Sunteți pe pagina 1din 12

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt
superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studiu /
Calificarea

Universitatea BabeBolyai, ClujNapoca


Facultatea de tiine Politice,
Comunicrii
Departamentul de Stiine Politice
tiine Politice
Licen
tiine Politice

Administrative

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea
Introducere n tiinele Politice
disciplinei
2.2 Titularul activitilor de curs Conf.univ.dr. Marian Cosmin Gabriel
2.3 Titularul activitilor de
seminar
2.4 Anul de
1 2.5
1 2.6. Tipul de
E 2.7 Regimul
studiu
Semestrul
evaluare
disciplinei
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
3.1 Numr de ore pe
6
Din care: 3.2
2
3.3
sptmn
curs
seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de
6
Din care: 3.5
2
3.6
nvmnt
curs
seminar/laborator
Distribuia fondului de timp: Studiu fata-in-fata: 6 ore. Studiu individual: 5 ore.
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate
i pe teren
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti: ..................
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Numrul de credite

ale

Obligatorie

4
4
or
e
6
2.
5
2.
5
11

70
84
6

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum
Nu este cazul
4.2 de competene
Nu este cazul
5. Condiii (acolo unde este cazul)
5.1 De desfurare a
Notiunea de plagiat se definete n conformitate cu normele
cursului
Catedrei de tiine Politice a Universitii Babe-Bolyai :
(http://fspac.ubbcluj.ro/resurse/formulare-regulamente/reguli-eticesi-deontologice/). Plagiatul i tentativa de frauda la examen se
sancioneaz cu nota 1 la acest curs i expunerea cazului n
edina Catedrei pentru luarea msurilor administrative
corespunztoare.
Frauda la examenul final se pedepsete cu eliminarea de la
examen.
5.2 De desfurare a
Prezena la seminarii este obligatorie, conform regulamentelor
seminarului/laboratorulu universitii, n proporie de 75%.
i
Nota de la examenul de restan include si componenta de
seminar. Dac activitatea prestat de student n cadrul seminariilor
nu ndeplinete criteriile de promovare a disciplinei acesta are

obligativitatea repetrii disciplinei n anul universitar urmtor.

Competene
transversale

Competene
profesionale

6. Competenele specifice acumulate


La sfritul cursului studenii trebuie s:
- S neleag conceptele fundamentale din domeniul tiinelor politice;
- S fie familiarizai cu principalele teorii i abordri ale disciplinei.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor acumulate)


7.1 Obiectivul general al Cursul de Introducere n tiinele Politice i propune s aduc n
disciplinei
discuie noiunile principale ale domeniului (stat, regim, cultura
politica, ideologie, legitimitate, legalitate, alegeri socializare
politic, etc), s prezinte abordrile i metodele de lucru, s ofere o
perspectiv asupra abordrilor teoretice, s prezinte principalele
domenii de studiu a fenomenelor politice. Cursul i propune s
prezinte modul n care gndim/concepem domeniul tiinelor
politice. Pentru unii tiina Politic este studiul guvernmntului,
pentru alii preocuprile domeniului sunt mult mai largi incluznd
fenomene precum valorile indivizilor, sau abilitile acestora de a
opera n spaiul public. Cursul exploreaz ntrebri generale cu
privire la ceea ce numim fenomene politice i prezint studii de caz
care s ajute la nelegerea acestora.
7.2 Obiectivele specifice Disciplina i propune s introduca o serie de concepte de baz n
cercetarea din tiinele sociale: putere politic, stat, regim,
democraie, cultura politica, ideologie, legitimitate, legalitate,
socializare politic, liberalism, marxism, vot, alegeri, partide
politice, sistem electoral, formul electoral, sistem de partide,
economie politic, birocraia, naiunea, legitimitate, legalitate,
comportamentul politic, preferinele politice, sistemul politic,
sistemul instituional, instituionalism, autoritarism, totalitarism,
tranziie, naiune politic, naionalismul, multi-etnicititate.
8. Coninuturi
8.1 Curs
Prezentarea structurii cursului. Prezentarea
cerintelor pentru curs.

Ce este tiina Politic? Definiii posibile. Cum


tim dac un fenomen sau o situaie/context
este politic sau nu.

Metode de predare
Expunerea unui
set de concepte i
teorii cu privire la
tema cursului.
Discutarea
interactiv a unor
exemple.
Expunerea unui
set de concepte i
teorii cu privire la

Observaii
Studenii au obligaia
de a citi bibliografia
obligatorie indicat in
silabus.

Studenii au obligaia
de a citi bibliografia
obligatorie indicat in

Domeniul tiinelor politice: 1) Fenomenele, 2)


Instituiile, 3) Actorii, 4) Ideile (Ideologiile), 5)
Regulile

Explicaiile tiinei politice: Instituionalismul.


Rational Choice. Constructivismul.
Postmodernismul

Metodele tiinei politice:


calitativismul, modelare.

cantitativismul,

Politica comparat / Comparativismul n tiina


politic. Exemple de cercetare n domeniul
politicii comparate. Logica comparaiei.
Identificarea i logica de tipurilor de regim
politic.
Concepte n tiinele politice: puterea, statul,
birocraia, naiunea, legitimitate, legalitate
(partea 1)

Concepte n tiinele politice: puterea, statul,


birocraia, naiunea, legitimitate, legalitate
(partea 2)

Concepte
legislativ.

tiinele

politice:

executiv,

Concepte n tiinele politice: regimurile


politice, democraia, opusul democraiei.

Concepte n tiinele politice: cultura politic,

tema cursului.
Discutarea
interactiv a unor
exemple.
Expunerea unui
set de concepte i
teorii cu privire la
tema cursului.
Discutarea
interactiv a unor
exemple.
Expunerea unui
set de concepte i
teorii cu privire la
tema cursului.
Discutarea
interactiv a unor
exemple.
Expunerea unui
set de concepte i
teorii cu privire la
tema cursului.
Discutarea
interactiv a unor
exemple.
Expunerea unui
set de concepte i
teorii cu privire la
tema cursului.
Discutarea
interactiv a unor
exemple.
Expunerea unui
set de concepte i
teorii cu privire la
tema cursului.
Discutarea
interactiv a unor
exemple.
Expunerea unui
set de concepte i
teorii cu privire la
tema cursului.
Discutarea
interactiv a unor
exemple.
Expunerea unui
set de concepte i
teorii cu privire la
tema cursului.
Discutarea
interactiv a unor
exemple.
Expunerea unui
set de concepte i
teorii cu privire la
tema cursului.
Discutarea
interactiv a unor
exemple.
Expunerea unui

silabus.

Studenii au obligaia
de a citi bibliografia
obligatorie indicat in
silabus.

Studenii au obligaia
de a citi bibliografia
obligatorie indicat in
silabus.

Studenii au obligaia
de a citi bibliografia
obligatorie indicat in
silabus.

Studenii au obligaia
de a citi bibliografia
obligatorie indicat in
silabus.

Studenii au obligaia
de a citi bibliografia
obligatorie indicat in
silabus.

Studenii au obligaia
de a citi bibliografia
obligatorie indicat in
silabus.

Studenii au obligaia
de a citi bibliografia
obligatorie indicat in
silabus.

Studenii au obligaia
de a citi bibliografia
obligatorie indicat in
silabus.

Studenii au obligaia

participare politic, capital social.

Fenomene n tiintele politice: comportamentul


politic, preferinele politice i votul.

Studiul grupurilor de interese. Partidele politice

Studiul ideilor politice: liberalismul i


marxismul.

Recapitulare

set de concepte i
teorii cu privire la
tema cursului.
Discutarea
interactiv a unor
exemple.
Expunerea unui
set de concepte i
teorii cu privire la
tema cursului.
Discutarea
interactiv a unor
exemple.
Expunerea unui
set de concepte i
teorii cu privire la
tema cursului.
Discutarea
interactiv a unor
exemple.
Expunerea unui
set de concepte i
teorii cu privire la
tema cursului.
Discutarea
interactiv a unor
exemple.
Expunerea unui
set de concepte i
teorii cu privire la
tema cursului.
Discutarea
interactiv a unor
exemple.

de a citi bibliografia
obligatorie indicat in
silabus.

Studenii au obligaia
de a citi bibliografia
obligatorie indicat in
silabus.

Studenii au obligaia
de a citi bibliografia
obligatorie indicat in
silabus.

Studenii au obligaia
de a citi bibliografia
obligatorie indicat in
silabus.

Studenii au obligaia
de a citi bibliografia
obligatorie indicat in
silabus.

I.

Bibliografia obligatorie:
Michael G. Roskin, Robert L. Cord, James A. Mederois, Walter S. Jones, tiina politic. O
introducere, Polirom, Iai, 2011.

II.

Bibliografia recomandat:
Ronald F. King, Strategia cercetarii. Treisprezece cursuri despre elementele tiinelor sociale,
Polirom, Iai, 2005.
Robert E. Goodin, Hans-Dieter Klingemann (coord.), Manual de stiin politic, Polirom, Iai.
2005.
Gianfranco Pasquino, Curs de tiin politic, trad. par Aurora Martin, Institutul European, Iai
2002.
Domenico Fisichella, tiina politic. Probleme, concepte, teorii, trad. par Victor Moraru,
Polirom, Iai, 2007.
n plus fa de acest texte de baz exist o serie de alte texte obligatorii pentru fiecare curs si
seminar:
Curs 2
Michael G. Roskin, Robert L. Cord, James A. Mederois, Walter S. Jones, tiina politic. O
introducere, Polirom, Iai, 2011. Cap. Este politica o tiin, pp: 31-35.
Ronal King, Cosmin Gabriel Marian. 2008. Defining Political Science: a cross-national survey,
in European Political Science, Vol. 7, no. 2, 2008, pages. 207-219.
Robert E. Goodin, Hans-Dieter Klingemann, Disciplina, n Robert E. Goodin, Hans-Dieter
Klingemann (coord.), Manual de stiin politic, Polirom, Iai. 2005, pp: 22-59.
Curs 3

Ronald King, Subiect, teorie i metod n tiinele sociale, n Ronald F. King, Strategia
cercetarii. Treisprezece cursuri despre elementele tiinelor sociale, Polirom, Iai, 2005, pp:
15-20.
Ronald King, Consideraii asupra domeniului i metodelor n tiinele sociale, n Ronald F.
King, Strategia cercetarii. Treisprezece cursuri despre elementele tiinelor sociale, Polirom,
Iai, 2005, pp: 25-36.
Curs 4
Michael G. Roskin, Robert L. Cord, James A. Mederois, Walter S. Jones, tiina politic. O
introducere, Polirom, Iai, 2011. Cap. Teorii, pp: 36- 52.
John T. Ishiyama, Marijke Breuning, 21st Century Political Science, A Reference Handbook, pp:
3-43.
Curs 5
Rotariu, Traian i Petru Ilu (1997) Ancheta sociologic i sondajul de opinie. Teorie i practic,
Iai: Polirom, pp. 24-30.
Ronald King, Consideraii asupra metodei tiinelor sociale, n Ronald F. King, Strategia
cercetarii. Treisprezece cursuri despre elementele tiinelor sociale, Polirom, Iai, 2005, pp:
36-43.
Curs 6
Apter, David E. Politica comparat: vechi i nou, n Robert E. Goodin, Hans-Dieter
Klingemann, Disciplina, n Robert E. Goodin, Hans-Dieter Klingemann (coord.), Manual de
stiin politic, Polirom, Iai. 2005, pp: 329-353.
Dahl, Robert A.,Poliarhiile: participare i opoziie, Iai, Institutul European, 2000, pp: 27-42.
Curs 7
Michael G. Roskin, Robert L. Cord, James A. Mederois, Walter S. Jones, tiina politic. O
introducere, Polirom, Iai, 2011. Cap. Puterea politic, pp: 23- 29, Cap. Puterea
instituionalizat, pp: 74-76.
Curs 8
Michael G. Roskin, Robert L. Cord, James A. Mederois, Walter S. Jones, tiina politic. O
introducere, Polirom, Iai, 2011. Cap. Puterea legislativ, pp: 251- 265, Cap. Puterea
executiv i birocraiile, pp: 271-278 i pp: 284-289.
Curs 9
Michael G. Roskin, Robert L. Cord, James A. Mederois, Walter S. Jones, tiina politic. O
introducere, Polirom, Iai, 2011. Cap. Regimurile, pp: 108- 127.
Dahl, A. Robert, Despre democraie. Institutul European 2003. Partea I. nceputurile, pp: 1136.
Sartori, Giovanni, Teoria democraiei reinterpretat. Polirom 1999. Cap.1. Poate democraia
sa fie orice? pp: 31-44. Cap. 2, pp: 45-58, Cap.10 Democraia greceasc i democraia
modern, pp: 255-266.
Arend Lijphart, Modele ale democraiei, trad. par Ctlin Constantinescu, Polirom, Iai, 2000,
pp: 141-164.
Curs 10
Michael G. Roskin, Robert L. Cord, James A. Mederois, Walter S. Jones, tiina politic. O
introducere, Polirom, Iai, 2011. Cap. Cultura politic, pp: 131- 136.
Gabriel Almond i Sidney Verba, Cultura civic: Atitudini politice idemocraie n cinci naiuni.
Trad. de Dan Pavel. Budapesta: CEU Press &Bucureti: Editura DU Style, 1996, Cap.1.
Robert Putnam, Cum funcioneaz democraia? Tradiii civice ale Italiei moderne, Iai, Polirom,
2001. Capitolele 1 i 2.
Curs 11
Michael G. Roskin, Robert L. Cord, James A. Mederois, Walter S. Jones, tiina politic. O
introducere, Polirom, Iai, 2011. Cap. Socializarea politic, pp: 144- 148 i Cap. Alegerile,
pp: 229-247.
Curs 12

Michael G. Roskin, Robert L. Cord, James A. Mederois, Walter S. Jones, tiina politic. O
introducere, Polirom, Iai, 2011. Cap. Grupurile de interese, pp: 191-194 i 207-208, i Cap.
Partidele, pp: 210- 212 i 214-227.
Pierre Brechon, Partidele politice, trad. Marta Nora rnea & Adina Barvinschi, Eikon, ClujNapoca, 2004, pp: 93-115, 164 190.
Curs 13
Michael G. Roskin, Robert L. Cord, James A. Mederois, Walter S. Jones, tiina politic. O
introducere, Polirom, Iai, 2011. Cap. Ideologiile politice, pp: 53-61 i 67-72.
Curs 14
Recapitulare
8.2 Seminar / laborator
Prezentarea structurii
semnarului. Prezentarea
cerintelor pentru seminar.

Ce este tiina Politic? Definiii


posibile. Cum tim dac un
fenomen sau o situaie/context
este politic sau nu.

Domeniul tiinelor politice: 1)


Fenomenele, 2) Instituiile, 3)
Actorii, 4) Ideile (Ideologiile), 5)
Regulile

Explicaiile tiinei politice:


Instituionalismul. Rational
Choice. Constructivismul.
Postmodernismul

Metode de predare
Expunere din partea cadrului
didactic

Observaii
Studenii au
obligaia de a citi
bibliografia
obligatorie indicat
in silabus.

Detalierea i ilustrarea conceptelor


i teoriilor cu privire dezbtute la
curs. Discutarea interactiv a unor
exemple.
Tem de dezbatere coordonat
de cadrul didactic:
1. Dai exemplu de un
lucru/fenomen care este
politic(). De ce considerai
acest fenomen ca fiind
politic. V putei gndi la un
moment de timp sau la o
situaie n care lucrul la care
v referii nu este sau nu a
fost politic? Exemplificai.
Detalierea i ilustrarea conceptelor
i teoriilor cu privire dezbtute la
curs. Discutarea interactiv a unor
exemple.
Tem de dezbatere coordonat
de cadrul didactic:
1. Dai exemplu de un
lucru/fenomen/
instituie/idee/regul care nu
este politic(). In ce condiii
acesta ar putea deveni
politic()?
Detalierea i ilustrarea conceptelor
i teoriilor cu privire dezbtute la
curs. Discutarea interactiv a unor
exemple.
Tem de dezbatere coordonat
de cadrul didactic:
1. Care considerai c este cea
mai important instituie
politic din Romnia? de ce?
Care a doua cea mai
important instituie politic
din Romnia? de ce? Care
este cea mai puin
important instituie politic
din Romnia? de ce?

Studenii au
obligaia de a citi
bibliografia
obligatorie indicat
in silabus.

Studenii au
obligaia de a citi
bibliografia
obligatorie indicat
in silabus.

Studenii au
obligaia de a citi
bibliografia
obligatorie indicat
in silabus.

Metodele
tiinei
politice:
cantitativismul,
calitativismul,
modelare.

Politica comparat /
Comparativismul n tiina
politic. Exemple de cercetare n
domeniul politicii comparate.
Logica comparaiei. Identificarea
i logica de tipurilor de regim
politic.

Concepte n tiinele politice:


puterea, statul, birocraia,
naiunea, legitimitate, legalitate
(partea 1)

Concepte n tiinele politice:


puterea, statul, birocraia,
naiunea, legitimitate, legalitate
(partea 2)

Detalierea si ilustrarea conceptelor


i teoriilor cu privire dezbtute la
curs. Discutarea interactiv a unor
exemple.
Tem de dezbatere coordonat
de cadrul didactic:
1. Care credei c va fi cea mai
important schimbare
politic din Romnia n
viitorul apropiat (cteva
luni)? pe ce date v bazai
rspunsul?
2. Care credei c va fi cea mai
important schimbare
politic din Romnia n
viitorul ndeprtat (3-5 ani)?
pe ce date v bazai
rspunsul?
Detalierea i ilustrarea conceptelor
i teoriilor cu privire dezbtute la
curs. Discutarea interactiv a unor
exemple.
Tem de dezbatere coordonat
de cadrul didactic:
1. Este Romnia o ar
democratic? Justificai
rspunsul? Dup ce criterii
este sau poate fi Romnia o
ar democratic? Dupa
aceleai criterii (menionate
de dvs) este i Republica
Moldova o ar democratic?
Dar Rusia?
Detalierea i ilustrarea conceptelor
i teoriilor cu privire dezbtute la
curs. Discutarea interactiv a unor
exemple.
Tem de dezbatere coordonat
de cadrul didactic:
1. Cine are putere (politic) n
Romnia? de ce considerai
c aceast entitate
(persoan sau instituie) are
putere politic. Justificai
rspunsul. Cine are cea mai
mare putere politic n
Romnia? de ce?
2. Dai exemplu de o entitate
(individ sau instituie) care a
avut o form de putere
politic n trecut i care are o
alt form de putere politic
astzi.
Detalierea i ilustrarea conceptelor
i teoriilor cu privire dezbtute la
curs. Discutarea interactiv a unor
exemple.
Tem de dezbatere coordonat
de cadrul didactic:
3. Cine are putere (politic) n
Romnia? de ce considerai

Studenii au
obligaia de a citi
bibliografia
obligatorie indicat
in silabus.

Studenii au
obligaia de a citi
bibliografia
obligatorie indicat
in silabus.

Studenii au
obligaia de a citi
bibliografia
obligatorie indicat
in silabus.

Studenii au
obligaia de a citi
bibliografia
obligatorie indicat
in silabus.

Concepte n tiinele politice:


executiv, legislativ, birocraie.

Concepte n tiinele politice:


regimurile politice, democraia,
opusul democraiei.

Concepte n tiinele politice:


cultura politic, participare
politic, capital social.

c aceast entitate
(persoan sau instituie) are
putere politic. Justificai
rspunsul. Cine are cea mai
mare putere politic n
Romnia? de ce?
4. Dai exemplu de o entitate
(individ sau instituie) care a
avut o form de putere
politic n trecut i care are o
alt form de putere politic
astzi.
Detalierea i ilustrarea conceptelor
i teoriilor cu privire dezbtute la
curs. Discutarea interactiv a unor
exemple.
Tem de dezbatere coordonat
de cadrul didactic:
1. Intervenia actorilor politici n
cazul proiectului de
exploatare minier de la
Roia Montan este o soluie
sau o problem?
2. Este intervenia
executivului/guvernului n
acest caz o problem? dar a
legislativului/ parlamentului?
Dintre executiv i legislativ
cine credei c trebuia s
intervin primul n problema
Roiei Montane? de ce?
3. Birocraia este o problem
pentru societatea moderna?
Ar trebui nlocuit? Daca da,
cu ce ar putea fi nlocuit?
Detalierea i ilustrarea conceptelor
i teoriilor cu privire dezbtute la
curs. Discutarea interactiv a unor
exemple.
Tem de dezbatere coordonat
de cadrul didactic:
1. Cnd a devenit Romnia o
ar democratic? Justificai
rspunsul.
2. Inainte de a deveni o ar
democratic, ce fel de ar
era Romnia? Cum ai
descrie regimul sau situaia
politic din Romnia nainte
ca aceasta de devin o ar
democratic?
Detalierea i ilustrarea conceptelor
i teoriilor cu privire dezbtute la
curs. Discutarea interactiv a unor
exemple.
Tem de dezbatere coordonat
de cadrul didactic:
1. De ce credei c minoritatea
Roma are probleme de
integrare n Frana? Cnd
credei c aceste probleme

Studenii au
obligaia de a citi
bibliografia
obligatorie indicat
in silabus.

Studenii au
obligaia de a citi
bibliografia
obligatorie indicat
in silabus.

Studenii au
obligaia de a citi
bibliografia
obligatorie indicat
in silabus.

Fenomene n tiintele politice:


socializarea politic,
comportamentul politic,
preferinele politice i votul.

Studiul grupurilor de interese.


Partidele politice

Studiul ideilor politice:


liberalismul i marxismul.

de integrare ale minoritii


respective vor disprea?
Detalierea i ilustrarea conceptelor
i teoriilor cu privire dezbtute la
curs. Discutarea interactiv a unor
exemple.
Tem de dezbatere coordonat
de cadrul didactic:
1. Cu cine credei c va vota
majoritatea romnilor la
urmatoarele alegeri
legislative/pentru parlament?
De ce credei c majoritatea
romnilor va vota n acest
fel?
2. Cu cine credei c vei vota
dvs la urmtoarele alegeri
legislative/pentru parlament?
de ce?
3. Cu cine credei c va vota
tatl/mama dvs la
urmtoarele alegeri
legislative/pentru parlament?
de ce?
Detalierea i ilustrarea conceptelor
i teoriilor cu privire dezbtute la
curs. Discutarea interactiv a unor
exemple.
Tem de dezbatere coordonat
de cadrul didactic:
1. Care este cel mai puternic
partid politic din Romnia? Pe
ce v bazai cand spunei
asta? Dar cel mai slab partid
politic din Romnia?
Justificai rspunsul.
2. Dvs. suntei membru sau
intenionai s v nscriei
ntr-un partid politic? de ce
da? de ce nu?
3. In ce condiii sau pentru ce
motive v-ai nscrie ntr-un
partid politic (pentru cei care
nu sunt nscrii)?
4. In ce condiii ai prsi un
partid politic (pentru cei care
sunt membrii n partide
politice).
Detalierea i ilustrarea conceptelor
i teoriilor cu privire dezbtute la
curs. Discutarea interactiv a unor
exemple.
Tem de dezbatere coordonat
de cadrul didactic:
1. In politic se vorbete
adesea de stnga i
dreapta. Dvs. Va
considerai de stnga sau de
dreapta? Cei care
demonstreaz n pia
mpotriva proiectului de la

Studenii au
obligaia de a citi
bibliografia
obligatorie indicat
in silabus.

Studenii au
obligaia de a citi
bibliografia
obligatorie indicat
in silabus.

Studenii au
obligaia de a citi
bibliografia
obligatorie indicat
in silabus.

Recapitulare

Roia Montan sunt de


stnga sau de dreapta?
Expunerea unui set de concepte i
teorii cu privire la tema cursului.
Discutarea interactiv a unor
exemple.

Studenii au
obligaia de a citi
bibliografia
obligatorie indicat
in silabus.

III.

Bibliografia obligatorie:
Michael G. Roskin, Robert L. Cord, James A. Mederois, Walter S. Jones, tiina politic. O
introducere, Polirom, Iai, 2011.

IV.

Bibliografia recomandat:
Ronald F. King, Strategia cercetarii. Treisprezece cursuri despre elementele tiinelor sociale,
Polirom, Iai, 2005.
Robert E. Goodin, Hans-Dieter Klingemann (coord.), Manual de stiin politic, Polirom, Iai.
2005.
Gianfranco Pasquino, Curs de tiin politic, trad. par Aurora Martin, Institutul European, Iai
2002.
Domenico Fisichella, tiina politic. Probleme, concepte, teorii, trad. par Victor Moraru,
Polirom, Iai, 2007.
n plus fa de acest text de baz exist o serie de alte texte obligatorii:
Curs 2
Michael G. Roskin, Robert L. Cord, James A. Mederois, Walter S. Jones, tiina politic. O
introducere, Polirom, Iai, 2011. Cap. Este politica o tiin, pp: 31-35.
Ronal King, Cosmin Gabriel Marian. 2008. Defining Political Science: a cross-national survey,
in European Political Science, Vol. 7, no. 2, 2008, pages. 207-219.
Robert E. Goodin, Hans-Dieter Klingemann, Disciplina, n Robert E. Goodin, Hans-Dieter
Klingemann (coord.), Manual de stiin politic, Polirom, Iai. 2005, pp: 22-59.
Curs 3
Ronald King, Subiect, teorie i metod n tiinele sociale, n Ronald F. King, Strategia
cercetarii. Treisprezece cursuri despre elementele tiinelor sociale, Polirom, Iai, 2005, pp:
15-20.
Ronald King, Consideraii asupra domeniului i metodelor n tiinele sociale, n Ronald F.
King, Strategia cercetarii. Treisprezece cursuri despre elementele tiinelor sociale, Polirom,
Iai, 2005, pp: 25-36.
Curs 4
Michael G. Roskin, Robert L. Cord, James A. Mederois, Walter S. Jones, tiina politic. O
introducere, Polirom, Iai, 2011. Cap. Teorii, pp: 36- 52.
John T. Ishiyama, Marijke Breuning, 21st Century Political Science, A Reference Handbook, pp:
3-43.
Curs 5
Rotariu, Traian i Petru Ilu (1997) Ancheta sociologic i sondajul de opinie. Teorie i practic,
Iai: Polirom, pp. 24-30.
Ronald King, Consideraii asupra metodei tiinelor sociale, n Ronald F. King, Strategia
cercetarii. Treisprezece cursuri despre elementele tiinelor sociale, Polirom, Iai, 2005, pp:
36-43.
Curs 6
Apter, David E. Politica comparat: vechi i nou, n Robert E. Goodin, Hans-Dieter
Klingemann, Disciplina, n Robert E. Goodin, Hans-Dieter Klingemann (coord.), Manual de
stiin politic, Polirom, Iai. 2005, pp: 329-353.
Dahl, Robert A.,Poliarhiile: participare i opoziie, Iai, Institutul European, 2000, pp: 27-43.
Curs 7
Michael G. Roskin, Robert L. Cord, James A. Mederois, Walter S. Jones, tiina politic. O

introducere, Polirom, Iai, 2011. Cap. Puterea politic, pp: 23- 29, Cap. Puterea
instituionalizat, pp: 74-76.
Curs 8
Michael G. Roskin, Robert L. Cord, James A. Mederois, Walter S. Jones, tiina politic. O
introducere, Polirom, Iai, 2011. Cap. Puterea legislativ, pp: 251- 265, Cap. Puterea
executiv i birocraiile, pp: 271-278 i pp: 284-289.
Curs 9
Michael G. Roskin, Robert L. Cord, James A. Mederois, Walter S. Jones, tiina politic. O
introducere, Polirom, Iai, 2011. Cap. Regimurile, pp: 108- 127.
Dahl, A. Robert, Despre democraie. Institutul European 2003. Partea I. nceputurile, pp: 1136.
Sartori, Giovanni, Teoria democraiei reinterpretat. Polirom 1999. Cap.1. Poate democraia
sa fie orice? pp: 31-44. Cap. 2, pp: 45-58, Cap.10 Democraia greceasc i democraia
modern, pp: 255-266.
Arend Lijphart, Modele ale democraiei, trad. par Ctlin Constantinescu, Polirom, Iai, 2000,
pp: 141-164.
Curs 10
Michael G. Roskin, Robert L. Cord, James A. Mederois, Walter S. Jones, tiina politic. O
introducere, Polirom, Iai, 2011. Cap. Cultura politic, pp: 131- 136.
Gabriel Almond i Sidney Verba, Cultura civic: Atitudini politice idemocraie n cinci naiuni.
Trad. de Dan Pavel. Budapesta: CEU Press &Bucureti: Editura DU Style, 1996, Cap.1.
Robert Putnam, Cum funcioneaz democraia? Tradiii civice ale Italiei moderne, Iai, Polirom,
2001. Capitolele 1 i 2.
Curs 11
Michael G. Roskin, Robert L. Cord, James A. Mederois, Walter S. Jones, tiina politic. O
introducere, Polirom, Iai, 2011. Cap. Socializarea politic, pp: 144- 148 i Cap. Alegerile,
pp: 229-247.
Curs 12
Michael G. Roskin, Robert L. Cord, James A. Mederois, Walter S. Jones, tiina politic. O
introducere, Polirom, Iai, 2011. Cap. Grupurile de interese, pp: 191-194 i 207-208, i Cap.
Partidele, pp: 210- 212 i 214-227.
Pierre Brechon, Partidele politice, trad. par Marta Nora rnea & Adina Barvinschi, Eikon, ClujNapoca, 2004, pp: 93-115, 164 190.
Curs 13
Michael G. Roskin, Robert L. Cord, James A. Mederois, Walter S. Jones, tiina politic. O
introducere, Polirom, Iai, 2011. Cap. Ideologiile politice, pp: 53-61 i 67-72.
Curs 14
Recapitulare
9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii
epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul
aferent programului
Cursul i propune s prezinte modul n care gndim/concepem domeniul tiinelor politice.
Pentru unii tiina Politic este studiul guvernmntului, pentru alii preocuprile domeniului
sunt mult mai largi incluznd fenomene precum valorile indivizilor, sau abilitile acestora de
a opera n spaiul public. Cursul exploreaz ntrebri generale cu privire la ceea ce numim
fenomene politice i prezint studii de caz care s ajute la nelegerea acestora.
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de
evaluare
Evaluarea nivelului de
cunotiine
de
specialitate predate la

10.2 metode de
evaluare
Examen oral. Vor fi
examinate cunostiintele
cu privire la temele

10.3 Pondere din


nota final
60%

10.5
Seminar/laborator

cursuri.
Evaluarea
modului de expunere si
a claritatii exprimarii
nivelului de cunotiine
de specialitate predate
la cursuri
Calitatea muncii
depuse n activitile
de seminar

tratate in cadrul
cursurilor si seminariilor
pana la momentul
testului.
Calitatea rspunsurilor
la ntrebri legate de
temele discutate la
seminarii.

40%

10.6 Standard minim de performan


Evaluarea studentilor va combina o evaluare a activitii ntregii grupe de studeni (n special
la seminar) cu o evaluare individuala. Nota finala de seminar va fi compusa astfel:
- participare activ la discutarea temelor de seminar = 80%
- prezena la seminar: 20% (11 prezene pentru tot semestrul).
Nota de la examenul de restan include si componenta de seminar (40%: 1) notarea fiecarei
grupe la fiecare seminar, 2) activitatea individuala la seminar). Dac activitatea prestat de
student n cadrul seminariilor nu ndeplinete criteriile de promovare a disciplinei acesta are
obligativitatea repetrii disciplinei n anul universitar urmtor.
Prezena la seminarii este obligatorie, conform regulamentelor universitii, n proporie de
75%.
Notiunea de plagiat se defineste n conformitate cu normele Catedrei de Stiinte Politice a
Universitatii Babes-Bolyai: (http://fspac.ubbcluj.ro/resurse/formulare-regulamente/regulietice-si-deontologice/).Plagiatul si tentativa de frauda la examen se sanctioneaza cu nota 1 la
acest curs si expunerea cazului n sedinta Catedrei pentru luarea masurilor administrative
corespunzatoare. Frauda la examenul final se pedepseste cu eliminarea de la examen.
Data completrii
de seminar
..........................

Semntura titularului de curs

Semntura titularului

...............................

...................................

Data avizrii n departament


departament
...........................................

Semntura directorului de
............................