Sunteți pe pagina 1din 10

Unitatea de nvmnt: Colegiul Tehnic Valeriu BraniteLugoj

Profilul: Servicii
Domeniul de pregtire de baz/Domeniul de pregtire general/Calificarea profesional:
Turism i alimentaie/Turism/Tehnician n turism
Modulul 4: Oferta de produse i servicii n cadrul ageniei de turism
Clasa: a XII-a B
Profesor: Cut-Lupulescu Flavia
An colar: 2012-2013
Plan de nvmnt aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.: 3423/18.03.2009
Programa aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.: 3172/30.01.2006

Avizat,
Director

Avizat,
ef catedr

PROIECTUL UNITII DE NVARE


UNITATEA DE NVARE: COMPONENTELE PRODUSULUI TURISTIC
NR. ORE ALOCATE: 15

Nr.
crt.
(0)
1.

Coninuturi
(detalieri)
(1)
Analiza
componentelor
produsului
turistic

-elemente
componente
-rol

Competene specifice
vizate
(2)
C1. Analizeaz
componentele
produsului turistic

Activiti de nvare

Resurse

(3)

(4)
-fie de lucru
-fie de
documentare
-portofoliu
profesor
-materiale internet
-activiti pe

-discuii dirijate privind


analiza componentelor
produsului turistic

-exerciii de identificare a
componentelor produsului
turistic

Evaluare
(5)
-observare
sistematic
-probe orale/
practice/scrise
prin care elevul
demonstreaz c
este capabil s

Obs.
(6)

echipe/
frontal/individual
3 ore
2.

Identificarea
elementelor
componente ale
produsului
turistic

-elemente
componente
-rol

-discuii dirijate privind rolul


componentelor produsului
turistic

-exerciii de identificare a
elementelor componente ale
produsului turistic

-discuii dirijate privind rolul


elementelor componente ale
produsului turistic

-fie de lucru
-fie de
documentare
-portofoliu
profesor
-materiale internet
-activiti pe
echipe/
frontal/individual

stabileasc
elemenetele
componente ale
unui produs
turistic
-observare
sistematic
-probe orale/
practice/scrise

3 ore
3.

Stabilirea rolului
componentelor
n asigurarea
satisfaciei
consumatorilor

-discuii dirijate privind


stabilirea rolului componentelor
n asigurarea satisfaciei
consumatorilor

-rol

4.

Analiza
principalelor
caracteristici ale
produselor

-exerciii de analiz
principalelor caracteristici ale
produselor turistice

-exerciii de argumentare a

-fie de
documentare
-portofoliu
profesor
-materiale internet
-activiti pe
echipe/
frontal/individual
2 ore
-fie de
documentare
-portofoliu

-observare
sistematic
-probe orale/
practice/scrise

-observare
sistematic
-probe orale/

turistic
-caracteristici

5.

Recapitulare

rolului i importanei
caracteristicilor produselor
turistice

profesor
-materiale internet
-activiti pe
echipe/
frontal/individual
3 ore
-fie de lucru
-fie de
documentare
-portofoliu
profesor
-materiale internet
-activiti pe
echipe/
frontal/individual
4 ore

practice/scrise

-observare
sistematic
-investigarea
-probe orale/
practice/scrise

UNITATEA DE NVARE: CONCEPREA PRODUSELOR TURISTICE


NR. ORE ALOCATE: 27

Nr.
crt.
(0)
1.

2.

Coninuturi
(detalieri)
(1)
Stabilirea
categoriilor de
produse
turistice pe care
le poate concepe
- categorii de
produse turistice

Culegerea de
informaii de pe
pia
-informaii culese
de pe pia

Competene specifice
vizate
(2)
C2. Concepe produse
turistice

Activiti de nvare

Resurse

(3)

(4)
-fie de lucru
-fie de
documentare
-portofoliu
profesor
-materiale internet
-activiti pe
echipe/
frontal/individual

-discuii dirijate privind


stabilirea categoriilor de
produse turistice pe care le
poate concepe
-exerciii de identificare a
categoriilor de produse
turistice

3 ore
-fie de lucru
-discuii dirijate privind
-fie de
informaiile culese de pe pia documentare
-portofoliu
profesor
-materiale internet
-activiti pe
echipe/
frontal/individual
3 ore

Evaluare
(5)
-observare
sistematic
-probe orale/
practice/scrise

-observare
sistematic
-probe orale/
practice/scrise

Obs.
(6)

3.

4.

5.

Selectarea
componentelor
produsului
turistic
- selectarea
componentelor
produsului
turistic

Combinarea
componentelor
produsului
turistic
-combinarea
componentelor
produsului
turistic
Asigurarea
serviciilor
necesare pe
parcursul
cltoriei
-asigurarea
serviciilor
necesare

-exerciii de selectare a
componentelor produsului
turistic

-discuii dirijate privind


combinarea componentelor
produsului turistic

-fie de
documentare
-portofoliu
profesor
-materiale internet
-activiti pe
echipe/
frontal/individual
3 ore
-fie de
documentare
-portofoliu
profesor
-materiale internet
-activiti pe
echipe/
frontal/individual

3 ore
-discuii dirijate privind
-fie de lucru
asigurarea serviciilor necesare -fie de
pe parcursul cltoriei
documentare
-portofoliu
profesor
-materiale internet
-activiti pe
echipe/
frontal/individual
3 ore

-observare
sistematic
-probe orale/
practice/scrise

-observare
sistematic
-probe orale/
practice/scrise

-observare
sistematic
-investigarea
-probe orale/
practice/scrise

6.

7.

8.

Stabilirea
preurilor
produselor
turistice
- calculul preului

Asigurarea
serviciilor
necesare pe
parcursul
cltoriei
-asigurarea
serviciilor
necesare
Stabilirea
preurilor
produselor
turistice
- calculul pre
ului

-exerciii de analiz
principalelor metode de
stabilirea preurilor
produselor turistice
-exerciii de argumentare a
rolului i importanei
calculului preului produselor
turistice

-fie de lucru
-fie de
documentare
-portofoliu
profesor
-materiale internet
-activiti pe
echipe/
frontal/individual

3 ore
-discuii dirijate privind
-fie de lucru
asigurarea serviciilor necesare -fie de
pe parcursul cltoriei
documentare
-portofoliu
profesor
-materiale internet
-activiti pe
echipe/
frontal/individual
3 ore
-exerciii de analiz
principalelor metode de
stabilirea preurilor
produselor turistice
-exerciii de argumentare a
rolului i importanei
calculului preului produselor
turistice

-fie de lucru
-fie de
documentare
-materiale internet
-activiti pe
echipe/
frontal/individual
3 ore

-observare
sistematic
-investigarea
-probe orale/
practice/scrise

-observare
sistematic
-investigarea
-probe orale/
practice/scrise

-observare
sistematic
-investigarea
-probe orale/
practice/scrise

7.

Recapitulare

3 ore
-probe orale/
practice/scrise

UNITATEA DE NVARE: COMERCIALIZAREA I PROMOVAREA PRODUSELOR TURISTICE


NR. ORE ALOCATE: 24

Nr.
crt.
(0)
1.

Coninuturi
(detalieri)
(1)
Realizeaz
comercializarea
i promovarea
produselor
turistice

Competene specifice
vizate
(2)
C3. Realizeaz
comercializarea i
promovarea
produselor turistice

Activiti de nvare

Resurse

(3)

(4)
-fie de lucru
-fie de
documentare
-portofoliu
profesor
-materiale internet
-activiti pe
echipe/
frontal/individual
3 ore
-fie de lucru
-fie de
documentare
-portofoliu
profesor
-materiale internet
-activiti pe
echipe/
frontal/individual

-discuii dirijate privind


comercializarea i promovarea
produselor turistice

- comercializarea
i promovarea
produselor turistice

2.

Alegerea
canalului de
distribuie
optim
- canale de
distribuie

-exerciii de identificare a
canalelor de distribuie

3 ore

Evaluare
(5)
-observare
sistematic
-probe orale/
practice/scrise

-observare
sistematic
-probe orale/
practice/scrise

Obs.
(6)

3.

ncheierea
contractului
dintre agenie i
turist

-discuii dirijate privind


elementele contractului dintre
agenie i turist

-elementele
contractului dintre
agenie i turist

4.

Editarea de
materiale
publicitare
-materiale
publicitare

-exerciii de selectare a
componentelor necesare
editrii de materiale
publicitare
-discuii dirijate privind
realizarea de materiale
publicitare

5.

Realizarea de
campanii
publicitare
- campanii
publicitare

-discuii dirijate privind


realizarea de campanii
publicitare
-exerciii de analiz
principalelor metode de
realizare de materiale
publicitare

-exerciii de argumentare a
rolului i importanei
realizrii de campanii

-fie de
documentare
-portofoliu
profesor
-materiale internet
-activiti pe
echipe/
frontal/individual
4 ore
-fie de
documentare
-portofoliu
profesor
-materiale internet
-activiti pe
echipe/
frontal/individual
4 ore
-fie de lucru
-fie de
documentare
-portofoliu
profesor
-materiale internet
-activiti pe
echipe/
frontal/individual

-observare
sistematic
-probe orale/
practice/scrise

-observare
sistematic
-probe orale/
practice/scrise

-observare
sistematic
-investigarea
-probe orale/
practice/scrise

publicitare

6.

4 ore

Recapitulare
6 ore

-observare
sistematic
-investigarea
-probe orale/
practice/scrise