Sunteți pe pagina 1din 33

www.romania-natura.

ro

Pe[tera
din
Buc[oiu
Mun]ii Bucegi

volumul 3

Cea mai rece pe[ter` f`r` ghea]`;


cascade la cea mai mare altitudine n Romnia (2406 m).
Cavitatea n conglomerat la cea mai mare n`l]ime din
Carpa]i. Cea mai lung` pe[ter` n conglomerat din ]ar`
(ntre 24 iulie 1982 - 30 septembrie 1984).

Revista

Natura
Romniei

v` prezint` - num`r de num`r - enciclopedia geografic` a Romniei.


Cu foarte multe informa]ii \n premier`, care coincid cu ceea ce
g`si]i pe teren. Ave]i la dispozi]ie - num`r de num`r singura reprezentare fotografic` explicat` a ]`rii.
Sumarul este deschis celor care transmit informa]ii
(tiri, fotografii, articole, monografii).
contact: muntiicarpati@romania-natura.ro, telefon 021.683.51.03
Autorii investesc pentru respectarea spa]iului natural romnesc.

Respect` natura!
Las` doar urmele pa[ilor.
Ia numai fotografii.

redactorul revistei (muntiicarpati@romania-natura.ro)


caut` \n permanen]` persoane dornice s` ia parte la
continuarea unor ture de explorare montan` [i/ sau speologic`

vezi toat` harta la http://www.romania-natura.ro/node/654


coperta 1 / first cover
n Pe[tera de pe Valea Pietrelor/ Pe[tera 1 din Buc[oiu.
foto: Ic` Giurgiu, Gabriel Micl`u[, Adrian R`dulescu

ISSN 2067 - 3752


editor, redactor, tehnoredactor:
Ic` Giurgiu
(muntiicarpati@romania-natura.ro;
021.683.51.03)

Reproducerea oric`rui material din revist`,


n scopuri comerciale, nu este permis`. Materialele
angajeaz` n general doar responsabilitatea autorilor.

Uit-te zilnic pe www.romania-natura.ro,


ghidul t`u de \ncredere.
Ai s` descoperi informaii i imagini noi.

Toate revistele [i ghidurile se pot


printa pentru a fi luate la drum.

descarc` GRATUIT
toate numerele [i ghidurile
revistei Natura Romniei
de la www.romania-natura.ro

Natura Romniei, nr. 34, iulie 2012; www.romania-natura.ro

ghid Mun]ii Bucegi

Pe[tera de pe Valea Pietrelor/


Pe[tera 1 din Buc[oiu
Ic` Giurgiu

(Clubul de Speologie
"Emil Racovi]`" Bucure[ti)

Cave discovered and explored by the


Caving Club "Emil Racovi]`" Bucarest:
the cavity with active galleries situated
at the highest altitude in Romania; the
cave in conglomerate at the highest altitude; the cavity without ice the coldest
in Romania (0 grade C in July). 373 m
development, 59 (-3/ +56) m depth.
Este situat` la 2352 metri altitudine
(cota intr`rii superioare) (imagini 16, 22),
n versantul drept geografic al V`ii Pietrele, pe fa]a de nord-vest a Muntelui
Buc[oiu (spre Valea M`l`ie[ti).

Prezentare general`
Descoperit` (?!) de Emilian Cristea
(informa]ie verbal`, prin anul 1978). Explorat` (?!) la 22 septembrie 1967, de
geograful Vasile Sencu [i alpinistul Emilian Cristea, pe 136 metri lungime (informa]ie verbal`, prin anul 1978).
Pe[tera a fost c`utat` de noi, dup`
pu]inele date existente [i identificat` la
11 octombrie 1981. Nici altitudinea stabilit` de noi (2352 metri) nu corespunde
cu informa]iile date de Emilian Cristea
(2136 metri) [i Vasile Sencu ("2230 metri, cot` dedus` de pe hart`"), nici num`rul de intr`ri (dou` sunt n realitate, fa]`
de una cum zice Emilian Cristea [i trei
cum spune Vasile Sencu). Vasile Sencu
mi-a mai precizat (telefonic) c` cele trei
intr`ri aveau dimensiunile: a) 0,8 m l`]ime [i 0,6 metri n`l]ime; b) 1,7 metri
n`l]ime, situat` la 2,5 metri fa]` de prima intrare; c) 1 metru n`l]ime, situat` la
3 metri fa]` de prima intrare.
Pe[tera a fost explorat` de noi pe
parcursul a mai multe deplas`ri (n anii
1981, 1982, 1984, 1986) ajungndu-se la
373 metri dezvoltare [i 59 (-3/ +56) me-

tri denivelare. Au fost urcate dou` cascade (5 [i 11 m); s-a lucrat masiv la o derocare ce a permis descoperirea a aproape
57 metri. Extensia pe[terii este de 123
metri, indicele de ramificare 3,03.

Este pe[tera cu galerii active situat` la


cea mai mare altitudine din Romnia
(2406 m) [i cavitatea dezvoltat` n
conglomerat situat` la cea mai mare
altitudine din mun]ii no[tri.
Este cea mai rece pe[ter` f`r` ghea]` din
]ar` (zero grade Celsius n iulie 1986).
n intervalul 24 iulie 1982 - 30 septembrie 1984 a fost cea mai lung` cavitate n
conglomerat din ]ar`.
Pe[tera 1 din Buc[oiu are galeriile
dezvoltate ini]ial n regim inundat [i apoi
modelate de curgerea cu nivel liber; prezint` nivele de eroziune ample, bine p`strate. Speleoteme prezente. Galeriile au
n general sec]iuni destul de lejere [i sunt
formate de-a lungul unui sistem de diaclaze orientate sud-vest nord-est.
n versantul drept al V`ii Pietrele
exist` [i cteva abriuri formate n conglomerat (par]ial folosite de caprele negre,
pentru ad`post).

Acces
Se poate urca pe Valea M`l`ie[ti, pn` la 1950 metri altitudine, unde - spre
stnga - se desprinde marcajul turistic
(triunghi albastru) care duce pe Brna
Caprelor (vezi harta [i ghidul masivului la
http://www.romania-natura.ro/node/654).
n acela[i punct de ramifica]ie a marcajelor se poate ajunge cobornd de la cabana Omu (pe traseu marcat sau nemarcat).
Suim, de la punctul (stlpul) de ramifica]ie a marcajelor de pe Valea M`l`ie[ti (1950 metri), pe triunghi albastru.
Poteca turistic` face numeroase serpentine, pn` la baza unui uria[ perete drept,
de form` triunghiular` (numit PT - vezi
4

imagini 16, 17), de unde o ia net la stnga, urmnd de aici s` ncercuiasc` muntele: ne afl`m la 2180 metri altitudine.
Din dreapta noastr` (cum urc`m) vine firul V`ii Pietrele. P`r`sim marcajul [i ncepem s` suim pe Valea Pietrele. Aten]ie la
numero[ii ([i masivi uneori) bolovani
foarte instabili!
Ajungem la 2250 metri altitudine,
pe Valea Pietrelor, sub un ]anc de stnc`
(numit TS - imagini 16, 17) aflat la confluen]a a dou` v`i. Vom continua pe valea
din stnga cum urc`m. Pere]ii se apropie.
Pericol suplimentar: n afar` de bolovanii
pe care i putem rostogoli (punndu-i n
pericol pe coechiperi), ne putem trezi
"bombarda]i" de sus - de la mare n`l]ime
- de pietrele mi[cate de caprele negre care circul` pe versan]i sau sar de pe un mal
pe cel`lalt; casca de protec]ie este util`.
Valea ia acum aspect de canion (C imagini 16, 17, 21). Va trebui s` escalad`m mai multe s`ritori, n ordine: 7, 3, 3,
4, 3 [i 4 metri. Cea din urm` s`ritoare se
afl` ntr-o zon` unde valea se desface pu]in; s`ritoarea este situat` spre malul
stng (geografic); n dreptul ei, spre malul drept geografic, curge uneori o cascad`. Ajungem la 2340 m altitudine: din
stnga, cum urc`m, vine o alt` vale canion
(V2 - imagini 16, 17). Continu`m spre
dreapta: la 2350 metri altitudine, n
malul drept (geografic) observ`m intrarea
de jos a pe[terii; deasupra acestei intr`ri
se afl` intrarea de cot` zero.
n acest loc se mai poate ajunge [i
altfel. Plec`m de la cabana Omu, pe poteca marcat` spre Vf. Buc[oiu (2481 m).
Traseul coboar` nti, continuu, 55 metri
diferen]` de nivel. Apoi urc` 15 metri diferen]` de nivel. Urmeaz` o alt` coborre,
de 45 metri diferen]` de nivel. Apoi urc`m 55 metri diferen]` de nivel: am ajuns
astfel la 2470 metri altitudine.
n stnga noastr`, pe fa]a muntelui,
coborm n plnia larg` a V`ii Pietrele,
plnie care se strmteaz` mult spre marginea abruptului. Valea este tot mai puternic descedent`, pericolele de a se de-

Natura Romniei, nr. 34, iulie 2012; www.romania-natura.ro


clan[a avalan[e de pietre trebuie s` r`mn` \n permanen]` \n aten]ia noastr`.
Stratul mare de z`pad` poate persista pe aceast` por]iune superioar` a v`ii
pn` la jum`tatea lui iunie.
La dou` s`ritori a trebuit s` fix`m pitoane cu expansiune, pentru a facilita att
coborrea ct [i urcarea (dou` sc`ri]e de 5
metri sunt suficiente) (imaginile 25, 26).

Descriere
Intrarea inferioar` a pe[terii, marcat` de noi cu num`rul de catalog 1240/1,
are un metru l`]ime [i 0,6 metri n`l]ime.
Deasupra ei se afl` intrarea de cot` zero a
cavit`]ii (0,7 metri l`]ime, 3,5 metri n`l]ime), accesibil` din interiorul pe[terii.
Galeria principal` a pe[terii, dup`
pasajul n patru labe de la intrare, ne surprinde prin n`l]ime (frecvent ntre 2-5
metri); l`]imea medie este de 2 metri. La
aproximativ 78 metri de la intrare (cota
+6,45 metri), m`sura]i pe axul galeriei
principale (vezi harta), ajungem la gura
unui pu] de 2 metri, aflat n peretele din
stnga. Este intrarea ntr-o galerie parcurs` de ap`, culoar care coboar` pn` la
cota -3. Doar aproximativ 8 metri din
aceast` galerie au fost accesibili la prima
explorare, pn` la un bolovan din aval.
Trei deplas`ri au fost apoi necesare pentru derocarea respectivului bolovan, n final ncununate de succes (dac` s-ar lucra
la actuala cot` -3 cu mici explozii dirijate
sunt posibilit`]i de a \nainta \nc` pe
aceast` galerie).
Revenim n galeria principal`. Dup`
al]i aproximativ 26 metri pe axul ei, ajungem la o strmtoare col]uroas` (cota
+17,5 metri fa]` de intrare); aici, n`l]imea galeriei urc` la 10 metri. nainte
chiar de a ne apropia de acest pasaj putem avea surpriza s` auzim zgomotul teribil al unei cascade; noi am prins-o [i la
debite mari, cnd nu te po]i ncumeta s`
o abordezi (dat` fiind [i temperatura deloc mbietoare).
Pe 11 septembrie 1982 debitele au
fost sc`zute [i am putut parcurge por]iunea final` a pe[terii: chiar [i la acest moment existau dou` cascade (de 5 [i respectiv 11 metri). Partea final` a cavit`]ii
este puternic denivelat` (pu]uri, s`ritori), fiind compus` din patru segmente
aproximativ egale. Pere]ii sunt uzi n totalitate spre deosebire de zona dintre intrare [i strmtoarea de la cota +17,5 me-

tri. Nivelele de eroziune sunt prezente [i


n aceast` por]iune a pe[terii. O galerie
revine spre intrare [i se las`, printr-un pu]
de 5 metri, nainte de strmtoare.
Din punct de vedere hidrogeologic
debitul de ap` din Pe[tera 1 din Buc[oiu/
Pe[tera de pe Valea Pietrele merit` toat`
aten]ia: unde [i ct de adnc se las` el sub
aluviunile glaciare care c`ptu[esc din
abunden]` talvegul V`ii M`l`ie[ti? Noi
am parcurs cam toate v`ile din versan]ii
de nord [i nord-vest ai Vrfului Buc[oiu,
ncercnd identificarea [i a altor cavit`]i;
dar nu am v`zut chiar toate locurile [i nu
nseamn` c` nu ne-a sc`pat ceva.

Pe[tera 2 din Buc[oiu


Acces. Pornim de la Pichetul Ro[u
(sau de la cabana M`l`ie[ti), pe poteca
turistic` care ncinge Muntele Buc[oiu.
Cnd se desprinde spre stnga marcajul
band` ro[ie, c`tre Vf. Buc[oiu, alegem
aceast` cale (vezi harta masivului la
http://www.romania-natura.ro/node/654).
n scurt timp va apare, pe stnga
cum urc`m, un perete de conglomerat
str`puns de o fereastr`. Mai spre vale de
aceasta, la 1725 metri altitudine (considernd Poiana Pichetul Ro[u la 1445 m altitudine) se afl` intrarea Pe[terii 2 din
Buc[oiu, vizibil` [i din poteca Pichetul
Ro[u - M`l`ie[ti (imaginea 33).
Cavitate dezvoltat` n conglomerat.
21 metri dezvoltare, +7 metri denivelare.
Descoperit` [i cartat` pe 25 iulie 1982 de
Ic` Giurgiu [i Gabriel Silv`[anu.

Succesiunea explor`rilor
11 octombrie 1981 Am descoperit
Pe[tera de pe Valea Pietrelor (Ic` Giurgiu, Adrian Mihalce, Marian Stanciu, Aurel C`r`bu[). Nu a mai fost timp dect
pentru parcurgerea a aproximativ 40 metri de galerie.
18 octombrie 1981 Am parcurs n
Pe[tera de pe Valea Pietrelor (Ic` Giurgiu, Gabriel Silv`[anu, Dan Hazaparu,
Gigi Chiriloi, Virginia Vasile) 160 metri
lungime, atingnd cota +28 metri.
24-25 octombrie 1981 Am cartat n
Pe[tera de pe Valea Pietrelor (Ic` Giurgiu, Gabriel Silv`[anu, Eliza Anghel, Virginia Vasile) 214 metri lungime [i 31
5

ghid Mun]ii Bucegi


(-2,5/ +28,5) metri denivelare.

24-25 iulie 1982 Am continuat explorarea n Pe[tera de pe Valea Pietrelor


(Ic` Giurgiu, Gabriel Silv`[anu, Eliza Anghel, Virginia Vasile).
Am urcat din Bu[teni la Babele, cu
telecabina, apoi am trecut peste Omu [i
am pus cortul pe Valea M`l`ie[ti, la 2000
metri altitudine, lng` poteca ce urc` pe
Brna Caprelor.
La ora 20 am pornit spre pe[ter`.
Am ad`ugat 64 metri la dezvoltare iar denivelarea a crescut de la 31 (-2,5/ +28,5)
metri la 44 (-2,5/ +41,5) metri. Explorarea a fost ntrerupt` dup` udarea total` a
echipei de vrf, din cauza temperaturii
sc`zute a apei. Am a[teptat la intrarea
pe[terii ca s` apar` prima gean` de lumin`.
Pe 25 iulie, dup`-amiaz`, am descoperit Pe[tera 2 din Buc[oiu.
11-12 septembrie 1982 Am continuat explorarea n Pe[tera de pe Valea
Pietrelor (Ic` Giurgiu, Gabriel Micl`u[),
atingnd 316 metri lungime [i 58 (-2/
+56) metri denivelare.
Am urcat din Bu[teni la Babele, cu
telecabina, apoi (reprize de ploaie) am
trecut peste Omu [i am pus cortul pe Valea M`l`ie[ti, la 2000 metri altitudine,
lng` poteca ce urc` pe Brna Caprelor.
Am intrat n pe[ter` la ora 19,30 [i
am ie[it la ora 0,30. Am f`cut cteva diapozitive color [i fotografii alb-negru. Am
continuat explorarea, urcnd nc` 18 metri denivelare fa]` de precedenta tur`,
atingnd cota +56. Dezvoltarea total` a
trecut de 300 metri.
12 septembrie 1983 Am cobort de
pe Vrful Buc[oiu (Ic` Giurgiu, Eliza Anghel) identificnd Valea Pietrelor, pn` la
2400 metri altitudine, deasupra celor dou` s`ritori surplombate care duc la Pe[tera 1 din Buc[oiu.
28-29 iulie 1984 La ora 12,30 eram
n Bu[teni (Ic` Giurgiu, Dan Hristescu,
Cornelia Radu). Am urcat cu telecabina
pn` la Babele, ne-am cazat la cabana
Omu.
La 16,30 am plecat spre Buc[oiu.
Am fixat pitoane cu expansiune la cele
dou` s`ritori surplombate de pe Valea
Pietrelor care duc la Pe[tera 1 din Buc[oiu (dou` sc`ri de cte cinci metri sunt
necesare). n Pe[tera de pe Valea Pietrelor, studiind cotloanele galeriei cu ap`
care debuteaz` din culoarul principal spre

ghid Mun]ii Bucegi

Natura Romniei, nr. 34, iulie 2012; www.romania-natura.ro


intr`rile cavit`]ii, la cota +6,45 metri, am
g`sit posibilitatea de a continua explorarea, printr-o viitoare derocare ce nu p`rea
s` necesite mai mult de cteva ore de lucru. Am revenit pe creasta masivului [i,
pe viscol, ne-am ntors la cabana Omu.

18-19 august 1984 La ora 10,15


eram n Bu[teni (Ic` Giurgiu, Gigi Chiriloi, Dan Hristescu). Am urcat cu telecabina pn` la Babele, ne-am cazat la cabana Omu.
La ora 16,30 am intrat n Pe[tera de
pe Valea Pietrelor, venind dinspre amontele firului. Am nceput derocarea pe galeria care se desprinde la cota +6,45 metri. Am lucrat pn` la ora 24. Am reu[it s`
scoatem mul]i bolovani, degajnd o galerie destul de ngust`; ne-am oprit la cteva proeminen]e stncoase. Am revenit la
cabana Omu la ora 1,30.
21-22 iunie 1986

La ora 17,30 eram


n Bu[teni (Ic` Giurgiu, Mircea Vl`dules-

cu, Gigi Chiriloi). Am urcat cu telecabina


pn` la Babele [i am mers, pe ploaie, pn`
la cabana Omu. Pe la 22,30 plafonul de
nori se ridic` [i plec`m spre Pe[tera de pe
Valea Pietrelor. Din cauza unui l`ptos val
de cea]` ajungem la pe[ter` la ora 0,30.
ntre orele 1,30 - 11,30 continu`m
derocarea. Lucr`m cu barosul de 3 kilograme, scoatem 1 metru cub (!) de roc` [i
suntem opri]i de a p`trunde pe continuarea important` care se vede de un bolovan extrem de dur (0,2 x 0,2 x 0,3 metri)
[i de ruperea cozii barosului. Temperatura era de 0,5 grade Celsius.

19-20 iulie 1986 La ora 14 trecem


pe la cabana Omu (Ic` Giurgiu, Gabriel
Micl`u[, Gabriel Silv`[anu, Adrian R`dulescu) apoi pornim c`tre Pe[tera de pe
Valea Pietrelor.
Dup` o derocare ce nu a durat mult`
vreme am p`truns pe o galerie lung` de
57 de metri (pe parcursul c`reia alte trei
deroc`ri au mai fost necesare ca s` avan-

Obr[ia
2484

Bucura
2503

s`m). Temperatura era de zero grade.


Dezvoltarea pe[terii urca la 373 metri iar
denivelarea la 59 (-3/ +56) metri. Am f`cut cteva fotografii. La ora 5 diminea]`
am reajuns la cabana Omu.

Bibliografie
Emilian Cristea, Nae Dimitriu - BuEditura
U.C.F.S., 1964
Ic` Giurgiu - Pseudocarst n Romnia - Cercet`ri Speologice, 1, 1992, paginile 85-88, Bucure[ti, Clubul Na]ional de
Turism pentru Tineret
Valeria Micalevich-Velcea - Masivul
Bucegi. Studiu geomorfologic. - Editura
Academiei, 1961
Dan Patrulius - Geologia Masivului

cegii. Turism-Alpinism. -

Bucegi [i a Culoarului Dmbovicioara Editura Academiei, 1969

Omu
2505

1 De la cabana Babele, pe traseul turistic de pe versantul stng geografic al V`ii Sug`ri,


vom trece pe sub Vrful Obr[ia [i apoi, pe lng` Muntele Bucura vom ajunge la cabana [i
sta]ia meteorologic` de pe Vrful Omu.
foto: Ic` Giurgiu

Natura Romniei, nr. 34, iulie 2012; www.romania-natura.ro

ghid Mun]ii Bucegi

Bucura
2503

G`vanele
2493

Omu
2505

2 Zona Mun]ilor Obr[ia - Bucura - Omu poate fi supus` unor periculoase [i intense desc`rc`ri electrice pe timp de var`;
toamna, iarna [i prim`vara, ghea]a care se formeaz` deasupra stratului de z`pad` creaz` probleme extreme celor neechipa]i
[i nepreg`ti]i. Pe timp de iarn`, ca s` evit`m pericolul avalan[elor, este mai bine s` urm`m linia crestei.

foto: Ic` Giurgiu

3 Bucegii, vedere de la nord la sud.

foto: Nicolae Ple[ia (Sibiu)

Lacul Bolboci

releul
Co[tila
Omu
2505

Muntele
Buc[oiu

Natura Romniei, nr. 34, iulie 2012; www.romania-natura.ro

ghid Mun]ii Bucegi

Omu
2505
Muntele
Buc[oiu

Hornurile
M`l`ie[ti

4 Din buza Hornurilor M`l`ie[ti (acolo unde ploi toren]iale pot transforma locurile n torente periculoase)
vedem n dreapta obr[ia V`ii glaciare Gaura iar n stnga o parte din Muntele Buc[oiu.

foto: Ic` Giurgiu

5 Cabana [i Vrful Omu (despre ct de nalt ar fi acest pisc afla]i la http://romania-natura.ro/node/97).

foto: Paul Ionescu (Arad)

V` ar`t`m \n PREMIER~
foarte multe locuri.
Pentru c` teritoriul romnesc
- montan [i peisagistic este att de pu]in cunoscut
\nct oricare dintre articolele
[i ghidurile noastre este
o premier` informa]ional`,
fotografic`, geografic`.
Articolele din revist` [i de pe
www.romania-natura.ro
sunt ca elementele unui mare dic]ionar.
Le putem folosi separat dar v` indic`m [i
leg`turi dintre ele
sau spre informa]ii importante.
Dorim s` v` ajut`m a descoperi diversitatea
[i \nsemn`tatea reliefului romnesc.

Natura Romniei, nr. 34, iulie 2012; www.romania-natura.ro

ghid Mun]ii Bucegi

6 Amintiri de la cabana Omu (18 octombrie 1981), n drum c`tre o nou` explorare n Pe[tera
din Buc[oiu. De la stnga: Ic` Giurgiu, Virginia Vasile, Gabriel Silv`[anu, Dan Hazaparu.

foto: Gigi Chiriloi (al cincilea coechipier)

7 Poteca turistic` dintre Vrfurile Buc[oiu [i Omu u[ureaz` explor`rile


speologice, permi]nd un acces mai u[or la pe[ter`.

foto: Ic` Giurgiu

Hornurile
M`l`ie[ti

Buc[oiu
2481

Brna
Caprelor

Valea
M`l`ie[ti
Padina
Crucii
10

Omu
2505

Natura Romniei, nr. 34, iulie 2012; www.romania-natura.ro

Depresiunea
Muntele

Brsei

ghid Mun]ii Bucegi

Masivul
Post`varu

Velicanu
Muntele
Buc[oiu

Valea
}ig`ne[ti

Padina Crucii

Valea
M`l`ie[ti

8 Cnd coborm pe traseul marcat dintre cabana Omu [i Valea M`l`ie[ti descoperim aspectele glaciare
ale locurilor. Clubul Emil Racovi]` Bucure[ti a ad`ugat valoare speologic` zonei: n afara Pe[terilor din
Buc[oiu au fost descoperite cavit`]i interesante n circurile glaciare }ig`ne[ti [i Ciubotea.
fotografii: Ic` Giurgiu

Muntele Buc[oiu [i v`ile glaciare de la vest de el (vedere de la cabana Trei Brazi). ncotro se ndreapt`

oare puternicul debit de ap` care trece prin Pe[tera de pe Valea Pietrelor/ Pe[tera 1 din Buc[oiu?

Buc[oiu
2481

Omu

Valea
M`l`ie[ti
Muntele
Scara

11

Valea
}ig`ne[ti

Muntele
Velicanu

Valea
Ciubotea

Natura Romniei, nr. 34, iulie 2012; www.romania-natura.ro

10 Buc[oiu, iarna.

ghid Mun]ii Bucegi

11 Buc[oiu, versantul estic, v`zut dinspre cabana Diham.


TT - fa]a pe care coboar` traseul turistic spre cabana Poiana Izvoarelor.

fotografii: Ic` Giurgiu

Buc[oiu

Valea
Morarului
Col]ii
Morarului

12

Creasta
Buc[oiul Mic

2481

TT

12 De la cabana M`l`ie[ti
vedem zona Hornurilor, pe
unde se urc` spre cabana Omu.

foto: Ic` Giurgiu

Hornurile

Natura Romniei, nr. 34, iulie 2012; www.romania-natura.ro

M`l`ie[ti

13 Hornurile M`l`ie[ti, v`zute din poiana de unde pleac` spre


stnga poteca pe Brna Caprelor: par abrupte, dar sunt u[or de
urcat sau cobort; traseul turistic marcat merge pe cel din dreapta.
ghid Mun]ii Bucegi

foto: Ic` Giurgiu, Gabriel Micl`u[

13

ghid Mun]ii Bucegi

Natura Romniei, nr. 34, iulie 2012; www.romania-natura.ro

Buc[oiu
Pe[tera 1

2481

din Buc[oiu
2352

Brna
Caprelor

Valea
M`l`ie[ti

Padina
Crucii

14 Versantul vestic al Muntelui Buc[oiu.


De pe Padina Crucii, v`ile lui alpine se
dezv`luie aproape \n am`nunt. Valea
Pietrelor \ncepe imediat de sub vrful
muntelui [i ajunge pn` la traseul turistic
de pe Brna Caprelor. Pe Valea Pietrelor
se afl` cea mai rece pe[ter` f`r` ghea]`
din Romnia.

foto: Ic` Giurgiu

14

Valea
Pietrelor

Natura Romniei, nr. 34, iulie 2012; www.romania-natura.ro

ghid Mun]ii Bucegi

Padina
Crucii

15 Cabana [i refugiul
M`l`ie[ti, vedere de pe traseul
care trece pe Brna Caprelor
din Muntelui Buc[oiu. O
potec` marcat` urc` rapid pe
Padina Crucii, de unde
p`trundem \n bazinul
}ig`ne[ti.
15

foto: Ic` Giurgiu

Natura Romniei, nr. 34, iulie 2012; www.romania-natura.ro

ghid Mun]ii Bucegi

Valea
Pietrelor

Buc[oiu
2481
Pe[tera
1 din
Buc[oiu
2352

V2

TS

PT

Bisericu]a

Brna
Caprelor

Padina
Crucii

16 Valea Pietrelor, v`zut` de pe Culmea }ig`ne[ti.

foto: Ic` Giurgiu

16

Natura Romniei, nr. 34, iulie 2012; www.romania-natura.ro

ghid Mun]ii Bucegi

17 Valea Pietrelor, v`zut` din Valea M`l`ie[ti.

foto: Ic` Giurgiu


Valea
Pietrelor

Buc[oiu
2481
Pe[tera 1 din Buc[oiu
Bisericu]a

2352

V2

C
TS

PT

Brna
Caprelor

Valea
M`l`ie[ti

17

Natura Romniei, nr. 34, iulie 2012; www.romania-natura.ro

ghid Mun]ii Bucegi

Buc[oiu
2481

Valea
Pietrelor

PT

18 Traseul turistic Brna Caprelor.

foto: {tefan Costescu (Bucure[ti)

Buc[oiu
2481

Valea
Pietrelor

PT

19 Traseul turistic Brna Caprelor.

foto: Ic` Giurgiu

18

ghid Mun]ii Bucegi

Natura Romniei, nr. 34, iulie 2012; www.romania-natura.ro


Scara
2426

Hornurile
}ig`ne[ti
Col]ii
}ig`ne[ti

Valea
}ig`ne[ti
Padina
Crucii

Valea
M`l`ie[ti
Bisericu]a

20 Vedere de pe Valea Pietrelor, din apropierea Pe[terii 1 din Buc[oiu. De re]inut: Hornurile }ig`ne[ti se pot cobor\ f`r`
probleme; din Valea M`l`ie[ti suim u[or pe Padina Crucii iar de acolo coborm f`r` dificultate \n Valea }ig`ne[ti.

foto: Ic` Giurgiu

19

Natura Romniei, nr. 34, iulie 2012; www.romania-natura.ro

ghid Mun]ii Bucegi

21 Pe Valea Pietrelor, mai jos de Pe[tera 1 din Buc[oiu. Canionul C,


mai jos de confluen]a cu Valea V2. 18 octombrie 1981, n drum c`tre
o nou` explorare n Pe[tera din Buc[oiu. De sus: Dan Hazaparu, Ic`
Giurgiu, Gabriel Silv`[anu. O pelicul` sub]ire de ghea]`, aproape
invizibil`, acoper` pere]ii, anulnd multe dintre prizele existente.

foto: Gigi Chiriloi

20

Natura Romniei, nr. 34, iulie 2012; www.romania-natura.ro

ghid Mun]ii Bucegi

22 Pe 11 octombrie 1981 am
descoperit/ am ajuns la intr`rile
Pe[terii de pe Valea Pietrelor
(Ic` Giurgiu, Adrian Mihalce,
Marian Stanciu, Aurel C`r`bu[).
Nu a mai fost timp dect pentru
parcurgerea a aproximativ 40
metri de galerie. n imagine, de
la stnga: Adrian Mihalce, Ic`
Giurgiu.

foto: Marian Stanciu

21

Natura Romniei, nr. 34, iulie 2012; www.romania-natura.ro

23 Pe 24-25 octombrie 1981 am


cartat n Pe[tera de pe Valea
Pietrelor (Ic` Giurgiu, Gabriel
Silv`[anu, Eliza Anghel, Virginia
Vasile) 214 metri lungime [i 31
(-2,5/ +28,5) metri denivelare.
n imagine, de sus: Virginia, Gabi,
Eliza.

foto: Ic` Giurgiu

22

ghid Mun]ii Bucegi

Natura Romniei, nr. 34, iulie 2012; www.romania-natura.ro

ghid Mun]ii Bucegi

24 Imediat dup` trecerea n patru labe de la intrare ne ntmpin` o galerie


cu podeaua plat`, cu nisip, ad`post temporar pentru caprele negre.

foto: Ic` Giurgiu, Gabriel Micl`u[

23

Natura Romniei, nr. 34, iulie 2012; www.romania-natura.ro

ghid Mun]ii Bucegi

25 Pe 21-22 iunie 1986 (Ic` Giurgiu,


Mircea Vl`dulescu - jos, Gigi Chiriloi sus). Cele dou` s`ritori de pe Valea
Pietrelor (prima, aici; a doua, imaginea
urm`toare) pe care trebuie s` le
trecem pe scar` pentru a ajunge la
pe[ter`.

foto: Ic` Giurgiu,


Mircea Vl`dulescu,
Gigi Chiriloi

24

Natura Romniei, nr. 34, iulie 2012; www.romania-natura.ro

ghid Mun]ii Bucegi

26 Pe 21-22 iunie 1986 (Ic` Giurgiu,


Mircea Vl`dulescu - jos, Gigi Chiriloi sus). Cele dou` s`ritori de pe Valea
Pietrelor (prima, n imaginea de sus;
a doua, aici) pe care trebuie s` le
trecem pe scar` pentru a ajunge la
pe[ter`.

foto: Ic` Giurgiu,


Mircea Vl`dulescu,
Gigi Chiriloi

25

Natura Romniei, nr. 34, iulie 2012; www.romania-natura.ro

ghid Mun]ii Bucegi

27 Pe[tera de pe Valea
Pietrelor/ Pe[tera 1 din
Buc[oiu, harta. Pentru a
citi bine toate
explica]iile ad`ugate pe
hart` desc`rca]i forma
ata[at` de 72 x 24
centimetri.

26

Natura Romniei, nr. 34, iulie 2012; www.romania-natura.ro

ghid Mun]ii Bucegi

28 Pe[tera din Valea Pietrelor.


ntre 2350 - 2408 metri altitudine, \n galeriile
ei a curs foarte mult` ap`. Spa]iile au fost clar
l`rgite \n regim inundat; apoi apa [i-a cobort
debitul [i a trecut cu for]` eroziv`, ca orice
pru consistent, elementele solide antrenate
contribuind la modelarea interiorului galeriilor.

foto: Ic` Giurgiu, Gabriel Micl`u[

27

Natura Romniei, nr. 34, iulie 2012; www.romania-natura.ro

ghid Mun]ii Bucegi

29 Pe[tera din Valea Pietrelor.


Profil de galerie cu tavan, pere]i [i
podea care prezint` urme clare l`sate
de modelarea intens` f`cut` de un
curs important de ap`.

foto: Ic` Giurgiu, Gabriel Micl`u[

28

Natura Romniei, nr. 34, iulie 2012; www.romania-natura.ro

ghid Mun]ii Bucegi

30 Pe[tera din Valea Pietrelor. Galeriile cu


sec]iune generoas` s`pate \n regim inundat \n
ciuda rocii neprielnice (conglomerat) nu te pot
l`sa indiferent: \n adncurile Muntelui Buc[oiu
s-au petrecut [i se \ntmpl` lucruri foarte
interesante cu circula]ia apei.

foto: Ic` Giurgiu, Gabriel Micl`u[, Adrian R`dulescu

29

Natura Romniei, nr. 34, iulie 2012; www.romania-natura.ro

ghid Mun]ii Bucegi

31 Pe[tera din Valea Pietrelor. Gabriel Micl`u[ n


imagine, pe una din sec]iunile de galerie care te fac
s` tremuri, din cauza dimensiunilor, nu de frig ci de
curiozitate.
...Ct de greu era s` facem poze! Nu prea aveam
acces la filme de calitate [i la develop`ri
corespunz`toare... Bli]urile erau aproape un lux...
Chiar [i bateriile pentru bli] erau o problem`, de
obicei ele rezistnd doar la cteva desc`rc`ri...

foto: Ic` Giurgiu, Gabriel Micl`u[

30

Natura Romniei, nr. 34, iulie 2012; www.romania-natura.ro

ghid Mun]ii Bucegi

32 Pe[tera din Valea Pietrelor. O bog`]ie divers` de


profile de galerie se succed de-a lungul pe[terii,
dezv`luind particularit`]ile muntelui n care se afl`
aceast` cavitate important`, de]in`toare a mai multe
recorduri. n ciuda ofertei naturale, atrac]ia c`tre
diversitatea lumii speleale de la altitudine este din ce
n ce mai slab`.

foto: Ic` Giurgiu, Gabriel Micl`u[

31

Natura Romniei, nr. 34, iulie 2012; www.romania-natura.ro

ghid Mun]ii Bucegi

33, 34 Pe[tera 2 din Buc[oiu,


intrarea [i harta.

foto: Ic` Giurgiu, Gabriel Silv`[anu

32

Locurile
unde v` invit`m
sunt reale.
Avem ast`zi acces - prin televiziune, pres`, carte [i Internetla multe locuri din lume,
dar nu [i la diversitatea peisagistic` a teritoriului Romniei.
Pentru c` este u[or s` \nf`]i[ezi - cu date pu]ine - regiuni unde romnii
nu vor merge s` verifice informa]ia;
pentru c` aducerea \n prim plan a datelor la zi, cu h`r]i [i imagini,
despre teritoriile noastre necesit` mult` minu]iozitate.
Revista NATURA ROMNIEI [i www.romania-natura.ro
nu omit ce este important [i actual \n spa]iul geografic romnesc,
ofer` ilustra]ie extrem de bogat`,
\n premier` detaliat explicat`, face trimiteri la bibliografie.
{i este astfel preg`tit` \nct s` fie prieten de nelipsit la drum,
color sau alb-negru, listat` par]ial sau total.
Revista ofer` [i ample spa]ii de publicare pentru cei care
nu-[i pot permite cheltuielile impuse de editarea [i difuzarea unor lucr`ri,
mai ales despre regiunile considerate neinteresante
din punct de vedere geografic, turistic, istoric.

Pute]i verifica
cu \ncredere pe teren.