Sunteți pe pagina 1din 1

Forma de infinitiv a unui verb in engleza este cea care apare in

dictionar si se formeaza aproape intodeauna prin 'to' + forma de


baza a verbului si nu poate fi folosit ca un verb principal intr-o
propozitie.
Infinitivul
in
engleza
poate
fi
folosit
ca
sisubstantiv, adjectiv sau adverb. Mai jos vei gasi cate un exemplu
pentru fiecare caz in parte pentru a intelege mai bine de cum poti
folosi in mod corect verbul la infinitiv intr-o propozitie
Infinitivul in engleza sub forma de substantiv:
- To dance was his passion {Tu dens uaz hiz peion} = A dansa era
pasiunea lui.
Infinitivul in engleza sub forma de adjectiv:
- Give me a chair to polish {Ghiv mi cer tu poli} = Da-mi un scaun
sa-l lustruiesc.
Infinitivul in engleza sub forma de adverb:
- The teacher returned to help {D ticer ritrnd tu help} = Profesorul
s-a intors ca sa ajute.