Sunteți pe pagina 1din 3

COLEGIUL ECONOMIC ..

Data:____________
Nume i prenume:___________________________
TEST DE EVALUARE INIIAL
Anul colar ..
Modulul: Organizara agn!ii d "uri#$
%la#a a &I'a
PARTEA I .....50 puncte
I. ncercuii varianta crect! "e r!#pun#:...$% puncte
&. Cmpartimentu' (rnt)**ice:
a+ pr"uce, #ervete i cmercia'i-ea-! #ervicii "e a'imentaie,
.+ cntr'ea-! e*ectuarea cur!eniei /n camere,
c+ a#i0ur! *un"amentarea "eci-ii'r mana0eri'r, "+ prmvea-! i vin"e #ervicii 1te'iere.
$. 2e3uru' turiti'r e#te a#i0urat "e *uncia:
a+ cercetare)"e-v'tare .+ cncier0e, c+ recepie, "+ eta3.
4. n cate0ria cmpartimente'r *uncina'e nu #e inc'u":
a+ re#ur#e umane, .+ re#ur#e *inanciare, c+ recepie "+ v5n-!ri)mar6etin0.
7. E#te cn#i"erat un #erviciu "e .a-! /n #tructuri'e "e primire:
a+ ca-area, .+ in*rmaii'e, c+ activit!i'e cu'tura'e, "+ activit!i'e #prtive.
%. 8!#trarea .iecte'r uitate #au pier"ute "e c'ieni revine:
a+ 2erviciu'ui eta3, .+ (rnt)**ice)u'ui, c+ Cmpartimentu'ui te1nic)a"mini#trativ
"+ nici variant! nu e#te crect!.
II. Citii urm!tare'e enunuri i ntai)'e cu 'itera 9 pe ce'e a"ev!rate i cu 'itera
( pe ce'e *a'#e:.....&: puncte
&+ Intrarea /ntr) unitate 1te'ier! e#te prev!-ut! cu per"ea "e aer rece #au ca'".
$+ 8rimirea prpriu)-i#! a unui ;I8 #e rea'i-ea-! "e c!tre "irectru' 1te'u'ui #au "e c!tre
recepiner.
4+ 8re0!tirea #tructurii "e primire /ncepe cu peraiuni'e "e cur!enie.
7+ 8!#trarea .a0a3e'r e#te activitate #peci*ic! (unciei Cncier0e.
%+ <e-ervarea pate *i "e*init! ca *iin" v5n-area anticipat! a unui #erviciu "e ca-are.
III. 2ta.i'ii cre'aii /ntre enunuri'e pre-entate /n ta.e'u' urm!tr:....&% puncte
A. Documente referitoare la calitate B. Exemple
&+ Dcumente care pre#criu ca'itatea
a+ nrme te1nice
.+ #tan"ar"e
c+ certi*icatu' "e ca'itate
$+ Dcumente care certi*ic! i ate#t! ca'itatea
"+ .u'etinu' "e ana'i-!
e+ caiete "e #arcini
*+ certi*icatu' #t!rii i0ienic)#anitare
PARTEA a II-a ........40 puncte
Realizai un eeu intitulat ! Principalele mi"loace #e pu$licitate % &n care ' tratai
urm'toarele(
a+ enumerai 'a a'e0ere patru "intre ce'e mai cun#cute mi3'ace "e pu.'icitate =&:p+>
.+ pre-entai pentu "u! mi3'ace 'a a'e0ere ce' puin "u! avanta3e i "u! "e-avanta3e =$:p+>
c+ preci-ai ca'it!i'e nece#are prmv!rii ima0inii unit!ii =&:p+.
Din *iciu #e acr"! &: puncte.
?impu' e*ectiv "e 'ucru e#te 7: "e minute.
TEST DE EVALUARE INIIAL
Anul colar
Modulul: Organizara agn!ii d "uri#$
%la#a a &I'a
(AREM DE EVALUARE )I DE NOTARE
2e punctea-! ricare a'te *rmu'!ri@m"a'it!i "e re-'vare crect! a
cerine'r.
Nu #e acr"! puncta3e interme"iare, a'te'e "ec5t ce'e preci-ate eAp'icit prin
.arem. Nu #e acr"! *raciuni "e punct.
Nta *ina'! #e ca'cu'ea-! prin /mp!rirea puncta3u'ui tta' acr"at 'a &:.
89<?E9 I .....%: puncte
I. $% puncte
&)", $)., 4)c, 7)a, %)a
2e acr"! c5te % puncte pentru *iecare r!#pun# crect.
II. &: puncte
&)(, $)(, 4)9, 7)9, %)9
2e acr"! c5te $ puncte pentru *iecare r!#pun# crect.
III. &% puncte
& ) a, ., e $ B c, ", *
2e acr"! c5te $,% puncte pentru *iecare r!#pun# crect.
89<?E9 a II)a .....7: puncte
a. -iare'e, revi#te'e, ra"i, te'evi-iunea, internetu'
2e acr"! c5te $,% puncte pentru *iecare r!#pun# crect.
.. Caracteri#tici'e principa'e'r mi3'ace "e pu.'icitate
Mi3'cu' 9vanta3e De-avanta3e
Ciare'e D *'eAi.i'itate
D .un! acperire a pieei 'ca'e
D acceptare 'ar0! "e c!tre pu.'ic
D /na't nive' "e cre"i.i'itate
D *iin" #cri#, #e pate reciti
ric5n"
D ie*tin!
) timp "e via! #curt
) #'a.! ca'itate a ima0ini'r
) impact re"u# a' rec'ame'r, mai
a'e# "ac! 15rtia e "e ca'itate
in*eriar!
) #'a.! tran#mitere a -iaru'ui "e 'a
per#an! 'a a'ta
<evi#te'e D /na't! #e'ectivitate a c'ieni'r ) timp "e ateptare mai mare
D cre"i.i'itate i pre#ti0iu
D repr"uceri "e ca'itate
D via! /n"e'un0at!
pentru ac1i-iinarea unei rec'ame
) c#turi mai ri"icate *a! "e -iar
<a"i D uti'i-are "e ma#!
D /na't! #e'ectivitate a c'ieni'r
D c#t re"u#
) pre-entare eAc'u#iv au"itiv!
) nive' "e atenie mai #c!-ut
) eApunere pa#a0er!
?e'evi-iunea D *ace ape' 'a tate #imuri'e,
/m.in5n" ima0inea, #unetu' i
micarea
D #*er! *arte 'ar0! "e cuprin"ere
D /na't nive' "e atenie
) c#t mare
) creea-! impre#ii trec!tare
) ri#c "e cn*u-ie "in cau-a
a0'meraiei "e in*rmaii
) #e'ectivitate mai #'a.! a
au"itriu'ui
Internet D #e'ectivitate a c'ieni'r
D c#turi re"u#e
D impact puternic prin ima0ine,
#unet, micare
) pu.'ic mai re#tr5n# "atrit!
acce#u'ui 'a internet >
-
8entru ricare patru r!#pun#uri crecte #e acr"! c5te $,% puncte @ r!#pun#> pentru *iecare r!#pun#
increct #au 'ip#a ace#tuia #e acr"! : puncte.
c. ca'it!i per#na'e: crectitu"ine, #inceritate, punctua'itate>
ca'it!i pr*e#ina'e: cunaterea caracteri#tici'r pr"u#e'r i #ervicii'r *erite, cunaterea
p#i1'0iei cn#umatru'ui
2e acr"! c5te % puncte pentru preci-area crect! a ca'it!i'r.