Sunteți pe pagina 1din 1

(ANTET SOCIETATE)

Denumire, forma juridica


CIF
Reg. Comertului
Sediul:
Nr. Inregistrare:_____________/200__
D E C I Z I E nr. ______din ______200__
Avand in vedere prevederile OMFP 2226/27.12.2006 privind inserierea si
numerotarea facturilor/chitantelor/avizelor la nivel de societate, directorul general
al SC ... SRL
DECIDE

Art. 1 Facturile, avizele de insotire a marfii si chitantele se vor tipari cu ajutorul


tehnicii de calcul, iar numerotarea va fi facuta astfel:
a. pentru facturi: seria .., iar numerotarea incepand cu nr. .
b. pentru avizele de insotire a marfii: seria .., iar numerotarea incepand cu nr
c. pentru chitante: seria .., iar numerotarea incepand cu nr. .
Drept pentru care se emite prezenta decizie.
DIRECTOR GENERAL,