Sunteți pe pagina 1din 3

Anexa nr.

3
Gradele de salarizare
pentru funciile publice din autoritile publice locale
Codul
funciei

Titlul funciei

Gradul de salarizare

B36
B39
C54
B40
B41
B42
C53
B43
B44
C58
C59
C60

Aparatul Primriei municipiului Chiinu i


subdiviziunile subordonate Consiliului municipal Chiinu
Secretar al consiliului municipal
19
ef direcie general
16
Arhitect-ef
16
ef direcie
13
ef direcie n cadrul direciei generale
12
ef secie
10
Contabil-ef
12
ef secie n cadrul direciei
10
ef serviciu
8
Specialist principal
5
Specialist superior
4
Specialist
2

B36
B39
C54
B40
B41
B42
C53
B43
C58
C59
C60

Aparatul Primriei municipiului Bli


i subdiviziunile subordonate Consiliului municipal Bli
Secretar al consiliului municipal
17
ef direcie general
15
Arhitect-ef
13
ef direcie
13
ef direcie n cadrul direciei generale
9
ef secie
9
Contabil-ef
11
ef secie n cadrul direciei
8
Specialist principal
4
Specialist superior
3
Specialist
2

B37
B37
B38
B42
C53

Aparatele preturilor municipiului Chiinu


Pretor al sectorului
Vicepretor al sectorului
Secretar al preturii
ef secie
Contabil-ef

19
16
15
9
11

C58
C59
C60

Specialist principal
Specialist superior
Specialist

4
3
2
UTA Gguzia

B39
B40
B41
B42
C53
B43
B44
C58
C59
C60

ef direcie general
ef direcie
ef direcie n cadrul direciei generale
ef secie
Contabil-ef
ef secie n cadrul direciei
ef serviciu
Specialist principal
Specialist superior
Specialist

14
11
9
9
11
7
7
4
3
2

Gradele de salarizare
pentru funciile publice din aparatul preedintelui de raion
i din subdiviziunile subordonate consiliului raional
Codul
funciei

Titlul funciei

B36
B39
B40
B41
B42
B43
B44
C53
C54
C58
C59
C60

Secretar al consiliului raional


ef direcie general
ef direcie
ef direcie n cadrul direciei generale
ef secie
ef secie n cadrul direciei
ef serviciu
Contabil-ef
Arhitect-ef
Specialist principal
Specialist superior
Specialist

Gradul de salarizare
pn la
peste 50000
50000
de locuitori
de locuitori
12
12
12
10
10
8
8
7
7
6
5
5
9
9
7
6
4
4
3
3
2
2

Not: Gradele de salarizare pentru funciile publice din subdiviziunile financiare ale aparatului Primriei
municipiului Chiinu i din subdiviziunile subordonate Consiliului municipal Chiinu, din aparatul Primriei
municipiului Bli i din subdiviziunile subordonate Consiliului municipal Bli, din UTA Gagauzia, din aparatul
preedintelui de raion i din subdiviziunile subordonate consiliului raional se majoreaz cu un grad fa de cele
stabilite pentru funciile similare din prezenta anex.

Gradele de salarizare
pentru funciile publice din aparatele primriilor altor municipii
(Comrat), ale oraelor, ale satelor (comunelor)

Codul
funciei
B45
C61
C62
C66

Titlul funciei
Secretar al consiliului
local
Contabil-ef
Arhitect-ef
Specialist: pentru
reglementarea regimului
funciar; n problemele
perceperii fiscale; pentru
planificare; jurist; n alte
domenii

peste
30000 de
locuitori

Gradul de salarizare
de la
de la
de la
10001 la
5001 la
3001 la
30000 de
10000 de 5000 de
locuitori
locuitori locuitori

pn la
3000 de
locuitori

9
9
4

8
8
4

7
7
4

6
6
3

6
6

[Anexa nr.3 modificat prin LP146 din 17.07.14, MO256-260/29.08.14 art.577; n vigoare
01.09.14]