Sunteți pe pagina 1din 8

Geometrie - clasa a VII-a prof.

Silvia Doandeş

Rapoarte constante în triunghiul dreptunghic

Prin definiție:
b a
sin B = ; cos B = ; tg B = ; ctg B = .

1) În triunghiul ABC, m(A)=90o, AB=12 m, AC=5 m. sin cos tg ctg


Calculați BC și completaţi tabelul alăturat.
Unghiul B

Unghiul C

2) Triunghiul ABC este isoscel de bază BC = 16 cm şi are perimetrul de 36 cm. Completaţi tabelul:

sin B cos B tg B ctg B

3) Completaţi: a) sin 40o = cos ...... o, pentru că ...................................


b) cos 10o = sin ...... o, pentru că ...................................
c) tg 35o = ctg ...... o, pentru că ...................................
d) ctg 27o = tg ...... o, pentru că ...................................
4) Calculaţi: a) cos 10o + cos 70o – sin 80o – sin 20o =
b) sin 65o + tg 34o – cos 25o – ctg 56o =
c) tg 77o ctg 77o + tg 1o tg 89o =
5) În figura alăturată avem un trapez isoscel ABCD.
Distanţa dintre bazele trapezului este de 7 cm,
baza mare are 10 cm şi baza mică are 4 cm.
Calculaţi tg A + ctg B.

6) Triunghiul ABC este dreptunghic în A şi are perimetrul de 40 cm. Dacă ipotenuza are 17 cm,
atunci calculaţi sin B + sin C.

7) Pentru figurile de mai jos, calculaţi:


tg B. cos C – cos B

1
Geometrie - clasa a VII-a prof. Silvia Doandeş

Tabele trigonometrice

1) Un avion urcă sub un unghi de 30o. La ce altitudine ajunge,


după ce a parcurs 2000 m?

30o

2) Calculaţi sin, cos, tg și ctg pentru 45o, 30o și 60o.


30o 45o 60o
sin

cos

tg

ctg

3) Calculaţi: sin 45o cos 30o – tg 60o ctg 45o =

4) Într-un triunghi ABC avem: m(A)=90o şi BC=2AC.


tgC + 2sin B
Demonstraţi că: =2
cos C + cos B

5) Folosiți tabele matematice(pagina următoare) pentru a calcula valorile cerute.


sin 20o ≈ cos 70o ≈ tg 50o ≈ ctg 80o ≈
sin 73o ≈ cos 16o ≈ tg 52o ≈ ctg 29o ≈
sin 38o ≈ cos 85o ≈ tg 63o ≈ ctg 74o ≈
6) O scară este rezemată de un zid. Folosiţi datele din figura alăturată pentru a calcula:
L = lungimea scării; h = înălţimea la care ajunge scara.
h
Soluţie tg 80o = = h , tg 80o ޻ 5,� 67 h 5, 67 m
1 L=?
1 h=?
cos80o = sin10o �0,17, cos80o = �
L
1 100
޻= �� = 0,17 L L 5,88 m.
L 17
7) Folosiţi datele din figura de mai jos pentru a afla înălţimea h.

h=?

2
Geometrie - clasa a VII-a prof. Silvia Doandeş

TABEL cu valorile lui sin x

pentru toate unghiurile de măsură x, exprimate printr-un număr


întreg de grade, cuprins între 0o şi 90o
sin 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0,017 0,035 0,052 0,070 0,087 0,105 0,122 0,139 0,156
10 0,174 0,191 0,208 0,225 0,242 0,259 0,276 0,292 0,309 0,326
20 0,342 0,358 0,375 0,391 0,407 0,423 0,438 0,454 0,469 0,485
30 0,500 0,515 0,530 0,545 0,559 0,574 0,588 0,602 0,616 0,629
40 0,643 0,656 0,669 0,682 0,695 0,707 0,719 0,731 0,743 0,755
50 0,766 0,777 0,788 0,799 0,809 0,819 0,829 0,839 0,848 0,857
60 0,866 0,875 0,883 0,891 0,899 0,906 0,914 0,921 0,927 0,934
70 0,940 0,946 0,951 0,956 0,961 0,966 0,970 0,974 0,978 0,982
80 0,985 0,988 0,990 0,993 0,995 0,996 0,998 0,999 0,999 0,999

TABEL cu valorile lui tg x

pentru toate unghiurile de măsură x, exprimate printr-un număr


întreg de grade, cuprins între 0o şi 90o
tg 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0,017 0,035 0,052 0,070 0,087 0,105 0,123 0,141 0,158
10 0,176 0,194 0,213 0,231 0,249 0,268 0,287 0,306 0,325 0,344
20 0,364 0,384 0,404 0,424 0,445 0,466 0,488 0,510 0,532 0,554
30 0,577 0,601 0,625 0,649 0,675 0,700 0,727 0,754 0,781 0,810
40 0,839 0,869 0,900 0,933 0,966 1,000 1,036 1,072 1,111 1,150
50 1,192 1,235 1,280 1,327 1,376 1,428 1,483 1,540 1,600 1,664
60 1,732 1,804 1,881 1,963 2,050 2,145 2,246 2,356 2,475 2,605
70 2,747 2,904 3,078 3,271 3,487 3,732 4,011 4,331 4,705 5,145
80 5,671 6,314 7,115 8,144 9,514 11,430 14,431 19,081 28,686 57,290

Exemple de folosire a tabelelor:


sin 70o ≈ 0,940; sin 48o ≈ 0,743; tg 20o ≈ 0,364; tg 53o ≈ 1,327;
Pentru calculul cosinusului şi cotangentei nu avem nevoie de alte tabele. Folosim tabele date
şi formulele: cos xo = sin (90o  xo), ctg xo = tg (90o  xo).
cos 40o = sin (90o  40o) = sin 50o ≈ 0,766;
ctg 20o = tg (90o  20o) = tg 70o ≈ 2,747.

3
Geometrie - clasa a VII-a prof. Silvia Doandeş

Rezolvarea triunghiului dreptunghic

A rezolva un triunghi dreptunghic înseamnă a determina


măsurile unghiurilor şi lungimile laturilor sale când se cunosc:
- lungimile a două laturi oarecare, sau
- măsura unui unghi ascuţit şi lungimea uneia dintre laturi.

1) Calculaţi măsurile unghiurilor şi lungimile laturilor pentru următoarele triunghiuri dreptunghice.

60o
o
30
45o

2) Calculaţi măsurile unghiurilor şi lungimile laturilor pentru triunghiurile de mai jos.

3) Calculaţi perimetrul şi aria triunghiul ABC.

60o 75o

45o 45o

4) Calculaţi perimetrul şi aria trapezuluil ABCD din figura de mai jos.

4
Geometrie - clasa a VII-a prof. Silvia Doandeş

Rezolvarea triunghiului dreptunghic

1) Triunghiul ABC este dreptunghic în A.


2
a) BC=12 cm şi sin B= . Calculaţi: AB şi AC.
3
3
b) BC=25 cm şi cos B= . Calculaţi: AB şi AC.
5

c) AC=8 cm şi sin B=0,4. Calculaţi: AB şi BC.

d) AC=6 cm şi ctg B=0,75. Calculaţi: AB şi BC.

2) În dreptunghiul ABCD, AB = 10 cm şi
1 3) În rombul ABCD, DC = 10 cm şi tg
ctg CBO= . Aflaţi sin BAO. 3
2 BAC= . Aflaţi AC şi BD.
4

9
4) ABC este un triunghi dreptunghic în A şi sinusul unghiului B este . Calculaţi cosinusul
41
unghiului B şi tangenta unghiului C.

5) Calculaţi perimetrul şi aria triunghiul ABC ştiind că: sin B=0,8; tg C=0,5(3); AD=8 cm;
ADBC; D[BC].

6) Calculaţi aria triunghiul ABC ştiind că:


AC=20 cm, BC=15 cm, sin C=0,8.

7) Triunghiul ABC este isoscel şi AB=AC=25 cm, BC=14 cm. Calculaţi sinusul unghiului A.

5
Geometrie - clasa a VII-a prof. Silvia Doandeş

Aplicaţie

Enunţ

2+ 3
Un triungi ABC este dreptunghic în A şi are măsura unghiului B de 15o. Calculaţi lungimea
(
ipotenuzei, ştiind că AB = 2 + 3 cm .)
Soluţie

2x

2x

x 2x

2x
x 3
2+ 3

( )
2
2x + x 3 = 2 + 3 BC 2 = 12 + 2 + 3
( 2 + 3) x = 2 + 3 BC 2 = 1 + 4 + 4 3 + 3
2+ 3 BC = 8 + 4 3
x=
2+ 3
BC = 2 2 + 3
x =1

6
Geometrie - clasa a VII-a prof. Silvia Doandeş

Rapoarte constante în triunghiul dreptunghic


- schemă recapitulativă -

b
sin B = = cos C
a
c
cos B = = sin C
a
b
tg B = = ctg C
c
c
ctg B = = tg C
b
Sinusul
unui unghi este raportul dintre lungimea catetei opuse unghiului şi lungimea ipotenuzei.
Cosinusul
unui unghi este raportul dintre lungimea catetei alăturate unghiului şi lungimea ipotenuzei.
Tangenta
unui unghi este raportul dintre lungimea catetei opuse unghiului şi lungimea catetei alăturate lui.
Cotangenta
unui unghi este raportul dintre lungimea catetei alăturate unghiului şi lungimea catetei opuse lui.

Pentru 0o <  < 90o  0 < sin  < 1 şi 0 < cos  < 1.
sin2  + cos2  =1 tg   ctg  = 1

30o 45o 60o


1 2 3
sin 2 2 2
3 2 1
cos 2
2 2
3
tg 1 3
3
3
ctg 3 1
3

Într-un triunghi dreptunghic:


 catetă este egală cu produsul dintre ipotenuză şi sinusul unghiului opus
(cosinusul unghiului alăturat).
b = a sin B = a cos C; c = a sin C = a cos B.
 o catetă este egală cu produsul dintre cealaltă catetă şi tangenta unghiului opus
(cotangenta unghiului alăturat).
b = c tg B = c ctg C; c = b tg B = b ctg C.

7
Geometrie - clasa a VII-a prof. Silvia Doandeş

TEST

1p. 1) În dreptunghiul ABCD, AB=15 m, AD=8 cm. Calculați AC şi sinusul unghiului BDC.

1p. 2) Calculaţi: sin 30o tg 60o – cos 30o tg 45o =

1p. 3) Calculaţi aria paralelogramului ABCD.

1p. 4) În rombul ABCD, m(ADC)=120o şi AO = 2 cm. Calculaţi perimetrul rombului.

3
1p. 5) Calculaţi aria triunghiul ABC ştiind că: m(A)=90o, BC=10 m, cos B= .
5
2p. 6) Calculaţi măsurile unghiurilor trapezului ABCD.

2p. 7) Calculaţi perimetrul triunghiul ABC ştiind că tg B=0,5.