Sunteți pe pagina 1din 1

Numele si prenumele:

Lucrare scris la matematic pe semestrul I


Clasa a V-a
6p

1. Scriei urmtoarele numere n litere


a) 26
b)7943

6p

2. Scriei urmtoarele numere n cifre


a) dou sute trei
b) cinci mii doi

6p
22p

2
3
0
3. Ordonai cresctor numerele: 23 , 2 , 203, 3 , 2 , 0

4. S se calculeze:
a) 574 875
e) 1 2 3 .......... 134

7p

b) 439 348

c) 17 19

[52 6 (106

212 : 28 6) 10]
f) 15 23 10

5. S se rezolve ecuaiile i inecuaiile:


x

5 17
a)
b) 3 x 5 11

c)

5x 3 18

4p
6. Calculai media aritmetic a numerelor: 12, 27, 35, 26
6p

7. Comparai urmtoarele numere:


14
2
3
a) 5 ....... 5
b) 8 ....... 4
13

9p

3
5
c) 8 ....... 4

7. Fie mulimea A {14,18, 20, 27,30,33,36,50, 65} .


a) Scriei toate numerele din mulimea A divizibile cu 2:
b) Scriei toate numerele din mulimea A divizibile cu 3:
c) Scriei toate numerele din mulimea A divizibile cu 5:
4p

8. Aflai suma tuturor numerelor de forma 23x divizibile cu 2.


Toate subiectele sunt obligatorii
10p din oficiu si 20p pentru activitatea la ora

d) 625 : 25
g) 23 4 2 98 : 97