Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

Unitatea scolara: Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu (structură Nr.1)


Data: 07.04.2022
Clasa: a VIII-a
Obiectul: Matematică
Profesor: Mihai Anca Elena
Tema lecţiei: Rezolvarea subiectului de matematica propus la simularea Evaluarii Nationale
Tipul lecţiei: Lecție de recapitulare a cunoștiințelor
Competenţe generale:
1. Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care au fost
definite.
2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunţurile
matematice
3. Utilizarea algoritmilor şi conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a unei
situaţii concrete
4. Analiza şi prelucrarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii problemă.
Competente specifice:
1. Să utilizeze localizarea figurilor geometrice în plan şi în spaţiu.
2. Să utilizeze în situaţii practice metode adecvate de calcul pentru lungimi, unghiuri, arii şi
volume.
3. Să utilizeze proprietăţi ale figurilor şi corpurilor geometrice în probleme de demonstraţie şi
de calcul.
4. Să extragă informaţii cu caracter matematic din diverse surse şi să înţeleagă semnificaţia
globală a acestora.
5. Să prezinte în mod coerent soluţia unei probleme, corelând diverse modalităţi de exprimare
(cuvinte, simboluri matematice, construcţii din diferite materiale).
6. Sa identifice componentelor unei expresii algebrice.
7. Sa identifice dependenţele funcţionale în diferite situaţii date.
8. Sa utilizeze formulele de calcul prescurtat şi a unor algoritmi pentru rezolvarea ecuaţiilor şi a
inecuaţiilor.
9. Sa exprime matematic unele situaţii concrete prin calcul algebric.
10. Sa interpreteze unele situaţii date utilizând intervale și inecuaţii.
11. Sa interpreteze matematic unele probleme practice prin utilizarea ecuaţiilor sau a formulelor
de calcul prescurat.

Obiective cadru:
1. Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor, a terminologiei şi a procedurilor de calcul specifice
matematicii;
2. Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme;
3. Dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic;
4. Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii în contexte
variate.
Obiective operaţionale:
a) cognitive:
1. Să recunoască şi să descrie poliedrele cunoscute: prisma regulată, piramida regulată,
trunchiul de piramidă regulată.
2. Să reprezinte poliedrele în plan.
3. Să identifice elementele asociate poliedrelor studiate: baze, vârf, suprafaţă laterală, înălţime,
apotemă, suprafaţă totală.
4. Să reproducă formule sau modalităţi de calcul pentru Al, At, V şi să le aplice.
5. Să determine elemente de lungime ale poliedrelor când se cunosc volume şi/ sau arii
6. Să calculeze distanţe sau măsuri de unghiuri pe feţele sau în interiorul corpurilor studiate.

b) psihomotorii:
1. Să aşeze corect în pagină; să scrie lizibil pe caiet şi la tablă.
2. Să mânuiască în mod corect instumentele de geometrie.

c) afective:
1. Să fie atenţi.
2. Să participe afectiv la lecţie.
3. Să-şi dezvolte interesul pentru studiul matematicii.
Metode şi procedee de instruire:
 conversaţia, exemplificarea, problematizarea, expunerea, explicaţia, exerciţiul

Mijloace de învăţământ :
 manualul, culegerea, fişa de lucru, instrumentele de geometrie, tabla.

Resurse:
 conţinuturi: conform programei
 capacitaţi de învăţare: bune
 condiţii: sala de specialitate
 durata: 50 minute

Mijloace de evaluare: observaţia, aprecierea, fişe de lucru.

Bibliografie: -subiectul propus de MEN la simularea examenului de Evaluare Nationala

Desfăşurarea lecţiei:

1. Moment organizatoric (3min)


Activitatea profesorului
- Notarea absenţelor
- Verificarea ţinutei elevilor şi aspectului clasei
- Asigurarea unui climat favorabil desfăşurării orei.
- Verificarea temei pentru acasă.
Activitatea elevilor
-elevii sunt atenti si raspund la prezenta

2. Actualizarea cunoştinţelor dobândite anterior (5 min)


Activitatea profesorului
Profesorul solicită elevilor să numească poliedrele studiate, să definească noţiuni de arie şi volum
invatate şi formulele de calcul ale acestora, sa descrie formulele de calcul prescurtat, sa descrie notiunea
de functie, intersectia cu axele de coordonate.
Activitatea elevilor
-elevii sunt atenti la intrebarile profesorului
-raspund la intrebari

3. Dirijarea învăţării şi obţinerea performanţei (40 min)

Activitatea profesorului
Profesorul propune spre rezolvare modelul de subiect propus la matematica de MEN in cadrul
simularii examenului de Evaluare Nationala.
Profesorul urmăreşte, antrenează, problematizează şi ajută elevii în rezolvarea problemelor propuse.
Activitatea elevilor
Elevii rezolva la tabla si individual in banci, exercitiile propuse de profesor.

4. Evaluare (1min)

Activitatea profesorului
Profesorul evaluează elevii care au răspuns la lecţie şi au rezolvat problemele.
Profesorul face aprecieri asupra modului cum s-a desfăşurat lecţia.

5. Stabilirea temei pentru acasă (1min)


Problemele din fişa de lucru, care au rămas nerezolvate.

S-ar putea să vă placă și