Sunteți pe pagina 1din 40

Capitolul 4: MODELE N ELEMENT FINIT N STUDIUL MA INILOR DE

CURENT CONTINUU

4.1. Introducere
Acest capitol eviden iaz importan a modelele n element finit pentru studiul, concep ia i
optimizare constructiv i func ional a ma inilor electrice de curent continuu.
Prima parte a lucr rii se refer la studiul motorului de curent continuu destinat echip rii
ramelor de metrou, a doua la studiul unui motor de curent continuu cu magne i permanen i de
foarte mic putere utilizat pentru pozi ionarea oglinzii retrovizoare, iar a treia la studiul unui
motor de curent continuu cu magne i permanen i i comuta ie electronic , destinat instala iilor de
climatizare a autovehiculelor.
Primul studiu trateaz determinarea cmpului magnetic inductor i a cacteristicii de mers n
gol, fenomenul reac iei indusului, rolul nf ur rii de compensare i al polilor auxiliari.
Al doilea studiu se bazeaz pe modele de tip cuplaj cmp circuit care includ sursa de
alimentare de curent continuu i iau n considerare comuta ia clasic a curentului, prin
intermediul subansamblului perii - colector.
Ultima parte studiaz motorul de curent continuu cu magne i permanen i i comuta ie
electronic
4.2. Cuno tin e de baz referitoare la configura ia electromagnetic , rela ii de
dependen ntre m rimi caracteristice, fenomene specifice i regimuri de
func ionare ale ma inilor de curent continuu
4.2.1. Elemente constructive. Ma ina de curent continuu se compune din inductor, care n
construc ia clasic este statorul, i indus, respectiv rotorul. Statorul ma inii din figura 4.1
con ine 2p = 4 poli, denumi i poli principali sau poli inductori. Miezul magnetic al acestor poli
poate fi masiv sau din tole ; cea de-a doua variant este favorabil reducerii pierderilor datorate
eventualului caracter pulsatoriu al cmpului magnetic. Bobinele plasate n jurul acestor miezuri
apar in circuitului de excita ie alimentat n curent continuu i sunt conectare astfel nct sensul
cmpului magnetic s alterneze de la un pol la altul n lungul periferiei statorului. Fluxul
magnetic inductor 0, creat de polii principali, se nchide prin jugul magnetic statoric, prin
ntrefierul dintre stator i rotor i prin miezul magnetic al rotorului.
Exist ma ini n care cmpul magnetic inductor este creat de magne i permanen i, care fac
parte din circuitul magnetic statoric; aceste ma ini sunt denumite generic ma ini de curent
continuu cu magne i permanen i.
ntre polii principali se pot afla poli de comuta ie, denumi i i poli auxiliari, ale c ror bobine
nseriate n circuitul indusului sunt conectate astfel nct cmpul magnetic al acestora s
alterneze de asemenea de la un pol la altul.
Ma inile de puteri medii i mari i cele destinate s func ioneze n regimuri cu varia ie rapid
a sarciniimsunt echipate cu o nf urare de compensare a cmpului de reac ie al indusului,
plasat n crest turi practicate n polii inductori, n imediata vecin tate a ntrefierului. Aceast
nf urare este nseriat cu circuitul indusului, axa magnetic a acesteia fiind axa polilor
principali.

Fig. 4.1. Elemente constructive ale unei ma ini de curent continuu


1 carcas ; 2,3 scuturi; 4 pol principal; 5 pol de comuta ie; 6 miezul rotorului; 7 bandaj; 8 nf urarea
rotorului; 9 ax; 10 suport portperii; 12 colector; 13 capac exterior; 14, 15 rulmen i; 16 cutie de borne; 17
bulon; 18 bobina polului de comuta ie; 19 bobina polului de excita ie; 20 inel de ridicare;
21
ventilator; 22 perie; 23 colier port-perie.

Statorul este echipat n p r ile frontale cu scuturi pentru sus inerea i centrarea rotorului.
Subansamblul periilor colectoare este fixat pe unul din aceste scuturi.
Indusul sau rotorul ma inii de curent continuu const dintr-un miez magnetic realizat din tole,
deoarece cmpul magnetic nu mai este constant n timp, precum n stator. Miezul rotoric con ine
crest turi repartizate uniform n lungul ntrefierului, n care se plaseaz nf urarea indusului.
nf urarea indusului este una specific , cu multiple prize conectate la lamelele colectorului.
Colectorul, situat la una din extremit ile frontale ale rotorului, este constituit n direc ie
azimutal dintr-o succesiune de lamele din cupru, izolate ntre ele i fa de restul rotorului.
Aceste lamele asigur leg tura electric ntre nf urarea indusului n mi care de rota ie i periile
colectoare fixe. Colectorul ndepline te rolul de redresor mecanic, curentul n nf urarea
indusului fiind alternativ, iar n circuitul de alimentare a periilor fiind continuu.
nf urarea indusului este circuitul electric sediu al tensiunii electromotoare induse datorat
rotirii indusului n cmpul magnetic creat de inductor. Aceast nf urare se plaseaz n
crest turile miezului magnetic rotoric i este de tipul n dou straturi.
nf urarea indusului formeaz un circuit nchis, n sensul c bobinele acesteia ale c ror
extremit i sunt conectate la lamelele colectorului
denumite sec ii ale nf ur rii pot fi
parcurse f r ntrerupere. n cazul nf ur rii buclat simpl din figura 4.2 a unui rotor cu 16
crest turi, respectiv 16 lamele ale colectorului, al unei ma ini cu 2p = 4 poli succesiunea laturilor
sec iilor formeaz circuitul nchis 1-5 -2-6 -3-7 -4-8 -5-9 -6-10 -7-11 -8-12 -9-13 -10-14 -1115 -12-16 -13-1 -14-2 -15-3 -16-4 -1. Periile P1 i P3 se leag mpreun la borna plus a
circuitului rotoric, iar P2 i P4 la borna minus.

N
2 3

15 16

P1

N
10 11 12

10

P2

13

11

S
14 15 16

12

P3

14 15

13

P4

Fig. 4.2. nf urare rotoric de tipul buclat simpl


Dac IA este curentul care alimenteaz borna rotoric plus, atunci fiecare din periile P1 sau P3
, respectiv lamelele pe care calc sunt parcurse de curentul IA/2. Acest curent se divide apoi n
dou circuite ale nf ur rii puse n paralel prin perii de polaritate opus , denumite c i de curent,
unul care con ine sec ii sprea dreapta, Fig. 4.2, altul sec ii spre stnga. Prin urmare nf urarea
exemplificat are 2a = 2 x 2 = 4 c i de curent n paralel.
n cazul nf ur rii ondulat simpl a unui rotor cu 16 crest turi, respectiv 16 lamele ale
colectorului, al unei ma ini cu 2p = 4 poli, Fig. 4.3, succesiunea laturilor acestei nf ur ri este
1-5 -8-12 -15-3 -6-10 -13-1 -4-8 -11-15 -2-6 -9-13 -16-4 -7-11 -14-2 -5-9 -12-16 -3-7 -1014 -1.

14

15

S
15 16

16

N
4

9 10

N
11 12 13

10

12

11

13

14

Fig. 4.3. nf urare rotoric de tipul ondulat simpl


4.2.2. Expresiile tensiunii electromotoare indus i cuplului electromagnetic. Tensiunea
electromotoare indus n circuitul electric al rotorului (ntre bormele plus i minus), care este
tensiunea indus n oricare din cele 2a c i de current n parallel care con ine k sec ii, are
expresia:
U e0

2 Li w s v B med k

(4.1)

unde Li este lungimea rotorului, ws num rul de spire ale unei sec ii, v viteza periferic a rotorului
i B med, valoarea medie a induc iei magnetice n lungul n lungul ntrefierului, relativ la un pas
D n 2p n
polar de deschidere . Dup nlocuirea m rimii v
, unde D este diametrul mediu
60
60
la nivelul ntrefierului, iar n tura ia rotorului n [rpm] i a num rului de sec ii n func ie de
num rul de conductoare N ale nf ur rii (parcurse de curentul Ia al unei c i de current),
N
2p n
N
p n
k
, se ob ine expresia U e0 2 Li w s
B med
N B med Li . Cum
60
4 a w s a 60
4 a ws
fluxul magnetic inductor are expresia

B med Li , se ob ine expresia:

U e0

p n
N
a 60

(4.2)

care arat dependen a tensiunii electromotoare de turatia n i de fluxul magnetic inductor


Cuplul electromagnetic asupra rotorului se determin cu rela ia:
Me

2 a M ea

0.

(4.3)

2 a D Li w s k B med IA

unde Mea este cuplul corespunz tor unei c i de current. Cum 2aIa = IA, D = 2p
, rezult expresia:
p N
Me
IA 0
2 a

i N = 4a k ws
(4.4)

care arat dependen a cuplului electromagnetic de curentul ptin indus IA i de fluxul magnetic
inductor 0.
4.2.3. Regimuri de func ionare. Atunci cnd o ma in de curent continuu func ioneaz n
regim de generator antrenat de o ma in motoare cu cuplul de antrenare Ma, Fig. 4.4 a), aceasta
transform puterea mecanic primit prin ax, P1 = Ma2 n/60 n puterea electric P2 = UbIA
transferat sarcinii prin bornele circuitului indusului. Curentul prin indus IA are acela i sens cu
tensiunea electromotoare indus Ue, iar cuplul electromagnetic Me are sens opus cuplului de
antrenare, respectiv tura iei n.
Atunci cnd o ma in de curent continuu func ioneaz n regim de motor , circuitul indusului
fiind alimentat cu tensiunea la borne Ub, Fig. 4.4 b), aceasta transform puterea electric primit
pe la borne, P1 = UbIA n puterea mecanic P2 = Mr2 n/60 transmis prin ax instala iei ac ionate,
care opune ma inii cuplul rezistent Mr. Tensiunea electromotoare indus are sens opus curentului
iar cuplul electromagnetic are sens opus cuplului rezistent i sensul tura iei n.
IA
Ue
Ie
Uex

Me
n
Ma

IA
Ub

Ue
Ub

Me

Ie

Uex
Mr

Fig. 4.4. Regimurile generator i motor ale ma inii de curent continuu

Dac RA este rezisten a nf ur rii indusului, atunci dependen a dintre tensiunea la borne,
tensiunea electromotoare i curentul prin indus este:
Ub = Ue RAIA , pentru regimul de generator i
Ub = Ue + RAIA , pentru regimul de motor

(4.5)
(4.6)

4.2.4. Fenomenul reac iei indusului. Atunci cnd o ma in de curent continuu func ioneaz
n sarcin , exist dou surse ale cmpului magnetic, curentul prin nf urarea de excita ie, care
este surs a cmpului magnetic inductor i curentul prin nf urarea indusului, care creeaz ceea
ce se nume te cmpul magnetic de reac ie a indusului. Fenomenul de reac ie a indusului se
refer la influen a cmpului de reac ie a indusului asupra cmpului magnetic rezultant i asupra
func ion rii ma inii.
Structura cmpului magnetic generat de nf urarea indusului unei ma ini cu 2p = 2 poli
atunci cnd periile sunt plasate n axa neutr a polilor inductori este reprezentat n figura 4.5a).
Axa de simetrie a acestui cmp magnetic este perpendicular pe axa cmpului magnetic inductor,
motiv pentru care acest cmp este denumit cmp magnetic de reac ie transversal a indusului.
N

0
N
B

S
x

a)

b)
Fig. 4.5. Cmpul de reac ie transversal a indusului

Urmare a repartiz rii uniforme a nf ur rii indusului la periferia rotorului, solena ia indusului
variaz liniar n lungul periferiei, Fig. 4.5b). Cmpul magnetic determinat de aceast solena ie
este propor ional cu solena ia i invers propor ional cu valoarea local a lungimii liniei de cmp
prin aer. Ca urmare cmpul de reac ie a indusului este mai slab n zona interpolar fig. 4.5b), iar
valorile sale extreme corespund muchiilor polilor inductori.
Cmpul magnetic de reac ie a indusului nu este nul n axa neutr a polilor inductori, a a cum
este cmpul inductor B 0, Fig. 4.6. Ca urmare, tensiunea electromotoare indus n sec iile avnd
laturile plasate n aceast ax , sec ii care sunt scurtcircuitate de perii (vezi fig. 4.2), nu mai este
nul . Prezen a curen ilor corespunz tori acestei tensiuni induse afecteaz n sens negativ
func ionarea ma inii.
Prin compunerea cmpului magnetic inductor i a cmpului magnetic de reac ie a
indusului se ob ine cmpul magnetic rezultant. n ipoteza c circuitul magnetic al ma inii este
liniar, cmpul magnetic rezultant B , fig. 4.6, se ob ine prin sumarea celor dou componente .

B
B

2
B

Fig. 4.6. Cmpul magnetic inductor, de reac ie a indusului i cmpul magnetic rezultant

Curba cmpului magnetic rezultant din figura 4.6 eviden iaz faptul c axa neutr a cmpului
magnetic rezultant, a c rei pozi ie este definit prin punctul din ntrefier n care cmpul rezultant
este nul, este decalat n raport cu axa neutr a polilor inductori.
Sensul cmpului magnetic de reac ie a indusului depinde de sensul solena iei care l creeaz ,
fiind diferit n cele dou regimuri ale ma inii, de motor, respectiv de generator. Drept consecin ,
sensul decal rii axei neutre a cmpului rezultant n raport cu axa neutr a cmpului inductor este
diferit atunci cnd ma ina func ioneaz n regim de generator fa de cazul func ion rii n regim
de motor.
Fluxul magnetic corespunz tor cmpului magnetic de reac ie corespunz tor unui pas polar,
Fig. 4.5b) este nul. n ipoteza c circuitul magnetic este liniar, reac ia indusului nu modific
valoarea fluxului magnetic pe pol, fluxul corespunz tor cmpului magnetic rezultant fiind egal
cu fluxul 0 al cmpului inductor. n realitate ns , ca urmare a satura iei magnetice a pieselor
polare i a din ilor n zona unde cmpurile inductor i de reac ie au acela i sens, valoarea
maxim a induc iei magnetice rezultante B n ntrefier este mai redus dect valoarea ce ar
rezulta prin sumarea celor dou componente. Linia punctat din figura 4.6 corespunde cmpului
magnetic rezultant n condi iile consider rii nelinearit ii magnetice. Fenomenul reac iei
indusului n condi iile reale ale satura iei magnetice face ca pentru acela i curent de excita ie
fluxul rezultant
s aib valori mai reduse dect fluxul magnetic inductor 0. Prin urmare,
valoarea tensiunii electromotoare induse Ue la func ionarea ma inii n sarcin , care este
propor ional cu fluxul rezultant , este mai mic dect tensiunea Ue0 corespunz toare cmpului
magnetic inductor.
4.2.5. Caracteristica de mers n gol Ue0(Ie), reprezint dependen a dintre tensiunea
electromotoare indus atunci cnd curentul prin indus este nul, IA = 0, ma ina fiind antrenat cu
o tura ie n dat . Avnd n vedere expresia (4.2) a tensiunii electromotoare i a curentului de
excita ie n func ie de solena ia de excita ie e, Ie = e/we , unde we este num rul de spire ale
nf ur rii de excita ie, dependen a Ue0(Ie) este la o alt scar dependen a 0( e) a fluxului
magnetic inductor de solena ia de excita ie.
4.2.6. Studiul unor regimuri dinamice ale ma inilor de curent continuu. Ecua ia
circuitului indusului:
di
ub ke
R Ai A L A A
(4.7)
dt
i ecua ia dinamicii ma inii
d
J
k m iA mr
(4.8)
dt
reprezint modelul diferen ial pentru studiul regimurilor tranzitorii, respectiv dinamice, n care
m rimile electrice, respectiv cele mecanice variaz n timp. n rela iile de nai sus ub este

tensiunea la bornele indusului, iA este curentul prin indus, este fluxul magnetic, RA, LA sunt
parametrii rezisten i reactan ai circuitului electric al indusului, J este momentul de iner ie al
ansamblului aflat n mi care de rota ie cu viteza unghiular
[rad/s] = 2 n[rpm]/60 , mr este
cuplul rezistent care nglobeaz i cuplul echivalent tuturor pierderilor magnetice i de frecare i
ventila ie ale ma inii. M rimile ke, km sunt constante de propor ionalitate.
Se analizeaz n continuare cteva exemple de regimuri dinamice n care fluxul magnetic
este constant, ceea ce presupune c curent de excita ie este constant n timp i fenomenul reac iei
transversale a indusului nu afecteaz valoarea acestui flux Este de exemplu cazul n care motorul
este echipat cu nf urare de compensare a reac iei transversale a indusului.
Necunoscutele iA(t) i (t) se determin prin integrarea sistemului de ecua ii:

ub

R A iA

LA

di A
dt

d
dt

c1 i A

mr

(4.9)

unde s-au f cut nota iile c = ke , c1 = km . Prin eliminarea necunoscutei iA , rezult ecua ia
diferen ial liniar de ordinul 2 a vitezei unghiulare:
LA J d 2
c1 dt 2

R AJ d
c1 dt

ub

R A mr
c1

L A dm r
c1 dt

LA
- constanta de timp a circuitului indusului i
RA
timp mecanic , rezult ecua ia diferen ial a vitezei unghiulare:
Cu nota iile

d2
A m

dt

ub
c

d
dt

R A mr
c c1

(4.10)

R AJ
- constanta de
c c1

LA dm r
cc1 dt

(4.11)

Prin integrarea numeric a ecua iei se ob in solu iile (t) i apoi iA(t) pentru orice varia ii n
timp ale tensiunii la borne ub(t) i ale cuplului rezistent la ax mr(t). De exemplu:
a) regimului dinamic la varia ia treapt a tensiunii la bornele indusului i cuplu rezistent
constant, Fig. 4.7,
U1 , pentru t 0
ub t
U 2 , pentru t 0
mr t

Mr

, cons tant

, iA

mr, ub

U2

(t)
iA(t)

Mr
U1

Fig. 4.7. Regimul dinamic la varia ia treapt a tensiunii la bornele indusului i cuplu rezistent
constant

Cazuri particulare a) pot fi frnarea contracurent cu inversarea sensului de rota ie, U2 = - U1,
frnarea dinamic , U2 = 0 sau pornirea n gol, U1 = 0 i Mr = 0.
b) regimului dinamic la varia ie treapt a cuplului rezistent, tensiunea la borne fiind
men inut constant , Fig. 4.8, poate corespunde de exemplu cre terii sau scaderii bru te a
sarcinii f r modificarea tensiunii la borne.
mr t

M r1 , pentru t

M r 2 , pentru t

ub t

U b , constanta
, iA

mr, ub

IA2

Mr2

iA(t)

Ub

IA1

Mr1

(t)
t

Fig. 4.8. Regimul dinamic la varia ia treapt a cuplului rezistent i tensiune de alimentare
constant

Un caz particular b), pentru Mr2 = - Mr1 , corespunde trecerii ma inii din regimul de motor n
regimul de generator.
4.3. Modele diferen iale n studiul ma inii de curent continuu
Cmpul electromagnetic specific ma inii de curent continuu n regimuri de func ionare
sta ionare, n care tensiunea la borne, curentul de excita ie i tura ia nu variaz n timp
corespunde unui model de cmp magnetic sta ionar. Un astfel de cmp caracterizeaz
dispozitivele n care sursa cmpului magnetic este constituit din regiuni parcurse de curent
continuu de densitate cunoscut J1 i/sau din magne i permanen i cu induc ie remanent Br
cunoscut .
Prin utilizarea m rimii de stare denumit poten ial magnetic vector, A(r), structura unui cmp
magnetic sta ionar se ob ine din integrarea ecua iei diferen iale:
rot[ rot A]

J1

rot[ B r ]

(4.12)

unde reluctivitatea
1 / este inversul permeabilit ii magnetice.
Variabila de stare A are solu ie unic dac n afar de surselor J1 i Br ale cmpului sunt
cunoscute propriet ile magnetice ale diverselor regiuni ale domeniului de calcul al cmpului i
condi iile pe frontier . n plus, n problemele 3D condi ia de etalonare div A = 0 trebuie avut n
vedere; ea este implicit ndeplinit n 2D.
n modelele 2D plan-paralele n coordonate carteziene (x, y, z), n care densitatea curentului
electric are orientare normal pe planul xOy al domeniului de calcul, J 1 [0, 0, J 1 ( x, y)] , iar
vectorul induc ie remanent se afl n planul de calcul xOy (nu are component dup Oz),
poten ialul magnetic vector este orientat n lungul axei Oz, A[0, 0, A(x,y)]. Toate m rimile

0 ), iar vectorul cmp


z
magnetic nu are compenenta n lungul axei Oz (Bz = 0). Ca urmare, atunci cnd regiuni ale
domeniului de calcul sunt anizotrope, x
y , ecua ia (4.12) satisf cut de componenta nenul a
poten ialului magnertic vector devine:
cmpului electromagnetic sunt independente de coordonata z (

[ y

A
]
x

[ x

A
]
y

J1

[ y Br,y ]

[ x Br,x ]

(4.13)

Cmpul electromagnetic specific ma inii de curent continuu n regimuri de func ionare


nesta ionare, de exemplu tranzitorii (m rimile electrice variaz n timp) i/sau dinamice
(m rimile mecanice variaz n timp) corespunde unui model de cmp cvazista ionar de tip
magnetic. Poten ialul magnetic vector A(r, t), func ie i de varabila timp n acest caz, satisface,
n ipoteza absen ei magne ilor permanen i, ecua ia:

rot[ rot A]

J1

A
t

(4.12)

Ultimul termen din partea dreapt a ecua iei este densitatea curentului indus n regiuni
conductoare datorat varia ie n timp a cmpului magnetic. n variantele constructive uzuale ale
ma inilor de curent continuu nu exist de regul regiuni conductoare, cu
0, n care s apar
curen i indu i. Aceasta nseamn c , ceea ce diferen iaz modelul matematic al regimurilor
tranzitorii sau dinamice fa de modelul de regim magnetic sta ionar n absen a magne ilor
permanen i este pe de o parte dependen a de timp a sursei J1(t) i pe de alta faptul c de la un
moment de timp la altul pozi ia rotorului n domeniul de calcul se modific ca urmare a rota iei.
4.4. Modele EF de tip magnetic sta ionar. Geometria domeniul de calcul al cmpului
magnetic i re eua de elemente finite
Domeniul de calcul 2D al cmpurilor magnetice ntr-o ma in cu 2p = 4 poli, Fig. 4.9, care
corespunde unei sec iuni transversale n planul tolelor, este delimitat de suprafa a exterioar a
miezului magnetic statoric, de suprafa a interioar a miezului rotoric i de dou segmente de
dreapt care apar in axelor de simetrie a 2 poli principali de aceea i polaritate, respectiv axei de
simetrie Ox a ma inii. Diversele regiuni caracterizate de propriet i fizice distincte sunt:
- miezul magnetic statoric MIEZ_STATOR, care con ine polii principali, jugul, polii
auxiliari;
- crest turile nf ur rii de compensare, COMP_PLUS i COMP_MINUS ;
- bobinele de excita ie, EX1PLUS, EX2PLUS, EX1MINUS i EX2MINUS ;
- bobinele polilor auxiliari, AUX1PLUS, AUX1MINUS, AUX2MINUS i AUX2PLUS;
- miezul magnetic rotoric, MIEZ_ROTOR;
- crest turile rotorice, IPLUS, IMINUS i IZERO;
- regiunile lineice FRONTIERA_EXT i FRONTIERA_INT, definite de conturul exterior,
respectiv interior al ma inii;
- regiunea lineic Axa de simetrie, respectiv dou segmente ale axei orizontale Ox.

Fig. 4.9. Geometria domeniul de calcul i re eaua de elemente finite


4.4.1. Modelul EF al cmpului magnetic inductor. Calculul caracteristicii de mers n gol
Caracteristica de mers n gol este dependen a tensiuni electromotoare induse Ue0 n func ie de
curentul de excita ie Ie , atunci cnd tura ia rotorului este constant . Modelul numeric pentru
determinarea acestei caracteristici face apel la o geometrie simplificat a ma inii, f r nf urare
de compensare i f r poli auxiliari. Imaginea din figura 4.10 con ine re eaua de elemente finite a
modelului EF destinat determin rii caracteristicii de mers n gol. Miezurile magnetice statoric i
rotoric din tole sunt regiuni neconductoare, caracterizate prin curba de magnetizare B(H).
Modelul pentru determinarea caracteristicii de mers n gol consider ca surs a cmpului doar
curentul de excita ie Ie , curentul n nf urarea indusului fiind nul. Prin intermediul acestui
model se determin structura cmpului magnetic inductor, creat exclusiv de nf urarea de
excita ie.
Liniile cmpului magnetic inductor sunt tangente axei de simetrie Ox. Prin urmare, modelul
pentru determinarea caracteristicii de mers n gol consider condi ia de flux magnetic nul pe
regiunea lineic Axa de simetrie.

Fig. 4.10. Geometria simplificat

i re eaua de elemente finite ale modelului pentru determinarea


caracteristicii de mers n gol

Regiunile de suprafa
tabelul urm tor.

i lineice ale domeniului de calcul au propriet ile fizice definite n

Nume regiune
MIEZ_STATOR
MIEZ_ROTOR
AER
EX1PLUS
EX2PLUS
EX1MINUS
EX2MINUS
IPLUS
IZERO
IMINUS
FRONTIERA_EXT
FRONTIERA_INT
(regiuni lineice apar innd
frontierei domeniului de
calcul
Axa de simetrie

Tip regiune
Magnetic , neconductoare
Magnetic , neconductoare
Nemagnetic , neconductoare
Regiune cu densitate de
curent cunoscut , Je
Regiune cu densitate de
curent cunoscut , Je
Regiune cu densitate de
curent cunoscut , - Je
Regiune cu densitate de
curent cunoscut , - Je
Nemagnetic , neconductoare
Nemagnetic , neconductoare
Nemagnetic , neconductoare
Condi ie pe frontier
Dirichlet: flux magnetic local
nul

Condi ie pe frontier : cmp


magnetic tangent

Sursa cmpului magnetic inductor n acest model numeric este densitatea curentului n
regiunile ocupate de nf urarea de excita ie. Aceast m rime este produsul dintre curentul de
excita ie Ie i num rul de spire we al nf ur rii de excita ie, mp r it la aria Ae a sec iunii
transversale a unei laturi a bobinelor de excita ie (de exemplu EX1PLUS).
Prin postprocesarea rezultatelor unei aplica ii ce corespunde unei valori date a curentului de
excita ie Ie se determin valoarea medie B om a induc iei magnetic n ntrefier relativ la un pas
polar n lungul ntrefierului, Fig. 4.11. Valorile tensiunii electromotoare induse de c tre cmpul
magnetic inductor corespunz toare induc iei B om se calculeaz cu formula cunoscut
p n
p n
U e0
N 0
NL B 0 m , unde p = 2 este num rul de perechi de poli ai ma inii, a este
a 60
a 60
num rul de c i de curent n paralel, N este num rul de conductoare ale nf ur rii indusului,
= D/2p este este pasul polar, iar L este grosimea pachetelor de tole statoric i rotoric,
respectiv profunzimea n raport cu care modelul calculeaz anumite m rimi globale (de exemplu
fluxul magnetic).

Fig. 4.11. Arcul de cerc n raport cu care se determin valoarea medie a induc iei magnetice n
ntrefier relativ la un pas polar

Caracteristica de mers n gol este reprezentat n figura 4.12.

Fig. 4.12. Caracteristica de mers n gol

Liniile cmpului magnetic inductor, Fig. 4.13, i harta acestuia, Fig. 4.14, arat nivelul de
satura ie magnetic a diverselor zone ale circuitului magnetic al ma inii. Varia ia componentei
normale a induc iei n lungul ntrefierului, Fig. 4.15, simetric n raport cu axa polilor inductori,
permite evaluarea coordonatele unghiulare ale punctelor unde cmpul magnetic inductor este
nul, puncte care apar in axei neutre a polilor inductori.

Fig. 4.13. Liniile cmpului magnetic inductor

Fig. 4.14. Harta cmpului magnetic inductor

Fig. 4.15. Varia ia cmpului magnetic inductor n lungul ntrefierului

4.4.2. Modele EF destinate studiului fenomenului de reac ie a indusului. Rolul


nf ur rii de compensare i al polilor auxiliari
Cmpul magnetic de reac ie al indusului este cmpul a c rui unic surs este curentul IA care
parcurge nf urarea indusului/rotoric .
Modelul EF destinat studiului fenomenului de reac ie a indusului presupune propriet ilor
fizice ale unor regiuni conform tabelului urm tor.
Nume regiune
EX1PLUS
EX2PLUS
EX1MINUS
EX2MINUS
IZERO
IPLUS
IMINUS

Tip regiune
Nemagnetic , neconductoare
Nemagnetic , neconductoare
Nemagnetic , neconductoare
Nemagnetic , neconductoare
Regiune cu densitate de curent nul
Regiune cu densitate de curent cunoscut , JA
Regiune cu densitate de curent cunoscut , - JA

Liniile cmpului magnetic de reac ie a indusului sunt perpendinulare pe axa de simetrie Ox.
Prin urmare, modelul acestui cmp consider condi ia de cmp magnetic normal pe regiunea
lineic Axa de simetrie.
n figura 4.16 sunt prezentate liniile cmpului magnetic de reac ie a indusului.

Fig. 4.16. Liniile cmpului magnetic de reac ie a indusului

Varia ia cmpului magnetic de reac ie a indusului n lungul ntrefierului, Fig. 4.17, este
antisimetric n raport cu axele polilor inductori. Acest cmp magnetic are o valoare nenul ,
important n axa neutr a polilor inductori.
Pentru a determina structura cmpului magnetic la func ionarea n sarcin a ma inii, adic
a cmpului care are dou surse, curentul din nf urarea de excita ie Ie i curentul indus rotoric
IA, se consider propriet ile fizice din tabelul urm tor.

Fig. 4.17. Varia ia cmpului de reac ie a indusului n lungul ntrefierului

Nume regiune
EX1PLUS
EX2PLUS
EX1MINUS
EX2MINUS
IZERO
IPLUS
IMINUS

Tip regiune
Regiune cu densitate de curent
cunoscut , Je
Regiune cu densitate de curent
cunoscut , Je
Regiune cu densitate de curent
cunoscut , - Je
Regiune cu densitate de curent
cunoscut , - Je
Regiune cu densitate de curent
nul
Regiune cu densitate de curent
cunoscut , JA
Regiune cu densitate de curent
cunoscut , - JA

Cmpului magnetic n acest regim de func ionare nu este nici tangen ial i nici normal n axa
de simetrie Ox, n schimb el satisface o condi ie de periodicitate. Prin urmare, modelul acestui
cmp consider o condi ie de ciclicitate a m rimii de stare n raport cu cele dou segmente ale
regiunii lineice Axa de simetrie.
n figura 4.18 sunt prezentate liniile cmpul magnetic determinat de curentul de excita ie ct
i de curentul prin indus, iar n figura 4.19 varia ia acestui cmp n lungul ntrefierului.

Fig. 4.18. Liniile cmpului magnetic la func ionarea n sarcin

Fig. 4.19. Varia ia cmpului magnetic n lungul ntrefierului la func ionarea n sarcin

Datorit fenomenului de reac ie transversal a indusului, varia ia n lungul ntrefierului a


cmpului magnetic la func ionarea n sarcin , Fig. 4.19, este mult diferit de varia ia n lungul
ntrefierului a cmpului magnetic inductor, Fig. 4.15. De o parte a unui pol magnetic inductor
induc ia scade, iar de cealalt parte cre te. Saturarea local a miezului magnetic face ca cre terea
cmpului magnetic de o parte a polului s fie mai redus n compara ie cu sc derea acestuia de
cealalt parte a polului, ceea ce are ca efect sc derea fluxului magnetic raportat la un pas polar n
raport cu regimul de func ionare n gol.
Valorile induc iei magnetice corespunz toare func ion rii n sarcin n puncte situate pe axa
neutr a polilor inductori nu mai sunt nule ca la func ionarea n gol, ceea ce afecteaz negativ
func ionarea ma inii, respectiv fiabilitatea ansamblului perii colector.
Efectul nf ur rii de compensare a reac iei indusului. Una dintre solu iile de atenuare a
efectele negative asociate fenomenului de reac ie a indusului const n echiparea ma inii cu o
nf urare de compensare, Fig. 4.9, plasat n crest turi ale polilor magnetici principali. Aceast

nf urare se nseriaz cu indusul, sensul curentului n aceasta fiind astfel nct cmpul magnetic
produs de aceasta s aib sens opus fa de cmpul creat de nf urarea indusului.
Geometria din figura 4.20 corespunde modelului ma inii n care nf urarea de compensare
este prezent . Cmpul magnetic n acest model este produs de nf urarea de excita ie, de
nf urarea indusului i de nf urarea de compensare a reac iei indusului.

Fig. 4.20. Geometria simplificat i re eaua de elemente finite ale modelului pentru studiul
efectului nf ur rii de compensare

Modelul EF destinat studiului compens rii fenomenului de reac ie a indusului presupune


propriet ile fizice conform tabelului urm tor.
Nume regiune
MIEZ_STATOR
MIEZ_ROTOR
AER
EX1PLUS
EX2PLUS
EX2MINUS
EX1MINUS
IZERO
IPLUS
IMINUS
COMP_MINUS
COMP_PLUS

Tip regiune
Magnetic , neconductoare
Magnetic , neconductoare
Nemagnetic , neconductoare
Regiune cu densitate de curent cunoscut
Regiune cu densitate de curent cunoscut
Regiune cu densitate de curent cunoscut
Regiune cu densitate de curent cunoscut
Regiune cu densitate de curent nul
Regiune cu densitate de curent cunoscut
Regiune cu densitate de curent cunoscut
Regiune cu densitate de curent cunoscut
Regiune cu densitate de curent cunoscut

, Je
, Je
, - Je
, - Je
, JA
, - JA
, JB
, - JB

Acest model EF consider de asemenea condi ia de ciclicitate a m rimii de stare n raport cu


cele dou segmente ale regiunii lineice Axa de simetrie.
Liniile cmpului magnetic produs exclusiv de nf urarea de compensare, respectiv pentru
Je = JA = 0 n tabelul anterior, sunt prezentate n figura 4.21. n figura 4.22 s-a reluat
reprezentarea liniile cmpului de reac ie a indusului din figura 4.16 pentru a ar ta c nf urarea
de compensare produce un cmp magnetic de sens opus cmpului de reac ie a indusului.

Fig. 4.21. Liniile cmpului magnetic creat de nf urarea de compensare

Fig. 4.22. Liniile cmpului magnetic de reac ie a indusului


n figurile 4.23, 4.24 este prezentat cmpul magnetic rezultant creat de toate cele trei surse,
nf urarea de excita ie, nf urarea de compensare i nf urarea indusului. Se observ c o
ma in n care cmpul datorat reac iei indusului este compensat prin prezen a inf ur rii de
compensare, are o structur simetric n raport cu axele polilor inductori, asem n toare cu aceea
a cmpului magnetic inductor, Fig. 4.13.

Fig. 4.23. Liniile cmpului rezultant n ma ina de curent continuu compensat

Fig. 4.24. Varia ia cmpului rezultant n ntrefierul ma inii compensate


Valorile cmpului magnetic rezultant n axelor neutre ale polilor inductori sunt ns sensibil
mai mici dect cele n absen a nf ur rii de compensare, dar nu sunt nule a a cum este de dorit
pentru o func ionare ideal a ma inii. Prin urmare, nf urarea de compensare a reac iei
indusului determin uniformizarea cmpului magnetic sub polii principali atunci cnd ma ina
func ioneaz n sarcin i contribuie la reducerea sensibil a valorii cmpului n axa neutr a
polilor inductori, dar nu la anularea acestuia.
Efectul polilor auxiliari. Asigurarea unei valori nule a cmpului magnetic rezultant n axa
neutr a cmpului magnetic inductor presupune echiparea ma ina cu poli auxiliari. Aceasta este
a doua solu ie de atenuare a efectele negative asociate fenomenului de reac ie a indusului.
Modelul EF pentru studiul influen ei polilor auxiliari asupra reducerii cmpului magnetic n
axa neutr a polilor inductori are geometria din figura 4.25 i propriet ile fizice din tabelul
urm tor.

Fig. 4. 25. Geometria modelului de studiu al efectului polilor auxiliari


Nume regiune
MIEZ_STATOR
MIEZ_ROTOR
AER

Tip regiune
Magnetic , neconductoare
Magnetic , neconductoare
Nemagnetic , neconductoare

EX1PLUS
EX2PLUS
EX2MINUS
EX1MINUS
IZERO
IPLUS
IMINUS
AUX1PLUS
AUX1MINUS
AUX2MINUS
AUX2PLUS

Regiune cu densitate de curent cunoscut


Regiune cu densitate de curent cunoscut
Regiune cu densitate de curent cunoscut
Regiune cu densitate de curent cunoscut
Regiune cu densitate de curent nul
Regiune cu densitate de curent cunoscut
Regiune cu densitate de curent cunoscut
Regiune cu densitate de curent cunoscut
Regiune cu densitate de curent cunoscut
Regiune cu densitate de curent cunoscut
Regiune cu densitate de curent cunoscut

, Je
, Je
, - Je
, - Je
, JA
, - JA
, JC
, - JC
, - JC
, JC

Acest model EF consider de asemenea condi ia de ciclicitate a m rimii de stare n raport cu


cele dou segmente ale regiunii lineice Axa de simetrie.
n figurile 4.26 i 4.27 se prezint liniile cmpului magnetic i varia ia acestuia n lungul
ntrefierul ma inii necompensate dar prev zut cu poli auxiliari. Acest cmp are ca surse curen ii
prin nf urarea de excita ie, nf urarea indusului i nf urarea polilor auxiliari. Compara ia
figurilor 4.27 (cu poli auxiliari) i 4.19 (f r poli auxiliari) arat clar reducerea sensibil a
cmpului magnetic n zona din jurul axei neutre a polilor inductori.

Fig. 4.26. Liniile cmpului magnetic, ma in necompensat , cu poli auxiliari

Fig. 4.27. Varia ia cmpului n ntrefierul ma inii necompensate, cu poli auxiliari

4.5. Modele destinate studiului unor regimuri dinamice ale ma inii de curent continuu
cu magne i permanen i, cu colector
Modelele de tip cuplaj cmp - circuit - mi care de rota ie, care fac obiectul acestui capitol
sunt destinate studiului unor regimuri dinamice corespunz toare pornirii, modific rii cuplului de
sarcin , frn rii contracurent i invers rii sensului de rota ie.
Att m rimile electrice ct i cele mecanice care caracterizeaz aceste modele sunt variabile
n timp, prin urmare cmpul electromagnetic corespunde regimului cvazista ionar de tip
magnetic. Solu iile modelelor sunt de tipul pas cu pas n domeniul timp, ceea ce nseamn o
succesiune de solu ii numerice n element finit pentru diverse momente de timp, ncepnd din
momentul ini ial pn n momentul cnd regimul de func ionare este unul sta ionar.
4.5.1. Modelul de cmp. Domeniul de calcul i re ea de elemente finite. modelul de
circuit
Un motor al c rui cmp magnetic inductor este generat de magne i permanen i, cu 2p = 2
poli, al c rui rotor are 3 din i i al c rui colector are 3 lamele i dou perii diametral opuse, are
diversele regiuni ale domeniului de calcul 2D al cmpului magnetic prezentate n figura 4.28.
Este vorba de regiunea AER n interiorul i exteriorul motorului, regiunea CARCASA, regiunea
ROTOR, regiunile surs de cmp, MAGNET_M i MAGNET_P, regiunile BOB_1P, BOB_1M,
BOB_2P, BOB_2M, BOB_3P i BOB_3M, care corespund laturilor de ducere i de ntoarcere
ale celor trei bobine ale rotorului. Regiunea inelar INTREFIER separ partea fix a domeniului
de calcul n care se afl magne ii permanen i de partea mobil n care se afl rotorul.

Fig. 4.28. Regiunile domeniului de calcul

Re eaua de elemente finite ale domeniului de calcul este prezentat n figura 4.29.

Fig. 4.29. Re eaua de elemente finite a domeniului de calcul

4.5.2. Modelul de circuit


Circuitul din figura 4.30, care se asociaz modelului de cmp con ine sursa de tensiune V1 de
alimentare a motorului, rezisten a intern R1, bobina de filtrare L1, cele trei bobine B1, B2, B3
ale rotorului i componentele P1-1, P1-2, P1-3, P2-1, P2-2, P2-3 care caracterizeaz starea
nchis deschis a contactului periilor P1, P2 cu lamelele 1, 2, 3 ale colectorului, Fig. 4.31.

Fig. 4.30. Modelul de circuit

Fig. 4.31. Lamelele i periile colectorului

4.5.3. Modelul de studiu al regimului dinamic al pornirii n gol


Modelul destinat studiului pornirii motorului n gol, de tipul magnetic tranzitoriu, reprezint o
analiz n element finit de tipul pas cu pas n domeniul timp.
Definirea propriet ii fizice rota ie. Modelul de studiu al regimului dinamic al unui motor
electric ia n considerare deplasarea rotorului n raport cu statorul. Viteza unghiular
a
rotorului satisface ecua ia:

d
dt

Me Mr ( )

M e (c0 c1 )

(4.13)

unde J este momentul de iner ie, Me este cuplul electromagnetic, c0 cuplul de sarcin , iar c1
coeficientul cuplului de frec ri propor ionale cu viteza.
Se definesc urm toarele tipuri de entit i prin intermediul c rora se ia n considerare aceast
mi carea relativ :
- tip fix, care con ine regiunile fixe ale domeniului de calcul;
- tip mobil, care con ine regiunile aflate n mi care de rota ie, bobinele i miezul magnetic
rotoric. Acest tip permite specificarea unor propriet i mecanice ale regiunii n mi care;
- tip compresibil, entitate care se asociaz unei regiuni tampon ntre regiunile de tip fix i
mobil. Acesta regiune de grosime redus este singura n care se reface re eaua de elemente finite
dup fiecare deplasare relativ a celorlalte dou entit i fix i mobil. n cazul motoarelor rotative
regiunea de tip compresibil este una inelar plasat n ntrefier.
Viteza ini ial se consider nul , iar pozi ia ini ial a rotorului corespunde geometriei
domeniului de calcul, Fig. 4.28
Sarcina mecanic la ax este nul , c0 = 0, rel. (4.13).
Materiale. Materialelor associate diverselor regiuni ale domeniului de calcul sunt un o el
magnetic neliniar pentru regiunile CARCASA i ROTOR, Fig. 4.28 i un magnet permanent
pentru regiunile MAGNET_P i MAGNET_M.

Cuplajul cmp-circuit. Componentele de circuit denumite GP1-1, GP1-2, GP1-3, GP2-1,


GP2-2 i GP2-3, Fig. 4.30, care caracterizeaz contactul perii-lamele ale colectorului, au starea
dependent de pozi ia relativ stator-rotor. Starea deschis a acestora se caracterizeaz prin
rezisten a de valoare foarte mare, iar starea nchis printr-o rezisten de valoare foarte mic .
Alte m rimi care definesc componentele de acest tip sunt extinderea unghiular a periilor i
lamelelor, l imea lamelelor fiind ceva mai mic dect pasul lamelelor, datorit izola iei dintre
acestea.
Pozi ia unghiular relativ a celor 6 contacte din figura 4.30 rezult din figura 4.31.
Propriet ile fizice ale unor regiuni ale domeniului de calcul sunt precizate n tabelul
urm tor.
Nume regiune
AER
ROTOR
MAGNET_P
MAGNET_M
INTREFIER
CARCASA
INFINIT

Tip regiune
Nemagnetic , neconductoare
Magnetic , neconductoare
Magnetic , neconductoare
Magnetic , neconductoare
Nemagnetic , neconductoare
Magnetic , neconductoare
Nemagnetic , neconductoare

Setul mecanic
STATOR
ROTOR
STATOR
STATOR
INTREFIER
STATOR
STATOR

Material
VACUUM
OTEL_NEL
MAGNET
MAGNET
VACUUM
OTEL_NEL
VACUUM

Pentru regiunile MAGNET_P i MAGNET_M se precizeaz orientarea materialului,


respectiv direc ia i sensul magnetiz rii - orizontal .
Asocierea dintre cele 6 fe e corespunz toare celor trei bobine rotorice i componentele de
circuit de tipul bobine de tip filiform, B1, B2, B3 este prezentat n tabelul de mai jos.
Nume regiune
BOB_1P
BOB_1M
BOB_2P
BOB_2M
BOB_3P
BOB_3M

Orientare
curent
+
+
+
-

Componenta de
circuit
B1
B1
B2
B2
B3
B3

Setul mecanic
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR

Analiza rezultatelor simul rii. Prin postprocesarea rezultatelor simul rii se pot ob ine multe
informa ii referitoare la comportarea motorului n cursul regimului de pornire n gol. Spre
exemplificare, figura 4.32 con ine liniile de cmp la un anumit moment de timp, iar figura 4.33
varia ia n timp a tura iei.

Fig. 4.32. Liniile cmpului magnetic

Fig. 4.33. Varia ia tura iei la pornirea motorului n gol

Varia iile n timp ale cuplului i curentului absorbit sunt prezentate n figurile 4.34 i 4.35.

Fig. 4.34. Varia ia n timp a cuplului la pornirea motorului n gol

Fig. 4.35. Varia ia n timp a curentului absorbit la pornirea motorului n gol

4.5.3. Modelul de studiu al regimului dinamic al pornirii n sarcin


n acest model motorul nu mai porne te n sarcin , respectiv cuplul rezistent la ax c0, rel.
(4.13) are o valoare nenul . Rezultatele sunt prezentate in continuare.

Fig. 4.36. Varia ia tura iei la pornirea motorului n sarcin

Fig. 4.37. Varia ia n timp a cuplului i curentului la pornirea motorului n sarcin


4.5.4. Modelul de studiu al frn rii contracurent i invers rii sensului de rota ie
Acest model presupune c motorului care func ioneaz sta ionar n sarcin , adic cu o valoare
invariabil n timp a tura iei, i se schimb brusc polaritatea tensiunii de alimentare. Cuplul
electromagnetic schimb de sens, tura ia scade la zero, ceea ce corespunde regimului de frnare,
dup care, dac alimentarea nu se ntrerupe, ma ina func ioneaz ca motor n regim de pornire,
sensul de antrenare fiind opus celui ini ial.

4.6. Modelul motorului de curent continuu cu comuta ie electronic , cu magne i


permanen i, cunoscut i sub denumirea de origine englez motor de curent f r
perii (de la brushless permanent magnet - BPM)
4.6.1. Introducere
Motoarele de curent continuu cu comuta ie electronic avnd excita ie cu magne i
permanen i, cunoscute i sub denumirea de motoare de curent continuu f r perii cu magne i
permanen i
(DC Brushless Permanent Magnet Motor, n englez ), concureaz puternic cu
motoarele clasice de curent continuu sau alternativ n multe ac ion ri electrice de mic putere,
pentru automobile, calculatoare, etc. Caracteristica fundamental a unei astfel de ma ini electrice
este aceea c alimentarea electric a indusului, care este de aceast dat statorul, este comandat
electronic prin pozi ia relativ stator-rotor. Este motivul pentru care se va folosi n continuare
denumirea mai pu in uzual , aceea de ma in de cu comuta ie electronic (MCE).
Structura ma inii de c.c. cu comuta ie electronic din figura 4.38 eviden iaz varia ia
ntrefierului n lungul periferiei, care se afl la originea unui nivelul de vibra ii i zgomot ce
poate dep i limitele impuse prin norme. Din acest motiv, una dintre preocup rile concep iei
unei astfel de ma ini este aceea de a studia configura ii geometrice ale structurilor magnetice ale
statorului i rotorului apte s determine o valoare ct mai redus a maximului cuplului reluctant
atunci cnd curen i sunt nuli n nf ur ri.

Aunci cnd ma ina func ioneaz n sarcin , o alt surs de vibra ii i zgomot o reprezint
oscila iile instantanee ale cuplului electromagnetic. Aceste oscila ii sunt dependente de varia ia
instantanee a curentului n bobinele indusului, respectiv de strategia de comand a comuta iei
electronice
MIEZ STATOR
JUG ROTOR

MAGNE I
PERMANEN I

AX
NF URARE
STATOR

Fig. 4.38. Sec iune transversal ntr-un motor de c.c. f r perii cu 6 poli i 9crest turi

Se construiesc dou modele numerice n element finit ale unei ma ini de c.c. cu magne i
permanen i de tipul cu comuta ie electronic , unul pentru studiul cuplului reluctant i
determinarea varia iei instantanee a tensiunilor electromotoare n cele trei faze ale statorului i al
doilea pentru studiul func ion rii n sarcin la tura ie constant . Cu ajutorul celui de-al doilea
model se evalueaz oscila iile cuplului electromagnetic pentru diferite variante de comand
electronic a aliment rii motorului.
Motorul MCE studiat este de tipul cu rotor exterior, cu 6 poli i 9 crest turi n care se afl o
nf urare a c rei schem de conexiuni prezentat n figura 4.39 const din trei faze distincte.

Fig. 4.39. Schema electric a nf ur rii motorului

4.6.2. Cuplajul cmp - circuit - mi care de rota ie n studiul MCE


n model de cmp 2D plan-paralel al ma inii sursa cmpului magnetic este constituit din
magne i i de curen ii prin nf urarea statorului, sau numai din magne ii permanen i n cazul
model EF pentru studiul cuplului reluctant. Orientarea magnetiz rii magne ilor fiind n planul
domeniului de calcul, iar curen ii fiind perpendiculari pe acest plan, poten ialul magnetic
vector A - variabila de stare, este perpendicular pe acela i plan, iar vectorul cmp magnetic se
afl n acest plan.
n cazul modelului pentru studiul cuplului reluctant, n care sursa este reprezentat doar de
magne ii permanen i, respectiv J1 = 0, structura cmpului magnetic depinde exclusiv de pozi ia
rotorului fa de stator.
n modelele n care rotorul se afl n mi care, deoarece valorile curen ilor statorici depind de
pozi ia reciproc stator-rotor, variabila de stare depinde att de coordonatele spa iale ct i de
variabila timp, A(x, y, t).
Deoarece data de calcul referitoare la sursa cmpului este tensiunea de alimentare a
motorului, densitatea de curent J1(t) care apare n modelul diferen ial (4.1) este apriori
necunoscut . n acest caz, modelul de cmp se cupleaz cu modelul de circuit ale motorului.
Cele dou modele de circuit din figura 4.40 con in sursa de tensiune continu ST, trei sau ase
tranzistoare T1, T2, , T6, comandate n func ie de pozi ia rotorului, 6 laturi de bobin pe
fiecare din cele trei faze ale statorului, A11, A12, , C32 i inductivit ile LA, LB, LC ale
capetelor de bobin .

ST

T1

T2

T3

A11

B11

C11

A12

B12

C12

A21

B21

C21

A22

B22

C22

A31

B31

C31

A32

B32

C32

LA

LB

LC

a)

T1

T2

T3

T4

T5

T6

ST

A11

B11

C11

A12

B12

C12

A21

B21

C21

A22

B22

C22

A31

B31

C31

A32

B32

C32

LA

LB

LC

b)
Fig. 4.40. Modele de circuit ale MCE
a) comanda aliment rii cu 3 tranzistoare; b) comanda cu 6 tranzistoare

La orice moment de timp dat modelele de circuit furnizeaz cuplajului cmp-circuit un num r
suplimentar de ecua ii, care fac leg tura ntre valorile necunoscute ale curen ilor prin cele trei
faze ale motorului, care se reflect n necunoscuta J1 i cmpul magnetic la acel moment,
exprimat prin necunoscuta A. Avnd n vedere c n ecua iile de circuit apar derivate ale
necunoscutei A n raport cu variabila timp, solu ia face apel la metoda pas cu pas n domeniul
timp.
Metoda pas cu pas n domeniul timp este impus de considerarea rota iei. Pozi ia relativ
rotor-stator se modific de la un pas de timp la altul. Prin urmare, modelele n care rotorul se
afl n mi care sunt caracterizate prin cuplajul cmp magnetic
circuit cu configura ie
dependent de pozi ia relativ dintre stator i rotor - rota ie a unei regiuni a domeniului de cmp.
n cazul circuitului de alimentare al motorului cu 3 tranzistoare, logica de comand func ie de
pozi ia rotorului presupune c la orice moment de timp un sigur tranzistor se afl n conduc ie,
fig. 4.41.a). ntruct motorul are trei perechi de poli, p = 3, o perioad electric corespunde unui
unghi mecanic de 120.

n cazul circuitului cu 6 tranzistoare, n orice moment de timp se afl n conduc ie trei


tranzistoare, fig. 4.41.b).

[mec]

[mec]

[mec]

a)

b)
Fig. 4.41. Legi de comand a aliment rii fazelor statorului
a) 3 tranzistoare; b) 6 tranzistoare

4.6.3. Domeniul de calcul al cmpului magnetic, condi ii pe frontier


Domeniul de calcul al cmpului magnetic din figura 4.41, delimitat de periferia exterioar a
rotorului, respectiv de conturul interioar al miezului statoric con ine urm toarele regiuni:

- MIEZ_STATOR, regiune magnetic , neconductoare, reprezentnd miezul magnetic statoric


realizat din tole;
- MIEZ_ROTOR, regiune magnetic , conductoare reprezentnd miezul magnetic rotoric
realizat din o el;
- AER, regiune nemagnetic , neconductoare;
- A11, A12, A21, , C32, regiuni de tip conductor filiform, f r curen i indu i, n care
densitatea J1 a curentului este uniform repartizat pe sec iune. Modelul de material al acestor
regiuni este neconductor i nemagnetic;
MAGNET1, MAGNET2, MAGNET3, regiune neconductoare de tip magnet permanent, sursa
cmpului magnetic inductor.
MAGNET1

B31
A12

B32

MAGNET2
C31

A11
C12

C32

C11

A31

B12

MIEZ_STATOR

MIEZ_ROTOR
A32

MAGNET3

B21

B11

B22

A22
C21

A21
C22

AIR

Fig. 4.41. Domeniul de calcul al cmpului magnetic

Variabila de stare cmpului magnetic satisface pe frontierele domeniului de calcul o condi ie


de tip Dirichlet, A = 0.
Re eaua de elemente finite a domeniului de calcul, fig. 4.42, constituit din triunghiuri, este
mai dens n zona ntrefierului ntruct n aceast regiune se concentreaz cea mai mare parte a
energiei magnetice.

Fig. 4.42. Re eaua de elemente finite a domeniului de calcul

4.6.4. Modelul n element finit al MCE pentru studiul cuplului reluctant


Cuplul reluctant n ma inile electrice cu magne i permanen i este rezultatul interac iunii dintre
magne ii permanen i monta i pe una dintre arm turi i structura magnetic tip dinte - crest tur
de pe arm tura opus . Evaluarea cuplului reluctant presupune un model magnetostatic pentru
pozi ii relative succesive ale structurii rotor - stator, f r alimentarea nf ur rilor ma inii, fig.
4.43.

30

60

90

Fig. 4.43. Liniile cmpului magnetic la diferite unghiuri ale pozi iei relative rotor - stator

Curba de varia ie a cuplului reluctant atunci cnd rotorul se rote te cu un pas dentar,
Fig. 4.44, indic o valoare vrf - vrf important a cuplului reluctant, 6,426 mNm.

0.004
0.003

Cuplu [Nm]

0.002
0.001
0
-0.001

10

15

20

25

30

35

40

-0.002
-0.003
-0.004
Unghi pozitie [grade]

Fig. 4.44. Cuplul reluctant al motorului pentru rota ie a rotorului cu un pas dentar
(40 mecanice)

4.6.5. Modelul n element finit al MCE pentru determinarea tensiunii electromotoare


induse

Varia ia instantanee a tensiunilor electromotoare induse n cele trei faze ale nf ur rii
statorului corespunz toare tura iei de 2000 rpm a rotorului, fig. 4.45, este rezultatul model EF de
tip cuplaj cmp magnetic circuit - rota ie cu vitez constant , n care modelul de circuit este
cel din figura 4.45. Acest circuit con ine doar laturile de bobin A11, A12,
C32,
inductivit ile capetelor de bobin , respectiv rezisten ele RVA, RVB, RVC ale unor voltmetre care
m soar t.e.m. induse n cele trei faze ale statorului.

RVA

A11

B11

C11

A12

B12

C12

A21

B21

C21

A22

RVB

B22

RVC

C22

A31

B31

C31

A32

B32

C32

LA

LB

LC

Fig. 4.45. Modelul de circuit pentru determinarea t.e.m. induse


5
4
3
Tensiune [V]

2
1

C irc u it A
C irc u it B
C irc u it C

0
-1
-2
-3
-4
-5
0 .0 0 0

0 .0 0 5

0 .0 1 0

0 .0 1 5

T im p [s ]

Fig. 4.46. T.e.m. induse n nf ur rile MCE la tura ia de 2000 rot/min

4.6.6. Modelul n element finit al MCE alimentat prin intermediul unui invertor
n punte cu 3 tranzistoare
Acest model este un cuplaj cmp magnetic circuit rota ie cu vitez constant , n care
modelul de circuit este cel din figura 4.40.a). n cazul conect rii n stea a celor trei faze,
alimentarea motorului de la o surs de curent continuu prin intermediul unui invertor cu 3
tranzistoare, presupune o circula ie unidirec ional a curentului continuu prin aceste trei faze,
fig. 4.41a). Varia ia n timp a cuplului electromagnetic pentru viteza de 1000 rot/min este
prezentat n figura 4.47., iar n figura 4.48. se prezint varia ia corespunz toare a curentului pe
faza A a motorului. Se eviden iaz oscila ii importante ale cuplului electromagnetic n raport cu
valoarea medie, de 98,81%. Aceast variant de alimentare poate fi interesant doar pentru
aplica ii ieftine, n care nu exist restric ii referitoare la zgomotul i vibra iile generate de motor.

0.9

Cuplu [Nm]

0.6

0.3

0
0.01

0.015

0.02

0.025

0.03

Timp [s]

Fig. 4.47. Varia ia cuplului electromagnetic pe o perioad , invertor cu 3 tranzistoare


60

Curent [A]

40

20

0
0.01

0.015

0.02
Tim p [s]

0.025

0.03

Fig. 4.48. Curentul prin faza A (o perioad ), invertor cu 3 tranzistoare

4.6.7. Modelul n element finit al MCE alimentat prin intermediul unui invertor
n punte cu 6 tranzistoare
Acest model este un cuplaj cmp magnetic sta ionar circuit rota ie cu vitez constant , n
care modelul de circuit este cel din figura 4.40.b). Acest circuit are 6 tranzistoare, trei dintre ele
aflndu-se n conduc ie la orice moment de timp, fig. 441.b). Oscila iile cuplului electromagnetic
raportate la valoarea medie, fig. 4.49, la viteza impus de 1000 rot/min, sunt mult mai mici dect
n cazul invertorului cu 3 tranzistoare, valoarea relativ vrf - vrf fiind doar de 19,75%.
Curentul pe faza A al motorului este prezentat n figura 4.50.

1 .6
1 .4

Cuplu [Nm]

1 .2
1
0 .8
0 .6
0 .4
0 .2
0
0 .0 1

0 .0 1 5

0 .0 2

0 .0 2 5

0 .0 3

T im p [s]

Fig. 4.49. Varia ia cuplului electromagnetic pe o perioad , invertor cu 6 tranzistoare

60
40

Curent [A]

20
0
-2 0
-4 0
-6 0
0.01

0 .0 1 5

0.0 2

0.02 5

0 .0 3

T im p [s]

Fig. 4.50. Curentul prin faza A (o perioad ), invertor cu 6 tranzistoare

4.6.8. Modelul n element finit al MCE alimentat prin intermediul unui invertor
PWM cu 6 tranzistoare
Pentru aceea i valoare a tura iei, 1000 rot/min, motorul este alimentat prin intermediul unui
invertor PWM cu 6 tranzistoare, interpus ntre sursa de alimentare de curent continuu i
nf ur rile. Frecven a de comuta ie a invertorului PWM aste de 1 kHz, iar factorul de modula ie
n amplitudine este 0,67.
Varia ia instantanee a cuplului electromagnetic are forma din figura 4.51, iar curentul prin
faza A a motorului este prezentat n figura 4.52. Se observ c oscila iile cuplului
electromagnetic fa de valoarea medie sunt mai reduse dect n cazurile anterioare, fiind doar de
9,86 %.
1 .8
1 .6

Cuplu [Nm]

1 .4
1 .2
1
0 .8
0 .6
0 .4
0 .2
0
0 .0 0 6

0 .0 1 1

0 .0 1 6

0 .0 2 1

0 .0 2 6

T im p [s ]

Fig. 4.51. Varia ia n timp a cuplului electromagnetic, invertor PWM

60
40

Curent [A]

20
0
0.006

0.011

0.016

0.021

-20
-40
-60
Timp [s]

Fig. 4.52. Curentul pe faza A (o perioad ), invertor PWM

0.026

This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com.


The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.