Sunteți pe pagina 1din 2

obligaiile fiscale accesorii, definiie - pentru neachitarea la timp a obligaiilor fiscale, debitorul

va suporta o serie de sanciuni, datornd dup termenul de scaden dobnzi i penaliti de


ntrziere. Literatura de specialitate admite existena unei forme de rspundere fiscal, care nu se
confund cu rspunderea contravenional ori penal. Apreciem c aceast form de rspundere
este cumva obiectiv, n sensul c este independent de proba culpei contribuabilului n
ntrzierea executrii. Cadru legal: art. 119-1241 C. proc. fisc.
n acest sens, a se vedea: C.A. Braov, s. com., cont. adm. fisc., dec. nr. 5060/2007: Or,
verificnd actele de la dosar, raportat la prevederile legale invocate de ambele recurente, rezult
c, n fapt, reclamantul a
achitat impozitul pe venitul din salarii, chiar dac nu la Trezoreria B., ci la Trezoreria de la sediul
principal i n termen legal. Ca atare, nu se poate reine vreo culp n sarcina reclamantului
pentru neplata obligaiilor fiscale, care s conduc la calcularea dobnzilor i penalitilor de
ntrziere de ctre A.F.P.B.
Nu sunt generatoare de obligaii accesorii sumele datorate cu titlu de: amenzi, obligaii accesorii,
cheltuieli de executare silit ori cheltuieli judiciare.
Accesoriile fiscale se calculeaz i se datoreaz pentru perioada cuprins ntre termenul de
scaden i actul de executare voluntar sau silit. n mod excepional, nu se datoreaz penaliti
pentru perioadele afectate de nlesniri la plat.
Pentru fiecare obligaie fiscal accesorie curge un termen de prescripie distinct, ncepnd de la 1
ianuarie a anului urmtor stabilirii. Prescrierea principalului atrage i stingerea accesoriilor - art.
2503 C. civ.
Obligaii fiscale centrale. n cazul obligaiilor fiscale centrale exist un sistem mixt de dobnzi i
penaliti.
(1) Dobnzi. Neexecutarea voluntar i la termen a obligaiei genereaz un prejudiciu, care se
cere a fi acoperit prin plata de daune-interese; astfel, debitorul datoreaz, conform art. 120 C.
proc. fisc., dobnzi pentru fiecare zi de ntrziere, ncepnd cu prima zi dup termenul de
scaden i pn la stingerea obligaiei principale.
Momentul de nceput al curgerii dobnzilor este ziua urmtoare scadenei, aplicndu-se
principiul dies interpellat pro hominenipunerea n ntrziere se face de drept. Excepie fac
accizele stabilite suplimentar pentru care data de nceput a accesoriilor este data deciziei de
impunere suplimentar.
Pentru diferenele suplimentare de creane fiscale rezultate din corectarea declaraiilor sau
modificarea unei decizii de impunere, dobnzile se datoreaz ncepnd cu ziua imediat urmtoare
scadenei creanei fiscale pentru care s-a stabilit diferena (retroactiv) i pn la data stingerii
acesteia inclusiv.

Dobnzile sunt daune-interese moratorii datorate ca echivalent al prejudiciului cauzat prin


ntrzierea la executare; nivelul acestora este de 0,04% pentru fiecare zi de ntrziere.
(2) Penaliti. A doua categorie de obligaii fiscale accesorii este reprezentant de penaliti.
Acestea sunt daune-interese cominatorii prevzute cu titlu de sanciune, cu efect corectiv1'1
pentru neexecutarea n termen a obligaiei fiscale.
Spre deosebire de dreptul comun, penalitile nu se dispun de instan prin hotrre
judectoreasc, ci prin simplul fapt al prevederii legale. Penalitile se stabilesc n funcie de
momentul stingerii obligaiilor: de organul fiscal prin decizie de impunere.
Nivelul penalitii de ntrziere este de 0,02% pentru fiecare zi de ntrziere.
Obligaiile fiscale accesorii se stabilesc prin: Decizie referitoare la obligaiile de plat accesorii
aferente obligaiilor fiscale din anul curent -MFP-ANAF cod 14.13.45.99/a; ori Decizie
referitoare la obligaiile de plat accesorii aferente obligaiilor fiscale din anul precedent - MFPANAF cod 14.13.45.99/b; ori prin proces-verbal privind calculul sumelor prevzute prin titlul
executoriu - MFP-ANAF cod 14.13.46.99 cnd titlul privind creana principal a devenit titlu
executoriu.
Obligaii fiscale locale. Un sistem juridic distinct este aplicabil creanelor fiscale ctre bugetele
locale. Obligaiile accesorii sunt majorrile de ntrziere conform art. 124' C. proc. fisc. Nivelul
majorrii de ntrziere este de 2% din cuantumul obligaiilor fiscale principale neachitate n
termen, calculat pentru fiecare lun sau fraciune de lun, ncepnd cu ziua imediat urmtoare
termenului de scaden i pn la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Detalii: http://legeaz.net/dictionar-juridic/obligatii-fiscale-accesorii