Sunteți pe pagina 1din 5

Anexa 1 - RAI POS Mediu - 2007

LISTA INDICATIV A PROIECTELOR MAJORE PENTRU POS MEDIU


Axa Prioritar 1 Extinderea i modernizarea sistemelor de ap / ap uzat
Finanare din Fondul de Coeziune
No

Locaia
proie
ctulu
i

Teleorman

Giurgiu

Calarai

Tulcea

Codlea, Rupea,
Zrn
eti
area
Bra
ov
coun
ty*
(Turda, Cmpia
Turzi
i)
area
Cluj
coun
ty
Media, Agnita,
Dum
brv
eni,
Cop
a
Mic
area
Sibiu county
Gorj

Titlu
Modernizarea infrastructurii de ap / ap uzat n principalele
aglomerri din judeul Teleorman
Modernizarea infrastructurii de ap / ap uzat n principalele
aglomerri din judeul Giurgiu
Modernizarea infrastructurii de ap / ap uzat n principalele
aglomerri din judeul Calarasi
Modernizarea infrastructurii de ap / ap uzat n principalele
aglomerri din judeul Tulcea

Modernizarea infrastructurii de ap / ap uzat n principalele


aglomerri din Codlea, Rupea, Zrneti area, Brasov county

Modernizarea infrastructurii de ap / ap uzat n zona Turda


Campia Turzii, judeul Cluj

Modernizarea infrastructurii de ap / ap uzat n principalele


aglomerri din zona Media, Agnita, Dumbrveni, Copa Mic,
judeul Sibiu

Modernizarea infrastructurii de ap / ap uzat n principalele


aglomerri din judeul Gorj

No

Locaia
proie
ctulu
i

Cluj-Slaj

10

Olt

11

Covasna*

12

Harghita*

13

Dmbovia

14

Iai

15

Timi

16

Alba

17

Prahova

18

Mure

19

Satu Mare

20

Neam

21

Vlcea

22

Buzu

23

Bacu

24
25
26
27

Jiu Valley
Hunedoara
county
Victoria-Fagaras
area
Brasov county
Arad
Bistria-Nsud

28

Dolj

29

Region I,
Galai county

Titlu
Modernizarea infrastructurii de ap /
aglomerri din judeele Cluj Slaj
Modernizarea infrastructurii de ap /
aglomerri din judeul Olt
Extinderea i modernizarea sistemului
canalizare n judeul Covasna
Extinderea i modernizarea sistemului
canalizare n judeul Harghita
Extinderea i modernizarea sistemului
canalizare n judeul Dambovita
Extinderea i modernizarea sistemului
canalizare n judeul Iasi
Extinderea i modernizarea sistemului
canalizare n judeul Timis
Extinderea i modernizarea sistemului
canalizare n judeul Alba
Extinderea i modernizarea sistemului
canalizare n judeul Prahova
Extinderea i modernizarea sistemului
canalizare n judeul Mures
Extinderea i modernizarea sistemului
canalizare n judeul Satu Mare
Extinderea i modernizarea sistemului
canalizare n judeul Neamt
Extinderea i modernizarea sistemului
canalizare n judeul Valcea
Extinderea i modernizarea sistemului
canalizare n judeul Buzau
Extinderea i modernizarea sistemului
canalizare n judeul Bacau

ap uzat n principalele
ap uzat n principalele
de alimentare cu ap i
de alimentare cu ap i
de alimentare cu ap i
de alimentare cu ap i
de alimentare cu ap i
de alimentare cu ap i
de alimentare cu ap i
de alimentare cu ap i
de alimentare cu ap i
de alimentare cu ap i
de alimentare cu ap i
de alimentare cu ap i
de alimentare cu ap i

Extinderea i modernizarea sistemului de alimentare cu ap i


canalizare n valea Jiului , judeul Hunedoara
Extinderea i modernizarea sistemului de alimentare cu ap i
canalizare n zona Victoria, Fagars, judeul Brasov
Reabilitarea i modernizarea sistemului
canalizare n judeul Arad
Reabilitarea i modernizarea sistemului
canalizare n judeul Bistrita
Reabilitarea i modernizarea sistemului
canalizare n judeul Dolj
Reabilitarea i modernizarea sistemului
canalizare n regiunea I, judeul Galati

de alimentare cu ap i
de alimentare cu ap i
de alimentare cu ap i
de alimentare cu ap i

No

Locaia
proie
ctulu
i

30

Ialomia

31

Ilfov

32

Region I,
Mehedini county

33

Vrancea

34

Constana

35

Brila

36

Sibiu

37

Bihor

38

41
42
43

Maramures
Region II, Galati
county
Region II,
Mehedinti county
Hunedoara
Bistrita
Suceava

44

Caras - Severin

39
40

Titlu
Reabilitarea i modernizarea sistemului de alimentare cu ap i
canalizare n judeul Ialomita
Reabilitarea i modernizarea sistemului de alimentare cu ap i
canalizare n judeul Ilfov
Reabilitarea i modernizarea sistemului de alimentare cu ap i
canalizare n regiunea I, judeul Mehedinti
Reabilitarea i modernizarea sistemului de alimentare cu ap i
canalizare n judeul Vrancea
Reabilitarea i modernizarea sistemului de alimentare cu ap i
canalizare n judeul Constanta
Reabilitarea i modernizarea sistemului de alimentare cu ap i
canalizare n judeul Braila
Reabilitarea i modernizarea sistemului de alimentare cu ap i
canalizare n judeul Sibiu
Reabilitarea i modernizarea sistemului de alimentare cu ap i
canalizare n judeul Bihor
Modernizarea infrastructurii de ap i ap uzat n judeul Maramure
Modernizarea infrastructurii de ap i ap uzat n regiunea II, judeul
Galati
Modernizarea infrastructurii de ap i ap uzat n regiunea II, judeul
Mehedinti
Modernizarea infrastructurii de ap i ap uzat n judeul Hunedoara
Modernizarea infrastructurii de ap i ap uzat n judeul Bistria
Modernizarea infrastructurii de ap i ap uzat n judeul Suceava
Modernizarea infrastructurii de ap i ap uzat n judeul Cara Severin

Note: Pentru proiectele marcate cu * , exist posibilitatea pregtirii a mai multor aplicaii pentru fonduri. Aceast
decizie se va lua individual, pentru fiecare proiect, n funcie de evaluarea tehnic, financiar i instituional a
condiiilor proiectului (relief, infrastructur, instituii beneficiare, etc.

Axa Prioritar 2 Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deeurilor i


reabilitarea siturilor contaminate
Finanare din Fondul European de Dezvoltare Regional
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Project
Giurgiu

Title
Sistem integrat de management al deeurilor solide n judeulGiurgiu
Sistem integrat de management al deeurilor solide n judeul
Maramure
Maramure
BistriaSistem integrat de management al deeurilor solide n judeul BistriaN Nsud
s
ud
Vrancea
Sistem integrat de management al deeurilor solide n judeul Vrancea
Harghita and Sistem integrat de management al deeurilor solide n judeele
Co Harghita i Covasna
va
sn
a
Alba
Sistem integrat de management al deeurilor solide n judeul Alba
Botoani
Sistem integrat de management al deeurilor solide n judeul Botoani
Clrai
Sistem integrat de management al deeurilor solide n judeul Clrai
Cluj
Sistem integrat de management al deeurilor solide n judeul Cluj
Olt *
Sistem integrat de management al deeurilor solide n judeul Olt
Slaj
Sistem integrat de management al deeurilor solide n judeul Slaj

No.
12
13

Project
Suceava
Vaslui

Title
Sistem integrat de management al deeurilor solide n judeul Suceava
Sistem integrat de management al deeurilor solide n judeul Vaslui
Sistem integrat de management al deeurilor solide n judeul CaraSeverin

14

Cara Severin

15

Timis

Sistem integrat de management al deeurilor solide n judeul Timi

16
17
18
19
20

Arad
Mures
Sibiu
Dolj
Neamt

Sistem integrat de management al deeurilor solide n judeul Arad


Sistem integrat de management al deeurilor solide n judeul Mure
Sistem integrat de management al deeurilor solide n judeul Sibiu
Sistem integrat de management al deeurilor solide n judeul Dolj
Sistem integrat de management al deeurilor solide n judeul Neam

Note: Pentru proiectele marcate cu * , exist posibilitatea pregtirii a mai multor aplicaii pentru fonduri. Aceast
decizie se va lua individual, pentru fiecare proiect, n funcie de evaluarea tehnic, financiar i instituional a
condiiilor proiectului (relief, infrastructur, instituii beneficiare, etc.

Axa Prioritar 3 Reducerea polurii provenite de la sistemele de nclzire


urban n localitile cele mai afectate
Finanare din Fondul de Coeziune
No.

Proiect

Titlu

Timioara

Reabilitarea sistemului de termoficare n municipiul Timioara

Iai

Reabilitarea sistemului de termoficare n municipiul Iai

Bacu

Reabilitarea sistemului de termoficare n municipiul Bacu