Sunteți pe pagina 1din 2

Diferente intre Drept Civil si Dreptul Procesual Civil

1.
2.
3.
4.

Partile in dreptul procesual civil au o pozitie de subordonare


Partile au o calitate speciala
Normele sunt imperative
Sanctiuni specifice in DPC

Termen in cunostinta
n PC: se socoteste termen in cunostin cand partea a depus persona sau prin reprezentant legal sau
conventional cererea la instan: cand personal sau prin reprez.legal sau conventional a fost prezenta a un
termen: cand i s-a inmanat personal sau reprez.sau citatia sub semnatura.
n PP: cnd partea, personal sau prin reprez.ales sau din oficiu (cand a luat legatura cu acesta)a fost
prezenta la pr.termen sau la un termen - nu va mai fi citata ptr.urmatoarele in fata aceeasi inst.; cand,
personal sau reprez.sau pers.desemnate cu cu primirea corespondenei i-a fost inmanata legal citatia; cand
a fost afisata instiinarea pe usa partii cu termen mentionat ptr.parte ptr.a se prezenta la org.judiciar ptr. a o
ridica i chiar daca nu s-a prezentat, se socoteste ca a luat la cunostin. . Asta e valabil si in civil

Data indeplinirii procedurii de citare


Civil: data cand a fost semnata dovada de primire n cazul in care a primit citatia partea sau reprezentantul,
sau administratorul sau persoana desemnata cu primirea corespondenei; n cazul citarii prin publicitate dup 15 zile de la afisarea citatiei; prin posta cu scrisoare recomandata - data confirmarii de primire; prin
posta electronica - data de pe inregistrarea confirmarii de primire; la locul de detinere - data semnarii de
primire de catre pers.desemnata de administratia locului de detinere, la fel si ptr. militarii incazarmati
la pp, desi n specificat cred ca se considera indeplinita la data semnarii dovezii de primire, la data prevazuta
in instiintarea afisatapt ca se va mentiona termenul in care este in drept sa se prezinte la org j pt i se inmana
si i se va pune in vedere ca la data exp term, se considera comunicata, la data aratata in recipisa of postal in
cazurile prevazute expres, s refer aici la situatia in care cel ce se afla in strainatate nu se conformeaza oblig
de a -si alege un domiciliu in romania pt comunicari

Cand poate fi inlocuit expertul


La PC expertul se inlocuieste atunci cand nu se infatiseaza.
La penal cand refuza sau, in mod nejustificat, nu finalizeaza rap. la termenul fixat, cand din motive obiective
nu poate finaliza raportul ,cand se abtine sau este recuzat.

incheierea se redacteaza de grefier


3 zile civil 72 de ore penal

In ce cazuri organul judiciar ia masuri pentru desemnarea unui avocat din oficiu?
PC In cazul in care exista urgenta, iar o persoana lipsita de cap de ex sau cu cap de ex restransa nu are
reprezentant/ocrotitor legal;

In caz de conflict de interese intre cel lipsit sau cu cap de ex restransa;


In cazul in care o persoana juridica sau o entitate sau institutie fara personalitate j dar constituita potrivit legii
este chemata in judecata si nu are reprezentant
PP cand avocatul lipseste nejustificat, nu asigura substituirea sau refuza nejustificat sa exercite apararea.
In cazul in care persoana vatamata sau partea civila este o persoana lipsita de cap de ex sau are cap de ex
restransa, sau cand org jud apreciaza ca cand pers vatamata, partea civila ori partea resp cuvilmente nu isi
pot face singure apararea dispun masuri pt desemnarea unui av din of. Cand asistenta juridica a sup sau inc
este obligatorie si nu au avocat ales, ori in tot cursul pp sau al judecatii cand asistenta juridica este
obligatorie iar av ales lipseste nejustificat, nu isi asigura substituirea ori refuza in mod nejustificat sa exercite
apararea desi i-au fost asigurate exercitarea tuturor dr procesuale.

S-ar putea să vă placă și