Sunteți pe pagina 1din 1

Numele............................................. Data .............................

Prenumele .................................................... Clasa ............................

Test de evaluare

Subiectul I = 50p (scrieţi doar rezultatele):

1. Paralelogramul este ....................................................................................................................

2. Laturile opuse al paralelogramului sunt ............................... şi ...................................

3. Unghiurile opuse al rombului sunt .............................................

4. Pătratul este ..............................................................................................................

5. Aria dreptunghiului cu lungimea egala cu 8cm şi lăţimea de două ori mai mică este egală cu .............

6. Trapezul isoscel are diagonalele ...............................

7. Aria rombului cu lungimile diagonalelor de 5cm şi 6cm este ....................

8. Perimetrul rombului cu laturade 7cm este egal cu ............

9. Dacă un pătrat are aria egală cu 25cm2 atunci latura sa este egală cu ............

10. În rombul ABCD, AB = 15cm şi 𝑚(≮ 𝐴) = 600 , atunci diagonala BD = ................

Subiecti II = 30p (scrieţi rezplvările complete)

1. Fie ABCD un trapez dreptunghic cu AB // CD şi 𝑚(≮ 𝐴) = 900 . Dacă suma bazelor este egală cu 18cm iar

AD = 5cm calculaţi aria trapezului.

2. În triunghiul ABC, punctele M, N şi P sunt mijloacele laturilor AB, BC respectiv AC. Arătaţi că BNPM este

paralelogram.

3. Fie ABCD dreptunghi iar punctele M, N şi P mijloacele laturilor BC, CD respectiv DA. Dacă

BN ∩ AM= {𝐸} şi BP ∩ AN= {𝐹}, arătaşi că ABEF este trapez isoscel.