Sunteți pe pagina 1din 9

Unitatea de nvmnt:Colegiul Tehnic Valeriu Branite Lugoj

Avizat,

Profilul: Servicii
Domeniul de pregtire de baz/Domeniul de pregtire
general/Calificarea profesional:
Turism i alimentaie/Turism/Tehnician n turism
Modulul: Mediul concurenial
Clasa: XII-a B,E a XIII-a E
Profesor:Cut-Lupulescu Flavia
An colar:2012-2013
Plan de nvmnt aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.:
3423/18.03.2009
Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S.: 3172/30.01.2006

Director

Avizat,
ef catedr

PROIECTUL UNITII DE NVARE


UNITATATEA DE NVARE:

1. ANALIZA CONCURENILOR
NR. ORE ALOCATE: 17

Nr.
crt.
(0)
1

Coninuturi
(detalieri)
(1)
-Identificarea
concurenilor: studierea
direct a pieei, publicaii
de specialitate, Internet,
alte modaliti mass media
5 ore

Competene specifice vizate


(2)
C1. Analizeaz concurena pe pia

Activiti de
nvare
(3)
- exerciii de
identificare a
concurenilor
firmei
- exerciii de
identificare a
surselor de
informare

Resurse

Evaluare

Obs.

(4)

(5)
probe practice
scrise/orale

(6)

locul
desfurrii: sala
de clas
procedurale:
-conversaie
euristic;
-explicaie;
-exerciii

-braistorming
Forme
de
organizare:
frontal, pe grupe
materiale:
-manuale;
-fie de lucru;
-videoproiector;

-internet

- Evaluarea ofertei de
produse i servicii a
concurenilor: din punct
de vedere a preurilor,
diversitii
sortimentale,
calitii, segmentelor de
consumatori, cotei de pia,
nivelului tehnologic, etc.
5 ore

-exerciii de
ntocmire a
fiei de
identitate a
firmei
-alctuirea
unui glosar cu
termeni uzuali
-rezolvri de
probleme de
calcul a cotei
de pia

locul
desfaurrii: sala
de clas
procedurale:
-conversaie
euristic;
-expunere;
-exerciiu;
-braistorming;
-turul galeriei
forme
de
organizare:
frontal, pe grupe
materiale:
-manuale;
-fie de lucru;
-coli de hrtie
-markere ;
-videoproiector
-flipchart ;

probe practice
scrise/orale

- Determinarea punctelor
tari i slabe ale ofertei
proprii prin compararea
acesteia
cu
cea
a
concurenilor: compararea:
preurilor proprii cu cele
ale
concurenilor,
structurilor
sortimentale,
nivelurilor
calitative,
cotelor
de
pia,
segmentelor
de
consumatori,
nivelurilor
tehnologice
5 ore

Recapitulare
2 ore

-discuii
privind
analiza
SWOT
- rezolvri de
probleme i
studii de caz
cu privire la
analiza
SWOT

locul
desfaurrii: sala
de clas
procedurale:
-conversaie
euristic;
-simulare;
-exerciiu;
-braistorming;
forme
de
organizare:
frontal, pe grupe
materiale:
-manuale;
-fie de lucru;
-coli de hrtie
-markere
-flipchart ;
timp:
Pachet
de
evaluare
pe
competen

probe practice
scrise/orale

Prob scris

UNITATATEA DE NVARE:

2. COMPETITIVITATE N MEDIUL DE AFACERI


NR. ORE ALOCATE: 13

Nr.
crt.
(0)

Coninuturi
(detalieri)

Competene specifice vizate

(1)

(2)

Selectarea ofertelor
optime ale furnizorilor
-principalii concureni ai
ntreprinderii
-criterii de selecie a
furnizorilor
4 ore

Activiti de
nvare

(3)
discuii dirijate
C.S.2 Analizeaz modalitile de a fi privind ofertele
competitiv n mediul de afaceri
optime ale
furnizorilor
-exerciii de
identificare a
caracteristicilor
ofertelor optime
ale furnizorilor
-discuii dirijate
privind principalii
concureni ai
ntreprinderii

Resurse

Evaluare

Obs.

(4)

(5)
probe practice
scrise/orale

(6)

locul
desfurrii: sala
de clas
procedurale:
-conversaie
euristic;
-explicaie;
-exerciii
-braistorming
Forme
de
organizare:
frontal, pe grupe
materiale:
-manuale;
-fie de lucru;
-videoproiector;

Identificarea
modalitilor de cretere
a eficienei activitii
-formarea i
perfecionarea angajailor
-motivarea personalului

-exerciii de
identificare a
criteriilor de
selecie a
furnizorilor
-discuii dirijate
privind
identificarea

-internet
locul
desfaurrii: sala
de clas
procedurale:
-conversaie

probe practice
scrise/orale

-mbuntirea calitii

modalitilor de
cretere a
eficienei
activitii

euristic;
-expunere;
-exerciiu;
-braistorming;
-turul galeriei
-observare
forme
de sistematic
organizare:
-investigaia
frontal, pe grupe
materiale:
-manuale;
-fie de lucru;
-coli de hrtie
-markere ;
-videoproiector
-flipchart ;

-exerciii de
identificare a
caracteristicilor
privind
modalitile de
formare i
perfecionarea
angajailor
-exerciii de
argumentare a
rolului i
importanei
motivarii
personalului
-discuii dirijate

locul
desfaurrii: sala
de clas
procedurale:
-conversaie
euristic;
-simulare;
-exerciiu;
-braistorming;
forme
de
organizare:
frontal, pe grupe
materiale:
-manuale;
-fie de lucru;

4 ore

Anticiparea nevoilor
clienilor i adaptarea
permanent a ofertei la
acestea
-studierea
comportamentului de
consum al clienilor
-urmrirea i satisfacerea
nevoilor clientului

3 ore

probe practice
scrise/orale

privind studierea
comportamentulu
i de consum al
clienilor

Recapitulare
2 ore

-coli de hrtie
-markere
-flipchart ;
timp:

Pachet
evaluare
competen

de
pe

Prob scris

PROIECTUL UNITII DE NVARE


UNITATATEA DE NVARE:

3. STRATEGII N MEDIUL CONCURENIAL


NR. ORE ALOCATE: 26

Nr.
crt.
(0)
1

Coninuturi
(detalieri)
(1)
Realizarea unei oferte
competitive
-produs
-pre
-calitate
-diversitate sortimental
8 ore

Competene specifice vizate

Activiti de
nvare

Resurse

Evaluare

Obs.

(2)

(3)

(4)

(5)
probe practice
scrise/orale

(6)

locul
C3. Adapteaz strategiile n funcie de discuii dirijate desfurrii: sala
informaiile deinute n urma analizei privind
de clas
mediului concurenial
realizarea unei procedurale:
oferte
-conversaie
competitive
euristic;
-exerciii de
-explicaie;
identificare a
-exerciii
caracteristicilor -braistorming
produsului,
Forme
de
preului,
organizare:
calitii
frontal, pe grupe
-discuii
materiale:
dirijate privind -manuale;
diversitatea
-fie de lucru;
-videoproiector;
sortimental
-internet

probe practice

scrise/orale
2

Aplicarea strategiilor
adecvate mediului
concurenial
-analiza mediului
-formularea obiectivelor
-elaborarea strategiilor
8 ore

Promovarea pe pia a
ofertei proprii de produse
i servicii a firmei
-publicitate
-promovarea vnzrilor
-relaii publice
-participarea la trguri i
expoziii

-exerciii de
identificare a
aplicrii
strategiilor
adecvate
mediului
concurenial
-discuii
dirijate privind
analiza
mediului
-discuii
dirijate privind
formularea
obiectivelor
-exerciii de
identificare a
caracteristicilor
privind
elaborarea
strategiilor

-exerciii de
argumentare a
rolului i
importanei
promovarii pe
pia a ofertei
proprii de
produse i

locul
-observare
desfaurrii: sala sistematic
de clas
-investigaia
procedurale:
-conversaie
euristic;
-expunere;
-exerciiu;
-braistorming;
-turul galeriei
forme
de
organizare:
frontal, pe grupe
materiale:
-manuale;
-fie de lucru;
-coli de hrtie
-markere ;
-videoproiector
-flipchart ;

locul
desfaurrii: sala
de clas
procedurale:
-conversaie
euristic;
-simulare;
-exerciiu;
-braistorming;

probe practice
scrise/orale

8 ore

Recapitulare
2 ore

servicii a
firmei
-discuii
dirijate privind
publicitatea,
promovarea
vnzrilor,
relaiile publice

forme
de
organizare:
frontal, pe grupe
materiale:
-manuale;
-fie de lucru;
-coli de hrtie
-markere
-flipchart ;
timp:

Pachet
evaluare
competen

de
pe

Prob scris