Sunteți pe pagina 1din 26

EXTRDAREA I

EXPULZAREA
SSL 2
VALENTINA BULEAC

[EXTRDAREA I EXPULZAREA] VALENTINA BULEAC SSL2

1.EXTRDAREA

A.Considerentegenerale
Extradarea reprezinta cea mai importanta forma de cooperare
judiciara internationala, fiind singura modalitate de prevenire si
combatere a criminalitatii pentru a asigura securtatea statelor, cea
individuala si a ordinii judiciare.
Este o forma a cooperarii judiciare internationale n materie penala,
constnd n procedura prin care un stat suveran (statul solicitat)
accepta sa predea unui alt stat (statul solicitant) o persoana care se
afla pe teritoriul sau si care este urmarita penal sau trimisa n
judecata pentru o infractiune ori este cautata n vederea executarii
unei pedepse n statul solicitant.

11

Poate fi definit ca un act de asistenta juridica prin care un stat pe


teritoriul caruia s-a refugiat un inculpat sau condamnat, care nu
este cetatean al satului solicitant, este predat la cererea statului n
drept a-l urmari penal, judeca sau supune la executarea

1 F. R. RADU, De la extradare la mandatul european de arestare. O privire

istorica si uridica,revista Dreptul, nr. 2/2006

condamnarii penale2 .
Este un act de cooperare a statelor mpotriva infractorilor de un
anumit grad de periculozitate, pentru a impedica sustragerea
acestora, prin refugierea pe teritoriul altui stat, de la raspunderea
penala.

33

Extradarea este un act bilateral, juridic si politic. Este un act


bilateral, deoarece implica cererea de extradare din partea statului
solicitant si predarea infractorului de catre statul solicitat pe
teritorilui caruia se refugiaza. Aceasta poate avea si un caracter
politic, ntruct ea se realizeaza pe baza vointei liber exprimate a
statelor, respectndu-se suveranitatea si independenta lor.Din cele
relatate se observa ca extradarea implica ntotdeauna doua state :
- statul solicitat pe teritoriul careia se gaseste infractorul
(extradare pasiva) ; - statul solicitant cel care cere extradarea
(extradare activa), si poate fi :
statul pe teritoriul careia s-a savrsit infractiunea;
statul mpotriva intereselor caruia a fost savrsita
2

2 Al. Boroi, Drept penal, partea generala, Ed. C. H. Beck, Bucuresti, 2006, p. 55.
3

3 A.S. Tulbure, Extradarea aspecte procesual penale, Revista Drept Penal Nr.

3/2000 pag. 49

[EXTRDAREA I EXPULZAREA] VALENTINA BULEAC SSL2

infractiunea;
4

statul al carui cetatean este infractorul. Ca institutie


juridica de sine statatoare, extradarea a fost reglementata distinct si
n Codul penal Carol al II-lea din 1936, reglementare care
supunea extradarea ndeplinirii unor conditii
de fond stabilite de conventiile internationale sau unor conditii de
reciprocitate dintre state. Acest lucru reprezinta o constanta n
reglementarea extradarii, n sistemul nostru de drept, o
constanta care a contribuit la pastrarea, de-a lungul timpului, a
trasaturilor esentiale ale extradarii.
n Romnia extradarea este reglementata n Constitutie - art.19,
Codul penal- art.9, Legea 302/2004 privind cooperarea judiciara
internationala , astfel cum a fost modificata prin Legea 224/2006 si
Legea 222/2008.Potrivit dispozitiilor imperative din constitutie, n
sistemulromnescextradareasehotarastedejustitie.
Rolul Ministerului Justitiei este circumstantiat cadrului
constitutional si consta, n esenta, n: examenul de regularitate
internationala (verificarea conformitatii cererii cu tratatul aplicabil)
efectuat anterior sesizarii autoritatilor judiciare, n cazul extradarii
pasive, si, respectiv, posterior ncheierii instantei prin care se
stabileste ca sunt ntrunite conditiile legale pentru a se solicita
4

extradarea, n cazul extradarii active; ntocmirea si transmiterea


cererii de extradare; punerea n executare, mpreuna cu Ministerul
Administratiei si Internelor, a hotarrii definitive de extradare,
aprobarea tranzitului. n toate cazurile nsa, mecanismul prevazut
de Legea nr. 302/2004, pentru a respecta dispozitiile Constitutiei,
este de asa natura construit nct hotarrea finala o are instanta
judecatoreasca, nu numai n cazul extradarii pasive (din Romnia),
dar si n cazul cererilor de extradare formulate de Romnia.
Deosebirea ntre extradare si expulzare consta n fapul ca
extradarea este o institutie de asistenta internationala care concura
la judecata penala sau executarea sanctiunii penale, pe cnd
expulzarea este o masura de siguranta, nsasi sanctiunea penala.

B.Conditiipentruextradare
Romnia poate sa predea, la solicitarea de extradare a unui alt stat,
persoanele aflate pe teritoriul sau care sunt urmarite penal sau
trimise n judecata pentru o infractiune ori sunt cautate n vederea
executarii unei pedepse de catre autoritatile judiciare ale statului
solicitant.Analiznd Legea 302 din 2004 si a Legii 296 din 2001 se
observa urmatoarele aspecte privind realizarea extradarii trebuie sa
ndeplineasca urmatoarele conditii referitoare la:
infractiune(faptele savrsite), pedeapsa, infractor(persoana supasa
5

[EXTRDAREA I EXPULZAREA] VALENTINA BULEAC SSL2

extradarii), procedura, competenta.Conditii referitoare la


infractiune:
- sa se fi savrsit o infractiune pe teritoriul statului solicitant,
de catre un cetatean romn ori prin fapta savrsita sa fi fost
lezate interesele statului romn.
- poate fi ceruta extradarea de catre statul romn att pentru
infractiunile consumate ct si pentru infractiunile ramase n stadiul
de tentativa comise pe teritoriul statului romn. Astfel trebuie
ndeplinita conditia dublei incriminari fara de care statul solicitant
n-ar avea dreptul sa-l ceara pe faptuitor, iar statul solicitat nu l-ar
preda, ntruct nu l-ar considera infractor. Se poate acorda
extradarea si n cazul n care fapta respectiva nu este prevazuta de
legea romna, iar pentru acea fapta este exclusa conditia dublei
incriminari print-o conventie internationala la care Romnia este
parte.
Conditii referitoare la pedeapsa:Extradarea este acordata de
Romnia, n vederea urmaririi penale sau a judecatii, pentru
fapte a caror savrsire atrage potrivit legislatiei statului solicitant si
legii romne o pedeapsa privativa de libertate de cel putin un an,
iar n vederea executarii unei pedepse, numai daca aceasta este de
cel putin 4 luni.Astfel, infractiunea pentru care se cere extradarea
6

trebuie sa prezinte o anumita gravitate, n sensul ca trebuie


sanctionata, n legislatia ambelor state, cu o pedeapsa privativa de
libertate.
Conditii referitoare la infractor:
- persoana a carei extradare se cere sa fie cetatean romn.
nsa n situatia n care se cere extradarea unei persoane cu alta
cetatenie trebuie sa specificam urmatoarele. Conform legii nr.
302/2004 statul romn poate cere extradarea unui cetatean strain n
anumite conditii. n primul rnd n Romnia pot fi extradati
cetateni straini n baza unor conventii sau tratate bilaterale sau
multilaterale la care Romnia este parte si pe baza de reciprocitate.
n al doilea rnd, Romnia poate cere extradarea unui cetatean
strain daca infractiunea a fost savrsita pe teritoriul Romniei sau a
adus atingere intereselor statului nostru. n al treilea rnd, se poate
solicita extradarea unui cetatean strain, daca acesta are domiciliul
n Romnia sau este cetatean al unui stat membru al Uniunii
Europene. n al patrulea rnd, se poate cere extradarea unui
cetatean de alta origine, chiar din statul al carui cetatean este, daca
acesta detine si cetatenia romna
- persoana a carei extradare se cere sa se gaseasca pe
teritoriul statului solicitat.
- mpotriva persoanei a carei extradare se cere, trebuie sa fie
7

[EXTRDAREA I EXPULZAREA] VALENTINA BULEAC SSL2

pusa nmiscare actiunea penala


Conditii referitoare la procedura:
- sa existe o cerere de extradare din partea statului solicitant.
- statul care primeste cererea de extradare va trebui sa-l
aresteze pe faptuitor.
- statul solicitant va trebui sa comunice statului solicitat
informatii cu privire la desfasurarea si finalizarea procesului penal
n care este antrenat persoana extradabila.
- statul solicitat va trebui sa comunice statului solicitant data
si loculpredarii persoanei extradate. Conditii referitoare la
competenta:
- infractiunea pentru care se cere extradarea trebuie sa fie
comisa peteritoriul statului Romn sau n strainatate dar sa aduca
atingere intereselor statului nostru. De asemenea, Romnia
poate refuza sa extradeze persoana reclamata pentru o infractiune
care, potrivit legislatiei romne, a fost savrsita n totul sau n parte
14

pe teritoriul sau.
- infractiunea care face obiectul cererii de extradare a fost
savrsita n afara statului solicitant. n aceasta situatie, extradarea,
poate fi refuzata numai daca legislatia statului romn nu
8

autorizaeza urmarirea bunei infractiuni de acelasi fel, savarsita n


afara teritoriului sau, ori nu autorizeaza extradarea pentru
infractiunea care face obiectul cererii.

C.Proceduraextrdrii
n Romnia singura instrititie care are dreptul de a ntocmi si
transmite cererile de extradare n numele statului roman este
Ministerul Jutitiei. Potrivit ultimelor modificari aduse Legii
nr. 302/2004, prin Legea nr. 224/2006 cererea de extradare
poate fi precedata de emiterea unui mandat de urmarire
internationala n vederea extradarii. Mandatul de urmarire
internationala n vederea extradarii se poate emite n situatia
n care, un mandat de arestare preventiva sau de executare a
pedepsei nu mai poate fi dus la ndeplinire datorita faptului
ca, inculpatul a parasit teritoriul statului nostru. Mandatul se
transmite Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala
din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor din
Romnia. Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala
va transmite acest mandat pe canalele proprii Organizatiei
Internationale a Politiei Criminale (Interpol).Mandatul de
urmarire internationala n vederea extradarii contine:
- toate elementele necesare identificarii persoanei urmarite,-

1
0

[EXTRDAREA I EXPULZAREA] VALENTINA BULEAC SSL2

o expunere sumara a situatiei de fapt,- date privind ncadrarea


juridica a faptelor,- cererea de arestare provizorie n vederea
extradarii, n conditiile prevazute la art. 68. din
Legea 302/2004.

C.1.Extradareapasiva(ProcedurancareRomniaestestat
solicitant)
Extradarea pasiva reprezinta o forma a extradarii prin
intermediul careia, la cererea unui stat strain, sunt predate din
Romnia persoanele aflate pe teritoriul sau care sunt urmarite
penal sau sunt trimise n judecata pentru savrsirea unei
infractiuni ori sunt cautate n vederea executarii unei pedepse
sau a unei masuri de siguranta n statul solicitant.
n baza Conventiilor si Tratatelor ratificate, precum si a
prevederilor legislatiei interne, Romnia accepta extradarea
cu ndeplinirea conditiilor mentionate n actele normative
internationale si interne.

C.2.Extradareaactiva(Romniaestestatsolicitant)

Extradarea activa reprezinta o forma a cooperarii judiciare


10

internationale prin intermediul careia, la cererea autoritatilor


romne, statul strain caruia i s-a facut solicitarea preda
persoanele aflate pe teritoriul sau care sunt urmarite penal sau
sunt trimise n judecat a pentru savrsirea de infractiuni ori
sunt cautate n vederea executarii pedepsei.4
Cnd extradarea a fost acordata la cererea statului romn,
persoana extradata va fi adusa n tara si predata de urgenta,
dupa caz, penitenciarului sau autoritatii judiciare competente.
Daca extradatul urmeaza sa execute o pedeapsa definitiva, el
va fi depus la penitenciar. n ipoteza n care extradatul a fost
condamnat n lipsa, el va fi rejudecat la cerere, asigurndu-ise toate drepturile la aparare. n situatia n care extradarea s-a
obtinut n vederea tragerii la raspundere penala, urmarirea si
judecata se vor desfasura potrivit
procedurii de drept intern.

2.EXPULZAREA

A.1.DEFINITIAEXPULZRII
4 I. Retca , Reglementarea regimului extr adarii n legislatia romn a, n Dreptul

nr. 2/2005, p. 165.

11

1
2

[EXTRDAREA I EXPULZAREA] VALENTINA BULEAC SSL2

Expulzarea este o masura de siguranta care se poate


lua fata de o categorie limitata de persoane, si
anume, cea a cetatenilor straini si persoanelor fizice
fara cetatenie, care nu au domiciliul n tara.
Conform Codului penal, articolul 117, prin
expulzare se ntelege masura de siguranta potrivit
careia un cetatean strain sau o persoana fara
cetatenie care nu are domiciliul n tara noastra si
care a comis o infractiune n tara noastra i se
interzice n conditiile legii ramnerea sa pe
teritoriul tarii .
Expulzarea consta n ndepartarea silita de pe
teritoriul tarii a infractorului, cetatean strain sau
persoana fara cetatenie, care nu domiciliaza n
Romnia, daca n urma savrsirii infractiunii,
prezenta lui pe acest teritoriu prezinta pericol
social. Aceasta masura de siguranta este destinata
sa nlature starea de pericol ce decurge din teama ca
cetateanul strain sau apatridul domiciliat n afara
12

teritoriului tarii, care a savrsit o infractiune de


competenta instantelor tarii noastre, ar putea,
ramne n continuare pe acest teritoriu sa
savrseasca noi infractiunii (de exemplu,
infractiunii mpotriva statului, contra autoritatii,
infractiuni economice). Starea de pericol se deduce
din fapta savrsita si din mprejurarile comiterii
acesteia, din legatura ei cu mediul social n care a
fost savrsita. nlaturarea acestei stari este posibila
prin ruperea infractorului de acest mediu, adica,
tinnd seama de conditia sa de strain, prin
interzicerea de a mai ramne pe teritoriul tarii, si,
ca urmare, prin ndepartarea silita de pe acest
teritoriu.
Corespunzator dreptului statului de a stabili
conditiile de intrare a strainilor, este dreptul statului
de a refuza unui strain continuarea sederii pe
teritoriul national si, ca urmare, de a recurge la
expulzarea sa. Prin expulzare se ntelege obligarea
strainului sa paraseasca teritoriul statului unde si
13

1
4

[EXTRDAREA I EXPULZAREA] VALENTINA BULEAC SSL2

are resedinta.
n ceea ce priveste nsa conditiile de exercitare a
dreptului statului de a expulza strainii, dreptul
international impune anumite limite. Se considera,
astfel, ca aceste conditii nu trebuie sa fie inutil de
drastice, sa se permita, eventual, expulzatului, sa- si
aleaga statul spre care sa fie expulzat, sa se
respecte, n legatura cu expulzarea, drepturile
elementare ale persoanei, cum ar fi excluderea
violentei, a detentiei ilegale.
Articolul 13 al Pactului international privind
drepturile civile si politice adoptat de Adunarea
Generala a O.N.U. n 1966, stabileste ca Un strain
care se afla n mod legal pe teritoriul unui stat,
parte la acest pact nu poate fi expulzat dect ca
urmare a unui decizi luate, n conformitate cu legea
si daca ratiuni imperioase de securitate nationala nu
se opun, el trebuie sa aiba posibilitatea de a
prezenta motivele care pledeaza mpotriva
expulzari sale si de a obtine reexaminarea cazului
14

sau de catre o autoritate competenta .


Exista nsa si alte limite ale expulzarii. Astfel,
potrivit articolul 33 din Conventia privind statutul
refugiatilor din 28 iulie 1951 adoptata de
Conferinta O.N.U a plenipotentiarilor, un strain nu
trebuie expulzat ntr-o tara sau un teritoriu n care
persoana sau libertatea sa ar fi amenintate pe motiv
de rasa, religie, cetatenie sau opinii politice.
Expulzarea, ca masura de siguranta, se deosebeste
de expulzarea ca masura administrativa, prin faptul
ca cea dinti se ia numai fata de strainul care a
savrsit o infractiune si prezinta pericolul savrsiri
unor noi fapte si numai de catre instantele de
judecata prin hotarrea de condamnare. Expulzarea
administrativa se ia, asa cum o arata si denumirea,
de catre organele administrative, fata de straini
considerati indezirabili pe teritoriul tarii, desi nu au
savrsit fapte ilicite.

15

1
6

[EXTRDAREA I EXPULZAREA] VALENTINA BULEAC SSL2

A.2.CONDITIIREFERITOARELA
INFRACTIUNENCAZULEXPULZARII
Pentru ca instanta de judecata sa poata aplica masura de
siguranta a expulzarii, trebuie sa constate ndeplinirea
anumitor conditii.n primul rnd, instanta trebuie sa
constate, ca s-a savrsit o infractiune. Desi, legea un
precizeaza natura si gravitatea infractiuni savrsite,
consideram ca aceasta trebuie sa prezinte un anumit
grad de pericol social concret, pentru ca, n caz contrar,
e greu de acceptat ca dispunerea masurii este justificata.
n al doilea rnd, trebuie stabilit ca infractorul are
calitatea de cetatean strain sau apatrid cu domiciliul n
strainatate. n principiu, aceasta calitate trebuie
ndeplinita n momentul savrsiri infractiuni, dar
calitatea este absolut necesara sa existe n momentul n
care se dispune masura. Prin urmare, daca ipotetic
faptuitorul a dobndit calitatea de cetatean romn n
16

intervalul scurs ntre momentul savrsirii infractiuni si


momentul n care se pronunta condamnarea, masura de
siguranta a expulzarii nu mai poate fi luata pentru ca un
stat nu-si poate expulza proprii cetatenii.
O alta conditie se refera la constatarea pericolului n
fiecare caz dat, n sensul ca ramnerea infractorului
strain pe teritoriul tarii este o premisa obiectiva a
savrsirii de noi infractiunii.
A patra conditie care poate fi ndeplinita se refera la
faptul ca nainte de a aplica aceasta masura de siguranta,
instanta trebuie sa constate, ca n tara n care urmeaza sa
fie expulzat strainul, nu exista pericolul ca acesta sa fie
supus la tortura sau sa fie condamnat la moarte.

B.1CONDITIIDEEXPULZAREA
INFRACTORULUI

17

1
8

[EXTRDAREA I EXPULZAREA] VALENTINA BULEAC SSL2

Conditiile legale ale expulzarii sunt:sa fie vorba de un


cetatean strain care nu are domiciliul n tara;cetateanul
strain a savrsit o infractiune la noi n tara;daca
expulzarea nsoteste pedeapsa nchisorii, punerea n
executare a
expulzarii se face dupa executarea pedepsei (aceasta
masura a expulzarii nu nsoteste pedeapsa, ea se pune n
executare de ndata).
Reiese din cele de mai sus ca expulzarea este limitata de
cetatenii straini sau persoane fara cetatenie, care nu au
domiciliul n tara si care au comis infractiuni; numai
aceste persoane pot fi expulzate. n cazul cnd s-a
aplicat si pedeapsa nchisorii, masura se aduce la
ndeplinire dupa executarea pedepsei cu nchisoarea.

18

B.2.PROCEDURAEXPULZARII
DELIBERAREASILUAREAHOTARRIIDE
EXPULZARE
Luarea masurii expulzarii se face cu respectarea unor
reguli. Astfel, instanta care dispune luarea masurii
expulzarii trebuie sa constate care este cetatenia
strainului infractor sau care este tara unde si are
domiciliul infractorul fara cetatenie, aceasta ntruct
luarea masurii respective trebuie sa aiba o destinatie
precisa, explicit sau implicit stabilita, astfel nct
executarea masurii sa poata practic avea loc. Primirea
unui strain expulzat poate fi refuzata de orice stat al
carui cetatean nu este acel strain sau pe teritoriul caruia
strainul fara cetatenie nu are domiciliu. Odata iesit din
tara, strainul expulzat este liber sa locuiasca n orice alta
tara n care s-ar ngadui aceasta.
Instanta trebuie sa mentioneze n hotarre ca, masura
19

2
0

[EXTRDAREA I EXPULZAREA] VALENTINA BULEAC SSL2

este luata pe durata nedeterminata, deoarece n astfel de


cazuri este foarte dificil sa se stabileasca mai dinainte
ct va dura starea de pericol. Desi legea nu prevede
posibilitatea luarii masurii pe timp limitat totusi
principiile generale aplicabile n aceasta materie nu se
opun ca expulzarea sa fie luata temporar, atunci cnd se
stie cu siguranta ca starea de pericol este temporara. n
concret, n aceste cazuri nu se indica o data, ci un
moment legat de producerea unui eveniment, care si
nceteaza efectele odata cu disparitia mprejurarilor care
faceau ca prezenta infractorului pe teritoriul tarii sa fie
socotita ca reprezentnd o stare de pericol.
Daca persoana expulzata ar dobndi ulterior calitatea de
cetatean romn (de exemplu: prin casatorie), masura va
putea, dupa caz, sa fie ridicata sau nlocuita cu alta
masura de siguranta.

REVOCAREAEXPULZARII
20

Masura de siguranta a expulzarii nsoteste de regula


pedeapsa nchisorii, luarea acestei masuri implicnd
savrsirea unei infractiuni cu un grad de pericol marit.
Executarea masurii expulzarii este reglementata n
articolul 438 Codul de procedura penala. Procedura de
punere n aplicare difera dupa cum masura de siguranta
nsoteste sau nu pedeapsa nchisorii.
Cnd prin hotarrea de condamnare la pedeapsa
nchisorii s-a aplicat si masura de siguranta a expulzarii,
n mandatul de executare a pedepsei nchisorii, se va
face mentiunea ca la data eliberarii, condamnatul sa fie
predat organelor.
n practica judiciara pot exista situatii cnd infractorilor
straini, care executa pedeapsa nchisorii, li se acorda,
din oficiu sau la cerere, eliberarea conditionata. Desigur,
ca n asemenea situatii, motivele care au stat la baza
eliberarii conditionate trebuie sa duca si la revocarea
masurii expulzarii.

21

2
2

[EXTRDAREA I EXPULZAREA] VALENTINA BULEAC SSL2

Revocarea poate sa fie dispusa de catre instanta si dupa


executarea pedepsei cu nchisoarea, cnd, de exemplu,
cetateanul strain devine prin casatorie cetatean romn.
De mentionat, ca n practica judiciara, se ivesc
numeroase dificultati n privinta executarii acestei
masuri de siguranta si de aceea instantele judecatoresti
procedeaza n prealabil la verificari atente pentru a
stabili daca masura respectiva este executabila.
Totodata, potrivit dispozitiei din articolul 117 alineatul
ultim Codul penal, asa
cum a fost modificat prin Legea nr. 20/1990, ca urmare
a aderarii tarii noastre la Conventia mpotriva torturii si
a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau
degradante, infractorii straini care au fost condamnati
pentru infractiuni savrsite n tara noastra, nu vor fi
expulzatii daca exista motive serioase de a se crede ca
vor fi supusi la tortura n tarile n care vor fi expulzati.

22

3.ASEMANARIISIDEOSEBIRIDINTRE
EXTRADARESIEXPULZARE
O prima asemanare ntre extradare si expulzare o
presupune faptul ca se aplica numai infractorului
cetatean strain sau fara cetatenie cu domiciliul n
strainatate.
Totodata nici una din cele doua masuri nu se va lua n
eventualitatea n care infractorul strain sau fara cetatenie
cu domiciliul n strainatate risca sa fie supus torturii sau
sa i se aplice pedeapsa capitala.
De asemenea, n cazul ambelor institutii trebuie sa se fi
comis o infractiune astfel nct, acestea sa poata fi
aplicate, deosebindu-se nsa prin faptul ca, n cazul
extradarii infractiunea trebuie sa se fi savrsit pe
teritoriul statului solicitant, pe cnd n cazul expulzarii
infractiunea trebuie sa se fi savrsit pe teritoriul statului
nostru.
O alta deosebire ntre cele doua institutii este din punct
23

2
4

[EXTRDAREA I EXPULZAREA] VALENTINA BULEAC SSL2

de vedere procedural. Astfel, expulzarea se deosebeste


de extradare ntruct cea dinti se dispune din oficiu de
catre autoritatile judiciare, ca urmare a comportarii
necorespunzatoare n tara noastra a strainului sau a
persoanei fara cetatenie care nu domiciliaza n Romnia,
n timp ce extradarea se dispune la cererea unui stat, pe
baza de conventii internationale de reciprocitate sau n
temeiul legii de extradare, datorita faptului ca persoana
respectiva a avut o comportare necorespunzatoare n
strainatate.

4.BIBLIOGRAFIE
1.Al.Boroi, Drept penal, partea generala, Ed. C. H. Beck,
Bucuresti, 2006
2.A.Boroi,I.Rusu- Cooperare judiciara n materie penala, ed.
C.H.Beck 2008
3.A.S.Tulbure,A.M.Tatu-Tratat de drep procesual, ed. All Beck
2001

24

4.A.S.Tulbure, Extradarea aspecte procesual penale, Revista


Drept Penal Nr. 3/2000
5.I.Retca, Extradarea cetatenilor romni, Revista Dreptul Nr.
8/2004
6.I.Retca, Reglementarea regimului extr adarii n legislatia
romna, n Dreptul nr. 2/2005,
7.F.R.Radu, De la extradare la mandatul european de arestare. O
privire istorica si juridica, revista Dreptul, nr. 2/2006
8.CameliaSerbanMorareanu- Drept procesual penal : curs
universitar . Ed. a 2-a, rev. - Bucuresti , Editura Hamangiu, 2009
9.ConstitutiaRomniei
10.Legeanr.302din28iunie2004privindcooperareajudiciara
internationalanmateriepenala
11.Legea296din7iunie2001privindextradarea
12.http://www.just.ro13.http://www.scrigroup.com/legislatie

25

2
6

26

[EXTRDAREA I EXPULZAREA] VALENTINA BULEAC SSL2