Sunteți pe pagina 1din 12

Şcoala Gimnaziala „Constantin Teodorescu”-Razboieni, Ion Neculce

PROIECT DIDACTIC

Clasa: a VII-a

Data: 4.05.2013

Profesor: Cristea Maria

Disciplina : Matematica (Algebră)

Unitatea de învăţare: Calcul algebric

Subiectul : Calcul algebric

(𝐅𝐨𝐫𝐦𝐮𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐥𝐜𝐮𝐥 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐜𝐮𝐫𝐭𝐚𝐭, 𝐝𝐞𝐬𝐜𝐨𝐦𝐩𝐮𝐧𝐞𝐫𝐢 𝐢𝐧 𝐟𝐚𝐜𝐭𝐨𝐫𝐢, 𝐞𝐜𝐮𝐚ţ𝐢𝐢 𝐝𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚 𝐱 𝟐 = 𝐚, 𝐮𝐧𝐝𝐞 𝐚𝛜𝐐+ )

Tipul lecţiei : Lecţie de consolidare şi evaluare

Competenţe generale:

1. Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care au fost definite
2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunţurile matematice
3. Utilizarea algoritmilor şi conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a unei situaţii concrete
4. Analiza şi prelucrarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii problemă

Competenţe specifice:
1. Identificarea unor reguli de calcul numeric sau algebric pentru simplificarea unor calcule;
2. Utilizarea operatiilor cu numere reale si a propritatilor acestora in rezolvarea unor ecuatii si a unor inecuatii;
3. Aplicarea regulilor de calcul si folosirea parantezelor in efectuarea operatiilor cu numere reale;
4. Redactarea rezolvarii ecuatiei 𝑥 2 = 𝑎, 𝑢𝑛𝑑𝑒 𝑎𝜖𝑄+ in multimea numerelor reale;
5. Traspunerea unei situatii-problema in limbajul ecuatiilor, rezolvarea problemelor obtinute si interpretarea rezultatului.
Obiectivele operaţionale ale lecţiei:
La sfârşitul orei elevii vor fi capabili:
O1: să enunţe formulele de calcul prescurtat invatate ;
O2: să efectueze corect operatii cu numere reale reprezentate prin litere;

O3: să folosească formulele de calcul presurtat si sa le aplice corect in rezolvarea exercitiilor si problemelor

O4 :să efectueze corect descompunerea in factori primi ai unei expresii algebrice

O5 :să resolve corect ecuatii

O6 :sǎ prezinte in mod coerent solutia unei probleme ,utilizand modalitati variate de exprimare.

Mijloace şi strategii didactice

1. Materiale suport: tabla, caiete, fişe de lucru, creta.


2. Metode: conversaţia, munca individuala, exercitiul, demonstratia, explicatia
3. Forme de evaluare: scrisă
4. Forme de organizare a activităţii: frontal, individual
5. Bibliografie: www.mateinfo.ro, www.mate30.lx.ro, www.didactic.ro ,
 Manual pentru clasa a VI-a, autori:Ion Petrica, Victor Balseanu, Ioroslav Chebici, Editura Petrion
 Culegere de probleme de matematică clasa a VI- a – Dan Zaharia , Maria Zaharia, Editura Paralela 45.
Etapele lecţiei

1. Moment organizatoric
2. Captarea atenţiei
3. Verificarea cunostintelor insusite
4. Anuntarea temei si a obiectivelor
5. Consolidarea cunostintelor
6. Obtinerea performantei si asigurarea feed – back-ului
7. Incheierea lectiei
Desfăşurarea lecţiei
Strategia didactică
Etapele lecţiei OB. Conţinutul instructiv-educativ
Metode şi Forme de
procedee activitate
1.Moment Asigur condiţiile necesare începerii lecţiei.
organizatoric Verific prezenţa; notez absenţele Conversaţia
(2 min)

1. Captarea Elevii sunt anunţaţi ca vor primi un test de 30 min


atenţiei (2 min) Inainte de a le fi împărţite testele recapitam materia Conversatia Frontală

3. Verificarea Anunţ obiectivele lecţiei


cunoştinţelor Elevii vor răspunde la întrebări de tipul:
însuşite Care sunt formulele de calcul prescurtat?
(consolidarea O1 Elevii raspund, pe rand, la intrebarile profesorului: Frontala
acestora) O2 (𝑎 + 𝑏)2 = 𝑎2 + 2𝑎𝑏 + 𝑏 2 ;
(15 min) O3
(𝑎 − 𝑏)2 = 𝑎2 − 2𝑎𝑏 + 𝑏 2 ;
O4 Conversatia
(𝑎 + 𝑏)(𝑎 − 𝑏) = 𝑎2 − 𝑏 2 ; Exercitiul
Demonstratia
Se propun spre rezolvare urmatoarele exercitii:
1 . Sa se efectueze:
a)(𝑥 + 4)2 =
Strategia didactică
Etapele lecţiei OB. Conţinutul instructiv-educativ
Metode şi Forme de
procedee activitate
𝑏 2
𝑏) (𝑎 + ) =
2
Rezolvare:
1)(𝑥 + 4)2 = 𝑥 2 + 2 ∙ 𝑥 ∙ 4 + 42 = 𝑥 2 + 8 ∙ 𝑥 + 16
𝑏 2 𝑏 𝑏 2 𝑏2
2) (𝑎 + 2) = 𝑎2 + 2 ∙ 𝑎 ∙ 2 + (2) =𝑎2 + 𝑎 ∙ 𝑏+ 4

2. Sa se calculeze patratul numarului 2√3 + √5.

Rezolvare:
2 2 2
(2√3 + √5) = (2√3) +2∙ 2√3 ∙ √5+(√5) =12+4∙ √3+5=17+4∙ √3.
3. Sa se efectueze: (2𝑥 2 − 5𝑦)2 =

Rezolvare:(2𝑥 2 − 5𝑦)2 =(2𝑥 2 )2 − 2 ∙ 2𝑥 2 ∙ 5𝑦 + (5𝑦)2=4𝑥 4 − 20 ∙ 𝑥 2 ∙ 𝑦 + 25𝑦 2

4. Sa se calculeze patratul numarului 2√2 − √6.

Rezolvare:
2 2 2
(2√2 − √6) =(2√2) − 2 ∙ 2√2 ∙ √6 + (√6) =8-4∙ √12 + 6 = 14 −8∙ √3.
Conversatia
5. Sa se efectueze:a) (4xy+3)(4xy-3)= Exercitiul
5√3 5√3 Demonstratia
b)( + √2) ( − √2)=
2 2

Rezolvare:
Strategia didactică
Etapele lecţiei OB. Conţinutul instructiv-educativ
Metode şi Forme de
procedee activitate
a)(4xy+3)(4xy-3)=(4xy)2 − 9 = 16𝑥 2 𝑦 2 − 9
2
5√3 5√3 5√3 75 67
b) ( + √2) ( − √2)=( ) − 22 = − 2= 4 .
2 2 2 4

2
6. Sa se calculeze: a) Media aritmetica a numerelor 𝑥 = (3 − √5) si y= (√5 + 1)2

R.10-2√5

b) Media geometruca a numerelor: 𝑥 = 6 + 3√3 𝑠𝑖 𝑦 = 6 − 3√3 R.3

Ce este descompunerea in factori? Care sunt metodele de descompunere in factori?

Se propun spre rezolvare urmatoarele exercitii:

Descompunerea in factori este procedeul de modificare a unei expresii care este scrisa ca o
suma de doi sau mai multi termeni, intr-o expresie scrisa sub forma unui produs de doi sau
mai multi factori.

Metodele de descompuneri in factori sunt:

Metoda factorului comun

Exemplu: 5𝑥 + 35𝑦 = 5(𝑥 + 3𝑦)

Metode folosind formule de calcul prescurtat

Exemplu:
Strategia didactică
Etapele lecţiei OB. Conţinutul instructiv-educativ
Metode şi Forme de
procedee activitate
𝑎) 𝑥 2 + 4𝑥 + 4 = 𝑥 2 + 2 ∙ 𝑥 ∙ 2 + 22 = (𝑥 + 2)2

𝑏) 𝑥 2 − 8𝑥 + 16 = (𝑥 − 4)2

𝑐) 9𝑥 2 + 6𝑥 + 1 = (3𝑥 + 1)2

𝑑) 25𝑥 2 − 10𝑥 + 1 = (5𝑥 − 1)2

𝑒) 25𝑥 2 − 36 = (5𝑥 − 6)(5𝑥 + 6)

Gruparea termenilor

In expresii cu multi termeni putem grupa termenii astfel incat in aceste grupari sa putem
aplica una dintre modalitatile de descompunere cunoscute. Gruparea a fost eficienta daca ne
apare un factor comun pentru intreaga expresie, sau putem aplica o formula ca sa finalizam
descompunerea.

Exemple:

𝑎𝑥 + 𝑎𝑦 − 7𝑥 − 7𝑦 = 𝑎(𝑥 + 𝑦) − 7(𝑥 + 𝑦) = (𝑥 + 𝑦)(𝑎 − 7)

4𝑥 2 − 25 + 4𝑥𝑦 + 𝑦 2 =(2𝑥 + 𝑦)2 − 52 = (2𝑥 + 𝑦 + 5)(2𝑥 + 𝑦 − 5).

Metode combinate (artificii de calcul)

Exemplu : 𝑥 2 + 7𝑥 + 12 = 𝑥 2 + 3𝑥 + 4𝑥 + 12 = 𝑥(𝑥 + 3) + 4(𝑥 + 3) = (𝑥 + 3)(𝑥 + 4)

𝐄𝐜𝐮𝐚ţ𝐢𝐢 𝐝𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚 𝐱 𝟐 = 𝐚, 𝐮𝐧𝐝𝐞 𝐚𝛜𝐐+


Strategia didactică
Etapele lecţiei OB. Conţinutul instructiv-educativ
Metode şi Forme de
procedee activitate
Se propun spre rezolvare urmatoarele exercitii:

1.Sa se rezolve ecuatiile:

a) x2 = 25

b)4𝑥 2 − 49=0
7
c) 𝑥 2 = 19

2.Fie 𝑥1 𝑠𝑖 𝑥2 (𝑥2 > 𝑥1 ) solutiile ecuatiei:


48 4(𝑥−1)
= . Atunci 𝑥2 − 𝑥1 =
𝑥−1 3

a) 8 b) 4 c) 2 d) 12

3. Aflati lungimea laturii unui patrat a carui arie este egala cu 1,44 𝑐𝑚2.

O1
3. Obtinerea Impart elevilor un test de evaluare a cunoştintelor dobândite. Individuală
performantei si O2
asigurarea feed-
back-ului (30 O3
min)
O4
Strategia didactică
Etapele lecţiei OB. Conţinutul instructiv-educativ
Metode şi Forme de
procedee activitate
4. Incheierea Tema pentru acasă va fi exerciţiile din test.
lectiei Elevii sunt atenţi la aprecierile făcute de către profesor si notează tema pentru ora Conversatia Frontala
(1 min) viitoare.
Fisa de lucru-recapitulare

𝑏 2
1 . Sa se efectueze: a) (𝑥 + 4)2 = 𝑏) (𝑎 + 2) =

2. Sa se calculeze patratul numarului: 2√3 + √5.

3. Sa se efectueze: (2𝑥 2 − 5𝑦)2 =


4. Sa se calculeze patratul numarului 2√2 − √6.
5√3 5√3
5.Sa se efectueze:a) (4xy+3)(4xy-3)= b) ( + √2) ( − √2)=
2 2
6. Sa se calculeze:
2
a) Media aritmetica a numerelor: x=(3 − √5) si y= (√5 + 1)2
R.10-2√5
b) Media geometrica a numerelor: 𝑥=6+3√3 𝑠𝑖 𝑦 = 6-3√3
R.3
7.Descompuneti in factori:
a)5𝑥 + 35𝑦 =
𝑏) 𝑥 2 − 8𝑥 + 16 =
𝑐) 9𝑥 2 + 6𝑥 + 1 =
𝑑) 25𝑥 2 − 10𝑥 + 1 =
e) 𝑎 𝑥 + 𝑎𝑦 − 7 𝑥 − 7𝑦 =
f) 4𝑥 2 − 25 + 4𝑥𝑦 + 𝑦 2 =
𝑔) 𝑥 2 + 7𝑥 + 12 =
8.Sa se rezolve ecuatiile:
a) x2 = 25
b)4𝑥 2 − 49=0
7
c) 𝑥 2 = 19
9. Aflati lungimea laturii unui patrat a carui arie este egala cu 1,44 𝑐𝑚2.
2.Fie 𝑥1 𝑠𝑖 𝑥2 (𝑥2 > 𝑥1 ) solutiile ecuatiei:

48 4(𝑥−1)
= .
𝑥−1 3
Atunci 𝑥2 − 𝑥1 este egal cu :

a) 8 b) 4 c) 2 d) 12
TEST DE EVALUARE- RAPOARTE, PROCENTE SI PROPORTII

Se acorda 10 punct din oficiu ! Timp efectiv de lucru 30 minute

SUBIECTUL I (30p) – Se trec numai rezultatele

5p 1. Rezultatul calculului  x  5 este egal cu ...


2

5p 2. Forma descompusă a expresiei x 2  6 x  9 este egală cu …


5p 3. Solutia pozitiva a ecuatiei 𝑥 2 =25 este...
5p 4. Media geometrica a numereler 𝑥 = 3 − √5 si 𝑦 = 3 + √5 este....
5p 5. Daca 𝑎2 − 𝑏 2 = 12 si 𝑎 − 𝑏 = 3, atunci 𝑎 + 𝑏 este egal cu … ..
5p 6. Daca aria unei camere in forma de patrat este de 36 𝑐𝑚2 , atunci perimetrul camerei este
egal cu....
SUBIECTUL al II - lea (30p) – Se trec rezolvările complete

10p 1. Rezolvati in R ecuatia: 27-3(𝑥 + 2)2 = 0


10p 2. Descompuneti in factori primi expresia x 2  2 x  3 .
10p 3. Fie x, y ∈ 𝑅. Calculati (2𝑥 + 𝑦)2 -(2𝑥 − 𝑦)2

SUBIECTUL al III- lea (30p) – Se trec rezolvările complete


2 2
15p 1. Aratati ca 𝑥 = (√2 + √7) -(1 + √14) este intreg.
15p 2. Daca 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑅 𝑠𝑖 𝑎 − 𝑏 = 2, calculat𝑖 𝑎2 + 𝑎 − 2𝑎𝑏 + 𝑏 2 − 𝑏.

Succes!
Barem de corectare si notare

Se acorda 10 puncte din oficiu.

1. 𝑥 2 − 25𝑥 + 25 5p
Subiectul I
2. (𝑥 − 3)2 5p
3. 𝑥 = 5 5p
4.2 5p
5.4 5p
6.24 5p

Subiectul al 1.27-3(𝑥 + 2)2=0


II-lea (𝑥 + 2)2 = 9
𝑥 + 2 = 3 sau 𝑥 + 2 = −3 5p
𝑥 = 1 sau 𝑥 = −5 5p
2.𝑥 2 + 2𝑥 − 3 = 𝑥 2 + 3𝑥 − 𝑥 −
3= 5p
= 𝑥(𝑥 + 3) − (𝑥 + 3) = 3p
= (𝑥 + 3)(𝑥 − 1) 2p
3. (2𝑥 + 𝑦)2 = 4𝑥 2 +4xy+𝑦 2 3p
(2𝑥 + 𝑦)2 = 4𝑥 2 -4xy+𝑦 2 3p
(2𝑥 + 𝑦)2 -(2𝑥 − 𝑦)2 =(2𝑥 +
𝑦)2 = 4𝑥 2 +4xy+𝑦 2 -(4𝑥 2 - 1p
4xy+𝑦 2 )=8𝑥𝑦

Subiectul al 2 5p
1. (√2 + √7) = 9 + 2√14
III-lea 2 5p
(1 + √14) = 15 + 2√14
2 2
(√2 + √7) -(1 + √14) =9 +
4p
2√14 − 15 − 2√14 =-6
1p
-6∈ 𝑍
2.𝑎2 + 𝑎 − 2𝑎𝑏 + 𝑏 2 − 𝑏 =
5p
𝑎2 − 2𝑎𝑏 + 𝑏 2 + 𝑎 − 𝑏 =
5p
= (𝑎 − 𝑏 )2 − (𝑎 − 𝑏) = 4p
=22 + 2 = 1p
=6
Total 100 p