Sunteți pe pagina 1din 2

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT

ROMÂNIA
SINDICATUL DEMOCRATIC ÎNVĂŢĂMÂNT ARAD
B-dul G-ral Dragalina, nr. 5-7, cod 310125, Arad
Tel / fax : 0257 / 281 882
e-mail : sdiarad@yahoo.com

SCRISOARE DESCHISĂ CĂTRE PĂRINŢI

VENIŢI CU NOI!

Ne adresăm dumneavoastră, ca în toate împrejurările, deoarece împreună,


profesori, elevi, părinţi, suntem responsabili şi implicaţi în destinul şcolii şi al viitorului
acestei ţări.
Respectăm părerile, acceptăm orice idee de colaborare din partea dumneavoastră,
atunci când cooperăm în acelaşi scop: formarea personalităţii copiilor noştri. Da, a
copiilor noştri, pentru că dragii noştri elevi ne recunosc ca pe părinţii lor adoptivi, ca pe
cei mai apropiaţi prieteni şi ca pe cei mai deschişi să comunice despre problemele lor.
De la 6-7 ani ni-i încredinţaţi nouă, cu bună credinţă, că vom descoperi şi forma la
elevii noştri talentul, imaginaţia, gândirea despre lume şi viaţă, deprinderea de a se
exprima original şi creativ.
Miracolul modelării şi desăvârşirii tinerei fiinţe aparţine dascălilor care dăruiesc
tot ce au mai bun şi mai frumos în ei, toată priceperea şi toată dragostea lor. Şcoala e un
laborator de creaţie, de schimb de opinii şi o resursă permanentă de tinereţe.
După dumneavoastră, noi suntem modelele lor, modele pe care le imită verbal,
comportamental, moral. Zilnic, vă vorbesc despre Domnul, Doamna care sunt atât de
prezenţi în preocupările lor, în gândurile şi acţiunile lor. Suntem o familie,
dumneavoastră, copiii şi noi. Şi ca într-o familie trebuie să ne respectăm reciproc, să
colaborăm, să nu uităm ţinta noastră: desăvârşirea viitorului tânăr făuritor de progres.
Speranţele noastre sunt legate de cum vor reuşi aceşti tineri să construiască o nouă
ţară cu perspective şi orizonturi noi. Ne dorim să ne realizăm prin ei, să ne mândrim cu
ei, să prosperăm alături de ei. COPIII SUNT OGLINDA NOASTRĂ ŞI CEA MAI
MARE INVESTIŢIE!
Nu spunem nimic nou, doar vă reamintim că educaţia copiilor începe cu 20 de ani
înainte, adică cu educarea părinţilor responsabili, la rândul lor, cu ghidarea primilor paşi
în viaţă, cu insuflarea dorinţei de cunoaştere şi de autodepăşire.
Retorul latin Quintilian, preocupat de bunul mers al învăţământului de la Roma,
recomanda profesorilor să fie demni de nobila lor profesie, să-i trateze pe elevi ca pe
proprii copii, să plămădească făptura umană cu dragoste şi dăruire. Elevilor le recomanda
să fie ascultători, să-şi îmbogăţeasă permanent cunoaşterea printr-un susţinut efort de
învăţare. Le atrăgea atenţia ca atunci când sunt lăudaţi să se bucure, iar când sunt certaţi
să rabde şi să caute să se îndrepte.
Noi, profesorii am învăţat ca să-i învăţăm pe alţii, aceasta e menirea noastră şi
credem că fără contribuţia noastră nu e posibilă formarea unei lumi mai bune la care
visăm cu toţii. Învăţăm unii de la alţii, schimbăm opinii şi ne adaptă rapid la
transformările pe care le trăim. E timpul să participăm cu toţii la formarea noii conştiinţe
a omului mileniului trei. De aceea e nevoie de coagularea tuturor eforturilor pentru
reconstrucţia, renaşterea spiritului românesc şi a destinului ţării noastre. Pentru aceste
idealuri ne investim toată priceperea şi vă rugăm: VENIŢI CU NOI!
Ne dorim ca împreună să realizăm un învăţământ adaptat nevoilor tinerei
generaţii, să redăm statutul corect, nedeformat al dascălului român, cel din interiorul
comunităţii din care face parte cu toată fiinţa. Ne dorim să nu mai fim trataţi ca
„intelectuali de mâna a doua” , ci să reaşezăm adevăratele valori la locul lor firesc, să
reinstaurăm normalitatea de care toţi avem nevoie iminentă.

VENIŢI CU NOI să refacem totul şi să „răzbim la lumină”!

Biroul Operativ al
SDIA
Preşedinte,
Profesor Dănuţ Ieneşescu
Vicepreşedinte FSLI