESCU
RADU
SIMION
STROE
ZAHARIEA

Iniiala
Tatlui
M.
I.
I.
C.
Al.
N.
M.
A.
N.D.
T.
Z.T.
I.
V.
Al.
M.

Prenume
Mihai Cosmin
Ionu-Alexandru
Andreea
Marian
Alexandru - Bogdan
Cosmin
Mariana-Cristiana
Mihai-Alex
Denisa-Maria
Adriana
Vasile-Zahiu
Lucian-Alin
Viorel-Cosmin
Nicolae
Rzvan-George

Observatii
TAXA

FACULTATEA IMST
ANUL I 2015/2016
Specializarea Robotic
GRUPA 611 BB
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Nume
BERTEANU
CONSTANTIN
DINU
ENACHE
IONESCU
JORJA
MAILAT
MATACHE
MGUREANU
MINC
NAN
NECULESCU
NICA
PTRNTAU
PUN
POPESCU
PORCOEANU
PREDA
PURECE
RADU
SOARE
STAN
STANCIU
STOICA
ERBAN
TEFNESCU
TRIFU
UNGUREANU
VLU
VIAN
VLAD
VLAD

Iniiala
Tatlui
G.D.
I.
C.R.
P.
C.
M.
P.
I.
C.
V.
I.G.
P.E.
P.
D.
M.
A.
C.C.
H.M.
M.
D.
G.
A.
Gh.
T.
I.
F.A.
I.A.
I.
F.N.
G.
C.
N.I.

Prenume
Laureniu-Cristian
Adrian - Irinel
Alexandru-Ctlin
Drago-Gabriel
Doina - Gabriela(COSTACHE)
Antony
Petru-Alexandru
Marian-Aurelian
Cristiana
Laureniu-Vasile
Silvian -Alexandru
Robert-Emanuel
Florin-Ctlin
Dana-Alexandra
Ioana-Mirela
Ionu
Clin
Bogdan-Ionu
Andrei-Vldu
Dana-Florina
George - Octavian
Laureniu-Alexandru
Cornel Razvan
Nicolae-Sebastian
tefan-Cristian
Radu
Radu-Adrian
Mihaela-Stelua
Theodor-Constantin
tefan-Alexandru
Marina-Loredana
Alexandru

Observatii

TAXA
TAXA

FACULTATEA IMST
ANUL I 2015/2016
Specializarea Robotic
GRUPA 612 BB
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Nume
ANGELESCU
BLAN
BEJENARU
BLNARU
BURCIULESCU
CALOIAN
CPITANU
CHERECHE
CHICIUC
CHIRIGIU
CIUT
CURCAN
DIMA
DRAGU
DRGAN
ENE
GAVRIL
GHEU
GIOLU
GRUIA
IVAN
JERCAN
MIHU
POPESCU
RIZEA
RCLEA
SBRCEA
SIMION
TEODORESCU
TUDORACHE
VASILE
VOICU
ZAHARIA

Iniiala
Tatlui
C.D.
M.
C.G.
N.
I.
C.
C.C.
D.C.
R.J.
M.
I.F.
M.
F.
Gh.
M.R.
Gh.
Gh.
C.
N.
F.
Gh.S.
S.L.
A.D.
B.P.
Gh.
M.
C.G.
D.
I.
C.
Gh.
A.
G.

Prenume
Mircea-Toma
Marian
tefan - Drago
Andreea - Roxana
Victor
Ilie Cristian
Roxana-Adina
Drago-Mihai
Alexandru-Nicolae
Nicoleta
Ionu-Alexandru
Florin-Alin
Alexandru-Mihai
Mihaela
Filip-Rzvan
Ctlin-Ionu
Maria-Alexandra
Ctlin-Florin
Cristian
Ctlin - Florin
Petrior-Vldu
Victor - Liviu
Andrei-Daniel
Elena
Ctlin
Andrei
Bogdan - Mihail
Vlad-Ionu
Mihai-Alexandru
Cristiana
Cristian-Nicolae
Nicolae - Adrian
Nicolae - Alexandru

Observatii

TAXA

TAXA

TAXA

FACULTATEA IMST
ANUL I 2015/2016
Specializarea Logistic Industrial
GRUPA 611 BC
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Nume
ANDREESCU
ANGHEL
BADEA
BLAN
BRBLAN
BOLDICI
CPN
CODREANU
DIACONU
DULEA
GHIU
GRIGOROIU
HODIN
ILIE
IPAN
MATEI
MIHALCEA
MOCANU
MORARU
MOOIU
NECOIU
NIULESCU
OBADA
POSTOLACHE
RUJAN
SCRIPCARI - SRBU
ERBAN
STANCIU
STOICA
STRUGARU
TEODORESCU
TOADER
TULIC
TUNSOIU
ZDRELEA

Iniiala
Tatlui
M.I.
D.
G.
H.
S.
D.

I.
C.
A.
D.
C.
M.t.
V.
C.
Gh.
A.F.
D.
D.
M.
L.Gh.
G.
C.
M.
I.
Al.L.
M.
P.
D.C.
F.G.
F.
V.

Prenume
Raluca-Maria
Alexandra-Mihaela
Bogdan
Oana-Mihaela
Marinela - Denisa
Andrei-Alexandru
Victor
Petru
Constantin - Rare
Adelina
Andreea-Claudia
Andreea-Georgiana
Marian-Daniel
Daniela-Mariana
Maria-Luisa
Andreea-Ctlina
Mihaela-Madalina
Maria
Cosmin-Marian
Mdlin-Marian
Georgeta-Izabela
Ciprian-Nicolae
ONORINA
Daniel - Gheorghe
Mihnea-Marian
Cristinel
Costin
Daniela - Emilia
Mihaela-Liliana
tefan
Petrior
Cristian - Georgian
Vlad-George
Maria-Cristina
Andra-Elena

Observatii

R.Moldova
R.Moldova

R.Moldova

R.Moldova

FACULTATEA IMST
ANUL I 2015/2016
Specializarea Logistic Industrial
GRUPA 612 BC
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Nume
BOBE
BRNDU
COZMA
CUCUI
DIONISIE
DUMITRACU
GHEORGHE
GU
JUMTATE
LAZR
MANTEA
MATEI
MITROI
NIU
OPRIAN
PETRIC
SACHELARIE
ERDIN
VOIT

Iniiala
Tatlui
M.N.
N.M.
M.
S.A.
G.
Gh.
M.
V.V.
M.
A.t.
F.
F.B.
M.C.
M.A.
B.C.
t.
D.R.
t.
A.A.

Prenume
Laureniu-tefan
Cristina-Alexandra
Ctlin
Adrian-Robert-Eugen
Carmen-tefania
Elena-Cristina
Alexandru
Ionu-Valentin
Teodor-Mihail
tefan-Cosmin
Robert-Ionu
Ana-Diana-Theodora
Viorel-Ionu-Marius
Sergiu-Mihai
Ana-Maria
Marin
Diana-Alexandra
Robert-Daniel
Panaiotis

Observatii

FACULTATEA IMST
ANUL I 2015/2016
Specializarea Ingineria Sudrii
GRUPA 611 CA
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Nume
ABLNOAEI
ALEXANDRU
APOSTOL
BARAC
BERBECE
BORARU
CHITOVE
CRAIU
DNIL
GLETEANU
GRIGORA
ION
IONI
IONI
LUNGU
MANU
MARINIC
MUETESCU
PUN
PETRESCU
RDEANU
SITARU
STAN
STROIE
PAIUC
TEFAN
TALIF
TEODORESCU
TORECK
VASILE
VOINEA
VULPOIU

Iniiala
Tatlui
V.
I.
O.
Al.
M.L.
C.
I.
A.F.
D.
M.
E.
E.M.
I.
L.M.
M.V.
M.
V.M.
C.S.
D.
A.V.
V.
I.
C.G.
V.
V.
T.
M.
R.
E.
C.
V.
C.

Prenume
Marian-Vlad
Andrei-Daniel
Liviu
Marius - Ionu
Eduard-Navarone
Florin
Marius
Ctlin-Mihai
Eddy-Adrian
Alexandru-Marian
Ionu-Alexandru
Marian-Cristian
Sorin-Andrei
Teodor
Ciprian-Ionu
Darius-Marian
Florin Alin
Georgian-Eduard
Mihai-Dnu
Florin
Mircea
Nicolae-Alexandru
Sorin - Ctlin
Florin - Georgian
Mihai-Rzvan
Ion
Ionu-Ctlin
Robert
Dnu-Aurel
Cosmin - Constantin
Mihai - Cosmin
Aurelian-Marius

Observatii

TAXA

FACULTATEA IMST
ANUL I 2015/2016
Specializarea Ingineria Sudrii
GRUPA 612 CA
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Nume
ALBEI
BRBULESCU
BODIN
CIMPOERU
DIMA
DINU
DRAGOMIR
DUMITRIU
HANU
MRESCU
NAN
PAVEL
RADU
STANCIU
VACARU
VRNCEANU

Iniiala
Tatlui
V.
A.
D.
I.
D.
A.
O.
V.
I.
A.
M.
M.
C.G.
V.C.
D.
M.E.

Prenume
Ciprian-Ioan
Andrei-Cristian
Diana-Mihaela
Mihai-Alexandru-Aurel
tefania-Alexandra
Giorgiana-Alina
Adolf-Vlad
Vlad-Paul
Carol-Emanuel
Cristian
Silviu-Alexandru
Gabriel-Silviu
Constantin-Valentin
Drago-Andrei
Ctlin-Marian
Ionu-Cristian

Observatii

FACULTATEA IMST
ANUL I 2015/2016
Specializarea Ingineria i Managementul Calitii
GRUPA 611 CB
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Nume
ANGHEL
BUC
CARPOV
CINCILEI
COJOCARU
CRISTEA
DRGOI
FESCHIU
FRNCULESCU
FRUNZE
GAVRIL
GHEORGHIOR
GHIESCU
GLVAN
ILINCA
MANOLACHE
MANOLESCU
MANU
MARINESCU
NEACIU
POPIAN
POTOP
PREDA
ROMANESCU
STANCIU
STANCIU
UNTEA
VLAD
ZECHERU

Iniiala
Tatlui
V.
C.
I.
G.
V.
t.
N.
P.
A.R.
I.
C.N.
I.
Gh.M.
Gh.
I.D.
M.
D.F.
Gh.
I.
G.
F.
F.A.
T.
C.
V.
A.
D.
D.
I.D.

Prenume
Elena-Ancua
Bianca-Alexandra
Andriana
Ivan
Florinel-Codru
Corneliu Constantin
Laura-Maria
tefan
Anna-Maria
Daniela
Georgeta-Daniela
Gabriela - Valentina
Alexandra-Georgiana
Ioana Mdlina
Diana-Mihaela
Alina-Valentina
Petre-Cristian
Adrian Ionu
Casiana-Elena
Andrada-Petrua
Maria-Alexandra
Robert-Gabriel
Corina
Emilia-Georgiana
Alexandra - Elena
Florin
Mihaela
Maria-Alexandra
Beatrice-Elena

Observatii

R.Moldova

R.Moldova

FACULTATEA IMST
ANUL I 2015/2016
Specializarea Ingineria i Managementul Calitii
GRUPA 612 CB
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nume
ANDREI
BODRLU
CRCIUMARU
CHIRI
CIOPAT
CNDEA
CRSTEA
COMAN
CRNGAU
CURCAN
DINU
DUMITRU
GHEORGHE
IARCA
LAZR
MICU
MIHALCEA
MIHALCEA
MUAT
PLETEA
POSEA
PREJBEANU
SAMOIL
STOICA
TEFNESCU
TNASE
URLEA
UNGUREANU
UULEANU
VIAN

Iniiala
Tatlui
N.
t.
N.
F.
A.
Al.I.
A.
O.
L.
M.
J.
M.
I.
N.M.
C.
M.
J.
J.
Gh.
M.t.
F.
D.
I.
E.
P.
D.A.
V.
I.L.
F.
M.

Prenume
Ioan
Andrei-Radian
Daniela-Georgiana
Mihai-Florin
Mdlina-Ionela
Maria-Roxana
Anca-Maria
Simona-Teodora
Vergilica-Alina
Magda-Florentina
Roxana-Gabriela
Antonio - Costelino
Cristian Alexandru
Adriana
Alina-Mihaela
Andreea
Valeriu-Cristian
Alin-Marcel
Raluca-Mihaela
Nicolae
Mihaela-Roxana
Violeta-Florinela
Andrei-Lucian
Andrei-Cristian
Petru-Daniel
Robert-Marinel
Daniel-Vasile
Octavia-Elena
Cosmin
Severin-Mdlin

Observatii

FACULTATEA IMST
ANUL I 2015/2016
Specializarea Ingineria i Managementul Calitii
GRUPA 613 CB
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nume
AVRIGEANU
BIBICU
CIGITOGLU
COMNESCU
CRISTEA
DOBRIN
DUMITRU
FRIL
GIN
HLISTEI
IOANA
MRUNI
POPESCU
STOICA
TUDOR

Iniiala
Tatlui
E.D.
F.
I.
N.
I.
A.
G.
F.
N.
I.
F.
V.
V.D.
N.B.
T.M.

Prenume
Eduard-Costin
Cristina-Alexandra
Zehra
Eduard-Ionu
Valentina-Elena
Ana-Maria
Ana-Maria-Cristina
Ionu-Mdlin
Ana-Andreea
Pamela-Paulina
Elena-Gabriela
Iliu-Valentin
Diana-Maria
Alexandru - Nicolae
Alexandra-Mihaela

Observatii

FACULTATEA IMST
ANUL I 2015/2016
Specializarea Ingineria Securitii n Industrie
GRUPA 611 CC
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Iniiala
Tatlui
ARSENE
M.
BZC
D.
BOTEA
Al.
CRJ
Gh.
CHELARU
C.
CONSTANTIN
M.
CONSTANTINESCU Gh.
DOBRE
C.
DRAGOMIR
E.
ENESCU
A.D.
GELEC
R.
GHEORGHIU
A.
GORAN
O.D.
GRIGORE
V.
IONEANU
M.
IONESCU
C.
LAZR
I.
LUPU
F.
MIHAI
B.G.
MOHAMMAD
I.
MOSCOVICI
D.
MOTRUN
S.G.
POPESCU
N.
PROTEASA
M.
RDULESCU
V.
STAN
M.
TAIFAS
T.
TARCHEH
G.
TIA
C.O.
TUDOR
N.
VASILE
Al.
Nume

Prenume
Daniel-Giorgian
Sebastian-Dumitru
Angelica-Andreea
Andrei-Valentin
Bogdan
Andrei-Silviu
George-Daniel
Cristian-Dorinel
Marian-Ionu
Alexandru-Adrian
Hasan
Florentina-Mdlina
Claudiu-Mihai
Narcis-Ctlin
Ionu-Valentin
Vlad-Alexandru
Manuela-Alexandra
Rzvan - Mihai
Eduard-Florin
Usman
Cristian-Nicolae
Radu-Gheorghe
Oana-Cornelia
Tiberiu-Andrei
Andreea-Georgiana
Cristian-Alexandru
Claudiu-Andrei
Samer - Vlad
Monica -Loredana
Ionu-Cosmin
Adrian-Florinel-Ionu

Observatii

FACULTATEA IMST
ANUL I 2015/2016
Specializarea Ingineria Securitii n Industrie
GRUPA 612 CC
Nr.crt.

Nume

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ASOLTANEI
AVRAM
BUGARU
CIOBANU
CONSTANTIN
CULEA
DOBRE
DOBRESCU
GHI
IONESCU
MITITELU
PRJOL
SPATARU
STANCIU

Iniiala
Tatlui
D.
C.
E.
I.
Gh.
N.
I.
Gh.
A.
D.D.
I.
I.G.
I.A.
C.

Prenume
Iulian-Andrei
Ionu - Alin
Laureniu-Adrian
Adriana-Elena
Valentin-Mihai
Alexandru-Georgian
Valentina-Dayana
Florin
Florin-Marian
Alexandru
Elena-Camelia
Ana-Maria
Lavinia
Marius-Gheorghe

Observatii