Sunteți pe pagina 1din 3

Anexa 3

Universitatea POLITEHNICA din Bucureti


Facultatea ETTI

FIA DISCIPLINEI

1. DATE DE IDENTIFICARE
Titlul Disciplinei:

Arhitecturi de retea si tehnologii Internet

Denumirea programului de master: TELECOMUNICAII


Tipul programului de master: Program de master de 3 semestre
Semestrul:

I, Anul V

Titularul de disciplin: (nume, catedr, facultate)

Grup: Eugen Borcoci, etc.

Catedra Telecomunicatii, Facultatea ETTI


Titularii aplicaiilor: (nume, catedr, facultate)
Badoi Cornelia, Bogdan Chircu, Catedra Telecomunicatii, Facultatea ETTI
Numrul de ore curs:

28

Numrul de ore aplicaii:

14

Numrul de puncte de credit:


Precondiii: Programarea calculatoarelor, Structuri de date i algoritmi,
Programare orientat pe obiecte, Comunicatii analogice si digitale, Tehnologii de
programare in Internet, Sisteme de operare, Inginerie software pentru
telecomunicatii, Arhitecturi si protocoale pentru comunicatii, Retele si servicii
2. OBIECTIVELE DISCIPLINEI
-

pentru curs: Disciplina studiaz concepte si arhitecturi pentru retele si servicii


oferind o privire de ansamblu asupra integrarii diferitelor tipuri de servicii in
retele bazate pe tehnologii TCP/IP. Cursul continua conceptele de baza
obtinute in disciplinele de la licenta in domeniul arhitecturilor, prortocoalelor,
retelelor si serviciilor.
pentru aplicaii: studii de caz privind instante de arhitecturi particulare si
protocoale aferente.

3. COMPETENE SPECIFICE
Cresterea capacitatii de a evalua, proiecta si realiza arhitecturi complexe (HW SW ) pentru retele integrate bazate pe TCP/IP care sa asigure suport flexibil si cu
garantii de calitate pentru servicii de date, voce, audio, video si multimedia in
contexte de mobilitate sau fixe.
4. CONINUTUL TEMATIC (SYLABUS)

a. Curs:
Capitolul
1

Coninutul

Nr. ore

Arhitecturile multi-plan pentru Internet


1.1. Revizie arhitectura Internet
1.2 Planul de date
1.3. Planul de control
1.4. Planul de management
1.5 Integrarea planelor arhitecturale
Sumar privind tehnologii de retea pentru LAN, MAN, WAN
2.1 Retele locale fixe si mobile: IEEE 802.3x, IEEE802.11x
2.2 Retele metropolitane: IEEE 802.16, Metro Ethernet
2.3 Transport optic, Carrier Ethernet, MPLS, GMPLS
2.4 Retele mesh
2.5 Retele PLMN: HSDPA, HSUPA, LTE
Protocoale de comunicatie - complemente
3.1 Protocoale de nivel doi
3.2 Protocoale de nivel retea rutare, IPV6, comunicatii de grup
3.3 Alocarea resurselor in vederea asigurarii QoS
3.4 Tratarea mobilitatii
3.5 Protocoale de transport: TCP, UDP SCTP
3.6 Protocoale tranzactionale: HTTP, aplicatii W EB
3.7 W EB services si SOAP

Servicii In retele Internet


4.1 Servicii de date
4.2 Servcii de timp real: VoIP, Videostreaming, videoconferinta, IPTV
4.3 Servicii W EB
4.4 Servicii P2P

Exemple de arhitecturi integrate in retele fixe si mobile


5.1 Arhitecturi pentru VoIP
5.2 Arhitecturi 2G/3G/4G
5.3 Arhitecturi NGN
5.4 Arhitecturi P2P
5.5 IP Multimedia Subsystem (IMS) si servicii integrate

Total:

28

b. Aplicaii:
Coninutul

Nr . O r e

Laborator 1 Tehnologii de acces: Ethernet, W iMAX

Laborator 2 Procoale SIP/SDP, IMS pentru VoIP

Laborator 3 Servicii W EB

Laborator 4 Verificare

2
Total:

5. EVALUAREA
a) Activitile evaluate i ponderea fiecreia:

14

- aprecierea activitii la laborator:


- lucrari de verificare a cunotintelor (pe parcurs):
- examen final (scris si oral):

20%;
20%;
60%.

b) Cerinele minimale pentru promovare:


conform Regulamentului studiilor universitare de master i Regulamentului
privind activitatea profesional a studenilor, cu obligativitatea obinerii a 50 %
din punctajul proiectului.
c) Calculul notei finale:
conform Regulamentului studiilor universitare de master i Regulamentului
privind activitatea profesional a studenilor.
6. REPERE METODOLOGICE
Prezentrile de la prelegeri i foile de platform pentru seminar sunt disponibile
studenilor sub form electronic.
Prelegerile sunt inute cu ajutorul unui proiector sau la tabla.
7. BIBLIOGRAFIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A.Tanenbaum Retele de Calculatoare, Ed IV, Ed. Agora 2004


A.Farrel, The Internet and its Protocols, Morgan Kaufmann , 2004
M.Poikselka et.al., IMS-IP Multimedia Concepts and Services, J.W iley, 2006
T.Erl, Service Oriented Architecture, Prentice Hall, 2004,
E.Hossain, W ireless Mesh Networks, Springer, 2007
B.Patil et al., IP in W ireless networks, Prentice Hall, 2003
F.Bosavida et. al., W ired and W ireless Internet Communications, Springer,
2007
8. E.Borcoci
Note de curs

EF DE CATEDR

TITULAR DE DISCIPLIN

S. Ciochina

E.Borcoci, etc.