Sunteți pe pagina 1din 4

Costurile calitatii

Calitatea produselor are un efect puternic asupra resurselor financiare ale firmei prin: - influenta asupra cifrei de afaceri - influenta asupra costurilor directe si indirecte Practica demonstreaza ca cresterea calitatii si mentinerea acesteia la valori inalte, conduce implicit la marirea volumului de comenzi si deci a cifrei de afaceri. Exista diferite criterii pentru aprecierea costurilor privind calitatea, cele mai utilizate sunt: 1.Costul prevenirii defectelor si asigurarii calitatii care cuprinde toate costurile care intervin pe durata realizarii produsului din etapa de marketing pana la etapa finala de dezmembrare din care lipsesc costurile de control. Aceste costuri pot cuprinde: - costuri implicate in studiul pietei sub aspectul determinarii cerintelor de calitate ale cumparatorilor si costuri pentru determinarea reactiilor probabile ale cumparatorilor fata de noile caracteristici de calitate ale produselor - costuri pentru activitatea de marketing - costuri implicate de activitatea cercetare-dezvoltare in vederea conceperii de produse noi si a modernizarii produselor vechi - costuri implicate de activitatea de cercetare-dezvoltare care sa permita fabricatia si asigurarea operatiei de service - costuri implicate de activitatea de planificare a fabricatiei necesara pentru asigurarea unor procese tehnologice si a unor mijloace de productie capabile sa satisfaca specificatiile de calitate prevazute de proiectant - costuri pentru mentinerea preciziei masinilor si a untilajelor folosite in procesul de fabricatie - costuri legate de selectarea si pregatirea personalului de specialitate pentru activitatea de fabricatie, precum si pentru activitatile de control al proceselor de fabricatie - costuri aferente actiunilor de audit intern de sistem sau de proces, precum si pentru auditurile furnizorilor de materiale - costuri datorate pregatirii periodice a personalului din departamentul asigurarii calitatii - costuri aferente reactualizarii sau imbunatatirii sistemului calitatii, precum si costuri aferente obtinerii unei atestari privind calitatea conform seriei de standarde ISO 9000 2.Costurile controlului calitatii care cuprind toate cheltuielile efectuate cu activitatea de control in timpul si dupa fabricatie, pentru determinarea neconformitatilor cu specificatiile tehnice prevazute in documentatie.Cuprind: - costuri datorate incercarilor si inspectiilor cu ocazia receptionarii produselor achizitionate de la diversi furnizori - costuri datorate testarilor, probelor de laborator, incercarilor de laborator realizate pe parcursul procesului de fabricatie - costuri datorate activitatii efective de control a conformitatii pieselor pe fluxul

de fabricatie - cosuri aferente dotarii tehnice a departamentului de control, dotari necesare pentru determinarea calitatii produselor - costuri datorate intretinerii, repararii si etalonarii aparatelor si dispozitivelor utilizate in activitatea de control a calitatii - costuri aferente efectuarii analizelor si prelcrarii datelor obtinute in urma incercarilor, verificarilor si testarilor - costuri aferente cazurilor speciale privind incercarea unor produse in conditii de functionare efective 3.Costurile pierderilor datorate non-calitati care sunt generate de neconformitati si pot fi clasificate in: 1. costuri interne: - rebuturi - declasare produse finite - retusuri, reparatii - pierderi datorate aprovizionarii - absenteism, acccidente in munca - poluare 2. costuri externe: - rambursarea daunelor - lucrari nefacturate - costuri in perioada de garantie - cheltuieli de retur pentru marfa refuzata - pierderi datorate produselor retrase de la vanzare - penalitati de intarziere - cheltuieli de expertiza - prima de asigurare, pentru acoperirea daunelor provocate de noncalitate - taxe bancare. n conceptia calitatii totale, costurile calitatii sunt costurile care se nregistreaza n proiectarea, implementarea, operarea si mentinerea sistemelor de management al calitatii, la care se adauga costurile datorate esecurilor/deficientelor nregistrate n performanta scontata a unui sistem, operatie si/sau produs precis, precum si costurile datorate unui sistem, operatie si/sau produs mai putin adecvat. Costurile calitatii reprezinta n fapt o formulare generica pentru toate costurile unei activitati implicate n obtinerea calitatii unui produs sau serviciu, ele putnd fi definite ca fiind acele "costuri de asigurare si garantare a calitatii, precum si pierderile aparute n cazul n care calitatea nu este atinsa". Costurile calitatii cuprind doua mari categorii de costuri, respectiv costuri voluntare, pentru atingerea unui nivel dorit al calitatii si costuri involuntare, ale esecurilor nregistrate n atingerea acestui nivel. Aceste categorii de costuri au fost denumite "costuri ale calitatii" (costuri de conformitate) si "costuri ale noncalitatii" (costuri de neconformitate). La acestea, se mai poate adauga si costul sanselor pierdute. Aceasta clasificare s-a realizat pentru a se face clar distinctia ntre "costuri

bune, necesare", care permit obtinerea calitatii dorite si "costuri rele, inutile", care sunt costuri de penalizare pentru esecurile nregistrate n atingerea calitatii dorite. La rndul lor, aceste categorii de costuri se subdivid n clase de costuri ale calitatii: costuri de prevenire; costuri de evaluare; costuri ale asigurarii calitatii; costuri ale esecurilor interne; costuri ale esecurilor externe; costurile depasirii cerintelor clientilor (exceselor fata de cerintele reale); costuri ale sanselor pierdute. O alta clasificare a costurilor calitatii este oferita de Graham W. Parker, n lucrarea sa intitulata "Costurile calitatii" si care este urmatoarea: costuri evitabile: costuri excesive datorate erorilor si ineficientei; costuri inevitabile: costuri de baza ale produsului, la o eficienta de 100%; costuri controlabile: costuri care au fost planificate si destinate unui anumit scop; costuri necontrolabile: costuri datorate erorilor, avariilor sau degradarilor. Costurile de conformitate cuprind trei clase de costuri: costuri de prevenire; costuri de evaluare; costurile de asigurare a calitatii. Costurile de prevenire sunt costurile datorate oricarei activitati ntreprinse pentru a investiga, a preveni sau a reduce defectele, erorile, deficientele sau rebuturile, practic orice activitate/situatie care face ca produsul sa nu respecte o anumita specificatie. n general, aceste costuri sunt considerate investitii, avnd practic drept scop identificarea si controlarea cauzelor defectelor de calitate si altor neconformitati. Ele sunt antrenate de masurile de corectie din cadrul managementului calitatii la nivelul tuturor domeniilor unei organizatii si se compun, n cea mai mare parte, din salarii si din costurile activitatilor implicate de evitarea defectelor, de identificarea si controlarea cauzelor acestora. Costurile de evaluare (inspectie) sunt costurile generate de activitatile de evaluare a calitatii atinse (costurile datorate determinarii conformitatii cu standardele de calitate). Obiectivul principal al activitatilor generatoare de asemenea costuri este acela de a identifica defectele deja existente sau de a obtine certitudinea atingerii unui anumit nivel al calitatii. Costurile de asigurare a calitatii (costuri de prezentare) cuprind costurile necesare furnizarii ncrederii n rndul clientilor ca toate cerintele referitoare la calitate vor fi ndeplinite. Costurile de neconformitate includ, la rndul lor, trei clase de costuri. Prima clasa cuprinde costurile esecurilor interne. Aceste costuri apar la

organizatiile producatoare din esecurile atingerii calitatii specificate, ele fiind costurile de corectare a produselor sau serviciilor care nu ntrunesc prevederile cuprinse n standardele de calitate. Aceste costuri apar cnd deficientele/defectele de calitate sunt descoperite n interiorul organizatiei, anterior livrarii produselor catre client (exemplul tipic fiind cel al costurilor de reprelucrare, de reparare etc.) A doua clasa a costurilor de neconformitate o reprezinta costurile esecurilor externe. Acestea sunt costurile ce se nregistreaza n afara organizatiei si sunt datorate esecurilor n atingerea calitatii specificate, cnd corectarea produselor sau a serviciilor are loc dupa livrarea acestora catre client. Descoperirea defectelor de catre client antreneaza aparitia unor costuri ale reclamatiilor si de regula, pierderea ncrederii n produs si n organizatie, pierderearea clientilor si reduceri ale profitului. O mare parte a costurilor esecurilor interne si externe ale calitatii sunt invizibile, unele sunt imposibil de nregistrat, iar altele sunt nregistrate, dar incorect. A treia clasa de costuri din aceasta categorie este acea a costurilor unor excese fata de cerintele reale si apar ca urmare a unor excese nregistrate la nivelul cerintelor de calitate ale produsului/serviciului peste asteptarile clientilor. Costurile referitoare la calitate reprezinta un important instrument de valorizare a calitatii, fiind o sursa potentiala de maximizare a profitului organizatiilor. Costurile au devenit, astfel un instrument de optimizare a proceselor si activitatilor relevante pentru calitate. Prin intermediul acestor costuri se pot identifica activitatile ineficiente, a punctelor critice n desfasurarea proceselor. Actiunile corective si actiunile preventive pot analizate considernd ca indicator de performanta costul calitatii perceput dupa implementarea acestora. De asemenea, costul calitatii poate reprezenta un indicator important pentru evaluarea eficientei managementului din organizatie

Analiza costurilor calitatii Scopul principal al analizei costurilor consta in determinarea eficientei si a evolutiei acesteia. Eficienta costurilor este apreciata ca un indicator sintetic al mai multor cheltuieli in raport cu sporul de venituri realizate. Deoarece, in timp, acest imdicator variaza, fiind influentat de diversi factori aleatori, este imprtanta studierea avolutiei acestuia si luarea deciziilor de corectare. In analiza costurilor este importanta evidentierea costurilor evitabile de cele inevitabile precum si determinarea costurilor recuperabile in mod economic de cele nerecuperabile. Analiza costurilor calitatii reprezinta un instrument foarte important pentru conducerea unei organizatii deoarece se poate constitui sau transforma intr-o sursa potentiala de maximizare a profitului.