Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

Clasa: a VIII-a Obiectul: Matematica Student: Paraschiv Florina Gabriela Tema lectiei: Conul circular drept Tipul lectiei: lectie de recapitulare si sistematizare a cunostintelor Obiective de referinta 1. Cunoasterea si intelegerea conceptelor, a terminologiei si a procedurilor de calcul specifice matematicii 2. Dezvoltarea capacitatii de a comunica utilizand limbajul matematic 3. Rezolvarea unor problemelor utilizand diferite modalitati de exprimare. 4. Dezvoltarea interesului si a motivatiei pentru studiul si aplicarea matematicii in diferite contexte. Obiective operationale La sfarsitul activitatii elevii vor fi capabili : - Sa enumere elementele conului - Sa aplice formulele de calcul pentru aria laterala, aria totala si volumul conului ; - Sa determine elemetele conului cand se cunosc volumul sau aria ; - Sa participe activ si cu interes la lectie ; - Sa manifeste interes pentru studiul matematicii ; Strategii didactice : Metode si procedee : conversatia, explicatia, exercitiul, utilizarea videoproiectorului. Mijloace de realizare : fise de lucru, manual, instrumente de geometrie Forme de organizare : pe grupe, frontala. Durata : 50 minute

Lectia propriu-zisa : 1.Moment organizatoric si captarea atentiei (5 min) - Profesorul asigura conditiile optime pentru desfasurarea lectiei : verifica prezenta elevilor, existenta materialului didactic. 2. Desfasurarea activitatii propriu-zise (40 min) - Se anunta tema de discutat si obiectivele lectiei - Se introduce notiunea de con circular drept si se scrie definitia la tabla - Se prezinta elementele unui con circular drept (baza, varful, generatoarea, axa conului, sectiunea axiala) cu ajutorul unei prezentare powerpoint. - Se rezolva exercitii pe baza formulelor din prezentare. 3. Evaluarea activitatii - Elevii au primit ca tema de rezolvat acasa urmatoarea fisa de lucru:

FISA DE LUCRU 1) Un con circular drept are raza R, generatoarea G si inaltimea h. Atunci: a) intre R, G, h se stabileste relatia G = b) sectiunea axiala a conului circular drept este un..............,avand lungimile laturilor egale cu............... ; c) desfasurarea suprafetei laterale este un.. a carui arie este egala cu................. 2) Generatoarea si inaltimea unui con circular drept sunt egale cu 12 cm, respective 8 cm. a) raza bazei este egala cu............cm ; b) aria totala este egala cu............cm2 ; c) volumul conului este................cm3 ; 3) Un con circular drept are R=4cm Si H =6cm. Atunci volumul conului este de.....