Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Data: 22.05.2014
Clasa: a VIII-a
Obiectul: Matematic - Geometrie
Profesor: Lukacs Tiberiu
Unitatea de nvare: Cilindrul circular dret
Tema lectiei! Cilindrul circular dret."lica#ii.
Tiul lectiei: $nsu%ire de noi cuno%tin#e.
Cometen e secifice:
1. & utili'e'e roriet#i ale (i)urilor %i corurilor
)eometrice *n robleme de demonstra#ie %i de calcul +
2. & recunoasc %i s utili'e'e *n di,erse conte-te. inclusi, *n cotidian. roriet#i simle ale corurilor )eometrice+ s
desene'e rere'entarea lan a unor coruri )eometrice cunoscute
/. & utili'e'e *n situa#ii ractice metode adec,ate de calcul entru lun)imi. un)0iuri. arii %i ,olume. recum %i trans(ormri ale
unit#ilor de msur

Obiective oeraionale:
112 & recunoasc cilindrul %i elementele comonente
122 & determine modurile de ob#inere a unui cilindru
1/2 & determine (ormulele ariilor %i ,olumului cilindrului
142 & re'ol,e robleme cu a3utorul (ormulelor.
!trate"ii didactice:
a2 Metode si rocedee! con,ersa#ia. e-erci#iul. e-lica#ia+
b2 Mi3loace de reali'are! manualul. cule)eri. tabla. creta. cilindru din 04rtie. modelare e calculator. ro)ramul Goo)le &ketc05 i Cabri /6+
c2 7orme de or)ani'are! (rontal. indi,idual.
DE!#$%URAREA &EC'IEI
Etaele leciei
(tim)
Obiec
tive
Coninutul
leciei
!trate"ii
didactice
*odaliti
de
evaluare
I.Moment
or)ani'atoric

8! Creea' condi#iile necesare des(%urrii lec#iei. Veri(ic re'en#a ele,ilor.
9! &e re)atesc cu cele necesare entru lec#ie. &e asi)ur ordinea %i discilina. Con,ersa#ia
II. Catarea
aten#iei %i
,eri(icarea temei
8! Veri(ic tema (rontal. iar *n ca'ul *n care nu s-au utut re'ol,a e-erci#iile acas. se re'ol,
la tabl.
9! Citesc tema cu aten#ie. corectea' unde au )re%it sau comletea'.
Con,ersa#ia
"recieri
,erbale
III.8reci'area
temei %i a
obiecti,elor
oera#ionale
8!"st'i la ora de matematic ne rounem s studiem un alt cor )eometric %i anume
cilindrul.La s(4r%itul orei ar trebui s %ti#i cum se desenea' un cilindru. roriet#i. moduri
de ob#inere. %i (ormulele entru arii %i ,olum
9! 9le,ii ascult cu aten#ie %i con%tienti'ea' obiecti,ele
Con,ersa#ia
IV.8re'entarea
noilor cuno%tin#e 11+
12+
1/+
14+
Cilindrul circular dret
:ere'entare
8!Ce este ba'a unui cilindru;
9!un cerc
8!Care este lun)imea %i aria cercului;
9!
2
A R = si 2
cerc
L R =
8!Cu cine este e)al )eneratoarea;
9! cu *nl#imea
<<=-Generatoare e)al cu *nl#imea 11=
1"-:a'a ba'ei
1b#inerea cilindrului
8!Cine imi oate sune cum se oate ob#ine un cilindru;
9!incearca s )seasc modalit#i de ob#inere
Con,ersa#ia
9-lica#ia
9-erci#iul
"recieri
,erbale
" <
"= <=
1
1=
IV.8re'entarea
noilor cuno%tin#e
11+
12+
1/+
14+
8!5n cilindru se oate ob#ine!
-rin *n(%urarea unui dretun)0i>ele,ii rimesc o demonstratie2
-rin rotirea unui dretun)0i *n 3urul unei laturi >ele,ii ,i'ionea' o alica ie ce simulea'
acest mod de ob inere2
9!ele,ii iau noti#e
&ec#iuni rin cilindru
8! 8rin sec#ionarea unui cilindru cu un lan aralel cu ba'a se ob#in 2 cilindrii mai mici.
&ec#iunea ,a (i un cerc cu ra'a e)al cu cea a ba'ei.
8!&ec#iunea a-ial a unui dretun)0i are (orma unui dretun)0i
6eterminarea (ormulelor
8!Ce le)tur e-ist *ntre cilindru %i rism;
9!"u ba'ele e)ale. )eneratoarea este casi muc0ia rismei e)al cu *nl#imea
8!:e,enind la (ormarea unui cilindru rin *n(%urarea unui dretun)0i. "ria dretun)0iului
ce ,a de,eni entru cilindru;
9!arie lateral.
8!<a'a dretun)0iului ce ,a de,eni entru cilindru;
9!Lun)imea cercului ba'ei
8!$nl#imea dretun)0iului ce ,a de,eni entru cilindru;
9!$nl#imea cilindrului.
8! 6eci aria dretun)0iului "<C6 ,a (i e)al cu aria laterala a cilindrului.
l ABCD
A A =
l
A L h =
2 2
l
A R h RG = =
8!Ce inseamn aria total;
9!&uma ariilor sura(e#elor cilindrului
2
t l b
A A A = +
2
2 2 2 > 2
t
A RG R R G R = + = +
8! 7ormula ,olumului cilindrului seamn cu (ormula ,olumului rismei
2
b
V A h R G = =
8! &e roun sre re'ol,are urmtoarele robleme!
12 5n cilindru circular dret are *nl#imea de ?cm %i ra'a ba'ei de 4 cm. & se a(le aria
ba'ei. aria lateral . aria total %i ,olumul cilindrului
Con,ersa#ia
9-lica#ia
9-erci#iul
"recieri
,erbale
:e'ol,are!
5n ele, re'ol, roblema la tabl
$nl#imea cilindrului este e)al cu )eneratoarea.
2 2 2
4 1@
b
A R cm = = =
2
2 2 4 ? @4
l
A RG cm = = =
2
2 > 2 2 4 >4 ?2 A@
t
A R R G cm = + = + =
2 2 /
4 ? 12? V R G cm = = =
22 5n dretun)0i cu lun)imea de 10

cm %i l#imea de @ cm se rote%te *n 3urul l#imii.


& se calcule'e aria lateral %i ,olumul corului ob#inut.
:e'ol,are!
Corul ob#inut este un cilindru
2
10 @ @0 Al cm cm cm = =
2
V R G =
2
G l
L R
=
=
10 2
5
R
R cm
=
=

2 /
5 @ 150 V cm = =
"recierea
acti,it#ii ele,ilor
8! Voi arecia cu note *n caietul de e,aluare ele,ii care au (ost acti,i *n timul orei Con,ersa#ia
Caietul de
e,aluare.
8reci'area %i
e-licarea temei
8!"nun# tema entru acas!
9!notea' tema Con,ersa#ia
T9M"
1. :a'a unui cilindru circular dret este de 12 cm. iar aria lateral este de
2
B2 cm .
Calculea' aria sec#iunii a-iale. ,olumul %i aria total a cilindrului.
2. :a'a %i )eneratoarea unui cilindru circular dret sunt direct roor#ionale cu 4 %i 5. iar aria sa lateral este de
2
1@0 cm .
Calculea' aria total %i ,olumul cilindrului.