Sunteți pe pagina 1din 2

CONCEPTUL DE

SECURITATE
Securitatea nu este un concept fix,este una dintre acele notiuni care
se refera in acelasi timp la un lucru in sine sau la o stare si un process
sau o serie de procese.
1. SECURITATEAINRELATIILEINTERNATIONALE:oistorieintelectuala
StephenWaltin1991ascrisunarticoldesprerenastereastudiilorstrategiceside
securitateincareenuntadefinitiasecuritatiiasacumeraeaperceputainacelmomentin
comunitateaacademicasiadecidentilorpolitici:securitateapoatefidefinitacastudiul
amenintarilor,utilizariisicontroluluiforteimilitare.Printrepremiselecarestaulabaza
acesteiperceptii,seremarcaideacastatelesuntactoriiprincipaliinrelatiile
internationale,precumsiideeacaexistaorealitateobiectivacarepoatefistudiatasi
observatainmoddetasatdecelcesiopropune.
2. Reformulariconceptuale
ConformluiAyoobdesioricecrizainternaaunuistatpoateficonsiderataunpotential
factordedestabilizareasecuritatiiaceluistat,vadepindeintotdeaunadecontextualspatial
sitemporaldacaoanumitasituatievaficonsiderataoamenintaresaunu.
Problemamigratieiilegalesauadisparitieiuneiresursestategicepoatefivitalapentru
otarasipoateficonsiderataoproblemadesecuritate,pecandinaceeasicircumstantanici
nuseinregistreazaperadarulamenintarilorlaadresasecuritatii.
Lord,Keohane,WallandersiHaftendornpunaccentulpeimportantaresurselor
economiceinrelatiileintrestatesipeefectelepozitvepecareinstitutiileinternational,le
potaveainintarireasecuritatii.Dinpunctdevedereeconomic,oconditiedificilalaacest
nivelpoatedeveinoamenintarelasecuritateastatuluipentrucailpoatedelegitimiza,mai
alesincazulunuistatnedezvoltat.
Institutiileinternationaleaducavantajeinmentinereasecuritatiideoarecemediaza
proceseledintrecosturileconflictelorsibeneficiilelor.
3,Studiulcriticalsecuritatii
Studiulcriticalsecuritatiiesteuncurentanaliticundeinprimulrand,principaliiactoriin
relatiileinternationale(statesaualteentitati)suntconstructiisociale,produseale
conexiuniloristorice,politice,economicesisocialecomplexe.Inal2learand,acestiactori
suntconstituitisireconstituitiprinpracticesocialecarecreeazaintelesuriimpartasite:
acesteprocesecreeazaidentitatisiinteresedinamice.
Securitateaesteopracticacecreeazasisustinegranitelesidiferenteledintresisteme,ea
constituindosumademecanismecepoateajutalaintelegereaevolutieisitransformaii
4. SECURITATEAUMANAunconceptmobilizator

Elementelesecuritatiiumanepotincludeorice:delacatastrofelenaturalepanala
organizareasistemuluidesanatatealuneitari:ideaprincipalestenevoiadeaproteja
viataumanalaniveluleidebaza.ONUadefinitopelargcafreedomfromwantiarmai
apoiafostpreluatasiafostrestransalafreedomfromfear
5. CONCEPTULDESECURITATEINSECOLULXXI
Factoriipolitici,economici,socialisiculturalisuntimportantiincreareauneinotiunisau
uneistrategiidesecuritate,definireainteresuluinational,aluneiidentitatisaua
suveranitatiistatuluiinfluenteazalarandullorconceptualdesecuritate.
CONCLUZII
Celmaiimportantlucruderetinutestecasecuritateanutrebuievazutacaunlucrusauo
stare,eaesteunprocesssiopracticapoliticacevariazasipoatefiidentificataprin
anumitestrategiidecercetare.Securitateavafiintotdeaunalegatadeideadesigurantasi
supravietuire.