Sunteți pe pagina 1din 2

INSTRUCIUNI PENTRU AUTORI

Lucrarile vor avea intre 3000 i 6000 de cuvinte si vor respecta intocmai instructiunile
prezentate mai jos.

Lucrarile trebuie elaborate intr-un stil clar, concis, fara ambiguitati.

Setarea paginii: Marginile textului: 2,5 cm jos, 2,5 cm lateral dreapta, 2,5 cm sus, 2,5 cm lateral
stnga, format pagin A4. Textul va fi scris cu aliniere la un rand, justified.
STRUCTURA LUCRARII SI DETALII DESPRE TEHNOREDACTARE:

TITLUL LUCRRII (centred, bold, Times, 14, CAPS LOOK)


(SPAIU, Times, 14)
Numele i Prenumele autorului (centred, Times, bold, 12)
Locul de munc (acolo unde este cazul)(centred, Times, bold, 12)

(DUBLU SPAIU, Times, 14)


Abstract (Times, bold, 11)
Nu mai mult de 300 de cuvinte. Abstractul trebuie sa specifice clar scopul lucrarii si obiectivele
pe care si le propune autorul in studiul efectuat. Se va redacta cu font Times, 11, italic.
(Spaiu, Times, 11)
Key words: cinci cuvinte cheie, care sa defineasca tema abordata in lucrare Se vor redacta cu
font Times, 11, italic.

(Spaiu dublu, Times, 14)


Introducere (Times, bold, 14)
Introducerea va fi elaborata pe cel mult o pagina, dar nu mai putin de o jumatate de
pagina. Din text trebuie sa se desprinda raspunsul la patru intrebari. (1) Care este
problema pe care o studiaza lucrarea? (2) De ce este importanta problema studiata? (3)
Cum intentioneaza autorul sa raspunda acestei probleme? (4) Cum se raporteaza lucrarea
la literatura de specialitate deja existenta? Aceasta sectiune introductiva trebuie elaborata
intr-o maniera clara, confuziile aparute in comunicarea celor patru raspunsuri avand ca
efect respingerea lucrarii. (Times, 12)

(SPAIU, Times, 14)


Literature review (Times, bold, 14)

Aceasta sectiune trebuie sa cuprinda referiri la literatura din domeniu, aflata in relatie cu
tema lucrarii, aducand in atentie cele mai importante si relevante contributii pe baza
carora autorul isi va construi argumentatia. Se va urmari, in procesul de evaluare final a
materialului, ponderea referirilor la lucrari publicate in jurnale internationale recunoscute
de comunitatea stiintifica. Aceasta sectiune trebuie sa evidentiere faptul ca autorul este
familiarizat cu stadiul cunoasterii in domeniul studiat, ca are o pregatire stiintifica
suficienta care sa ii permita sa isi construiasca o opinie pertinenta asupra problematicii
studiate. (Times, 12)

(SPAIU, Times, 14)


Background Teoretic (Times, bold, 14)
Aceasta sectiune va prezenta (acolo unde este cazul) instrumentele teoretice care vor fi
utilizate: modele, formule de calcul. De asemenea, va face referire la eventuale date
statistice, la sursa lor si la maniera de prelucrare. (Times, 12)

(SPAIU, Times, 14)


Corp lucrare (denumire in functie de specificul temei abordate) (Times,
bold, 14)
In aceasta sectiune (eventual categorie de sectiuni, acolo unde este cazul) autorul va
prezenta si argumenta rezultatele pe care doreste sa le comunice prin intermediul lucrarii.
(Times, 12)

(SPAIU, Times, 14)


Concluzii (Times, bold, 14)
Sectiunea de concluzii trebuie sa acopere trei elemente: (1) rezumarea principalelor
rezultate obtinute, (2) discutarea implicatiilor acestor rezultate, (3) sugestii pentru
cercetari ulterioare. (Times, 12)

(SPAIU DUBLU, Times, 14)


Bibliografie (Times, bold, 12)
Bibliografia va fi redactata in conformitate cu Chicago Manual of Style. Autorii vor accesa
http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html pentru o ghidare rapida. (Times, 10).
Bibliografia este obligatorie si trebuie s cuprind cel puin 10 titluri reprezentative. Nu se accepta note de
subsol, ci doar note de final acolo unde este cazul.