Sunteți pe pagina 1din 21

Universitatea Tehnica Gheorghe AsachiIasi, Facultatea de Inginerie Electrica,

Energetica si Informatica Aplicata

Proiect
Elemente de inginerie
mecanica

Grupa 6101
Nume si prenume student: Simion George-Alexandru

Universitatea Tehnica Gheorghe AsachiIasi, Facultatea de Inginerie Electrica,


Energetica si Informatica Aplicata

Tema proiect
Sa se proiecteze o transmisie mecanica.

Fig.1

Date initiale:
Turatia motorului:1000rot/min
Puterea-3kw
Itc-1,99
Ird-2,65

RandamentTC-0,85
Randament RD-0,9
Randament L-0,99

Universitatea Tehnica Gheorghe AsachiIasi, Facultatea de Inginerie Electrica,


Energetica si Informatica Aplicata

Elemente componente:
1- motor electric de actionare
2- cuplaj elastic cu boluri
3- roi de curea conducatoare
4- curea capezoidal
5- roat de curea condus
6- arbore conductor
7- lagre de rstogolire
8- roat dinat conducatoare
9- roat dinat condus
10- arbore condus
11- carcase

1.Alegerea motorului electric:


Vom alege un motor asincron trifazat cu rotor n scurtcircuit conform cataloagelor existente, n
functie de doi parametri : puterea (P) cu tura ie (n).
Conform STAS 3998/1-74 alegem motorul
ASI 1325-38-0
A - Motor trifazat
S - Rotorul este n scurt circuit
I - Conturaie nchis
1325 Gabaritul (mm)
38 Diametrul axului motorului
0 Numaru de perechi de poli

Puter
ea
3kw

Rotatia/m c/n
in
955
7,7
0

randame cos
nt

70
0,7
5

Ip/in
6

MH/m
n
1,8

Mmax/M
N
2

GD

0,15
7

61

Universitatea Tehnica Gheorghe AsachiIasi, Facultatea de Inginerie Electrica,


Energetica si Informatica Aplicata

Gabar
it
132538
F

AA

AB

AC

AD

BA

BB

216

52

278

225

148

65

192

89

GD

HA

19
4
HC

HD

CC

9
0
C
D

8
0
K
K

Universitatea Tehnica Gheorghe AsachiIasi, Facultatea de Inginerie Electrica,


Energetica si Informatica Aplicata

10

33

132

21

27
0

305

10

452

2.Alegerea cuplajului elastic cu boluri:


Cuplajul elastic cu boluri transmite mi care de la motor n transmisie, atenund ocurile din
transmisie spre motor i ocurile de la pornire ale motorului ctre transmisie.
Alegerea cuplajului elastic se face conform STAS 5982-79.

Cotele M i m reprezint deplasarea maxim a bol urilor i respectiv a buc elor elastice n stare
demontat.
Semicuplele sunt n execuie P, pregurit, ca n figura ce urmeaz:

Universitatea Tehnica Gheorghe AsachiIasi, Facultatea de Inginerie Electrica,


Energetica si Informatica Aplicata

Fig. 4
Dnomin
al

Mn Tm
ax

Fc
200

D
1

D0

D
2

C
1

3k
e

E
1

P
C

C
f

Ki

P
c

C
f

Ki

L4

L5

38

3
2

11
2

500
0

1
2

12..
31

5
5

5
0

45

5
8

3
8

2
4

3
6

4
0

4
2

5
4

5
8

10,
5

5,
5

L7

D4
filet

D1

D2

N.BU
C

P-P
C-C

CFCF

KIKI

PCF

P-KI

CF-C

TIP

M6

112

85

62

86

110

118

98

102

114

M
5
8

1
4

1
8

600
0

Notarea cuplajului: CEB-1N-P19-ROT 60-3 STAS 5982-79


a)Denumirea (cuplaj) i simbolul cuplajului (CEB);

N
1
3
7

Universitatea Tehnica Gheorghe AsachiIasi, Facultatea de Inginerie Electrica,


Energetica si Informatica Aplicata

b)Marimea cuplajului;
c)Simbolul tipului urmat de o linioar orizontal;
d)Simbolul variantei de execuie a semicuplei i valoarea diametrului nominal d al elezajului, urmat
de o linioar oblic;
e)Simbolul variantei de execuie a celeilalte semicuple i valoarea diametrului nominal d alezajului
urmat de o linioar oblic;
f)Materialul din care sunt executate semicuplele:

3.Proiectarea transmisiei prin curele:


Transmisia prin curele presupune existen a a dou ro i de curea i a uneia sau mai multor curele.
n proiectarea transmisiei cu arbori paraleli. Vom adopta tipul de curele
trapezoidale. Fig.5

Nr.

Denumire

Puterea de
pc
calcul
Turatia rotii
n1
conducatoare
Turatia rotii
n2
conduse

2
3
4

Regimul de

simbol

Unitate de
masura
kw

Formula
folosita
-

Valoarea

Rot/min

955

Rot/min

n1
n2= IRc

479,89

8h

Universitatea Tehnica Gheorghe AsachiIasi, Facultatea de Inginerie Electrica,


Energetica si Informatica Aplicata

lucru
5

6
7

Raportul
de
transmiter
e
Tipul
curelei

Irc

1,99

Conform monogramei
fig 4

Tip spz

Diametrul
primitive
al a rotii
conduse
Diametrul
primitive
al rotii
conduse
Diametrul
primitiv m

Dp1

mm

90

Dp2

mm

Dp2=Dp1*Irc

179,1

Dpm

Mm

Dpm=

Dp 1+ Dp2
=
2

134,55

179,1+90
=134,55
2
10

11

Diametrul
primitival
al rolei de
intindere
Distanta
dintre axe

12

Dp0

mm

Dp0=1,5*90

135

Aprel

mm

Ap=0,7(90+179,1)

188,37

Adef

mm

Adef=

p+ ppq

362,28

Nr

Denumire
a

Simbol

Unitatea de
masura

Formula folosita(tabele
si neomograme)

Valoare

13

Unghiul de
infasurare
la roata
mica

1=180-y

153,04

2=180+y

Lp=206,9
6

14

Universitatea Tehnica Gheorghe AsachiIasi, Facultatea de Inginerie Electrica,


Energetica si Informatica Aplicata

15

16

Lungimea
primitive

Lp

Viteza
periferica

mm

Lp=2Aprel+Dpm+

805,727

Dp2+ Dp 1
2
4 Aprel
m/s

V=

Dp1n 1
60955 =

4,21

100955
60100
17

18

19

20

21
22

23Numa
rul de
roti al
transmis
iei
24

25

Coeficient
ul de
functionar
e
Coeficient
ul de
lungime
Coeficient
ul de
infasurare
Puterea
transmisa
de curea
Numar de
curele

Cf

Conform tabelului 3

1,3

CL

Conform tabelului 4

0,90

-Conform tabelului 5

0,03

P0

Kw

Conform tabelului 9

0,67

Zo

Buc.

Zo=2,7

Coeficient
ul de
curele
X

Cz

0,95

X=3

Frecventa
de
incovoiere
Periferica
de
transmisie

f=10^3*x*U/Lp=10^3* 0,33Hz
3

F=10^3*Pc/V=549N

Universitatea Tehnica Gheorghe AsachiIasi, Facultatea de Inginerie Electrica,


Energetica si Informatica Aplicata

26

Forta de
intindere

So

So=2*F

1198n

27

Cote de
reglaj

X
Y

m
m

X>0,03
Y>0,015Lp

X=24,17
Y=12,08

Sectiun
ea
Canalul
ui
Lp
Nmin
Mmin
F

16

5,3
1,6
4,7
7

8,5
2,5
9
8

27
8,1
19,9
24

32
9,6
25,4
19

16
4,7
16
14,5

8
36
0,5

12
38
0,5

14
4,2
14
12,5+
2
19
38
1

19
5,7
19
17

11
3,3
11
10+21
15
38
1

25
36
1,5

37
36
2

44
36
2

22
34
1

Universitatea Tehnica Gheorghe AsachiIasi, Facultatea de Inginerie Electrica,


Energetica si Informatica Aplicata

Tipul
curelei
SPZ

Dimensiuni
aprox de
sectiuni
(8,5 x 8)

Lp

SPA

11 x 10

11

SPB

14 x 13

14

SPC

16 x 15

16

Bmax

8,5

8 0,4

21

40 1

10 0,5

2,8

13 0,5

3,5

18 0,6

4.Proiectarea roilor dinate:


Avem de proiectat roi dinate cilindrice cu dini drep i, exteriori,necorijate. Ro ile vor avea din i
prelucrai.
Un angrenaj cilindric, cu o roat conducatoare i una condus este reprezentat
n figura de mai jos:

Universitatea Tehnica Gheorghe AsachiIasi, Facultatea de Inginerie Electrica,


Energetica si Informatica Aplicata

1.Turaia roii conductoare este dat de formula:


n1rd=n2Tc
n1rd=955 rot/min
2 Turatia rotii conduse:
2rd=

n1 rd
Ird

rot/min

2rd=181 rot/min
3) Numarul de dinti pentru roata conducatoare:
Z1=25
4.Numrul de dini pentru roata condus:
Z2=Z1*Ird
Z2=25*2,65=66,25
5.Raportul de transmitere:
Ird=2,65
6.Modulul:

Universitatea Tehnica Gheorghe AsachiIasi, Facultatea de Inginerie Electrica,


Energetica si Informatica Aplicata

M=

18,84
3,14 =6

7.Pasul:
P=m
P=18,84

8.Diametrele cercurilor exterioare:


De1=m(Z1+2)
De1=222
9. De2=m(z2+2)
De2=361
10.Diametrele cercurilor de divizare:
Dd1=De1-2m
Dd1=13,2
11.
Dd1=De1-2m
12.nlimea capului dintelui:
a=6
b=7,2
13.nlimea piciorului dintelui
b= m + c =1,2

Universitatea Tehnica Gheorghe AsachiIasi, Facultatea de Inginerie Electrica,


Energetica si Informatica Aplicata

14.Jocul la fundul danturii:


c=(0,2 .........0,3) m
15.nlimea dintelui:
h= a + b=13,2mm
16.Jocul pe flancurile danturii:

p
J= 20

dantura rectificata

J=0,39
17.Lungimea dintelui
L=6
18.Grosimea dintelui
Sd=9,42mm
19.Grosimea golului pe cercul de divizare
Sg=3
20.Unghiul de angrenare:
=20
21.Unghiul flancurilor:
2 =40
22.Limea coroanei:
L=L(mm)=12mm
23.Distanele dintre axele roilor:
Z 1+ Z 2
A=m*
2

A=2055
24.Viteza tangenial:

Ddn
V= 60100

Universitatea Tehnica Gheorghe AsachiIasi, Facultatea de Inginerie Electrica,


Energetica si Informatica Aplicata

Dd[cm]
Dd1=12,5
Dd2=10
V1=10,1
V2=10,1
V=10,1 m/s
25.Fora tangenial:
Ft=0,97
P=0,6
26.Puterea transmis de roata condus:
P2=P1*nRd=480,12
28.Randamentul transmisiei prin roi dinate:
Nrd=0,93
29.Coeficientul de solicitare al materialului:
V=10,1 m/s
V=10 m/s
Cn=5[kgf/cm^2]

5.Proiectarea Arborilor:
Arbori organe de maini cu micare de rotaie se folosec pentru transmiterea momentului de
torsiune a organelor cu care sunt asambla i, n spe, ro ile din ate, avnd n acela i timp i rolul de a
menine poziia axei de rotaie a acestora.
Arbori transmit momentul de torsiune la ro ile din ate:
Fig.9

Universitatea Tehnica Gheorghe AsachiIasi, Facultatea de Inginerie Electrica,


Energetica si Informatica Aplicata

Materialele din care pot fi fabricai arborii sunt:


- OL37-oel de uz general;
- OL50-oel cu duriatate sporit i rezisten natural mare;
- OL60

Universitatea Tehnica Gheorghe AsachiIasi, Facultatea de Inginerie Electrica,


Energetica si Informatica Aplicata

n faza de predimensionare vom determina un diametru minim al arborelui


conductor, folosind formula:
d1=

16M
Tat

Mt-rezistena admisibil la solicitarea de torsiune a arborelui: Tat350.....150cm daN at


Tronsonul 1: se monteaz roata de curea condus
Tronsonul 2: distanier dintre roata de curea condus i peretele lateral exterior3
Tronson 3 pentru lagre(se moteaza rulmentul)
Tronsonul 4 distanier ntre peretele interior i roata din at
Tronsonul 5 tronson pe care se monteaz roata din at
Tronsonul 6 tronson limitator pentru roata dintata
Tronsonul 7 tronson distanier ntre roat i peretele interior in parta dreapta a arbvorelui
Tronsonul 8 tronson lagr in parta dreapta a arbvorelui
Stabilim diametrele ficrui tronson al arborelui conductor:
Stabilim diametrele ficrui tronson al arborelui conductor:
D1=d;D1=135mm
D2=d1+(8..10)mm-135+8=143mm
D3=d2+(6..8)mm=151mm
D4=d3+(68)mm=159mm
D5=d4+(8.10)mm=169mm
D6=d5+(810)mm=179mm
D7=d4=d7=159mm
D8=d3=d8=151mm
Vom determina n continuare lungimea fiecrui tronson al arborelui conductor:
L1=(30.40)mmm=30mm
L2=(20.30)mm=30mm
L3=(30.40)mmm=30mm
L4=(20.30)mm=30mm
L5=(30.40)mmm=30mm
L6=(10.15)mm=10mm

Universitatea Tehnica Gheorghe AsachiIasi, Facultatea de Inginerie Electrica,


Energetica si Informatica Aplicata

L7=l4=30 mm
L8=l3=30mm
Fig.11

6.Alegerea Penelor

Diametrul
tronsonului de
arbore
|Conditii de
functionare

Mm

Alegerea

Penei

Daca se
cunoaste se
determina cu
3 16 M
D=
Tat

34

Universitatea Tehnica Gheorghe AsachiIasi, Facultatea de Inginerie Electrica,


Energetica si Informatica Aplicata

Tensiunea
atmisibila la
strivire si
forfecare
3

as
P0
af

Conform tab
9.3

Dimensionare
a
B,h

Penei
mm

Se alege din
STAS 1004-81,in
fuctie de
diametrul d al
arborelui

B=8
H=7

Lungimea de
calcul a penei

lc

Mm

Se determina cu
4Mt
lc= dhas

=29

Lungimea
penei

Mm

37 pentru
primul ca

Verificarea
penei la
forfecare

Tf

MPa

L=lc+b pentru
pene cu capete
rotunjite
L=lc pentru pene
cu capete
nerotunjite
2M
Tf= dblc <

Dimensiunile
sectiunii
transversale

Ol50
as=65
af=40

Taf

28,47

Universitatea Tehnica Gheorghe AsachiIasi, Facultatea de Inginerie Electrica,


Energetica si Informatica Aplicata

Notarea penelor se face indicand:


- denumirea (pana)
- simbolul formei
- dimensiunile, b x h x l,
- numarul prezentului standard
Pana A8 x 12 x 125 STAS 1004-81
Pentru d3 si d8
Dimensiuni mm
D

140

210
210
250

Capacitatea de Incarcare da N.
B

3
4

Dina
mica
C

Static
a C0

Execu
tie
Norm
ala

6300
8650
12000

6550
8500
2280

1602z
602Z
632Z

Simbolul rulmentului

Protej
at pe
o
parte
z
-

Etans
at pe
o
parte
Rs
-

Etans
at pe
2
parti
Rs
-

Universitatea Tehnica Gheorghe AsachiIasi, Facultatea de Inginerie Electrica,


Energetica si Informatica Aplicata

Bibliografie
1. STAS 822-61
2. STAS 5982-79
3. STAS 1163-71
4. Atlas de reductoare cu roi dinate
Ion Crudu, Editura Tehnic, Bucureti, 1981
5. Maini Electrice , Constantin Rdui,
Editura Tehnic, Bucureti, 19